Tài liệu Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững của singapore

  • Số trang: 115 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 97 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BỘ MÔN ĐỊA LÝ- LỊCH SỬ VÀ DU LỊCH     PHIẾU NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TÊN ĐỀ TÀI: “KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG CỦA SINGAPORE” Cán bộ hướng dẫn: HỒ THỊ THU HỒ Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ DUY THANH I. NHẬN XÉT VỀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… II. NHẬN XÉT VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG LUẬN VĂN 1. Hình thức ...………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …..………………………………………………………………………………………. ……..…………………………………………………………………………………….. 2. Nội dung ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ........................................................................................................................................... III. ĐÁNH GIÁ CHUNG ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Cần Thơ, ngày......tháng......năm 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN BỘ MÔN ĐỊA LÝ- LỊCH SỬ VÀ DU LỊCH     PHIẾU NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN TÊN ĐỀ TÀI: “KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG CỦA SINGAPORE” Cán bộ hướng dẫn:…………………………….. Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ DUY THANH II.NHẬN XÉT VỀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… II. NHẬN XÉT VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG LUẬN VĂN 1. Hình thức ...………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …..………………………………………………………………………………………. ……..…………………………………………………………………………………….. 2. Nội dung ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ........................................................................................................................................... III. ĐÁNH GIÁ CHUNG ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Cần Thơ, ngày......tháng......năm 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN BỘ MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ – DU LỊCH KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG CỦA SINGAPORE LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Ngành: Du Lịch Mã số: 36 GV hướng dẫn Th.s Hồ Thị Thu Hồ Sinh viên thực hiện Trần Thị Duy Thanh MSSV: 6062683 Lớp: Du lịch 01 K32 Cần Thơ, tháng 04/2010 Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững của Singapore LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình đại học và đề tài luận văn này, tôi đã nhận được sự hướng dẫn và sự giúp đỡ nhiệt tình của quý thầy cô trường Đại học Cần Thơ. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là những thầy cô đã tận tình dạy bảo cho tôi suốt thời gian học tập tại trường. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và biết ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Hồ Thị Thu Hồ, người đã dành nhiều thời gian quý báo và tâm huyết hướng dẫn tôi, cô đã đưa ra nhiều gợi ý sâu sắc và độc đáo giúp tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp. Cô đã để lại một bài học hết sức sâu sắc về lòng nhẫn nại và tinh thần làm việc mê say trong lòng tôi. Bài học này sẽ là hành trang quý giá trên đường đời sắp tới của tôi. Đồng thời, tôi cũng xin cảm ơn ban lãnh đạo phòng Du Lịch nước ngoài của công ty cổ phần Du lịch Tân Định Fiditour đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành tốt hai đợt thực tập nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại quý công ty. Xin cám ơn các bạn sinh viên lớp Du lịch K32 đã luôn động viên chia sẽ những khó khăn khi tôi gặp phải trong quá trình làm luận văn. Cuối cùng, tôi bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc nhất đối với những động viên, hổ trợ lớn lao của cha mẹ tôi trong suốt những năm tháng ở giảng đường đại học. Mặc dù tôi đã có nhiều cố gắng hoàn thiện luận văn bằng tất cả sự nhiệt tình và năng lực của mình, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những đóng góp quí báu của quí thầy cô và các du khách để đề tài luận văn của tôi được hoàn chỉnh hơn. TP. Cần Thơ, tháng 04 năm 2010 GVHD: Th.s Hồ Thị Thu Hồ Trang 1 SVTH: Trần Thị Duy Thanh Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững của Singapore MỤC LỤC    LỜI CẢM ƠN…………………………………………………………………………1 MỤC LỤC..................................................................................................................2 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ...........................................................................6 PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................7 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ...........................................................................................7 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI ............................................................. 7 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI .........................................................................7 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................................8 4.1 Phương pháp luận .................................................................................................. 8 4.1.1 Quan điểm lãnh thổ ............................................................................................... 8 4.1.2 Quan điểm tổng hợp .............................................................................................. 8 4.1.3 Quan điểm lịch sử.................................................................................................. 9 4.1.4 Quan điểm viễn cảnh ............................................................................................ 9 4.2 Phương pháp cụ thể.............................................................................................. 10 4.2.1 Phương pháp thu thập - xử lý thông tin - phân tích tổng hợp tài liệu.................... 10 4.2.2. Phương pháp bản đồ........................................................................................... 10 5. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.................................................... 10 PHẦN NỘI DUNG................................................................................................... 12 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG........ 12 1.1 Các khái niệm cơ bản của phát triển du lịch bền vững .................................................... 12 1.1.1 Khái niệm du lịch................................................................................................. 12 1.1.2 Khái niệm về phát triển du lịch ............................................................................ 