Tài liệu Luận văn thạc sĩ công nghệ vsat ip trong cung cấp thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cấp xã

  • Số trang: 104 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 0
transuma

Tham gia: 03/08/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGUYỄN QUỐC HÙNG CÔNG NGHỆ VSAT IP TRONG CUNG CẤP THÔNG TIN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CẤP XÃ Chuyên ngành: Mã số: Khoa học máy tính 60.48.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM VIỆT BÌNH Thái Nguyên - 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC Trang MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN DANH SÁCH CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT DANH SÁCH HÌNH VẼ DANH SÁCH HÌNH ẢNH MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG INTERNET ......................................................................................................................... 1 1.1. Giới thiệu các công nghệ truyền thông Internet ................................................. 1 1.1.1. Công nghệ truyền thông Dial up ...................................................................... 1 1.1.2. Công nghệ truyền thông ADSL ........................................................................ 2 1.1.3. Công nghệ truyền thông Winmax .................................................................... 4 1.1.4. Công nghệ truyền thông Lead Line ............................................................... 8 1.1.5. Công nghệ truyền thông VSAT IP ................................................................. 10 1.2. Giới thiệu các thành phần chính của VSAT IP ................................................ 12 1.2.1. Trạm cổng Gateway ................................................................................................... 12 1.2.2. Vệ tinh IPSTAR ............................................................................................................ 19 1.2.3. Thiết bị đầu cuối UT .................................................................................................. 23 1.2.4. Giao thức, kiển trúc và kiểu kết nối mạng VSAT IP ......................... 25 CHƢƠNG II: CÁC KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ TRONG CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG INTERNET VSAT IP .................................................... 34 2.1. Kỹ thuật điều chế số ............................................................................................................ 34 2.1.1. Kỹ thuật điều chế pha QPSK ............................................................................... 34 2.1.2. Kỹ thuật điều chế biên độ cầu phương QAM .......................................... 37 2.1.3. Kỹ thuật đa truy nhập theo tần số FDMA và FDMA/TDM ........... 40 2.1.4. Kỹ thuật đa truy nhập thời gian TDMA .................................................... 42 2.2. Kỹ thuật điều chế OFDM ................................................................................................... 44 2.2.1. Kỹ thuật điều BPSK ................................................................................................... 44 2.2.2. Mã Gray.............................................................................................................................. 46 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2.3. Kỹ thuật điều chế đa truy nhập....................................................................................... 47 2.3.1. Kỹ thuật điều chế OFDMA ................................................................................... 47 2.3.1. Kỹ thuật điều chế Scalable OFDMA (SOFDMA) ................................ 50 2.4. Điều chế yếu cầu truyền lại tự động ARQ ............................................................. 51 2.4.1. Kỹ thuật điều chế ARQ dừng và đợi............................................................. 52 2.4.2. Kỹ thuật điều chế ARQ lùi N .............................................................................. 53 2.4.3. Kỹ thuật điều chế Hybrid ARQ.......................................................................... 56 CHƢƠNG III: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ỨNG DỤNG ..................... 