Tài liệu Kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh quận Liên Chiểu, Nam Đà Nẵng

  • Số trang: 113 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 15 |
  • Lượt tải: 0
hoanglinhviet

Tham gia: 14/06/2017

Mô tả:

Kinh tế Việt Nam đang có những bước phát triển không ngừng, đạt được nhiều thành tựu khả quan như tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước, ổn định việc làm, an sinh xã hội, kiềm chế lạm phát, ổn định lãi suất... Hệ thống ngân hàng thương mại hoạt động ổn định, vững mạnh mang đến nhiều lợi thế cung cấp nhanh chóng nguồn vốn, các dịch vụ tài chính đáp ứng nhu cầu đa dạng của các thành phần kinh tế trong xã hội góp phần quan trọng vào sự thành công và phát triển của nền kinh tế. Hoạt động của ngân hàng thương mại rất đa dạng như nhận tiền gửi, cấp tín dụng, bảo lãnh, cung cấp dịch vụ thanh toán trong và ngoài nước… Trong đó, hoạt động cơ bản và thiết yếu mang đến nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng chính là hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, song song với lợi ích khi phát triển và mở rộng tín dụng các ngân hàng thương mại luôn phải đối mặt với rủi ro tín dụng, rủi ro gây ra tổn thất nghiêm trọng về tài chính, giá trị, thậm chí có nguy cơ khiến cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng bị thua lỗ dẫn đến phá sản. Chính vì thế việc kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay luôn được các ngân hàng thương mại xem xét là việc quan trọng và thiết yếu trong hoạt động kinh doanh của mình. Agribank CN Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng với trụ sở chính đặt tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nơi dân cư sinh sống ổn định, giao thông thuận lợi và thu hút các doanh nghiệp từ nhiều nơi về đặt cơ sở kinh doanh, sản xuất với ba khu công nghiệp lớn là KCN Hòa Khánh, KCN Hòa Khánh mở rộng và KCN Liên Chiểu nổi tiếng miền Trung Tây Nguyên. Không những thế, Agribank CN Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của nhà nước trong việc ưu tiên tạo nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Với sự thuận lợi về vị trí kinh doanh đặt tại trung tâm quận Liên Chiểu, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ của thành phố Đà Nẵng nói riêng và khu vực Miền Trung Tây Nguyên nói chung. Chính vì thế, phát triển tín dụng doanh nghiệp mang đến một nguồn thu quan trọng và được xem là mục tiêu quan trọng trong kinh doanh của chi nhánh. Đi đôi với với việc tăng trưởng quy mô tín dụng, phát triển khách hàng doanh nghiệp là rủi ro tín dụng phát sinh. Với đặc điểm các khoản cấp tín dụng doanh nghiệp thường có quy mô lớn nên đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng. Tuy nhiên, do quy mô lớn nên trong trường hợp RRTD xảy ra, dễ dàng gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Đặc biệt dư nợ doanh nghiệp trong những năm qua tại chi nhánh luôn chiếm tỷ lệ cao trên 40% trong tổng dư nợ cho vay. Chính vì thế công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp luôn được ban lãnh đạo chi nhánh quan tâm và giám sát chặt chẽ. Xuất phát từ tính cấp thiết và quan trọng như trên tác giả quyết định chọn đề tài: “Kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng” để nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp của mình.
LUẬN VĂN THAM KHẢO KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN LIÊN CHIỂU, NAM ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận văn MỤC LỤC MỞ ĐẦU..........................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của đề tài........................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................2 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu............................................................3 4. Phương pháp nghiên cứu......................................................................4 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài..............................................5 6. Bố cục luận văn.....................................................................................5 7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu..............................................................6 CHƯƠNG 1....................................................................................................12 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI..............................................................................................12 1.1. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI............................................12 1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp...........................................................12 1.1.2. Hoạt động cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại.....13 1.1.3. Rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại.............................................................................................17 1.2. KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...................22 1.2.1. Khái niệm kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp...................................................................................................22 1.2.2. Mục tiêu kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp..............................................................................................................22 1.2.3. Nội dung kiểm soát rủi ro tín dụng cho hoạt động cho vay doanh nghiệp..............................................................................................................23 1.2.5. Các tiêu chí đánh giá kết quả của hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp..................................................................30 1.2.6. Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp.....................................................................................33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1..............................................................................36 CHƯƠNG 2....................................................................................................37 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH QUẬN LIÊN CHIỂU NAM ĐÀ NẴNG......................................................37 2.1. GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK CN QUẬN LIÊN CHIỂU NAM ĐÀ NẴNG.............................................................................................................37 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển..................................................37 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban....................................38 2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động.................................................39 2.1.4. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Agribank CN Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng giai đoạn năm 2017-2019...........................40 2.2. THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẬN LIÊN CHIỂU NAM ĐÀ NẴNG........................................................47 2.2.1. Môi trường kinh doanh tại Quận Liên Chiểu và tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng.........................................................47 2.2.2. Thực trạng thực hiện nội dung kiểm soát rủi ro trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Agribank Chi nhánh Quận Liên Chiểu:...............53 2.2.3. Kết quả công tác kiểm soát rủi ro trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Agribank CN Quận Liên Chiểu....................................................71 2.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH QUẬN LIÊN CHIỂU NAM ĐÀ NẴNG.................................75 2.3.1. Kết quả quả đạt được....................................................................75 2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân....................................................77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2..............................................................................83 CHƯƠNG 3....................................................................................................85 KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH QUẬN LIÊN CHIỂU NAM ĐÀ NẴNG......................................85 3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ...........................................85 3.1.1. Định hướng hoạt động kinh doanh của ngân hàng......................85 3.1.2. Định hướng phát triển cho vay