Tài liệu Kỹ thuật tính toán kết cấu làm bằng vật liệu sandwich và nhiều lớp bằng phần tử hữu hạn

  • Số trang: 132 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 146 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 11429 tài liệu