58 3.1. Phương pháp thiết kế mạng VSAT IP ....................................................................... 58 3.1.1. Tính toán góc ngẩng và góc phương vị ....................................................... 58 3.1.2. Tính toán kết nối đường lên (UPLINK) ...................................................... 60 3.1.3. Tính toán kết nối đường xuống (DOWNLINK). ................................... 64 3.1. Xây dựng mô hình truyền thông VSAT IP tại các điểm xã ...................... 72 3.1.1. Kết hợp công nghệ VSAT IP và mạng nội bộ LAN .......................... 72 3.1.2. Kết hợp công nghệ VSAT-IP với Router SHDSL và mạng nội bộ LAN .............................................................................................................. 73 3.1.3. Kết hợp công nghệ VSAT-IP với Router DSLAM, Modem ADSL và mạng LAN .......................................................................................... 74 3.1.4 . Kết hợp công nghệ VSAT-IP với DSLAM kết hợp với hạ tầng cáp thoại đã có của Bưu điện ................................................................. 75 3.2. Ứng dụng mô hình truyền thông Internet VSAT IP tại các xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên .......................................................................................... 78 3.2.1. Khảo sát tình hình sử dụng công nghệ viễn thông trên địa bàn tỉnh ......................................................................................................................... 78 3.2.2. Thiết kế mạng VSAT IP tại các điểm xã tỉnh Thái Nguyên ......... 80 3.2.3. Xây dựng phần mềm cung cấp thông tin ................................................... 82 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CÁM ƠN Trước hết tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo ở Viện công nghệ thông tin và Khoa công nghệ thông tin - Đại học Thái Nguyên đã quan tâm tổ chức chỉ đạo và trực tiếp giảng dạy khóa cao học của chúng tôi. Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo hướng dẫn TS Phạm Việt Bình về những chỉ dẫn khoa học và tận tình hướng dẫn cho tôi trong suốt quá trình làm luận văn. Nếu không có sự giúp đỡ của thầy thì tôi khó có thể hoàn thành bản luận văn này. Cũng qua đây, tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Trung tâm Thông tin Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên, nơi tôi công tác, đã tạo mọi điệu kiện thuận lợi cho tôi trong thời gian hoàn thành các môn học cũng như trong suốt thời gian làm luận văn tốt nghiệp. Cuối cùng, tôi xin cảm gia đình, những người đã luôn ủng hộ và động viên đển tôi yên tâm nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT A Azimut Góc phương vị AOCS Attitude and orbit control system Hệ thống đ/kh trạng thái & quỹ đạo BPF Band pass filter Bộ lọc thông dải BPSK Binary PSK Điều chế theo pha nhị phân BER Bit error ratio Tỷ lệ lỗi bit CDMA Code division multiplex access Đa truy nhập phân chia theo mã CDM Code division multiplex Ghép kênh phân chia theo mã C&M Control and Monitoring Điều khiển và giám sát CUG Closed Users group Nhóm người sử dụng khép kín D/C Down coverter Bộ hạ tần DAMA Demand Assgned Multiple Acces Đa truy cập ấn định theo yêu cầu DCE Data circuit Terminating equipment Thiết bị đầu cuối kênh dữ liệu DSP Digital Signal Processing Xử lý tín hiệu số DTE Data Terminal Equipment Thiết bị đầu cuối dữ liệu. E Elevation Góc ngẩng Eb/No Energy per bit over thermal Noise Tỷ lệ năng lượng một bit trên cs tạp power (per Hz) ratio âm nhiệt (/Hz) EIRP Equivalent isotropic racliated power Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương FEC Forward Error Corection Sữa lỗi tại nơi thu GEO Geosychronous earth orbit Quỹ đạo địa tĩnh GSM Gobal System for Mobile Communication Hệ thống thông tin di động toàn cầu HBE Hub Baseband Equipment Thiết bị băng gốc Hub HCI Hub Control Interface Giao tiếp điều khiển Hub HPA High power amplifiers Bộ khuếch đại công suất cao HPC High power amplifiers and Convertor Bộ đổi tần và k/đại công suất cao IBO Input background color off Độ lùi đầu vào Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn IDU In-Door Unit Khối bên trong IF Intermediate frequency Tần số trung tần IM InterModulation Xuyên điều chế ISDN Integrated