Tài liệu Ky thuat thi cong 2 - top down

  • Số trang: 96 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 187 |
  • Lượt tải: 0
pipingdesigner

Đã đăng 235 tài liệu

Mô tả:

KỸ THUẬT THI CÔNG II NCS. ThS. Đặng Xuân Trường E: dangxuantruong@hcmut.edu.vn dangxuantruong@hcmutrans.edu.vn B: http://ncsdxtruong.blogspot.com O: HCMC University of Transport TÀI LIỆU THAM KHẢO  TS. Đỗ Đình Đức – PGS. Lê Kiều. Kỹ thuật thi công. NXB Xây dựng. Năm 2004 (tập 1 & 2).  Ngô Quang Tường. Hỏi và đáp về các vấn đề Kỹ thuật thi công xây dựng. NXB ĐHQG TP.HCM. Năm 2006.  www.hse.gov.uk  www.constructionskills.uk www.ketcau.wikia.com October 17, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 2 ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC HỌC PHẦN Thi kết thúc học phần: Hình thức: Tự luận Thang điểm : 10 Tài liệu: KHÔNG sử dụng October 17, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 3 Kỹ thuật thi công II NỘI DUNG Phần I. Thi công tầng hầm Nhà cao tầng Phần II. Lắp ghép giàn không gian nhịp lớn Phần III. Thi công BTCT dự ứng lực Phần IV. Thi công KCXD bằng tấm 3D October 17, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 4 PHẦN I Thi công tầng hầm Nhà cao tầng October 17, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 5 Chương I: Một số giải pháp chống đỡ tường chắn Khi thi công theo phương pháp từ dưới lên October 17, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 6 I. Chống đỡ bằng hệ dầm sản xuất tại chỗ 1. Các quá trình thi công tầng hầm October 17, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 7 2. Một số lưu ý khi thiết kế hệ chống đỡ October 17, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 8 October 17, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 9 3. Ưu và nhược điểm của phương pháp October 17, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 10 II. Chống đỡ bằng hệ thanh chống tiêu chuẩn October 17, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 11 October 17, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 12 October 17, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 13 October 17, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 14 October 17, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 15 III. Ổn định tường chắn neo đất October 17, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 16 October 17, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 17 October 17, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 18 October 17, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 19 October 17, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 20
- Xem thêm -