Tài liệu Linuxnetworking-main

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 121 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Đã đăng 6896 tài liệu

Mô tả:

HỌC PHẦN QUẢN TRỊ MẠNG LINUX 1 MÔ HÌNH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG Active Directory Exchange server Print/ File server DHCP server Proxy server FTP server IIS server ISA server SQL server 2 NỘI DUNG I. KẾT NỐI MẠNG LAN VÀ INTERNET II. DỊCH VỤ DHCP SERVER III. DỊCH VỤ DNS SERVER IV. DỊCH VỤ PRINT SERVER V. DỊCH VỤ FILE SERVER VI. DỊCH VỤ FTP SERVER VII. DỊCH VỤ MAIL SERVER VIII. DỊCH VỤ WEB SERVER IX. DỊCH VỤ LDAP SERVER 3
- Xem thêm -