Tài liệu Linh thứu phi long - lưu kiến lương

  • Số trang: 450 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 361 |
  • Lượt tải: 0
vnthuquan

Tham gia: 16/03/2015

Mô tả:

Linh thứu phi long - Lưu Kiến Lương
Lưu Kiến Lương Linh thứu phi long Lưu Kiến Lương Linh thứu phi long Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Chƣơng 1 Chƣơng 2 Chƣơng 3 Chƣơng 4 Chƣơng 5 Chƣơng 6 Chƣơng 7 Chƣơng 8 Chƣơng 9 Chƣơng 10 Chƣơng 11 Chƣơng 12 Chƣơng 13 Chƣơng 14 Chƣơng 15 Chƣơng 16 Chƣơng 17 Chƣơng 18 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lưu Kiến Lương Linh thứu phi long Chƣơng 19 Chƣơng 20 Chƣơng 21 Chƣơng 22 Chƣơng 23 Chƣơng 24 Chƣơng 25 Chƣơng 26 Chƣơng 27 Chƣơng 28 Chƣơng 29 Chƣơng 30 Chƣơng 31 Chƣơng 32 Chƣơng 33 Chƣơng 34 Chƣơng 35 Chƣơng 36 Chƣơng 37 Chƣơng 38 Chƣơng 39 Chƣơng 40 Chƣơng 41 Chƣơng 42 Chƣơng 43 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lưu Kiến Lương Linh thứu phi long Chƣơng 44 Chƣơng 45 Chƣơng 46 Lưu Kiến Lương Linh thứu phi long Dịch giả: Tiêu Dao Tử Chương 1 Để có thể lưu truyền rộng rãi các tác phẩm mà chúng tôi có được, Việt nam thư quán luôn hoan nghênh các trang web bạn đăng lại các tác phẩm mà các thành viên của chúng tôi đánh máy. chính vì vậy mà chúng tôi để tác phẩm ở dưới dạng HTML cho tiện việc copy, chứ không khoá vào một định dạng nào khác. Nhưng để tôn trọng công sức của các thành viên vnthuquan đề nghị các trang web bạn nên ghi rõ nguồn và tên người gõ. Xin cám ơn Thƣợng nguồn sông Gia Lăng, nƣớc quanh năm chảy xiết. Đến đoạn trƣớc Lan Hòa trấn, thế nƣớc càng dữ dội hơn. Lòng sông tuy rộng, lại lởm chởm những đá cuội, lập lờ trong nƣớc, lớn nhỏ cả thảy có đến mƣời tám bãi đá chặn khắp lòng sông. Trạo phu quan lại đã đặt cho khúc sông này một cái tên rợn ngƣời là "Ác quỷ tập", hay còn gọi là "Thập bát nghinh khách tiểu hồn". Kẻ đón khách là ác quỷ, vậy chủ nhân của chúng là ai? Không cần nói ra ai nấy cũng đều biết chính là kẻ cai quản dòng sông, Hà Bá. Hàng trăm năm trở lại đây, Ác Quỷ Tập này này không biết đã nghiến nát biết bao thuyền bè, lại càng không biết mƣời tám tiểu quỷ đó đã đón tiếp bao nhiêu vị khách cho lão thần sông Hà Bá. Nhƣng đó đã là chuyện của bốn mƣơi năm trƣớc. Bốn mƣơi năm trở lại đây, Ác Quỷ Tập đó lại không thể hại chết thêm đƣợc ngƣời nào. Nƣớc sông vẫn chảy xiết nhƣ thế, thuyền bè vẫn bị đập nát nhƣ trƣớc, mƣời tám tên tiểu quỷ cũng không hề lƣời biếng ngủ quên gì cả, chỉ có điều chúng đã gặp phải một vị Bồ Tát. Bốn mƣơi năm trƣớc, dƣờng nhƣ chỉ trong vòng một đêm, bên bờ sông đã xuất hiện một ngôi miếu nhỏ và một vị hòa thƣợng. Vị hòa thƣợng đó không biết đã bao nhiêu tuổi, có thể là năm mƣơi, cũng có thể là sáu mƣơi, nhƣng cũng có thể là vẫn chƣa đến tam thập. Bởi lẽ cho dù là những hán tử tuổi ba mƣơi thân thể tráng kiện nhất thì thân thủ cũng không thể nhanh lẹ cƣờng tráng nhƣ hòa thƣờng đó, nhất là khi ở trong nƣớc. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Linh thứu phi long Lưu Kiến Lương Gia Lăng giang vốn đã ào ào mạnh mẽ, khi đến Ác Quỷ Tập bị mƣời tám bãi đá lô nhô chặn lại, lòng sông trở nên hẹp hơn, thế nƣớc càng dữ dội, cuộn xoáy lên phát ra những âm thanh kinh ngƣời, tựa nhƣ ác hổ sổ cũi, lại cũng giống nhƣ quần lang tranh thực vậy. Trong dòng nƣớc xiết ấy, một khi bị lật thuyền xuống, cho dù ngƣời lái thuyền có tinh thông thủy tính đến mấy cũng chỉ còn cách nhắm mắt chờ chết. Sức mạnh tiềm tàng của dòng nƣớc, khả năng của con ngƣời tuyệt đối không thể chống lại, khi đã bị rơi vào trong nƣớc cuồn cuộn đó thì con ngƣời hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự, dù là ngƣời giỏi về thủy tinh cũng không thể làm gì hơn. Thế nhƣng, với vị hòa thƣợng này thì sự việc trở nên khác hẳn, dƣờng nhƣ trên ngƣời ông mang một ma chú có sức mạnh thần thánh, cũng dƣờng nhƣ ông chính là một phần của dòng sông, nƣớc sông dữ dội với sức mạnh ngàn vạn cân lại không hề có tác dụng gì đối với thân thể ông. Một khi có ngƣời bị vỡ thuyền rơi xuống nƣớc, hòa thƣợng nọ lập tức nhảy xuống cứu ngƣời bị nạn lên. Tƣ thế ông bơi đi thật là ƣu mĩ linh hoạt, có lẽ chỉ loài linh ngƣ trong nƣớc mới có thể so sánh đƣợc với ông, còn vẻ thong dong trầm tĩnh của từng động tác lại có thể sánh đƣợc với cả những lão trạo phu tự tin nhất. Khi xuống nƣớc, hòa thƣợng luôn có một chiếc mảng da cừu buộc chéo trên lƣng, những ngƣời đƣợc cứu lên đều đƣợc đặt lên chiếc mảnh da cừu đó đẩy vào bờ. Với ánh mắt sắc bén và tốc độ nhanh hơn rái cá, bất cứ một ngƣời nào bị rơi xuống nƣớc cho dù là một đứa trẻ cũng không bao giờ mất tích. Cho đến khi cứu hết đƣợc tất cả ngƣời gặp nạn ông mới bơi trở lại bờ. Vị hòa thƣờng đó còn có khả năng y thuật hết sức thần kỳ. Ngƣời bị rơi xuống nƣớc, bị dòng chảy cuốn và vào đá, không què tay gãy chân thì cũng bể đầu chảy máu, còn về sặc nƣớc ngừng thở thì lại càng thƣờng xảy ra. Thế nhƣng cho dù là gãy chân, gãy tay, bể đầu hay ngừng thở, hoặc bị thƣơng nặng hơn thì hòa thƣợng đều có cách, thậm chí có ngƣời hoàn toàn tắt thở do sặc nƣớc, có thể nói một chân đã bƣớc vào Quỷ môn quan rồi, nhƣng hoà thƣợng vẫn túm đƣợc một chân kia kéo giật ngƣời đó lại. Bằng thảo dƣợc, bằng các động tác châm cứu, lôi giật xoa bóp, những nạn nhân máu me đầm đìa, gần nhƣ đã chết chỉ sau vài khắc là có thể đƣợc cứu sống, có trí giác và biết kêu đau rồi. Từ khi hào thƣợng đến đây, đã bốn mƣơi năm, Ác Quỷ Tập vẫn chƣa hề có ngƣời nào bị đắm thuyền chết cả. Vị hòa thƣợng ấy tên hiệu Đại Trác, nhƣng bánh tính trên con sông này đều gọi ông là Đại Trác Bồ Tát. Bốn mƣơi năm thấm thoắt qua đi, cuối cùng Đại Trác hòa thƣợng cũng đã già. Hơn mƣời năm trƣớc Đại Trác nhận nuôi một cô nhi, đặt tên là Nhất Linh, vừa là tên tục, cũng vừa là pháp danh. Nhất Linh lớn lên sớm tiếp thu giáo huấn của sƣ phụ, trở thành một thiếu niên nhanh nhẹn lƣơng thiện, lại rất tráng kiện khôi ngô. Mấy năm nay, Đại Trác không còn xuống sông nữa, chuyện cứu ngƣời đều là việc của Nhất Linh. Cứu đƣợc ngƣời lên bờ, cậu còn phụ giúp sƣ phụ chữa trị cho nạn nhân. Tất cả mọi ngƣời đều nói Nhất Linh ở trong nƣớc còn nhanh nhẹn hơn cả hòa thƣợng, còn về y thuật thì dƣờng nhƣ chẳng kém hơn bao nhiêu so với sƣ phụ của cậu. Nghe đƣợc những lời nhƣ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lưu Kiến Lương Linh thứu phi long vậy, trên mặt của Đại Trác hòa thƣợng càng lộ ra vẻ đƣợc an ủi, còn Nhất Linh thì lúc nào cũng chỉ ngƣợng ngùng cúi đầu gãi tai. Ngôi miếu của Đại Trác hòa thƣợng rất nhỏ, đằng sau không phải là tƣờng mà là một phiến đá lớn màu xanh, phía trƣớc mặt trống tênh, cửa cổng cũng không có. Bốn bề trống rỗng nhƣ thế, tuy có thể phát hiện ra thuyền bè bị đắm bất cứ lúc nào, nhƣng gió sông vì thế cũng thổi lồng lộng bốn mùa. Ngôi miếu nhỏ đến mức thậm chí không kê vừa một chiếc giƣờng. mà thực ra, Đại Trác hòa thƣợng cũng không hề có giƣờng, quanh năm suốt