Tài liệu Kỹ thuật xử lý nước thải

 • Số trang: 99 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 170 |
 • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÌ SAO CẦN XỬ LÝ NƯỚC THẢI?  Lượng nước ngọt trên trái đất là có hạn. Thêm vào đó lại ngày càng suy giảm cả về số lượng và chất lượng bởi các hoạt động của con người. Bảo vệ nguồn nước ngọt trở thành một nhiệm vụ vô cùng cấp bách, một trong các biện pháp quan trọng hàng đầu để bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này là phải xử lý nước thải trước khi đổ vào các thuỷ vực. VÌ SAO CẦN XỬ LÝ NƯỚC THẢI? VÌ SAO CẦN XỬ LÝ NƯỚC THẢI? VÍ DỤ VỀ SƠ ĐỒ QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Không khí Bể điều lưu Nước thải Chắn rác Lắng cát Lắng sơ cấp Lắng Bể aerotank Khử trùng thứ cấp Nước ra Loại bỏ rác, giấy, gỗ,... Sỏi, cát, Bùn hoàn lưu Bùn hoạt tính dư VÍ DỤ VỀ SƠ ĐỒ QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI Không khí Bể điều lưu Nước thải Chắn rác Lắng cát Lắng sơ cấp Bể lọc sinh học Lắng Khử trùng thứ cấp Nước ra Loại bỏ rác, giấy, gỗ,... Sỏi, cát, Nước hoàn lưu Màng sinh học dư VÍ DỤ VỀ SƠ ĐỒ QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI  Thành phần vật lý Các chất không tan; lơ lửng Dạng keo Dạng hòa tan Thành phần hóa học Vô cơ Hữu cơ Thành phần sinh học CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI  Các phương pháp thường được áp dụng trong xử lý nước thải: Các phương pháp cơ học Các phương pháp sinh học Các phương pháp hóa học CÁC CẤP XỬ LÝ Xử lý sơ bộ: loại bỏ các chất trong nước thải có khả năng gây ảnh hưởng đến việc vận hành và bảo trì hệ thống xử lý Xử lý sơ cấp (xử lý bậc 1): - Nhằm tách các chất không tan trong nước thải - Xử lý các chất ô nhiễm, tạo điều kiện phù hợp để đưa tiếp vào công đoạn xử lý tiếp theo (công trình xử lý chính) Xử lý thứ cấp (xử lý bậc 2): Thông thường xử lý bậc 2 là các công trình xử lý sinh học dùng để oxy hoá sinh hoá các chất hữu cơ còn lại ở dạng tan, keo và không tan. CÁC CẤP XỬ LÝ  Xử lý bậc ba: thường được thực hiện theo yêu cầu xử lý có chất lượng cao hơn. Đó là các trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện pháp như triệt khuẩn, khử tiếp các chất bẩn còn lại trong nước thải như nitrat, photphat, sunphat... Nó có thể theo sau, hoặc được kết hợp trong các giai đoạn xử lý sơ cấp và thứ cấp. CÁC ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI LỰA CHỌN CÁC QUY TRÌNH XỬ LÝ 1. Quy trình sản xuất của xí nghiệp 2. Số lượng công nhân của nhà máy, biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy 3. Lưu lượng nước thải 4. Thành phần nước thải 5. Các thông số động thái học của quá trình tăng trưởng của các vi sinh trong hệ thống xử lý 6. Yêu cầu của các cơ quan quản lý môi trường CÁC ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI LỰA CHỌN CÁC QUY TRÌNH XỬ LÝ 7. Diện tích đất để xây dựng hệ thống xử lý, giá đất 8. Các chất tạo ra sau quá trình xử lý 9. Tính khả thi về kỹ thuật 10. Tính khả thi về mặt tài chính 11. Độ phức tạp của hệ thống xử lý (nhân lực vận hành, quản lý) Tính khả thi về kỹ thuật Dựa trên kinh nghiệm (vận hành, và thiết kế),các số liệu,các ấn bản về các nghiên cứu trên mô hình và thực tế. Tính khả thi về mặt tài chính Chi phí xây dựng, Chi phí vận hành, Năng lượng, Vật tư và hoá chất cung cấp cho các công đoạn xử lý. CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC Công trình hoặc thiết bị Ứng dụng Lưu lượng kế Theo dõi, quản lý lưu lượng nước thải Song chắn rác, lưới lược rác Loại bỏ rác có kích thước lớn, tạo nên một hỗn hợp nước thải tương đối đồng nhất Bể tách dầu mỡ Dùng tách dầu mỡ và các tạp chất nhẹ có kích thước lớn Bể điều hòa (bể điều lưu) Điều hoà lưu lượng nước thải cũng như khối lượng các chất ô nhiễm Bể lắng Loại các cặn lắng và cô đặc bùn. Bể tuyển nổi Loại các chất rắn có kích thước nhỏ và có tỉ trọng gần bằng tỉ trọng của nước Bể lọc Loại bỏ các chất rắn có kích thước nhỏ còn sót lại sau khi xử lý nước thải bằng quá trình sinh học hay hoá học CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC Công trình hoặc thiết bị Ứng dụng Siêu lọc (UF) Như bể lọc. Cũng được ứng dụng để lọc tảo trong các hồ cố định chất thải Trao đổi khí Đưa thêm vào hoặc khử đi các chất khí trong nước thải Làm bay hơi và khử các chất khí Khử các chất hữu cơ bay hơi trong nước thải Song chắn rác 2 1 3 1-các thanh chắn;2-sàn công tác có đục lỗ;3-đoạn kênh đặt song chắn rác Một song chắn rác vớt rác thủ công Song chắn rác Song chắn rác đơn giản Song chắn rác
- Xem thêm -