12 1.1.3 Khái niệm phát triển bền vững............................................................................. 12 1.1.4 Khái niệm về phát triển du lịch bền vững ............................................................. 13 1.1.5 Sản phẩm du lịch bền vững .................................................................................. 13 1.2 Một số vấn đề khác liên quan đến phát triển du lịch bền vững............................. 13 1.2.1 Các tiêu chuẩn đảm bảo phát triển du lịch bền vững............................................ 13 1.2.2 Các nguyên tắc phát triển du lịch bền vững ......................................................... 14 1.2.3 Chương trình phát triển du lịch bền vững……………………………………….14 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở SINGAPORE TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA ....................................................................................... 16 2.1 Giới thiệu tổng quan về Singapore ....................................................................... 16 2.1.1 Vị trí địa lý...............................................................................................................16 2.1.2 Đặc điểm tự nhiên ............................................................................................... 17 2.1.3 Dân số................................................................................................................. 17 2.1.4 Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của Singapore………………………..18 2.1.5 Lược sử Singapore.............................................................................................. 19 2.5.6 Merlion- Biểu tượng của du lịch ở Singapore………………………………….20 2.1.7 Quốc kỳ Singapore .............................................................................................. 21 2.1.8 Hoa tượng trưng của Đảo quốc Sư Tử ................................................................ 21 2.2 Thực trạng phát triển du lịch ở Singapore trong thời gian qua…………………. 21 2.2.1 Lượng khách đến Singapore trong thời gian qua.................................................. 22 2.2.2 Doanh thu............................................................................................................ 22 2.2.3 Chất lượng sản phẩm du lịch ............................................................................... 22 2.2.4 Tạo công ăn việc làm cho nguồn lao động ........................................................... 23 GVHD: Th.s Hồ Thị Thu Hồ Trang 2 SVTH: Trần Thị Duy Thanh Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững của Singapore 2.2.5 Du lịch góp phần tăng GDP cho nền kinh tế của quốc dân .................................. 23 2.2.6 Hoạt động lữ hành du lịch luôn được chính phủ đầu tư phát triển........................ 23 2.2.7 Kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch…………………………….24 CHƯƠNG III: KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG CỦA SINGAPORE............................................................................................................. 26 3.1 Bền vững với môi trường tự nhiên - “ Singapore là quán quân thế giới về bảo vệ môi trường” ............................................................................................................... 27 3.1.1 Singapore - “quốc gia xanh và sạch nhất ở Châu Á”........................................... 27 3.1.2 Tài nguyên sinh vật ở Singapore với sự đa dạng sinh học cao.............................. 31 3.2 Các giải pháp phát triển du lịch bền vững về văn hóa-xã hội................................ 33 3.2.1 Singapore – nơi hội tụ những tinh hoa của văn hóa phương Đông và phương Tây nhưng có sự kết hợp hài hòa và thống nhất .......................................................................... 33 3.2.2 Đầu tư phát triển mạnh kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho du lịch....................................................................................................................................... 40 3.2.3 Tăng cường tổ chức và quản lý của Nhà nước đối với ngành du lịch.................... 49 3.2.4 Quốc gia có nền an ninh, chính trị ổn định .......................................................... 50 3.2.5 Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cán bộ, nhân viên du lịch..................... 50 3.2.6 Phát triển du lịch với sự tham gia của các bên liên quan đến du lịch ................... 51 3.3 Giải pháp phát triển du lịch bền vững nhằm đảm bảo lợi ích kinh tế .................... 53 3.3.1 Thu hút đầu tư phát triển du lịch bền vững........................................................... 53 3.3.2 Quảng bá, tiếp thị và mở rộng thị trường du lịch ................................................. 54 3.3.3 Năng cao năng lực cạnh tranh du lịch ................................................................. 56 3.3.4 Xác định được sản phẩm du lịch đặc thù và đa dạng hóa sản phẩm du lịch độc đáo.............................................................................................................................................58 CHƯƠNG IV: DU LỊCH SINGAPORE- ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở TỈNH BẾN TRE.............................................................. 63 4.1 Khái quát chung về tỉnh Bến Tre.......................................................................... 63 4.2 Thực trạng phát triển du lịch ở Bến Tre trong giai đoạn hiện nay.................................... 64 4.2.1 Thành quả đạt được ............................................................................................. 64 4.2.2 Khó khăn và thử thách ......................................................................................... 65 4.3 Giải pháp để phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Bến Tre ...................................... 67 4.3.1Đầu tư kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch......... 67 4.3.2 Xác định sản phẩm du lịch đặc thù và đa dạng hóa sản phẩm du lịch .................. 68 4.3.3 Nâng cao năng lực quản lý của nhà nước về du lịch và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch tỉnh Bến Tre ........................................................................................... 69 4.3.4 Liên kết các điểm du lịch để cung cấp sản phẩm du lịch đa dạng ......................... 69 4.3.5 Xây dựng mô hình tuyến du lịch để khai thác hiệu quả loại hình du lịch sinh thái…………………………………………………………………………………….70 4.3.6 Tăng cường khả năng cạnh tranh của du lịch trên thị trường............................... 70 4.3.7 Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào du lịch....................... 71 4.3.8 Bảo vệ tài nguyên - môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững của du lịch....... 71 PHẦN KẾT LUẬN .................................................................................................. 