Tài liệu Luận văn Nghiên cứu đặc tính nén lún của đất yếu khu vực Thị Vải - Cái Mép dựa trên kết quả thí nghiệm Oedometer và thí nghiệm tốc độ biến dạng không đổi (CRS)

  • Số trang: 74 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 195 |
  • Lượt tải: 1
xomthong

Tham gia: 05/05/2016