tháng ông ngồi thiền thay cho ngủ. Sau khi nhận Nhất Linh về nuôi, cả hai thầy trờ đêm đêm ngồi tựa lƣng vào nhau cho đến khi trời sáng. Thế nhƣng một năm nay, đột nhiên Đại Trác hòa thƣợng không còn ngồi tựa lƣng với Nhất Linh nữa mà ông tọa thiền tựa vào phiến đá xanh kia. Đã một năm nay, Đại Trác không còn làm gì, chớ nói đên việc xuống nƣớc cứu ngƣời mà ngay cả khi Nhất Linh đã cứu ngƣời lên, ông cũng không còn giúp đỡ chữa trị nữa. Đại Trác hòa thƣợng ngồi ở đó, rất í động đậy, thậm chí cũng rất ít ăn cơm, thƣờng thì phải mƣời ngày hay nửa tháng cũng không ăn đến một bát cháo. Ông thật sự đã già, đã rất già rồi. Nếu nhƣ ai đó để tâm còn nhớ thì sẽ phát hiện, năm nay chính là năm thứ bốn mƣơi Đại Trác hòa thƣợng đến đây. Thời gian bốn mƣơi năm với bao nhiêu lần mặt trời mọc lên, với biết bao gió bão nắng mƣa, cuối cùng ông cũng đã đến lúc dầu khô đèn tắt. Nhất Linh rất đau lòng, song cậu không biết phải làm gì. Mƣời sáu tuổi, cậu chỉ là một chàng thiếu niên ngây thơ hầu nhƣ không biết một chút chuyện đời, nhƣng có một điều mà Nhất Linh rất rõ, sƣ phụ đã sắp sửa rời xa cậu. Cậu còn phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ, thân thể của sƣ phụ dƣờng nhƣ đang không ngừng chìm sâu vào phiến đá xanh phía sau lƣng. Phiến đá ấy cứng nhƣ sắt thép, cho dù là đám thợ rèn đập búa lên cũng chỉ để lại chút dấu vết nhỏ, thế nhƣng nó lại chịu lùi bƣớc trƣớc cơ thể gầy yếu của Đại Trác hòa thƣợng. Ngày lại càng trôi qua, thân hình ông lặng lẽ chìm dần vào trong phiến đá. Đến một đêm kia, cơ thể của Đại Trác đã hoàn toàn chìm vào trong đá, chỉ còn lộ khuôn mặt ra ngoài. Đêm hôm đó, ánh trăng bàng bạc phủ khắp mặt sông, con sông dƣờng nhƣ yên ả hơn rất nhiều, âm thanh nƣớc chảy rì rầm nhƣ đang khóc than kể lể. Đại Trác gọi Nhất Linh đến trƣớc mặt, nói: "Con à, ta rất mừng là con đã lớn rồi", ánh mắt già nua của ông chứa đựng sự mãn nguyện và lòng yêu thƣơng từ bi vô hạn. "Con là một cô nhi, ta chỉ biết con họ Vƣơng, Nhất Linh là tên ta đặt, cũng là pháp danh của con; sau này con muốn hoàn tục thì cũng có thể dùng làm tên gọi. Nhất Linh, đêm nay là lúc ta phải rời xa con rồi. Ta đã sống một trăm lẻ tám tuổi, nửa tƣớc cuộc đời giết ngƣời vô số, số ngƣời cứu đƣợc ở nửa sau cuộc đời ta cũng chƣa từng đếm, không biết có thể chuộc lại tội nghiệt của ta không. Chờ lúc nữa xem ngƣời đến đón ta là Phật Tổ hay là Mƣời Tám Tiểu Quỷ của con sông này, là có thể biết đƣợc điều đó". Nói rồi ông mỉm cƣời. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lưu Kiến Lương Linh thứu phi long Nhất Linh nƣớc mắt tuôn ra nhƣ suối: "Không, sƣ phụ, ngƣời không thể bỏ con mà đi nhƣ thế!" Đại Trác mỉm cƣời: "Con à, đây là ý chỉ của Phật Tổ, sƣ phụ tuy rời xa con, nhƣng có rất nhiều thứ của sƣ phụ đều đã lƣu lại trong cơ thể con, vì thế có thể nói, sƣ phụ sẽ mãi đồng hành cùng con." Nhất Linh vẫn khóc nức nở, nửa hiểu, nửa lại nhƣ không hiểu những lời thầy nói. Đại Trác nhìn ánh mắt non nớt của đồ đệ duy nhất, thở dài một tiếng: "Nhất Linh, hôm nay con không nỡ rời xa sƣ phụ, nhƣng sau này không chừng con sẽ hận ta, hận ta đã để lại những thứ đó trong cơ thể con, đã đem đến cho con rất nhiều phiền não. Song biết đâu con ngƣời sẽ thay đổi, con hãy còn nhỏ, tất cả vẫn còn chƣa định hình. Con hận ta hay cảm kích ta, qua ba năm nữa là có thể biết đƣợc, nhƣng ta lại hy vọng con hận ta có lẽ lại tốt hơn, bằng không..." Ông không nói tiếp nữa, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng lạnh lẽo, mãi một lúc lâu sau mới khẻ thở dài. Nhất Linh ngẩn ra nhìn sƣ phụ, ý nghĩa trong những lời nói của sƣ phụ có rất nhiều điểm cậu không hiểu. Qua nhiều năm vật lộn chiến đấu với sóng nƣớc, cậu năm nay tuy đã mƣời sáu, thân thể cƣờng tráng hơn cả những thanh niên mƣời tám hai mƣơi nhƣng vốn sống cách biệt một nơi, hành thiện tích đức, tâm địa Nhất Linh còn vô cùng mộc mạc thuần khiết, chỉ giống nhƣ những đứa trẻ mƣời một mƣời hai tuổi trong thị trấn mà thôi, thậm chí còn đơn thuần hơn nhiều. Lời nói của sƣ phụ có quá nhiều huyền cơ, cậu thực sự không thể hiểu hết đƣợc. "Không, sƣ phụ. Con sẽ không bao giờ hận ngƣời!" Lời nói của cậu dứt khoát, quả đúng là ngữ khí thƣờng thấy ở đám thiếu niên nhiệt huyết. Đại Trác đƣa ánh mắt lại nhìn Nhất Linh, vẻ mặt hiện ra nụ cƣời từ bi đầy yêu thƣơng. "Đƣợc rồi con à, dù sau này con nhƣ thế nào, trƣớc hết ta cũng phải dặn dò con một việc", ánh mắt của ông đột nhiên trở nên nghiêm trang lạ thƣờng, Nhất Linh ngồi thẳng ngƣời lên, chăm chú lắng nghe. "Ngày mai, con hãy đi về hƣớng bắc đến Thiếu Lâm Tự gặp Phƣợng trƣợng trụ trì của họ, hãy hỏi xem một ngƣời là Đại Ngu thiền sƣ đã mất hay chƣa. Nếu nhƣ Đại Ngu chƣa mất, con hãy nghĩ cách gặp ông ấy và diễn cho ông ấy xem "Khổ hải vô biên", xem ông ấy có cách phá hay không?" "Khổ hải vô biên? Đó là gì vậy?" Nhất Linh chau mày, song ngay lập tức trong đầu bỗng loé lên một số tƣ thế kỳ quái của thân thể. Những tƣ thế này thật vô cùng cổ quái, đến mức hoạt kê; nếu không phải bị điên thì tuyệt đối không bao giờ làm những động tác nhƣ vậy. "Việc này là nhƣ thế nào?" Nhất Linh hết sức kinh ngạc về những hiện tƣợng kỳ quái vừa đột nhiên xuất hiện trong đầu mình, há hốc miệng nhìn sƣ phụ. Đại Trác cũng đang nhìn Nhất Linh, ánh mắt chợt loé lên nhƣ hai luồng điện, xoáy sâu thẳng vào tâm khảm cậu. Nhất Linh không khỏi lặng ngƣời ngạc nhiên bởi cậu chƣa từng thấy ánh mắt nhƣ vậy của sƣ phụ bao giờ. Bộ dạng kinh ngạc của Nhất Linh đều không lọi khỏi mắt của Đại Trác, ông cƣời, ánh mắt lại trở nên già nua chứa đầy tình thƣơng từ bi. "Con à, con không phải sợ, những tích lũy cả đời của sƣ phụ đều đã truyền sang ngƣời con, rất nhiều Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Linh thứu phi long Lưu Kiến Lương thứ rồi, nhƣng cũng không phải chỉ có thế thôi đâu." Dừng một lúc, ông lại tiếp: "Bất luận Đại Ngu có cách phá hay không thì con đều phải trở về, trở lại trên sông để tiếp tục nối công việc của sƣ phụ. Những thứ trong đầu con chỉ cần không gặp kích thích chúng sẽ không tự hiện ra đâu, hãy để cho chúng theo cùng con, tự sinh tự diệt vậy. Đó là ý trời không thể làm gì hơn đƣợc." Đại Trác ngừng một lúc, nói tiếp: "Đại Ngu hòa thƣợng nếu nhƣ đã mất thì con phải đến núi Thái Sơn, chờ đến ngày mùng hai tháng hai năm trới, ngày Rồng ngẩng đầu, anh hùng thiên hạ tụ hội trên đỉnh Thái Sơn, con hãy chú ý quan sát xem có một con kim thứu khổng lồ bay đến không. Nếu có, con hãy biểu diễn chiêu "Hồi đầu thị nại" cho ngƣời cƣỡi kim thứu xem, liệu bà ta có thể phá đƣợc hay không. Nếu nhƣ không có, thì con hãy trở về cùng sƣ phụ." Lúc Đại Trác nói đến bốn chữ "Hồi đầu thị nại", trong đầu Nhất Linh đột nhiên hiện ra một số tƣ thế cầm kiếm, mặc dù từ trƣớc đến giờ cậu chƣa từng nhìn thấy kiếm, song cậu cảm thấy những động tác này đều uyển chuyển mỹ lệ vô sog, nếu nhƣ chính mình thể hiện