72 1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC ........................................................................................ 72 2. KIẾN NGHỊ........................................................................................................... 73 3. HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO................................................................... 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................... 75 PHỤ LỤC................................................................................................................. 76 1. DU LỊCH QUA HÌNH ẢNH ................................................................................. 76 GVHD: Th.s Hồ Thị Thu Hồ Trang 3 SVTH: Trần Thị Duy Thanh Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững của Singapore 1.1 Một số hình ảnh về quốc gia Singapore................................................................ 76 1.2 Singapore - ván quân thế giới về bảo vệ môi trường............................................. 78 2.MỘT VÒNG QUANH ĐẢO QUỐC SƯ TỬ .......................................................... 90 2.1 Các hòn đảo ở Singapore ..................................................................................... 90 2.1.1 Đảo Sentosa .............................................................................................. 90 2.1.2 Đảo Pulau Ubin................................................................................................... 92 2.1.3 Ðảo Kusu ............................................................................................................ 93 2.2 Vương quốc động vật..............................................................................................93 2.2.1 Vườn bách thú Singapore:( Singapore Zoological Garden) ................................. 93 2.2.2 Vườn chim Jurong:( Jurong Bird Park) ............................................................... 93 2.2.3 Vườn thú đêm Night Safari .................................................................................. 93 2.2.4 Công viên bướm & Vương quốc côn trùng........................................................... 94 2.3 Công viên, vườn cây và khu bảo tồn thiên nhiên .................................................. 94 2.3.1 Khu bảo tồn thiên nhiên Bukit Timah................................................................... 94 2.3.2 Khu bảo tồn Chek Jawa ....................................................................................... 94 2.3.3 Vườn phong lan Mandai ...................................................................................... 94 2.3.4 Vườn bách thảo ở Singapore.........................................................................95 2.4 Khu ẩm thực.................................................................................................................. 95 2.4.1 Cầu cảng Boat Quay............................................................................................ 95 2.4.2 Cầu cảng Clarke Quay ........................................................................................ 95 2.4.3 Khu ăn uống Chijmes.......................................................................................... 95 2.4.4 Cầu cảng Robertson Quay ................................................................................... 96 2.4.5 Công viên Rochester ............................................................................................ 96 2.4.6 Đảo Sentosa ........................................................................................................ 96 2.4.8 Làng Tanglin/Đồi Dempsey ................................................................................. 96 2.4.9 The Arts House ................................................................................................... 96 2.4.11 Far East Square & Club Street .......................................................................... 97 2.4.12 Tụ điểm hải sản ở công viên East Coast............................................................. 97 2.4.13 Các tụ điểm “hàng rong”............................................................................97 2.5 Các khu mua sắm................................................................................................. 97 2.5.1 Đại lộ Orchard ................................................................................................... 97 2.5.2 Vịnh Marina ........................................................................................................ 98 2.5.3 Khu Bugis............................................................................................................ 98 2.5.4 Khu Phố Tàu ....................................................................................................... 98 2.5.5 Khu Tiểu Ấn......................................................................................................... 98 2.5.6 Kampong Glam................................................................................................... 98 2.5.7 Chợ Công nghệ thông tin Funan .......................................................................... 99 2.6 Các khu sắc tộc .................................................................................................... 99 2.6.1 Phố Ảrập huyền bí ............................................................................................... 99 2.6.2 Phố Trung Hoa sầm uất....................................................................................... 99 2.6.3 Phố Malay nhộn nhịp........................................................................................... 99 2.6.4 Phố Ấn Độ - “tiểu lục địa” thu nhỏ ................................................................... 100 2.7 Các loại hình nghệ thuật trình diễn ở Singapore ................................................ 102 2.7.1 Kịch................................................................................................................... 102 2.7.2 Khiêu vũ ............................................................................................................ 102 2.7.3 Âm nhạc ........................................................................................................... 102 2.7.4 Hài kịch............................................................................................................. 103 2.7.5 Nghệ thuật Hồ Quảng........................................................................................ 103 3. MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH ĐẾN SINGAPORE…………………….103 GVHD: Th.s Hồ Thị Thu Hồ Trang 4 SVTH: Trần Thị Duy Thanh Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững của Singapore 3.1 Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh-Singapore ........................................................ 