Tài liệu Ktđk hk i môn tin học khói 2, 3, 4, 5 nh 19 20 tai

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 141 |
  • Lượt tải: 0
thaihung208635

Tham gia: 13/10/2016

Mô tả:

Đề KTĐK môn tin học cùng IC3 spark từ khối 2, đến khối 5, được soan theo thông tư 22 của BGD
HỌ VÀ TÊN:......................................... ................................................................ HỌC SINH LỚP: Hai/......................... ĐỀ KTĐK CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN: TIN HỌC KHỐI 2 - ĐỀ 1 Thời gian: 40 phút - Ngày: / /20 Giám thị 1 Giám thị 2 Số máy tính Số TT TRƯỜNG TIỂU HỌC................. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- ĐIỂM NHẬN XÉT LT:………….. ..................................................................... TH:………….. ..................................................................... Chung:…..…... ..................................................................... ……/5đ Giám khảo 1 Giám khảo 2 Số TT PHẦN I. LÝ THUYẾT (5 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái a, b, c, d trước câu trả lời đúng. ……/1đ Câu 1. Để khởi động trò chơi trí tuệ Circus 1, em nhấp đôi chuột vào biểu tượng trò chơi trên màn hình nào sau đây? (Bài 1 sách LTTH 2 tập 1 trang 6). a) ……/1đ b) b) Personalize. c) Propertis. d) Grapihcs options. b) 11 trò chơi. c) 12 trò chơi. d) 13 trò chơi. Câu 4. Để vẽ hình vuông hoặc hình tròn, khi vẽ em giữ phím nào? (Bài 8 sách LTTH 2 tập 1 trang 35). a) Ctlr. ……/1đ X Câu 3. Trò chơi trí tuệ Circus 2 có tổng cộng bao nhiêu trò chơi? (Bài 2 sách LTTH 2 tập 1 trang 12). a) 10 trò chơi. ……/1đ d) Câu 2. Để mở đồng hồ, em nhấp chuột phải vào màn hình Desktop, sau đó em nhấp chọn lệnh nào sau đây? (Bài 14 sách LTTH 2 tập 1 trang 51). a) Gadgets. ……/1đ c) b) Alt. c) Enter. d) Shift. Câu 5. Em hãy nối tên gọi ở cột A với biểu tượng ở cột B sao cho phù hợp: (Bài 9 sách LTTH 2 tập 1 trang 37). Cột A Chữ nghiêng Chữ đậm Chữ gạch chân Cỡ chữ Phông chữ Cột B ……/5đ PHẦN II. THỰC HÀNH Em hãy khởi động phần mềm Paint, thực hành vẽ hình với chủ đề “Cái bàn của em” theo mẫu vẽ bên dưới: (Bài 7 sách LTTH 2 tập 1 trang 32). ……/1đ ……/1đ ……/1đ ……/1đ ……/1đ - Dùng công cụ hình chữ nhật để vẽ mặt bàn, chân bàn. - Dùng công cụ hình chữ nhật, hình tròn để vẽ ngăn kéo, tay nắm. - Sao chép và di chuyển ngăn kéo đặt vào chân bàn. - Sao chép, di chuyển chân bàn và ráp chân bàn vào mặt bàn. - Tô màu hoàn chỉnh mẫu vẽ và lưu bài với họ tên và lớp của em đang học trong ổ đĩa D (Ví dụ: D:/Nguyen van an lớp 2.1). NGƯỜI SOẠN ........................... PHÓ HIỆU TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG ........................... HỌ VÀ TÊN:......................................... ................................................................ HỌC SINH LỚP: Hai/......................... ĐỀ KTĐK CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN: TIN HỌC KHỐI 2 - ĐỀ 2 Thời gian: 40 phút - Ngày: / /20 Giám thị 1 Giám thị 2 Số máy tính Số TT TRƯỜNG TIỂU HỌC................. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ĐIỂM NHẬN XÉT LT:………….. ..................................................................... TH:………….. ..................................................................... Chung:…..