Tài liệu Luận văn phân tích tình hình tiêu thụ hàng hóa và giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ của công ty cổ phần vật tư hậu giang

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 87 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ---    --- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: VÕ THỊ LANG PHẠM KIM QUỲNH MSSV: 4054243 Lớp: Kinh Tế Nông Nghiệp 1 – K31 Cần Thơ, năm 2009 Luận văn tốt nghiệp LỜI CẢM TẠ  Qua thời gian học tập tại trường và thực tập tại Công ty Cổ phần Vật Tư Hậu Giang đã giúp em tăng thêm cả về nhận thức và lý luận thực tiễn về tình hình kinh doanh, cụ thể là tình hình tiêu thụ hàng hóa của công ty và đúc kết được luận văn này. Qua đây em xin chân thành cảm ơn: - Quý Thầy Cô Trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là các Thầy Cô Khoa Kinh tế - Quản Trị Kinh doanh đã dầy công truyền đạt kiến thức cho em trong suốt thời gian học tập tại trường. - Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn Cô VÕ THỊ LANG đã tận tình chỉ dẫn cho em trong quá trình hoàn thành luận văn này. - Quý Giám Đốc, cùng quý Cô, Chú, Anh, Chị trong toàn công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để em học hỏi kiến thức thực tiễn cho nội dung đã học. Đặc biệt các anh phòng Kế hoạch – Marketing dù rất bận rộn nhưng đã luôn giúp đỡ và chỉ dẫn em trong quá trình thực tập tại công ty. Tuy nhiên, do hạn chế về kiến thức và thời gian thực tập có hạn nên không tránh khỏi những sai sót. Vì vậy, em kính mong được sự đóng góp ý kiến của Quý công ty cùng Quý thầy cô để luận văn này hoàn thiện và có ý nghĩa thực tế hơn. Em xin kính chúc Quý Thầy Cô trường Đại học Cần Thơ và Quý Cô, Chú, Anh, Chị Công ty Cổ phần Vật Tư Hậu Giang dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Ngày …. tháng …. năm … Sinh viên thực hiện Phạm Kim Quỳnh GVHD: Võ Thị Lang i SVTH: Phạm Kim Quỳnh Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN  Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày …. tháng …. năm … Sinh viên thực hiện Phạm Kim Quỳnh GVHD: Võ Thị Lang ii SVTH: Phạm Kim Quỳnh Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... ........................................................................................................... Cần Thơ, Ngày …. tháng …. năm … Thủ trưởng đơn vị GVHD: Võ Thị Lang iii SVTH: Phạm Kim Quỳnh Luận văn tốt nghiệp BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ****************** Họ và tên người hướng dẫn: VÕ THỊ LANG Học vị: Thạc sĩ Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Cơ quan công tác: Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh Tên học viên: PHẠM KIM QUỲNH. MSSV: 4054243 Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp Tên đề tài: Phân tích tình hình tiêu thụ hàng hóa và giải pháp nâng cao doanh thu tiêu thụ của Công ty Cổ phần Vật Tư Hậu Giang. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ........................................... .............................................................................................................................. 2. Về hình thức:..................................................................................................... .............................................................................................................................. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: .................................... .............................................................................................................................. 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn:.......................................... .............................................................................................................................. 5. Nội dung và các kết quả đạt được:..................................................................... .............................................................................................................................. 6. Các nhận xét khác: ............................................................................................ .............................................................................................................................. 7. Kết luận:............................................................................................................ .............................................................................................................................. Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2009 NGƯỜI NHẬN XÉT GVHD: Võ Thị Lang iv SVTH: Phạm Kim Quỳnh Luận văn tốt nghiệp NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN  ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ Ngày …. tháng …. năm … Giáo viên phản biện GVHD: Võ Thị Lang v SVTH: Phạm Kim Quỳnh Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU .................................................................................. 