103 3.1.1 Singapore- Đảo quốc hoàn mỹ- của công ty cổ phần du lịch Tân Định FIDITOUR (4 ngày 3 đêm) ........................................................................................................... 103 3.1.2 Thư giãn Singapore -của công ty cổ phần du lịch Tân Định FIDITOUR (4 ngày 3 đêm)........................................................................................................................... 105 3.2 Tuyến điểm du lịch trong khu vực Đông Nam Á của công ty cổ phần du lịch Tân Định FIDITOUR ..................................................................................................... 106 3.2.1 Tuyến du lịch Fly-drive Việt Nam – Singapore – Malaysia – Thái Lan............... 106 3.2.2 Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh – Malaysia - Singapore……………………..107 4 NHỮNG THÔNG TIN BỔ ÍCH CHO DU KHÁCH KHI ĐI DU LỊCH SINGAPORE........................................................................................................... 109 4.1 Những điều cần lưu ý khi đi du lịch Singapore.....................................................109 4.2 Phép xã giao ở Singapore .................................................................................. 110 4.3 Những mẹo nhỏ khi mua sắm............................................................................. 110 GVHD: Th.s Hồ Thị Thu Hồ Trang 5 SVTH: Trần Thị Duy Thanh Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững của Singapore DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT    GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GNP Gross National Product Tổng sản phẩm quốc dân WTO Word Tourism Oranigation Tổ chức Du lịch thế giới United National World Tourist Organization Tổ chức Du lịch Thế giới STB Singapore Tourism Board Tổng Cục Du Lịch Singapore USD United State Dollar Dollar Mỹ SGD Singapore Dollar Dollar Singappore MRT Mass Rapid Transit Tàu điện ngầm SIA Singapore Airline Hàng không Sigapore ASEAN Association of Southeast Asia Nations Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á MICE Meetings Incentives Conventions Exhibition Loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen thưởng của các công ty cho nhân viên, đối tác. UNWTO BTMICE Business Traveller Meetings Incentives Conventions Exhibition Du lịch thương mại, gặp gỡ, khen thưởng, hội nghị triển lãm Journal of Clinical Investigation Ủy ban Giám định Quốc tế AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự do ASEAN APEC Asia Pacific Economic Cooperation Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương ATF ASEAN Tourism Forum Diễn đàn du lịch ASEAN ASEM The Asia-Europe Meeting Diễn đàn hợp tác Á-Âu GST Goods and Services Tax Thuế hàng hóa và dịch vụ IOS International Organizations Các tổ chức Quốc tế JCI GVHD: Th.s Hồ Thị Thu Hồ Trang 6 SVTH: Trần Thị Duy Thanh Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững của Singapore PHẦN MỞ ĐẦU    1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hiện nay nhân loại đang phải đối đầu với những khó khăn và thách thức của cuộc khủng hoảng tài nguyên và môi trường. Điều đó đặt ra cho các nhà quản lý du lịch phải có sự lựa chọn cấp bách trong giải pháp phát triển du lịch: hoặc là tìm mọi cách vượt lên, phát triển lâu dài để hội nhập vào quỹ đạo chung của toàn cầu hay là lùi lại rơi vào lạc hậu và suy thoái? Chính lúc này, phát triển du lịch bền vững xuất hiện như một phương thức phát triển mới, một hướng đi đúng đắn mà ngành du lịch phải tiến đến để cân bằng lợi ích trước mắt cũng như lâu dài. Việc phát triển du lịch bền vững không chỉ nhằm thỏa mãn các nhu cầu về kinh tế, xã hội của con người mà còn phải duy trì được sự toàn vẹn về văn hóa, đa dạng sinh học. Singapore là một đảo quốc nhỏ bé, không có thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên nhưng Singapore ngày càng thu hút được nhiều khách du lịch và biến quốc gia này thành điểm đến hàng đầu trong du lịch, hội thảo, vui chơi, giải trí, mua sắm… đem lại thu nhập cao cho người dân và đóng góp tăng trưởng GDP cho chính phủ. Hơn thế nữa, Chính phủ cũng như các cơ quan quản lý du lịch ở Singapore rất chú trọng bảo vệ môi trường xanh, sạch đẹp. Làm thế nào để ngành du lịch Singapore phát triển nhằm mang lại hiệu quả cao nhất mà bền vững lâu dài? Phải chăng ngành du lịch Singapore đã đưa ra những giải pháp phát triển du lịch phù hợp? Xuất phát từ hai câu hỏi trên nên tôi đã quyết định chọn đề tài “Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững của Singapore” để nghiên cứu cho luận văn của mình. 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đề tài “Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững của Singapore” nghiên cứu về những giải pháp phát triển du lịch ở Singapore một cách có hiệu quả cao nhất nhằm đem lại lợi ích kinh tế nhưng vẫn bảo tồn được các tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn ở Singapore. Từ những bài học kinh nghiệm này, tôi tiến hành nghiên cứu về thực trạng phát triển du lịch ở Bến Tre để đưa ra những giải pháp phát triển du lịch bền vững cho tỉnh Bến Tre. 3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Trước khi nghiên cứu trực tiếp đề tài “Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững của Singapore”, tôi đã tiến hành nghiên cứu cơ sở lý luận phát triển du lịch bền vững bao gồm khái quát về phát triển du lịch bền vững, các tiêu chuẩn và các nguyên tắc phát triển du lịch bền vững. Tôi còn nghiên cứu khái quát về đất nước và tình hình kinh tế - xã hội ở Singapore để có một cái nhìn tổng thể về quốc gia này. Thêm vào đó, tôi đã phân tích thực trạng phát triển du lịch trong những giai đoạn vừa qua để chứng minh được rằng du lịch Singapore ngày càng tăng trưởng nhanh và bền vững. Đề tài tập trung nghiên cứu các giải pháp phát triển du lịch bền vững ở Singapore thông qua việc tìm hiểu, phân tích và tổng hợp các chính sách, biện pháp để phát triển bền vững các yếu tố về môi trường, văn hoá - xã hội và lợi ích kinh tế mà du lịch đã mang lại cho đất nước Singapore. Bên cạnh đó, tôi còn tìm hiểu thêm các chủ trương, GVHD: Th.s Hồ Thị Thu Hồ Trang 7 SVTH: Trần Thị Duy Thanh Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững của Singapore chiến lược của Tổng cục du lịch Singapore để thu hút khách du lịch trong nước, trong khu vực và trên thế giới. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4.1 Phương pháp luận 4.1.1 Quan điểm lãnh thổ Quan điểm lãnh thổ còn gọi là quan điểm vùng, là quan điểm đặc thù của địa lý. Trên thực tế, các sự vật hiện tượng luôn có sự phân hóa trong không gian làm cho chúng có sự khách biệt từ nơi này sang nơi khác. Chính sự phân hóa lãnh thổ đó đã hình thành nên những điều kiện kinh tế xã hội, những nguồn lực về tự nhiên và nhân văn mang nét đặc thù riêng cho từng vùng lãnh thổ. Các điều kiện kinh tế - xã hội, các nguồn lực phát triển du lịch của bất kỳ quốc gia nào cũng luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động tương hỗ trợ lẫn nhau để cùng tồn tại và phát triển trên lãnh thổ. Vì vậy, khi tiến hành nghiên cứu bất kỳ một lãnh thổ nào cũng phải đặt chúng trong một tổng thể lãnh thổ để thấy được mối quan hệ của các yếu tố ấy. Tổng thể lãnh thổ ở đây cũng là đối tượng được nghiên cứu trong đề tài, đó chính là nước Cộng hòa Singapore- một đảo quốc nhỏ bé nằm trong khu vực Đông Nam Á. Singapore được xem là “ngã tư phương Đông” bởi phần lớn lãnh thổ của quốc gia này tiếp giáp với biển. Với vị trí đặc biệt đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập, giao lưu phát triển kinh tế của Singapore với các nước trong xu thế toàn cầu hiện nay. Mặc khác, cũng chính vị thế ấy đã gây không ít khó khăn cho hoạt động kinh tế cho đảo quốc này. Ngoài hải cảng và vị trí chiến lược thì Singapore không có tài nguyên thiên nhiên nào đáng giá để khai thác. Tuy vị trí của lãnh thổ phần nào hạn chế sự phát triển của quốc gia, nhưng không vì vậy mà ngăn cản được bước tiến của đảo quốc này. Điều đó được chứng minh bởi sự phát triển vượt bậc của ngành du lịch trong thời gian qua. Ngày nay, những gì du khách biết đến Singapore là những thương cảng sầm uất, một đảo quốc xanh và sạch và một trung tâm du lịch bậc nhất ở Châu Á. Đó cũng chính là những nét đặc trưng của lãnh thổ Singapore, đồng thời đây cũng chính là đối tượng mà tôi nghiên cứu dựa trên quan điểm lãnh thổ. 4.1.2 Quan điểm tổng hợp Những điều kiện kinh tế-xã hội, những nguồn lực tự nhiên và nhân văn để phát triển du lịch của một quốc gia tác động không tách rời nhau mà còn có mối quan hệ chặc chẽ với nhau, thúc đẩy và hổ trợ lẫn nhau để tạo cho quốc gia một thể tổng hợp lãnh thổ đặc thù. Chính sự liên hệ mật thiết giữa những yếu tố này đã góp phần thúc đẩy ngành kinh tế du lịch phát triển cân đối và hoàn chỉnh. Để có được mô hình kinh doanh du lịch hiệu quả, những chiến lược phát triển du lịch mang tầm vĩ mô, Chính phủ Singapore đã tiến hành nghiên cứu, khai thác và phát triển tối ưu những thế mạnh vốn có của từng yếu tố riêng lẻ. Xâu chuỗi các yếu tố riêng lẻ ấy lại để hình thành nên một tổng thể những điều kiện cần và đủ để các nhà kinh doanh du lịch dựa vào đó mà hoạch định ra những chiến lược kinh doanh phù hợp nhất nhằm đem lại hiệu quả tối ưu nhất, xứng tầm với tiềm năng vốn có của quốc gia mình. GVHD: Th.s Hồ Thị Thu Hồ Trang 8 SVTH: Trần Thị Duy Thanh Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững của Singapore Dựa trên quan điểm này, tôi đi vào tìm hiểu từng yếu tố tự nhiên và kinh tế-xã hội phục vụ cho hoạt động du lịch của Singapore trên cơ sở đặt chúng trong một tổng thể các mối quan hệ tác động tương hổ lẫn nhau. Theo cách đó, vấn đề được nghiên cứu sẽ mang tính tổng hợp và sâu sắc hơn. 4.1.3 Quan điểm lịch sử Mọi sự vật hiện tượng kể cả tự nhiên cũng như kinh tế xã hội đều có tính lịch sử, tức là chúng có nguồn gốc phát sinh và phát triển. Không riêng gì những yếu tố hình thành nên hoạt động du lịch mà khi nghiên cứu bất kỳ lĩnh vực nào cũng cần phải đặt chúng trong một cấu trúc logic, tìm hiểu nguồn gốc lịch sử của các yếu tố đang tồn tại, lý giải nguyên nhân hình thành và phát triển của chúng. Với quan điểm này sẽ giúp cho người nghiên cứu có cái nhìn động về đối tượng nghiên cứu. Nghĩa là bất cứ lúc nào ta cũng nhìn thấy được sự đổi thay theo không gian địa lý và thời gian lịch sử, hay nói cách khác đó là sự phát triển của đối tượng qua từng giai đoạn lịch sử dựa trên hoàn cảnh địa lý nhất định. Khi đề cập đến đối tượng được nghiên cứu trong đề tài là các giải pháp phát triển du lịch bền vững ở Singapore thì quan điểm này được đánh giá cao khi thực hiện công tác nghiên cứu. Khởi nguồn của đối tượng chính là tiền đề, là cơ sở khoa học để hoạch định những chiến lược phát triển du lịch mang tầm vĩ mô để đảm bảo sự phát triển du lịch bền vững ở Singapore. Để ngành du lịch Singapore phát triển và ngày càng thu hút khách du lịch mà bền vững lâu dài không phải là điều đơn giản của quốc gia này. Thành quả đó là một công trình nghiên cứu, không ngừng lao động và học hỏi, phát huy thế mạnh vốn có và khắc phục những khuyết điểm đã làm cản trở bước phát triển của ngành du lịch. Với những nổ lực ấy đã là một bước đệm vững chắc giúp cho Singapore từ một thương cảng nhỏ bé không tên tuổi giờ đã lột xác trở thành một “con rồng Châu Á”, một đất nước Singapore xanh, sạch vào bậc nhất trên thế giới, một điểm đến không thể bỏ qua của ngành du lịch Châu Á. 4.1.4 Quan điểm viễn cảnh Quan điểm này đảm bảo tính dự báo cho tương lai và kế thừa quan điểm lịch sử. Nghĩa là áp dụng quan điểm này, người nghiên cứu phải căn cứ vào xu hướng vận động của sự vật hiện tượng để lập báo cáo và làm căn cứ khoa học cho tương lai tức là “thấy trước được sự vật, hiện tượng trong ngày mai” giúp dự đoán được tình hình phát triển trong tương lai của ngành du lịch. Dựa vào quan điểm này giúp cho tôi thấy được tầm nhìn của Chính phủ và các nhà quản lý du lịch trong việc đưa ra các giải pháp, phương thức khai thác và bảo tồn các nguồn tài nguyên du lịch một cách hợp lý phục vụ cho sự phát triển du lịch bền vững. 4.2 Phương pháp cụ thể 4.2.1 Phương pháp thu thập - xử lý thông tin - phân tích tổng hợp tài liệu Là phương pháp cần thiết trong việc tiếp cận vấn đề nghiên cứu. Tổng hợp tài liệu cho phép ta tiếp cận với những kết quả nghiên cứu trong quá khứ. Việc phân loại, phân nhóm và phân tích dữ liệu giúp phát triển những vấn đề trọng tâm và những khía GVHD: Th.s Hồ Thị Thu Hồ Trang 9 SVTH: Trần Thị Duy Thanh Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững của Singapore cạnh cần được tiếp cận của vấn đề. Trên cơ sở những tài liệu thu thập được và những kết quả phân tích, việc tổng hợp sẽ giúp định hình một tài liệu toàn diện và khái quát về chủ đề nghiên cứu. Để phục vụ cho công tác nghiên cứu đề tài của mình, tôi đã tiến hành thu thập những tài liệu, tư liệu có liên quan đến đối tượng nghiên cứu từ các nguồn khác nhau như: sách báo, tạp chí, brochure quảng bá du lịch, các phương tiện truyền hình, truyền thông, các trang web, đĩa CD, VCD…Những tài liệu thu thập sẽ được xử lý và phân tích cho phù hợp với nội dung mà đề tài nghiên cứu. Tiếp theo là công tác tổng hợp và sắp xếp phân loại tài liệu theo tính chất và mức độ mà đề tài đặt ra. Cuối cùng, dựa vào nguồn tư liệu đã qua khâu tổng hợp, phân tích tôi biến hành viết thành một bài hoàn chỉnh. Phương pháp này giúp cho đề tài nghiên cứu được khoa học, lôgic và sáng tạo. 4.2.2. Phương pháp bản đồ Phương pháp này được sử dụng nhằm khai thác một cách triệt để các thông tin trên hệ thống bản đồ hiện có, đặc biệt là các thông tin về không gian nghiên cứu. Trong quá trình thực hiện đề tài, việc sử dụng bản đồ cũng không kém phần quan trọng để làm cho đối tượng mang tính trực quan hơn. Bản đồ xem như là “ngôn ngữ thứ hai” của địa lý nói chung và địa lý du lịch nói riêng. Thông qua bản đồ du lịch Đông Nam Á, giúp tôi xác định được vị trí của Singapore, để từ đó đánh giá những mặt thuận lợi và khó khăn của yếu tố vị trí địa lí có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển du lịch. Bên cạnh đó tôi còn dựa vào bản đồ này để so sánh Singapore với các quốc gia khác trong khu vực về vị trí địa lí, diện tích và các yếu khác để thấy được Singapore có những mặt thuận lợi nhất định cho việc phát triển du lịch mà các quốc gia khác không có được. Khi quan sát bản đồ địa lý Singapore và bản đồ du lịch Singapore, tôi nhận biết được những đặc điểm của các điều kiện tự nhiên cũng như những tiềm năng du lịch của Singapore, giúp tôi xác định được vị trí của các điểm tham quan, xác định được lộ trình đến các điểm tham quan cũng như cung cấp cho tôi những thông tin về nhà hàng khách sạn, các khu vui chơi giải trí. 5. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Có nhiều nhà nghiên cứu khoa học đã tiến hành nghiên cứu những vấn đề xoay quanh đất nước Singapore.Cùng chung đối tượng là đất nước Singapore nhưng nội dung của từng mảng đề tài nghiên cứu các khía cạnh khác nhau:  “ Một vòng quanh các nước - Singapore - Trần Vĩnh Bảo - NXB Văn Hóa Thông Tin - 2006 và Văn hóa du lịch Châu Á- Singapore-Vũ Thị Hạnh Quỳnh-NXB Thế Giới - 2007, cả hai quyển sách này giới thiệu chung về đất nước Singapore: điều kiện tự nhiên, nguồn gốc dân tộc, lịch sử quốc gia, nền kinh tế, ngôn ngữ, tôn giáo, phong tục tập quán, tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn.  “Du lịch và du học Singapore” - Trần Vĩnh Bảo - NXB tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Quyển sách này giới thiệu tổng quan về đất nước Singapore, tài nguyên du lịch và hệ thống giáo dục ở Singapore “Đối thoại với các nền văn hóa - Singapore” - Trịnh Huy Hóa - NXB Trẻ2003. Quyển sách này giới thiệu về nền văn hóa cũng như lối sống của người dân GVHD: Th.s Hồ Thị Thu Hồ Trang 10 SVTH: Trần Thị Duy Thanh Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững của Singapore Singapore như điều kiện tự nhiên, nguồn gốc dân tộc, lịch sử và nền kinh tế cho đến ngôn ngữ, tôn giáo, lễ hội, lối sống, phong tục tập quán…  “Giáo trình Tổng quan du lịch” - TS. Đào Ngọc Cảnh - Tủ sách Đại học Cần Thơ, 2009 cung cấp những thông tin về thị trường du lịch ở Đông Nam Á trong đó có số liệu về số lượt khách quốc tế đến Singapore và doanh thu du lịch trong những năm vừa qua.  “ Singapore - Đặc thù và giải pháp” - Dương Ngọc Quảng - NXB Chính Trị Quốc Gia Hà Nội, 2007 đã giúp tôi hiểu thêm về những chính sách, đường lối về phát triển kinh tế và chính sách đối ngoại của Singapore.  Luận văn đại học “ Những yếu tố mang đến thành công cho ngành du lịch Singapore” của Nguyễn Thị Thùy Dung- Sinh viên Du Lịch K30, trường Đại học Cần Thơ. Đề tài đã nghiên cứu về đất nước con người Singapore, tiềm năng phát triển du lịch, các điểm du lịch nổi tiếng ở Singapore, qua đó đúc kết ra những nguyên nhân đem đế sự thành công vượt bậc cho ngành du lịch Singapore. Phát triển du lịch bền vững là một khái niệm còn khá mới mẻ. Số lượng các đề tài nghiên cứu về phát triển du lịch bền vững ở nước ta còn ít. Dựa trên những nguồn kiến thức tham khảo ở trên cùng với những kiến thức mà tôi tiếp thu được từ các thầy cô giảng dạy trên giảng đường, tôi đã quyết định chọn đề tài: “Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững ở Singapore”. Trong đề tài này, tôi tập trung phân tích những giải pháp về môi trường tự nhiên, giải pháp kinh tế - xã hội và giải pháp kinh tế để ngành du lịch Singapore phát triển với hiệu quả cao nhưng vẫn chú trọng đến môi trường xã hội và môi trường nhân văn lên trên nguồn lợi trước mắt. GVHD: Th.s Hồ Thị Thu Hồ Trang 11 SVTH: Trần Thị Duy Thanh Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững của Singapore PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG    1.1 Các khái niệm cơ bản của phát triển du lịch bền vững 1.1.1 Khái niệm du lịch Hoạt động du lịch đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Ngày nay trên phạm vi toàn thế giới, du lịch đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời đời sống văn hóa - xã hội và hoạt động đang được phát triển một cách mạnh mẽ. Mặc dù hoạt động du lịch đã xuất hiện khá lâu và phát triển với tốc độ nhanh, song cho đến ngày nay khái niệm du lịch vẫn chưa thống nhất. Giáo sư, tiến sĩ Berneker - một chuyên gia hành đầu thế giới về du lịch đã nhận định:“Đối với du lịch, bao nhiêu tác giả nghiên cứu thì có bấy nhiêu định nghĩa”. Điều này không sai, vì mỗi hoàn cảnh khác nhau mỗi góc độ nghiên cứu khác nhau, mỗi người có cách hiểu khác nhau về du lịch. Theo tổ chức Du lịch thế giới (WTO, năm 1994) đã định nghĩa: Du lịch là tập hợp các hoạt động và dịch vụ đa dạng liên quan đến việc di chuyển tạm thời của con người ra khỏi nơi cư trú thường xuyên của họ nhằm mục đích tiêu khiển, nghỉ ngơi, dưỡng sức và nhìn chung là vì những lý do không phải là mục đích kiếm tiền. Tại điều 10 của Pháp lệnh du lịch của Việt Nam (1999) thuật ngữ “Du lịch” được hiểu như sau: “Du lịch là hoạt động của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm thoả mãn các nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng trong khoảng một thời gian nhất định”. Tóm lại, có thể biểu biễn công thức về du lịch như sau: Du lịch = đi lại + lưu trú + nghỉ ngơi + vui chơi, giải trí + tham quan, tìm hiểu 1.1.2 Khái niệm về phát triển du lịch “Phát triển du lịch” có thể hiểu đó là một quá trình lớn mạnh về mọi mặt của ngành du lịch trong một thời gian cụ thể, đặc biệt không chỉ là sự tăng trưởng du lịch đơn thuần như: cực đại hóa doanh thu, lợi nhuận, quy mô và thị trường du lịch …mà còn có sự hoàn chỉnh về cơ chế và thể chế du lịch. 1.1.3 Khái niệm phát triển bền vững Theo Uỷ ban Môi trường và Phát triển của Liên Hiệp Quốc, năm 1987 đã đưa ra khái niệm phát triển bền vững: "Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thoả mãn các nhu cầu hiện tại của con người nhưng không tổn hại đến khả năng của các thế hệ tương lai trong việc đáp ứng các yêu cầu của chính họ". Theo định nghĩa của Liên Hiệp Quốc thì “Phát triển bền vững” được hiểu là sự phát triển đáp ứng được những yêu cầu của hiện tại, nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ mai sau. GVHD: Th.s Hồ Thị Thu Hồ Trang 12 SVTH: Trần Thị Duy Thanh Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững của Singapore Tại Hội nghị về Môi trường toàn cầu RIO - 92 diễn ra tại Rio de Janero của Braxin vào năm 1992 thì quan niệm về “phát triển bền vững” được các nhà khoa học bổ sung thêm: “phát triển bền vững” được hình thành trong sự hòa nhập, đan xen và thỏa hiệp của 3 hệ thống tương tác là hệ tự nhiên, hệ kinh tế và hệ văn hóa - xã hội. 1.1.4 Khái niệm về phát triển du lịch bền vững Khái niệm về Phát triển du lịch bền vững không tách rời khái niệm về phát triển bền vững. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đưa ra tại hội nghị về Môi trường và Phát triển của Liên hiệp quốc tại Rio de Janeriro năm 1992: “ Phát triển du lịch bền vững là việc phát triển các hoạt động du lịch nhằm đáp ứng các nhu cầu hiện tại của khách du lịch và quan tâm đến người dân bản địa trong khi vẫn quan tâm đến việc bảo tồn và tôn tạo các nguồn tài nguyên cho phát triển du lịch trong tương lai. Du lịch bền vững sẽ có kế hoạch quản lý các nguồn tài nguyên nhằm thoả mãn các nhu cầu về kinh tế, xã hội, thẩm mỹ của con người trong khi vẫn duy trì được sự toàn vẹn về văn hoá, đa dạng sinh học, sự phát triển của hệ sinh thái và các hệ thống hỗ trợ cho cuộc sống con người”. Phát triển du lịch bền vững nghĩa là sự đáp ứng đầy đủ nhất, tiện nghi nhất các nhu cầu của khách du lịch, tạo sức hút du khách đến vùng, điểm du lịch ngày nay đồng thời bảo vệ và nâng chất lượng cho tương lai. Nó được định ra để hướng việc quản lý toàn bộ các tài nguyên, các điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái và các điều kiện kinh tế, xã hội, văn hoá kèm theo, theo cách mà chúng ta có thể thoả mãn các nhu cầu về kinh tế, xã hội và thẩm mỹ, đồng thời duy trì tính toàn vẹn về văn hoá, các quá trình sinh thái chủ yếu, sự đa dạng sinh học. 1.1.5 Sản phẩm du lịch bền vững Là sản phẩm tổng hợp mang tính sáng tạo, độc đáo, có sức hấp dẫn, có thể phân phối đến nhiều người cùng một lúc. Mọi sản phẩm cần phải mang lại lợi ích kinh tế cho ngành, cho dân địa phương và cho xã hội. Đồng thời, sản phẩm du lịch phải thỏa mãn nhu cầu của khách, đảm bảo an toàn cho họ và đáp ứng nhu cầu của thị trường. 1.2 Một số vấn đề khác liên quan đến phát triển du lịch bền vững 1.2.1 Các tiêu chuẩn đảm bảo phát triển du lịch bền vững Phát triển du lịch bền vững trong điều kiện bảo tồn và cải thiện các mặt môi trường, văn hóa, xã hội và kinh tế.  Tiêu chuẩn môi trường: đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, không làm tổn hại đến nguồn tài nguyên, ý thức việc bảo vệ cảnh quan tự nhiên phục vụ du lịch, giảm thiểu tối đa lượng chất rắn, lỏng, khí và khí phát sinh từ hoạt động du lịch.  Tiêu chuẩn văn hoá: Phát triển du lịch phải được xây dựng trên cơ sở của một nền văn hóa phù hợp với sự phát triển bền vững của cả nhân loại. Duy trì các giá trị đạo đức, truyền thống văn hóa có lợi cho sự phát triển du lịch.  Tiêu chuẩn xã hội: Phát triển du lịch đảm bảo sự công bằng xã hội và đem lại lợi ích lâu dài cho xã hội như tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao mức sống người dân và thỏa mãn các chính sách xã hội. GVHD: Th.s Hồ Thị Thu Hồ Trang 13 SVTH: Trần Thị Duy Thanh Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững của Singapore  Tiêu chuẩn kinh tế: Du lịch góp phần tăng GDP hay GNP cho nền kinh tế chung, khả năng duy trì và tạo ra sự công bằng trong các mối quan hệ kinh tế, trao đổi thương mại, duy trì đời sống kinh tế-xã hội. Một nhà kinh doanh du lịch mà có đủ 4 tiêu chí trên thì “sẽ kinh doanh tốt nhờ làm tốt”. Điều này có nghĩa là việc thực hiện kinh doanh du lịch trong nhiều cách có thể không phá huỷ các nguồn lợi tự nhiên, văn hoá và kinh tế nhưng cũng khuyến khích đánh giá cao những nguồn lợi mà du lịch phụ thuộc vào. Theo một số quan điểm khác thì phát triển du lịch còn phải tuân theo tiêu chuẩn về an ninh- chính trị đề xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn trật tự an ninh xã hội và chủ quyền quốc gia, đảm bảo an toàn cho du khách. 1.2.2 Các nguyên tắc phát triển du lịch bền vững Do đặc tính của ngành du lịch là ngành kinh doanh tổng hợp, phức tạp và cần phải có quy hoạch phát triển đồng bộ.Thêm vào đó, sản phẩm của ngành du lịch là sự kết hợp của cả tài nguyên tự nhiên, tài nguyên nhân văn và tài nguyên xã hội. Chính vì vậy, để phát triển du lịch cần phải tuân thủ các nguyên tắc:  Khai thác, sử dụng tài nguyên một cách bền vững.  Giảm tiêu thụ quá mức tài nguyên và xả thải.  Duy trì tính đa dạng về thiên nhiên, xã hội và văn hóa.  Phát triển du lịch phải lồng ghép du lịch vào trong quy hoạch phát triển địa phương và quốc gia.  Phát triển du lịch phải hỗ trợ nền kinh tế địa phương.  Phải có chính sách thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương.  Phát triển du lịch phải có sự tham gia tư vấn của chính phủ, các doanh nghiệp du lịch, các tổ chức, các cơ quan khác.  Chí trọng đào tạo cán bộ kinh doanh du lịch.  Tiếp thị du lịch một cách có trách nhiệm, giáo dục cho du khách có ý thức tôn trọng và bảo vệ môi trường tự nhiên, xã hội và văn hóa của khu du lịch. 1.2.3 Chương trình phát triển du lịch bền vững Xem xét những quan điểm chung về phát triển bền vững, về vị trí đặc biệt của ngành du lịch và những thỏa thuận đạt được trên các Diễn đàn quốc tế người ta đã xác định được một chương trình cho hoạt động du lịch bền vững với 12 mục tiêu: a) Hiệu quả kinh tế: Đảm bảo tính hiệu quả kinh tế và tính cạnh tranh để các doanh nghiệp và các điểm du lịch có khả năng tiếp tục phát triển phồn thịnh và đạt tới lợi nhuận lâu dài. b) Sự phồn thịnh cho địa phương: Tăng tối đa đóng góp của du lịch đối với sự phát triển thịnh vượng của nền kinh tế địa phương tại các điểm du lịch, bao gồm phần tiêu dùng của khách du lịch được giữ lại tại địa phương. c) Chất lượng việc làm: Tăng cường số lượng và chất lượng việc làm tại địa phương do ngành du lịch tạo ra và được ngành du lịch hỗ trợ bao gồm mức thu nhập, điều kiện và khả năng dịch vụ, không có sự phân biệt đối xử về giới, chủng tộc, bệnh tật cả các mặt khác. d) Công bằng xã hội: Cần có sự phối hợp lợi ích kinh tế và xã hội thu được từ hoạt động du lịch một các công bằng và rộng rãi cho tất cả những người trong cộng GVHD: Th.s Hồ Thị Thu Hồ Trang 14 SVTH: Trần Thị Duy Thanh Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững của Singapore đồng đáng được hưởng, kể cả những cơ hội cải thiện cuộc sống, nâng cao mức thu nhập và cung cấp dịch vụ cho người nghèo. e) Sự thỏa mãn của khách du lịch: Cần cung cấp những dịch vụ an toàn, thỏa mãn đầy đủ những yêu cầu của khách du lịch, không phân biệt về giới, chủng tộc và các mặt khác. f) Khả năng kiểm soát của địa phương: Thu hút và trao quyền cho cộng đồng địa phương trong việc xây dựng kế hoạch và đề ra quyết định về quản lý du lịch và phát triển du lịch trong tương lai tại địa phương, có sự tham khảo tư vấn của các thành phần hữu quan khác. g) An sinh cộng đồng: Duy trì và tăng cường chất lượng cuộc sống của người dân địa phương, bao gồm cơ cấu tổ chức xã hội và cách tiếp cận các nguồn tài nguyên, hệ thống hỗ trợ đời sống, tránh làm suy thoái và khai thác quá mức môi trường cũng như xã hội dưới mọi hình thức. h) Đa dạng văn hóa: Tôn trọng và tăng cường giá trị các di sản lịch sử, bản sắc văn hóa, truyền thống và bản sắc đặc biệt của cộng đồng tại các điểm du lịch. i) Thống nhất về tự nhiên: Duy trì và nâng cao chất lượng của cảnh vật, kể cả ở nông thôn hay thành thị tránh để môi trường xuống cấp về thực thể và nhãn quan. j) Đa dạng sinh học: Hỗ trợ việc bảo tồn khu vực tự nhiên, môi trường sống, sinh vật hoang dã và giảm thiết hại đối với các yếu tố này. k) Hiệu quả của nguồn lực: Giảm thiểu mức sử dụng những nguồn tài nguyên quý hiếm và không thể tái tạo được trong việc phát triển và khai thác các cơ sở, phương tiện và dịch vụ du lịch. l) Môi trường trong lành: Phải giảm thiểu ô nhiễm không khí, nước, đất và rác thải từ các hoạt động của du khách và các công ty du lịch.  