Tài liệu Lập kế hoạch marketing cho dòng sản phẩm nokia lumia 920

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 128 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Khoa Kinh Tế Thƣơng Mại Ngành Marketing Lớp MK091 ĐỀ ÁN LẬP KẾ HOẠCH MARKETING ĐỀ TÀI: LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO DÒNG SẢN PHẨM NOKIA LUMIA 920 Giảng viên hƣớng dẫn : Thầy Lê Anh Chung Nhóm thực hiện: Nhóm 4B 12/2012 Khoa Kinh Tế Thƣơng Mại Ngành Marketing Lớp MK091 ĐỀ ÁN LẬP KẾ HOẠCH MARKETING ĐỀ TÀI: LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO DÒNG SẢN PHẨM NOKIA LUMIA 920 Giảng viên hƣớng dẫn : Thầy Lê Anh Chung Thành viên nhóm: Họ và Tên MSSV 1 Phan Minh Phúc 093268 2 Trần Mạnh Khang 092844 3 Nguyễn Hoàng Nam 093252 4 Bùi Minh Đức 093211 STT 12/2012 Đại Học Hoa Sen Đề án lập kế hoạch Marketing Lumia 920 TRÍCH YẾU Lập kế hoạch marketing là một phần quan trọng giúp doanh nghiệp định hƣớng đƣợc mục tiêu, cách thức, quá trình thực hiện các chiến dịch marketing. Với một bản kế hoạch rõ ràng, doanh nghiệp dễ dàng đạt đƣợc mục tiêu đề ra, truyền tải thông điệp gửi gắm đến khách hàng, xây dựng và củng cố hình ảnh thƣơng hiệu và đạt đƣợc mục đích cuối cùng là lợi nhuận. Việc lập kế hoạch marketing đòi hỏi nhiều kỹ năng, kiến thức nhƣ đặt mục tiêu, xác định đối tƣợng, quản lí thời gian, phân tích PEST, phân tích SWOT, xác định phân khúc… Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của việc lập kế hoạch marketing, nhóm chúng tôi đã thực hiện đề án này để tích lũy kinh nghiệm và ứng dụng kiến thức đã học. i Đại Học Hoa Sen Đề án lập kế hoạch Marketing Lumia 920 PHẦN DÀNH CHO GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Điểm số ……./…….. ii Đại Học Hoa Sen Đề án lập kế hoạch Marketing Lumia 920 MỤC LỤC TRÍCH YẾU ..............................................................................................................................i PHẦN DÀNH CHO GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN .............................................................. ii MỤC LỤC .............................................................................................................................. iii LỜI CẢM ƠN .........................................................................................................................vi NHẬP ĐỀ .............................................................................................................................. vii 1. Giới thiệu chung ................................................................................................................... 1 1.1. Tổng quan công ty Nokia ................................................................................... 1 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển .................................................................. 1 1.1.2. Một số sản phẩm tiêu biểu ........................................................................... 2 1.2. Các đối thủ cạnh tranh ....................................................................................... 4 1.2.1. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp ......................................................................... 4 1.2.2. Đối thủ cạnh tranh tiềm năng ..................................................................... 6 1.2.3. Đối thủ thay thế ........................................................................................... 7 2. Phân tích Marketing mix Lumia 920.................................................................................... 