Tài liệu Lời bài hát rhythm of the rain

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 147 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Rhythm Of The Rain - The Cascades Lời Anh: Lời Việt Listen to the rhythm of the falling rain Telling me just what a fool I've been I wish that it would go and let me cry in vain And let me be alone again Hãy lắng nghe nhịp điệu của tiếng mưa rơi Nó đang bảo tôi rằng tôi chỉ như một kẻ khờ Tôi ước rằng nó sẽ tạnh và để tôi khóc trong vô vọng Và bỏ lại tôi cùng nỗi cô đơn thêm lần nữa The only girl I care about has gone away Looking for a brand new start But little does she know That when she left that day Along with her she took my heart Người con gái duy nhất tôi quan tâm đã rời xa tôi Đi kiếm tìm một khởi đầu mới Nhưng nàng nào hay biết chăng Rằng khi nàng ra đi ngày ấy Nàng đã mang con tim tôi đi cùng với mình Rain please tell me now does that seem fair For her to steal my heart away when she don't care I can't love another when my hearts somewhere far away Mưa ơi! Xin hãy nói với tôi rằng như thế là phải chăng Với việc nàng đánh cắp con tim tôi về nơi xa khi nàng không bận tâm Tôi không thể yêu một ai khác khi con tim mình ở đâu đó nghìn trùng xa The only girl I care about has gone away Looking for a brand new start But little does she know that when she left that day Along with her she took my heart Người con gái duy nhất tôi quan tâm đã rời xa tôi Đi kiếm tìm một khởi đầu mới Nhưng nàng nào hay biết chăng Rằng khi nàng ra đi ngày ấy Nàng đã mang con tim tôi đi cùng với mình Rain won't you tell her that I love her so Please ask the sun to set her heart aglow Rain in her heart and let the love we knew start to grow Mưa ơi! Sao cậu không nói với nàng rằng tôi yêu nàng nhiều lắm? Xin nhắn nhủ ánh mặt trời hãy soi sáng con tim nàng Mưa trong tim nàng và để tình yêu chúng tôi đã từng biết đâm chồi nảy lộc Listen to the rhythm of the falling rain Telling me just what a fool I've been I wish that it would go and let me cry in vain And let me be alone again Hãy lắng nghe nhịp điệu của tiếng mưa rơi Nó đang bảo tôi rằng tôi chỉ như một kẻ khờ Tôi ước rằng nó sẽ tạnh và để tôi khóc trong vô vọng Và bỏ lại tôi cùng nỗi cô đơn thêm lần nữa Oh, listen to the falling rain Pitter pater, pitter pater Oh, oh, oh, listen to the falling rain Pitter pater, pitter pater Ô, hãy lắng nghe nhịp điệu của tiếng mưa rơi Tí tách, tí tách Ô, ô, ô, hãy lắng nghe nhịp điệu của tiếng mưa rơi Tí tách, tí tách
- Xem thêm -