Tài liệu Lecture-02-sangtaomotcachtunhien

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 113 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Đã đăng 6896 tài liệu

Mô tả:

T e x t Bài 2 Sáng Tạo Một Cách Tự Nhiên TS. Nguyễn Anh Tuấn Khoa Mạng Máy Tính & Truyền Thông Tư Duy Sáng Tạo • Nghịch lý, nghịch lý và nghịch lý • • • Rất quan trọng >< Không được chú ý xứng đáng Trong >< Ngoài; Rẻ >< Đắt Thô sơ, hiệu quả thấp, điều khiển kém >< Hiện đại, hiệu quả cao, điều khiển tốt • Thông minh >< Ít có kết quả sáng tạo • Học ít dùng nhiều >< Học nhiều Dùng ít T e x t T e x t Video: A robot that flies like a bird Trial & Error T e x t Công thức thử & sai T ↵= P • T: Tổng số các phép thử có thể có của bài toán cho trước • P: tổng số các lời giải có thể có của nó • VD: a = 100 thì 100 phép thử có 1 lời giải T e x t Ưu điểm • Đơn giản, không cần học • Phù hợp với bài toán nhỏ • Phù hợp để viết phần mềm giải bài toán có alpha rất lớn • Nó là cơ chế của sự tiến hoá và phát triển trong: tự nhiên, xã hội, và tư duy. T e x t Nhược điểm • Lãng phí lớn • Tính ỳ tâm lý cản trở sáng tạo • Năng suất phát ý tưởng thấp • Không có tiêu chuẩn đánh giá “đúng”, “sai” • Thiếu cơ chế định hướng từ bài toán đến lời giải T e x t Từ Heuristic đến Creatology • Phương pháp TRIZ - GS. Alshuller, người Nga • “Công nghệ mới mang tính cách mạng được đưa vào nước Mỹ” T e x t PPL Sáng tạo & Đổi Mới • Sáng tạo học có đối tượng nghiên cứu và tác động là tư duy sáng tạo của con người • Nghiên cứu cơ bản: phát hiện các quy luật của tư duy sáng tạo. • Nghiên cứu ứng dụng: xây dựng và phát triển các phương pháp nhằm hoàn thiện tư duy sáng tạo T e x t T e x t Khi mọi người được học cách suy nghĩ như thế nào chứ không phải suy nghĩ cái gì, mọi sự hiểu lầm sẽ biến mất. [Likhtenberg] PPLSTVĐM T e x t • Hướng tới xây dựng quá trình suy nghĩ đúng và lời giải tốt, quyết định đúng là hệ quả tất yếu của quá trình suy nghĩ đúng. • Phải xây dựng các phương pháp khắc phục được các nhược điểm của phương pháp thử và sai để số lượng các phép thử-sai giảm đi một cách đáng kể, trong trường hợp lý tưởng, không còn thử sai nữa. • Để đổi mới hoàn toàn, con người nghĩ một cách sáng tạo thôi chưa đủ, phải thực hiện bằng hành động. Tư duy hướng tới các hành động. PPLSTĐM Là hệ thống các PP và các kỹ năng cụ thể sử dụng PP dùng để thực hiện sáng tạo và đổi mới Hoàn thiện Tư duy Sáng tạo Hành động thực hiện đổi mới hoàn toàn Giúp nâng cao năng suất hiệu quả về lâu dài tiến tới điều khiển tư duy sáng tạo của người sử dụng PPLSTVĐM phát triển hiện thực, đầy đủ, ổn định và bền vững nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người và nhân loại Công dụng của PPLSTĐM 1. Trang bị các cách xem xét tốt sự vật 2. Khắc phục tính ỳ tâm lý 8. Dự báo sự phát triển của hệ thống cho trước 3. C/cấp cách tiếp cận khác nhau 9. Phát hiện các vấn đề có thể nảy sinh 4. Chỉ ra các nguồn dự trữ có thể có để sử dụng 10. Phát triển trí tưởng tượng 5. Thấy được sự tương tự, thống nhất của các sự vật 12. Tăng tính nhạy bén tư duy 6. Phản ánh các khuynh hướng phát triển 7. Lý giải một cách logic các giải pháp sáng tạo đã có 11. Giải quyết các loại mâu thuẫn 13. Xây dựng tư duy hệ thống, biện chứng 14. Làm giảm số lượng các bài toán phải giải, giảm chi phí tính toán 15. Hoàn thiện chính người sử dụng T e x t T e x t
- Xem thêm -