Tài liệu Luận văn quản trị nhân lực hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương phòng công nghệ phần mềm trung tâm công nghệ thông tin

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 212 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHÒNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM =======ΟΟΟ======== Báo cáo thử việc Người lập báo cáo: Vũ Trung Tiếp Vị trí công việc: chuyên viên dự án Quản lý nhân sự tiền lương Hà Nội 11/2008 Báo cáo thử việc - Vũ Trung Tiếp Báo cáo thử việc Hà Nội tháng 11 năm 2008 Người lập báo cáo: Vũ Trung Tiếp Ví trí công việc: Chuyên viên dự án Quản lý nhân sự tiền lương Nội dung báo cáo 1. Đọc hiểu quy chế hoạt động của Trung tâm công nghệ thông tin, chức năng, nhiệm vụ của phòng Công nghệ phần mềm. 2. Tham gia thực hiện các công việc trong dự án nâng cấp “Quản lý nhân sự tiền lương” • Tìm hiểu nghiệp vụ công tác quản lý nhân sự. • Phân tích thiết kế module quản lý tuyển dụng, quản lý đào tạo. • Tham gia các công tác khác của dự án tùy theo yêu cầu thực tế. Báo cáo thử việc - Vũ Trung Tiếp Mục lục I.TÌM HIỂU VỀ EVNit, PHÒNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM.............................4 1.Tìm hiểu về Trung tâm Công nghệ thông tin............................................................................4 a.Giới thiệu chung:......................................................................................................................................................4 b.Chức năng:...............................................................................................................................................................4 c.Nhiệm vụ chính:.......................................................................................................................................................4 d.Phạm vi hoạt động:..................................................................................................................................................5 e.Phương châm làm việc:............................................................................................................................................5 f.Mô hình tổ chức của Trung tâm:..............................................................................................................................6 2.Tìm hiểu về phòng Công nghệ phần mềm.................................................................................7 a.Chức năng:...............................................................................................................................................................7 b.Nhiệm vụ:.................................................................................................................................................................7 c.Cơ cấu tổ chức:.........................................................................................................................................................8 II.HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG.....................................9 1.Tổng quan về “Hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương”.......................................................9 a.Giới thiệu:.................................................................................................................................................................9 b.Mô hình tổng thể nghiệp vụ Quản lý nhân sự..........................................................................................................9 c.Biểu