Tài liệu Lời giải khí nén thủy lực (bài tập tổng hợp khí nén)

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 23866 |
  • Lượt tải: 20
doanquan47669

Tham gia: 12/05/2016

Mô tả:

Trường Đại Học SPKT Hưng Yên Khoa Điện – Điện Tử A. Bài tập chương Điều khiển hệ thống khí nén thủy lực BÀI TẬP CHƯƠNG Điều khiển hệ thống khí nén - thủy lực Phần khí nén Bài 1: Một hệ thống khí nén một xi lanh tác dụng đơn với những yêu cầu: - Có thể điều chỉnh tốc độ piston đi ra. Tốc độ đi về được tăng cường; - Dùng van đảo chiều điều khiển một phía; cấu trúc điều khiển tự duy trì với hai nút điều khiển: START ( cho hành trình đi ra) và STOP ( cho hành trình rút về). Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống: a. Điều khiển hoàn toàn bằng khí nén b. Điều khiển điện - khí nén Bài làm: a. Hệ thống điều khiển hoàn toàn bằng khí nén. SVTH: Nguyễn Đức Trọng Lớp :Đ-ĐTK7.1 Trang 1 Trường Đại Học SPKT Hưng Yên Khoa Điện – Điện Tử Bài tập chương Điều khiển hệ thống khí nén thủy lực b. Hệ thống điều khiển bằng điện - khí nén Bài 2: Thiết bị phân phối phôi liệu , sơ đồ công nghệ và biểu đồ hành trình bước cho trên hình vẽ: Yêu cầu công nghệ: Thời gian t phụ thuộc vào số lượng phôi được chuyển qua trong mỗi nhịp. Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống: SVTH: Nguyễn Đức Trọng Lớp :Đ-ĐTK7.1 Trang 2 Trường Đại Học SPKT Hưng Yên Khoa Điện – Điện Tử Bài làm: Bài tập chương Điều khiển hệ thống khí nén thủy lực a. Điều khiển hoàn toàn bằng khí nén b. Điều khiển bằng điện - khí nén, sử dụng công tắc hành trình điện cơ a. Hệ thống điều khiển hoàn toàn bằng khí nén. SVTH: Nguyễn Đức Trọng Lớp :Đ-ĐTK7.1 Trang 3 b. Hệ thống điều khiển bằng điện-khí nén. Bài 3: Hệ thống có biểu đồ hành trình bước ( hình vẽ), cho xi lanh tác dụng đơn, sử dụng van đảo chiều điều khiển một phía, có thể điều chỉnh tốc độ khi piston đi ra; piston rút về có van xả nhanh. Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống: a. Điều khiển hoàn toàn bằng khí nén b. Điều khiển điện - khí nén Bài làm: a. Hệ thống điều khiển hoàn toàn bằng khí nén. b. Hệ thống điều khiển bằng điện-khí nén. Bài 4: Điều khiển ba xi lanh có biểu đồ hành trình bước như hình vẽ. Hành trình đi ra của các xi lanh cần có điều chỉnh vận tốc mong muốn. Hãy vận dụng cấu trúc tầng thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống: a. Điều khiển hoàn toàn bằng khí nén b. điều khiển bằng điện- khí nén sử dụng công tắc hành trình điện cơ Bài làm: a. Hệ thống điều khiển hoàn toàn bằng khí nén 3S2 1S1 2 5 3 1 2S1 3S 1 60% 60% 60% 60% 60% 4 2S 2 4 5 2 60% 2S 1 1S2 2 4 3 5 1 1 2 3 1 2 3 3 12 2 1 2 1S2 1S1 1 1 3 4 2 5 3 4 1 3 2 2 2S2 1 2 5 3S1 1 3 3 3 1 2 2 12 1 3 20% 3 1 b. Hệ thống điều khiển bằng điện- khí nén 4 2 5 3 Y1 Y2 +24V1 1 4 2 5 3 Y4 Y3 2 3S1 4 2 5 3 Y6 Y5 1 3 K 4 K 5 6 3S1 10 1 7 K1 K1 8 9 1S2 KT 1S1 2S1 P Y4 K1 Y6 Y1 K KT Y2 5 Y3 Y5 0V 11 2 3 5 4 7 11 K K1 2S2 3S2 60% 2S2 60% 60% 2S1 60% 60% 1S2 60% P 1S1 1 Bài 5: Hệ thống có biểu đồ hành trình bước như hình vẽ, dùng xi lanh tác dụng đơn, có thể điều chỉnh vận tốc cho hành trình đi ra và tăng cường vận tốc