8 2.1. Product ............................................................................................................... 8 2.2. Price ................................................................................................................. 10 2.3. Place ................................................................................................................. 13 2.4. Promotion ......................................................................................................... 14 3. Phân tích PEST ................................................................................................................... 17 3.1. Chính trị - Pháp luật ......................................................................................... 17 3.2. Kinh tế .............................................................................................................. 18 3.3. Xã hội ............................................................................................................... 18 3.4. Công nghệ ........................................................................................................ 18 iii Đại Học Hoa Sen Đề án lập kế hoạch Marketing Lumia 920 4. Phân tích SWOT Nokia ...................................................................................................... 19 4.1. Điểm mạnh (S) ................................................................................................. 19 4.1.1. Có lợi thế về thƣơng hiệu .......................................................................... 19 4.1.2. Sản phẩm cho mọi khách hàng .................................................................. 20 4.1.3. Dịch vụ chăm sọc khách hàng tốt .............................................................. 21 4.1.4. Tự vệ trƣớc các cú sốc ............................................................................... 21 4.1.5. Chuỗi cung ứng tốt .................................................................................... 22 4.2. Điểm yếu (W) .................................................................................................. 22 4.2.1. Sản phẩm chƣa đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng ................................ 22 4.2.2. Chƣa có thị trƣờng ở các nƣớc Mỹ, Nhật Bản .......................................... 23 4.3. Cơ hội (O) .................................................................................................... 24 4.3.1. Cho ra đời những sản phẩm công nghệ cao............................................... 24 4.3.2. Mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác .................................................. 24 4.4. Thách thức (T) ............................................................................................. 25 4.4.1. Doanh thu đang sụt giảm nghiêm trọng .................................................... 25 4.4.2. Đối thủ cạnh tranh ..................................................................................... 25 5. Xác định phân khúc thị trƣờng và định vị điện thoại Nokia .............................................. 28 5.1. Xác định phân khúc thị trƣờng ........................................................................ 28 5.2. Định vị thƣơng hiệu ......................................................................................... 