Tài liệu Kiến thức phonegap

  • Số trang: 155 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 119 |
  • Lượt tải: 1
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

KIẾN THỨC PHONEGAP
Phonegap cho người mới học MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................................................ 5 Các tài liệu liên quan ............................................................................................................. 6 I.Events................................................................................................................................. 7 1.1.Hiểu thêm về events .................................................................................................... 7 1.2.Cách sử dụng EVENTS LISTENER............................................................................. 8 1.3.Hiểu thêm về các dạng sự kiện EVENT TYPES .......................................................... 9 1.3.1.Backbutton ............................................................................................................ 9 1.3.2.Deviceready ........................................................................................................ 10 1.3.3.Menubutton ......................................................................................................... 11 1.3.4.Pause.................................................................................................................. 12 1.3.5.Resume .............................................................................................................. 13 1.3.6.Searchbutton....................................................................................................... 14 1.3.7.Online ................................................................................................................. 15 1.3.8.Offline ................................................................................................................. 16 1.3.9.Một ví dụ đơn giản về sự phản hồi lại các sự kiện events .................................. 17 1.3.10.Một ví dụ đơn giản về việc phản hồi lại các sự kiện Button Events ................... 18 II.Cách làm việc với thiết bị, mạng network, và các thông báo notifications ......................... 20 2.1.Cách lấy thông tin từ thiết bị ...................................................................................... 20 2.1.2.Cách lấy về tên của thiết bị Device Name ........................................................... 20 2.1.3.Cách lấy về thông tin phiên bản phonegap.......................................................... 21 2.1.4.Cách lấy về nền tảng thiết bị Device Platform ..................................................... 21 2.1.5.Cách lấy về ID quốc tế của thiết bị UUID ............................................................ 21 2.1.6.Cách lấy về thông tin phiên bản hệ điều hành ..................................................... 22 2.1.7.Ví dụ về cách lấy thông tin của thiết bị ................................................................ 22 2.2.Cách kiểm tra 1 mạng network .................................................................................. 23 Cách xác định dạng kết nối .......................................................................................... 24 2.3.Cách sử dụng các thông báo NOTIFICATIONS......................................................... 26 2.3.1.Cách sử dụng Alerts ........................................................................................... 26 2.3.2.Cách sử dụng hộp thoại tương tác Confirmation Dialogs .................................... 27 2.3.3.Cách sử dụng Beeps .......................................................................................... 28 2.3.4.Cách sử dụng chế độ rung Vibrations ................................................................. 29 2.3.5.Ví dụ về cách sử dụng tất cả 4 loại thông báo Notifications ................................ 29 III.Gia tốc kế Accelerometer ................................................................................................ 32 Ngô Quang Trung – email: ngotrung.poli.t@gmail.com / www.phonegap.vn/forum 1 Phonegap cho người mới học 3.1.Thế nào là gia tốc kế Accelerometer ? ....................................................................... 32 3.2.Cách sử dụng gia tốc kế Accelerometer .................................................................... 32 3.3.Các ứng dụng dùng gia tốc kế Accelerometer ........................................................... 33 3.4.Cách sử dụng đối tượng gia tốc kế ACCELERATION OBJECT ................................ 36 3.5.Cách sử dụng các phương thức ACCELEROMETER METHODS ............................. 37 3.5.1.Phương thức getCurrentAcceleration.................................................................. 37 3.5.2.Phương thức watchAcceleration ......................................................................... 38 3.5.3.Phương thức clearWatch .................................................................................... 39 3.6.Lựa chọn cấu hình ACCELEROMETER OPTION ..................................................... 