diễn kiến trúc.................................................................................................................................................10 2.Phân hệ “Quản lý tuyển dụng”................................................................................................14 a.Mô tả hoạt động nghiệp vụ quy trình “Quản lý tuyển dụng”.................................................................................14 b.Phát triển mô hình..................................................................................................................................................18 3.Phân hệ “Quản lý đào tạo”.......................................................................................................23 a.Mô tả nghiệp vụ quy trình “Quản lý đào tạo”........................................................................................................23 b.Phát triển mô hình..................................................................................................................................................25 VI. KẾT LUẬN..........................................................................................................31 Báo cáo thử việc - Vũ Trung Tiếp I. 1. TÌM HIỂU VỀ EVNit, PHÒNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Tìm hiểu về Trung tâm Công nghệ thông tin. a. Giới thiệu chung: Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam. Tên giao dịch: Information Technology Center Of Viet Nam Electricity Trung tâm Công nghệ thông tin (EVNIT) là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, có chức năng nghiên cứu và triển khai thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin theo định hướng và chỉ đạo thống nhất của Tập đoàn. b. Chức năng: - Là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và là đơn vị đầu mối về công nghệ thông tin của Tập đoàn, có chức năng nghiên cứu, xây dựng và triển khai các hoạt động của lĩnh vực công nghệ thông tin trong toàn ngành theo định hướng và chỉ đạo thống nhất của Tập đoàn - Tiền thân là Trung tâm máy tính thuộc Công ty Điện lực I – được thành lập vào năm 1981. - Ngày 28 tháng 4 năm 2003: Hội đồng quản trị - Tổng công ty Điện lực Việt Nam tách bộ phận nghiên cứu khoa học công nghệ và Môi trường ra khỏi Trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ Môi Trường – Máy tính và đổi tên trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ môi trường và Máy tính thành Trung tâm Công nghệ Thông Tin. - Có trụ sở làm việc tại : 16 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. c. Nhiệm vụ chính: - Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ thông tin của ngành. - Xây dựng và triển khai hệ thống về công nghệ thông tin. - Phát triển các giải pháp hệ thống Quản trị doanh nghiệp. (ERP) như Hệ thống thông tin quản lý tài chính (FMIS), Hệ thống thông tin quản lý khách hang (CMIS), hệ thống phần mềm quản lý viễn thông công cộng, các hệ thống quản lý kỹ thuật và quản lý nghiệp vụ khác… - Thiết kế, nâng cấp, chủ trì việc kết nối mạng LAN, và WAN. - Báo cáo thử việc - Vũ Trung Tiếp - Tư vấn giám sát, lặp đặt các hệ thống viễn thông, Công Nghệ Thông Tin của ngành điện lực. - Thực hiện các dịch vụ tư vấn, thiết kế và lắp đặt các dự án về Công nghệ thông tin của các đơn vị trong Tập đoàn, tham gia các dịch vụ Công nghệ thông tin trên thị trường Công nghệ thông tin trong và ngoài nước… - Quản lý kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin trong tập đoàn. - Nghiên cứu, ứng dụng Đo lường, Điều khiển, Tự động