29 6. Khái quát một số vấn đề trong lập kế hoạch marketing cho sản phẩm Nokia Lumia 920 tại thị trƣờng TPHCM ......................................................................................... 34 6.1. Xác định mục đích và mục tiêu của kế hoạch marketing ................................ 34 6.1.1. Mục đích .................................................................................................... 34 6.1.2. Mục tiêu ..................................................................................................... 34 6.2. Khái quát các chiến lƣợc trong kế hoạch marketing........................................ 34 iv Đại Học Hoa Sen Đề án lập kế hoạch Marketing Lumia 920 6.2.1. Các chiến lƣợc tăng độ nhận biết thƣơng hiệu .......................................... 34 6.2.2. Các chiến lƣợc giúp tăng thị phần ............................................................. 35 7. Các chiến thuật cụ thể trong kế hoạch marketing của Nokia Lumia 920 ........................ 35 7.1. Chiến thuật tăng độ nhận biết thƣơng hiệu ................................................... 36 7.1.1. Đăng bài viết PR .................................................................................... 36 7.1.2. Word of mouth ....................................................................................... 39 7.1.3. Đặt booth ................................................................................................ 39 7.1.4. Quảng cáo .............................................................................................. 42 7.1.4.1. Framedia .......................................................................................... 42 7.1.4.2. Đăng banner quảng cáo ................................................................... 43 7.2. Chiến thuật tăng thị phần .............................................................................. 44 7.2.1. Chƣơng trình chủ đề theo tháng ............................................................. 44 Chủ đề tháng 1: “Nokia Lumia 920 – Thay đổi cách bạn dùng điện 45 Chủ đề tháng 2: “Cùng Lumia 920 tràn ngập hạnh phúc tết Quý Tỵ” 46 7.2.1.3. Chủ đề tháng 12: Tổ chức buổi tri ân khách hàng “Ngàn lời cảm ơn” 47 7.2.2. Đề xuất xây dựng và quảng bá cửa hàng mới (Nokia Store Việt Nam) 47 7.2.1.1. thoại” 7.2.1.2. 7.2.3. Chƣơng trình làm thẻ thành viên ........................................................... 48 8. Kế hoạch dự phòng .......................................................................................................... 49 Rủi ro ................................................................................................................... 49 Dự phòng ............................................................................................................. 49 9. Timeline và tổng chi phí .................................................................................................. 51 9.1. Timeline ........................................................................................................ 51 9.2. Tổng chi phí .................................................................................................. 52 10. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch marketing .............................................................. 