Tài liệu kịch bản MC RUNG CHUÔNG VÀNG SV NÔNG NGHIỆP ĐẦY ĐỦ

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 4736 |
  • Lượt tải: 1
thuthanh401199

Tham gia: 08/02/2017

Mô tả:

KỊCH BẢN MC CUỘC THI KIẾẾN THỨC CHUYẾN NGÀNH NÔNG HỌC Nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các v ị khách quý, các thầầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh viên đã đêến với đêm chung kêết cu ộc thi “KIẾẾN THỨC CHUYẾN NGÀNH NÔNG HỌC NĂM 2016 ”. Lời đầầu tiên thay mặt cho BTC chương trình cho phép Thanh Thư – Lầm Sơn xin kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn th ể các b ạn sinh viên lời kính chúc sức khỏe và lời chào trần trọng nhầết. Chúc cho đêm chung kêết của chúng ta Thành công rực rỡ. Thưa quý vị và các bạn, nhằầm nầng cao tinh thầần tự học và trau dôầi kiêến thức chuyên ngành Nông học của sinh viên. Đẩy m ạnh vi ệc khai thác tài nguyên sách của thư viện khoa cũng như trung tầm thư viện Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam. Cũng là dịp để sinh viên trao đổi, học hỏi lầẫn nhau và chia sẻ kiêến thức của bản thần. và cơ hội để sinh viên thể hiện trí tuệ, bản lĩnh chinh ph ục tri th ức, th ể hi ện nằng lực cá nhần trước các nhà tuyển dụng. Tạo ra m ột sần ch ơi lành mạnh, thú vị và mới mẻ vêầ mảng học tập, góp phầần làm đa dạng sần ch ơi b ổ ích cho sinh viên. Hôm nay, được sự đôầng ý của Đảng ủy – Ban Giám đôếc H ọc vi ện đ ượ c s ự đôầ n g ý c ủa đoàn thanh niên HV NNVN, Chi ủy - Ban ch ủ nhi ệm khoa, Liên chi đoàn – liên chi h ội sinh viên khoa Nông h ọc long tr ọng t ổ ch ức đêm trung kêế t cu ộc thi “kiêế n th ức chuyên ngành nông h ọc nằm 2016” Rầết vinh dự cho đêm chung kêết của chúng ta ngày hôm nay, có s ự hi ện di ện của các quý vị đại biểu, các vị khách quý. BTC xin trần tr ọng gi ới thi ệu : THƯ : - Vêầ phía Ban chầế p hành Đoàn Thanh niên H ọc vi ện, xin nhi ệt li ệt chào đón s ự hi ện di ện c ủa: ………………………………………………….. Vêầ phía ban ch ủ nhi ệm khoa, tôi xin trần tr ọng gi ới thi ệu: 1. PGS TS Hà Viếết C ường – phó tr ưởng khoa ph ụ trách khoa Nông h ọc 2. PGS TS Trầầ n Văn Quang – Phó khoa Nông h ọc 3. PGS TS Trầầ n Th ị Minh Hăầ n g – phó khoa Nông h ọc S Ơ N: - Vêầ phía Công đoàn khoa, tôi xin trần tr ọng gi ới thi ệu: ……………………………………………… - Vêầ phía Chi b ộ khoa, tôi xin trần tr ọng gi ới thi ệu: 1. Thầầ y Tiêế n sĩ Trầầ n Anh Tuầế n – bí th ư chi b ộ Sinh viên khoa Nông h ọc TH Ư : - Vêầ phía H ội sinh viên HV Nông Nghi ệp Vi ệt Nam, tôi xin trần tr ọ ng gi ớ i thi ệu đ/c……………………………. (phó) ch ủ t ịch hsv tr ườ ng HV NNVN. S Ơ N: - Đêế n v ớ i ch ương trình hôm nay có s ự hi ện di ện c ủa các thầầ y cô giáo: Tôi xin trần tr ọng gi ới thi ệu: - S Ơ N: - Vêầ phía BTC tôi xin trần tr ọng gi ới thi ệu Cô Tiếế n sĩ Đoàn Thu Th ủ y– Phó bí th ư BCH LCĐ khoa Nông h ọc – tr ưởng Ban t ổ ch ức. - Thầầ y Thần Thếế Anh – bí th ư BCH LCĐ khoa Nông h ọc - ĐC: Trầầ n Xuần Tr ọng – LCH tr ưở ng LCH sinh viên khoa Nông học - Đ/C: Trầầ n Văn Tuần – phó bí th ư BCH LCĐ khoa Nông h ọc TH Ư : Rầế t vinh d ự cho ch ương trình c ủa chúng ta hôm nay có s ự góp m ặ t tham gia c ủa các LCĐ và LCH b ạn: Xin trần tr ọng gi ới thi ệu đ ại di ện các khoa: KHOA CÔNG NGH Ệ TH ƯC PH ẨM KHOA CÔNG NGH Ệ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGH Ệ SINH H ỌC KHOA KINH TẾẾ & PTNT KHOA THÚ Y KHOA QU Ả N LÝ ĐẤẾ T ĐAI KHOA MÔI TR ƯỜ NG KHOA C Ơ ĐI Ệ N KHOA S Ư PH ẠM & NGO ẠI NG Ữ KHOA CN KHOA TH ỦY S ẢN KHOA LÝ LU ẬN CT&XH KHOA KE & QTKD. TH Ư : Xin vui m ừng chào đón s ự hi ện di ện c ủa các đ ội tình nguy ện khoa b ạn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Đêến dự với chương trình của chúng ta hôm nay, không ch ỉ có s ự hi ện di ện của các qúy vị đại biểu, các vị khách quý mà còn có sự tham gia c ổ vũ đêến t ừ các LCĐ, Đội tình nguyện và các bạn sinh Học viện Nông nghi ệp Vi ệt Nam. Xin nhiệt liệt chào mừng đội tình nguyện khoa………………… S Ơ N: Và m ộ t phầầ n không th ể thiêế u là s ự có m ặt đông đ ảo c ủa toàn th ể các b ạn c ổ đ ộng viên đang có m ặt t ại sần vằn hóa SV tôế i ngày hôm nay. Đếầ ngh ị chúng ta nhi ệt li ệt hoan nghếnh F. PHẤẦN THI CHÍNH Thưa quý vị và các bạn, trải qua 02 vòng thi sơ loại, với tổng sôế h ơn 150 thí sinh đằng ký dự thi. Qua quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc, BTC đã chọn ra được 60 bạn sinh viên xuầết sằếc lọt vào vòng chung kêết ngày hôm nay. Và ngay sau đầy, xin mời quý vị và các bạn hãy dành m ột tràng pháo tay th ật lớn để chào đón 60 sinh viên vào sàn thi đầếu. xin nhiệt li ệt chào m ừng! Vầng, trên sàn đầếu của chúng ta lúc này đang là 60 b ạn sinh viên đêến t ừ …………………. của khoa Nông Học. Với tinh thầần ham h ọc h ỏi, trung th ực và sự hiểu biêết, hy vọng các bạn seẫ côếng hiêến hêết mình cho đêm chung kêết, đem lại thật nhiêầu kiêến thức bổ ích cho các bạn sinh viên. Các bạn sinh viên đã sẵẵn sang chưa ạ? Và ngay sau đầy, BTC xin phép được phổ biêến th ể lệ cuộc thi nh ư sau: BTC seẫ lầần lượt đưa ra 15 cầu hỏi seẫ được MC đọc và trình chiêếu trên máy. Nội dung cầu hỏi tập trung vào kiêến thức chuyên ngành của khoa Nông H ọc và theo mức độ khó dầần. Seẫ có …. cầu hỏi tình huôếng. Ở môẫi cầum các thí sinh có từ 7 đêến 15 giầy tùy theo cầu hỏi để suy nghĩ và trả lời vào b ảng. Đáp án đưa ra phải trùng với đáp án của chương trình, rõ ràng, đúng chính t ả m ới coi là đúng. Nêếu đúng seẫ tiêếp tục được ngôầi trên sàn thi đầếu, nêếu