Tài liệu Luận văn phân tích tình hình cho vay lĩnh vực ngoài quốc doanh tại chi nhánh ngân hàng công thương thành phố cần thơ

  • Số trang: 99 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY LĨNH VỰC NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Lương Sinh viên thực hiện Ngô Quang Huy MSSV: 4031062 Lớp Kế toán khóa 29 Cần Thơ 6-2007 1 LỜI CAM ĐOAN X‘W Em xin cam đoan là đề tài này do chính em thực hiện, các số liệu có trong bài đều có được từ kết quả phân tích hoat động tín dụng tại cơ quan thưc tập, tất cả là số liệu trung thực và không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày 21 tháng 06 năm 2007 Sinh viên thực hiện Ngô Quang Huy 2 LỜI CẢM TẠ X‘W Qua bốn năm học tập ở Trường Đại Học Cần Thơ, có được kết quả như ngày hôm nay ngoài sự cố gắng của bản thân, còn có sự động viên từ gia đình, bạn bè cùng với sự tận tình giảng dạy của quý Thầy Cô Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh em đã tiếp thu được nhiều kiến thức. Đồng thời được sự giới thiệu của Khoa và sự đồng ý của Ban Lãnh Đạo Ngân Hàng Công Thương Cần Thơ. Thời gian thực tập ở Ngân hàng là dịp để em tiếp xúc với thực tế, mở rộng thêm kiến thức của mình. Nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình của các Thầy Cô và các Cô Chú, Anh Chị trong Ngân hàng đã giúp em hoàn thành bài luận văn này với đề tài là: “Phân tích hoạt động tín dụng ngoài quốc doanh tại Ngân hàng Công Thương Cần Thơ”. Em xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức cho chúng em trong suốt thời gian qua, nhất là Cô Nguyễn Thị Lương – người đã trực tiếp hướng dẫn em làm đề tài này. Em xin cảm ơn sự giúp đỡ của Ban Lãnh Đạo Ngân hàng và các Cô Chú, Anh Chị tại Ngân hàng. Sau cùng, em xin chúc Thầy Cô được dồi dào sức khỏe và chúc Ngân hàng Công Thương Cần Thơ đạt được nhiều thành công trong hoạt động kinh doanh của mình. Cần Thơ, Ngày 16 tháng 06 năm 2007 Sinh viên thực hiện Ngô Quang Huy 3 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT I H NHCT CT: Ngân hàng Công Thương Cần Thơ. NHCT: Ngân hàng Công Thương. NHCV: Ngân hàng cho vay. DSCV: Doanh số cho vay NQH: Nợ quá hạn QD: Quốc doanh. DN: Doanh nghiệp. 4 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Lương MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ................................................................................... 1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .................................................................... 1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ......................................................................... 2 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung..................................................................... 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể........................................................................................ 2 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU............................................................................ 2 1.3.1 Không gian .............................................................................................. 2 1.3.2 Thời gian ................................................................................................. 2 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu.............................................................................. 2 1.4 LƯỢC THẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN....................................................... 2 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU... 4 2.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG .................................................................... 4 2.1.1 Khái niệm tín dụng.................................................................................. 4 2.1.2 Vai trò tín dụng ....................................................................................... 4 2.1.3 Phân loại tín dụng.................................................................................... 5 2.1.3.1 Căn cứ theo thời hạn tín dụng: .......................................................... 5 2.1.3.2 Căn cứ vào đối tượng tín dụng: ......................................................... 5 2.1.3.3 Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn tín dụng: ..................................... 5 2.1.3.4 Căn cứ vào chủ thể tín dụng:............................................................. 5 2.1.3.5 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với Ngân hàng:............................ 5 2.2 MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦN THƠ ....................................................................................................................... 5 2.2.1 Nguyên tắc vay vốn................................................................................. 5 2.2.2 Điều kiện vay vốn ................................................................................... 