53 KẾT LUẬN .......................................................................................................................... viii TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................................ix v Đại Học Hoa Sen Đề án lập kế hoạch Marketing Lumia 920 LỜI CẢM ƠN Qua đề án lần này, chúng tôi muốn gửi lời cám ơn đến trƣờng Đại học Hoa Sen đã tạo điều kiện cho nhóm thực hiện đề án, củng cố kiến thức và tích lũy kinh nghiệm. Cảm ơn những thầy cô đã truyền tải kiến thức quý báu để nhóm áp dụng vào đề án. Chúng tôi cũng xin đƣợc cảm ơn thầy Lê Anh Chung đã tận tình hƣớng dẫn nhóm trong quá trình thực hiện đề án. Cuối cùng, xin đƣợc cảm ơn Nokia cùng các trang thông tin, tin tức đã cung cấp dữ liệu giúp đề án của nhóm đƣợc tiến hành thuận lợi. Trong quá trình thực hiện, do thiếu kinh nghiệm và một số thông tin cần thiết nên đề án của nhóm còn nhiều sai sót. Những lời nhận xét, góp ý của thầy cô sẽ giúp chúng tôi nhìn ra những điểm thiếu sót, là kinh nghiệm quý báu và là động lực để nhóm thực hiện tốt hơn trong những đề án sau và cả trong thực tế. vi Đại Học Hoa Sen Đề án lập kế hoạch Marketing Lumia 920 NHẬP ĐỀ Nokia là một trong những hãng điện thoại di động hàng đầu trên thế giới. Tại Việt Nam, Nokia đã gia nhập thị trƣờng đƣợc hơn mƣời năm, trở nên quen thuộc với ngƣời tiêu dùng và giữ thị phần đáng kể. Do đó, Nokia có những điều đáng để chúng tôi học hỏi. Riêng về sản phẩm. Và dòng sản phẩm gần đây của Nokia là Lumia 920, đã gây đƣợc sự chú ý của đông bảo ngƣời dùng ngay trƣớc khi ra mắt. Những công nghệ hiện đại đƣợc tích hợp, danh tiếng của Nokia là điều kiện thuận lợi giúp Lumia 920 nổi bật trên thị trƣờng vốn đã có rất nhiều dòng smart phone tƣơng tự nhau. Vì thế, nhóm quyết định chọn Nokia và sản phẩm Lumia 920 để thực hiện đề án lần này. vii Đại Học Hoa Sen Đề án lập kế hoạch Marketing Lumia 920 1. Giới thiệu chung 1.1. Tổng quan công ty Nokia 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Nokia Corporation là một công ty đa quốc gia có trụ sở tại Keilaniemi,Espoo, một thành phố láng giềng của thủ đô Helsinki, Phần Lan. Nokia tập trung vào các sản phẩm viễn thông không dây và cố định, với 129.746 nhân viên làm việc ở 120 quốc gia, bán sản phẩm ở hơn 150 quốc gia trên toàn cầu và đạt doanh số 41 tỷ euro với lợi tức 1,2 tỷ € năm 2009. Tiền thân của Nokia ngày nay là Công ti Nokia (Nokia Aktiebolag), Công ti cao su Phần Lan Finnish Rubber Works Ltd (Suomen Gummitehdas Oy) và Công ti cáp Phần Lan Finnish Cable Works Ltd (Suomen Kaapelitehdas Oy). Lịch sử của Nokia bắt đầu vào năm 1865 khi kĩ sƣ ngƣời Phần Lan Fredrik Idestam cho xây dựng một nhà máy chế biến gỗ giấy công nghiệp bên bờ thác ghềnh Tammerkoski chảy qua thị trấn Tampere miền tây nam Phần Lan thuộc Đế quốc Nga và bắt đầu sản xuất giấy. Đến năm 1868, Idestam cho xây nhà máy thứ hai ở thị trấn có tên Nokia để khai thác tiềm năng thủy năng từ con sông nơi đây. Vào năm 1871, với sự giúp đỡ của ngƣời bạn thân Leo Mechelin, ông đã đổi tên và điều chỉnh lại cơ cấu công ti, qua đó cái tên Nokia đƣợc thành lập và tồn tại cho đến tận ngày nay. Trong suốt 138 năm thành lập và phát triển, Nokia từ một hãng sản xuất giấy đã trở thành một tổng công ty cung ứng nhiều sản phẩm công nghiệp và hàng tiêu dùng, và hiện nay là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới về truyền thông di động. Năm 1966, tập đoàn Nokia đƣợc thành lập từ sự sáp nhập của ba công ty Phần Lan: Nokia Company, nhà máy sản xuất bột gỗ làm giấy thành lập năm 1865, Finnish Rubber Works Ltd., nhà sản xuất ủng cao su, lốp xe và các sản phẩm cao su công nghiệp và tiêu dùng khác thành lập năm 1898, và Finnish Cable works, nhà cung cấp dây cáp cho các mạng truyền tải điện, điện tín và điện thoại thành lập năm 1912. 