nhất định cũng sẽ rất đẹp. Đại Trác nhìn về phía chân trời xa xa, chậm rãi nói: "Bà ta nhất định sẽ tới! Nhất Linh con, đƣờng đời của con đã đƣợc định trƣớc là không hề bằng phẳng". Ông nhìn vào trong mắt Nhất Linh, ánh mắt ngây thơ giống nhƣ một tờ giấy trắng, cũng giống nhƣ một miếng ngọc lấp lánh tinh quang, Đại Trác thở dài lắc đầu: "Nhất Linh, con đã khổ vì ta rồi, những ma đầu kia không ai là không có bản lĩnh kinh thiên động địa, có ai lại chịu dễ dàng quy phục ngƣời khác đâu! Đã chịu tủi cực suốt bốn mƣơi năm, có ai lại không muốn ra mặt để trút oán khí chứ? Hãy!" Ông lại thở dài, nhìn ra xa, mặt sông phía xa dƣờng nhƣ gợn lên từng lớp sóng. Đại Trác nhắm mắt lại, rất lâu, ông không nói tiếp nữa. Trăng đã treo lơ lửng giữa trời. Đột nhiên ông mở to mắt: "Ai di đà phật, Nhất Linh, hãy đến bờ sông lấy cho ta thùng nƣớc." "Dạ". Nhất Linh ứng tiếng, đứng dậy đi lấy nƣớc, trong lòng cảm thấy kỳ lạ: "Sƣ phụ cần nƣớc làm gì?". Đến bờ sông, vừa mới dìm thùng nƣớc xuống, bỗng bên tai cậu vang lên giọng từ bi của sƣ phụ: "Nhất Linh, sƣ phụ đi đây. Sƣ phụ đã tự làm bia mộ cho mình, con hãy xả nƣớc lên là đƣợc rồi. Ngày mai khi mặt trời lên, con hãy lên đƣờng, Nhất Linh, con ngoan của ta, hãy tự bảo trọng." "Sƣ phụ!" Nhất Linh gào lên đau đớn, quay ngƣời chạy về. Trong cơn thảng thốt, cậu đã vận đến tận cùng sức lực, ngƣời bỗng cất lên lƣớt đi nhƣ một luồng chớp sáng, có điều chính cậu lại không hề để ý đến điều đó. Trƣớc phiến đá xanh đã không còn thấy thân thể của Đại Trác, mặt đá giờ đây phẳng tuột nhƣ gƣơng. Nếu không tận mắt trông thấy, chắc không ai dám tin lúc nãy phiến đá ấy còn lõm vào, bên trong còn có một lão hòa thƣợng đang ngồi. Lão hòa thƣợng ấy phút chốc nhƣ đã biến đi, phiến đá trở lại hình dạng ban đầu, nhƣ đã đƣợc một sức mạnh siêu nhiên san phẳng vậy. Một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu. Ý nghĩ đó mách bảo Nhất Linh, sƣ phụ đã dùng Thiên Long trảo cào vụn Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lưu Kiến Lương Linh thứu phi long phiến đá trƣớc mặt, sau đó hấp thu vào bên trong cơ thể, tạo cho bản thân một chiếc quan tài đá có một không hai. "Sƣ phụ!" Nhất Linh lao tới phiến đá, bột đá xanh lạnh ngắt đã ngăn cách cậu với thân thể ấm áp và ánh mắt hiền từ của sƣ phụ. Cậu hận vì không thể rửa bỏ bụi đá để đƣa sƣ phụ ra, nhƣng lý trí lại mách bảo cậu rằnag không thể làm nhƣ thế. Nhất Linh khóc thảm thiết, tiếng nƣớc sông rì rầm vọng vào khe núi nhƣ cũng đang than vãn tiễn đƣa Đại Trác. Rất lâu sau, Nhất Linh mới chậm rãi quay trở lại bờ sông, xách nƣớc từ từ dội lên phiến đá. Nƣớc tràn trên mặt đá, bột đá phát ra những tiếng lách tách, chuyển từ xám sang trắng, rồi từ trắng sang xanh, cuối cùng biến thành một màu giống nhƣ màu của cả phiến đá và cũng trở nên cứng chắc nhƣ vậy. "Đây là do dƣơng hỏa của Thiên Long thần công đang phát sinh tác dụng, dƣơng hoả gặp nƣớc có thể luyện đá cứng nhƣ thép". Một ý nghĩ bỗng hiện ra trong đầu Nhất Linh. "Sƣ phụ!" Nhất Linh quỳ xuống đập đầu chín lạy, rồi ngồi dậy lặng im nhìn vào phiến đá, dần dần phiến đá ấy dƣờng nhƣ tan đi, hình ảnh sƣ phụ lại xuất hiện trƣớc mặt cậu, vẫn với dáng vẻ mỉm cƣời hiền từ nhƣ trƣớc. Mặt trời đã lên, ánh nắng bao phủ khắp dòng sông, lấp lánh những tia phản chiếu nhƣ đàn rắn bạc đang đua nhau trƣờn đi. Ánh nắng chiếu lên phiến đá, hoa nắng nhảy múa. Nhất Linh sực tỉnh lắc đầu, trƣớc mặt chỉ là phiến đá xanh mà không còn bóng dáng sƣ phụ." "Ngƣời đã không còn nữa." Nhất Linh tự nói với mình, trong trái tim non nớt ẩn chứa một nỗi đâu không thể nói thành lời, cậu quay đầu nhìn lên mặt trời, ánh nắng gay gắt chiếu đập vào mắt. "Sƣ phụ, con nghe lời ngƣời, bây giờ lập tức lên đƣờng đến Thiếu Lâm." Nhất Linh sụp xuống dập đầu ba cái rồi đứng dậy thu xếp hành lý. Thực ra cậu cũng không có gì cần thu xếp ngoài hai bộ quần áo thay đổi và vài mẩu bạc vụn. Hai thầy trò cứu ngƣời vô số, ngƣời đến tạ ơn biếu tặng không biết bao nhiêu ngân lƣợng, nhƣng Đại Trác nếu không từ chối thì lại đem cứu tế cho những nạn nhân khác mà không hề tích luỹ gì. Nhất Linh thu xếp một tay nải khoác lên vai, rồi dừng lại bịn rịn trƣớc bia mộ của sƣ phụ, sau đó mới bƣớc ra khỏi miếu. Đúng lúc ấy, mấy bóng ngƣời từ phía xa vụt chạy tới, thân pháp nhanh nhẹn không giống thƣờng nhân, chắc hẳn phải là ngƣời trong võ lâm. Mấy ngƣời đó chạy thẳng tới ngôi miếu nhỏ. Nhất Linh dừng bƣớc quan sát, họ tất cả có sáu ngƣời, một ngƣời vận cẩm y chừng bốn mƣơi tuổi, một thiếu niên trạc mƣời lăm, mƣời sáu và bốn võ sĩ tráng kiện. Ngƣời mặc cẩm y mang kiếm, bốn võ sĩ kia cầm đao, trên ngƣời loang lổ những vết máu, áo quần tả tơi, hẳn là vừa trải qua một cuộc chiến ác liệt. Thiếu niên kia lại không hề hấn gì, phục sức quý phái, trông rất bảnh bao. Sáu ngƣời chạy đến gần phía trƣớc Nhất Linh, ánh mắt ngƣời mặc cẩm y nhƣ điện đảo qua trên khuôn mặt cậu, hỏi: "Ngƣời là hòa thƣợng trong miếu phải không?" Nhất Linh gật đầu. Ngƣời này Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Linh thứu phi long Lưu Kiến Lương quay đầu nhìn sang vị thiếu niên nọ, nói: "Thiếu chủ, hãy vào trong miếu này nghỉ một lát." Rồi lại nhìn Nhất Linh: "Tiểu sƣ phụ, cho xin bát nƣớc uống!" Thực sự trong lòng Nhất Linh khi ấy không hề muốn ngƣời ta đến là phiền sƣ phụ, nhƣng là ngƣời đã quen làm việc thiện nên sau một chút do dự cậu mới quay ngƣời đi vào trong miếu. "Đứng lại!" Đột nhiene thiếu niene nọ quát. "A di đà phật". Nhất Linh quay ngƣời hành lễ: "Thí chủ có điều gì căn dặn?" "Ngƣơi đeo tay nải làm gì? Ngƣơi không phải là hòa thƣợng trong miếu này?" Thiếu niên kia mặt mày thanh tú, tƣớng mạo khôi ngôi, ánh mắt sắc bén chằm chằm nhìn Nhất Linh. "A di đà phật, tiểu tăng đúng là hòa thƣợng trong miếu này, mang tay nải là chuẩn bị đi." "Đi đâu?" "Về hƣớng bắc." "Là nơi nào?" Thiếu niên kia hỏi dồn, ngữ khí nghiêm khắc nhƣ ngƣời đang thẩm tra phạm nhân. Nhất Linh từ lâu đã đƣợc giáo huấn lòng khoan dung, vẫn chƣa biết thế nào là nổi giận, hơi do dự một lát, nói: "Đến Thiếu Lâm Tự". Thiếu Lâm Tự danh tiếng uy chấn thiên hạ, cả sáu ngƣời kia đều không khỏi giật mình. Thiếu niên nọ lẳng lặng hừm lên một tiếng, nói: "Không ngờ vị tiểu hòa thƣợng này lại là đệ tử của Thiếu Lâm." Nhất Linh lắc đầu: "Không phải." Thiếu niên cảm thấy kỳ lạ: "Vậy ngƣơi lên Thiếu Lâm làm gì?" Nhất Linh nói: "Là sƣ phụ bảo tôi đi!" Ngƣời mặc cẩm y kia đột nhiên xen vào: "Ta biết rồi, sƣ phụ cậu là Đại Trác Bồ Tát, thế sƣ phụ cậu đâu?" Nhất Linh mắt đỏ hoe: "Sƣ phụ đã viên tịch rồi, ai di đà phật." "A di đà phật, đáng tiếc, đáng tiếc!" Ngƣời mặc cẩm y đó cũng tuyên một câu phật hiệu, gật đầu với thiếu niên kia tỏ ý có thể tin tƣởng đƣợc, không cần phải nghi ngờ. Thiếu niên đó vẫn không chịu vào trong miếu, đảo mắt một vòng trên ngƣời Nhất Linh rồi ghé sát tai ngƣời mặc cẩm y kia nói thầm điều gì đó. Ngƣời đàn ông đó sắc mặt tỏ vẻ khó khăn, nói: "Sợ cậu ta không chịu, hơn nữa... cũng khôlng giống." Thiếu niên đó quắt mắt lên: "Chút việc này cũng không làm nổi thì ông còn có thể làm đƣợc gì nữa? Cẩm y đại hán mặt đỏ bừng lên, có chút đắn đo suy nghĩ, đoạn bƣớc lên trƣớc, trong tay đã cầm sẵn mấy lá vàng, nói: "Thiếu chủ nhà chúng tôi sớm đã nghe danh Đại Trác bồ tát từ bi, đƣợc biết đại sƣ đã viên tịch, trong lòng thƣơng cảm vô cùng, một chút thành ý để bày tỏ tiếc thƣơng, mong tiểu sƣ phụ nhận cho." Nhất Linh cảm động trong lòng, chắp tay hành lễ, không nhận mấy lá vàng đó, nói: "Lòng thành của thí chủ, tiểu tăng xin thay sƣ phụ cảm ơn, nhƣng vàng này tiểu tăng không thể nhận đƣợc." Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Linh thứu phi long Lưu Kiến Lương Ngƣời đàn ông mặc cẩm y vội nói: "Xin tiểu sƣ phụ hãy nhận những lá vàng này đã, chúng tôi còn có chuyện muốn tiểu sƣ phụ giúp đỡ." Nhất Linh nói: "Số vàng này tiểu lăng quả không thể nhận. Thí chủ kính trọng sƣ phụ của tiểu tăng, tiểu tăng cảm kích bội phần, thí chủ có việc gì xin cứ nói, tiểu tăng nhất định sẽ dốc hết tâm sức." Cậu kính trọng sƣ phụ nên cũng tràn đầy thiện cảm với những ngƣời kính trọng ông, vốn lại là ngƣời quen làm việc thiện nên không suy nghĩ trƣớc sau, lập tức khẳng khái nhận lời. Cẩm y đại hán liếc nhìn Nhất Linh, vẻ khó nói: "Việc này rất khó..." Chƣa nói dứt, đột nhiên lại thở dài: "Ài, thôi đƣợc rồi, hay là cứ để chúng tôi tự lo liệu vậy." Nhất Linh vội nói: "Tiểu tăng không sợ khó, xin thí chủ cứ nói!" Ngƣời đó chần chừ một hồi mới cất tiếng: "Thực ra cũng không phải là chuyện gì to tát, tiểu chủ nhân nhà tôi tuổi trẻ khí thịnh, đã trƣợng nghĩa đánh một tên ác bá cậy thế bắt nạt ngƣời, nhƣng lại sợ về nhà bị lão gia phu nhân quở trách nên đã nghĩ ra một ý, muốn tìm một ngƣời giả thành cậu ấy, đợi sau khi tên ác bá ấy tìm đến, trông thấy không đúng ngƣời thì tự nhiên không có gì để nói, còn lão gia và phu nhân cũng sẽ không chửi mắng nữa." Những lời này đến tai của những kẻ lão luyện giang hồ thì quả là sơ hở vô cùng, song Nhất Linh lại không hề nghi ngờ, liền gật đầu: "Ác bá cậy thế ức hiếp ngƣời, trừng trị là đích đáng. Việc này không khó, tiểu tăng bằng lòng dốc sức." Vẻ mặt đang trầm ngâm của thiếu niên nọ bỗng nhiên trở nên vui mừng rạng rỡ. Cẩm y đại hán cũng hớn hở, liếc nhìn thiếu niên kia, nói: "Quả đúng là thầy nào trò nấy. Đại Trác bồ tát có tấm lòng bồ tát, tiểu sƣ phụ cũng có tấm lòng bồ tát. Tiểu sƣ phụ, mời vào trong miếu thay đổi trang phục cho tiểu chủ nhân nhà tôi." Bốn võ sĩ kia canh chừng bên ngoài, Nhất Linh và hai ngƣời còn lại đi vào trong miếu. Nhất Linh và thiếu niên kia đổi quần áo cho nhau, song vì thân hình của Nhất Linh vạm vỡ cao to nên không khỏi cảm thấy hơi chật, đây lại là lần đầu mặc trang phục lộng lẫy nhƣ vậy, vừa lạ lẫm vừa gƣợng gạo. Thiếu niên kia đảo mắt nhìn Nhất Linh, bỗng nhiên lấy từ trong ngƣời ra một cây đoản kiếm, chỉ bằng vài động tác đã cạo trọc đầu mình. Sự sắc bén của cây đoản kiếm cộng với thủ pháp nhanh lẹ quả khiến ngƣời ta phải ngạc nhiên, cẩm y đại hán gật đầu tỏ vẻ tán thƣởng, Nhất Linh lại nhƣ không thấy gì, chỉ hỏi: "Thí chủ sao lại cạo bỏ tóc của mình vậy? Thật là đáng tiếc!" Thiếu niên kia lấy từ trong ngƣời ra một cái lọ, đƣa cả tóc vào lọ cho ngƣời mặc cẩm y, nói; "Hãy làm đi!" Bên trong chiếc lọ không biết là đựng thứ gì, trông rất dính. Ngƣời mặc cẩm y bôi chất keo trong lọ lên đầu Nhất Linh, rồi đính tóc lên đầu cậu, sau đó lại quấn thêm chiếc "anh hùng cân" (khăn anh hùng" lên, chỉ trong nháy mắt đã biến Nhất Linh từ một hòa thƣợng trở thành một công tử tục gia. Tuy vẫn có chút gì đó gƣợng gạo, nhƣng nếu không nhìn kỹ thì quả thật không thể nhận ra tiểu sa di lúc trƣớc. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lưu Kiến Lương Linh thứu phi long Cẩm y đại hán và thiếu niên kia nhìn nhau, ánh mắt hớn hởn. Ngƣời mặc cẩm y nói: "Tiểu sƣ phụ đã đổi trang phục, tên cũng phải đổi. Trên đƣờng nếu có ngƣời của ác bá chặn đƣờng, tiểu sƣ phụ hãy xƣng là Thủ Tự Hùng, là thiếu chủ của Thiết Huyết Minh. Tiểu sƣ phụ không phải sợ, đã có bốn huynh đệ Mã Long bảo vệ, ác bá sẽ chẳng làm gì đƣợc ngƣời đâu. Chúng tôi không phải là sợ, chỉ muốn để cho tên ác bá ấy bị lừa một vố đau, tiểu sƣ phụ biết không?" Nhất Linh gật đầu cƣời: "Tiểu tăng hiểu rồi!" Cẩm y đại hán nhìn thiếu niên tên Thủ Tự Hùng, thiếu chút nữa thì cƣời phá lên. Thủ Tự Hùng lập tức lắc tay ra hiệu kiềm chế, mới quay sang Nhất Linh: "Vậy mời tiểu sƣ phụ, à không, mời thiếu chủ khởi hành lên đƣờng!" Ra khỏi miếu, ngƣời này gọi bốn võ sĩ lại, nói: "Mã Long, bốn ngƣời các ngƣơi hãy bảo vệ thiếu chủ ngƣợc sông đến thẳng tổng đƣờng!" Kế đó lại thì thầm dặn dò một hồi gì đó. Nhất Linh đƣợc sự bảo vệ của bốn võ sĩ, bịn rịn rời khỏi ngôi miếu nhỏ. Cho đến lúc đi xa, Thủ Tự Hùng mới cùng với ngƣời mặc cẩm y kia cƣời lên ha hả. "Đồ ngốc!" Thủ Tự Hùng cƣời đến gập ngƣời lại: "Quả là tên ngốc thế gian hiếm có!" Cẩm y đại hán xen vào: "May mà thiếu chủ nghĩ ra một cách bảo tên ngốc đó chịu nạn thay, chúng ta lại có thể chọn đƣờng gần bình an mà trở về rồi!" Thủ Tự Hùng liếc mắt qua ngƣời mặc cẩm y, nói: "Trƣơng Bá Đƣơng, ông cũng cạo bỏ tóc đi, vào trong miếu tìm bộ quần áo của lão hòa thƣợng thay lên, chúng ta qua sông." Trƣơng Bá Đƣơng ngạc nhiên: "Qua sông, tại sao? Chúng ta phải về Tổng đàn nữa chứ!" Thủ Tự Hùng cƣời nhạt: "Trờ về làm gì? Tìm cái chết ƣ, nếu nhƣ ta đoán không sai, bên này Thanh Long hội đƣợc dịp, bên kia Quần Anh hội sẽ cứ thế mà thẳng tiến, sẽ quấy nát Tổng đàn chúng ta cho xem." Trƣơng Bá Đƣơng kinh ngạc: "Thiếu minh chủ muốn nói, Thanh Long hội và Quần Anh hội sẽ liên thủ đối phó với Thiết Huyết Minh chúng ta?" Thủ Tự Hùng hừm lên một tiếng: "Đồ ngốc, một Minh hai hội đối chọi với nhau, đều coi nhau là địch. Cha ta khinh suất mạo hiểm, để cho Thanh Long hội thừa dịp phục kích, cao thủ trong Minh ngƣời chết ngƣời bị bắt, thực lực Thiết Huyết Minh đã giảm sút bao nhiêu, Quần Anh hội nếu nhƣ không thừa cơ lửa cháy cƣớp thành thì trừ phi chúng bị ma quỷ làm cho mê muội." Trƣơng Bá Đƣơng ngẩn ngƣời, ấp úng: "Minh chủ thật đáng thƣơng, thân đầu mỗi thứ một nơi..." "Đáng đời!" Thủ Tự Hùng đột nhiene hét lớn. Trƣơng Bá Đƣơng lặng ngƣời đi, một lát mới nói vẻ khổ não: "Thiếu chủ..." "Sao?" Thủ Tự Hùng hét lên điên cuồng; "Đừng có cho rằng là cha ta mà ta không dám chửi ông ấy. Thân làm chủ một Minh, không biết tự bảo trọng lấy mình để cho địch thừa cơ đánh úp, ông ấy đúng là một kẻ ngốc nghếch, một con xuẩn trƣ." Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lưu Kiến Lương Linh thứu phi long Trƣơng Bá Đƣơng nhìn thiếu chủ mặt đang méo đi trong cơn phẫn nộ, trong lòng không khỏi ớn lạnh, lùi lại sau một bƣớc. Ở Thiết Huyết Minh, trên dƣới khi nhắc đến minh chủ Thủ Thiên Đồ bên cạnh có thủ lãnh Thiết Huyết cận vệ Trƣơng Bá Đƣơng, ai nấy cũng kính sợ khom lƣng. Trƣơng Bá Đƣơng cƣơng cốt cứng nhƣ thiết luyện, trung dũng vô song, chỉ cần Minh chủ hạ lệnh, cho dù là núi đao biển lửa cũng dám lao vào, vạc dầu địa ngục cũng không chau mày e ngại. Thế nhƣ mấy ngày nay, đi cùng với thiếu chủ, ông ta đôi khi lại cảm thấy lạnh ớn cả tâm can. Trƣớc sự lạnh lùng thủ đoạn của tên thiếu niên mới mƣời sáu tuổi này, một nam tử hán thiết huyết cốt cƣơng nhƣ ông ta cũng chuẩn bị trở thành một tiểu nhâ hèn nhát rồi. Một lúc sau, Trƣơng Bá Đƣơng mới khẽ hỏi: "Thiếu chủ, vậy ngƣời có dự định gì?" "Đóng giả hòa thƣợng, qua sông, thoát khỏi truy sát của Thanh Long hội, lên Đại Tuyết sơn tìm sƣ tổ Hồng Y lão tổ của ta. Chỉ cần lão tổ công thành xuất quan, cho dù Thiết Huyết Minh có bị đuổi tận sát tuyệt cũng vẫn còn đƣờng phục hƣng. Quan trọng là, mùng hai tháng hai năm tới, ngày Rồng ngẩng đầu, Tiềm long ẩn náu đã bốn mƣơi năm nay sẽ bay lên thành Thiên Long. Bốn mƣơi năm ấy, biết bao nhiêu anh hùng tuyệt thế nhìn lên trời mà than, còn ngày hai tháng hai năm tới, tại Thiên long đại hội trên núi Thái Sơn tất cả đều sẽ thay đổi, đúng là cơ hội tốt để ta thể hiện thân thủ, ha ha!" 0O0 Ngày hai tháng hai, Rồng ngẩng đầu, Thiên Long đại hội. Đây là thỏa ƣớc giữa Thiên Long và Đại Ngu La Hán bốn mƣơi năm về trƣớc. Thiên Long, Hắc đạo tuyệt thế anh hùng, một tay sáng lập ra Thiên Long giáo, thống nhất hơn bảy trăm bang phái Hắc đạo, dƣới có ba đàn, mƣời lăm hƣơng đƣờng cùng hàng vạn đệ tử, không biết bao nhiêu anh hùng bá đạo đã cúi đầu xƣng thần. Đúng vào thời điểm Thiên Long hƣng thế phát triển mƣu đồ bá nghiệp, Đại Ngu La Hán của Thiếu Lâm tự đã dẫn năm đại môn phái của Hiệp nghĩa đạo lên đỉnh Thái Sơn thách chiến với Thiên Long, nói rằng nếu Thiên Long một mình có thể thắng nổi ông, thì ông sẽ dẫn năm đại môn pasi kia quy thuận xƣng thần, Thiên Long sẽ triệt để thống nhất Hắc Bạch lƣỡng đạo, còn nếu Thiên Long không thắng đƣợc ông, thì sẽ phải giải thể Thiên Long giáo đồng thời buộc các thủ hạ để cho giang hồ bình yên trong bốn mƣơi năm. Bốn mƣơi năm sau vào ngày hai tháng hai, ngày Rồng ngẩng đầu, sẽ quyết tranh sống mái lần nữa trên đỉnh Thái Sơn. Điều này không hề công bằng đối với Thiên Long, song Thiên Long lại dứt khoát đồng ý ngay, đến Thái Sơn cùng Đại Ngu quyết chiến. Trƣớc trận chiến, một thế lực duy nhất trong giang hồ còn giữ đƣợc độc lập là Linh Phụng cung chủ. Linh Phụng Cung cũng đã đến và cùng hai ngƣời kia đặt cƣợc, nếu bà ta thắng thì Thiên Long phải theo về Linh Phụng Cung làm chồng bà ta, và Đại Ngu phải hoàn tục, phế bỏ công sức thiền tu gần trăm năm, bắt đầu lại cuộc sống nhƣ ngƣời thƣờng; nếu bà ta thua thì cả đời sẽ không rời khỏi Linh Phụng Cung một bƣớc. Ba ngƣời quần chiến bảy ngày Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lưu Kiến Lương Linh thứu phi long bảy đêm trên đỉnh Thái Sơn, cuối cùng không ai thắng, cũng không ai bại. Thiên Long giữ đúng thỏa ƣớc, giải thể Thiên Long giáo đồng thời buộc các thủ hạ phải ẩn thân giang hồ, đợi bốn mƣơi năm sau quyết một trận thƣ hùng. Linh Phụng tiên tử cũng trở về Linh Phụng Cung. Thời gian bốn mƣơi năm thấm thoát qua đi, ngày hai tháng hai sang năm chính là tời điểm của trận tái đấu ấy. Anh hùng bốn phƣơng thiên hạ đều đang chờ đợi ngày này. Thủ Tự Hùng ngửa mặt lên trời cƣời điên cuồng, Trƣơng Bá Đƣơng không dám xen vào, vội vàng cạo bỏ tóc rồi vào trong miếu tìm một bộ tăng bào thay lên, cùng Thủ Tự Hùng qua sông. Trong các bang hội võ lâm đƣơng thời, thế lực của Thiết Huyết Minh, Thanh Long Hội và Quần Anh Hội là mạnh nhất, Quần Anh hội hùng cứ mạn bắc, hảo hán Yên Triệu, anh hùng hội tụ với phạm vi hoạt động là khắp hữu ngạn Hoàng Hà. Thanh Long hội với chủ lực là các hảo hán ở trên sông nƣớc lại giƣơng danh một vùng Giang Nam, cờ xí Thanh Long cắm dọc phía nam sông Trƣờng Giang. Còn ở giữa hai hội này, từ bắc Trƣờng Giang đến phía nam sông Hoàng Hàn chính là địa bàn của Thiết Huyết Minh. Tuy ngoài một Minh hai Hội này ra còn hàng trăm ngàn bang phái khác nữa, song đều không tạo đƣợc một thanh thế nào cả. Ba phái này đếu có sở trƣờng, sở đoản riêng, mấy chục năm nay lúc nào cũng đối địch nhau nhƣ nƣớc với lửa. Tuy va chạm liên miên nhƣng cũng chƣa hề xảy ra trận đụng độ lớn nào, bởi nếu bất kỳ hai phái nào công kích nhau cũng đều phải đề phfong bang phái thứ ba tận dụng thời cơ trai cò giao tranh, ngƣ ông đắc lợi. Mƣời năm trƣớc, minh chủ của Thiết Huyết Minh là Thủ Thiên Đồ đã bí mật đƣa đứa con trai độc nhất mới sáu tuổi của mình là Thủ Tự Hùng đến Đại Lấu Sơn Ô Vân Quan, bái làm môn hạ đại đệ tử của Hồng Y lão tổ là Phong lâm để học Băng tuyết thần công, một tuyệt kỹ kinh thế của Đại Tuyết Sơn. Thời hạn bốn mƣơi năm đã sắp tới, ngày hai tháng hai Rồng ngẩng đầu, Thủ Thiên Đồ lòng mang chí chớn đã lén vƣợt Trƣờng Giang một là để thăm nom nhi tử, hai là để bàn bạc với Phong Lâm việc lên Đại Tuyết sơn bái kiến Hồng Y lão tổ, thƣơng thảo đối sách, không ngờ sự việc bại lộ, Thủ Thiên Đồ rơi vào mai phục lúc qua sông. Thanh Long hội đã huy động toàn bộ tinh nhệu ra sức công kích. Thế cô không thể chống quần thù, lại do công phu trên nƣớc kém xa so với đối phƣơng, nhóm ngƣời Thiết Huyết Minh hầu nhƣ đã bị tiêu diệt, bản thân Thủ Thiên Đồ bị chém bay đầu, thân ném xuống sông cho cá rỉa; tứ đại hộ pháp mang theo bên cạnh, ba chết một bị bắt sống, bốn mƣơi Thiết Huyết cận vệ, ngoài Trƣơng Bá Đƣơng dẫn bốn tên thân tín bảo vệ Thủ Tự Hùng đột phá vòng vây thoát ra, còn lại chết sạch không còn một mống, làm liên đới đến cả Phong Lâm sƣ phụ Thủ Tự Hùng cũng chịu hoạ sát thân. Thanh Long hội công kích thành công, thế cân bằng giữa ba phe bị phá vỡ, sóng gió giang hồ lập tức nổi lên. Thủ Tự Hùng tuy tuổi còn nhỏ song lại có cái nhìn lão đời, biết rõ Thiết Huyết Minh là Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Linh thứu phi long Lưu Kiến Lương miếng thiẹt béo bở, Thanh Long Hồi và Quần Anh Hội nhất định sẽ liều mạng tranh giành, Thiết Huyết Minh vì thế cầm chắc sẽ diệt vong, nếu trở về thì chỉ còn đƣờng chết, nến quyết chí lại thƣợng Tuyết Sơn cầu sƣ tổ ra tay. Kẻ không một chút hiểu đời là Nhất Linh lại ngờ nghệch đƣa chân vào trong vạc dầu đang sôi ùng ục ấy. Thực ra, hai bên bờ sông Gia Lăng vốn đã là địa bàn của Thiết Huyết Minh, vì thế mà Trƣơng Bá Đƣơng biết đƣợc danh Đại Trác bồ tát. Tổng đàn Thiết Huyết Minh nằm phía tây của dãy Tần Lĩnh, sát ngay với Hán Trung. Nếu trở về Tổng đàn bằng đƣờng bộ, nhất định phải đi ngang qua Đại Ba Sơn. Nếu đi đƣờng thủy, ngƣợc dòng đi lên thì có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhƣng lại phải đối mặt với sự truy sát của Thanh Long Hội, vì thế bốn Thiết Huyết cận vệ dẫn Nhất Linh rời xa Gia Lăng giang, tìm ra đƣờng bộ. Bốn mƣơi Thiết Huyết cận vệ của Thủ Thiên Đồ, cứ bốn ngƣời một đội, đều là nhƣng cao thủ tinh