Tài liệu Leadership Part II

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 265 |
  • Lượt tải: 0
lequangtien

Đã đăng 59 tài liệu

Mô tả:

VAN NGUYEN TS. ĐỖ TIẾN LONG HTTP://VANNGUYEN.EDU.VN https://www.facebook.com/Vannguyendaotao TẦM QUAN TRỌNG CỦA LÃNH ĐẠO VAN NGUYEN Chìa khoá để thành công là khả năng lãnh đạo người khác đi tới thành công Bạn không thể tạo ra năng suất làm việc cao hơn năng lực lãnh đạo Đỗ Tiến Long _ Leadership TẦM QUAN TRỌNG CỦA LÃNH ĐẠO  “99% nhân viên muốn làm tốt công việc của mình. Những gì họ làm đơn giản chỉ là sự phản ánh hình ảnh nhà lãnh đạo trong tổ chức” Là chìa khoá thành công Đỗ Tiến Long _ Leadership LÃNH ĐẠO “Một nhà lãnh đạo tốt nhất khi mọi người tin tưởng anh ta Không tốt lắm khi mọi người vâng lời và tôn anh ta lên Và tồi tệ nhất khi họ khinh miệt anh ta” Đỗ Tiến Long _ Leadership VAN NGUYEN LÃNH ĐẠO VAN NGUYEN  Thành công trong việc quản lý các mạng lưới công cộng và tư nhân phụ thuộc vào:  Tài năng  Sự tin cậy  Nghệ thuật sử dụng quyền lực Lãnh đạo và quyền lực luôn đi đôi với nhau không tách rời Đỗ Tiến Long _ Leadership LÃNH ĐẠO & QUYỀN LỰC  “Những người có nó lại phủ nhận nó, những người muốn nó lại không muốn tỏ ra là mình khao khát nó, và những người mưu toan có nó thì bao giờ cũng hành động một cách bí mật” – Moss Kanter Đỗ Tiến Long _ Leadership  Taị sao người ta có thể ví quyền lực cũng như tiền bạc? QUYỀN LỰC VAN NGUYEN • Tiềm năng chi phối người khác • Quyền lực gắn với nhận thức về sự tin cậy vào người khác • Có người có quyền lực nhưng họ không sử dụng hoặc không biết rằng mình có quyền lực Đỗ Tiến Long _ Leadership LÃNH ĐẠO VỚI QUYỀN LỰC  Khả năng tác động của nhà lãnh đạo tới cấp dưới  Khả năng phân bổ các nguồn lực, ra quyết định và bắt buộc tuân thủ  Có được kết quả mình muốn Đỗ Tiến Long _ Leadership LÃNH ĐẠO & QUYỀN LỰC “Xin cảm ơn anh về những thông tin đã cung cấp. Bây giờ, những gì anh cần phải làm là…” Đỗ Tiến Long _ Leadership VAN NGUYEN NGUỒN GỐC QUYỀN LỰC Position Power Loại quyền lực Personal Power Vị trí Thưởng Phạt Liên kết Thông tin Thực thi Trao nhận Tạo áp lực Liên minh Chia sẻ và giải thích Lấy ý kiến Thuyết phục Thu hút Đỗ Tiến Long _ Leadership Chuyên gia Lôi cuốn bằng kỹ năng và kiến thức Cá nhân Sáng suốt, làm gương NGUỒN QUYỀN LỰC VAN NGUYEN Nhà lãnh đạo Chuyên môn Cá nhân Quan hệ Thuộc cấp Ép buộc Tình huống Khen thưởng Chính danh Đỗ Tiến Long _ Leadership CÁCH THỨC ĐẠT QUYỀN LỰC Bạn có thể ép buộc họ bằng cách đe doạ.  Bạn có thể dụ dỗ họ bằng việc trả tiền.  Bạn có thể thu hút họ và dựa vào họ.  Đỗ Tiến Long _ Leadership LÃNH ĐẠO LÀ…? VAN NGUYEN “…khả năng đạt tới một vị trí mong muốn, không phải thu phục nhân tâm???” Đỗ Tiến Long _ Leadership LÃNH ĐẠO LÀ CHỨC VỤ? Đỗ Tiến Long _ Leadership LÃNH ĐẠO LÀ GÂY ẢNH HƯỞNG Chúng ta thường bị ai gây ảnh hưởng? Đỗ Tiến Long _ Leadership Nếu có vấn đề quyết đinh, ai là người có ý kiến? Ai là người được người khác chú ý nhiều nhất khi vấn đề đang được thảo luận? Ai có ý kiến được mọi người nhanh chóng đồng ý nhất? Ai là người được mọi người lắng nghe nhất Nhà lãnh đạo thực sự QUYỀN LỰC VS GÂY ẢNH HƯỞNG? Gây ảnh hưởng là quá trình giành và thực thi quyền lực Tiền là phương tiện trao đổi hàng hoá thì quyền cũng là phương tiện để trao đổi trong tổ chức Quyền hay bị nhìn một cách tiêu cực do con người thường để ý nhiều tới khía cạnh lạm quyền Managers sử dụng 20% thời gian làm việc cho gây ảnh hưởng Đỗ Tiến Long _ Leadership THÀNH CÔNG VS HIỆU QUẢ 13% 11% 48% 19% 26% 28% 19% 11% Successful 32% Traditional management 44% Communication Effective HR management 20% 29% The average Đỗ Tiến Long _ Leadership Networking HÀNH VI GÂY ẢNH HƯỞNG  Mạng lưới: quá trình phát triển các mối quan hệ vì mục tiêu hoà nhập và nâng cao tầm ảnh hưởng  Qua lại: tạo dựng cam kết và phát triển đồng minh thông qua quan hệ có đi có lại, để hoàn thành các mục tiêu  Liên kết: liên minh để thực hiện các mục tiêu cụ thể Đỗ Tiến Long _ Leadership PHÁT TRIểN Kỹ NĂNG GÂY ảNH HƯởNG Qua lại • Hiểu được văn hoá tổ chức và những trung tâm quyền lực • Phát triển các mối quan hệ công tác, đặc biệt với cấp trên trực tiếp • Người nhất quán với nhóm làm việc • Tạo lập quan hệ qua lại Mạng lưới Đỗ Tiến Long _ Leadership Liên kết GÂY ẢNH HƯỞNG VAN NGUYEN “Nếu tôi là vợ ông, tôi sẽ bỏ thuốc độc vào café cho ông “Nếu tôi là chồng bà, tôi sẽ uống ngay lập tức”! Đỗ uông” Tiến Long–_ Leadership
- Xem thêm -