Services Data Network Mạng dịch vụ tích hợp số LEO Low earth orbit Quỹ đạo thấp LIE Line Interface Equipment Thiết bị giao tiếp đường LO Local ossilator Bộ dao động nội LNA Low noise amplifiers Khuếch đại tạp âm thấp MAN Metropolitan Area Network Mạng vùng trung tâm MCD Multicarrier Demodulation Bộ giải điều chế đa sóng mang NRZ Non return zero Mã không trở về không OBO Output back off Độ lùi đầu ra OBP On Board Processing Xử lý trên vệ tinh ODU Out-Door Unit Khối bên ngoài PA Power Ampli bộ khuếch đại công suất PCE Processing and Control Equipment Thiết bị điều khiển và xử lý PSTN Public switch telephone network Mạng đ/th chuyển mạch công cộng PSDN Packet Switched Data Network Mạng dữ liệu chuyển mạch gói RF Radio frequency Tần số vô tuyến TDMA Time division multiplex access Đa truy nhập phân chia theo th/gian U/C Up coverter Bộ nâng tần SHF Supper Hight Frequency Tần số siêu cao tần SCADA Supervisory Control And Data Thu dữ liệu và điều khiển giám sát Acquisition CCIR Commite Consultative Internation Radio Uỷ ban tư vấn điện báo đ/thoại QTế Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn DANH SÁCH HÌNH ẢNH Hình 1.1: Mô hình kết nối Internet Dial Up .......................................................................... 1 Hình 1.2: Mô hình kết nối Internet ADSL .............................................................................. 3 Hình 1.3: Thoại cơ bản sử dụng dải tần số từ 300Hz tới 3,400Hz . ......................... 3 Hình 1.4. Mô hình cấu trúc công nghệ truyền thông WiMAX Hình 1.5: Sơ cấu trúc công nghệ truyền thông Leased- Line ................................ 5 .................................... 8 Hình 1.6: Các ứng dụng của công nghệ truyền thông VSAT IP ............................. 10 Hình 1.7: Mô hình hoạt động của công nghệ VSATIP ................................................. 11 Hình 1.8: Sơ đồ trạm cổng Gateway ........................................................................................... 12 Hình 1.9: Cấu trúc của Radio Resource Management ................................................... 13 ............................................................................ 17 ...................................................................................... 18 Hình 1.10: Cấu trúc khung TOLL Link Hình 1.11: Các kiểu kênh STAR Link Hình 1.12: Cấu trúc khung của STAR Link cho loại 8 kênh ..................................... 19 Hình 1.13: Vệ tinh IPSTAR được phóng lên quỹ đạo ................................................... 19 Hình: 1.14: Vùng phủ sóng của vệ tinh iPSTAR ............................................................... Hình 1.15: Vùng phủ sóng của vệ tinh iPSTAR tại Việt Nam ................................. 22 23 Hình 1.16: Thiết bị chuyển đổi tín hiệu vệ tinh modem, antena .............................. 23 Hình 1.17: Kiến trúc giao thức của một mạng VSAT Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên .................................................... 27 http://www.lrc-tnu.edu.vn Hình 1.18: Cấu hình hổ trợ giao thức SDLC.......................................................................... 32 Hình 2.1: Điều chế QPSK ................................................................................................................... 34 Hình 2.2: Bộ biến đổi nối tiếp song song Hình 2.3: Tổ hợp bit điều chế QPSK ................................................................................ 34 ......................................................................................... 35 Hình 2.4: Sơ đồ khối điều chế QPSK ....................................................................................... 35 Hình 2.5 : Biểu đồ tín hiệu tín hiệu QPSK ............................................................................. 37 Hình 2.6: Sơ đồ khối phương pháp điều chế M_QAM ................................................ 38 Hình 2.7: Chùm tín hiệu M-QAM ................................................................................................ 39 Hình 2.8: Đa truy nhập phân chia theo thời gian: TDMA. ........................................... 