Tài liệu Luận văn thạc sĩ Phép tính Tenxơ và một số ứng dụng trong cơ học vật rắn biến dạng

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 130 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 38266 tài liệu