Tài liệu Kỹ thuật lập trìnhbí kíp chỉnh màu vintage cho ảnh bằng photoshop

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

_ ^ Bí kíp chỉnh màu vintage cho ảnh băng Photoshop Chịu khó chút thôi là bạn sẽ làm được một tác phẩm đỉnh chưa từng thấy đó nha. Bước 1: Nhân đôi layer Background bằng tổ hợp phím Ctrl + J. Bạn hãy luôn nhớ nhân đôi layer gốc (background) nhằm đề phòng trường hợp thao tác sai trên laver đã được nhân đôi thì vẫn xóa đi dễ dàng, không ảnh hưởng đến layer gốc. Bước 2: Tạo một Adjustments layer Shadows/Highlights để làm cho ảnh trông bạc đi một chút bằng cách vào Image > Adjustments > Shadows > Highlights và chỉnh thông số theo ảnh. Stodovrt OK Qnctl ¿mount; ■---------ữ~ LoM... Io n ü W d t fi: 5»wt™ BrtuK *--- Q--- / grewev* Amount —Q— TocüWrtth: B JÉ U S- Q-A 4uftr»nts í okx Contaxm . (JK R O M C o n t r i « . '-------------------- ữ ~ S&ckCJp: 0 01 % ữhttOo: 0.01 % Tại các bước sau sẽ tạo nhiều Adjustments layer để “trộn” màu, vì vậy bạn lưu ý vào theo đường dẫn Image > Adjustments hoặc click biểu tượng chấm tròn đen trắng như trong ảnh, tất cả Adjustments layer mà chúng ta sẽ sử dụng đều góp mặt. Bước 3: Như nói ở trên, chúng ta sẽ tạo các Adjustments layer để tiến hành “trộn” màu. Đầu tiên gộp tất cả vào thành 1 bước, bạn chỉ cần tạo Adjustments layer và chỉnh thông số như hình hướng dẫn. Bắt đầu với Selective color: Image > Adjustments > Selective color. Tại bảng Selective color sẽ sử dụng 4 màu Reds (đỏ), Greens (xanh lá cây), Whites (trắng) và Neutrals (xám). Bạn click vào ô cạnh chữ colors và chỉnh thang màu của từng màu được chọn như hướng dẫn. * Reds Greens Neutrals Whites Tăng sáng và một chút màu đỏ cho ảnh bằng layer Curves (vào Image > Adjustments > Curves). Tại RGB nhấp vào đường chéo trong bảng Curves, hiện ra 2 ô thông số Output và Input phía dưới, bạn điền thông số như trong ảnh. Output: ■?» Inputs 77 Output »J Input: 70 Tiếp tục click vào ô RGB sẽ sổ xuống 3 màu Red, Green, Blue. Chúng ta chọn Red và điền thông số như ảnh (cách làm giống như ô RGB). Bước tiếp theo tạo layer Color Balance. Vào Image > Adjustments > Color Balance, nhấp chọn Highlight và chỉnh thông sổ như ảnh. Ton«; Shadow* 0 Mdtoo«s o Hightghts L Tạo Gradient Map để đổ màu cho ảnh. Bước này khá rắc rối nên bạn chú ý làm đúng theo hướng dẫn. Vào Image > Adjustments > Gradient Map. Sẽ hiện ra một bàng có dải màu đen trắng (mặc định theo từng máy). Bạn click vào dải màu như ảnh để chọn mã số cho từng màu. Lưu ý, nhớ tích chọn ô Reserve. Bâng câc dâi màu Gradient. Click lân lircrt vào 2 diêm khoanh trön dô kia së hiên ra bâng màu, chüng ta diên thông sô nhir ânh, lân lirgt cho tîmg màu. Name: Custom Gradient Type: Smoothness: 100 New Soüd I • i% » i - 7 'd a 9 7 b 661313 (S i) 1Color Stop | i s 1 iyi Sau khi diên chinh xâc thông sô cho tùng màu, ân Enter dê kêt thüc bàng câc dâi màu Gradient, ban së dugc dài màu nhir sau: G radient Map Click to edit the gradient r l Dither ------------------- 1 [71 Reverse Án F7 để quay lại bảng Layer. Sau khi đổ dải màu Gradient, ảnh mẫu sẽ chuyển sang trạng thái màu hơi nâu thế này. Tiếp theo, bạn tạo tiếp một Selective Color Adjustments layer để làm cho ảnh ngả sang màu xanh vàng. Bằng cách vào Image > Adjustments > Selective Color, chọn Yellows và Whites rồi chỉnh thông số như ảnh. Selective Color ^ I U Custom ^ ' 1 - Cyan: 0 *> Magenta: o * ""-35 % 0 H & Yalow: 3 Black: 3" a Reiafcve Selective Color || Absolute C uitom - T - - -;" - ......