42 Hình 2.9 : Khung TDMA..................................................................................................................... 43 Hình 2.10 : Biểu đồ không gian tín hiệu BPSK ................................................................... 45 Hình 2.11: Giản đồ IQ của 16-PSK khi dùng mã Gray. Mỗi vị trí IQ liên tiếp chỉ thay đổi một bit đơn. ................................................................................................................................ 47 Hình 2.52 Cấu trúc sóng mang con OFDMA Hình 2.63: Kênh con hóa trong OFDMA ..................................................................... 48 .............................................................................. 49 Hình 2.74: Cấu trúc khung công nghệ đa truy nhâp OFDMA ................................ 50 Hình 2.15: Mô hình giao thức ARQ dừng và đợi .............................................................. 53 Hình 2.16: Mô hình giao thức ARQ lùi N .............................................................................. 54 Hình 2.17: Giao thức ARQ lùi N với gói tin bị lỗi ........................................................... 54 Hình 2.18: Giao thức ARQ lùi N với ACK bị lỗi ............................................................ 55 ............................................................... 56 Hình 2.19: Cơ chế yêu cầu lặp lại khi lỗi xảy ra Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Hình 3.1: Tính toán góc ngẩng......................................................................................................... 58 Hình 3.2 Góc phương vị của vệ tinh ........................................................................................... 59 Hình 3.3 : Hệ số (G/T) của trạm mặt đất................................................................................... 65 Hình 3.4 : TD trời sạch ........................................................................................................................ Hình 3.5: TD Bị nhiễu do mưa ....................................................................................................... 66 66 Hình 3.6: OBOt là hàm của IBOt. ................................................................................................. 67 Hình 3.7: (C/No)D của một trạm mặt đất. ................................................................................ 68 Hình 3.8: Nhiễu xuyên điều chế tuyến xuống do búp sóng (vệ tinh) khác . ...... 69 Hình 3.9: Nhiễu xuyên điều chế tuyến xuống do trạm GetWay khác ................... 69 Hình 3.10: Nhiễu giao thoa tuyến xuống do búp sóng vệ tinh khác. ..................... 70 Hình 3.11: Nhiễu giao thoa tuyến xuống do trạm GetWay khác . ........................... 71 Hình 3.12: Sơ đồ kết hợp công nghệ VSAT IP và mạng nội bộ LAN ................. 72 Hình 3.13: Sơ đồ kết hợp công nghệ VSAT-IP với Router SHDSL và mạng LAN ......................................................................................................... 73 Hình 3.14: Sơ đồ kết hợp công nghệ VSAT-IP với Router DSLAM, Modem ADSL và mạng LAN .............................................................................................................................. 74 Hình 3.15: Sơ đồ kết hợp công nghệ VSAT-IP với DSLAM kết hợp với hạ tầng cáp thoại đã có của Bưu điện............................................................................................................. 76 Hình 3.16: Mô hình thư viện số Khoa học Công nghệ .................................................... 82 Hình 3.17: Mô hình truyền dữ liệu Thư viện số .................................................................. 85 Hình 3.18: Biểu đồ Usecase phân hệ quản trị dữ liệu ...................................................... 86 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Hình 3.19: Biểu đồ Usecase khai thác Phần mềm Thư viện số ................................. 86 Hình 3.20: Giới thiệu giao diện khai thác phần mềm thư viện số ........................... 87 Hình 3.21: Giới thiệu giao diện quản trị dữ liệu phần mềm thư viện số ............. 