…... ..................................................................... ……/5đ Giám khảo 1 -- - Giám khảo 2 Số TT PHẦN I. LÝ THUYẾT Em hãy khoanh tròn vào chữ cái a, b, c, d trước câu trả lời đúng. ……/1đ Câu 1. Để khởi động trò chơi trí tuệ Circus 2, em nhấp đôi chuột vào biểu tượng trò chơi trên màn hình nào sau đây? (Bài 2 sách LTTH 2 tập 1 trang 12). a) ……/1đ b) b) Gadgets. c) Propertis. d) Grapihcs options. b) 11 trò chơi. c) 12 trò chơi. d) 13 trò chơi. Câu 4. Công cụ nào sau đây dùng để xóa mẫu vẽ trong phần mềm Paint, em chọn biểu tượng nào sau đây? (Bài 6 sách LTTH 2 tập 1 trang 28). a) ……/1đ X Câu 3. Trò chơi trí tuệ Circus 1 có tổng cộng bao nhiêu trò chơi? (Bài 1 sách LTTH 2 tập 1 trang 7). a) 10 trò chơi. ……/1đ d) Câu 2. Để tắt và mở biểu tượng My Computer, em nhấp chuột phải vào màn hình Desktop, sau đó em nhấp chuột chọn lệnh nào sau đây? (Bài 14 sách LTTH 2 tập 1 trang 50). a) Personalize. ……/1đ c) b) c) d) Câu 5. Em hãy nối tên gọi ở cột A với biểu tượng ở cột B sao cho phù hợp: (Bài 6 sách LTTH 2 tập 1 trang 28). Cột A Triangle Five – point strar Fill with color Oval Color picker Cột B ……/5đ PHẦN II. THỰC HÀNH Em hãy khởi động phần mềm Paint, thực hành vẽ hình với chủ đề “Tivi nhà em” theo mẫu vẽ bên dưới: (Bài 8 sách LTTH 2 tập 1 trang 35). ……/1đ - Dùng công cụ vẽ hình chữ nhật vẽ màn hình tivi và chân tivi. ……/1đ - Dùng công cụ hình tròn, ngôi sao, hình vuông để vẽ hình ngôi sao, hình tròn, hình vuông trang trí ở giữa tivi và đế tivi. ……/1đ ……/1đ ……/1đ - Dùng công cụ hình chữ nhật và hình tròn để vẽ các nút của tivi. - Dùng công cụ tô màu để tô màu hoàn chỉnh mẫu vẽ. - Lưu bài với họ tên và lớp em đang học trong ổ đĩa D (Ví dụ: D:/Nguyen van an lớp 2.1). NGƯỜI SOẠN ........................... PHÓ HIỆU TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG ........................... ĐỀ KTĐK CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN: TIN HỌC KHỐI 2 - ĐỀ 3 Thời gian: 40 phút - Ngày: / /20 HỌ VÀ TÊN:......................................... ................................................................ Giám thị 1 HỌC SINH LỚP: Hai/......................... Giám thị 2 Số máy tính Số TT TRƯỜNG TIỂU HỌC................. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ĐIỂM NHẬN XÉT LT:………….. ..................................................................... TH:………….. ..................................................................... Chung:…..…... ..................................................................... ……/5đ ……/1đ b) ……/1đ X c) d) Câu 2. Để khởi động chương trình máy tính cầm tay, em nhấn phím Windows , gõ lệnh C sau đó em nhấp chuột chọn biểu tượng nào sau đây? (Bài 14 sách LTTH 2 tập 1 trang 51, 52). b) Personalize. c) Propertis. d) Gadgets. Câu 3. Công cụ nào sau đây dùng để tô màu cho mẫu vẽ trong phần mềm Paint, em chọn biểu tượng nào sau đây? (Bài 6 sách LTTH 2 tập 1 trang 28). a) ……/1đ Số TT Em hãy khoanh tròn vào chữ cái a, b, c, d trước câu trả lời đúng. Câu 1. Để thoát khỏi Website nhà bác học nhí, em nhấp chuột vào biểu tượng nào sau đây? (Bài 3 sách LTTH 2 