6 2.2.2.1 Cho vay có đảm bảo .......................................................................... 6 2.2.2.2 Cho vay vốn không có bảo đảm: ....................................................... 6 2.2.3 Thời hạn cho vay..................................................................................... 7 2.2.3.1 Thời hạn cho vay có đảm bảo bằng tài sản tối đa ............................. 7 vi Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Lương 2.2.3.2 Thời hạn cho vay. .............................................................................. 8 2.2.4 Lãi suất cho vay....................................................................................... 8 2.2.4.1 Lãi suất cho vay:................................................................................ 8 2.2.4.2 Phí cho vay: ....................................................................................... 9 2.2.4.3 NHCV công bố biểu lãi suất cho vay và loại chi phí cho khách hàng biết ......................................................................................................................... 9 2.2.5 Mức cho vay............................................................................................ 9 2.2.5.1 Mức cho vay có đảm bảo................................................................... 9 2.2.5.2 Mức cho vay không có bảo đảm ....................................................... 9 2.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................... 10 2.3.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu:.................................................... 10 2.3.2 Phương pháp thu thập số liệu:............................................................... 10 2.3.3 Phương pháp phân tích số liệu: ............................................................. 10 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦN THƠ.......................................................................................... 11 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH ........................................................................... 11 3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC ................................................................................... 11 3.3 CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ............................................................... 14 3.4 KHÁI QUÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH .................. 14 3.5 NHỮNG THUẬN LƠI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG................ 16 3.5.1 Thuận lợi ............................................................................................... 16 3.5.2 Khó khăn ............................................................................................... 16 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦN THƠ ............................................ 18 4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN.......................................... 18 4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦN THƠ.......................................................................................... 26 4.2.1 Phân tích doanh số cho vay................................................................... 26 4.2.1.1 Doanh số cho vay theo mục đích sử dụng....................................... 27 4.2.1.2 Doanh số cho vay theo thời hạn ...................................................... 32 4.2.1.3 Phân tích doanh số cho vay theo thành phần kinh tế ...................... 35 4.2.2 Phân tích doanh số thu nợ ..................................................................... 38 vii Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Lương 4.2.2.1 Phân tích thu nợ cho vay ngoài QD theo mục đích sử dụng ........... 39 4.2.2.2 Phân tích doanh số thu nợ theo thời hạn ......................................... 43 4.2.2.3 Phân tích doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế......................... 46 4.2.3 Phân tích tình hình dư nợ ...................................................................... 50 4.2.3.1 Dư nợ theo mục đích sử dụng ......................................................... 50 4.2.3.2 Dư nợ theo thời gian........................................................................ 54 4.2.3.3 Phân tích dư nợ theo thành phần kinh tế ......................................... 57 4.2.4 Phân tích tình hình nợ quá hạn.............................................................. 60 4.2.4.1 Nợ quá hạn theo lĩnh vực đầu tư ..................................................... 60 4.2.4.2 Nợ quá hạn theo thời gian ............................................................... 64 4.2.4.3 Phân tích nợ quá hạn theo thành phần kinh tế................................. 69 4.2.5 Phân tích các chỉ số tài chính ................................................................ 