Tài liệu Lab06 trien khai dich vu dhcp

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 412 |
  • Lượt tải: 1
tranphuong

Tham gia: 04/08/2015

Mô tả:

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QUẢN TRỊ MẠNG LAB 6 – TRIỂN KHAI DỊCH VỤ DHCP Duy Nguyen KHOA MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG | UIT.EDU.VN Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin NỘI DUNG Triển khai dịch vụ DHCP Cấu hình DHCP Server để cấp IP cho DHCP client Cấu hình Policy trên DHCP Server Tìm hiểu và triển khai DHCP Relay Agent 1 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin I. TRIỂN KHAI DỊCH VỤ DHCP DHCP là viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol là một giao thức cấp địa chỉ IP một cách tự động. DHCP Server là một máy chủ DHCP mà tại đó tiếp nhận các yêu cầu và cấp IP cho các client DHCP hoạt động theo một chu trình gồm 4 bước gọi tắt là DORA, 4 qui trình đó là: - Discover – là khi mà các client gửi gói tin quảng bá yêu cầu địa chỉ IP, nói cách khác gói tin này được gửi đi để tìm DHCP Server. Offer – là quá trình mà DHCP Server nhận được gói tin quảng bá và trả lời cho client. Request – là quá trình là client yêu cầu DHCP Server cấp cho mình IP. Ack – Ack viết tắt của Acknowledges là quá trình mà DHCP Server đã nhận được yêu cầu và cấp địa chỉ IP cho client. 2 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin I.1 Mô hình Client DHCP SERVER Hình 1: Mô hình triển khai Bảng thông tin IP: Client DHCP Server IP Address Subnet Mask 192.168.1.1 255.255.255.0 Default Gateway DNS I.2 Cấu hình Cấu hình DHCP Server để cấp IP cho client trong: - IP trong dãy: 192.168.1.100 – 192.168.1.200 - Subnet mask: 255.255.255.0 - Default gateway: 192.168.1.1 - DNS: 8.8.8.8 Tóm tắt các bước cấu hình: B1: cài đặt dịch vụ DHCP B2: cấu hình scope B3: cấu hình DHCP option B4: cấu hình DHCP client và kiểm tra B5: cấu hình policy trên DHCP Server để cấp IP cố định cho DHCP Client 3 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin Chi tiết các bước cấu hình: B1: cài đặt dịch vụ DHCP o Chúng ta vào Add Roles and Features để cài DHCP Role 4 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin 5 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin 6 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin B2: cấu hình scope o Sau khi cài xong, bây giờ chúng ta tiến hành cấu hình Scope để định nghĩa dãy IP sẽ cấp cho DHCP client 7 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin 8 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin 9 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin 10 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin B3: cấu hình DHCP option (Default Gateway, DNS, WINS) 11 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin 12 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin B4: cấu hình DHCP client và kiểm tra 13 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin Client nhận IP 192.168.1.111 là vì mình chỉ cấp IP trong dãy 192.168.1.100 – 192.168.1.200. Tuy nhiên trong dãy IP này chúng ta không cấp những IP từ 192.168.1.100 – 192.168.1.110. B5: cấu hình policy trên DHCP Server để cấp IP cố định cho DHCP Client Trong trường hợp chúng ta muốn client nhận IP từ DHCP Server nhưng luôn luôn nhận cố định IP nào đó thì chúng ta cần phải cấu hình Policy. 14 Th.S Nguyễn Duy Bộ Môn An Toàn Thông Tin (MAC Address là địa chỉ Physical Address trên card mạng của máy VIP) Sau khi cấu hình xong, tại máy client dùng lệnh ipconfig /release để xóa IP cũ và lệnh ipconfig /renew để xin cấp máy IP. Lúc này máy VIP sẽ nhận được IP 192.168.1.11 II. TÌM HIỂU CÁC TÍNH NĂNG POLICY VÀ FILTER III. TÌM HIỂU DHCP RELAY AGENT 15
- Xem thêm -