tập 1 trang 17). a) Calculator. ……/1đ Giám khảo 2 PHẦN I. LÝ THUYẾT (5 điểm) a) ……/1đ Giám khảo 1 - - - -- - b) c) d) Câu 4. Để sao chép mẫu vẽ, em sẽ thực hiện? (Bài 8 sách LTTH 2 tập 1 trang 34). a) Giữ phím Ctrl + nhấp chuột trái. b) Giữ phím Ctrl + nhấp đúp chuột. c) Giữ phím Ctrl + giữ chuột trái + rê chuột. d) Giữ phím Ctrl + nhấp phải chuột. Câu 5. Em hãy nối tên gọi ở cột A với biểu tượng ở cột B sao cho phù hợp: (Bài 6 sách LTTH 2 tập 1 trang 28). Cột A Rectangle Eraser Line Oval Color picker Cột B ……/5đ PHẦN II. THỰC HÀNH Em hãy khởi động phần mềm Paint, thực hành vẽ hình với chủ đề “Ngôi nhà của em” theo mẫu vẽ bên dưới: (Bài 6 sách LTTH 2 tập 1 trang 29). ……/1đ ……/1đ ……/1đ ……/1đ ……/1đ - Dùng công cụ hình tam giác để vẽ mái nhà. - Dùng công cụ hình chữ nhật để vẽ bức tường, ống khói. - Dùng công cụ hình chữ nhật để vẽ cửa sổ và cửa ra vào của ngôi nhà. - Dùng công cụ hình ngôi sao, hình chữ nhật, đám mây trang trí cửa ra vào và ống khói. - Tô màu và lưu bài với họ tên và lớp của em đang học trong ổ đĩa D (Ví dụ: D:/Nguyen van an lớp 2.1). NGƯỜI SOẠN ........................... PHÓ HIỆU TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG ........................... UBND HUYỆN ................. TRƯỜNG TIỂU HỌC................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN KTĐK CUỐI HK I MÔN TIN HỌC KHỐI 2 - NĂM HỌC 2019 - 2020 PHẦN I. LÝ THUYẾT (5 điểm) Với mỗi đáp án đúng học sinh đạt 1 điểm, trong 1 câu học sinh chỉ chọn 1 đáp án đúng nhất, học sinh chọn 2 đáp án trở lên trong 1 câu không tính điểm câu đó. Đáp án Câu hỏi Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 a b c d X X X X Câu 5. Học sinh nối đúng 2 ý đạt 0,5 điểm, nối đúng 3 ý trở lên đạt 1 điểm. Cột A Chữ nghiêng Cột B Chữ đậm Chữ gạch chân Cỡ chữ Phông chữ PHẦN II. THỰC HÀNH (5 điểm) - Học sinh dùng công cụ hình chữ nhật để vẽ mặt bàn, chân bàn đạt 1 điểm. - Học sinh dùng công cụ hình chữ nhật, hình tròn để vẽ ngăn kéo, tay nắm đạt 1 điểm. - Học sinh sao chép và di chuyển ngăn kéo đặt vào chân bàn đạt 1 điểm. - Học sinh sao chép, di chuyển chân bàn và ráp chân bàn vào mặt bàn đạt 1 điểm. - Học sinh tô màu hoàn chỉnh mẫu vẽ và lưu bài với họ tên và lớp của em đang học trong ổ đĩa D đạt 1 điểm (tô màu 0,5 điểm, lưu bài với họ tên và lớp đúng ổ đĩa D đạt 0,5 điểm). NGƯỜI SOẠN ........................... PHÓ HIỆU TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG ........................... UBND HUYỆN ................. TRƯỜNG TIỂU HỌC................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN KTĐK CUỐI HK I MÔN TIN HỌC KHỐI 2 - NĂM HỌC 2019 - 2020 PHẦN I. LÝ THUYẾT (5 điểm) Với mỗi đáp án đúng học sinh đạt 1 điểm, trong 1 câu học sinh chỉ chọn 1 đáp án đúng nhất, học sinh chọn 2 đáp án trở lên trong 1 câu không tính điểm câu đó. Đáp án Câu hỏi Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 a b c d X X X X Câu 5. Học sinh nối đúng 2 ý đạt 0,5 điểm, nối đúng 3 ý trở lên đạt 1 điểm. Cột A Triangle Cột B Five – point star Fill with color Oval Color picker PHẦN II. THỰC HÀNH (5 điểm) - Học sinh dùng công cụ hình chữ nhật vẽ màn hình tivi, chân tivi đạt 1 điểm. - Học sinh dùng công cụ hình tròn để vẽ hình tròn, hình ngôi sao, hình vuông ở giữa tivi và đế tivi đạt 1 điểm. - Học sinh vẽ 3 nút hình chữ nhật và 3 nút hình tròn đạt 1 điểm. - Học sinh tô màu hoàn chỉnh hình vẽ đạt 1 điểm. - Học sinh lưu bài với họ tên và lớp em đang học trong ổ đĩa D đạt 1 điểm, lưu sai ổ đĩa D đạt 0,5 điểm NGƯỜI SOẠN ........................... PHÓ HIỆU TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG ........................... UBND HUYỆN ................