71 4.2.5.1 Tỷ lệ vốn huy động trên tổng nguồn vốn ........................................ 71 4.2.5.2 Vốn huy động có kỳ hạn trên tổng nguồn vốn huy động ................ 72 4.2.5.3 Tỷ số dư nợ ngoài QD trên tổng nguồn vốn.................................... 72 4.2.5.4 Dư nợ ngoài QD trên tổng vốn huy động........................................ 72 4.2.5.5 Nợ quá hạn ngoài QD trên tổng dư nợ ............................................ 73 4.2.5.6 Thời gian thu nợ bình quân ............................................................. 73 4.2.5.7 Vòng quay vốn tín dụng .................................................................. 74 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG TÍN DỤNG .......................................................................................................... 75 5.1 MỘT SỐ ĐIỂM LÀM ẢNH HƯỞNG XẤU ĐẾN CÔNG TÁC TÍN DỤNG .............................................................................................................................. 75 5.2 ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦN THƠ.......................................................................................... 76 5.3 CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ........................ 77 5.3.1 Mở rộng lĩnh vực cho vay tiêu dùng ..................................................... 77 5.3.2 Các biện pháp huy động vốn................................................................. 77 5.3.3 Các biện pháp giải quyết nợ quá hạn .................................................... 78 5.3.4 Nâng cao trình độ, năng lực của nhân viên........................................... 79 5.3.5 Cạnh tranh khuyến mại và mở rộng mạng lưới..................................... 80 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................... 81 viii Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Lương 6.1 KẾT LUẬN................................................................................................. 81 6.2 KIẾN NGHỊ ................................................................................................ 82 6.2.1 Đối với Ngân hàng Công Thương TP. Cần Thơ ................................... 82 6.2.2 Đối với các cấp thẩm quyền.................................................................. 83 ix Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Lương DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ........ 14 Bảng 2: CƠ CẤU NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG ..................................... 19 Bảng 3: CƠ CẤU NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG............... 23 Bảng 4: DOANH SỐ CHO VAY THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG..................... 28 Bảng 5 : DOANH SỐ CHO VAY THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG................... 33 Bảng 6: DOANH SỐ CHO VAY THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ................. 36 Bảng 7: DOANH SỐ THU NỢ THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG........................ 42 Bảng 8: DOANH SỐ THU NỢ THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG ....................... 44 Bảng 9: DOANH SỐ THU NỢ THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ.................... 48 Bảng 10: DƯ NỢ THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ............................................. 52 Bảng 11: DƯ NỢ THEO THỜI HẠN TÍN DỤNG............................................. 56 Bảng 12: DƯ NỢ THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ ......................................... 59 Bảng 13: NỢ QUÁ HẠN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ................................. 63 Bảng 14: NỢ QUÁ HẠN THEO THỜI HẠN VAY VỐN ................................. 66 Bảng 15: NỢ QUÁ HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ ............................. 68 Bảng 16: CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH .................................................................. 71 x Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Lương DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy của ngân hàng Công Thương Cần Thơ ... 12 Hình 2: Tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận của ngân hàng qua 3 năm.... 15 Hình 3: Cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng........................................................... 19 Hình 4: Tỷ trọng của các nguồn vốn qua các năm .............................................. 20 Hình 5: Sự thay đổi của nguồn vốn huy động qua các giai đoạn ........................ 24 Hình 6: Doanh số cho vay theo mục đích............................................................ 27 Hình 7: Tỷ trọng của doanh số cho vay theo mục đích ....................................... 31 Hình 8: Doanh số cho vay theo thời hạn qua các năm ........................................ 