hóa, phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh điện. - Đào tạo công nghệ thông tin. - Xây dựng tiêu chuẩn công nghệ thông tin cho Tập đoàn. d. Phạm vi hoạt động: Phạm vi hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin là trên dưới 60 đơn vị thành viên của EVN trên phạm vi toàn quốc. e. Phương châm làm việc: - Với khách hàng: o Luôn đáp ứng đủ nhu cầu điện của mọi khách hàng với chất lượng ngày càng cao và dịch vụ ngày càng hoàn hảo. o Lịch sự, trọng thị trong mối quan hệ khách hàng. o Xử lý, đáp ứng nhanh nhất các yêu cầu của khách hàng. o Luôn cố gắng để các dịch vụ và sản phẩm điện thực sự nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng. - Với cán bộ công nhân viên: o Tạo điều kiện và cơ hội để mỗi Cán bộ Công nhân viên đều có thể vươn lên trong nghề nghiệp trên cơ sở năng lực, hiệu quả làm việc và sự gắn bó với Tập đoàn. o Đánh giá và đền đáp một cách công bằng, xứng đáng với sự đóng góp, cống hiển của mỗi người, đảm bảo cuộc sống ổn định cho mọi Cán bộ, Công nhân viên. o Đối xử bình đắng, tôn trọng, tạo mọi điều kiện để mọi Cán bộ Công nhân viên có thể đóng góp tối đa vào sự phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. - Với đối tác kinh doanh: o Tạo dựng mối quan hệ thân thiện, bền vững, các bên cùng có lợi với các nhà cung cấp vì một hệ thống điện có chất lượng, tin cậy, an toàn và hiệu quả. Báo cáo thử việc - Vũ Trung Tiếp o Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với các nhà cung cấp có truyền thống kinh doanh, tôn trọng khách hàng, quý trọng chữ tín. - Với cộng đồng xã hội: o Phấn đầu và duy trì các chuẩn mực đạo đức cao nhất trong kinh doanh. o Luôn thực hiện đầy đủ các trách nhiệm với xã hội, cộng đồng. o Tích cực đóng góp vào các hoạt động phục vụ cho công cuộc phát triển cộng đồng xã hội. f. Mô hình tổ chức của Trung tâm: Giám đốc Phó Giám đốc Văn phòng Phòng CNPM Phòng kinh doanh Phó Giám đốc Phòng TCKT Phòng TCCB & LĐ Khối sản xuất trực tiếp bao gồm: - Phòng Công nghệ phần mềm: - Phòng kỹ thuật. - Phòng vận hành. - Phòng VAS-QA - Chi nhánh Trung tâm tại TP Hồ Chí Minh Khối sản xuất gián tiếp bao gồm: - Phòng tổ chức cán bộ và lao động. - Phòng tài chính kế toán. - Phòng kinh doanh. - Phòng kế hoạch kinh tế. - Văn phòng. Phòng kỹ thuật Phòng vận hành Phòng kế hoạch kinh tế Chi nhánh TP HCM Báo cáo thử việc - Vũ Trung Tiếp 2. Tìm hiểu về phòng Công nghệ phần mềm. a. Chức năng: - Đầu mối nghiên cứu, xây dựng, nâng cấp, triển khai và bảo trì hệ thống phần mềm trong tập đoàn theo kế hoạch và định hướng phát triển của Trung tâm Công nghệ thông tin. - Đầu mối nghiên cứu, tiếp quản việc chuyển giao công nghệ và thực hiện triển khai các phần mềm mua trong phạm vi Tập đoàn. - Đầu mối xây dựng, triển khai các giải pháp sản phẩm phần mềm nhằm tham gia thị trường Công nghệ thông tin bên ngoài Tập đoàn. - Tham gia phối hợp trong công tác kinh doanh, thực hiện các dịch vụ tư vấn, các giải pháp Công nghệ thông tin. b. Nhiệm vụ: - Tham gia xây dựng chiển lược, kế hoạch phát triển công nghệ phần mềm của Trung tâm công nghệ thông tin và Tập đoàn. - Tham gia lập các dự án xây dựng phần mềm thống nhất trình Tập đoàn phê duyệt. - Tổ chức xây dựng, triển khai, bảo trì, sửa chữa thường xuyên và nâng cấp các phần mềm dùng chung trong Tập đoàn. - Nghiên cứu, đề xuất, tổ chức xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin thích hợp phục vụ công tác điều hành sản xuất của các cấp Ban và lãnh đạo Tập đoàn. - Đầu mối vận hành các hệ thống ứng dụng, quản lý nội dung các hệ thống cơ sở dữ liệu, các hệ thống truyền nhận dữ liệu của các chương trình vận hành trung tâm dữ liệu của Tập đoàn. - Tham gia và thực hiện các dịch vụ tư vấn và giải pháp Công nghệ thông tin. Tích hợp hệ thống, phần mềm ứng dụng cho các đơn vị khách hàng trong và ngoài Tập đoàn. - Đầu mối tiếp nhận công nghệt, quản lý kỹ thuật, triển khai các hệ thống phần mềm mua của Tập đoàn. - Tham gia xây dựng, bổ xung sửa đổi các tiêu chuẩn về công nghệ thông tin theo yêu cầu của Trung tâm và Tập đoàn. Báo cáo thử việc - Vũ Trung Tiếp c. Cơ cấu tổ chức: Cán bộ quản lý của phòng công nghệ phần mềm gồm có: - Trưởng phòng và các phó phòng. - Các trưởng – phó dự án. Các cán bộ quản lý được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ và hệ số phụ cấp trách nhiệm theo quy định hiện hành của nhà nước. Cơ cấu tổ chức của phòng Công nghệ phần mềm sẽ được điều chỉnh bổ xung tùy theo yêu cầu của Trung tâm và thực tế công việc. Các tổ trực thuộc phòng công nghệ phần mềm: - Dự án “Hệ thông tin quản lý tài chính” (FMIS). - Dự án “Hệ thông tin quản lý khách hàng” (CMIS). - Dự án “Viễn thông công cộng và Chương trình tính cước và chăm sóc khách hàng internet”. - Dự án Banking. - Dự án Thị trường điện. - Dự án đo đếm và giao nhận điện năng. - Dự án “Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản”. - Dự án “Tin học hóa văn phòng”. - Tổ hỗ trợ triển khai phần mềm. - Tổ quy trình kiểm thử phần mềm. Báo cáo thử việc - Vũ Trung Tiếp II. HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ VÀ TIỀN LƯƠNG 1. Tổng quan về “Hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương” a. Giới thiệu: Huy động nguồn nhân lực được xem là vấn đề đặc biệt quan trọng trong những năm gần đây và ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với sự tồn tại của mỗi tổ chức. Sự toàn cầu hoá về kinh tế, sự phát triển của công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, tự do trao đổi thương mại và những thay đổi về văn hoá, chính trị xã hội cũng tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong việc huy động nguồn nhân lực của mỗi tổ chức ở Việt Nam. Quản trị con người không còn đơn thuần chỉ là vấn đề quản trị hành chính đối với nhân viên. Các doanh nghiệp đã nhận thấy tầm quan trọng của việc phối hợp các chính sách, mục tiêu với thực tiễn quản trị nhân sự. Nhiệm vụ quản trị con người là công việc của tất cả các cán bộ quản lý, không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ của truởng phòng nhân sự như trước đây. Một doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến, chất lượng dịch vụ, cơ sở hạ tầng tốt cũng chưa phải đã có đầy đủ các yếu tố chủ chốt trong việc tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, vì thực tế đã chứng minh các doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ dần dần cũng đều có thể có được những yếu tố này. Ngày nay, yếu tố quan trọng nhất mà tất cả các doanh nghiệp đều phải tập trung đầu tư là nguồn nhân lực. Ðể có được nguồn nhân lực mạnh không có cách nào khác, doanh nghiệp phải có sự đầu tư xây dựng cho mình chiến lược, các chính sách và các công cụ hỗ trợ hiệu quả trong công tác quản trị nguồn nhân lực. Với việc quản trị nguồn nhân lực hiệu quả, các doanh nghiệp sẽ khai thác được các khả năng tiềm tàng và sử dụng tối đa các khả năng hiện có trong mỗi nhân viên, nâng cao đuợc năng suất lao động và tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn trên. Quản trị nguồn nhân lực giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp đánh giá chính xác nhân viên của mình, lôi kéo nhân viên say mê với công việc của họ, tránh được sai