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC................. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐÁP ÁN KTĐK CUỐI HK I MÔN TIN HỌC KHỐI 2 - NĂM HỌC 2019 - 2020 PHẦN I. LÝ THUYẾT (5 điểm) Với mỗi đáp án đúng học sinh đạt 1 điểm, trong 1 câu học sinh chỉ chọn 1 đáp án đúng nhất, học sinh chọn 2 đáp án trở lên trong 1 câu không tính điểm câu đó. Đáp án Câu hỏi Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 a b c d X X X X Câu 5. Học sinh nối đúng 2 ý đạt 0,5 điểm, nối đúng 3 ý trở lên đạt 1 điểm. Cột A Rectangle Cột B Eraser Line Oval Color picker PHẦN II. THỰC HÀNH (5 điểm) - Học sinh dùng công cụ hình tam giác để vẽ mái nhà đạt 1 điểm. - Học sinh dùng công cụ vẽ hình chữ nhật để vẽ bức tường của ngôi nhà, ống khói đạt 1 điểm. - Học sinh dùng công cụ vẽ hình cửa sổ và cửa ra vào đạt 1 điểm. - Học sinh dùng công cụ ngôi sao, hình chữ nhật, đám mây trang trí cửa ra vào và ống khói đạt 1 điểm. - Học sinh tô màu hoàn chỉnh hình vẽ và lưu bài với họ tên và lớp của em đang học trong ổ đĩa D đạt 1 điểm (lưu ổ đĩa D đạt 0,5 điểm, tô màu 0,5 điểm). NGƯỜI SOẠN ........................... PHÓ HIỆU TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG ........................... MA TRẬN ĐỀ Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 TNKQ Số câu Bài 1 Trò chơi trí tuệ Circus 1 Bài 14 Những biểu tượng của máy tính Bài 2 Trò chơi trí tuệ Circus 2 Bài 3 Nhà bác học nhí Bài 6 Những điều em đã học Bài 8 Bài tập thực hành Bài 6 Những điều em đã học Bài 7 Vẽ các mẫu hình khối Bài 8 Bài tập thực hành TL TNKQ Mức 3 TL TNKQ Mức 4 TL TNKQ TL Cộng 1 1 Số điểm 1,0 1,0 Tỉ lệ % 10% 10% Số câu 1 1 Số điểm 1,0 1,0 Tỉ lệ % 10% 10% Số câu Số điểm Tỉ lệ % 1 1 1,0 1,0 10% 10% Số câu 1 1 2 Số điểm 1,0 1,0 2,0 Tỉ lệ % 10% 10% 20% Số câu 1 1 Số điểm 2,0 2,0 1,0 5,0 Tỉ lệ % 20% 20% 10% 50% Số câu Tổng cộng Mức 2 Số điểm Tỉ lệ % 2 1 2,0 40% 2,0 1 1,0 30% Thời gian Số câu Số điểm Lý thuyết (15 phút) 5 5,0 Thực hành (25 phút) 1 5,0 UBND HUYỆN ................. TRƯỜNG TIỂU HỌC................. NGƯỜI SOẠN ........................... 2,0 1,0 20% 1,0 1 5 1,0 10 10% 100% Tỉ lệ 50% 50% KTĐK CUỐI HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC 2019 -202 MÔN TIN HỌC KHỐI 2 PHÓ HIỆU TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG ........................... MA TRẬN NỘI DUNG UBND HUYỆN ................. TRƯỜNG TIỂU HỌC................. KTĐK CUỐI HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC 2019 -202 MÔN TIN HỌC KHỐI 2 NỘI DUNG MỨC 1 MỨC 2 MỨC 3 MỨC 4 KIẾN THỨC NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG THẤP VẬN DỤNG CAO Học sinh củng cố kiến thức và kĩ năng thực hành phần mềm Paint, biết sử dụng công cụ kính (magnifier). Học sinh biết sử dụng các phím trên bàn phím để vẽ hình nhanh và đẹp hơn. Bài 1 Trò chơi trí tuệ Circus 1 Bài 14 Những biểu tượng của máy tính Học sinh có thể cùng bạn thư giản sau giờ học, rèn luyện óc phán đoán, trí thông minh, khả năng suy luận để tìm ra cách chiến thắng trò chơi. Học sinh được làm quen và điều khiển các biểu tượng phần mềm ứng dụng trên máy tính. Học sinh có thể cùng bạn thư giản sau giờ học, rèn luyện óc phán đoán, trí thông minh, khả năng suy luận để tìm ra cách chiến thắng trò chơi. Bài 2 Trò chơi trí tuệ Circus 2 Bài 3 Nhà bác học nhí Học sinh được làm quen với thao tác điều khiển trên Website. Biết chơi các trò chơi Toán học trực tuyến. Bài 6 Những điều em đã học Bài 8 Bài tập thực hành Bài 6 Những điều em đã học Bài 7 Vẽ các mẫu hình khối Bài 8 Bài tập thực hành Học sinh củng cố kiến thức và kĩ năng thực hành phần mềm Paint, biết sử dụng công cụ kính (magnifier). Học sinh được Học sinh biết cách luyện tập với sao chép hình vẽ, công cụ xoay, lật hình, vẽ Rectangle, Oval hình có trục đối và cách sao chép xứng dọc. mẫu vẽ. HỌ VÀ TÊN:......................................... ................................................................ HỌC SINH LỚP: Ba/......................... ĐỀ KTĐK CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN: TIN HỌC KHỐI 3 - Đề 1 Thời gian: 40 phút - Ngày: / /20 Giám thị 1 Giám thị 2 Số máy tính Số TT TRƯỜNG TIỂU HỌC................. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- NHẬN XÉT ĐIỂM LT:……. TH:……. Chung:…… ……/5đ Giám khảo 1 Giám khảo 2 Số TT ................................................................... ................................................................... PHẦN I. LÝ THUYẾT Em hãy khoanh tròn vào chữ cái a, b, c, d trước câu trả lời đúng. ……/0,5đ Câu 1. Trong các thiết bị dưới đây, theo em thiết bị nào gọi là thiết bị xuất? (Chủ đề 1 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 6). a) Màn hình. ……/0,5đ b) Chuột. c) Bàn phím. d) Bộ nguồn. Câu 2. Em hãy chọn n hững việc nên làm để bảo vệ máy tính và giữ an toàn khi sử dụng máy tính của mình? (Chủ đề 9 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 45). a) Dùng xà phòng rửa sạch bàn phím máy tính. b) Sử dụng vải mềm, khô và sạch để lau sạch màn hình máy tính. c) Đập mạnh vào máy tính khi thấy màn hình máy tính không hiển thị đúng. d) Tắt cầu dao khi máy tính đang hoạt động. ……/0,5đ Câu 3. Để đổi tên tệp tin hoặc thư mục, em nhấp chọn tệp tin hoặc thư mục cần đổi tên và em nhấn chọn phím nào trên bàn phím bên dưới để đổi tên? (Chủ đề 6 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 31). a) Phím F2. ……/0,5đ b) Phím F3. c) Phím F4. d) Phím F5. Câu 4. Theo em, bài thi IC3 Spark được xây dựng gồm bao nhiêu bài thi thành phần sau đây? (Chủ đề 10 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 47). ……/0,5đ a) Một bài thi. b) Hai bài thi. c) Ba bài thi. d) Bốn bài thi. Câu 5. Để tô màu cho mẫu vẽ trong phần mềm Paint, em chọn công cụ nào sau đây? ( Chủ đề 11 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 53). a) ……/0,5đ b) c) d) Câu 6. Để sao chép tệp tin hoặc thư mục sang vị trí khác, em nhấp phải chuột vào tệp tin hoặc