| , C yan: -2 4 Sb 0 % *29 % 0 % 2» Magenta: & Ya*o*v: s Black: 3 9 Relsbve Ket qua se thay nhu hinh ben duai nay ne.. Absolute Tạo thêm lớp ám vàng nhẹ cho ảnh bằng cách tạo layer Color Fill và đổ cho ảnh màu xanh. Click vào chấm tròn đen trắng nằm cuối bảng layer như hướng dẫn tại bước 1, chọn Solid Color sẽ hiện ra bảng màu, điền mã màu như trong ảnh. Pick a s o Id CO)on OK n«w Cancel w current ® H: OnV Web Colors Add To Swatches Color Ubraries ---- 215 e S: 78 % O a: 0 B: 19 % 0 b: -17 R: En c 94 % G: 27 M: 81 % 8: 49 Y: 51 % K; 63 % t 0blb31 ____________ 9 Án Enter để kết thúc việc chọn mã màu. Cả bức ảnh đã được phủ một màu xanh đen. 1 1 1 L i Sau dây, bạn sẽ sử dụng bộ hòa trộn màu Blending Color tại bảng layer dể “biến” màu xanh đen kia thành lóp ám vàng. Tại bảng layer, phía trên cùng thấy một ô trắng có chữ Normal, bạn nhấp chuột vào và chọn Exclusion rồi chỉnh thông số như ảnh. r t i» » w •« Linear Light Opacity: 100% > Pin Light FS: 100% ► Hard Mix Giảm Opacity của layer này xuống còn 30%. Exclusion lo c k : LJ ▼ Opacity: 30% jf % Fffl: 100% C olor Fill 1 ► » Kết quâ, ảnh mẫu sẽ hình thành lóp ám vàng nhẹ như thế này. Đến giờ màu của ảnh đã gần như khác hoàn toàn ảnh gốc. Bạn cần làm thêm bước nữa để ảnh màu ảnh trông lạ hơn. Tại đây, bạn đổi hết màu xanh của lá cây thành nâu đỏ. Tại bâng layer, click chọn layer Background Copy. Tiếp theo, tạo Hue/Saturation Adjustments layer (Image > Adjustments > Hue/Saturation). Bảng Hue/Saturation hiện ra, bạn điền thông số như ảnh. Lưu ý tích chọn Colorize. Nhưng mục đích chỉ cần đổi màu của lá cây nên cần xóa đi những vùng bị đổi màu không mong muốn kia. Bên phải màn hình là Toolbox (hộp công cụ), click chọn Eraser Tool (phím tắt E). ầ . 5- % . ■ ■ & Eraser Tool E Background Eraser Tool E Ạ a A v y Magic Eraser Tool E ò . w 4 ci - Ị Tại bảng layer, bạn click chọn vào ô màu trắng của Hue/Saturation layer, đó chính là layer Mask (mặt nạ của layer). ỵj I_____I Curves 1 ive Color 1 Background Bây giờ sẽ xóa đi những vùng bị đổ màu không cần thiết ở trên ảnh. Chỉ giữ lại những vùng dược khoanh trên ảnh hướng dần. Kết quả sau khi thực hiện bước trên, bạn gần như có được bức ảnh hoàn thiện. Việc cuối cùng cần thực hiện là tăng sáng và làm nét ảnh. Đe tăng sáng, chọn layer Background Copy và ấn tổ hợp phím Ctrl + M, bàng Curves xuất hiện và làm theo hướng dẫn. ■ ỊW s .. ■ m T - —f i r * --------------------------------- --— *— •J W «to» rnmmm H W I M • « • r « IHMMII I E— E E .... S — Z - Cuối cùng, bạn nhấp chuột vào layer bất kỳ, ấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + E. Đây là bước để gộp tất cả Adjustments layer vừa làm bên trên thành một layer bình thường. Tiếp theo, bạn lại nhân đôi layer vừa được gộp lại. Sau đó vào Filter > Sharpen > Unsharp Mask. Bảng Unsharp Mask hiện lên và chúng ta làm theo ảnh dưới. U ftifw rp M i « Xong xuôi, bạn tắt bật con mắt màu đen ở bên trái layer 1 dể xem sự khác biệt của bức ảnh trước và sau khi tút. Và thành phẩm tuyệt vời đây rồi nhé!
- Xem thêm -