34 Hình 9: Tỷ trọng của doanh số cho vay theo thời gian qua các năm................... 35 Hình 10: Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế........................................... 35 Hình 11: Tỷ trọng doanh số cho vay theo thành phần kinh tế............................. 37 Hình 12: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế ............................................. 40 Hình 13: tỷ trọng của các thành phần thu nợ ngoài quốc doanh ......................... 41 Hình 14: Doanh số thu nợ theo thời hạn qua 3 năm ............................................ 45 Hình 15: Tỷ trọng doanh số thu nợ theo thời gian............................................... 46 Hình 16: Doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế ............................................. 47 Hình 17: Tỷ trọng doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế ............................... 49 Hình 18: Dư nợ theo mục đích sử dụng vốn........................................................ 51 Hình 19: Tỷ trọng của dư nợ theo mục đích sử dụng .......................................... 53 Hình 20: Dư nợ theo thời gian ............................................................................. 55 Hình 21: Tỷ trọng của dư nợ theo thời gian ........................................................ 57 Hình 22: Dư nợ theo thành phần kinh tế ............................................................. 58 Hình 23: Tỷ trọng dư nợ theo thành phần kinh tế ............................................... 60 Hình 24: Nợ quá hạn theo mục đích sử dụng vốn ............................................... 61 Hình 25: Tỷ trọng nợ quá hạn theo mục đích sử dụng vốn ................................. 64 Hình 26: Nợ quá hạn theo thời gian..................................................................... 65 Hình 27: Tỷ trọng nợ quá hạn theo thời gian....................................................... 67 Hình 28: Nợ quá hạn theo thành phần kinh tế ..................................................... 69 11 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Lương Hình 29: Tỷ trọng của nợ quá hạn theo thành phần kinh tế ................................ 70 12 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Lương 13 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Lương TÓM TẮT Trong quyển sách này, em sẽ đi vào phân tích tình hình cho vay hộ gia đình tại Công Thương Cần Thơ. Sau đây em sẽ lược thảo một số phần em sẽ làm. Chương 1: Giới thiệu Trong chương này, em sẽ giới thiệu về sự cần thiết của đề tài cũng như lý do tại sao em chọn lĩnh vực này để phân tích. Sau đó em sẽ đưa ra mục tiêu nghiên cứu bao gồm mục tiêu chung và cụ thể để người đọc nắm rõ hơn những gì em sẽ giải quyết trong đề tài này. Bên cạnh đó, em cũng đưa ra phạm vi nghiên cứu trong đó có phạm vi không gian, thời gian và đối tượng nghiên cứu. Chương 2: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu: 2.1 Phương pháp luận. Ở phần này em sẽ nêu khái niệm tín dụng, phân loại tín dụng, lãi suất tín dụng. 2.2 Phương pháp nghiên cứu Em sẽ đưa ra phương pháp thu thập số liệu và phương pháp phân tích số liệu. Chương 3: Giới thiệu khái quát về ngân hàng Công Thương Cần Thơ Giới thiệu vài nét về quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Công Thương Cần Thơ. Sau đó em sẽ giới thiệu về sơ đồ cơ cấu tổ chức của ngân hàng và khái quát sơ lược về tình hình kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm. Cũng trong chương này, em sẽ trình bày các mặt mạnh cũng như mặt yếu của ngân hàng. Chương 4: Phân tích hoạt động tín dụng ngoài quốc doanh tại ngân hàng Công Thương Cần Thơ. Đây là phần quan trọng nhất của bài, em sẽ phân tích các vấn đề chính sau: + Tình hình huy động vốn từ năm 2004-2006 + Doanh số cho vay từ năm 2004-2006 + Doanh số thu nợ từ năm 2004-2006 + Dư nợ từ năm 2004-2006 + Nợ quá hạn từ năm 2004-2006 14 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Lương + Các chỉ số tài chính. Đối với doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ và nợ quá hạn, em sẽ phân tích theo hướng thời hạn món vay, theo mục đích sử dụng vốn và theo thành phần kinh tế . Chương 5: Một số biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả cho vay vốn và các biện pháp tăng doanh số huy động tại ngân hàng Công Thương Cần Thơ Trong phần này, em sẽ đề cập đến những thuận lợi và bất lợi của ngân hàng. Sau đó kết hợp với những phân tích trong phần 4 em sẽ đưa ra các hướng khắc phục các mặt còn hạn chế để nâng cao chất lượng của ngân hàng. Chương 6: Kiến nghị và kết luận Về phần này, em sẽ đúc kết lại những vấn đề mà em đã phân tích được trong các phần trên sau đó em sẽ đưa ra các kiến nghị để ngân hàng hoạt động tốt hơn nữa. 15 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Lương CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong thời gian gần đây, nhất là khi Việt Nam là một thành viên của tổ chức thương mại quốc tế, điều đó đã chứng tỏ nước ta đã và đang hội nhập