Tóm lại Những cơ sở lý luận trên là nền tảng quan trọng giúp các nhà quản lý du lịch hoạch định những giải pháp, chính sách đúng đắn trong chiến lược phát triển du lịch nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng vẫn duy trì và bảo vệ nền văn hóa, tài nguyên tự nhiên bền vững. Vận dụng đúng những lý luận và tuân thủ theo đúng những nguyên tắc thì ngành du lịch sẽ phát triển bền vững. Ngành du lịch phát triển bền vững sẽ giúp cho các nhà kinh doanh du lịch mang lại nhiều loại hình, sản phẩm du lịch độc đáo để thu hút khách du lịch và thu lại nhiều lợi nhuận để tiếp tục đầu tư để cải tạo và nâng cấp, bảo vệ cho khu du lịch, tạo điều kiện công ăn việc làm cho người dân địa phương. Không những thế, ngành du lịch bền vững còn mang lại lợi ích cho khách du lịch. Khách du lịch có thể được tiếp cận và khám phá, nghiên cứu về các nền văn hoá, phong tục tập quán lâu đời trường tồn qua thời gian, được chiêm ngưỡng, khám phá các phong cảnh, cảnh quan tự nhiên, hoang sơ, kết hợp với các công trình vui chơi, giải trí và đặc biệt được sử dụng các sản phẩm và du lịch tốt nhất chi phí thấp. Một trong những chứng minh điển hình cho thấy sự đúng đắn của những cơ sở lý luận trên là sự phát triển bền vững của ngành du lịch Singapore. Hiện nay, Singapore là điểm đến du lịch hàng đầu ở Chậu Á với nhiều loại hình du lịch hấp dẫn và độc đáo và đem góp phần đem lại nguồn thu nhập cho quốc gia. Điều đáng nể phục hơn nữa là Singapore luôn đặt lợi ích kinh tế lên đầu trong phát triển du lịch nhưng Singapore luôn bảo vệ được môi trường xanh-sạch bậc nhất Châu Á, luôn bảo tồn và phát huy được bản sắc văn hóa của các dân tộc. GVHD: Th.s Hồ Thị Thu Hồ Trang 15 SVTH: Trần Thị Duy Thanh Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững của Singapore CHƯƠNG II TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở SINGAPORE TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA    2.1 Giới thiệu tổng quan về Singapore 2.1.1 Vị trí địa lý Singapore nằm ở giao nhau của con đường huyết mạch chính vận chuyển hàng hải giữa Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và eo biển Malacca. Nằm tại một trong những giao lộ của thế giới, vị trí chiến lược của Singapore chính là một yếu tố thuận lợi góp phần giúp quốc gia này phát triển thành một trung tâm hàng đầu trong các lĩnh vực thương mại, viễn thông và du lịch ở Châu Á. Singapore không có tài nguyên, song vị trí địa lý mang lại cho quốc đảo này những tiềm năng "tài nguyên" vô cùng phong phú và nhiều ưu thế. Ví trí của Singapore nằm cách đường xích đạo 136,8 km về phía Bắc, giữa vĩ độ 103 38' Đông và 104006' vĩ độ Đông. Thủ đô của nước này cũng với tên gọi là Singapore, chiếm 1/3 diện tích hòn đảo lớn. Lãnh thổ của Singapore được ngăn cách bởi eo biển Johor. Ở phía Nam là eo biển Singapore, eo biển này giáp với biển Đông về phía Đông và giáp với vịnh Malacca và Ấn Độ Dương về phía Tây. Những nước láng giềng kề cận của Singapore là Malaysia, Brunei và Inđônêxia. 0 Singapore nối liền Malaysia bởi hai cây cầu vượt, và những hòn đảo nhỏ thuộc quần đảo Riau của Indonesia chỉ cách quốc gia này một chuyến phà tốc hành. Đối với Thái Lan và Philipin chỉ là một chuyến bay ngắn. Đảo quốc Singapore với một phi trường phục vụ cho hơn 70 hãng hàng không. Quả là, Singapore là đất nước "cửa ngõ" vào Đông Nam Á. Vị trí “cửa ngõ” của Singapore ở Đông Nam Nguồn:www.tropicaltour.vn GVHD: Th.s Hồ Thị Thu Hồ Trang 16 SVTH: Trần Thị Duy Thanh Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững của Singapore 2.1.2 Đặc điểm tự nhiên  Địa hình Quốc đảo nhỏ bé này được tổ hợp nên bởi hơn 50 hòn đảo trong đó Singapore là hòn đảo lớn nhất, chiếm 9/10 diện tích toàn quốc. Singapore gồm ba vùng khác nhau :vùng cao nguyên nằm ở giữa đảo, vùng đồi núi ở miền Tây và vùng đồng bằng ở miền Đông. (1) Miền duyên hải của hòn đảo này trải dải khoảng 140 km bao quanh một diện tích đất khoảng 682 km2 và diện tích này vẫn đang tăng lên do đất đai không ngừng được lấn ra biển và đến năm 2010 sẽ xuất hiện thêm bảy hòn đảo nhỏ ở phía Nam. Điểm cao nhất ở Singapore và khu Bảo tồn Thiên nhiên Bukit Timah nằm ở độ cao khoảng 1700 m so với mực nước biển.  Sông ngòi Sông Singapore là con sông lớn nhất trên đảo quốc này và cũng là trung tâm của các khu dân cư trên đảo. Nó chính là huyết mạch của đất nước và có vai trò quan trọng trong buôn bán và các hoạt động thương mại khác. Ngoài ra, Singapore còn có những dòng sông khác như sông Kallang và các chi lưu của nó được xây dựng thành nhiều con đập để dùng làm hồ nhân tạo chứa nước mưa.  Khí hậu Khí hậu quốc đảo nóng ẩm quanh năm, nhiệt độ dao động không đáng kể, độ ẩm cao và lượng mưa nhiều do vị trí của đảo nằm ngoài hải dương và gần đường xích đạo. Nhiệt độ trung bình 26,70C, độ ẩm trung bình 84,4%, lượng mưa trung bình trong năm 2,359 mm. Tháng 11 đến tháng 1 năm sau là thời điểm nhiều mưa nhất. Mưa ít nhất vào những tháng 6-7-8 trong năm. Điều kiện khí hậu nơi đây thật lý tưởng cho những ai thích tắm nắng, bơi lội, lướt ván buồm và chơi các môn thể thao ở dưới nước khác. 2.1.3 Dân số Đến Singapore, du khách sẽ được gặp gỡ với những người từ rất nhiều quốc gia và nền văn hoá khác nhau. Dân số Singapore hơn 4,4 triệu người (năm 2005) với 77% là người Trung Hoa, 14% là người Mã Lai, 8% là người Ấn Độ, 1% là người lai Âu Á và người có nguồn gốc khác. Mặc dù việc kết hôn qua lại giữa các sắc dân đã diễn ra nhiều năm nhưng mỗi nhóm chủng tộc ở Singapore vẫn giữ được bản sắc văn hóa riêng của mình đồng thời phát triển như một bộ phận không thể thiếu của cộng đồng dân cư Singapore. Về tôn giáo, Singapore là một quốc gia đa tôn giáo, theo thống kê khoảng 51% dân số Singapore theo Phật giáo và Đạo giáo, 15% dân số (chủ yếu là người Hoa, người gốc Âu và người Ấn Độ) là tín đồ Đạo Cơ đốc. Hồi giáo chiếm khoảng 14% dân số, chủ yếu tồn tại trong các cộng đồng người Mã Lai, người Ấn Độ theo Hồi giáo, và người Hồi (người Hoa theo Hồi giáo). Có khỏang 15% dân số Singapore tuyên bố họ không có tôn giáo, các tôn giáo khác không đáng kể. (1) Bản đồ Singapore, Nguồn: : mydailynews.wordtravels.com, Phụ lục trang 76 GVHD: Th.s Hồ Thị Thu Hồ Trang 17 SVTH: Trần Thị Duy Thanh
- Xem thêm -