40 3.7.Ví dụ về cách sử dụng gia tốc kế ACCELEROMETER .............................................. 40 Cách thức ví dụ hoạt động ........................................................................................... 41 IV.Ví trí địa lý Geolocation ................................................................................................... 42 4.1.Thế nào là vị trí địa lý Geolocation ? .......................................................................... 42 4.2.Cách sử dụng Geolocation ........................................................................................ 42 4.3.Các mẫu ứng dụng về Geolocation ........................................................................... 42 4.4.Các đối tượng POSITION, POSITIONERROR, và COORDINATES .......................... 45 4.4.1.Đối tượng Position Object ................................................................................... 45 4.4.2.Đối tượng PositionError ...................................................................................... 46 4.4.3.Đối tượng Coordinates Object............................................................................. 46 4.5.Ví dụ minh họa về geolocation................................................................................... 46 Cách ví dụ hoạt động ................................................................................................... 47 4.6.Cách cải thiện giao diện và trải nghiệm của người dùng ........................................... 48 V.Media............................................................................................................................... 52 5.1.Các Media Files là gì ? .............................................................................................. 52 5.2.Cách sử dụng các Media Files .................................................................................. 52 5.3.Các ứng dụng mẫu sử dụng media API ..................................................................... 52 5.4.Đối tượng MEDIA OBJECT ....................................................................................... 55 5.5.Cách sừ dụng các phương thức methods ................................................................. 56 5.5.1.phương thức media.getCurrentPosition .............................................................. 56 5.5.2.Phương thức media.getDuration ......................................................................... 57 5.5.3.Phương thức media.pause ................................................................................. 58 5.5.4.Phương thức media.play..................................................................................... 59 5.5.5.Phương thức media.release ............................................................................... 61 5.5.6.Phương thức media.seekTo ............................................................................... 61 5.5.7.Phương thức media.startRecord ......................................................................... 62 5.5.8.Phương thức media.stop .................................................................................... 63 Ngô Quang Trung – email: ngotrung.poli.t@gmail.com / www.phonegap.vn/forum 2 Phonegap cho người mới học 5.5.9.Phương thức media.stopRecord ......................................................................... 64 5.5.10.Kiểm soát lỗi MediaError ................................................................................... 65 5.5.11.Ví dụ về việc sử dụng media api ....................................................................... 66 VI.Lưu trữ Storage .............................................................................................................. 73 6.1.Điểm khác biệt giữa Session Storage và Local Storage ?.......................................... 75 6.2.Cách sử dụng local storage ....................................................................................... 76 6.3.Cách sử dụng đối tượng DATABASE OBJECT ......................................................... 77 6.3.1.Cách tạo và Cách mở 1 database ....................................................................... 77 6.3.2.Cách chạy 1 sql Query ........................................................................................ 78 6.3.3.Cách phân tích và tiền xử lý các câu lệnh SQL (phòng chống SQL injection) ..... 81 6.3.4.Các giao dịch Transactions ................................................................................. 82 6.4.Cách xem 1 tập kết quả ............................................................................................. 84 6.5.Điều chỉnh lỗi ............................................................................................................. 86 6.6.Ví dụ về cách xây dựng 1 database đơn giản : .......................................................... 89 VII.Files ............................................................................................................................... 91 7.1.Hệ thống FILESYSTEMS .......................................................................................... 91 7.2.Tìm hiểu về các thư mục dẫn DIRECTORIES và các files ......................................... 92 7.2.1.Cách sử dụng đối tượng DirectoryEntry Object ................................................... 92 7.2.2.getMetadata ........................................................................................................ 93 7.2.3.setMetadata ........................................................................................................ 94 7.2.4.moveTo ............................................................................................................... 95 7.2.5.copyTo ................................................................................................................ 96 7.2.6.toURI................................................................................................................... 97 7.2.7.remove ................................................................................................................ 97 7.2.8.getParent ............................................................................................................ 98 7.2.9.createReader ...................................................................................................... 98 7.2.10.getDirectory....................................................................................................... 99 7.2.11.getFile ............................................................................................................... 99 7.2.12.removeRecursively.......................................................................................... 100 7.3.metadata ................................................................................................................. 101 7.4.FileError................................................................................................................... 102 7.5.Flags ....................................................................................................................... 102 7.6.LocalFileSystem ...................................................................................................... 103 7.7.DirectoryReader ...................................................................................................... 104 7.8.Cách sử dụng đối tượng FileEntry Object................................................................ 105 7.8.1.getMetadata ...................................................................................................... 106 Ngô Quang Trung – email: ngotrung.poli.t@gmail.com / www.phonegap.vn/forum 3 Phonegap cho người mới học 7.8.2.moveTo ............................................................................................................. 107 7.8.3.copyTo .............................................................................................................. 108 7.8.4.toURI................................................................................................................. 109 7.8.5.remove .............................................................................................................. 109 7.8.6.getParent .......................................................................................................... 109 7.8.7.createWriter ...................................................................................................... 110 7.8.8.file ..................................................................................................................... 111 7.9.Cách đọc các files - FileReader ............................................................................... 111 7.9.1.readAsDataURL ................................................................................................ 112 7.9.2.abort.................................................................................................................. 113 7.9.3.readAsText........................................................................................................ 114 7.10.Cách đọc các files – FileWriter .............................................................................. 116 7.11.Cách truyền dẫn files – FileTransfer ...................................................................... 120 7.11.1.upload ............................................................................................................. 120 7.11.2.download......................................................................................................... 124 7.11.3.abort................................................................................................................ 125 7.11.4.onprogress ...................................................................................................... 125 7.12.FileTransferError ................................................................................................... 126 VIII.Camera ....................................................................................................................... 127 8.1.Cách truy cập 1 ảnh Picture..................................................................................... 