thư mục muốn sao chép, sau đó em chọn lệnh nào sau đây? (Chủ đề 6 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 32). a) Delete. b) Cut. c) Copy. d) Insert. ……/0,5đ Câu 7. Để chụp một phần màn hình máy tính và lưu lại thành tệp tin hình ảnh, em chọn Menu Start, mục All programs, chọn Accessories, sau đó chọn công cụ nào sau đây ? (Chủ đề 8 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 40). ……/0,5đ a) Snipping Tool. b) All Programs. c) Calculator. d) Accessories. Câu 8. Chứng chỉ IC3 Spark được công nhận trên toàn thế giới do Tổ chức Tin học thế giới nào cấp? (Chủ đề 10 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 48). ……/0,5đ a) Certiport (Hoa Kỳ). b) Certiport (Việt Nam). c) Certiport (Pháp). d) Certiport (Trung Quốc). Câu 9. Theo em, chứng chỉ IC3 Spark có giá trị thời hạn sử dụng bao nhiêu năm? (Chủ đề 10 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 48). a) 10 năm. ……/0,5đ b) 15 năm. d) Vô thời hạn. Câu 10. Em hãy nối các đơn vị ở cột A với nhận định ở cột B sao cho phù hợp: (Chủ đề 1 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 7). Cột A Máy in Màn hình Chuột máy tính Loa Bàn phím ……/5đ c) 20 năm. Cột B Thiết bị nhập Thiết bị xuất PHẦN II. THỰC HÀNH Em hãy khởi động phần mềm Paint, vẽ hình theo chủ đề: “Đồng hồ nhà em” thực hiện theo mẫu vẽ bên dưới: (Chủ đề 13 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 58, 59). ……/1đ - Dùng công cụ hình tròn để vẽ một hình tròn lớn và một hình tròn nhỏ hơn, lồng hai hình vào nhau. ……/1đ - Dùng công cụ Text để gõ số từ 1 đến 12 lên mặt đồng hồ khoảng cách đều nhau. ……/1đ - Dùng công cụ hình Diamond (tứ giác) để vẽ kim giờ, kim phút và chèn hình ảnh vào đồng hồ. ……/1đ - Dùng công cụ tô màu để tô màu, phối màu hoàn tất mẫu vẽ. ……/1đ - Lưu bài với họ tên và lớp trong ở đĩa D (Ví dụ: D:/Nguyen van an lớp 3.1). NGƯỜI SOẠN ........................... HỌ VÀ TÊN:......................................... PHÓ HIỆU TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG ........................... ĐỀ KTĐK CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN: TIN HỌC KHỐI 3 - Đề 2 Thời gian: 40 phút - Ngày: / /20 ................................................................ Giám thị 1 Giám thị 2 Số máy tính Số TT HỌC SINH LỚP: Ba/......................... TRƯỜNG TIỂU HỌC................. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- NHẬN XÉT ĐIỂM Giám khảo 1 Giám khảo 2 Số TT LT:……. ...................................................................... TH:……. Chung:…. ...................................................................... ……/5đ PHẦN I. LÝ THUYẾT Em hãy khoanh tròn vào chữ cái a, b, c, d trước câu trả lời đúng. ……/0,5đ Câu 1. Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào gọi là thiết bị nhập? (Chủ đề 1 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 6). a) Màn hình. ……/0,5đ b) Loa. c) Bàn phím. d) Bộ nguồn. Câu 2. Em hãy chọn n hững việc không nên làm để bảo vệ máy tính và giữ an toàn khi sử dụng máy tính của mình? (Chủ đề 9 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 45). a) Đập mạnh vào máy tính khi thấy màn hình máy tính không hiển thị đúng. b) Khởi động các thiết bị ngoại vi trước khi khởi động nguồn máy tính. c) Sử dụng vải mềm, khô và sạch để lau sạch màn hình máy tính. d) Tắt máy tính khi không sử dụng nữa. ……/0,5đ ……/0,5đ ……/0,5đ Câu 3. Để xóa tệp tin hay thư mục, em nhấp chọn tệp tin hay thư mục cần xóa và em nhấn chọn phím nào trên bàn phím bên dưới để xóa? (Chủ đề 6 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 33). a) Phím Enter. b) Phím Shift. c) Phím Delete. d) Phím backspace. Câu 4. Theo em, nội dung bài thi IC3 Spark được thiết kế cho phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học dành cho những lớp nào sau đây? (Chủ đề 10 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 47). a) Lớp 1, 2, 3. b) Lớp 2, 3, 4. c) Lớp 3, 4, 5. d) Lớp 1, 3, 5. Câu 5. Trong phần mềm Paint đ ể nhập chữ vào mẫu vẽ, em chọn công cụ nào sau đây để nhập chữ? (Chủ đề 11 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 53). a) b) c) d) ……/0,5đ Câu 6. Để di chuyển tệp tin hay thư mục sang vị trí khác, em nhấp phải chuột vào tệp tin hoặc thư mục muốn di chuyển, sau đó em chọn lệnh nào sau đây ? (Chủ đề 6 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 32). a) Delete. ……/0,5đ b) Cut. d) Insert. Câu 7. Em dùng chương trình Windows Media Player để làm gì? (Chủ đề 8 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 40). a) Đánh chữ. ……/0,5đ c) Copy. b) Tính toán. c) Xem phim, nghe nhạc. d) Vẽ hình. Câu 8. Chứng chỉ IC3 Spark được công nhận trên toàn thế giới do Tổ chức Tin học thế giới Certiport nước nào cấp? (Chủ đề 10 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 48). a) Hoa Kỳ. ……/0,5đ b) Việt Nam. c) Pháp. d) Trung Quốc. Câu 9. Theo em, bài thi chứng chỉ IC3 Spark được thực hiện trực tuyến với bao nhiêu ngôn ngữ? (Chủ đề 10 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 48). a) 22 Ngôn ngữ. ……/0,5đ b) 24 Ngôn ngữ. c) 26 Ngôn ngữ. Câu 10. Em hãy nối các đơn vị ở cột A với các kí hiệu viết tắt ở cột B sao cho phù hợp: (Chủ đề 3 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 16 ). Cột A Byte Gigabyte Kilobyte Megabyte Terabyte ……/5đ d) 28 Ngôn ngữ. Cột B MB TB KB GB B PHẦN II. THỰC HÀNH (5 điểm) Em hãy khởi động phần mềm Paint, vẽ hình theo chủ đề “Cái tủ của em” thực hiện theo mẫu vẽ bên dưới: (Chủ đề 12 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 57). ……/1đ - Dùng công cụ hình chữ nhật để vẽ cánh tủ, ngăn tủ và cái kiến của cái tủ. ……/1đ - Dùng công cụ đường thẳng để vẽ phần trên và bên phải của cái tủ. ……/1đ - Dùng công cụ hình ngôi sao, hình tròn, hình tứ giác, hình trái tim, đường thẳng để trang trí mẫu vẽ. ……/1đ - Dùng công cụ tô màu để tô màu, phối màu hoàn tất mẫu vẽ của em. ……/1đ - Lưu bài với họ tên và lớp trong ở đĩa D (Ví dụ: D:/Nguyen van an lớp 3.1). NGƯỜI SOẠN ........................... PHÓ HIỆU TRƯỞNG HIỆU TRƯỞNG ........................... HỌ VÀ TÊN:......................................... ................................................................ HỌC SINH LỚP: Ba/......................... ĐỀ KTĐK CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 MÔN: TIN HỌC KHỐI 3 - Đề 3 Thời gian: 40 phút - Ngày: / /20 Giám thị 1 Giám thị 2 Số máy tính Số TT TRƯỜNG TIỂU HỌC................. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- NHẬN XÉT ĐIỂM LT:……. TH:……. Chung:…… ……/5đ Giám khảo 1 Giám khảo 2 Số TT ................................................................... ................................................................... PHẦN I. LÝ THUYẾT Em hãy khoanh tròn vào chữ cái a, b, c, d trước câu trả lời đúng. ……/0,5đ Câu 1. Trong các thiết bị dưới đây, theo em thiết bị nào gọi là thiết bị nhập? (Chủ đề 1 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 6). a) Màn hình. ……/0,5đ b) Chuột. c) Máy in. d) Loa. Câu 2. Em hãy chọn n hững việc không nên làm để bảo vệ máy tính và giữ an toàn khi sử dụng máy tính của mình? (Chủ đề 9 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 45). a) Tắt máy tính khi không sử dụng nữa. b) Khởi động các thiết bị ngoại vi trước khi khởi động nguồn máy tính. c) Sử dụng vải mềm, khô và sạch để lau sạch màn hình máy tính. d) Dùng xà phòng rửa sạch bàn phím máy tính. ……/0,5đ Câu 3. Để đổi tên tệp tin hoặc thư mục, em nhấp phải chuột lên tệp tin hoặc thư mục cần đổi tên và em chọn lệnh nào bên dưới để đổi tên? (Chủ đề 6 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 31). a) Cut. ……/0,5đ b) Rename. c) Copy. d) Delete. Câu 4. Theo em, bài thi IC3 Spark được xây dựng gồm bao nhiêu bài thi thành phần sau đây? (Chủ đề 10 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 47). ……/0,5đ a) Một bài thi. b) Hai bài thi. c) Ba bài thi. d) Bốn bài thi. Câu 5. Để xóa mẫu vẽ trong phần mềm Paint, em chọn công cụ nào sau đây để xóa? (Chủ đề 11 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 53). a) b) c) d) ……/0,5đ Câu 6. Để sao chép tệp tin hoặc thư mục sang vị trí khác, em nhấp phải chuột vào tệp tin hoặc thư mục muốn sao chép, sau đó em chọn lệnh nào sau đây? (Chủ đề 6 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 32). a) Delete. ……/0,5đ ……/0,5đ b) Cut. c) Copy. d) Insert. Câu 7. Để khởi động máy tính cầm tay, em chọn Menu Start, mục All programs, chọn Accessories, sau đó chọn lệnh nào sau đây? (Chủ đề 8 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 40). a) Snipping Tool. b) All Programs. c) Calculator. d) Accessories. Câu 8. Để được cấp chứng chỉ IC3 Spark, theo em, học sinh cần phải đạt điểm đổ bao nhiêu bài thi? (Chủ đề 10 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 48). ……/0,5đ a) Hai bài thi. b) Ba bài thi. c) Bốn bài thi. d) Năm bài thi. Câu 9. Theo em chứng chỉ IC3 Spark có giá trị thời hạn sử dụng bao nhiêu năm? (Chủ đề 10 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 48). a) 10 năm. ……/0,5đ b) 15 năm. c) 20 năm. d) Vô thời hạn. Câu 10. Khi mua máy tính, người bán hỏi em: “Em muốn dùng Windows hay Mac OS?”. Câu hỏi này có nghĩa là gì? (Chủ đề 4 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 24). a) Cần cài đặt hệ điều hành. b) Cần cài đặt thêm phần mềm soạn thảo văn bản, nghe nhạc, giải trí. c) Cần cài đặt chương trình bảo vệ máy tính. d) Cần mua thêm các thiết bị ngoại vi khác. ……/5đ PHẦN II. THỰC HÀNH Em hãy khởi động phần mềm Paint, vẽ hình theo chủ đề: “Ngôi nhà của em” thực hiện theo mẫu vẽ bên dưới: (Chủ đề 13 sách LTTH cùng IC3 Spark 3 tập 1 trang 62).
- Xem thêm -