sai seẫ b ị lo ại và tự động rời khỏi sàn thi đầếu. Trong chương trình, các thí sinh seẫ được hưởng quyêần “Cứu trợ” từ phía thầầy cô trong Ban cứu trợ. 60 thí sinh đã sằẫn sàng chưa ạ? Chúc các bạn seẫ tự tin và chiêến thằếng. Không để quý vị và các bạn phải chờ lầu hơn nữa. Phầần thi xin phép đ ược LONG + DUNG: BẮẮT ĐẦẦU 1. CẦU 1 ĐẾẮN CẦU 8 Câu 1:………….... Thời gian (7s/ 15s) suy nghĩ và đưa ra đáp bẵắt đâầu Đã hêắt thời gian, xin mời các bạn đơ thật cao tâắm bảng đang câầm trên tay Xin chúc mừng các thi sinh đã có đáp án đúng (Hêắt câu 8) GIAO LƯU GIỮA GIỜ Chằếc hẳn các bạn sinh viên đang ngôầi trên sàn thi đầếu lúc này đang c ảm thầếy rầết cằng thẳng khi đã trải qua 8 cầu hỏi đầầu tiên c ủa BTC. Và sau đầy, để giúp các bạn sinh viên giảm bớt cằng th ẳng, lầếy l ại t ự tin đ ể trả lời những cầu hỏi tiêếp theo. BTC xin mời quý v ị và các b ạn cũng nh ư toàn thể các thí sinh đang ngôầi trên sàn thi đầếu tiêết mục vằn nghệ đ ược mang tên: 1………………………………………………………………. 2………………………………………………………………. Cám ơn tiêết mục sôi động ………………… 2. CẦU 9 ĐẾẮN CẦU 15 Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với đêm chung kêết cuộc thi: “kiêến thức chuyên ngành nông học nằm 2016” Cầu hỏi đầầu tiên cho chặng thứ 2 của chúng ta có nội dung như sau, các b ạn sinh viên hãy chú ý lằếng nghe cầu hỏi nhé. (Đan xen giao lưu) A. VẮN NGHỆ GIAO LƯU. Thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã đi hêết ¾ chặng đường c ủa Đêm chung kêết ngày hôm nay. Trong khi chờ đợi tổ thư ký tổng hợp đi ểm và công bôế giải thưởng của cuộc thi: “kiêến thức chuyên ngành nông học”. Xin m ời quý vị và các bạn cùng đêến với những tiêết mục giao lưu vô cùng sôi đ ộng ngay sau đầy. Xin chào đón trên sần khầếu của chúng ta : ………………………………………………………………. DUNG: Vầng, thưa quý vị và các bạn ngay sau đầy, ……………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. .………………………………………………………………. B. TRAO GIẢI Vầng, trên tay tôi lúc này đang là kêết của của cuộc thi: “kiêến th ức chuyên ngành nông học nằm 2016”. Và tôi cũng không th ể ch ờ đ ợi thêm đ ược n ữa để công bôế chủ nhần của những giải thưởng này. Trước tiên, Thanh Thư xin phép được công bôế cơ cầếu giải thưởng của chương trình. 1. GIẢI CÁ NHẦN LONG: Tạm gác lại niêầm vui của các đội, CLB đạt giải cao trong phầần C ổ vũ ngày hôm nay. BTC xin mời các bạn thí sinh quay tr ở l ại sàn thi đầếu đ ể lằếng nghe kêết quả của đêm chung kêết ngày hôm nay. DUNG: Và Thùy Dung xin được khẳng định rằầng, phầần công bôế kêết qu ả ngay sau đầy, seẫ là phầần được tầết cả chúng ta mong chờ. a. Giải khuyếến khích DUNG: Ngay sau đầy, BTC xin phép được công bôế 5 gi ải khuyêến khích đã thuộc vêầ bạn: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… LONG: Xin mời 5 bạn sinh viên đã dành được giải khuyêến lên sần khầếu nh ận quà và giầếy khen từ phía BTC. BTC xin trần trọng kính mời, đ/c: ………………………………………………………………... lên trao quà và giầếy khen cho các bạn sinh viên đạt gi ải. b. Giải ba DUNG: Tiêếp theo seẫ là các thí sinh đạt giải ba, xin chúc m ừng b ạn: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Đã đạt giải ba trong đêm chung kêết ngày hôm nay. LONG: Xin mời 3 bạn sinh viên đã dành được ba lên sần khầếu nh ận quà và giầếy khen từ phía BTC. BTC xin trần trọng kính mời, đ/c: ………………………………………………………………... lên trao quà và giầếy khen cho các bạn sinh viên đạt gi ải. c. Giải nhì. LONG: Tiêếp theo seẫ là các thí sinh đạt giải nhì, xin chúc m ừng b ạn: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… Đã đạt giải ba trong đêm chung kêết ngày hôm nay. DUNG: Xin mời bạn đã dành được nhì lên sần khầếu nhận quà và giầếy khen từ phía BTC. BTC xin trần trọng kính mời, đ/c: ………………………………………………………………... lên trao quà và giầếy khen cho các bạn sinh viên đạt gi ải. C. KẾẮT THÚC Vậy là đêm chung kêết cuộc thi: “kiêến thức chuyên ngành nông h ọc nằm 2016” đêến đầy là kêết thúc. Một lầần nữa xin được gửi lời c ảm ơn chần thành nhầết tới các quý vị đại biểu, các thầầy cô giáo, và toàn thể các b ạn sinh viên đã có mặt trong buổi tôếi ngày hôm nay. 2 MC: XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI! BTC xin trần trọng kính mời các quý vị đại bi ểu các Đ/c trong BTC lên ch ụp ảnh lưu niệm cùng các đội chơi. Trần trọng kính mời! Câu hỏi giao lưu với thí sinh. 1. Bạn là sinh viên đêến từ lớp nào? 2. Cảm giác của bạn thêế nào khi được lọt vào đêm chung kêết ngày hôm 3. 4. 5. 6. nay? Bạn tự tin seẫ trả lời được bao nhiêu cầu hỏi của chương trình? Hôm nay bạn đêến tham dự chương trình cùng với ai? Bạn thầếy cầu hỏi nào là khó nhầết? Qua đêm chung kêết cuộc thi này, đã giúp bạn hiểu biêết đ ược thêm những gì vêầ kiêến thức chuyên ngành khoa nông học? Câu hỏi giao lưu với khán giả 1. Bạn đêến từ khoa nào? 2. Hôm nay đêến đầy, bạn cổ vũ cho ai? 3. Bạn có lời nhằến gì muôến gửi tới các bạn sinh viên đang ngôầi trên sàn thi đầếu? 4. Bạn có suy nghĩ gì vêầ cuộc thi này. PHẦẦN CỨU TRỢ LONG: Và trên sàn thi đầếu của chúng ta lúc này chỉ còn lại:….. thí sinh. Vầng, BTC đã nhận được tín hiệu từ Ban cứu trợ. Và cơ hội trở lại sàn thi đầếu của các bạn sinh viên đầy rôầi. Xin mời đ/c: Đào Quang Trung – Phó Bí thư ĐTN H ọc vi ện lên sần khầếu t ổ chức phầần cứu trợ này. TIẾẮP TỤC: DUNG: Xin chúc mừng ….. bạn sinh viên đã trở lại sàn thi đầếu. Và cảm ơn các đ/c trong ban cứu trợ đã nôẫ lực hêết mình để đưa trở lại sàn thi đầếu …… b ạn sinh viên.
- Xem thêm -