Tài liệu Logistics – material management

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 286 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Nhập môn Quản Trị Doanh Nghiệp Trình bày: GV Đỗ Duy Thanh MSc. E-Business Nội dung Quản trị doanh nghiệp và môi trường kinh doanh Kho bải Vật tư Sản xuất Vận tải Con người trong tổ chức Tài chính / Kế toán Bán hàng Marketing Quản trị Logistics Quay trở lại với Quản trị Logistics Động lực 1. Sản xuất bao nhiêu để có thể thỏa mản sức kéo của cầu? 2. Tồn kho bao nhiêu để đảm bảo hoạt động sản xuất và bán hàng? 3. Bố trí kho hàng ra sao, sắp xếp thời gian biểu cho việc hàng hóa ra vào kho, xe vào các cổng ra sao để tránh tắt nghẽn? 4. Làm sao để đảm bảo sự thông suốt của toàn bộ các trong và giữa các qui trình nghiệp vụ? 5. Làm sao để chi phí vận tải là tối ưu nhưng vẫn đảm bảo sự thông suốt và in-time của dòng sản phẩm hoặc dịch vụ? 6. Anything else??? Động lực  Napoleon: Kẻ nghiệp dư thích nói đến chiến thuật, người chuyên nghiệp bàn về quản trị Logistics và quản trị chuỗi cung ứng  Hồ Chí Minh: Công tác hậu cần cũng quan trọng như công tác chiến đấu ngoài mặt trận  Khổng Minh Khái niệm Business Logistics = having Right quantity& Right quality& Right place & Right time & Right cost 5 Rights: Logistics là quá trình cup cấp đúng sản phẩm (right prods), đúng vị trí (right place), đúng thời điểm (right time), với điều kiện (right condition) và chi phí (right cost) phù hợp (Fundamental of Logistics management, McGraw, 1998, Page 11). Khái niệm (tt) Quản trị Logistics là quá trình hoạch định, thực hiện và kiểm soát một cách hiệu lực và hiệu quả hoạt động vận chuyển, lưu trữ hàng hóa, dịch vụ và những thông tin liên quan từ điểm đầu tiên đến điểm tiêu dùng cuối nhằm mục đích thỏa mản nhu cầu khách hàng. 3) (Fundamental of Logistics management, McGaw- Hill1998,page Khái niệm (tt) Logistics là quá trình tối ưu hóa về vị trí và thời điểm, vận chuyển và dự trữ nguồn tài nguyên từ điểm đầu tiên của chuỗi cung ứng, qua các khâu sản xuất, phân phối cho đến tay người tiêu dùng cuối cùng thông qua hàng loạt các hoạt động kinh tế. Khái niệm(tt) Dòng sản phẩm trong DN Logistics Khái niệm (tt) –Phân tích Logistics Tối ưu hóa Quá trình Vị trí Thời điểm Vận chuyển và dự trữ Nguồn tài nguyên Sản xuất, bán hàng Khái niệm (tt) – Phân tích  Nhóm câu hỏi tương quan với khái niệm trên Tối ưu vị trí Tối ưu thời điểm Tối ưu vận chuyển và vị trí Nguồn nguyên liệu, năng Khi nào thì phải đưa Phương tiện nào để vận Bán với giá nào? lương ở đâu? sản phẩm đến đúng chuyển hàng từ Giảm giá hay chiết Nguồn cung cấp lao động nơi cần phân phối? A->B (mode)? khấu? ở đâu? Khi nào phải vận Chọn nhà cung cấp vận tải Sản xuất bao nhiêu? chuyển và trong bao nào? Cách thức sản xuất? lâu? LTL hay FTL? Nguồn cung cấp máy móc, thiết bị ở đâu? Đặt nhà máy và cơ sở sản xuất ở đâu? Xây dựng kho hàng, trung tâm phân phối ở đâu? Đóng gói bằng loại nào? Tối ưu sản xuất, bán hàng Hoạch định trong quản trị Logistics Hoạch định trong quản trị Logistics (SCM) có mối quan hệ mật thiết với mô hình chiến lược kinh doanh tổng quát của doanh nghiệp. Quản trị Logistics Chiến lược kinh doanh Tập trung sâu vào hoạch định mạng lưới nguồn cung Tập trung tối ưu hóa mạng lưới vận tải Tối ưu hóa sản xuất nhằm Chiến lược Giá hạ chi phí Chiến lược Hiệu năng Hoạch định trong quản trị Logistics (tt) Quản trị Logistics Chiến lược kinh doanh Tập trung vào logistics hỗ trợ tung sản phẩm Đầu tư hệ thống phân phối và hoàn thành đơn Chiến lược Thay đổi hàng (order fulfillment) Chiến lược phản ứng nhanh Hoạch định trong quản trị Logistics  Quản trị Logistics giải quyết bài toán tối ưu trong: Vận tải Tồn kho Sản xuất Dịch vụ khách hàng High level Business process and the Supporting System SAP SCM – Logistics leveling Các module SAP tương quan với các qui trình Logistics SAP material Logistics – Sale & Operation Planing (SOP) Logistics – PP(cont) PO life cycle
- Xem thêm -