lầm khi tuyển chọn nhân viên, biết cách phối hợp thực hiện và điều hòa mục tiêu giữa mục tiêu của doanh nghiệp và mục tiêu cá nhân. Quản trị nguồn nhân lực còn tạo cho người lao động thấy được vị thế của mình, góp phần làm giảm mâu thuẫn trong bản thân các doanh nghiệp, từ đó tạo cho doanh nghiệp có được nét văn hóa tốt, nâng cao khả năng hoạt động của doanh nghiệp về nhiều mặt. b. Mô hình tổng thể nghiệp vụ Quản lý nhân sự Ứng dụng công nghệ tin học trong công tác hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và trong Quản lý nguồn nhân lực nói riêng là một trong những mục tiêu chiến lược hàng đầu, đã và đang đuợc các nhà quản lý quan tâm. Với mục đích cung cấp Báo cáo thử việc - Vũ Trung Tiếp một giải pháp tốt, phục vụ hiệu quả trong quá trình quản lý nguồn nhân lực, phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp thuộc Tập đoàn điện lực Việt nam, chúng ta cần xem xét và phân tích đầy đủ các khía cạnh. Mà yếu tố đầu tiên quyết định chức năng, đặc điểm của một hệ thống đó là quy trình nghiệp vụ quản lý tại các đơn vị. Có thể tóm tắt lại các công việc phải thực hiện trong nghiệp vụ Quản trị nguồn nhân lực trên thực tế bởi sơ đồ tổng thể sau: Quy trình nghiệp vụ của từng công việc được trình bày trong các phân hệ tương ứng. c. Biểu diễn kiến trúc Tả kiến trúc phần mềm dùng cho hệ thống và cách biểu diễn kiến trúc đó, liệt kê một số khung nhìn trong các khung nhìn Use-case, logic, tiến trình, triển khai và thực thi Kiến trúc của hệ thống được biểu diễn thông qua một loạt các góc nhìn: use case view, process view, deployment view, và implementation view: Các góc nhìn được thể hiện bằng công cụ Rational Rose và sử dụng ngôn ngữ UML (Unified Modeling Language). Mô tả các góc nhìn: Logical view Người thực hiện: Designers. Báo cáo thử việc - Vũ Trung Tiếp Phạm vi: Functional Requirements: describes the design's object model. Also describes the most important use-case realizations. Sản phẩm: Design model Process view Người thực hiện: Integrators (người tích hợp. Phạm vi: Non-functional requirements: describes the design's concurrency and synchronization aspects. Implementation view Người thực hiện: Programmers. Phạm vi: Software components: describes the layers and subsystems of the application. Sản phẩm: Implementation model, components Deployment view Người thực hiện: Deployment managers. Phạm vi: Topology: describes the mapping of the software onto the hardware and shows the system's distributed aspects. Sản phẩm: Deployment model. Use Case view Người thực hiện: analyis Phạm vi: describes the set of scenarios and/or use cases that represent some significant, central functionality of the system. Sản phẩm : Use-Case Model, Use-Case documents Data view (optional) Người thực hiện: Data specialists, Database administrators Phạm vi: Persistence: describes the architecturally significant persistent elements in the data model Sản phẩm: Data model. Usecase view: - Các actor của hệ thống: o Lãnh đạo đơn vị o Lãnh đạo các bộ phận o Nhân viên tổ chức cán bộ o Nhân viên tài chính kế toán. o Nhân sự - Usecase diagram: Báo cáo thử việc - Vũ Trung Tiếp Tuyendung Dao tao Nhan su (f rom Actors) Lanh dao cac bo phan (f rom Actors) Nhan su Nhan vien TCCB BHXH-phucloi (f rom Actors) Cham cong - Vao ra Lanh dao don vi (f rom Actors) Nhan vien TCKT Tinh luong (from Use Cases) - (f rom Actors) Logical View : Tổng quan: o Hệ thống kiến trúc chia làm các tần dựa trên kiến trúc ba lớp: Báo cáo thử việc - Vũ Trung Tiếp <> Presentation UI Components UI Process <> Business