1 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu .................................................................................. 1 1.1.1. Sự cần thiết của đề tài........................................................................... 1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn................................................................ 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................... 2 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể .................................................................................... 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu ...................................................................................... 3 1.3.1. Không gian........................................................................................... 3 1.3.2. Thời gian.............................................................................................. 3 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu........................................................................... 3 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ... ............................................................................................................................ 4 2.1. Phương pháp luận......................................................................................... 4 2.1.1. Phân tích hoạt động kinh doanh............................................................ 4 2.1.2. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp........ 4 2.1.3. Phân tích khối lượng hàng hóa tồn kho của doanh nghiệp .................... 7 2.2. Phương pháp phân tích ................................................................................. 8 2.2.1. Phương pháp chọn vùng số liệu............................................................ 8 2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu ............................................................... 8 2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu.............................................................. 8 Chương 3:GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG QUA 3 NĂM 2006 - 2008 ......................................................................................................... 9 3.1. Giới thiệu sơ lược về công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang ............................. 9 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty......................................... 9 3.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty ......................................... 11 3.1.3. Sơ đồ bộ máy tổ chức, nhiệm vụ của từng phòng ban và tình hình nhân sự ..................................................................................................................... 13 3.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh của công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang qua 3 năm 2006-2008 ................................................................................................. 18 3.3. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới................................. 23 Chương 4:PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG .......................................................... 24 4.1. Phân tích khái quát tình hình tiêu thụ hàng hóa của công ty........................ 24 4.1.1. Hệ số tiêu thụ hàng mua vào .............................................................. 24 4.1.2. Hệ số luân chuyển hàng tồn kho......................................................... 25 4.2. Phân tích tình hình tiêu thụ theo mặt hàng .................................................. 26 4.2.1. Phân tích về sản lượng tiêu thụ........................................................... 26 4.2.2. Phân tích về giá trị tiêu thụ................................................................. 28 4.3. Phân tích doanh thu tiêu thụ các mặt hàng theo thị trường .......................... 31 4.4. Phân tích khối lượng hàng hóa tồn kho của công ty .................................... 34 4.4.1. Phân tích lượng tồn kho của từng loại hàng hóa ................................. 34 4.4.2. Phân tích lượng tồn kho của nhiều loại hàng hóa theo chỉ tiêu giá trị.. 37 4.4. Phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ ................. 40 GVHD: Võ Thị Lang vi SVTH: Phạm Kim Quỳnh Luận văn tốt nghiệp 4.4.1. Nguyên nhân chủ quan ............................................................................ 