Tài liệu KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH KHOA CNTT

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 544 |
  • Lượt tải: 0

Mô tả:

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH KHOA CNTT
FIT – SOFTWARE ENGINEERING WELLCOME OPENESS GROWTH MINDSET DIFFERENCE Đã bao giờ bạn như thế này? hoặc.. ? Suy ngẫm Là người nghe, bạn nghĩ gì? Là người nói, bạn nghĩ gì? THAY ĐỔI KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 1. Xây dựng bài thuyết trình 2. Kỹ năng diễn đạt và thể hiện phong cách 3. Thuyết trình với Power Point KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH 1. Xây dựng bài thuyết trình 2. Kỹ năng diễn đạt và thể hiện phong cách 3. Thuyết trình với Power Point 1. XÂY DỰNG BÀI THUYẾT TRÌNH Xác định mục đích: 1. XÂY DỰNG BÀI THUYẾT TRÌNH Xác định mục đích: 1. XÂY DỰNG BÀI THUYẾT TRÌNH Phân tích khán giả: • Thuyết trình: Truyền tải thông điệp đến nhiều ngườiKhó khăn trong việc thu hút, làm hài lòng khán giả • Giúp đảm bảo nội dung và cách thức thuyết trình Đáp ứng kỳ vọng người nghe 1. XÂY DỰNG BÀI THUYẾT TRÌNH Phân tích khán giả: 1. XÂY DỰNG BÀI THUYẾT TRÌNH Phân tích khán giả: 1. XÂY DỰNG BÀI THUYẾT TRÌNH Xây dựng nội dung: • Đầy đủ thông tin • Có cấu trúc • Dễ theo dõi 1. XÂY DỰNG BÀI THUYẾT TRÌNH Xây dựng nội dung: • Xây dựng dàn bài • Gắn nội dung vào ý chính • Chắt lọc nội dung 1. XÂY DỰNG BÀI THUYẾT TRÌNH Xây dựng nội dung - Xây dựng dàn bài
- Xem thêm -