1 Đại Học Hoa Sen Đề án lập kế hoạch Marketing Lumia 920 Năm 1960, Nokia bƣớc vào thị trƣờng thiết bị viễn thông và đã thành lập tại Finnish Cable Works một bộ phận chuyên về điện tử tập trung sản xuất các thiết bị truyền vô tuyến. Vào đầu những năm 1990, chúng tôi đã thực hiện một quyết định chiến lƣợc lấy viễn thông làm công việc kinh doanh then chốt với mục tiêu dẫn đầu thị trƣờng tại mọi thị trƣờng chính trên thế giới. Do đó, chúng tôi bắt đầu bán đi những hoạt động công nghiệp cơ bản và không phải là viễn thông. Trong thời gian từ năm 1989 đến 1996, chúng tôi đã bán các doanh nghiệp sản xuất giấy, máy tính cá nhân, cao su, giày dép, hóa chất, nhà máy điện, cáp, nhôm và tivi. Ngày nay, Nokia bao gồm hai tập đoàn kinh doanh: Nokia Mobile Phones và Nokia Networks. Nokia Mobile Phones là nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới. Nokia Networks là một nhà cung cấp hàng đầu cơ sở hạ tầng mạng di động, băng thông rộng và IP và các dịch vụ có liên quan. Ngoài ra, công ty còn có đơn vị Nokia Venture Organization riêng biệt và đơn vị nghiên cứu Nokia Research Center. Nokia Venture Organization có chức năng nhận diện và phát triển những ý tƣởng kinh doanh mới ngoài mối quan tâm chính hiện nay của Nokia và góp phần phát triển và đổi mới những công việc kinh doanh then chốt hiện nay của chúng tôi. Nokia Research Center tạo ra khả năng cạnh tranh và đổi mới công nghệ của Nokia trong những lãnh vực công nghệ thiết yếu cho sự thành công của công ty trong tƣơng lai. 1.1.2. Một số sản phẩm tiêu biểu Nokia ra mắt chiếc di động đầu tiên - Mobira Talkman - vào năm 1984. Mobira Talkman nặng xấp xỉ 5kg và vào thời kỳ đó, nó đã làm nên một cuộc cách mạng. Sau hơn 20 năm, năm 2005, Nokia lại giới thiệu chiếc smartphone đa phƣơng tiện đầu tiên, và năm 2011 họ giới thiệu dòng Lumia - dòng máy chạy Windows Phone đầu tiên. Chúng ta hãy cùng xem lại inforgraphic dƣới đây để cùng ôn lại quá trình phát triển của Nokia kể từ năm 1984 cho tới nay trƣớc khi chứng kiến sự ra mắt của những chiếc Windows Phone 8 đáng mong đợi. 2 Đại Học Hoa Sen Đề án lập kế hoạch Marketing Lumia 920 3 Đại Học Hoa Sen Đề án lập kế hoạch Marketing Lumia 920 1.2. Các đối thủ cạnh tranh Nhƣ chúng ta đã biết, trên thế giới có rất nhiều hãng điện thoại di động nổi tiếng nhƣ Samsung, Sony, LG, Apple…đây đều đƣợc coi là những đối thủ nặng kí và chủ chốt của hãng điện thoại Nokia. Ở tại thị trƣờng Việt Nam, và ở tại thành phố Hồ Chí Minh, thì Nokia cũng phải đối đầu với các đối thủ này. Tuy vậy, vẫn có những đối thủ nhỏ lẻ khác, có thể là không cùng đẳng cấp nhƣng cũng không thể xem thƣờng họ đƣợc. Sản phẩm sẽ đƣợc sử dụng nhiều và ƣa thích một khi nó đã nắm bắt đƣợc tâm lí của ngƣời tiêu dùng ở Việt Nam. Để làm rõ hơn những đối thủ này, chúng ta sẽ chia làm 3 loại chủ yếu, gồm đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đối thủ cạnh tranh tiềm năng và đối thủ thay thế. 1.2.1. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hiện tại, số lƣợng smartphone tại thị trƣờng Việt Nam tăng 48% nhờ sự tăng trƣởng mạnh của Samsung và HTC. Thị trƣờng điện thoại cơ bản cũng đạt sự tăng trƣởng tốt trong cùng kỳ ở mức 42% do sự thúc đẩy của dòng điện thoại giá rẻ và điện thoại 2 sim. Điện thoại thƣơng hiệu Việt lại có sự tƣơng quan ngƣợc lại so với mức tăng chung của thị trƣờng. Trong đó, Viettel tiếp tục tăng trƣởng ở các dòng điện thoại giá rẻ và chiếm phần lớn số lƣợng điện thoại thƣơng hiệu Việt. Ông Võ Lê Tâm Thanh, chuyên viên phân tích thị trƣờng