127 8.2.Cách thiết lập các cấu hình trong Camera Options .................................................. 139 8.2.1.Quality............................................................................................................... 140 8.2.2.destinationType ................................................................................................. 141 8.2.3.sourceType ....................................................................................................... 143 8.2.4.allowEdit ........................................................................................................... 145 8.2.5.encodingType ................................................................................................... 146 8.2.6.targetHeight và targetWidth ............................................................................... 146 8.2.7.mediaType ........................................................................................................ 146 8.2.8.saveToPhotoAlbum ........................................................................................... 147 8.3.Làm việc với các vấn đề xảy ra với camera ............................................................. 147 IX.Splashscreen ................................................................................................................ 151 10.1.Cách phần quyền Permissions .............................................................................. 151 Android ..................................................................................................................... 151 iOS ............................................................................................................................ 151 10.2.Cách thiết lập......................................................................................................... 151 10.3.show ...................................................................................................................... 152 Ngô Quang Trung – email: ngotrung.poli.t@gmail.com / www.phonegap.vn/forum 4 Phonegap cho người mới học 10.4.hide ....................................................................................................................... 153 LỜI NÓI ĐẦU 1 điểm cá nhân mình rất thích ở Phonegap, đó chính là tính đơn giản và hầu như không có tính ràng buộc. Phonegap được gọi là framework tuy nhiên nó không giống như 1 vài framework PHP mà mình đã từng học, với những framework PHP này, nó định nghĩa lại hoàn toàn cách bạn viết mã code, và nó đòi hỏi bạn phải hiểu rõ sâu rộng về các thành phần hệ thống bên trong, thì bạn mới có thể lập trình thông thạo được. Với Phonegap, nó không kìm kẹp bạn vào trong 1 hệ thống có 1 quy chuẩn riêng rối rắm nào cả, bạn có thể tự do thoải mái lập trình theo cách mà bạn muốn (tuy nhiên cái gì cũng có 2 mặt của nó), bạn chỉ cần nắm bắt 1 công nghệ duy nhất - công nghệ nền Web(bao gồm HTML5, Javascript, CSS), bỏ qua gánh nặng cần phải nắm bắt và hiểu rõ về các công nghệ bên trong mỗi nền tảng (Android, iOS, Blackberry, Windowphone, …) mà bạn vẫn có thể tạo ra được các ứng dụng “viết một lần, biên dịch qua cloud và chạy khắp nơi – tương thích với hầu hết các nền tảng hệ điều hành di động hiện tại”. Tài liệu được viết giống như 1 bản ghi chép, ghi lại những thứ mà mình đã đọc được từ các ebook tiếng anh, do vậy bố cục sắp xếp của nó có thể chưa chính xác, cách trình bày không theo chuẩn 1 ebook nào cả và nhiều chỗ viết chưa rõ nghĩa và không mạch lạc do hạn chế về ngoại ngữ của bản thân mình. Tài liệu mang đậm tính chất cá nhân do vậy bạn sẽ bắt gặp trong tài liệu này nhiều đoạn kí tự in đậm, in màu, cỡ chữ lớn bất thường và được tô màu khác nhau - đó là các đoạn có liên quan đến nhau hay là những ghi chú quan trọng mà bạn cần phải đọc kĩ. Nội dung trong tài liệu này được dựa trên các cuốn ebook: “Beginning Phonegap Thomas Myer”, “PhoneGap Essentials - John M. Wargo”, “Apache Cordova Documentation 2.2.0 – Phonegap team”, và 1 số giải thích, định nghĩa về kiến trúc của HTML5 từ W3C.org. Tài liệu này không đề cập tới đầy đủ các hàm APIs được Phonegap hỗ trợ. Cụ thể, các phần sau bị lược bỏ: Capture, Compass, Contacts, Globalization, Guides (do mình không có thời gian để viết nốt, và mình cũng không sử dụng đến các phần bị lược bỏ này) Nếu có thắc mắc hay góp ý gì, các bạn có thể đăng ký ngay 1 nick vào diễn đàn www.phonegap.vn/forum để đặt câu hỏi trực tiếp, các MOD và ADMIN sẽ trả lời câu hỏi của bạn trong thời gian sớm nhất. Ngô Quang Trung – email: ngotrung.poli.t@gmail.com / www.phonegap.vn/forum 5 Phonegap cho người mới học Các tài liệu liên quan  “Lập trình hướng đối tượng trong Javascript và các kiểu mẫu thiết kế”: http://www.slideshare.net/myloveforyounqt/lap-trinh-huong-doi-tuong-trongjavascript-va-cac-kieu-mau-thiet-ke  “Cách tối ưu hóa môi trường lập trình ứng dụng cho Android”: http://www.slideshare.net/myloveforyounqt/cch-ti-u-ha-mi-trng-lp-trnh-ng-dngcho-android-tng-tc-my-o-android  Hoặc đơn giản truy cập vào thư mục chia sẻ sau: http://sdrv.ms/VoAXBi (rất có thể trong 1 thời gian nữa, mình sẽ viết 1 ebook liên quan đến Jquery Mobile, nếu có thì các bạn sẽ thấy nó xuất hiện