Tài liệu Lit gỗ

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 115 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY TNHH HOÀNG VIỆT Quảng Thọ - Quảng Xương-Thanh hóa. LÝ LỊCH GỖ ( Gỗ được trích từ tờ khai số: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 TÊN GỖ lim DÀI 400 450 400 350 500 500 350 350 450 500 350 420 450 350 450 400 350 380 480 350 450 400 400 400 400 500 RỘNG 40 41 32 40 45 56 40 64 45 32 38 42 48 55 50 52 40 45 49 45 49 43 61 51 55 56 50 CAO 36 1 44 24 25 32 34 30 32 31 31 41 24 24 29 34 22 35 30 27 36 30 37 26 34 26 của Hải Quan) SỐ THANH 1 KHỐI LƯỢNG 576,0 590,4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 GHI CHÚ 704,0 378,0 700,0 640,0 761,6 472,5 460,8 589,0 455,7 826,5 594,0 420,0 678,6 544,0 346,5 651,7 648,0 463,0 696,6 732,0 754,8 572,0 761,6 650,0 15,667 Vận chuyển trên xe mang BKS số: 1. Gỗ : Lim xẻ. Thanh = 26 Tổng cộng : 15.667 m3 Thanh Hóa Ngày 08 tháng 3 năm 2015 Giám đốc công ty
- Xem thêm -