sâu và rộng hơn vào thương mại quốc tế. Việc gia nhập này vừa có lợi cũng vừa có hại. Về mặt lợi là nhân dân ta được hưởng các sản phẩm dịch vụ chất lượng tốt với giá cả phải chăng. Còn mặt hại là các doanh nghiệp, các hộ sản xuất nhỏ trong nước sẽ rơi vào vòng cạnh tranh khốc liệt. Tuy nhiên theo nhận định của chính phủ, sau khi gia nhập WTO thì các doanh nghiệp này sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong việc chống lại “cuộc xâm lược” của các doanh nghiệp nước ngoài. Ngoài ra khi gia nhập quốc tế, nhu cầu sử dụng vốn không chỉ của doanh nghiệp mà còn những thành phần khác trong nền kinh tế đều tăng lên. Vì vậy, trong thời gian này và tới đây, hoạt động của ngân hàng không chỉ phục vụ cho lợi ích của chính bản thân mình nữa mà còn phải phục vụ cho sự phát triển của doanh nghiệp, của xã hội. Bên cạnh đó, việc gia nhập vào thương mại quốc tế cũng sẽ làm nhiều hệ thống có sự cạnh tranh khốc liệt. Chỉ trong vòng khoảng 3 năm gần đây, chỉ trên địa bàn Cần Thơ đã xuất hiện những ngân hàng ngoài quốc doanh với quy mô hoạt động rộng khắp. Ngân hàng Công Thương Cần Thơ là một chi nhánh của ngân hàng Công Thương Việt Nam, là một đơn vị có uy tín lâu đời với việc cho vay các doanh nghiệp quốc doanh. Tuy nhiên, trước sự mở cửa hội nhập của đất nước ta, ngân hàng Công Thương Việt Nam nói chung và ngân hàng Công Thương Cần Thơ cũng cần có bước chuyển mình để thích nghi với môi trường mới. Để thấy rõ hơn sự chuyển biến của ngân hàng Công Thương đối với lĩnh vực tín dụng ngoài quốc doanh như thế nào nên em quyết định chọn đề tài: “Phân tích tình hình tín dụng ngoài quốc doanh tại ngân hàng Công Thương Cần Thơ”. 16 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Lương 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là dựa trên sự phân tích về tình hình huy động vốn và cho vay, thu nợ, dư nợ và nợ quá hạn tại ngân hàng công thương. Từ đó đi sâu hơn vào mảng cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh để thấy được tình hình cho vay ngoài quốc doanh tại ngân hàng công thương Cần Thơ. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Từ mục tiêu nghiên cứu chung trên, em đưa ra các mục tiêu cụ thể sau: - Phân tích doanh số cho vay. - Phân tích doanh số thu nợ. - Phân tích dư nợ - Phân tích nợ quá hạn - Đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng ngoài quốc doanh tại ngân hàng. 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian Đối với không gian nghiên cứu, em chủ yếu nghiên cứu tại ngân hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ. 1.3.2 Thời gian Về thời gian nghiên cứu, em chủ yếu phân tích số liệu của phòng kinh doanh thuộc ngân hàng Công Thương Cần Thơ qua 3: năm 2004, 2005 và 2006. 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu Về đối tượng nghiên cứu, vì thời gian thực tập có hạn nên em chủ yếu đi sâu nghiên cứu và phân tích về mảng đề tài tín dụng ngoài quốc doanh. 1.4 LƯỢC THẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN Để thực hiện đề tài tốt nghiệp của mình em đã nghiên cứu một số tài liệu có liên quan như: + Đề tài “phân tích hiệu quả tín dụng công thương nghiệp và tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu chi nhánh An Giang”. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là phân tích tình hình hoạt động tín dụng công thương nghiệp và tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu. Sau đó sinh viên này còn đưa ra một số biện pháp nâng cao 17 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Lương hiệu quả tín dụng tại ngân hàng. Đề tài được làm vào tháng 04/2004 do sinh viên Nguyễn Ngọc Châu Thủy thực hiện. + Đề tài “tình hình hoạt động tín dụng và một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng Ngoại Thương An Giang”. Mục tiêu của đề tài này là phân tích, đánh giá tình hình cho vay tại ngân hàng Ngoại Thương An Giang để từ đó đưa ra một số biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng. Đề tài do sinh viên Lê Thị Huyền Trân thực hiện vào tháng 06/2004. + Đề tài “phân tích tình hình cho vay mua, xây dựng và sửa chữa nhà tại chi nhánh ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long tỉnh An Giang”. Mục tiêu của đề tài này là phân tích, đánh giá tình hình cho vay xây dựng sủa chữa nhà tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long tỉnh An Giang để từ đó đưa ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại ngân hàng. Đề tài do sinh viên Lâm Thị Cẩm Thi thực hiện vào tháng 05/2004. + Đề tài “phân tích tình tín dụng tại ngân hàng Công Thương An Giang”. Mục tiêu của đề tài này là phân tích, đánh giá tình hình tín dụng tại ngân hàng Công Thương An Giang để từ đó đưa ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại ngân hàng. Đề tài do sinh viên Lâm Thị Cẩm Thi thực hiện vào tháng 05/2004. 