Tài liệu Kỹ năng giao tiếp & trình bày

  • Số trang: 54 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 951 |
  • Lượt tải: 5
tailieu.vn

Tham gia: 07/04/2015

Mô tả:

Kỹ năng giao tiếp & trình bày Biên soạn: Nguyễn Việt Thanh LOGO www.edufirst.vn Add your company slogan Nội dung 1 Giới thiệu về giao tiếp 2 Giao tiếp để thành công 3 Giao tiếp ngôn ngữ & phi ngôn ngữ 4 Kỹ năng hỏi và nghe 45 Phương pháp trình bày LOGO LOGO www.themegallery.com Kỹ năng giao tiếp & trình bày Add your company slogan Nội dung 1 Giới thiệu về giao tiếp 3 4 LOGO LOGO www.themegallery.com Kỹ năng giao tiếp & trình bày Add your company slogan Khái niệm giao tiếp - Communication  Làm cho người khác hiểu đúng những gì mình muốn truyền đạt.  Thiết lập quan hệ tôn trọng, chân thật và cộng tác với mọi người trong công việc.  Đạt được những mục tiêu trong công việc thông qua giao tiếp với người khác. LOGO LOGO www.themegallery.com Kỹ năng giao tiếp & trình bày Add your company slogan Tầm quan trọng của giao tiếp       Ai cần giao tiếp? Với ai? Trong trường hợp nào? Ở đâu? Tại sao chúng ta giao tiếp? Điều gì xảy ra khi chúng ta không giao tiếp? LOGO LOGO www.themegallery.com Kỹ năng giao tiếp & trình bày Add your company slogan Giao tiếp bên trong LOGO LOGO www.themegallery.com Kỹ năng giao tiếp & trình bày Add your company slogan Giao tiếp bên ngoài LOGO LOGO www.themegallery.com Kỹ năng giao tiếp & trình bày Add your company slogan Quy trình giao tiếp Bối cảnh Bối cảnh Diễn đạt/ Giải thích Bối cảnh Kênh Thông Điệp Kênh Diễn đạt/ Giải thích Bối cảnh LOGO LOGO www.themegallery.com Kỹ năng giao tiếp & trình bày Add your company slogan 4 thành phần của thông điệp Dữ kiện Ý định Giải thích Diễn đạt Nội dung Quan hệ LOGO LOGO www.themegallery.com Kỹ năng giao tiếp & trình bày Add your company slogan Chọn kênh giao tiếp      Mặt đối mặt Điện thoại E-mail Bản ghi nhớ, thư, báo cáo cá nhân Tờ rơi, bản tin LOGO LOGO www.themegallery.com Kỹ năng giao tiếp & trình bày Add your company slogan Bắt đầu 1 cuộc giao tiếp 1. Chuẩn bị 2. Tạo ấn tượng đầu tiên 3. Thiết lập quan hệ 4. Đi vào vấn đề LOGO LOGO www.themegallery.com Kỹ năng giao tiếp & trình bày Add your company slogan Nội dung 2 Giao tiếp để thành công LOGO LOGO www.themegallery.com Kỹ năng giao tiếp & trình bày Add your company slogan Giao tiếp hiệu quả  Thế nào là giao tiếp hiệu quả?  Làm thế nào để giao tiếp hiệu quả? LOGO LOGO www.themegallery.com Kỹ năng giao tiếp & trình bày Add your company slogan Phong cách giao tiếp thành công Giúp đỡ, khuyến khích ( supportiveness ) Bình đẳng ( equality ) Tích cực ( positiveness ) Thấu cảm ( empathy ) Cởi mở, thẳng thắn ( openness ) LOGO LOGO www.themegallery.com Kỹ năng giao tiếp & trình bày Add your company slogan Các loại hành vi giao tiếp  Rụt rè (unassertive) Thụ động và quanh co  Hùng hổ, công kích (aggressive) Chủ động hay thụ động Thẳng thắn hay quanh co Thành thật hay không thành thật  Quyết đoán (assertive) Chủ động, thẳng thắn và thành thật LOGO LOGO www.themegallery.com Kỹ năng giao tiếp & trình bày Add your company slogan Thể hiện sự quyết đoán  Sử dụng phát biểu “Tôi” thay cho “anh/mình”.  Mô tả dữ kiện thay cho phán xét hoặc cường điệu.  Thể hiện sở hữu của cảm xúc và quan điểm.  Đưa ra những yêu cầu thẳng thắn và trực tiếp, thay vì nói bóng gió. LOGO LOGO www.themegallery.com Kỹ năng giao tiếp & trình bày Add your company slogan Thể hiện sự quyết đoán  Nói “không” một cách lịch sự nhưng cương quyết.  Thực thế, tôn trọng và chân thật thay cho cường điệu, nói giảm hay mỉa mai châm biến.  Thể hiện sự ưu thích, sự ưu tiên thay cho việc chiều theo hay hòa đồng một cách miễn cưỡng. LOGO LOGO www.themegallery.com Kỹ năng giao tiếp & trình bày Add your company slogan Phản ứng của người khác  Hợp tác và tôn trọng.  Phòng thủ hay trả đũa?  Coi thường, thiếu tôn trọng, thương hại. LOGO LOGO www.themegallery.com Kỹ năng giao tiếp & trình bày Add your company slogan Sự hiểu biết lẫn nhau Mình biết Người khác biết Người khác không biết Mình không biết Vùng giao Vùng mù tiếp mở Blind area Public area Vùng che Vùng ẩn đậy Unknwon Hidden area area LOGO LOGO www.themegallery.com Kỹ năng giao tiếp & trình bày Add your company slogan Mở rộng vùng giao tiếp mở Mình biết Người khác biết Người khác không biết Mình không biết Vùng giao Vùng mù tiếp mở Blind area Public area • Phản hồi • Biểu lộ Vùng che Vùng ẩn đậy Unknwon Hidden area area LOGO LOGO www.themegallery.com Kỹ năng giao tiếp & trình bày
- Xem thêm -