40 4.4.2.Nguyên nhân khách quan.......................................................................... 42 Chương 5: NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO DOANH THU TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG .................................... 46 5.1.Những thuận lợi và khó khăn – Tích cực và hạn chế ảnh hưởng đến việc tiêu thụ hàng hóa...................................................................................................... 46 5.1.1. Thuận lợi và khó khăn........................................................................ 46 5.1.2. Tích cực và hạn chế............................................................................ 46 5.2. Những giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang ................................................................................................................ 47 5.2.1. Công tác marketing ............................................................................ 47 5.2.2. Phân phối và dịch vụ hỗ trợ................................................................ 47 5.2.3. Xây dựng thương hiệu........................................................................ 47 5.2.4. Công tác tổ chức, nhân sự .................................................................. 48 Chương 6:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................... 49 6.1. Kết luận...................................................................................................... 49 6.2. Kiến nghị.................................................................................................... 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 52 PHỤ LỤC ......................................................................................................... 53 GVHD: Võ Thị Lang vii SVTH: Phạm Kim Quỳnh Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Cơ cấu nhân sự của công ty qua 3 năm................................................... 17 Bảng 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2006-2008 ... 19 Bảng 3: Phân tích hệ số tiêu thụ hàng mua vào.................................................... 23 Bảng 4: Tình hình luân chuyển hàng tồn kho qua 3 năm 2006 - 2008.................. 24 Bảng 5: Tình hình tiêu thụ theo hình thức số lượng ............................................. 25 Bảng 6: Chênh lệch giữa thực hiện so với kế hoạch tiêu thụ ................................ 26 Bảng 7: Doanh thu các mặt hàng qua 3 năm 2006 – 2008.................................... 27 Bảng 8: Tỷ trọng tiêu thụ Thép qua 3 năm 2006 – 2008 ...................................... 27 Bảng 9: Tỷ trọng tiêu thụ Xi măng qua 3 năm 2006 – 2008................................. 28 Bảng 10: Tỷ trong tiêu thụ Gas qua 3 năm 2006 – 2008 ...................................... 29 Bảng 11: Tỷ trong tiêu thụ Bếp Gas qua 3 năm 2006 – 2008 ............................... 30 Bảng 12: Doanh thu Thép theo cơ cấu thị trường của công ty qua 3 năm 2006 – 2008 .................................................................................................................... 31 Bảng 13: Doanh thu Xi măng theo cơ cấu thị trường của công ty qua 3 năm 2006 – 2008 ................................................................................................................. 32 Bảng 14: Doanh thu Gas theo cơ cấu thị trường của công ty qua 3 năm 2006 – 2008 .................................................................................................................... 32 Bảng 15: Khối lượng tồn kho cuối năm của các mặt hàng ................................... 33 Bảng 16: Chênh lệch tồn kho giữa cuối kỳ và đầu kỳ của các mặt hàng............... 34 Bảng 17: Giá trị tồn kho cuối kỳ của các mặt hàng.............................................. 36 Bảng 18: Chênh lệch tổng giá trị hàng tồn kho của các mặt hàng ........................ 36 Bảng 19: Tỷ trọng tồn kho của từng mặt hàng ..................................................... 37 GVHD: Võ Thị Lang viii SVTH: Phạm Kim Quỳnh Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1:Biểu đồ thể hiện doanh thu của công ty từ năm 2006 – 2008 .....................20 Hình 2: Biểu đồ thể hiện lợi nhuận của công ty từ năm 2006 – 2008 .....................22 GVHD: Võ Thị Lang ix SVTH: Phạm Kim Quỳnh Luận văn tốt nghiệp DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT CB – CNV ĐBSCL ĐVT TP. Cần Thơ TP. HCM TNHH TNHH & SX VLXD GVHD: Võ Thị Lang Cán bộ - Công nhân viên Đồng bằng Sông Cửu Long Đơn vị tính Thành phố Cần Thơ Thành phố Hồ Chí Minh Trách nhiệm hữu hạn Trách nhiệm hữu hạn và sản xuất Vật liệu xây dựng x SVTH: Phạm Kim Quỳnh Luận văn tốt nghiệp Chương 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu Khi xã hội ngày càng phát triển đời sống con người ngày càng nâng cao được thể hiện rõ ở từng nhu cầu cụ thể như: ăn, mặc, ở… Bên cạnh đó, nền kinh tế ngày càng phát triển càng có nhiều các doanh nghiệp, công ty thành lập, hoặc mở rộng quy mô, lĩnh vực kinh doanh. Thêm vào đó, khi Việt Nam gia nhập WTO mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơ hội mới, quan hệ hợp tác với nước ngoài ngày càng mở rộng, tuy nhiên cùng với những cơ hội vàng ấy, đã đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam không ít những thách thức khi bước vào sân chơi thế giới, sân chơi trí tuệ, sân chơi cạnh tranh gay gắt, nơi mà chỉ có đổi mới và chất lượng thì mới có thể sinh tồn ở đó. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường với đầy biến động hiện nay không chỉ có tiềm lực tài chính, quy mô rộng… mà một điều quan trọng nữa là phải bán được hàng, hàng hóa của doanh nghiệp phải được tiêu thụ và thu được tiền, có như vậy doanh nghiệp mới có được đồng vốn cho kỳ kinh doanh tiếp theo, để duy trì và phát triển công ty. Hơn nữa hàng hóa có tiêu thụ mới có thể xác định kết quả kinh doanh cuối cùng là công ty lãi hay lỗ. Việc tiêu thụ hàng hóa là khâu cuối cùng và cũng là yếu tố quyết định sự sống còn của công ty. Chính vì tầm quan trọng của nó nên tôi đã chọn đề tài: “ Phân tích tình hình tiêu thụ hàng hóa và giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ của Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang” để nghiên cứu, nhằm giúp công ty tìm ra được những thuận lợi cùng như bất lợi trong việc tiêu thụ hàng hóa, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ, nâng cao doanh thu cho công ty. 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn  Căn cứ khoa học: Trong nền kinh tế thị trường, khi sản xuất đã phát triển thì vấn đề quan trọng trước hết không phải là sản xuất, mà là tiêu thụ hàng hóa. Bởi vì: GVHD: Võ thị Lang 1 SVTH: Phạm Kim Quỳnh Luận văn tốt nghiệp - Có tiêu thụ được hàng hóa, doanh nghiệp mới thu hồi được vốn, mới có quá trình sản xuất kinh doanh tiếp theo. - Sản phẩm hàng hóa có tiêu thụ được mới xác định kết quả tài chính cuối cùng là lãi hay lỗ ở mức độ nào. - Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, xác định được đúng những nguyên nhân, tìm ra những biện pháp tích cực, nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ.  Căn cứ thực tiễn: Hiện nay cùng với sự thay đổi chung của tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước, các doanh nghiệp không thể không thay đổi để tồn tại và phát triển. Mà những thay đổi của môi trường kinh doanh do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế (giá vàng tăng, giá xăng dầu tăng giảm bất thường, USD sụt giảm giá trị...) đang ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp nước ta. Đối với Công ty Cổ phần Vật Tư Hậu Giang – công ty hoạt động trong lĩnh vực phân phối vật liệu xây dựng, dầu nhờn... – lại có ảnh hưởng rõ nét nhất đến tình hình hoạt động kinh doanh, hiệu quả tiêu thụ hàng hóa. Để đối phó với những biến đổi bất thường của môi trường kinh doanh thì hơn lúc nào hết công ty phải thường xuyên phân tích những biến động của quá trình tiêu thụ, tìm ra những nguyên nhân tác động và đưa ra giải pháp kịp thời. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung Phân tích tình hình tiêu thụ hàng hóa qua 3 năm (2006-2008) để đánh giá những biến động, tìm ra nguyên nhân của những biến động và đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ của Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể Phân tích khát quát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm (2006-2007). Phân tích khái quát tình hình tiêu thụ hàng hóa của công ty qua 3 năm. 3 năm. Phân tích tình hình tiêu thụ hàng hóa của công ty theo từng mặt hàng qua Phân tích tình hình tiêu thụ các loại hàng hóa của công ty theo thị trường. Phân tích khối lượng hàng hóa tồn kho của công ty qua 3 năm. GVHD: Võ thị Lang 2 SVTH: Phạm Kim Quỳnh Luận văn tốt nghiệp Phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ hàng hóa của công ty. ty. Đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ của công 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian: Đề tài được tiến hành nghiên cứu tại Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang (HAMACO). 1.3.2. Thời gian: Đề tài nghiên cứu các số liệu từ nội bộ công ty trong giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2008. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 2/2009 – 5/2009. 1.3.3. Đối tượng nghiên cứu: Tình hình tiêu thụ hàng hóa của Công ty cổ phần Vật Tư Hậu Giang từ năm 2006-2008. Trong đó chỉ phân tích các mặt hàng Thép, Gas, Xi Măng, Bếp Gas. GVHD: Võ thị Lang 3 SVTH: Phạm Kim Quỳnh Luận văn tốt nghiệp Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh là đi sâu vào nghiên cứu nội dung, kết cấu và quan hệ qua lại giữa các số liệu biểu hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị bằng phương pháp khoa học, nhằm thấy được chất lượng hoạt động, nguồn năng lực sản xuất tiềm tàng, trên cơ sở đó đề ra những biện pháp và phương pháp khai thác có hiệu quả. 2.1.2. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp 2.1.2.1. Khái niệm, mục đích và ý nghĩa phân tích a) Khái niệm tiêu thụ Tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa dịch vụ là quá trình đưa hàng hóa đến tay người tiêu dung thông qua hình thức mua bán. b) Mục đích phân tích Mục đích của tiêu thụ là: - Đánh giá đúng tình hình tiêu thụ về mặt số lượng, chất lượng, chủng loại và giá bán của sản phẩm, hàng hóa. - Tìm ra nguyên nhân và xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. - Đề ra các biện pháp nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ hàng hóa, tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụ cả về mặt số lượng lẫn chất lượng. a) Ý nghĩa phân tích Đối với doanh nghiệp, tiêu thụ hàng hóa là khâu cuối cùng của một vòng chu chuyển vốn; là quá trình chuyển đổi tài sản từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ. Tiêu thụ có ý nghĩa vô cùng quan trọng – quyêt định thành bại, là quá trình thực hiện lợi nhuận: mục tiêu duy nhất cùa doanh nghiệp. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, xác định được đúng đắn những nguyên nhân, tìm ra biện pháp tích cực, nhằm đưa quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp đạt được mục tiêu là: tiêu thụ với khối lượng GVHD: Võ thị Lang 4 SVTH: Phạm Kim Quỳnh Luận văn tốt nghiệp lớn sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, giá bán cao, thị trường ổn định và thu được lợi nhuận cao trong kinh doanh. 2.1.2.2. Phân tích khái quát tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp a) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng là tổng giá trị được thực hiện do việc bán sản phẩm, hàng hóa hay cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Khối lượng sản phẩm hàng hóa tiêu thụ được tính bằng đơn vị giá trị và được coi là giá trị sản lượng hàng hóa tiêu thụ hoặc doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp, được xác định bằng công thức: G   qi xpi Trong đó: qi: Khối lượng sản phẩm hàng hóa và cung cấp dịch vụ loại I mà doanh nghiệp tiêu thụ trong kỳ, tính bằng đơn vị hiện vật. pi: Giá bán đơn vị sản phẩm hàng hóa loại i (có thể tính theo đơn giá hiện hành hoặc giá so sánh). i=1.n ; n là số lượng mặt hàng sản phẩm hàng hóa mà doanh nghiệp đã tiêu thụ trong kỳ. b) Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ bằng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ các khoản thuế, và các khoản giảm trừ (nếu phát sinh trong kỳ báo cáo). Chỉ tiêu này phản ánh thuần giá trị hàng bán của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. c) Doanh thu thuần Doanh thu thuần bằng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ cộng các khoản hoàn nhập, như: dự phòng giảm giá hàng tồn kho, phải thu nợ khó đòi (thu bán hàng) không phát sinh trong kỳ báo cáo. Nội dung phân tích: - So sánh khối lượng sản phẩm hàng hóa tiêu thụ giữa thực tế và kế hoạch. GVHD: Võ thị Lang 5 SVTH: Phạm Kim Quỳnh Luận văn tốt nghiệp - So sánh khối lượng sản phẩm hàng hóa tiêu thụ giữa thực tế với các kỳ kinh doanh trước hoặc với nhiều kỳ kinh doanh. Bên cạnh việc phân tích khái quát khối lượng sản phẩm hàng hóa tiêu thụ, cần tính và phân tích các hệ số sau đây:  Hệ số tiêu thụ hàng mua vào: H1 = Giá vốn hàng bán Giá trị hàng mua vào Chỉ tiêu này phản ánh giá trị hàng hóa mà doanh nghiệp mua vào đã tiêu thụ được với tỷ số là bao nhiêu.  Hệ số quay kho: Giá vốn hàng bán H2 = Giá trị hàng tồn kho bình quân Hệ số này phản ánh số lần luân chuyển sản phẩm hàng hóa qua kho của doanh nghiệp trong kỳ phân tích được bao nhiêu vòng. Hệ số này càng lớn, hàng hóa được tiêu thụ của doanh nghiệp càng nhiều, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp càng cao. Khi phân tích có thể so sánh giữa thực tế với kế hoạch nhằm đánh giá chung tình hình hoàn thành kế hoạch tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp. So sánh giữa thực tế với kỳ kinh doanh trước hoặc nhiều kỳ kinh doanh trước để thấy được tốc độ tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp qua các thời kỳ. 2.1.2.3. Phân tích cơ cấu theo mặt hàng tiêu thụ Cơ cấu mặt hàng tiêu thụ là tỷ phần giá trị từng loại mặt hàng tiêu thụ trong tổng giá trị hàng hóa tiêu thụ: chỉ tiêu này được xác định bằng công thức Tỷ phần giá trị từng mặt hàng tiêu thụ Giá trị từng mặt hàng tiêu thụ = Tổng giá trị hàng hóa tiêu thụ Khi phân tích có thể so sánh chỉ tiêu tỷ phần giá trị từng loại mặt hàng tiêu thụ thực tế với kỳ kinh doanh trước để đánh giá chung