87 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỞ ĐẦU Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự linh hoạt của con người cũng đòi hỏi ở mức cao hơn và đặc biệt là vị trí địa lý của Việt Nam ta hơn 1/3 là đồi núi, do đó mạng thông tin hữu tuyến không đáp ứng hết các nhu cầu kể cả trong thương mại và quân sự. Mạng VSAT IP ra đời là để đáp ứng nhu cầu truyền dữ liệu của con người ở mọi lúc, mọi nơi và quan trọng hơn là việc mở rộng dân trí cho người dân ở các vùng xa xôi hẻo lánh, nơi mà cơ sở hạ tầng viễn thông chưa đến được. Ở nước ta, đã có một số tỉnh đã áp dụng nhiều công nghệ truyền thông đưa Internet về tới các điểm xã như: “Đưa Internet đến các điểm Văn hoá xã phường” của tỉnh An Giang; “Xây dựng mô hình ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi” của tỉnh Ninh Bình; “Cung cấp thông tin Khoa học Công nghệ tại một số xã trong tỉnh”của tỉnh Lạng Sơn;“Xây dựng thư viện số về kỹ thuật sản xuất nông – lâm nghiệp và cung cấp thông tin cho các xã” của tỉnh Bắc Kạn … Tại Thái Nguyên, UBND Tỉnh đã ban hành các Quyết định, các Chỉ thị V/v giao nhiệm vụ hoạt động Thông tin nói chung, thông tin KHCN nói riêng cho sở Khoa học và Công nghệ và các Sở, Ban, ngành liên quan khác. Trong Chiến lƣợc phát triển Khoa học và Công nghệ của Tỉnh đến năm 2020 đã nhấn mạnh :"Ứng dụng và chuyển giao những thành tựu khoa học tiên tiến vào sản xuất và đời sống xã hội rộng rãi, nhanh chóng và hiệu quả. Nâng cao tỷ trọng đóng góp của KHCN trong tăng trưởng kinh tế thông qua việc tìm kiếm, tiếp thu, chuyển giao, ứng dụng nhanh, rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật và đổi mới công nghệ trong các ngành sản xuất và dịch vụ, tạo ra các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu của địa phương, có chất lượng cao, tạo năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương". Trong Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2010-2020 của Tỉnh, đã nêu mục tiêu : “Xây dựng những nền Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn móng bước đầu cho một kết cấu hạ tầng về thông tin trên địa bàn có khả năng đáp ứng với nhu cầu cơ bản về thông tin trong hoạt động KT-XH tại địa phương”, và trong nội dung của kế hoạch đã có hạng mục về việc tiến hành xây dựng các Cơ sở dữ liêu (CSDL) điện tử chuyên ngành của tỉnh để từng bước tích hợp tạo lập Ngân hàng dữ liệu của tỉnh, phục vụ công cuộc phát triển KTXH tai các địa phương. Qua thực tế của các tỉnh đã triển khai, ở nhiều nơi còn chưa thông nhất, có những tỉnh phía nam thuận nợi về vị trí địa lý lựa chọn giải pháp xây dựng hệ thống khai thác Online trên mạng diện rộng Intranet của tỉnh và mạng Internet, có những tỉnh miền núi phía bắc lựa chọn giải pháp xây dựng mô hình khai thác kiểu Offline thông tin được cập nhật theo định. Về Nguyên lý hai giải pháp Online và Offline đều có những ưu nhược điểm. Từ những phân tích đánh giá giải pháp triển khai trên, luận văn đã lựa chọn đề tài theo hai hướng xây dựng hệ thống cả Online và Offline với tên đề tài: “Công nghệ VSAT-IP trong cung cấp thông tin hỗ trợ phát triển KTXH cấp Xã”. Ngoài phần mở đầu và kết luận luận văn được chia làm 4 chương, nội dung cụ thể của các chương như sau: Chƣơng I: Tổng quan về các công nghệ truyền thông interner hiện nay. Trong chương này khái quát chung về các công nghệ truyền thông phổ biến hiện nay như DialUp, ADSL, WINMAX, Leased line, VSAT IP. Các thành phần chính và các giao thức, kiến trúc mạng VSAT IP. Chƣơng II: Các kỹ thuật điều chế trong công nghệ truyền thông Internet VSAT IP Trong chương này nghiên cứu các kỹ thuật điều chế tín hiệu trong công nghệ truyền thông VSAT IP. Chƣơng III: Kết quả thực nghiệm và ứng dụng Trong chương này nghiên cứu xây dựng 04 mô hình đối với việc ứng dụng công nghệ truyền thông VSAT IP. Tiếp đó ứng dụng 01 mô hình truyền Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn thông Internet VSAT IP tại các điểm xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên gồm các công việc: Khảo sát đánh giá các điểm xã triển khai thực hiện, lắp đặt thiết bị phần cứng, xây dựng cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin cho cấp xã. Do công nghệ triển khai là mới chưa phổ biến nhiều, việc nghiên cứu một vấn đề khoa học đi đến kết quả là một khó khăn và nhiều thách thức nên Luận văn chắc chắn không tránh khỏi các thiếu sót, rất mong Thầy, Cô và các bạn đồng nghiệp góp ý và đóng góp để Luận văn hoàn thiện hơn. Học viên Nguyễn Quốc Hùng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn KẾT LUẬN Ngày nay, tuy các hệ thống thông tin vệ tinh VSAT không còn là một vấn đề mới nhưng nó vẫn đóng một vai trò quan trọng trong mạng viễn thông. Do ưu thế về khả năng phủ sóng cùng tính linh hoạt và tính di động, nên hệ thống vô tuyến thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR cho phép các nhà khai thác phát triển mạng viễn thông một cách nhanh chóng ở các vùng có địa hình phức tạp và cơ sở hạ tầng viễn thông chưa cao. Qua đồ án này, em đã nắm bắt được các vấn đề cơ bản của hệ thống VSAT truyền dẫn qua vệ tinh IPSTAR, các ưu nhược điểm của hệ thống truyền dẫn này. Và từ đó, đã đưa ra thuật toán để có thể tính toán và thiết kế một tuyến thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR ứng với điều kiện địa hình cũng như thời tiết tại Việt Nam đáp ứng được các yêu cầu về chỉ tiêu chất lượng cũng như độ tin cậy cho phép. Ứng dụng Khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương nơi triển khai mô hình. Cụ thể là ứng dụng công nghệ vệ tinh VSAT-IP để đưa Internet về các xã vùng sâu, vùng xa mà hiện nay việc khai thác và sử dụng Internet chỉ có cách duy nhất là quy số (Dail-up) VNN 1260, VNN 1269, chất lượng đường truyền thấp, hay rớt mạng và chi phí cao. Trong khi đó đường truyền Internet ADSL lại không đến được vì địa hình phức tạp, hiểm trở chưa thể triển khai được cáp quang. Xây dựng mô hình ứng dụng Hệ thống VSAT – IP (trạm vê tinh mặt đất cỡ nhỏ) đưa Internet về các xã vùng sâu, vùng xã mà hiện nay chưa có Internet. Ngoài việc đưa tiến bộ KH&CN về với địa phương thông qua Internet bên cạnh đó là việc ứng dụng khoa học công nghệ và việc triển khai các đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên mạng Internet đến các xã một cách nhanh chóng, chính xác, giúp tiết kiệm chi phí, giảm thời gian đi lại, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ và hữu hiệu hơn sự phát triển, ứng dụng CNTT&TT cho các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, “Thu hẹp khoảng cách số, đưa những tiến bộ về Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn CNTT&TT trong sự nghiệp đổi mới đến với nông dân, nông thôn”, đảm bảo quyền được hưởng thụ các sản phẩm CNTT&TT, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng nền khoa học tiên tiến nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần từng bước thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]. “ Thông tin vệ tinh”. Tổng cục bưu điện. NXB khoa học và kỹ thuật. [2]. Ks Đặng Anh Tuấn, “Thông tin vệ tinh”. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học truyền hình 2/2002. [3]. Vũ Đình Thành, “Hệ thống viễn thông”. Trường đại học bách khoa Tp Hồ Chí Minh 1996. NXB khoa học và kỹ thuật. [4]. TS Nguyễn Kim Sách, “Thu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh”. NXB Khoa học Kỹ thuật 1991. [5]. KS Ngô Anh Ba, “Truyền hình vệ tinh”, Hội vô tuyến điện tử Việt Nam, chuyên đề Kỹ thuật truyền hình 1994. [6]. Thái Hồng Nhị- Phạm Minh Việt “Hệ thống viễn thông”. NXB Giáo Dục tập 1,2. [7]. “Satellite Communication System in future”. F.Michael Naredi, William. [8]. Design principles M. Richnaria. Macmillan New Electronics Introductions to Advanced Topics. [9]. “Satellite Communication F.Machoniccio, G.Morelli, Valdoni. System On Board Processing”. [10]. Satellite Communication. Dennis Roddy. McGraw- Hill. [12]. Nguyễn Phạm Anh Dũng, Phạm Khắc Kỷ, Hồ Văn Cừu, "Ứng dụng kỹ thuật điều chế đa sóng mang OFDM trong thông tin di động CDMA", Tạp chí Bưu chính Viễn thông & Công nghệ Thông tin, số 12 tháng 8 năm 2004. [13]. Nguyễn Văn Đức,“Lý thuyết và các ứng dụng của kỹ thuật OFDM”, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 2006. [14]. Ramjee Prasad Artech House, 2004. “OFDM for Wireless Communications Systems” [15]. Ye(Geoffrey) Li, Gordon Stuber “Orthogonal Frequency Division Multiplexing for Wireless Communications” ,Springer , 2006 . [16]. Hui Liu, Guoqing Li “OFDM- Based Broadband Wireless Networks” Wiley Interscience, 2005. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn [17]. L.Hanzo, M.Munster, B.J.Choi and T.Keller “ OFDM and MC-CDMA for Broadband Multi-User Communications, WLANs and Broadcasting ” All of Univesity of Southampton,UK, IEEE Press/ Wiley 2003. [18]. Juha Heikala, John Terry, Ph.D. “OFDM Wireless LANS : A Theoritical and Practical Guide” ISBN :0672321572. [19]. Henrik Schulze and Christian Luders, “Theory and Application of OFDM and CDMA”, Fachhochschule Sudwestfalen Meschede, Germany2005. [20]. L.HANZO,W.WEBB,and T.KELLER,"Single-and Multi-Carrier Quadrature Amplititude Modulation". New York: IEEE Press/ Wiley, Apr.2000. [21]. Richard van Nee, Ramjee Prasad, " OFDM for wireless multimedia communications", Artech House, 2000. [22]. Ahmad R.S. Bahai, Burton R. Saltzberg, “Multicarier Digital Communications Theory and Applications of OFDM”, Kluwer Academic Publishers, 2002. [23] Một số địa chỉ Website. http://www.satsig.net http://www.telsat.com http://www.intelsat.com http://www.ipstar.com http://www.BoarbandSatellite.com http://www.satellite-internet-vsat.com Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG INTERNER HIỆN NAY 1.1. Giới thiệu các công nghệ truyền thông Internet 1.1.1. Công nghệ truyền thông Dial - up networking a) Kết nối quay số (Dial-up networking) Được sử dụng rộng rãi trong kết nối máy tính tới Internet. Dial-up networking sử dụng một modem, như giao diện giữa một máy tính PC với một mạng (chẳng hạn như Internet). Tốc độ kết nối có thể nên tới 56 kbps, quay số với một modem vẫn là phương pháp rẻ nhất và sẵn dùng để kết nối Internet. Hình 1.1: Mô hình kết nối Internet Dial Up b) Nguyên lý hoạt động Dial-up networking Dial-up networking là phương thức đơn giản nhất để kết nối tới Internet, máy tính chỉ kết nối qua đường điện thoại sử dụng modem. Ban đầu sẽ lựa chọn một nhà cung cấp dịch vụ ISP và phần mềm quay số đã có sẵn trong hệ điều hành Windows với giao diện sử dụng đơn giản. Với mỗi người sử dụng, khi quay số đòi hỏi một account truy cập với tên sử dụng và mật Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 1 http://www.lrc-tnu.edu.vn khẩu truy cập dịch vụ tới nhà cung cấp ISP. Sau khi thiết lập các thao tác đó xong, mỗi lần truy cập sau, khách hàng chỉ cần thực hiện kết nối bằng cách nháy kép chuột trên biểu tượng dial-up. Dial-up networking cũng cắt dữ liệu thành các gói tin, mã hoá và gói dữ liệu trước khi gửi đi. Dial-up networking sử dụng giao thức PPP (Point to Point Protocol) để gói dữ liệu truyền tin qua đường điện thoại. c) Đánh giá ƣu nhƣợc điểm của công nghệ Dial-up networking - Về ưu điểm: Dễ sử dụng, thuận tiện cho các điểm có sẵn đường điện thoại, phù hợp với các địa điểm gần trung tâm có địa hình thuận lợi triển khai mạng có dây - Nhược điểm: Tốc độ truyền tải dữ liệu chậm 56Kb, phụ thuộc nhiều yếu tố như đường truyền, khoảng cách truyền. Thiết bị kết nối không có chức năng khuếch đại tín hiệu để giảm suy tổn trên đường truyền, cơ chế chống nhiễu không có. 1.1.2. Công nghệ truyền thông ADSL a) Công nghệ đƣờng dây thuê bao số bất đối xứng - ADSL (Asymmetrical Digital Subscriber Line) Là kỹ thuật truyền được sử dụng trên đường dây từ modem của thuê bao tới Nhà cung cấp dịch vụ. Tốc độ truyền không giống nhau ở hai chiều. Tốc độ chiều xuống (từ mạng tới thuê bao) có thể nhanh gấp hơn 10 lần so với tốc độ chiều lên (từ thuê bao tới mạng). Ðiều này phù hợp một cách tuyệt vời cho khai thác Internet khi mà chỉ cần nhấn chuột (tương ứng với lưu lượng nhỏ thông tin mà thuê bao gửi đi) là có thể nhận được một lưu lượng lớn dữ liệu tải về từ Internet. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 2 http://www.lrc-tnu.edu.vn Hình 1.2: Mô hình kết nối Internet ADSL ADSL tự nó chỉ hoạt động trên đường dây thuê bao bình thường nối tới tổng đài nội hạt, đường dây thuê bao này vẫn có thể được tiếp tục sử dụng cho các cuộc gọi thoại thông qua thiết bị gọi là "splitters" có chức năng tách thoại và dữ liệu trên đường dây. b) Nguyên lý hoạt động ADSL ADSL tìm cách khai thác phần băng thông tương tự còn chưa được sử dụng trên đường dây nối từ thuê bao tới tổng đài nội hạt. Ðường dây này được thiết kế để chuyển tải dải phổ tần số (frequency spectrum) choán bởi cuộc thoại bình thường. Tuy nhiên, nó cũng có thể chuyển tải các tần số cao hơn dải phổ tương đối hạn chế dành cho thoại. Ðó là dải phổ mà ADSL sử dụng. Hình 1.3: Thoại cơ bản sử dụng dải tần số từ 300Hz tới 3,400Hz. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 3 http://www.lrc-tnu.edu.vn
- Xem thêm -