Tài liệu Luận văn phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán hàng tại công ty gạch ốp lát hà nội - tài liệu, ebook, giáo trình

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 129 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13676 tài liệu

Mô tả:

TÀI LIỆU - EBOOK Trang chủ Đăng ký Đăng nhập Liên hệ Thư viện tài liệu, ebook, đồ án, luận văn, giáo trình tham khảo cho học sinh, sinh viên Luận văn Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán hàng tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 3 LỜI MỞ ĐẦU 7 Tài liệu liên quan Đồ án J2ME và lập trình Game trên điện thoại di động 59 trang | Lượt xem: 219 | Lượt tải: 5 Khóa luận Xây dựng hệ thống website bán hàng qua mạng 51 trang | Lượt xem: 1335 | Lượt tải: 21 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÔNG TY PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST VÀ CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI 9 Bài giảng Tài chính công - Vai trò và quy mô của khu vực công I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP FAST 9 9 trang | Lượt xem: 481 | Lượt tải: 4 1.1. Thông n chung về Công ty Phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast 9 Dự thảo quy hoạch bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên 240 trang | Lượt xem: 396 | Lượt tải: 4 1.2. Chức năng của công ty 10 1.3. Mục êu của công ty 10 Đồ án An ninh trong trong các hệ thống tin di động 78 trang | Lượt xem: 1234 | Lượt tải: 30 1.4. Tổ chức của công ty 11 Đề tài Thi trắc nghiệm có hỗ trợ của hệ chuyên gia 1.5. Sản phẩm và khách hàng của 15 82 trang | Lượt xem: 482 | Lượt tải: 3 1.6. Định hướng phát triển và hợp tác quốc tế 17 Đề tài Trình bày về hệ quy chiếu bản đồ trong hệ thống thông tin địa lý II. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI 17 Luận văn Tìm hiểu SVG và ứng dụng 2.1. Giới thiệu chung về công ty 17 2.2. Quá trình hình thành và phát triển 18 2.3. Chức năng nhiệm vụ của công ty 19 29 trang | Lượt xem: 989 | Lượt tải: 2 195 trang | Lượt xem: 384 | Lượt tải: 2 Giáo trình Lý thuyết lập trình cơ bản 13 trang | Lượt xem: 501 | Lượt tải: 1 Giáo trình Xử lý tín hiệu rời rạc (discrete signal processing) 68 trang | Lượt xem: 1125 | Lượt tải: 6 2.4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 20 2.5. Sơ đồ tổ chức công ty 21 III. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 23 3.1. Tên đề tài 23 3.2. Lý do lựa chọn đề tài 23 3.3. Đề tài dưới góc độ n học 24 CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN 26 I. THÔNG TIN – HỆ THỐNG THÔNG TIN 26 1.1. Thông tin 26 1.2. Hệ thống thông n 27 1.3. Phân loại hệ thống thông n trong một tổ chức 29 Phần mềm Quản lý tổng thể Doanh nghiệp Tích hợp đầy đủ nghiệp vụ quản trị 1.4. Các phương pháp xây dựng hệ thống thông n 32 II. PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN HTTT QUẢN LÝ 33 2.1. Đặt vấn đề và xác định nh khả thi của hệ thống 33 2.2. Các giai đoạn phân ch phát triển hệ thống 33 III. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 35 3.1. Mục êu của giai đoạn phân ch Hệ thống 35 3.2. Các phương pháp thu thập thông n 36 3.3. Các bước xây dựng hệ thống thông n quản lý 37 IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN 38 4.1. Giai đoạn phân ch hệ thống 38 4.2. Phân ch chi ết hệ thống thông n 44 4.3. Giai đoạn thiết kế hệ thống 45 V. NỘI DUNG BÀI TOÁN QUẢN LÝ BÁN HÀNG 48 5.1. Đặc điểm của bài toán quản lý bán hàng 48 5.2. Quy trình quản lý bán hàng 48 5.3. Giải pháp phần mềm 49 Khám phá ngay CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY GẠCH ỐP LÁT HÀ NỘI 51 I. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG 51 II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN 54 2.1. Mô hình chức năng nghiệp vụ (BFD) của hệ thống 54 2.2. Sơ đồ luồng thông n (IFD) ến trình thu thập xử lí thông n của hệ thống quản lý bán hàng 57 1.3 . Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) 62 2.4. Từ điển dữ liệu (DD) 68 2.5. Sơ đồ phân rã chức năng chương trình dự kiến sẽ thực hiện 72 III. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 72 3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu 72 3.2. Thiết kế giải thuật 85 3.3. Thiết kế giao diện xử lý 90 3.4. Kết quả thử nghiệm chương trình 93 3.5. Một số giao diện màn hình chính 95 3.6. Cài đặt và bảo trì hệ thống 105 KẾT LUẬN 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 PHỤ LỤC 110 Chuyên Thông Tắc Cống Thông Cầu. Thông Cống. Thông Tắc. Thông Bể Phốt.Thông Tắc Cống. 138 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 23/08/2014 | Lượt xem: 406 | Lượt tải: 4 Tóm tắt tài liệu Luận văn Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý bán hàng tại công ty Gạch ốp lát Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên đồ DFD là nơi lưu trữ thông tin trong 1 khoảng thời gian nào đó. Từ một kho dữ liệu có thể có những dòng dữ liệu đi ra, ta nói rằng đó là dòng dữ liệu thâm nhập; hoặc đi vào, đó là dòng dữ liệu cập nhật kho dữ liệu. - Nguồn hoặc đích: Tên người/ bộ phận phát/ nhận tin Hình 12: Ký hiệu tác nhân của HTTT Nguồn hoặc đích là những bộ phận, tổ chức bên ngoài lĩnh vực đang nghiên cứu nhưng có quan hệ nhất định với hệ thống. Các tác nhân ngoài này có thể là nơi nhận tin, sản phẩm của hệ thống nhưng cũng có thể là nơi cung cấp thông tin cho hệ thống. 1.3 Mô hình dữ liệu Phân tích dữ liệu là một phương pháp xác định các đơn vị thông tin cơ sở có ích cho hệ thống (các thực thể), và xác định rõ mối quan hệ bên trong hoặc tham trỏ chéo nhau giữa chúng. Điều này có ý nghĩa là mọi phần dữ liệu sẽ chỉ được lưu trữ một lần trong toàn bộ hệ thống của tổ chức và có thể truy cập từ bất kỳ chương trình nào bởi nhiều người sử dụng khác nhau. Mục đích của việc xây dựng mô hình dữ liệu : - Kiểm tra chặt chẽ các yêu cầu của người dùng. - Cung cấp cái nhìn lô gic về thông tin cần cho hệ thống. Các thành phần của mô hình dữ liệu bao gồm : Thực thể: được hiểu là tập hợp các đối tượng cùng loại dưới góc độ quan tâm của nhà quản lý. Có hai loại thực thể: + Thực thể tài nguyên: chỉ mô tả mà không giao dịch. VD: DmHang ( Mahang, Tenhang, Dvtinh, Dongia )+ Bảng giao dịch (Nhóm thực thể giao dịch): Thể Các file đính kèm theo tài liệu này: 36205.doc Copyright © 2014 Doc.edu.vn
- Xem thêm -