thuộc nhóm nghiên cứu thiết bị ngƣời dùng của IDC Việt Nam cho rằng với sự phát triển mạnh của Samsung và HTC, trong năm 2011, smartphone là một mặt hàng có sức hút lớn và IDC dự báo lƣợng smartphone cuối năm sẽ đạt tổng mức tăng trƣởng 44% so với năm trƣớc. Thị trƣờng smartphone tại Việt Nam còn nhiều tiềm năng và tổng mức tăng trƣởng sẽ đạt 51% trong năm 2012. Số ƣ ng điện thoại di động của thị trƣờng Việt Nam t qu 3/2011 4 20 0 đến qu Đại Học Hoa Sen Đề án lập kế hoạch Marketing Lumia 920 Nhƣ đã đề cập ở trên, lịch sử hình thành và phát triển của Nokia đã trải qua rất nhiều năm và cũng không ngừng đổi mới cũng nhƣ là cải tiến. Phát triển ở hơn 150 quốc gia trên toàn cầu, mang lại hàng chục tỉ Euro mỗi năm là thành quả mà Nokia đã nổ lực từ những ngày bắt đầu thành lập cho đến nay. Nếu xét tại thị trƣờng thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể dễ dàng kể tên một số hãng điện thoại cạnh tranh trực tiếp với Nokia. Mỗi 1 sản phẩm Nokia đƣa ra thị trƣờng đều có những đối thủ cho riêng mình. Ví dụ nhƣ mới đây, Nokia đã tung ra thị trƣờng sản phẩm Nokia Lumia 920 thì HTC cũng vừa trình làng sản phẩm HTC 8X. Cả 2 đều sử dụng công nghệ Windown Phone 8 hoàn toàn mới. Tuy vậy mỗi chiếc điện thoại đều có những ƣu thế cho riêng mình. Hình: Điện thoại smartphone Nokia Lumia 920 và đối thủ HTC 8X 5 Đại Học Hoa Sen Đề án lập kế hoạch Marketing Lumia 920 Ngoài HTC, còn có các đối thủ Apple và Samsung cũng trực tiếp ảnh hƣởng đến doanh thu của Nokia. Trong đó Apple sẽ trực tiếp cạnh tranh với Nokia ở các dòng smartphone còn Samsung sẽ cạnh tranh về thị phần điện thoại đơn giản và giá rẻ. 1.2.2. Đối thủ cạnh tranh tiềm năng Hãng điện thoại di động Oppo, một cái tên còn khá xa lạ với ngƣời tiêu dùng tại Việt Nam, đây là hãng điện thoại của Trung Quốc. Hiện tại Oppo đang làm mƣa làm gió trên thị trƣờng Smartphone với dòng sản phẩm Oppo Find Hình: Chiếc Smartphone Oppo Find 5 Thực tế, Oppo Find 5 có thể là chiếc điện thoại có màn hình Full HD đầu tiên khi sản phẩm này đƣợc tiết lộ thông tin và rò rỉ hình ảnh từ hồi giữa năm. Nhƣng sau đó Oppo đã bất ngờ bị HTC qua mặt và giới thiệu chiếc HTC Butterfly tại Nhật hồi giữa tháng 10 vừa rồi. Ngoài ra còn phải kể tên các ông lớn nhƣ Samsung, Sony hay LG cũng đang từng bƣớc phát triển tại thị trƣờng Việt Nam. Về mặt chất lƣợng thì ngƣời ta vẫn tin dùng Nokia vì theo suy nghĩ của ngƣời tiêu dụng tại Việt Nam thì Nokia xài bền hơn nên rất đƣợc ƣa chuộng. Tuy vậy, thời gian gần đây Sony hay LG liên tục cho ra các điện thoại smartphone mới với giá rẻ hơn, bên cạnh còn có các tính năng ƣu việt nhƣ 6 Đại Học Hoa Sen Đề án lập kế hoạch Marketing Lumia 920 không thấm nƣớc, chống trầy xƣớc, va đập mang lại hứng thú và sự yên tâm cho ngƣời dùng. Hiện tại thì phần của Nokia đã bị giảm sút, tƣơng lai có lẽ sẽ nghiêm trọng hơn khi các hãng điện thoại khác vẫn đang tranh đua cực kỳ quyết liệt và quyết không chịu khuất phục trƣớc hãng điện thoại Nokia nhƣ hiện nay. 1.2.3. Đối thủ thay thế Nếu là một khách hàng và muốn tìm cho mình một chiếc smartphone có vẻ bề ngoài sang trọng nhƣng giá tƣơng đôi không đắc nhƣ các thƣơng hiệu đắt tiền. Khách hàng có thể tìm cho mình những chiếc smartphone nhƣ ý của các hãng điện thoại khác nhƣ là Sony, Motorola hay LG. Các hãng này đều có dòng sản phẩm smartphone cho riêng mình. Ví dụ nhƣ Sony thì có dòng Xperia, Motorola thì có dòng Droid, LG thì có dòng smartphong L. Hình: Dòng Expria của Sony, Droid của Motorola và L Của LG 7 Đại Học Hoa Sen Đề án lập kế hoạch Marketing Lumia 920 2. Phân tích Marketing mix Lumia 920 2.1. Product Nokia Lumia 920 là dòng sản phẩm smartphone cao cấp mới của hãng điện thoại Phần Lan, Nokia. Với kiểu dáng thời trang và đƣợc tích hợp nhiều công nghệ hiện đại, Lumia 920 hứa hẹn có khả năng vƣợt mặt các dòng smartphone khác và vực dậy Nokia. Ƣu điểm:  Lumia 920 là smartphone đầu tiên chạy trên nền Windows Phone 8 của Microsoft đang đƣợc trông đợi.  