nhuệ. Tổ của Mã Long gồm có hai ngƣời là huynh đệ với nhau tên gọi Lƣu Hùng, Lƣu Anh, một ngƣời khác là cao Thống Hổ, Mã Long là đội trƣởng. Năm ngƣời họ không đi đƣờng thủy mà vƣợt núi dọc theo bờ sông ngƣợc lên. Qua một ngày đi gấp đã đến một thị trấn nhỏ, ở đây có Thiết Huyết Minh cũng có cơ sở, gọi là Lƣỡng Giang phân đà. Thiết Huyết Minh gồm có ba đƣờng là Huyết Hồn, Huyết Ảnh, Huyết Ngao, mỗi một đƣờng có ba đàn chín đà trực thuộc. Lƣỡng Giang phân đà thuộc Phi đàn, Huyết hồn đƣờng, đà chủ là Ba Sơn Viên Viên Mãnh. Mã Long nói với Nhất Linh: "Chúng ta vào thị trấn nghỉ ngơi một lát, để cho các huynh đệ trong Lƣỡng Giang phân đà bái kiến thiếu chủ." Mã Long đã đƣợc dặn dò từ trƣớc, cái gọi là để các huynh đệ trong Lƣỡng Giang phân đà bái kiến thiếu chủ cũng là cố ý để lộ hành tung, để cho ngƣời của Thanh Long Hội biết. Đáng tiếc là Nhất Linh lại hoàn toàn không hay điều này, xua tay: "Đừng, đừng, tôi đâu phải là thiếu chủ thật sự, làm sao đảm." Mã Long nhìn cậu vẻ lo lắng, vừa cƣời vừa than, cố ý làm ra vẻ: "Xin thiếu chủ chớ có nhƣ vậy, hiện giờ trong tâm chúng tôi đây, cậu chính là thiếu chủ đích thực, gọi thủ hạ bái tiếp, đó còn là vinh hạnh của họ nữa đấy, phải không nào?" Rồi quay mặt sang anh em nhà họ Lƣu nháy mắt ra hiệu, mấy ngƣời kia lập tức phụ hoạ: "Đúng, đúng là nhƣ thế!" Nhất Linh khó xử vò đầu: "Nhƣng họ có thể nhận ra thiếu chủ thật, chuyện mà vỡ lỡ, chẳng phải ta sẽ xấu hổ chết sao?" Sau lùm cây phía xa xa, có một đôi mắt liên tục chằm chằm nhìn về phía mấy ngƣời họ. Nghe lời Mã Long, đôi mắt ấy chợt ánh lên vẻ kinh ngạc, có điều ngƣời theo dõi công lực quá cao siêu, cả bọn Mã Long không ai hay biết. Khi đó, Cao Thống Hổ dẫn đƣờng, huynh đệ họ Lƣu áp sát phía sau, Mã Long theo sát Nhất Linh đi vào trong thị trấn. "Ba sơn viên" Viên Mãnh quả thật giống nhƣ ngƣời vƣợn Ba Sơn, ngũ quan thô kệch, mắt nhƣ chuông đồng, khắp ngƣời toàn lông đen. Năm ngƣời đến nơi, Mã Long nói ra thân phận Thủ Tự Hùng, Viên Mãnh rạp ngƣời quỳ xuống, khóc lên đau khổ: Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lưu Kiến Lương Linh thứu phi long "Minh chủ một đời anh hùng, không ngờ lại gặp hoạ bị tặc tử ám toán..." Nhất Linh lóng ngóng, vội đỡ hắn dậy, nói: "Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa." Đột nhiên nhớ ra, ngƣời ta khóc chủ nhân của ngƣời ta, mình có tƣ cách gì mà bảo ngƣời ta đừng khóc, vì thế nhất thời không biết nói gì. Viên Mãnh xúc động trong lòng, ôm chầm lấy Nhất Linh, nói: "May mà thiếu chủ bình an vô sự, xin thiếu chủ hãy hạ lệnh, huy động toàn bộ bảy ngày huynh đệ trong toàn Minh, đi báo thù cho Minh chủ. Viên Mãnh này nguyện đi tiên phong, quyết một trận tử chiến với tặc tử Thiên Long Hội." Vẻ mặt trung dũng nhiệt huyết tràn đầy, thật không thể dùng lời tả xiết, thế nhƣng Nhất Linh vị thiếu chủ giả này làm sao có thể làm nhƣ vậy, cậu nhìn Mã Long, cảm thấy khó xử vô cùng. Mã Long đằng hắng: "Viên đà chủ quả trung dũng có thừa, nhƣng thiếu chủ trƣớc tiên phải nhanh chóng trở về Tổng đƣờng, triệu tập ba vị đƣờng chủ để thƣơng nghị đối sách. Viên đà chủ chớ nên nóng vội kích động báo thù, tốt nhất là hãy dẫn các huynh đệ ẩn nấp chờ lệnh, ngăn cản truy binh đuổi theo thiếu chủ." Viên Mãnh trợn tròn mắt: "Vẫn còn truy binh sao? Hãy để chúng cho họ Mãnh tôi. Tặc tử Thanh Long Hội chỉ cần dám mò đến, lão già này sẽ cho chúng chết không có chỗ chôn thây." Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên một giọng cƣời ớn lạnh: "Khẩu khí quả là lớn, ngƣơi chẳng qua là một tên vƣợn ngƣời Ba Sơn, lại dám phách lối nhƣ vậy!" Viên Mãnh tóc tai dựng ngƣợc, quay ngoắt ra sau, chỉ một bƣớc dài đã ra đến ngoài cửa, tiện tay tung ra một thiết quyền cực mạnh. Viên Mãnh tuy thân hình cao to, song chân tay lại nhanh nhẹn vô cùng, cộng thêm với kinh nghiệm trận mạc phong phú nên chỉ một thời gian ngắn đã chiếm đƣợc ƣu thế. Hắn ta tung ra một quyền, đúng lúc một hán tử áo xanh bên ngoài lao vào, nhƣ thể tự đƣa mình tới lãnh trọn một quyền đó vậy. Hán tử áo xanh kia hét lên một tiếng rồi tung ra cùng lúc hai chƣởng đỡ lấy một quyền của Viên Mãnh, ngƣời bỗng ngã vật xuống đất lộn nhào ra ngoài, phía sau lại có hai hán tử áo xanh khác lao tới. Viên Mãnh thu quyền phải lại, quyền trái tung ra, trong nháy mắt đã thi triển đến tám chiêu. Thân hình cao to nhƣ cánh cửa của hắn ta chặn hết đƣờng vào, lực đòn tung ra dũng mãnh vô song, hai hán tử áo xanh kia tuy công phu không phải yếu song liên tiếp phải đỡ những đòn nặng nhƣ trời giáng nên cũng không tiến vào đƣợc nửa bƣớc, chỉ còn cách thét lên be be. Bên ngoài tiếng la thét cũng vang khắp bốn phía, đệ tử Lƣỡng Giang phân đà và truy binh Thanh Long Hội đã động thủ với nhau. Bốn ngƣời bọn Mã Long sớm đã cầm sẵn đao trong tay, thấy Viên Mãnh đã chặn đứng cửa lớn, Mã Long nói nhanh: "Thiếu chủ, chúng ta đi cửa sau." Đúng khi ấy vang lên một tiếng cƣời chói tai: "Lại còn mấy chạy sao!" Một bóng ngƣời mặc áo xanh nhanh nhƣ quỉ lƣớt qua lƣới quyền của Viên Mãnh xông vào, nhanh nhƣ điện lao tới trƣớc mặt Nhất Linh, đƣa tay ra định chụp lấy cậu. Mã Long giật thót tim, biết cao thủ của Thanh Long Hội đã đến, trong lòng không khỏi khiếp sợ, lao lene trƣớc Nhất Linh vung kim đao bổ xuống, huynh đệ họ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Linh thứu phi long Lưu Kiến Lương Lƣu hai bên cũng ùa đến nhƣ cơn gió xoáy. Thiết Huyết cận vệ của Thủ Thiên Đồ võ công ai cũng có thể gọi là cao thủ, lại trung dũng hiếm có, không hề nao núng trƣớc cái chết. Trảo thủ của lão nhân áo xanh kia ào đến trƣớc mặt Mã Long, hắn vung đao lên song lão ta lại không hề né tránh hay chống đỡ. Mã Long nghiến răng, kim đao toàn lực bổ xuống gần nhƣ bằng tất cả sức lực vốn có. Lão nhân áo xanh cƣời lạnh lùng: "Đƣợc lắm!" Rồi múa tít hai tay, bọn Mã Long thoắt tháy da mặt tê dại, ba thanh đao đồng loạt bật khỏi tay, ngƣời mất thế lùi mạnh lại phía sau. Lão nhân kia vƣơn dài cánh tay ra, năm ngón tay lại nhằm yết hầu của Nhất Linh xỉa đến. Đúng lúc ấy, Viên Mãnh hét lên điên cuồng, quay ngƣời lao tới, một tay vồ lấy thắt lƣng lão nhân quay một vòng, làm cho lão ta vồ hụt một lần nữa. Lão nhân áo xanh đó võ công hơn hẳn Viên Mãnh, vốn nghĩ con vƣợn Ba Sơn kia đã bị đám ngƣời bên ngoài giữ chân nên không đề phòng, không ngờ Viên Mãnh lại chủ tâm bỏ trống hậu tâm, quay lại tung ra chiêu mạo hiểm này khiến cho lão thất thủ. Vừa tức giận vừa xấu hổ, lão quay mạnh thân trên, giáng một chƣởng xuống đúng vào giữa lƣng Viên Mãnh. "Ba Sơn Viên" Viên Mãnh đi lại khắp dải núi Đại Ba Sơn này, nổi tiéng thiên hạ bởi sức khoẻ phi thƣờng, công phu sở trƣờng của hắn vốn là Thiết bố sam, đao kiếm bình thƣờng chém lên cũng không để lại dấu vết gì, huống chi là quyền cƣớc. Thế nhƣng khi trúng một chƣởng của lão nhân áo xanh kia, máu mồm máu mũi ộc ra tung toé, song Viên Mãnh quả là dũng hãn, dù chết cũng