trong thư mục chia sẻ này) Ngô Quang Trung – email: ngotrung.poli.t@gmail.com / www.phonegap.vn/forum 6 Phonegap cho người mới học I.Events 1 sự kiện events trong phonegap tương đối giống sự kiện trong javascript.1 hành động (thao tác) được thực hiện trên thiết bị - ví dụ như document object model (DOM) đã được tải xong và do đó thiết bị ở trạng thái sẵn sàng “ready” - và hiện tại phonegap có thể thực hiện 1 vài thứ để trả lời(đáp ứng) lại sự kiện này 1.1.Hiểu thêm về events Để đơn giản hóa, ta hiểu 1 event là bất cứ hành động nào mà có thể được xác định (nhận biết) bởi phonegap.trong lập trình javascript truyền thống, bất cứ phần tử nào trên 1 trang page cũng có thể có các sự kiện event nào đó, và nó có thể được kích hoạt bởi 1 vài mã javascript.ví dụ như 1 sự kiện onrollover trên 1 link có thể gây ra xuất hiện 1 bảng pop-up, hay sự kiện onclick có thể gây ra 1 bảng hộp thoại xem trước Tóm lại, sự kiện events có thể là click chuột, 1 image loading, rolling over trên 1 link nào đó hay những đối tượng DOM khác, việc lựa chọn 1 trường input field trong 1 form, submitting 1 form, hay sự kiện gõ 1 phím bất kì trên bàn phím.về đa số thì tất cả các dạng sự kiện events trên cũng có thể được sử dụng khi ta phát triển các ứng dụng sử dụng phonegap.tuy nhiên có những sự kiện chỉ được định nghĩa bên trong phonegap như sau :  deviceready  pause  resume  online  offline  backbutton  batterycritical  batterylow  batterystatus  menubutton  searchbutton  startcallbutton Ngô Quang Trung – email: ngotrung.poli.t@gmail.com / www.phonegap.vn/forum 7 Phonegap cho người mới học  endcallbutton  volumedownbutton  volumeupbutton trong tất cả các sự kiện events trên thì sự kiện deviceready là quan trọng nhất mà ta phải xem xét tới.không có nó thì ứng dụng của ta sẽ không biết khi nào phonegap đã được load hoàn toàn.khi nó được kích hoạt, ta có thể gọi 1 cách an toàn bất cứ các hàm PhoneGap function nào và do đó có thể lần lượt truy cập an toàn vào các API bản địa khi sự kiện deviceready event được kích hoạt, thì ta biết được 2 điều : DOM đã được load, và do vậy đã có PhoneGap API 1.2.Cách sử dụng EVENTS LISTENER để sử dụng bất cứ sự kiện event nào, thì ta sẽ cần phải sử dụng 1 event listener.như ví dụ sau : dùng để xác định sự kiện deviceready.ta phải làm như sau : PhoneGap Device Ready Example Ngô Quang Trung – email: ngotrung.poli.t@gmail.com / www.phonegap.vn/forum 8 Phonegap cho người mới học Ví dụ trên nhắc nhở ta rằng deviceready có thể là 1 sự kiện nhưng nó lại không phải là sự kiện chuẩn tắc trong trình duyệt, nó chỉ hoạt động và nhận biết bởi trong phonegap.nếu ta thử chạy sự kiện này trong 1 trình duyệt thông thường thì nó không bao giờ được kích hoạt 1.3.Hiểu thêm về các dạng sự kiện EVENT TYPES 1.3.1.Backbutton Sự kiện backbutton được kích hoạt khi người dùng ấn vào nút Back trên thiết bị Android Để xác định sự kiện event này, thì ta cần đăng ký 1 event listener như sau : document.addEventListener(“backbutton”, onBackButton, false); function onBackButton(){ //handle the back button } Cũng giống như các sự kiện event khác thì ta không nên đăng ký giống như thế này cho tới khi ta đã xác định được sự kiện deviceready event: PhoneGap backbutton Example 1.3.2.Deviceready Như đã nhắc đến từ trước, sự kiện deviceready là sự kiện quan trọng nhất mà ta có thể xác định.theo đó ta cần phải xác định sự kiện này đầu tiên trước khi ta làm bất cứ những gì khác bởi vì khi nó được kích hoạt thì đồng nghĩa với việc ta chắc chắn gọi được các PhoneGap API document.addEventListener(“deviceready”, onDeviceReady, false); function onDeviceReady(){ //ready! } Để dành cho những người phát triển trên BlackBerry OS 4.6, thì RIM Browserfield không hỗ trợ hàm sự kiện event này, nên ta cần sử dụng PhoneGap.available để thay thế như sau : function onLoad() { var intervalID = window.setInterval( function() { if (PhoneGap.available) { window.clearInterval(intervalID); onDeviceReady(); } }, 500 ); } function onDeviceReady() { // use the phonegap api! } Ngô Quang Trung – email: ngotrung.poli.t@gmail.com / www.phonegap.vn/forum 10 Phonegap cho người mới học 1.3.3.Menubutton Sự kiện menubutton được kích hạot khi người dung ấn vào nút Menu trên thiết bị android Để xác định sự kiện này, thì ta cần đăng ký 1 event listener như sau : document.addEventListener(“menubutton”, onMenuButton, false); function onMenuButton(){ //handle the menu button } Cũng giống như các events khác, ta không nên đăng ký kiểu như thế này cho tới khi ta xác định được sự kiện deviceready PhoneGap menubutton Example Ngô Quang Trung – email: ngotrung.poli.t@gmail.com / www.phonegap.vn/forum 11 Phonegap cho người mới học 1.3.4.Pause Khi sự kiện pause được kích hoạt là khi 1 ứng dụng được đặt vào chế độ chạy nền Để xác định sự kiệ này, ta đăng kí 1 event listener như sau : document.addEventListener(“pause”, onPause, false); function onPause(){ //handle the pause event } Hay ta làm theo như đúng tiêu chuẩn giống như ở trên như sau : PhoneGap pause Example Ngô Quang Trung – email: ngotrung.poli.t@gmail.com / www.phonegap.vn/forum 12 Phonegap cho người mới học 1.3.5.Resume Sự kiện resume được kích hoạt khi 1 ứng dụng đang ở trạng