Kiểu dáng thời trang với các màu sắc trẻ trung, bắt mắt.  Màn hình với công nghệ PureMotion HD+ có tốc độ làm mới hình ảnh 60Hz giúp hình ảnh không bị nhòa khi di chuyển. Đây là màn hình cho tốc độ hiển thị hình ảnh nhanh nhất hiện nay. Công nghệ ClearBack làm tăng độ tƣơi sáng và khả năng hiển thị dƣới nắng. 8 Đại Học Hoa Sen Đề án lập kế hoạch Marketing Lumia 920  Công nghệ ổn định hình ảnh PureView giúp cải thiện chất lƣợng hình ảnh khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu và giảm thiểu ảnh bị nhòe do rung động khi chụp.  Màn hình cảm ứng super-sensitive giúp tăng độ nhạy, ngƣời dùng có thể thao tác cả khi mang bao tay hoặc dùng cả móng, chìa khóa, bút,…  Pin máy có dung lƣợng 2000 mAh với thời gian chờ lên đến 460 giờ, thời gian thoại 18.6 giờ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của ngƣời dùng.  Đế sạc không dây tiện lợi hơn và công nghệ nguồn không dây Qi giúp điện thoại có thể tƣơng thích với hầu hết các bộ sạc không dây khác. Nhƣợc điểm:  Lumia 920 không hỗ trợ thẻ nhớ ngoài. Điều này làm hạn chế dung lƣợng lƣu trữ, nhất là với những ngƣời dùng có nhu cầu giải trí cao. 9 Đại Học Hoa Sen Đề án lập kế hoạch Marketing Lumia 920 Định vị sản phẩm: smartphone cao cấp với công nghệ vƣợt trội dành cho giới trẻ sành điệu và yêu công nghệ, có nhu cầu thể hiện bản thân cao. 2.2. Price Nhƣ phần phân tích ở Product cho thấy Nokia Lumia 920 đã rất chú trọng và luôn đầu tƣ về chất lƣợng sản phẩm không chỉ về vẻ bề ngoài mà còn quan tâm đến thành phần linh kiện bên trong mà nó đem lại cho khách hàng. Hơn nữa, khi đến với các cửa hàng để tìm hiểu hoặc mua Nokia Lumia 920, khách hàng đều đƣợc phục vụ tận tình và đƣợc trải nghiệm trong một không gian trang trọng và thoải mái. Điều này đƣợc thể hiện qua cách nhân viên cƣ xử với khách hàng và phong cách phục vụ chuyên nghiệp, mới lạ của hệ thống bán hàng dành riêng cho dòng Lumia này. Trong thực tế, khi đến các cửa hang có bán dòng Lumia 920, khách hàng sẽ đƣợc nhân viên hƣớng dẫn và dung thử, trải nghiệm trƣớc và khi đã hài lòng với nó, khách hàng sẽ chọn và thanh toán trực tiếp tại quầy. Nhƣ vậy, với những ƣu điểm vƣợt trội ở trên, giá thành của nó có thể nói đƣợc định vị theo chiến lƣợc hight price – hight value. Nói cách khác đây là dòng điện thoại mang giá trị khẳng định “đẳng cấp”, giải thích đƣợc vì sao giá của nó nằm trong hàng cao nhất Sài Gòn hiện nay. Dƣới đây là bảng giá của sản phẩm bán tại cửa hàng: 10 Đại Học Hoa Sen Đề án lập kế hoạch Marketing Lumia 920 Bảng giá điện thoại Nokia (Nguồn: thegioididong.com) Ông William Hamilton-Whyte, Giám đốc điều hành văn phòng Đại diện Nokia tại Việt Nam cho biết: “Trƣớc Việt Nam, Nokia Lumia 920 đã đƣợc bán tại các thị trƣờng nhƣ Anh, Pháp, Mỹ, Thái Lan… và chúng tôi hài lòng với những kết quả khả quan ban đầu, đặc biệt khi nhiều ngƣời dùng thích thú xếp hàng chờ đón chiếc điện thoại này. Với chƣơng trình đặt hàng sớm, Nokia Việt Nam hy vọng ngƣời tiêu dùng sẽ dễ dàng sở hữu chiếc điện thoại thông minh Lumia 920 cùng quà tặng độc đáo từ Nokia”. 11
- Xem thêm -