tình hình hoàn thành kế GVHD: Võ thị Lang 6 SVTH: Phạm Kim Quỳnh Luận văn tốt nghiệp hoạch tiêu thụ từng mặt hàng. Đồng thời, xác định vị trí từng loại mặt hàng đã tiêu thụ trong tổng giá trị hàng hóa đã tiêu thụ. Ngoài việc phân tích tình hình tiêu thụ theo mặt hàng là một phần của phân tích bộ phận còn có phân tích tình tiêu thụ theo thị trường chủ yếu, so sánh chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cho từng thị trường với chỉ tiêu thực tế, so sánh giữa các năm với nhau để thấy được biến động của tiêu thụ hàng hóa. 2.1.3. Phân tích khối lượng hàng hóa tồn kho của doanh nghiệp 2.1.2.1. Phân tích lượng tồn đọng của một loại sản phẩm Chênh lệch giữa cuối kỳ và đầu kỳ hàng tồn kho được xác định bằng công thức: Khối k lượng Khối hàng tồn kho cuối kỳ (qTkc) = Khối lượng hàng tồn kho đầu kỳ (qTkd) - Mức độ chênh lệch giữa cuối kỳ và đầu kỳ hàng tồn kho (qTk) qTkc - qTkd = +/- qTk Chênh lệch hàng tồn kho tăng dần, phản ánh khối lượng hàng bán của loại sản phẩm đó đang giảm. 2.1.2.1. Phân tích lượng tồn kho của nhiều loại hàng hóa theo chỉ tiêu giá trị Chỉ tiêu chênh lệch tổng giá trị hàng hóa tồn kho giữa cuối kỳ và đầu kỳ được xác định bằng công thức Mức độ chênh lệch + (-) tổng giá trị hàng tồn kho = Tổng giá trị hàng tồn kho cuối kỳ - Tổng giá trị hàng tồn kho đầu kỳ Mức độ chênh lệch tổng giá trị hàng tồn kho càng lớn, hàng tồn đọng chưa tiêu thụ được càng nhiều. Cơ cấu tỷ phần tồn kho theo mặt hàng: GVHD: Võ thị Lang 7 SVTH: Phạm Kim Quỳnh Luận văn tốt nghiệp Tỷ phần tồn kho của mặt hàng i Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ của mặt hàng = Tổng giá trị hàng tồn kho cuối kỳ của doanh nghiệp Những mặt hàng có tỷ phần hàng tồn kho lớn, doanh nghiệp cần tìm ra những nguyên nhân gây nên tồn kho để có biện pháp phân phối lại hàng hóa cho phù hợp. 2.2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 2.2.1. Phương pháp chọn vùng số liệu Đề tài phân tích tình hình tiêu thụ hàng hóa của Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang từ năm 2006 đến năm 2008. 2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu Số liệu dùng trong phân tích chủ yếu dựa trên số liệu kế toán của Công ty Cổ Phần Vật Tư Hậu Giang qua 3 năm 2006, 2007, 2008. 2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu Phương pháp so sánh: đây là phương pháp xem xét một chỉ tiêu phân tích bằng cách dựa trên việc so sánh với một chỉ tiêu cơ sở (chỉ tiêu gốc). Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến trong phân tích để xác định xu hướng, mức độ biến động của chỉ tiêu phân tích. Mục tiêu so sánh trong phân tích kinh doanh là xác định xem chỉ tiêu phân tích biến động như thế nào? Tốc độ tăng hay giảm như thế nào để có hướng khắc phục. + Phương pháp so sánh số tuyệt đối: là kết quả của phép trừ giữa trị số của kỳ phân tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế. F = Ft– F0 Trong đó: Ft là chỉ tiêu kinh tế ở kỳ phân tích F0 là chỉ tiêu kinh tế ở kỳ gốc + Phương pháp so sánh số tương đối: là kết quả của phép chia giữa trị số kì phân tích so với kì gốc của các chỉ tiêu kinh tế. F  GVHD: Võ thị Lang 8 Ft  100 Fo SVTH: Phạm Kim Quỳnh Luận văn tốt nghiệp Chương 3 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG QUA 3 NĂM 2006-2008 3.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG 3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang (Hau Giang Material Joint Stock Company) viết tắt là HAMACO có trụ sở đặt tại 184 Trần Hưng Đạo, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, được cổ phần hóa từ Công ty Vật tư Tổng hợp Hậu Giang. Từ khi được thành lập (năm 1976) đến chuyển đổi thành công ty cổ phần (năm 2003) và đến nay HAMACO không ngừng phát triển về mọi mặt. Hiện nay, HAMACO đang phân phối các ngành hàng chính như: vật liệu xây dựng (thép, xi măng, cát, đá, gạch,…), gas (gas đốt, bếp gas, phụ tùng ngành gas), dầu nhờn, xăng, dầu,… Công ty có mạng lưới cửa hàng, chi nhánh và đại lý phân phối rộng khắp tại Cần Thơ, các tỉnh ĐBSCL, TP. HCM và các tỉnh lân cận.  Quá trình thành lập và phát triển: - Năm 1976: Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang được thành lập có tên là Công ty Vật tư tỉnh Hậu Giang. Công ty được thành lập trên cơ sở sáp nhập 5 đơn vị: Ty Vật tư Kỹ thuật TP. Cần Thơ, Công ty Xăng dầu TP. Cần Thơ, Ty Vật tư tỉnh Cần Thơ, Công ty Xăng dầu tỉnh Cần Thơ, Công ty Xăng dầu Sóc Trăng. Công ty có nhiệm vụ tiếp nhận và cung ứng vật tư hàng hóa trên địa bàn TP. Cần Thơ và 14 huyện thị trong tỉnh Hậu Giang. - Năm 1976: Công ty được Bác Tôn trao tặng lẵng hoa. - Năm 1984: Công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba. - Năm 1990: Công ty được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì. GVHD: Võ thị Lang 9 SVTH: Phạm Kim Quỳnh
- Xem thêm -