Logic Business Entities Business Facade Object Controler Common Elements Object Info Business Rule <> Persistence Data Acess Data source SQL Store Procedure Cac Pakage quan trọng trong thiết kế: Trong đó mỗi tầng (layer) sẽ có các trách nhiệm xác định: Tầng giao diện (presentation layer): Tầng này làm nhiệm vụ giao tiếp với người dùng cuối để thu thập dữ liệu và hiển thị kết quả/dữ liệu thông qua các thành phần trong giao diện người sử dụng. Tầng này sẽ sử dụng các dịch vụ do tầng nghiệp vụ (business layer) cung cấp. Trong tầng này có 3 thành phần chính là view, control, delegate: Báo cáo thử việc - Vũ Trung Tiếp UI Component: là những phần tử chịu trách nhiệm thu thập và hiển thị thông tin cho người dùng cuối. UI Process: chịu trách nhiệm xử lý các thao tác trên giao diện và xử lý giao diện trước khi gửi xuống tầng Business. Tầng nghiệp vụ (business layer) Tầng này thực hiện các nghiệp vụ chính của hệ thống, sử dụng các dịch vụ do tầng lưu trữ (persistence layer) cung cấp, và cung cấp các dịch vụ cho tầng giao diện. Tầng nghiệp vụ sử dụng EJB 3.0 để thực hiện cài đặt. Trong tầng này có các thành phần chính là facade, service, entity: Facade: thực hiện trao đổi dữ liệu giữa tầng UI và Buinsess Rule. Đây chính là Interface giao tiếp giữa tầng UI và tầng Buinsess. Để sử dụng được cho việc trao đổi dữ liệu với các hệ thống khác, dự kiến Business sẽ xây dựng dạng web service Rule: chịu trách nhiệm xử lý các business logic, cung cấp các dịch vụ cho Facade. Entity:là những thực thể mô tả những đối tượng thông tin mà hệ thống xử lý, các entity này cũng được dùng để trao đổi thông tin giữa các tầng giao diện và tầng lưu trữ. Có thể tách ra làm 2 đối tượng: Object Info: chứa thông tin, thuộc tính của đối tượng. Object Controler: điều khiển đối tượng, gồm các xử lý đối với đối tượng. Tầng lưu trữ (persistence layer) Tầng này thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến lưu trữ và truy xuất dữ liệu của ứng dụng. Hệ thống sử dụng data source là SQL Server. Trong trường hợp thật cần thiết, có thể sử dụng các store procedure để truy vấn dữ liệu, vì điều này làm hạn chế khả năng triển khai đồng thời trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau. 2. Phân hệ “Quản lý tuyển dụng” a. Mô tả hoạt động nghiệp vụ quy trình “Quản lý tuyển dụng” - Đặc tả yêu cầu: o Các phòng ban xác định nhu cầu tuyển dụng sau đó lập phiếu đề nghị tuyển dụng gửi lên phòng tổ chức cán bộ. Báo cáo thử việc - Vũ Trung Tiếp o Phòng tổ chức cán bộ, lãnh đạo đơn vị đánh giá tình hình nhân sự của đơn vị rồi đưa ra quyết định phê duyệt phiếu đề nghị của các phòng ban gửi lên. o Dựa vào các phiếu đề nghị tuyển dụng đã được phê duyệt, phòng tổ chức cán bộ lên kế hoạch tuyển dụng. o Sau khi nhận được các hồ sơ các ứng viên dự tuyển, các nhân viên phòng tổ chức cán bộ thực hiện lọc các ứng viên đáp ứng được yêu cầu của vòng sơ tuyển và thực hiện cập nhật thông tin của các ứng viên đó. o Tiếp đến phòng tổ chức cán bộ và lao động lập danh sách thi tuyển. o Sau khi các ứng viên thi xong lãnh đạo các bộ phận thực hiện chấm thi và cập nhật kết quả thi tuyển của ứng viên. Việc cập nhật kết quả thi tuyển cũng có thể do cán bộ của phòng tổ chức và lao động cập nhật. o Nhân viên phòng tổ chức cán bộ và lao động thực hiện việc cập nhật các ứng viên trúng tuyển. o Nhân viên phòng tổ chức cán bộ và lao động thực hiện việc cập nhật thông tin của các ứng viên trúng tuyển vào hồ sơ nhân sự. o Lãnh đạo các phòng ban cập nhật nội dung thử việc cho các ứng viên. o Khi ứng viên hết thời gian thử