thái tạm dừng (chạy nền) được kích hoạt trở lại làm việc Để xác định sự kiệ này, ta đăng kí 1 event listener như sau : document.addEventListener(“resume”, onResume, false); function onResume(){ //handle the resume event } Cũng giống như các events khác, ta không nên đăng ký kiểu như thế này cho tới khi ta xác định được sự kiện deviceready PhoneGap resume Example Ngô Quang Trung – email: ngotrung.poli.t@gmail.com / www.phonegap.vn/forum 13 Phonegap cho người mới học 1.3.6.Searchbutton Sự kiện searchbutton được kích hoạt khi người dùng ấn vào nút Search trên thiết bị android Để xác định sự kiệ này, ta đăng kí 1 event listener như sau : document.addEventListener(“searchbutton”, onSearchButton, false); function onSearchButton(){ //handle the search button } Cũng giống như các events khác, ta không nên đăng ký kiểu như thế này cho tới khi ta xác định được sự kiện deviceready PhoneGap searchbutton Example Ngô Quang Trung – email: ngotrung.poli.t@gmail.com / www.phonegap.vn/forum 14 Phonegap cho người mới học 1.3.7.Online Sự kiện online được kích hoạt khi 1 ứng dụng phonegap đang online (điều này có nghĩa là nó đang được kết nối internet).đây là 1 sự kiện mới được thêm vào trong phiên bản 0.9.6 và nó chỉ được hỗ trợ trên các thiết bị iOS, Android, and BlackBerry Để xác định sự kiệ này, ta đăng kí 1 event listener như sau : document.addEventListener(“online”, isOnline, false); function isOnline(){ //handle the online event } Cũng giống như các events khác, ta không nên đăng ký kiểu như thế này cho tới khi ta xác định được sự kiện deviceready PhoneGap online Example Ngô Quang Trung – email: ngotrung.poli.t@gmail.com / www.phonegap.vn/forum 15 Phonegap cho người mới học 1.3.8.Offline Sự kiện offline được kích hoạt khi 1 ứng dụng phonegap đang offline (điều này có nghĩa là nó không kết nối internet).đây là 1 sự kiện mới được thêm vào trong phiên bản 0.9.6 và nó chỉ được hỗ trợ trên các thiết bị iOS, Android, and BlackBerry Để xác định sự kiệ này, ta đăng kí 1 event listener như sau : document.addEventListener(“offline”, isOffline, false); function isOffline(){ //handle the offline event } Cũng giống như các events khác, ta không nên đăng ký kiểu như thế này cho tới khi ta xác định được sự kiện deviceready PhoneGap offline Example Ngô Quang Trung – email: ngotrung.poli.t@gmail.com / www.phonegap.vn/forum 16 Phonegap cho người mới học 1.3.9.Một ví dụ đơn giản về sự phản hồi lại các sự kiện events Ta tạo ra ứng dụng đơn giản, phản hồi lại các sự kiện pause và resume events : PhoneGap Event Example Ngô Quang Trung – email: ngotrung.poli.t@gmail.com / www.phonegap.vn/forum 17 Phonegap cho người mới học Chương trình chạy như thế nào event listener là 1 khóa quan trọng, nó dùng để xác định khi nào sự kiện deviceready event được kích hoạt và khi sự kiện này được kích hoạt thì ta biết được rằng ta có thể gọi 1 cách an toàn các API còn lại của phonegap khi nó được kích hoạt, thì sự kiện deviceready event làm chạy hàm onDeviceReady() function và lần lượt trong hàm này đăng ký 2 event listener mới, 1 cái cho sự kiện pause event và cái thứ 2 cho sự kiện resume event 1.3.10.Một ví dụ đơn giản về việc phản hồi lại các sự kiện Button Events PhoneGap Button Example Chương trình chạy như thế nào Chương trình đơn giản là đầu tiên tiến hành kiểm tra để chắc chắn rằng ứng dụng phonegap đã sẵn sàng hay chưa, và sau đó đăng ký 3 event listeners, từng cái 1 dành cho các nút của thiết bị như Search, Menu, và Back buttons Ngô Quang Trung – email: ngotrung.poli.t@gmail.com / www.phonegap.vn/forum 19 Phonegap cho người mới học II.Cách làm việc với thiết bị, mạng network, và các thông báo notifications 2.1.Cách lấy thông tin từ thiết bị Phonegap có 1 runtime object được gọi là đối tượng thiết bị device, để lưu giữ thông tin có ích về thiết bị.sau đây là những thuộc tính của đối tượng device :  device.name – là tên của thiết bị (ví dụ như my iphone)  device.phonegap – phiên bản của phonegap  device.platform – loại của thiết bị (ví dụ như iphone)  device.uuid – số id của thiết bị  device.Version – phiên bản hệ điều hành OS đang chạy quan trọng phải chú ý rằng : device được gán thành đối tượng window object, do vậy nó hoàn toàn có phạm vi toàn cục.hiểu theo cách khác, cả 2 biến sau đều tham chiếu tới cùng thiết bị device : //both of these reference the same device var myPhoneName = window.device.name; var myPhoneName = device.name; trong phần này ta sẽ học lấy về các thông tin sau :  tên của thiết bị device  phiên bản phonegap  ID quốc tế dùng để xác định thiết bị duy nhất (UUID)  Phiên bản hệ điều hành của thiết bị 2.1.2.Cách lấy về tên của thiết bị Device Name Để lấy về tên của thiết bị ta sử dụng device.name như sau: var myPhoneName = device.name; giá trị này được trả về được thiết lập bởi nhà sản xuất và có thể biến đổi từ sản phẩm này đến sản phẩm khác và biến đổi ngay cả trên cùng 1 phiên bản sản phẩm.ví dụ, đây là 1 danh sách của các giá trị trả về cho các loại điện thoại khác nhau :  Android Nexus One trả về là Passion ( đây là tên mã sản phẩm)  Android Motorola Droid trả về là voles Ngô Quang Trung – email: ngotrung.poli.t@gmail.com / www.phonegap.vn/forum 20
- Xem thêm -