Tài liệu Kinh nghiệm quản lý tài nguyên nước của một số nước trên thế giới

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 116 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LÊ THỊ BÍCH CHI 0768009 VÕ QUỲNH HƯƠNG 0856080079 ĐÈO THOẠI LIÊN 0856080094 ĐỖ THỊ BÍCH PHƯƠNG 0856080133 PHẠM THỊ THANH TÂM 0856080146 NGUYỄN THỊ TUYẾT 0856080203 KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI BỐ CỤC • SƠ LƯỢC CÁC CÔNG CỤ QuẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN THẾ GiỚI • KINH NGHIỆM QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GiỚI • QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC TẠI VIỆT NAM • BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯƠC Công cụ quản lý tài nguyên nước Hiện nay trên các nước trên thế giới đang sử dụng rất nhiều công cụ để quản lý TNN: Công cụ pháp luật và chính sách quản lý tổng hợp tài nguyên nước Các công cụ và phương tiện quản lý tổng hợp tài nguyên nước Công cụ pháp luật và chính sách quản lý tổng hợp tài nguyên nước * * * • Luật tài nguyên nước • Chính sách bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên nước • Tiêu chuẩn môi trường Đánh giá tài nguyên nước Công cụ điều hành trực tiếp trong quản lý TNN Công cụ kinh tế Giáo dục cộng đồng Quản lý tài nguyên nước theo hướng tổng hợp bền vững trên từng lưu vực sông. Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng Cộng hòa PHÁP Là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý tài nguyên nước.Ban hành luật tài nguyên nước từ năm 1946.Cho đến ngày nay hệ thống quản lý được cải thiện và có mô hình như sau: 1. Cơ cấu 2. Chính sách tài chính. 3.Đào tạo nhân lực 1. Cơ cấu tổ chức: Cơ cấu quản lý: Trung ương (Bộ) vùng (theo lưu vực sông) Địa phương (cấp chính quyền) 2. Chính sách tài chính *Nguyên tắc: người gây ô nhiễm phải trả tiền với giá thành: -Gía cơ bản để sản xuất nước sạch. - Chi phí đầu tư. - Thuế tài nguyên nước. - Phí ô nhiễm. 3. Đào tạo nhân lực: Đây là một trong những chiến lược quan trọng của Pháp đặt ra với yêu cầu: Coi trọng người học. Người học được thực hành trên hệ thống hiện đại. Cơ sở dữ liệu thường xuyên được cập nhật chính xác. ĐỨC • Cấu trúc quản lý: 1. Tầm quốc tế. 2. Tầm quốc gia. 3.Tầm khu vực (16 bang) 4.Tầm địa phương. Mục tiêu Nguồn cung an toàn Xử lý triệt để Sử dụng bền vững Chia sẻ kinh nghiệm Trụ Cột: - Pháp luật thống nhất. - Công nghệ tốt nhất đang có. - Tăng cường tri thức. - Công chúng và các hiệp hội cùng tham gia Hoa kỳ Nét nổi bật: Ngoài quản lý bằng pháp luật thì còn quản lý bằng đo lường. HÀ LAN 1. Sơ lược về Hà LAN 2. Quản lí tổng hợp biển và vùng ven biển 3. Các chính sách tiếp cận tài nguyên nước 1. Sơ lược về Hà LAN Hà Lan nằm trên vùng đồng bằng, bằng phẳng và thấp, trong đó một phần tư diện tích đất liền thấp hơn mực nước biển. Do vị trí địa hình trên một mặt phẳng không vững chắc như thế, Hà Lan đã xây dựng một trong những hệ thống đê chắn kiên cố nhất thế giới. Rất nhiều công ty Hà Lan tham gia vào các dự án bảo tồn nguồn tài nguyên nước ở khắp thế giới Giao thông 2. Quản lí tổng hợp biển và vùng ven biển Việc quản lý tổng hợp dựa trên các chính sách:
- Xem thêm -