Tài liệu Lập trình gia công tiện ( lathe70) với mastercam x4 tiếng việt

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 168 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

Gia công trong Mastercam X4 Modun Tiện: Chi tiết : 65 40 70 Bước 1 :Tạo các đường chạy dao ( dạng khung dây ) như hình vẽ Ø25 Ø14 Ø10 Ø33 35 Bước 2 : Chọn máy tiện (Lathe) tạo phôi bằng cách trong Operation Manager mở Properties chọn Stock Xuất hiện hộp thoại 1. Chọn vào Stock Properties xuất hiện hộp thoại - Make from 2 points : Chọn hai điểm để tạo phôi hao điểm là hai góc của hình chữ nhật của phôi. - OD: Nhập giá trị đường kính của phôi - ID : Nhập giá trị đường kính trong của phôi ok để kết thúc Vào Chuck Properties xuất hiện hộp thoại Click vào From stock chọn chiều dài kẹp phôi là xong kết quả đạt được: Bước 3: khỏa mặt đầu vào toolpaths chọn Face sau đó chọn ok liên tục ra được bảng Chuyển sang bảng Face Parameters Sau khi chọn xong các thông số click ok để hoàn thành khỏa mặt đầu Kết quả : Bước 4: Tiện hết lượng dư Ket qua tien: Bước 5 khoan lỗ vào toolpaths chọn Drill sau đó chọn ok liên tục ra được bảng Chọn chiều sâu khoan là -65 mm Bước 7 cắt đứt Post mã G code: % O0000 (PROGRAM NAME - BG) (DATE=DD-MM-YY - 08-11-10 TIME=HH:MM - 00:51) (MCX FILE - C:\DOCUMENTS AND SETTINGS \LE SON\DESKTOP\SON BG.MCX) (NC FILE - C:\DOCUMENTS AND SETTINGS \LE SON\DESKTOP\BG MESTERCAM 4X\TIEN\ BG.NC) (MATERIAL - ALUMINUM MM - 2024) G21 (TOOL - 1 OFFSET - 1) (OD ROUGH RIGHT - 80 DEG. INSERT - CNMG 12 04 08) G0 T0101 G18 G97 S2054 M03 G0 G54 X42.62 Z0. G50 S3600 G96 S275 G99 G1 X-2.1 F.25 G0 Z.5 G96 S1000 M8 X29.22 Z4.5 G1 Z2.5 Z-40. X31.4 G18 G3 X33. Z-40.8 K-.8 G1 Z-70.8 X35.828 Z-69.386 G0 Z4.5 X25.44 G1 Z2.5 Z-40. X29.62 X32.448 Z-38.586 G0 Z4.5 X21.66 G1 Z2.5 Z-.011 G3 X22.531 Z-.234 I-.13 K-.79 G1 X24.531 Z-1.234 G3 X25. Z-1.8 I-.566 K-.566 G1 Z-40. X25.84 X28.668 Z-38.586 M9 G28 U0. V0. W0. M05 T0100 M01 (TOOL - 20 OFFSET - 20) (10. REAMER) G0 T2020 G18 G97 S250 M03 G0 G54 X0. Z5. Z2. G98 G1 Z-65. F5. G0 Z5. G28 U0. V0. W0. M05 T2000 M01 (TOOL - 28 OFFSET - 28) (14. REAMER) G0 T2828 G18 G97 S250 M03 G0 G54 X0. Z10. Z2. G1 Z-35. F5. G0 Z10. G28 U0. V0. W0. M05 T2800 M01 (TOOL - 66 OFFSET - 66) (DGTR-25.4-5 INSERT - GRIP-5005) G0 T6666 G18 G97 S250 M03 G0 G54 X42.257 Z-74.97 M8 G1 X38.257 F.1 X-1.016 X2.984 G0 X38.257 M9 G28 U0. V0. W0. M05 T6600 M30 %
- Xem thêm -