không chịu buông tay, hét lớn: "Thiếu chủ, mau chạy đi!" Lão nhân áo xanh bị Viên Mãnh ôm chặt, giãy không ra, trong cơn tức giận tung ra không biết bao đòn. Tim gan của Viên Mãnh đã vỡ nát, hắn thu hết sức tàn há mồm ngoạm vào đúng thắt lƣng lão nhân. Lão già thân hình gầy gò, có lẽ không bằng một phần ba Viên Mãnh. Thắt lƣng lại nhỏ, bị một ngoạm của Viên Mãnh, gần nhƣ nửa ngƣời đã ngập trong miệng của Ba Sơn Viên, lão kêu lên đau đớn, chƣởng lực liên tiếp bổ xuống, Viên Mãnh nhƣ thể đã hôn mê từ lâu, chết cũng không nhả ra, trái lại càng lúc càng nghiến chặt. Nhất Linh từ nhỏ đã cứu ngƣời trên sông Gia Lăng, Ác Quỷ Tập thế nƣớc dữ dội hung hãn nhƣ ngàn vạn hổ báo cũng không làm cậu sợ hãi, nhƣng nhìn thấy hai ngƣời đó máu be bê bết liều chết lao vào nhau thì cậu lại nhắm mắt rùng mình ghê sợ, toàn thân nhƣ nhũn ra. Tấm thảm kịc ở chốn nhân gian này, một thiếu niên có trái tim thuần hậu nhƣ cậu lần đầu trông thấy làm sao có thể chịu nổi. Truy binh Thanh Long Hội từng tốp lao vào, Mã Long hét lên một tiếng: "Đi!", kim đao dũng mãnh bổ xuống, ánh đao loang loáng một vùng. Cao Thống Hổ mở đƣờng, huynh đệ Lƣu bảo vệ Nhất Linh, từ cửa sau xông ra. Ngay sau thị trấn là rừng núi. Bốn Thiết Huyết cận vệ kèm Nhất Linh ở giữa, dốc toàn lực nhằm hƣớng núi chạy tới. Chỉ cần thoát đƣợc vào rừng là đã có thêm vài phần an toàn. Đã gần đến bìa rừng, Cao Thống Hổ quay lại khoát tay, từ những bụi cây dại hai bên đột nhiên phóng ra hàng loạt mũi thƣơng. Hắn trong phút sơ xuất đã trúng mấy mũi vào ngƣời, khó bề qua khỏi. Hơn mƣời hán Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lưu Kiến Lương Linh thứu phi long tử áo xanh từ trong rừng túa ra, huynh đệ họ Lƣu đồng loạt vung đao lên nghênh tiếp. Mã Long yểm hộ phía sau, thấy trong rƣfng lại có quân mai phục của Thanh Long Hội, vừa kinh hãi vừa tức giận, hét lên ầm ầm, xông lên trƣớc bạt đao nhƣ liều mạng, chẳng mấy chốc đã đến bìa rừng. Hắn kéo tay Nhất Linh lao lên trƣớc mở đƣờng, kim đao dũng mãnh nhƣ thế hổ không thể chống đỡ, xông thẳng vào trong rừng, bỗng thấy nhói đau ở chân, hoá ra đùi đã trúng một thƣơng, máu chảy không ngớt. Dƣới sự truy sát điên cuồng của Thanh Long Hội, chân bị thƣơng tay lại vƣớng vúi, tử kỳ đã thấy lởn vởn trƣớc mặt. Mã Long biết tình thế không ổn, vừa hoảng hốt vừa giận dữ, quát lớn: "Mau chạy đi, đừng để chết cả ở đây!" Rồi vung đao vừa kéo chặn đƣợc hàng loạt trƣờng thƣơng đâm tới. Ngƣời mà hắn quát thực ra là huynh đệ nhà họ Lƣu, Nhất Linh là thiếu chủ giả, mục đích nghi binh đã đạt đƣợc, việc sống chết của cậu giờ đây đối với chúng không quan trọng nữa. Nhất Linh lại không hề biết chuyện đó, trong lòng thầm cảm kích cả bốn ngƣời kia đã vì mình mà liều mạng. Một cỗ dũng khí không biết từ đâu dâng tràn, cậu khom ngƣời tránh qua một mũi thƣơng, xốc Mã Long lên lƣng, lao nhanh về phía trƣớc. Tức sau một thân cây bên trái đột ngột phóng ra một ngọn thƣơng. Tên đánh lén này quả là kẻ lão luyện, một thƣơng đâm ra đúng vào lúc Nhất Linh vừa rời đất lao đi, chân trƣớc chƣa đáp xuống, lực chân sau đã tận, vô phƣơng tránh né. Mã Long trên lƣng Nhất Linh nhìn thấy rất rõ tình thế hai ngƣời, nhắm mắt lại, nghĩ: "Xong rồi!" Kẻ vào sinh ra tử nhƣ hắn biết rõ, đừng nói một tiểu hòa thƣợng võ công kém cỏi nhƣ Nhất Linh, cho dù có là hảo thủ đệ nhị lƣu gặp phải tình thế bị tập kích trộm nhƣ thế cũng chỉ còn cách nhắm mắt chờ chết. Nhất Linh thoáng thấy ngọn thƣơng đang đón sẵn giữa đƣờng cũng thập phần hoảng hốt, ngƣời đờ ra. Trong đầu cậu đột nhiên loé lên một tia sáng, thân ý hòa nhập, cũng không biết từ đâu xuất hiện một luồng lực đạo, đẩy cả ngƣời lao đi, lƣớt qua mũi thƣơng nhƣ một cơn gió. Mắt thấy một thƣơng chắc trúng đích, đến sát na cuối cùng lại đụng không nổi một cọng long địch nhân. Tên đâm lén phía sau cây cũng phải thò đầu ra, trợn mắt tặc lƣỡi nhƣ thể nhìn thấy quỷ vậy. Mã Long mở choàng mắt, thầm reo lên: "May quá!", mồ hôi đã đầm đìa khắp mặt. Đùi hắn đã bị thƣơng, song tay vẫn có thể hoạt động đƣợc, nếu ra sức tranh chấp thì chƣa hẳn đã tuyệt vọng, nhƣng lúc đó hắn lại đang nằm trên lƣng Nhất Linh, khi mũi thƣơng đó đâm tới, trọng lƣợng của hai ngƣời cộng thêm với tƣ thế đang lao đi của cậu, e rằng nếu mũi thƣơng đó xuyên từ ngực trái Nhất Linh lên thì tất sẽ đâm qua ngực phải của hắn. Huynh đệ nhà họ Lƣu lại không đƣợc may mắn nhƣ thế, hai ngƣời bị chặn kín tứ bề, hơn mƣời cây trƣờng thƣơng đồng loạt đâm ra, phút chốc đã biến họ thành những con nhím đầy gai. Nhất Linh không khỏi hoảng hốt, thầm độc một câu phật niệm "A di đà phật", cõng Mã Long thục mạng chạy vào trong rừng không cần biết đâu là đƣờng lối. Hai bên bờ sông Gia Lăng sừng sững núi cao, vách đá dựng đứng. Nhất Linh lúc còn nhỏ cứ khi rỗi rãi là len lách khắp núi, hái hoa bứt Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lưu Kiến Lương Linh thứu phi long quả, bản lĩnh leo núi cũng không thua kém gì so với thủy tính. Đang phải cõng thêm một ngƣời chạy giữa rừng núi hiểm trở, song cậu càng chạy lại càng cảm thấy thoải mái, chỉ khổ cho Mã Long, chân tay mặt mũi đã bị gai góc cào đến không còn lấy một chỗ lành. Nhƣng cũng vì phải giữ lấy mạng nên hắn cắn răng chịu đựng, đên khi đã chắc thoát khỏi truy binh cũg là lúc không còn nén thêm đƣợc nữa, kêu lên: "Dừng, dừng lại, nghỉ một lúc đã!" Nhất Linh theo lời dừng lại, đặt Mã Long xuống. Vừa xuống đất hắn nghiến răng há mồm kêu đau đớn, Nhất Linh hỏi: "Sao, vết thƣơng đau lắm phải không?" Mã Long nhăn nhó, nói: "Vết thƣơng không nặng lắm, có điều toàn thân trên dƣới bị gai cào đau qua đi." Gai góc cây dại cào rách da từ đầu đến chân, lại bị mồ hôi ngấm vào, so với vết thƣơng cơ thịt lại có cảm giác đau đớn khác. Khắp ngƣời Mã Long bị cào rách bƣơm, vừa đỏ vừa sƣng tấy lên, quả là không hề dễ chịu chút nào. Nhất Linh đỏ mặt, ấp úng: "Xin lỗi!" Rồi quay sang bên cạnh bứt mấy cây cỏ dại ép lấy nƣớc nhỏ lên chỗ vết thƣơng. Mã Long không hiểu, giật mình nói: "Cậu làm gì vậy?" vừa hỏi xong đã cảm thấy những chỗ mà nƣớc cỏ dại chảy tới đếu mát lịm, cảm giác nóng rát không còn nữa, lòng đầy ngạc nhiên trố mắt nhìn Nhất Linh. Nhất Linh lại nhổ một gốc cây dại bên đƣờng, bỏ vào mồm nhai, đỡ Mã Long ngồi dậy, xé bỏ lớp vải rồi đắp thảo dƣợc đã nhai nát lên chỗ vết thƣơng. Cậu xé một mảnh từ chiếc tay nải bên ngƣời, băng bó vết thƣơng cho Mã Long. Mũi thƣơng đó đâm rất sâu, Mã Long chỉ cần đứng một lúc là đau không chịu nổi, nhƣng sau khi Nhất Linh đắp thuốc lên, lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Sau khi băng bó xong, Mã Long cảm thấy đã nhƣ gần khoẻ lại, không còn đau đớn nữa. Hắn nhìn Nhất Linh vẻ khâm phục, nói: "Thiếu chủ, cậu giỏi thật!" Nhất Linh đỏ bừng mặt, xua tay: "Không, tôi không phải..." Mã Long nhỏ giọng: "À đúng rồi!" nhƣng trong lòng lại nghĩ: "Thiếu chủ huyênh hoang độc ác, không tốt bụng nhƣ thế và cũng lấy