18 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Lương CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG 2.1.1 Khái niệm tín dụng Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời quyền sử dụng một lượng giá trị, dưới hình thức hiện vật hay tiền tệ, từ người sở hữu sang người sử dụng sau đó hoàn trả lại với một lượng giá trị lớn hơn. Trong thực tế tín dụng tồn tại rất phong phú và đa dạng, nhưng ở bất cứ dạng nào tín dụng cũng thể hiện ở ba mặt cơ bản: - Có sự chuyển giao quyền sử dụng một lượng giá trị từ người này sang người khác. - Sự chuyển giao này mang tính chất tạm thời. - Khi đến thời hạn do hai bên thỏa thuận, người sử dụng hoàn lại cho người sở hữu một lượng giá trị lớn hơn. Phần tăng thêm được gọi là phần lời hay nói theo ngôn ngữ kinh tế là lợi tức. 2.1.2 Vai trò tín dụng - Tín dụng là một trong những công cụ để tập trung vốn một cách hữu hiệu và còn là công cụ thúc đẩy tích tụ vốn cho các tổ chức kinh tế. Nó là cầu nối giữa tích tụ và đầu tư. Có thể nói trong mọi nền kinh tế xã hội, tín dụng đều phát huy vai trò của nó, tạo ra động lực phát triển mạnh mẽ mà không một công cụ nào có thể thay thế được. - Tín dụng cung cấp vốn đầy đủ và kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục, đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế. - Tín dụng tạo điều kiện đẩy nhanh tốc độ thanh toán góp phần thúc đẩy quá trình lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất. - Tín dụng góp phần ổn định tiền tệ, ổn định giá, làm giảm áp lực lạm phát. Ngoài ra, tín dụng còn tạo điều kiện để phát triển giao lưu, hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới. 2.1.3 Phân loại tín dụng 19 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Lương 2.1.3.1 Căn cứ theo thời hạn tín dụng: - Tín dụng ngắn hạn: là loại tín dụng có thời hạn từ một năm trở xuống, thường được dùng để cho vay bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lưu động của các doanh nghiệp và cho vay phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân. - Tín dụng trung hạn: là tín dụng có thời hạn trên một năm đến năm năm dùng để cho vay vốn mua sắm tài sản cố định, cải tiến và đổi mới kỹ thuật, mở rộng và xây dựng các công trình nhỏ có thể thu hồi vốn nhanh. - Tín dụng dài hạn: là loại tín dụng có thời hạn trên năm năm, được sử dụng để cấp vốn cho xây dựng cơ bản, cải tiến và mở rộng sản xuất có quy mô lớn. 2.1.3.2 Căn cứ vào đối tượng tín dụng: - Tín dụng vốn lưu động - Tín dụng vốn cố định 2.1.3.3 Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn tín dụng: - Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hóa - Tín dụng tiêu dùng 2.1.3.4 Căn cứ vào chủ thể tín dụng: - Tín dụng thương mại - Tín dụng Ngân hàng - Tín dụng Nhà nước - Tín dụng quốc tế 2.1.3.5 Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với Ngân hàng: - Tín dụng có bảo đảm bằng tài sản thế chấp, cầm cố làm bảo đảm cho món vay. - Tín dụng không có bảo đảm: cho vay tín chấp. 2.2 MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦN THƠ 2.2.1 Nguyên tắc vay vốn - Sử dụng vốn đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. - Hoàn trả gốc và lãi tiền vay đúng hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. 2.2.2 Điều kiện vay vốn 2.2.2.1 Cho vay có đảm bảo 20 Luận văn tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Lương a) Những điều kiện chung: - Có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng vốn vay, không quá 60 tuổi ở thời điểm kết thúc thời hạn cho vay. - Có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn (KT3) trên địa bàn tỉnh, thành phố (trực thuộc trung ương) nơi NHCV đóng trụ sở. - Có mục đích sử dụng vốn hợp pháp. - Có vốn tự có tham gia vào phương án, mức vốn tự có tối thiểu 30% tổng nhu cầu vốn trừ trường hợp áp dụng biện pháp đảm bảo là cầm cố giấy tờ có giá. - Có nguồn thu và phương án vay trả nợ đảm bảo khả năng trả nợ gốc, lãi và phí trong thời gian vay cam kết. - Thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay theo quy định của chính phủ, NHNNVN và hướng dẫn của NHCTVN. b) Những điều kiện riêng: Ngoài những điều kiện trên, khách hàng còn phải đáp ứng thêm những điều kiện dưới đây: - Đủ điều kiện được đăng ký quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, hoặc - Cam kết mua bảo hiểm vật chất cho toàn bộ giá trị xe trong suốt thời gian vay và ủy quyền cho NHCV nhận tiền bồi thường của bảo hiểm trong trường hợp rủi ro xảy ra, hoặc - Có quan hệ với thân nhân (bao gồm: bố đẻ, mẹ đẻ, vợ chồng, anh, chị, em ruột) với người đi du học ở nước ngoài. 2.2.2.2 Cho vay vốn không có bảo đảm: - Là người công nhân viên chức và người lao động (CBCNV) tham gia đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, đang làm việc trong biên chế hoặc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn - Cơ quan nhà nước (hành chính và sự nghiệp), quân đội nhân dân và công an nhân dân - Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội hoạt động bằng ngân sách nhà nước. - Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có chiến lược phát triển lâu dài, bao gồm: 21
- Xem thêm -