việc, lãnh đạo các phòng ban đánh giá, nhận xét kết quả thử việc của các ứng viên. Báo cáo thử việc - Vũ Trung Tiếp - Sơ đồ hoạt động nghiệp vụ của phân hệ “Quản lý tuyển dụng” Báo cáo thử việc - Vũ Trung Tiếp Mã số Chức năng Mô tả Các phòng ban trong đơn vị lập kế hoạch tuyển dụng cho bộ Lập yêu cầu tuyển dụng của QLNS.TD.YCTD_Phongban phận mình: vị trí từng phòng ban tuyển dụng, yêu cầu, số lượng, nội dung thi tuyển … Phê duyệt nội dung Phê duyệt nội dung tuyển QLNS.TD.PheduyetTD tuyển dung của các dụng phòng ban Quản lý các đợt tuyển dụng, chỉ tiêu QLNS.TD.KehoachTD Lên kế hoạch tuyển dụng tuyển dụng, các đợt cần tuyển, bộ phận yêu cầu tuyển Nhập thông tin hồ sơ các ứng viên: Các thông tin cá nhân, QLNS.TD.HosoUngvien Nhập hồ sơ tuyển dụng kinh nghiệm làm việc, quá trình đào tạo, phòng ban ứng tuyển Danh sách các viên QLNS.TD.Danhsachthituyen Lên danh sách tuyển dụng được thi,ngày thi, môn thi Nhập kết quả thi QLNS.TD.Ketquathituyen Kết quả thi tuyển tuyển, điểm và nhận xét qua các vòng thi Cập nhật ứng viên trúng QLNS.TD.Capnhatungvien tuyển Đưa danh sách ứng Chuyển hồ sơ ứng viên trúng viên trúng tuyển vào QLNS.TD.ChuyenHSNS tuyển sang hồ sơ nhân sự lý lịch nhân sự thử việc Cập nhật thời gian và công việc cho QLNS.TD.Thuviec Cập nhật nội dung thử việc ứng viên trúng tuyển trong quá trình thử việc Nhập đánh giá, QLNS.TD.Danhgiathuviec Đánh giá quá trình thử việc nhận xét quá trình thử việc - Tổng hợp các chức năng của phân hệ “Quản lý tuyển dụng” o Lập yêu cầu tuyển dụng của từng phòng ban. o Phê duyệt nội dung tuyển dụng. Báo cáo thử việc - Vũ Trung Tiếp o Lên kết hoạch tuyển dụng o Nhập hồ sơ tuyển dụng. o Lên danh sách tuyển dụng. o Kết quả thi tuyển. o Cập nhật ứng viên trúng tuyển. o Chuyển hồ sơ ứng viên sang hồ sơ nhân sự. o Cập nhật nội dung thử việc o Đánh giá kết quả thử việc. b. Phát triển mô hình 1. Xác định tác nhân Dựa vào những phân tích trên ta thấy có những tác nhân sau: + Lãnh đạo các bộ phận: trình yêu cầu tuyển dụng, xác định kết quả thi tuyển, cập nhật nội dung thử việc, đánh giá kết quả thử việc. + Nhân viên phòng tổ chức cán bộ: Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, lên kế hoạch tuyển dụng, cập nhật hồ sơ ứng viên, lên danh sách tuyển dụng, cập nhật kết quả thi tuyển, cập nhật ứng viên trúng tuyển, chuyển kết quả trúng tuyển sang hồ sơ nhân sự. 2. Xác định các Usecase Xuất phát từ các tác nhân đã tìm ra ở trên ta có các Usecase sau: - Lập yêu cầu tuyển dụng. - Phê duyệt yêu cầu tuyển dụng. - Lập kế hoạch tuyển dụng. - Cập nhật hồ sơ ứng viên. - Lập danh sách thi tuyển. - Cập nhật kết quả thi tuyển. - Cập nhật ứng viên trúng tuyển. - Chuyển ứng viên trúng tuyển sang hồ sơ nhân sự. - Cập nhật nội dung thử việc. - Đánh giá kết quả thử việc. Biểu đồ Usecase: Báo cáo thử việc - Vũ Trung Tiếp Dựa trên việc phân tích nghiệp vụ của phân hệ tuyển dụng, phân tích các Usecase tả có mô hình data của phân hệ như sau: Báo cáo thử việc - Vũ Trung Tiếp Đặc tả chi tiết Usecase Lập yêu cầu tuyển dụng o Mô tả chung: Use case này được sử dụng để các phòng ban thực hiện việc lập yêu cầu tuyển dụng. o Luồng sự kiện chính Usecase bắt đầu khi người sử dụng thực hiện thêm mới, sửa hoặc xóa yêu cầu tuyển dụng  Hệ thống yêu cầu người sử dụng lựa chọn chức năng cần thao tác.  Người sử dụng lựa chọn một trong các chức năng cần thực hiện. Khi người sử dụng lựa chọn chức năng nào thì tiến trình đó được thực thi. • Nếu người sử dụng lựa chọn thêm mới yêu cầu tuyển dụng thì tiến trình thêm mới yêu cầu tuyển dụng sẽ được thực thi.
- Xem thêm -