đâu ra bản lĩnh nhƣ vậy?" Rồi đứng dậy, lắc lắc đôi chân, ra hiệu: "Đi thôi!" Nhất LInh nhíu mày: "Có thể đi đƣợc không? Để tôi dìu huynh" Mã Long đi đƣợc hai bƣớc đoạn xua tay: "Không cần đâu, thuốc này của cậu linh thật đấy, còn hiệu nghiệm hơn cả kim dƣợc do chúng tôi pha chế." Nhất Linh thoáng đỏ mặt, song ánh mắt lại không hề có chút kiêu ngạo, nói: "Đó là do sƣ phục tôi đã chỉ dạy." Đột nhiene nghĩ đến sau này không còn đƣợc thấy sƣ phụ nữa, hai mắt bỗng nhoè đi. Mã Long không để ý nhiều, "À!" lên một tiếng, xác định phƣơng hƣớng rồi đi trƣớc dẫn đƣờng. Nhất Linh theo phía sau. Hai ngƣời đều không phát hiện thấy một bóng ngƣời luôn bám sát theo họ. Trời dần tối, Mã Long nói; "Đợi tôi tìm một cái hang, chúng ta nghỉ một đêm, rồi kiếm cái Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lưu Kiến Lương Linh thứu phi long gì ăn. Mẹ kiếp, cũng tại lũ tặc tử Thanh Long Hội, lão đây cả ngày cơm cũng chƣa đƣợc lấy một miếng." Nhất Linh trèo lên cây, nhìn ra bốn phía, nói: "Phía trƣớc có một góc núi, có thể tránh gió, chúng ta đến đso nghỉ một lúc." Thời tiết đã vào cuối thu, đang là lúc hoa quả chín, Nhất Linh cũng nhân tiện ghi nhớ một vài loại quả. Đến góc núi, Mã Long ngồi nghỉ, Nhất Linh đi hái quả dại. Khi cậu hái đầy một tay nải quả trở về đã thấy trong tay Mã Long xách một con gì đó đang kêu inh ỏi. Nhìn thấy Nhất Linh, Mã Long cƣời: "Thiếu chủ, chúng ta nƣớng thịt thú hoang ăn chứ?" Nhất Linh nhìn con thú, trông nó gần giống một con lợn nhỏ, béo múp có lẽ phải đến hai mƣơi cân đang cố sức giãy giụa, ánh mắt nhƣ đang van xin nhìn Nhất Linh, tội nghiệp làm sao! Nhất Linh không nhịn đƣợc, chắp tay nói: "A di đà phật, Phật dạy không đƣợc sát sinh, Mã đại ca, xin huynh... hãy thả nó đi!" Mã Long liếc nhìn cậu, cƣời lạnh: "Xin hỏi thiếu chủ, huynh đệ nhà họ Lƣu, còn cả Cao huynh đệ nữa đều đã đi đâu cả rồi?" Nhất Linh tuyên một câu phật hiệu: "A di đà phật, bọn họ đều đã bị ngƣời ta hại chết rồi." "Hóa ra cậu cũng biết!" Mã Long gầm gừ: "Ngay cả nhân mạng trên đời này cũng chỉ nhƣ cỏ rác, huống hồ là một con thú hoang dã." Rồi tiện tay vung đao, chặt phăng đầu con thú đó xuống. Mã Long rạch bụng, bỏ hết nội tạng, chỉ lấy mấy đùi sau, xắt thành miếng mỏng, trải lên thanh đao, nổi một đống lửa nƣớng thịt. Cách làm của hắn cũng hết sức độc đáo, nhƣ thế thịt vừa không bị cháy, lại có thể chính nhanh hơn, chẳng mấy chốc hƣơng thơm đã toả ra tứ phía. Mã Long chặt hai cây trúc nhỏ, vót nhọn rồi xiêng những miếng thịt kia lại, đƣa cho Nhất Linh nói: "Bất kể cậu là thiếu chủ thật hay thiếu chủ giả, ít nhất thì hôm nay cậu cũng đã cứu đƣợc mạng tôi, tôi mời cậu trƣớc." Xiên thịt đó vàng ƣơm, mùi thơm phức, trông rất hấp dẫn. Nhất Linh thực ra đã nuốt nƣớc miếng từ lâu, nhƣng từ trƣớc đến giờ toàn ăn chay với sƣ phụ, dù rất muốn hƣởng ứng theo Mã Long song trong lòng lại cảm thấy không đƣợc phép, vội xua tay nói: "Không, tôi không ăn thịt". Vừa nói xong nƣớc miếng đã tràn ra, giật mình hốt hoảng nhìn xuống những quả dại dƣới chân, cậu vội chụp lấy một quả ăn ngấu nghiến, nói: "Tôi ăn quả thôi." Mã Long nhìn bộ dạng lóng ngóng của Nhất Linh, vừa bực mình vừa buồn cƣời, thầm nghĩ: "Để xem ta bắt ngƣơi phá giới thế nào!" rồi sầm mặt xuống, lật tay một cái, cả đống thịt kia đổ nhà vào lửa. Nhất Linh kinh ngạc: "Mã đại ca..." Mã Long lạnh lùng: "Ta cũng không ăn nữa." Nhất Linh trộm liếc Mã Long, long thấy không yên, cầm một quả dại lau sạch, giọng chần chừ: "Vậy... vậy... huynh ăn quả đi!" Mã Long hừm một tiếng: "Không ăn!" Nhất Linh mỗi lúc một bối rối; "Huynh không ăn gì, ngày mai... ngày mai làm sao mà có sức chứ." Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Lưu Kiến Lương Linh thứu phi long "Không có sức càng tốt, để cho ngƣời của Thanh Long hội một đao giết quách cho xong, đỡ cho bọn chúng phải đuổi theo. Đó chẳng phải là ý chỉ mà Phật giáo huấn cho con ngƣời hay sao!" "Việc này... việc này..." Nhất Linh cảm thấy không ổn, song lại không biết phải nói nhƣ thế nào. Mã Long trộm nhìn sang phía cậu, nghĩ: "Tiểu hòa thƣợng này mơ hồ rồi, ta lại cho ngƣời thêm vài chiêu nữa vậy." Rồi dựa vào vách đá phía sau, khoanh tay trên ngực, nói: "Tôi ngủ đây!" Nhất Linh thấy hắn ta đúng thật đã nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy rất áy náy, đột nhiên nhớ đến lời sƣ phụ trƣớc đây từng nói: "Làm ngƣời ở thế gian, để hòa nhập vào trong sự biến đổi vô cùng, chỉ cần lấy thiện làm gốc, cũng không cần câu nệ tiểu tiết làm gì." Ác quỷ tập thế nƣớc chảy xiết, những nạn nhân bị đắm thuyền trầm thân, quần áo gần nhƣ đều rơi rách, thậm chí có ngƣời còn bị cuốn không còn lấy một mảnh vải che thân, trong đó không ít là nữ giới. Đại Trác nói những lời này là để đạy cậu cứu ngƣời là hàng đầu, không cần phải câu nệ sắc tƣớng. Nhất Linh trƣớc kia còn nhỏ, không hiểu sắc tƣớng là gì, Đại Trác nói cũng chỉ hiểu mơ hồ, nhƣng trong hoàn cảnh này những lời kia nhƣ khai mở tâm tƣ cậu. Nhất Linh nghĩ thầm: "Sƣ phụ dạy ta lấy thiện làm gốc, viên dung biến thông, ta kiên quyết không chịu ăn thịt, làm cho Mã đại ca cũng không muốn ăn, ngày mai không còn sức nữa, gặp phải độc thủ của Thanh Long hội, chẳng phải là ta đã làm trái với lời dạy của ngƣời, hại đến Mã đại ca sao?" Nghĩ đến đây, cậu không còn do dự nữa, cầm lấy thịt trên xiên bỏ vào miệng ngấu nghiến, nói: "Mã đại ca, huynh xem này, tôi ăn rồi... ực.. ngon thật!" Mã Long mừng rỡ ngồi ngay dậy: "Nhƣ thế mới đƣợc chứ!" Số thịt lúc trƣớc đã bị cháy hết nên hắn phải nƣớng lại, vừa làm vừa nói; "Thế nào, có ngon không?" Nhất Linh cả đời chƣa từng ăn thịt, miếng thịt đầu tiên vào miệng đã cảm thấy rất thơm, mùi vị khác xa so với hoa quả món ăn thƣờng ngày trƣớc đây, gật đầu nói: "Ngon!" Mã Long cƣời ha hả, đƣa cho Nhất Linh một xiên, hắn một xiên cùng nhau ăn. Sau khi hai ngƣời đã no nê, Mã Long ngồi dựa vào vách đá ngủ, còn Nhất Linh thì vẫn theo thói quen ngày trƣớc, ngồi xếp bằng tròn, nghĩ về sƣ phụ, về những gì tao ngộ đã gặp phải hôm nay, rồi dần nhắm mắt lại chìm sâu vào thiền định. Trời vừa tảng sáng, Nhất Linh từ trong thiền tƣ tỉnh dậy, lần này không cần Mã Long nói, cậu nổi lửa lên tự cắt thịt nƣớng. Mã Long ngửi thấy mùi thơm mở mắt, nhìn thấy những miếng thịt vàng ƣơm trong tay Nhất Linh, lòng thập phần cao hứng. Hai ngƣời ăn sáng xong lập tức khởi hành. Họ đã vào đến vùng núi Đại Ba Sơn. Đi lại trong miền sơn cƣớc hiểm trở này, nếu nhƣ lạc phƣơng hƣớng thì cả đời cũng không thể ra khỏi. Mã Long biết vậy nên trƣớc sau cũng không dám rời sông Gia Lăng quá xa. Cũng không biết là đã đi đƣợc bao xa, mắt nhìn đã gần đến ngọ, thời tiết mùa thu oi bức, cả hai đều khát khô cả họng, toàn thân vừa ngứa ngáy vừa nhớp nháp khó chịu. Cả hai leo lên một đỉnh núi, nhìn xuống sông Gia Lăng, nƣớc chảy cuồn cuộn một màu xanh trải dài dƣới chân Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -