Tài liệu Kt - phân tích doanh thu và các biện pháp tăng doanh thu tại công ty tnhh thương mại và xây dựng việt dũng

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 543 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Trường đại học thương mại Luận văn tốt nghiệp TÓM LƯỢC Trong nền kinh tế thị trường hiện nay với sự cạnh tranh vô cùng gay gắt đòi hỏi mỗi bước đi của DN phải hết sức đúng đắn. Đồng thời làm thế nào để tăng doanh thu, tối đa háo lợi nhuận luôn là bài toán cần tìm lời giải đáp đối với các DN. Do vậy các DN cần phải phân tích hoạt động kinh tế của mình và phân tích doanh thu là một nội dung quan trọng. Thấy được tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc phân tích doanh thu và từ đó đề ra các giải pháp tăng doanh thu, em đã chọn đề tài “ Phân tích doanh thu và các giải pháp tăng doanh thu tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Việt Dũng” làm luận văn cuối khóa của mình. Luận văn đi vào nghiên cứu một số định nghĩa, khái niệm cơ bản và một số lý thuyết về doanh thu, phân tích doanh thu; Tổng quan tình hình nghiên cứu về phân tích doanh thu tại các doanh nghiệp qua các công trình từ những năm trước; Phương pháp thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu; Đánh gía tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến phân tích doanh thu. Luận văn nghiên cứu thực trạng phân tích doanh thu tại công ty thông qua các nội dung phân tích như: Phân tích tốc độ phát triển của doanh thu bán hàng; Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và những mặt hàng chủ yếu; Phân tích doanh thu theo phương thức bán; phương thức thanh toán; theo các đơn vị trực thuộc; các nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu bán hàng. Qua việc phân tích các nội dung này giúp công ty đánh gía các mặt đã đạt được cũng như những tồn tại và nguyên nhân từ đó đề ra các giải pháp hợp lý nhằm tăng doanh thu cho công ty. Với đề tài luận văn tốt nghiệp “ Phân tích doanh thu tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Việt Dũng” em hy vọng phần nào sẽ giúp ông ty xác định được kim chỉ nam cho phương hướng kinh doanh, góp phần tăng doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận cho công ty. GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng SV: Nguyễn Tuyết Chinh – K5HK1D Trường đại học thương mại Luận văn tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập và viết luận văn tốt nghệp với đề tài “ Phân tích doanh thu và các biện pháp tăng doanh thu tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Việt Dũng” em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy, cô giáo trong trường Đại học Thương mại, đặc biệt là của thầy giáo PGS.TS Nguyễn Quang Hùng và của các anh chị nhân viên trong công ty TNHH thương mại và xây dựng Việt Dũng. Vì vậy, trước khi trình bày luận văn này em xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất tới thầy giáo PGS.TS Nguyễn Quang Hùng người đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành luận văn này. Em cũng xin gửi tới các vị lãnh đạo, các anh chị nhân viên trong phòng Kế toán – Tài chính cũng như các anh chị trong toàn công ty TNHH thương mại và xây dựng Việt Dũng lời cảm ơn trân trọng nhất. Bắc Giang, ngày tháng năm 2011 Sinh viên Nguyễn Tuyết Chinh GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng SV: Nguyễn Tuyết Chinh – K5HK1D Trường đại học thương mại Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan mọi nội dung trong luận văn tốt nghiệp với đề tài “Phân tích doanh thu và các biện pháp tăng doanh thu tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Việt Dũng” đều do em viết trên cơ sở các tài liệu tham khảo và tài liệu thu thập được từ đơn vị thực tập. Ngoài tài liệu thực tế thu thập được ở đơn vị thực tập thì mọi tài liệu khác chỉ mang tính chất tham khảo. Em xin cam đoan bài luận văn này là công tình nghiên cứu độc lập của mình không sao chép của công trình khác đã được công bố. Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung của luận văn cũng như lời cam đoan này. Bắc Giang, ngày tháng năm 2011 GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng SV: Nguyễn Tuyết Chinh – K5HK1D Trường đại học thương mại Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC TÓM LƯỢC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH DOANH THU...........................................................................1 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.....................................1 1.2 TUYÊN BỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU........................................................3 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU........................................................................3 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU..........................................................................4 1.5 KẾT CẤU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP....................................................5 CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH DOANH THU.........6 2.1 MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA, KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH DOANH THU......................................................6 2.1.1 Một số khái niệm, đinh nghĩa cơ bản.......................................................6 2.1.2 Lý thuyết về vấn đề nghiên cứu................................................................8 2.1.2.1 Mục đích phân tích doanh thu và ý nghĩa tăng doanh thu...................8 2.1.2.2 Nội dung phân tích doanh thu bán hàng tại doanh nghiệp.................11 2.2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH DOANH THU TẠI CÁC DN QUA CÁC CÔNG TRÌNH TỪ NĂM TRƯỚC.............14 2.3 NỘI DUNG PHÂN TÍCH DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT DŨNG...............................16 GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng SV: Nguyễn Tuyết Chinh – K5HK1D Trường đại học thương mại Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT DŨNG............................................................17 3.1 PHƯƠNG PHÁP HỆ NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT DŨNG.....17 3.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu................................................................17 3.1.1.1 Phương pháp điều tra:......................................................................17 3.1.1.3 Phương pháp nghiên cứu tài liệu......................................................19 3.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu..........................................................19 3.1.2.1 Phương pháp so sánh.........................................................................19 3.1.2.2 Phương pháp thay thế liên hoàn........................................................20 3.1.2.3 Phương pháp tỷ lệ phần trăm (%).....................................................20 3.1.2.4 Phương pháp tỷ trọng........................................................................20 3.2 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ ẢNH HƯỞNG NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG TỚI PHÂN TÍCH DOANH THU..................................21 3.2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty.............................................................21 3.2.1.1 Quá trình hình thành công ty TNHH thương mại và xây dựng Việt Dũng. ...........................................................................................................21 3.2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý và công tác kế toán tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Việt Dũng.................................................................22 3.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến nội dung phân tích doanh thu của công ty TNHH thương mại và xây dựng Việt Dũng.....................................................26 3.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình doanh thu của công ty...............27 3.2.3.1 Nhóm nhân tố khách quan.................................................................27 3.2.3.2 Nhóm nhân tố chủ quan.....................................................................30 3.3 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TRẮC NGHIỆM VỀ THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng SV: Nguyễn Tuyết Chinh – K5HK1D Trường đại học thương mại Luận văn tốt nghiệp DỰNG VIỆT DŨNG......................................................................................32 3.4 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CÁC DỮ LIỆU THỨ CẤP...............................37 3.4.1 Phân tích sự biến động ( tốc độ phát triển ) của chỉ tiêu DT qua các năm.... ...............................................................................................................37 3.4.2 Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và những mặt hàng chủ yếu...................................................................................................................38 3.4.3 Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán...........................41 3.4.4 Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức thanh toán.................42 3.4.5 Phân tích doanh thu bán hàng theo các đơn vị trực thuộc...................44 3.4.5 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu bán hàng......................46 CHƯƠNG 4: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT DŨNG.............................................................................................................50 4.1 CÁC KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU.....................50 4.1.1 Những kết quả đạt được.........................................................................50 4.1.2 Những tồn tại và nguyên nhân...............................................................52 4.2 DỰ BÁO TRIỂN VỌNG VÀ QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU................................................................................................53 4.2.1 Dự báo triển vọng của công ty trong thời gian tới.................................53 4.2.1.1 Dự báo môi trường kinh doanh của công ty........................................53 4.2.2 Định hướng chiến lược của công ty trong thời gian tới.........................54 4.3 CÁC ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG VIỆT DŨNG.........................55 4.3.1 Một số đề xuất nhằm tăng doanh thu tại công ty TNHH thương mại và xây dụng Việt Dũng.........................................................................................55 4.3.1.1 Nâng cao năng lực cạnh tranh đấu thầu để tăng doanh thu...............56 GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng SV: Nguyễn Tuyết Chinh – K5HK1D Trường đại học thương mại Luận văn tốt nghiệp 4.3.1.2 Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ bán hàng đẩy mạnh phương thức bán lẻ..........................................................................................57 4.3.1.3 Mạnh dạn đầu tư, đa dạng hoá các hình thức quảng cáo giới thiệu sản phẩm.........................................................................................................58 4.3.1.4 Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường........................................60 4.3.1.5 Tiết kiệm chi phí trong kinh doanh....................................................61 4.3.2 Một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện môi trường kinh doanh thuận lợi cho công ty TNHH thương mại và xây dựng Việt Dũng..................................63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng SV: Nguyễn Tuyết Chinh – K5HK1D Trường đại học thương mại Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Bảng tổng hợp phiếu điều tra Biểu 1: Phân tích tốc độ phát triển của doanh thu bán hàng Biểu 2: Phân tích doanh thu bán hàng theo nhóm hàng và những mặt hàng chủ yếu Biểu 3: Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức bán Biểu 4: Phân tích doanh thu bán hàng theo phương thức thanh toán Biểu 5: Phân tích doanh thu bán hàng theo các đơn vị trực thuộc Biểu 6: Phân tích sự ảnh hưởng của lượng bán và đơn giá bán tới doanh thu bán hàng. GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng SV: Nguyễn Tuyết Chinh – K5HK1D Trường đại học thương mại Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty Sơ đồ 2: Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty Sơ đồ 3: Sơ đồ hình thức sổ nhật ký chung GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng SV: Nguyễn Tuyết Chinh – K5HK1D Trường đại học thương mại Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Giải thích 1. BTC : Bộ tài chính 2. CH : Cửu hàng 3. DN : Doanh nghiệp 4. DT : Doanh thu 5. DTBH : Doanh thu bán hàng 6. GTGT : Giá trị gia tăng 7. TNDN : Thu nhập doanh nghiệp 8. TNHH : Trách nhiệm hữu hạn 9. NXB : Nhà xuất bản 10.ĐL : Đại lý GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng SV: Nguyễn Tuyết Chinh – K5HK1D 1 Trường đại học thương mại Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH DOANH THU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Về góc độ lý thuyết: Trong nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh vô cùng gay gắt, Việt Nam gia nhập WTO vừa là cơ hội nhưng lại là thách thức lớn. Trong môi trường sôi động và khốc liệt ấy đòi hỏi mỗi DN phải không ngừng vươn lên, không ngừng tư duy đổi mới phương thức tổ chức quản lý, phương thức hoạt động kinh doanh để duy trì sự tồn tại và phát triển bền vững. Sự vận động liên tục của guồng máy thị trường càng không cho phép DN tự thỏa mãn với kết quả kinh doanh đã đạt được của mình. Bởi như vậy DN lập tức sẽ bị thụt lùi, thậm chí có thể bên bờ của sự phá sản. Một trong những chỉ tiêu kinh tế quan trọng phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của DN là doanh thu. Vậy doanh thu là gì? Doanh thu là một chỉ tiêu vô cùng quan trọng của doanh nghiệp, nó là toàn bộ số tiền sẽ thu được của doanh nghiệp khi cung cấp hàng hoá, lao vụ, và dịch vụ của mình cho khách hàng. Tại sao phải tăng doanh thu? Nền kinh tế mở đã tạo ra vô vàn cơ hội cho các DN có điều kiện thuận lợi để phát triển, song bên cạnh đó có không ít những nguy cơ, thách thức, rủi ro mà DN gặp phải, do đó DN phải biết cách hạn chế và né tránh rủi ro tạo điều kiện thuận lợi, môi trường kinh doanh tốt nhất cho mình. Vì vậy, để có thể tồn tại và phát triển đòi hỏi mỗi quyết định, mỗi bước đi của DN phải luôn được cân nhắc một cách kỹ càng, phải có những cơ sở khoa học vững chắc. Do vậy các DN cần phải phân tích hoạt động kinh tế của mình và phân tích GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng SV: Nguyễn Tuyết Chinh – K5HK1D 2 Trường đại học thương mại Luận văn tốt nghiệp doanh thu là một nội dung rất quan trọng. Phân tích doanh thu sẽ giúp DN nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện và khách quan tình hình tiêu thụ hàng hóa của DN trong kỳ kinh doanh cả về mặt số lượng, kết cấu, chủng loại, thời gian, không gian cũng như chất lượng và gía cả hàng hóa,…. Qua đó thấy được mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu của doanh nghiệp. Đồng thời, qua phân tích thấy được mâu thuẫn tồn tại và những nguyên nhân ảnh hưởng khách quan cũng như chủ quan trong khâu bán hàng để từ đó tìm ra những chính sách, biện pháp quản lý thích hợp nhằm đẩy mạnh bán hàng tăng doanh thu, tối đa lợi nhuận. Ngoài ra, những số liệu, tài liệu phân tích doanh thu là cơ sở, căn cứ để phân tích các chỉ tiêu kinh tế khác như: Phân tích tình hình mua hàng, phân tích tình hình chi phí hoặc lợi nhuận kinh doanh. Ngoài ra, DN cũng sử dụng các số liệu phân tích doanh thu để làm cơ sở, căn cứ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho kỳ sau. Về góc độ thực tế, trong quá trình thực tập tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Việt Dũng, qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu về hoạt động kinh doanh của công ty và qua cuộc điều tra khảo sát: Số phiếu phát ra 5, số phiếu thu về 5 thì cả 5 phiếu đều cho rằng vấn đề nổi cộm hiện nay là cần phải tiến hành phân tích doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận. Đồng thời qua 2 cuộc điều tra phỏng vấn ông Mai Quang Dũng – Giám đốc công ty TNHH thương mại và xây dựng Việt Dũng và bà Bùi Thị Yến - Kế toán trưởng công ty cũng đều nhất trí rằng năm 2008 mặc dù công ty vẫn làm ăn có lãi nhưng doanh thu lại thấp nhất trong các năm từ năm 2006 đến năm 2010 cụ thể doanh thu năm 2007 so với 2006 tăng 14.82%, năm 2008 so với năm 2007 tăng 7.68%, năm 2009 so với năm 2008 tăng 16.24%, năm 2010 so với năm 2009 tăng 18%. Do vậy, phân tích doanh thu là rất cần thiết. Nó sẽ đưa đến cho các nhà lãnh đạo của công ty một bức tranh khá sinh động về công tác kinh doanh bởi chỉ tiêu doanh thu có liên quan khá chặt chẽ tới rất nhiều yếu GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng SV: Nguyễn Tuyết Chinh – K5HK1D 3 Trường đại học thương mại Luận văn tốt nghiệp tố có tính quyết định đến sự thành công hay thất bại của công ty. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các nhà quản lý cũng như các nhà hoạch định nhận biết những mặt tồn tại nhằm tìm ra phương hướng giải quyết và biện pháp khắc phục, đồng thời phát huy được thế mạnh của công ty giúp công ty tồn tại và phát triển. Nói tóm lại việc phân tích doanh thu đối với một công ty kinh doanh là hết sức cần thiết. Từ đây doanh nghiệp sẽ xác định được “ kim chỉ nam” cho phương hướng kinh doanh và những quyết định quản lý của mình một cách hợp lý để có thể đứng vững, tồn tại và phát triển trong thị trường cạnh tranh khốc liệt. 1.2 TUYÊN BỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Trên cơ sở lý luận và thực tiễn chúng ta thấy doanh thu là một chỉ tiêu kinh tế quan trọng phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, phân tích tình hình doanh thu có ý nghĩa hết sức to lớn trong quá trình kinh doanh và quản lý DN. Kết quả phân tích doanh thu các thời kỳ kinh doanh đã qua là điều kiện, là cơ sở, là căn cứ quan trọng để DN có thể hoạch định chiến lược phát triển và phương án kinh doanh có hiệu quả. Hiểu rõ tầm quan trọng và tính cấp thiết của việc phân tích doanh thu đối với doanh nghiệp trên các góc độ về lý thuyết và thực tế. Do vậy sau một thời gian thực tập tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Việt Dũng cùng với những kiến thức của bản thân đã được trang bị trong trường đại học, em đã mạnh dạn đi vào nghiên cứu đề tài: “ Phân tích doanh thu và các biện pháp tăng doanh thu tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Việt Dũng” làm luận văn cuối khoá của mình. 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Luận văn nghiên cứu nhằm đạt được mục tiêu trên cả hai khía cạnh cơ bản đó là mục tiêu về lý luận và mục tiêu về thực tế. GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng SV: Nguyễn Tuyết Chinh – K5HK1D 4 Trường đại học thương mại Luận văn tốt nghiệp Về lý luận: Luận văn đi sâu vào nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận chung về doanh thu và phân tích doanh thu nhằm nâng cao kiến thức cho bản thân về phân tích nói chung và phân tích doanh thu nói riêng đồng thời làm tiền đề cho việc phân tích và đề ra các giải pháp tăng doanh thu tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Việt Dũng. Về thực tiễn: Bên cạnh việc làm rõ một số lý luận chung về doanh thu và phân tích doanh thu, thì trên cơ sở lý luận đó luận văn đi sâu vào nghiên cứu phân tích doanh thu của công ty TNHH thương mại và xây dựng Việt Dũng nhằm mục đích: +) Đánh giá thực trạng phân tích doanh thu của công ty chỉ ra những ưu điểm trong công tác phân tích doanh thu mà công ty đã làm được, những mặt tồn tại và nguyên nhân tồn tại trong công tác phân tích đồng thời dự báo triển vọng và những định hướng trong tương lai của công ty. +) Trên cơ sở lý luận và thực trạng phân tích doanh thu tại công ty, luận văn đã đề xuất một số giải pháp nhằm tăng doanh thu tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Việt Dũng. Nội dung các giải pháp đều dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh thực tế và tổ chức công tác phân tích doanh thu tại công ty. Do vậy các giải pháp nhằm tăng doanh thu mang tính thuyết phục và khả thi cao. 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: Do đặc điểm kinh doanh của công ty chủ yếu là mua và bán các loại sơn trong nhà, ngoài trời, hoạt động tài chính rất ít. Vì thế trong luận văn, em chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu doanh thu bán hàng của công ty TNHH thương mại và xây dựng Việt Dũng không nghiên cứu doanh thu dịch vụ và doanh thu tài chính. - Không gian nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề phân tích doanh thu và các giải pháp tăng doanh thu tại công ty TNHH thương mại và GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng SV: Nguyễn Tuyết Chinh – K5HK1D 5 Trường đại học thương mại Luận văn tốt nghiệp xây dựng Việt Dũng. Địa chỉ: 480I, đường Xương Giang, Phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang. - Thời gian nghiên cứu: Trong 2 năm 2009 và 2010 1.5 KẾT CẤU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Luận văn kết cấu làm 4 chương: Chương 1: Tổng quan những vấn đề nghiên cứu về phân tích doanh thu. Chương 2: Lý luận cơ bản về doanh thu và phân tích doanh thu. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và kết quả phân tích doanh thu tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Việt Dũng. Chương 4: Các kết luận và đề xuất nhằm tăng doanh thu tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Việt Dũng. GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng SV: Nguyễn Tuyết Chinh – K5HK1D 6 Trường đại học thương mại Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 2 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH DOANH THU 2.1 MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA, KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH DOANH THU. 2.1.1 Một số khái niệm, đinh nghĩa cơ bản * Khái niệm doanh thu Có rất nhiều khái niệm, định nghĩa về doanh thu. Dưới đây em xin đề cập một số khái niệm về doanh thu như sau: Theo giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, TS Phan Đức Dũng Giảng viên Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh làm chủ biên, NXB Thống Kê, 2006, trang 60 thì “ Doanh thu bán hàng là toàn bộ tiền bán hàng hoá sản phẩm dịch vụ đã được khách hàng chấp nhận thanh toán không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền”. Theo chuẩn mực kế toán số 14 “ doanh thu và thu nhập khác” và theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 - 9 – 2006của bộ trưởng Bộ tài chính thì “Doanh thu được hiểu là tổng giá trị các lợi ích doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu”. Theo giáo trình tài chính doanh nghiệp, Bộ tài chính, NXB Tài chính, 2004, trang 207 thì “ Doanh thu là toàn bộ số tiền bán sản phẩm, hàng hoá, cung ứng dịch vụ sau khi trừ (-) khoản giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại (nếu có chứng từ hợp lệ) được khách hàng chấp nhận thanh toán (không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền)”. Nói tóm lại, có rất nhiều khái niệm doanh thu khác nhau nhưng em xin lấy doanh thu theo cách hiểu của chuẩn mực kế toán để thuận lợi cho việc lấy số liệu, phân tích doanh thu bán hàng theo các nội dung. GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng SV: Nguyễn Tuyết Chinh – K5HK1D 7 Trường đại học thương mại Luận văn tốt nghiệp Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi thoả mãn tất cả 5 điều kiện sau: - DN đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hoá cho người mua. - DN không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá. - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. - DN đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. - Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. *Doanh thu tổng thể hay còn gọi là tổng doanh thu là số tiền ghi trên hoá đơn bán hàng, trên háo đơn cung cấp dịch vụ, có thể là tổng giá thanh toán ( với DN tính thuế VAT theo phương pháp trực tiếp cũng như các đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt) hoặc giá không có thuế VAT ( với DN tính VAT theo phương pháp khấu trừ). Doanh thu tổng thể bao gồm cả các khoản doanh thu bị giảm trừ như; chiết khấu, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, các khoản trả bồi thường, chi phí sửa chữa hàng bị hỏng trong thời gian bảo hành và các loại thuế gián thu. *Doanh thu bán hàng thuần được xác định bằng công thức: DTBH thuần = Tổng DT – các khoản giảm trừ doanh thu. Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: - Chiết khấu thương mại: Là khoản tiền giảm trừ cho khách hàng tính trên tổng số các nghiệp vụ đã thực hiện trong thời gian nhất định, khoản giảm trừ trên giá bán thông thường vì lý do mua với khối lượng lớn. - Hàng bán bị trả lại: Đây là trị giá số sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ bị khách hàng trả lại do những vi phạm cam kết, hàng bị mất, kém phẩm chất, không đúng quy cách, chủng loại. - Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ được người bán chấp nhận một cách đặc biệt trên giá thoả thuận cho người mua do toàn bộ hay một phần sản GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng SV: Nguyễn Tuyết Chinh – K5HK1D 8 Trường đại học thương mại Luận văn tốt nghiệp phẩm, hàng hoá kém, mất phẩm chất, hay không đúng quy cách theo quy định trong hợp đồng kinh tế. Các khoản giảm trừ đều làm giảm doanh thu. - Các khoản thuế gián thu: Thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt. +) Thuế GTGT: Là loại thuế gián thu đánh vào người tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ. Thuế GTGT là loại thuế chỉ đánh vào phần giá trị tăng thêm của hàng hoá dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất lưu thông đến tiêu dùng. Tổng số thuế thu được ở mỗi khâu chính bằng với số thuế tinhd trên giá bán cho người tiêu dùng cuối cùng. +) Thuế xuất khẩu: Là loại thuế gián thu đánh vào loại hàng hoá xuất khẩu ( thuộc danh mục hàng hoá bị đánh thuế) qua cửa khẩu và biên giới Việt Nam. +) Thuế Tiêu thụ đặc biệt: Là một loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hoá, dịch vụ nằm trong danh mục Nhà nước quy định cần điều tiết sản xuất hoặc tiêu dùng. Thuế tiêu thụ đặc biệt được cấu thành trong giá bán hàng hoá, dịch vụ do người tiêu dùng chịu khi mua hàng hoá, dịchvụ đó. 2.1.2 Lý thuyết về vấn đề nghiên cứu. 2.1.2.1 Mục đích phân tích doanh thu và ý nghĩa tăng doanh thu a) Mục đích phân tích doanh thu Doanh thu bán hàng là một chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Do vậy, phân tích tình hình doanh thu bán hàng là một nội dung quan trọng trong phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp. - Phân tích tình hình doanh thu nhằm nhận thức và đánh giá một cách đúng đắn khách quan, tình hình tiêu thụ hàng hoá của DN trong kỳ kinh doanh về mặt số lượng, chủng loại kết cấu, thời gian, không gian cũng như chất lượng, giá cả,… thấy được mức độ hoàn thành số chênh lệch tăng giảm của các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu bán hàng của DN. Đồng thời qua đó cũng GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng SV: Nguyễn Tuyết Chinh – K5HK1D 9 Trường đại học thương mại Luận văn tốt nghiệp thấy được kết quả đã đạt được cũng như những mâu thuẫn còn tồn tại trong quá trình kinh doanh. - Việc phân tích doanh thu sẽ cung cấp một cách rõ hơn về tình hình kinh doanh của DN. Điều này sẽ giúp DN có hướng đi đúng đắn hơn, có thể thấy được những ưu, nhược điểm trong hoạt động của mình từ đó có những biện pháp hạn chế những điểm yếu và đề ra những sáng kiến nhằm tận dụng thế mạnh của DN. - Việc phân tích doanh thu sẽ xác định các nguyên nhân chủ quan cũng như khách qua làm ảnh hưởng tới việc tăng, giảm doanh thu và xác định được một cách tương đối chính xác các chỉ tiêu có liên quan để từ đó đề ra được những biện pháp khắc phục hay làm kinh nghiệm cho kỳ kinh doanh tiếp theo. - Phân tích doanh thu không chỉ dừng lại ở việc đánh giá tình hình kinh doanh của DN mà còn đi sâu nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu doanh thu. Các nhân tố là các yếu tố bên trong mỗi hiện tượng, quá trình và mỗi biến động của nó tác động trực tiếp hay gián tiếp đến sự tăng, giảm doanh thu. Do vậy phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu sẽ giúp DN có những biện pháp kịp thời điều chỉnh, hạn chế nhân tố ảnh hưởng làm giảm doanh thu, phát huy nhân tố làm tăng doanh thu cho DN. b) Ý nghĩa của tăng doanh thu Tăng doanh thu thực chất là tăng lượng hàng hoá bán ra trên thị trường và tăng lượng tiền về cho DN. Vì vậy, tăng doanh thu bán hàng vừa có ý nghĩa đối với doanh nghiệp và với xã hội.  Đối với xã hội: - Việc tăng doanh thu góp phần thoả mãn tốt hơn các nhu cầu tiêu dùng hàng hoá cho toàn xã hội. Trong cơ chế thị trường, để đứng vững, tồn tại và phát triển đối với một doanh nghiệp không phải là điều dễ. Để đạt được như GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng SV: Nguyễn Tuyết Chinh – K5HK1D 10 Trường đại học thương mại Luận văn tốt nghiệp vậy DN không ngừng phải đổi mới, hoàn thiện cơ cấu cũng như phương thức sản xuất. Tuy nhiên khi đã có vị trí trên thương trường rồi thì DN sẽ có những đóng góp đáng kể đối với sự phát triển của kinh tế đất nước. Doanh thu tăng tức là DN đã đáp ứng các nhu cầu về vật chất cho xã hội, làm cho đới sống vật chất nhân dân ngày càng được cải thiện. Ngoài ra, khi doanh thu tăng DN có thể đóng góp vào quý Ngân sách Nhà nước, giúp nhà nước có điều kiện phát triển các công trình xã hội phục vụ nhân dân. - Khi doanh thu của DN tăng cũng có nghĩa DN đã có chỗ đứng trên thị trường, đã chiếm lĩnh thị phần, tạo vị thế và uy tín của mình trên thương trường. Vì vậy sản phẩm, hàng hoá của DN cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định cung, cầu, bình ổn giá trị thị trường. - Ngoài ra, việc tăng doanh thu còn có tác dụng thúc đẩy sản xuất, làm cho nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, thực hiện tốt chu kỳ tái sản xuất. Doanh thu tăng cũng có nghĩa là lượng hàng hoá tung ra trên thị trường tăng góp phần mở rộng, giao lưu kinh tế giữa các vùng, miền trên đất nước và thế giới. Từ đó có thể nâng cao tinh thần đoàn kết dân tộc anh em và tiếp thu nền văn hoá thế giới.  Đối với doanh nghiệp - Doanh thu là nguồn tài chính quan trọng giúp doanh nghiệp trang trải các khoản chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh góp phần đảm bảo cho quá trình kinh doanh của DN được liên tục và tạo ra doanh thu. Do vậy nêu hàng hóa tiêu thụ chậm sẽ dẫn đến tình trạng khó khăn, căng thẳng về tài chính, quá trình sản xuất kinh doanh có thể bị ngừng trệ có thể dẫn đến phá sản. Ngược lại, nếu doanh thu tiêu thụ nhanh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hồi vốn hay chu chuyển vòng quay của vốn nhanh. DN vì vậy có khả năng tự chủ về vốn, không phải lệ thuộc vào vốn bên ngoài và giảm chi phí lãi vay và khi vay vốn. GVHD: PGS.TS Nguyễn Quang Hùng SV: Nguyễn Tuyết Chinh – K5HK1D
- Xem thêm -