doanh nghiệp và kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp............................................88 3.2. KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH QUẬN LIÊN CHIỂU NAM ĐÀ NẴNG...........90 3.2.1. Khuyến nghị đối với Agribank Chi nhánh Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng...........................................................................................................90 3.2.2. Khuyến nghị đối với Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng.........100 3.2.3. Khuyến nghị đối với Agribank....................................................101 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3............................................................................104 KẾT LUẬN..................................................................................................105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................1 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Agribank; Ngân Ngân hàng Nông Nghiệp và hàng No&PTNT Việt Phát Triển Nông thôn Việt Nam; Nam NHTM RRTD DN CN KCN TCTD QHKH TĐKV TSĐB XHTD QLNCV Ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng Doanh nghiệp Chi nhánh Khu công nghiệp Tổ chức tín dụng Quan hệ khách hàng Thẩm định khoản vay Tài sản đảm bảo Xếp hạng tín dụng Quản lý nợ cho vay DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Tên bảng Tình hình huy động vốn tại Agribank CN Quận Liên Chiểu năm 2017 – 2019 Tình hình cấp tín dụng tại Agribank CN Quận Liên Chiểu năm 2017 – 2019 Kết quả hoạt động kinh doanh tại Agribank CN Quận Liên Chiểu năm 2017 – 2019 Tình hình cho vay doanh nghiệp tại Agribank CN Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng trong năm 2017-2019 Bảng đánh giá khách hàng quyết định cho vay Cơ cấu nhóm nợ trong cho vay doanh nghiệp trong giai đoạn 2017-2019 Nợ xấu trong cho vay doanh nghiệp trong giai đoạn 2017-2019 Trích lập dự phòng tại Agribank CN Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng giai đoạn 2017-2019 Bảng tỷ lệ xóa nợ ròng tại Agribank CN Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng giai đoạn 2017-2019 Trang 45 47 51 56 61 77 79 79 80 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Kinh tế Việt Nam đang có những bước phát triển không ngừng, đạt được nhiều thành tựu khả quan như tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước, ổn định việc làm, an sinh xã hội, kiềm chế lạm phát, ổn định lãi suất... Hệ thống ngân hàng thương mại hoạt động ổn định, vững mạnh mang đến nhiều lợi thế cung cấp nhanh chóng nguồn vốn, các dịch vụ tài chính đáp ứng nhu cầu đa dạng của các thành phần kinh tế trong xã hội góp phần quan trọng vào sự thành công và phát triển của nền kinh tế. Hoạt động của ngân hàng thương mại rất đa dạng như nhận tiền gửi, cấp tín dụng, bảo lãnh, cung cấp dịch vụ thanh toán trong và ngoài nước… Trong đó, hoạt động cơ bản và thiết yếu mang đến nguồn thu chủ yếu cho ngân hàng chính là hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, song song với lợi ích khi phát triển và mở rộng tín dụng các ngân hàng thương mại luôn phải đối mặt với rủi ro tín dụng, rủi ro gây ra tổn thất nghiêm trọng về tài chính, giá trị, thậm chí có nguy cơ khiến cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng bị thua lỗ dẫn đến phá sản. Chính vì thế việc kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay luôn được các ngân hàng thương mại xem xét là việc quan trọng và thiết yếu trong hoạt động kinh doanh của mình. Agribank CN Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng với trụ sở chính đặt tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng nơi dân cư sinh sống ổn định, giao thông thuận lợi và thu hút các doanh nghiệp từ nhiều nơi về đặt cơ sở kinh doanh, sản xuất với ba khu công nghiệp lớn là KCN Hòa Khánh, KCN Hòa Khánh mở rộng và KCN Liên Chiểu nổi tiếng miền Trung Tây Nguyên. Không những thế, Agribank CN Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của nhà nước trong việc ưu tiên tạo nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp phát triển và mở rộng hoạt 2 động sản xuất kinh doanh. Với sự thuận lợi về vị trí kinh doanh đặt tại trung tâm quận Liên Chiểu, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ của thành phố Đà Nẵng nói riêng và khu vực Miền Trung Tây Nguyên nói chung. Chính vì thế, phát triển tín dụng doanh nghiệp mang đến một nguồn thu quan trọng và được xem là mục tiêu quan trọng trong kinh doanh của chi nhánh. Đi đôi với với việc tăng trưởng quy mô tín dụng, phát triển khách hàng doanh nghiệp là rủi ro tín dụng phát sinh. Với đặc điểm các khoản cấp tín dụng doanh nghiệp thường có quy mô lớn nên đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng. Tuy nhiên, do quy mô lớn nên trong trường hợp RRTD xảy ra, dễ dàng gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Đặc biệt dư nợ doanh nghiệp trong những năm qua tại chi nhánh luôn chiếm tỷ lệ cao trên 40% trong tổng dư nợ cho vay. Chính vì thế công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp luôn được ban lãnh đạo chi nhánh quan tâm và giám sát chặt chẽ. Xuất phát từ tính cấp thiết và quan trọng như trên tác giả quyết định chọn đề tài: “Kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng” để nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt NamChi nhánh Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng, trên cơ sở phân tích những kết quả, hạn chế và nguyên nhân trong hoạt động này để đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng này. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và hoạt động kiểm soát 3 rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của NHTM. - Phân tích thực trạng kiểm soát RRTD trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng. - Đề xuất các khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Agribank CN Quận Liên Chiểu. 2.3. Câu hỏi nghiên cứu: Để thực hiện được các nhiệm vụ nghiên cứu trên, đề tài tập trung giải quyết các câu hỏi chính sau: - Kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp của NHTM bao gồm những nội dung gì? Tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động này? - Thực trạng hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Agribank CN Quận Liên Chiểu như thế nào? Những kết quả, những hạn chế và nguyên nhân những hạn chế là gì? Agribank CN Quận Liên Chiểu cần phải làm gì để hoàn thiện hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng mình? 3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận về kiểm soát RRTD trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại và thực tiễn công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Agribank CN Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng. Cụ thể, tác giả sẽ tiến hành hoạt động thu thập, đánh giá thông tin về công tác cho vay và kiểm soát rủi ro trong hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại các bộ phận của Ngân hàng: Ban Giám đốc, Phòng Kế toán Ngân Quỹ, Phòng Kế hoạch kinh doanh, Phòng giao dịch Hòa Minh và Phòng 4 giao dịch Hòa Khánh. Bên cạnh đó, nghiên cứu, xem xét, đánh giá về các khách hàng doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng tại ngân hàng. Ngoài ra, đề tài còn tham khảo thêm các văn bản pháp lý, các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác cho vay khách hàng doanh nghiệp: Tòa án, Thi hành án, Phòng công chứng và cơ quan đăng ký tài sản thế chấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 3.2. Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung : Nghiên cứu kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Agribank CN Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng. - Về không gian : Luận văn được thực hiện tại Agribank CN Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng. - Về thời gian : Để phù hợp với điều kiện pháp lý, thị trường, chính sách kinh doanh của đơn vị thực tập hiện tại, số liệu khảo sát thực trạng được giới hạn trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2019. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp điều tra, thu thập dữ liệu, tình hình + Số liệu thứ cấp: Tác giả thu thập từ tài liệu có sẵn tại Agribank Chi nhánh quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng như báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tín dụng, doanh số cho vay, khách hàng doanh nghiệp, tỷ lệ nợ xấu, nợ xử lý rủi ro qua các năm 2017 đến năm 2019. + Số liệu sơ cấp: Tác giả tiến hành phương pháp phỏng vấn chuyên sâu thông qua việc thực hiện phỏng vấn với các đối tượng là cán bộ tín dụng tại ngân hàng, Ban Giám đốc để có thông tin về thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng doanh nghiệp (Các câu hỏi dự kiến đối với cán bộ tín dụng: Hoạt động kiểm soát RRTD trong cho vay doanh nghiệp có được thực hiện như thế nào?; Khó khăn trong việc thực hiện kiểm soát RRTD?... Câu hỏi với ban lãnh đạo: Quy trình kiểm soát rủi ro tín dụng tại đơn vị mình có những ưu điểm và hạn 5 chế gì?; Định hướng phát triển cho vay doanh nghiệp và việc tăng cường, nâng cao công tác kiểm soát RRTD trong thời gian đến tại đơn vị như thế nào?). - Trên cơ sở đó các số liệu đã phân tích, tác giả sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu để phân tích, đánh giá hoạt động kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Agribank CN Quận Liên Chiểu, đồng thời đề xuất các khuyến nghị giải quyết hạn chế tồn tại. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về, rủi ro tín dụng, kiểm soát RRTD trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại NHTM. - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động cho vay, kết quả hoạt động kinh doanh và thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Agribank CN Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng các mặt đã đạt được và các mặt còn hạn chế. Từ đó, có các đề xuất, các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát RRTD trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Agribank CN Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng. 6. Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo bố cục của luận văn được chia thành 3 phần chính: Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng. Chương 3: Khuyến nghị hoàn thiện kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng. 6 7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài “Kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng”, tác giả đã thu thập, tìm hiểu và tham khảo nội dung một số bài báo khoa học, luận văn thạc sỹ của trường Đại học Kinh tế, có mối quan hệ với đề tài lựa chọn làm nền tảng cho quá trình hoàn thành luận văn, cụ thể như sau: * Các bài báo khoa học có liên quan - Lê Thu Hương (2019), Một số lý luận cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại; Nguồn Tạp chí Tài chính số tháng 02/2019. Bài báo đã khái quát về rủi ro tín dụng, quản trị rủi rủi ro tín dụng, các mô hình quản trị rủi ro tín dụng đang được các NHTM áp dụng hiện nay. Tác giả đã nêu ra các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị RRTD tại ngân hàng thương mại như môi trường kinh tế vĩ mô là các yếu tố như tăng trưởng GDP, lạm phát và lãi suất hay nhóm các nhân tố thuộc về nội tại của các ngân hàng là quy mô, tốc độ tăng trưởng tín dụng, cơ cấu tín dụng, nguồn nhân lực. Đồng thời, tác giả nêu rõ quy trình quản trị RRTD gồm các nội dung: Nhận biết rủi ro; đo lường rủi ro; ứng phó rủi ro; kiểm soát rủi ro trong đó nhấn mạnh vấn đề kiểm soát rủi tín dụng là vấn đề quan trọng nhằm mục đích tài trợ, khắc phục và hạn chế thấp nhất chi phí rủi ro và tổn thất mà RRTD đã gây ra cho ngân hàng. - Nhóm tác giả Nguyễn Thị Gấm, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Quang Hưng (2017), Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, Nguồn Tạp chí Tài chính số tháng 08/2017. Nội dung bài báo khái quát thực trạng quản trị rủi ro tín dụng DN của các NHTM các ưu nhược điểm đã đạt được, từ đó đề xuất giải pháp tăng 7 cường hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp tại NHTM như phân tán RRTD, xây dựng văn hóa quản trị RRTD, xây dựng cơ sở dữ liệu và thông tin về RRTD đối với DN, tăng cường giám sát nội bộ, hoạch định chiến lược quản trị rủi ro an toàn và hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín nhiệm khách hàng DN. - Nhóm tác giả Nguyễn Thị Kim Nhung, Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (2017), Một số vấn đề về rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại, Nguồn Tạp chí Tài chính số tháng 12/2017. Nội dung bài báo khái quát nguyên nhân RRTD và những hệ quả do RRTD gây ra đối với NHTM, nền kinh tế. Chỉ ra các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng như nợ quá hạn, nợ xấu, dự phòng RRTD, từ đó đề xuất các biện pháp phòng ngừa và xử lý rủi ro tín dụng tại các NHTM. Đồng thời, nêu ra các quy định pháp lý liên quan đến phòng ngừa RRTD hiện đang áp dụng tại Việt Nam. - Đỗ Đoan Trang (2019), Về quản trị rủi ro tín dụng các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, Nguồn Tạp chí Tài Chính số tháng 02/2019. Bài viết nêu lên khái quát về thực trạng quản trị RRTD tại các Ngân hàng Thương mại tại Việt Nam trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Qua đó rút ra các hạn chế của việc quản trị RRTD ngân hàng hiện nay là do việc mở rộng tín dụng quá mức, lựa chọn khách hàng kém kỹ càng, khả năng giám sát việc sử dụng khoản vay yếu, việc tuân thủ theo quy trình tín dụng bị lơi lỏng. Bên cạnh đó, sự yếu kém của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng cũng dễ dẫn tới nguy cơ RRTD. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị RRTD tại ngân hàng. * Các luận văn thạc sỹ được công bố tại trường Đại học kinh tế - ĐH Đà Nẵng (trong thời gian gân đây) có liên quan đến đề tài nghiên cứu. 8 - Trần Ngọc Vân (2017), Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) – Chi nhánh Đắk Lắk. Luận văn hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản nhất về RRTD trong cho vay doanh nghiệp tại NHTM. Phân tích và đánh giá về thực trạng kiểm soát RRTD tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) – Chi nhánh Đắk Lắk, từ đó nêu rõ lên những thành công, hạn chế của công tác kiểm soát rủi ro tại đây và đưa ra giải pháp, kiến nghị hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp. Luận văn đưa ra các kiến nghị phù hợp với hoạt động kinh doanh tại VIB – CN Đắk Lắk. Tuy nhiên các giải pháp còn chưa cụ thể. - Vũ Thị Song Thương (2017), Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Đà Nẵng. Luận văn đã biện giải những vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của NHTM. Đánh giá và phân tích thực trạng hoạt động cho vay, quản trị RRTD cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng từ đó đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Đà Nẵng. Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu đề tài quá rộng, các giải pháp đưa ra còn chung chung và chưa đi sâu vào tình hình thực tế của chi nhánh. - Trần Thị Hiền Uyên (2018), Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng. Luận văn đi sâu vào biện giải lý luận về rủi ro tín dụng, kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của NHTM với các nội dung né tránh rủi 9 ro, ngăn ngừa rủi ro, giảm thiểu tổn thất, phân tán rủi ro và chuyển giao rủi ro. Đánh giá và phân tích thực trạng hoạt động cho vay, kiểm soát rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp tại Agribank CN Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng để tổng kết những thành công và hạn chế của công tác kiểm soát RRTD từ đó đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao công tác kiểm soát RRTD tại Agribank CN Quận Ngũ Hành Sơn. Tuy nhiên, một số giải pháp khuyến nghị tại chi nhánh khó triển khai như giải pháp hoàn thiện thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin thông qua việc xây dựng các phần mềm ứng dụng, áp dụng công nghệ. Do ngân sách của chi nhánh còn hạn chế và chưa có bộ phận công nghệ thông tin để thực hiện giải pháp này. - Phạm Thị Thu Vân (2015), Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Luận văn chỉ ra thực trạng kiểm soát RRTD trong cho vay doanh nghiệp tại Agribank CN Quận Liên Chiểu thông qua hướng tiếp cận về công tác tổ chức kiểm soát rủi ro tín dụng qua đó đánh giá, giá kết quả công tác kiểm soát RRTD tại chi nhánh từ đó đưa ra các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát RRTD. Luận văn là cơ sở nghiên cứu để tác giả thực hiện để tài của mình. Tuy nhiên, do luận văn thực hiện phân tích số liệu trong khoản thời gian từ năm 2011 đến năm 2013, chính vì thế đã có khoảng trống về không gian và thời gian. Bên cạnh đó, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp tại địa bàn Thành phố Đà Nẵng có nhiều biến động và thay đổi, quy định về hoạt động doanh nghiệp được sửa đổi theo luật Doanh nghiệp năm 2014. Các quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng có nhiều thay đổi ban hành theo thông tư 39/2016/TT-NHNN của ngân hàng Nhà Nước. Qua việc xem xét và nghiên cứu đề tài luận văn thạc sỹ đã được công tại Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, tác giả nhận thấy: 10 + Các đề tài nghiên cứu đã hệ thống hóa lý luận đầy đủ về kiểm soát RRTD trong hoạt động cho vay doanh nghiệp của NHTM. Tuy nhiên, phụ thuộc vào bối cảnh nghiên cứu, thời gian nghiên cứu, mô hình hoạt động và kiểm soát rủi ro mà tác giả có những phân tích khác nhau về thực trạng công tác kiểm soát rủi ro từ đó đề xuất các khuyến nghị phù hợp với hoạt động tại đơn vị mà mình nghiên cứu. + Đã có nghiên cứu về hoạt động kiểm soát RRTD trong cho vay doanh nghiệp tại Agribank CN Liên Chiểu của tác giả Phạm Thị Thu Vân. Tuy nhiên bài viết của tác giả có nhiều khoảng trống nghiên cứu: Luận văn của tác giả nghiên cứu trong giai đoạn 2011-2013. Hiện nay, môi trường kinh tế, pháp lý, kinh doanh có nhiều thay đổi tạo ra khoảng trống về không gian, thời gian và nội dung nghiên cứu. Quy trình cấp tín dụng và kiểm tra giám sát khoản vay hiện nay được áp dụng theo văn bản 225/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/04/2019 của Hội đồng thành viên Agribank và văn bản 1225/QĐ-NHNo-TD ngày 18/6/2019 của Tổng Giám đốc. Hoạt động kiểm soát RRTD trong cho vay doanh nghiệp đã có sự thay đổi nhiều về quy trình và cách thức thực hiện. Luận văn của tác giả tiếp cận theo hướng tiếp cận về công tác tổ chức kiểm soát rủi ro tín dụng gồm việc thực thi chính sách tín dụng, tổ chức quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay, thực hiện nghiêm ngặt quy trình tín dụng chặt chẽ và hợp lý, công tác nhân sự và khai thác nguồn thông tin tín dụng. Theo tìm hiểu của tác giả trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2019 chưa có tác giả nào thực hiện nghiên cứu về thực trạng công tác kiểm soát RRTD trong cho vay DN tại Agribank CN Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng. Đồng thời tác giả tiến hành nghiên cứu thực trạng công tác kiểm soát RRTD trong hoạt động cho vay DN theo hướng kiểm soát rủi ro là một bước trong 11 quy trình quản trị rủi ro gồm các nội dung né tránh rủi ro, ngăn ngừa tổn thất, giảm thiểu rủi ro, chuyển giao rủi ro và đa dạng hóa rủi ro. Kết hợp với những tồn tại thực tiễn chung phát sinh trong công tác kiểm soát RRTD tại đơn vị thực tập Agribank CN Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng tác giả đi sâu vào nghiên cứu và phân tích đề tài “Kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quận Liên Chiểu Nam Đà Nẵng” trên cơ sở tham khảo hệ thống lý luận của tác giả đi trước và các nguồn tài liệu khác từ giáo trình, văn bản, quy định pháp và văn bản của Agribank. 12 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1. Khái quát về doanh nghiệp Trên phương diện lý thuyết thì có nhiều cách hiểu về khái niệm doanh nghiệp theo các quan điểm khác nhau. Nếu đứng trên quan điểm tổ chức có thể hiểu doanh nghiệp là một tổng thể các phương tiện, máy móc thiết bị và con người được tổ chức lại nhằm thực hiện mục đích đề ra. Đứng trên quan điểm chức năng thì doanh nghiệp là một đơn vị sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện một hoặc một số hoặc tất cả công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc thực hiện dịch vụ nhằm mục đích kiếm lời. Tổng hợp lại doanh nghiệp là đơn vị sản xuất kinh doanh được tổ chức nhằm tạo ra sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên thị trường, thông qua đó để tối đa hoá lợi nhuận trên cơ sở tôn trọng luật pháp của nhà nước và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Theo mục 7 điều 1 chương 1 Luật Doanh nghiệp 2014 của Việt Nam, doanh nghiệp được định nghĩa là một tổ chức kinh tế, có tài sản và tên riêng, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động kinh doanh trên trị trường. Doanh nghiệp có chức năng sản xuất kinh doanh hoặc cung ứng dịch vụ. Các hoạt động đó phải được thực hiện thường xuyên. Vì theo quy định mục 16 điều 4 chương 1 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định “kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình
- Xem thêm -