rút về; Người ta dùng van đảo chiều điều khiển một phía, cấu trúc mạch điều khiển tự duy trì; Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống: a. Điều khiển hoàn toàn bằng khí nén b. Điều khiển bằng điện - khí nén , sử dụng công tắc từ tiệm cận Bài làm: a. Điều khiển hệ thống hoàn toàn bằng khí nén. 1S v=0 2 1 30% 3 2 2 1 2 1 3 1 S 11 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 3 1 3 3 b. Điều khiển hệ thống bằng điện-khí nén 1S1 v=0 2 1 30% 3 2 Y 1 +24V 1 2 S2 S1 3 K 3 4 5 6 1S1 7 K1 STOP K1 K2 K2 K Y 0V 3 6 1 8 Bài 6: Băng tải vận chuyển sản phẩm ( hình vẽ bên) - B1 đến B4 là các công tắc từ tiệm cận - Xy lanh 1A nâng khi đủ điều kiện B1&B5 - Xy lanh 2A ñi ra khi: B2 tác động - Xy lanh 2A ñi về khi: B4 tác động và trễ sau 3s - Xy lanh 1A ñi về khi: B3 tác động Chú ý: B5 là cảm biến quang dùng để phát hiện phôi khi ñến vị trí của xy lanh 1A Hành trình đi ra của các xy lanh có thể điều chỉnh được vận tốc . Yêu cầu: a. Vẽ biểu đồ hành trình bước b. Thiết kế hệ thống điều khiển bằng điện - khí nén Bài làm: a. Biểu đồ hành trình bước. b. Điều khiển hệ thống bằng điện khí nén. S1 S3 S2 S4 v=0 4 2 5 3 Y1 Y2 60% 60% 60% 60% v=0 4 2 5 3 Y3 Y4 1 1 +24V1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 S1 KS1 K S2 S3 Q S4 K KS4 K KQ KS2 KS3 KS4 KQ KS1 KS2 KS3 KT Y2 Y1 Y3 KT 5 Y4 K 0V 6 2 3 1 1 4 7 5 1 Bài 7 : Thiết bị kẹp - khoan mô tả như hình vẽ. - Xilanh 1A vào kẹp chi tiết khi đủ điều kiện: Nhấn S0 và S1 tác động - Xilanh 2A dẫn khoan đi xuống khoan khi cảm biến về áp suất đặt tại 1A đạt giá trị cần thiết - Xilanh 2A rút lên khi S4 tác động, theo đó 1A rút về khi S3 tác động Yêu cầu: a. Vẽ biểu đồ hành trình bước b. Thiết kế sơ đồ điều khiển điện - khí nén Bài làm: a. Vẽ biểu đồ hành trình bước b. Điều khiển hệ thống bằng điện – khí nén. Bài 8: Thiết bị nạp phôi cho máy cắt laser và mô tả hành trình bước như hình vẽ. Chi tiết cần gia công được đặt vào giá kẹp phôi, các xilanh 2A, 1A phối hợp đưa vào vị trí gia công. Thời gian t cần cho quá trình gia công. Kết thúc quá trình ra công, chi tiết được vận chuyển ra khỏi vị trí gia công bởi một khâu khác. Bài làm: a. Điều khiển hệ thống hoàn toàn bằng khí nén(theo hành trình và thời gian) 1S1 1S2 2S2 4 5 40% 40% v=0 40% 40% v=0 2 4 3 5 1 2 3 1 2 1S1 1 2 2 12 2S2 1 3 20% 2 1 2 1 3 1S2 1 3 3 3 b. Điều khiển hệ thống hoàn toàn bằng điện – khí nén.(theo tầng) 1S1 1S2 2S2 v=0 4 2 Y1 Y2 0V 1 2 K 1 4 2 5 3 Y Y3 3 5 40% 40% 40% 40% v=0 3 4 5 1 6 K K 2S2 1S2 7 KT 1S1 Y2 K Y1 Y3 Y4 KT 5 +24V 6 2 3 1 4 Bài 9 : Hệ thống có biểu đồ hành trình bước ( hình vẽ), dùng xi lanh tác dụng đơn. Dùng van đảo chiều điều khiển một phía. Có thể điều chỉnh vận tốc cho hành trình đi ra, hành trình đi về dùng van xả nhanh; Hãy thiết kế sơ đồ nguyên lý hệ thống: a. Điều khiển hoàn toàn bằng khí nén b. Điều khiển bằng điện- khí nén, sử dụng cảm biến quang Bài làm: a. Hệ thống điều khiển hoàn toàn bằng khí nén. S1 S2 v=0 2 1 30% 3 2 2 1 1 2 3 1 3 S2 2 1 2 S1 1 2 1 3 3 1 3 b. Điều khiển hệ thống bằng điện – khí nén. S1 S2 +24V1 2 K 2 1 3 K S1 30% 3 2 Y1 S2 Y1 1 3 K 0V 2 3
- Xem thêm -