Tài liệu Khúc lan can gãy - cam li nguyễn thị mỹ thanh

  • Số trang: 114 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
vnthuquan

Đã đăng 1914 tài liệu

Mô tả:

Khúc Lan Can Gãy - Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Khúc Lan Can Gãy Khúc Lan Can Gãy Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 (Chương kết) Khúc Lan Can Gãy ươ Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ 1 Nguồn truyện: vnthuquan.net Khúc Lan Can Gãy Nh ng tiếng chu ng i n t c vang n nghe rộn ràng su t c kho ng s n vu ng Gi ng như nh ng tiếng reo vui đang n i d y trong ng Kho ng kh ng gian v y quanh ch t s ng động ạ thư ng c ng nh n th y trong t i sự s ng động y C m úc nào đ y u r i và gi đ y c nh r óc nh như à th c m úc đã qu n th t i tr óc đi v n v t úng à th c m úc c a ngày đầu ti n đi học Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ i pv ng ng ch có ngày đi học đầu đ i Nguồn truyện: vnthuquan.net Khúc Lan Can Gãy ngư i ta m i có th rung động y Một ần duy nh t và qu giá Nhưng t i tại sao t i đang tr t m trạng c a thu ại a ưa Có ph i ch ng t i đã m c nhi n c ng nh n r ng m nh đã b t đầu s ng một đ i s ng khác àm một con ngư i khác từ một ngày mà t i đã ngã u ng úng như thế t i đang b t đầu ại t đầu ại sinh hoạt b t đầu ại c m ngh Có ngh a à b t đầu s ng một đ i iếng chu ng đã d t mà đám học tr v n chưa vào ngư i đi n ầu p hết Có ngư i đi vào dãy i nghe sự n n nao d ng n cao mãi p tầng dư i Có i mu n đi theo họ Nhưng ban nãy ng giám thị đã có d n r i nh đ ng đ y một át đi r i t i s d n n L p c a anh - i đành đ ng r i Nếu có nó tr n ầu c a v n ph ng nh n hoạt c nh đó và b ng nghe như ng hơi se ại m t i đã ra v đ y ch c nó đã d u t i n ầu Nhưng t i đã b o em t i v v kh ng mu n nó o ng quá nhi u cho t i rư c m t t i ư n ch m ch m chiếc nạng nh ng tà áo tr ng và có c nh ng chiếc áo màu ài ngư i dừng ại nh n t i ài đ i m t nh n u ng ch n t i Một tr m phần tr m à họ nh n ch n trái c a t i và ự khiếm khuyết này úc nào c ng dự bị nh ng ngh c a thi n hạ v th n nhi n trư c tia nh n c a mọi ngư i c ng ph i như thế i v n thư ng gi i kh ng cho sự ngạc nhi n c a họ à ác à u i ự có m t c a t i trong trư ng sáng h m nay h n à một vi c đáng bàn tán à một ngư i tàn t t i bị m t một ch n i hi n di n v i một chiếc nạng i i u đó t i cho à đã quen thuộc v i m nh Một cách ri ng t i à một ngư i thương phế binh trong hàng vạn ngư i thương phế binh c a đ t nư c mọi ngư i i tr hế th i i một át s n trư ng c ng đã v ng - L p Mư i một pc r i ng Giám thị b y gi đi ra nói v i t i ng Giám thị v n kh ng có g thay đ i ch có đi u hơi đãng tr hơn ưa c ng vi c quá nhi u àm t m tr học tr c c a i c ng vào ph i kh ng i dạ và hơi m m cư i Có ại mái trư ng c c a t i àm một ngư i m i đ i v i t t c p Nhị Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ ng b n rộn trư ng này i biết thế n n đã kh ng nh c g v m nh đ a ng v n đinh ninh t i à một ngư i m i ng nh n t i ch c Nguồn truyện: vnthuquan.net Khúc Lan Can Gãy ư i r i hơi cúi u ng đ t i choàng tay qua c ng i nói nh - Xin ph p thầy - nh kh i khách sáo à ng d u t i n cầu thang Chiếc cầu thang v n kh ng có g m i ạ n nh ng b c i-m ng áng bóng v giầy gu c c a học tr à t i nh như in b c th n m có một ch m Ch m h nh như L n hơn n mà đã có ần t i tr t ch n t ngã khúc quanh c a cầu thang t i ại nh n th y m y ch sơn tr n tư ng NG N NG G m đ m quá th n ái quá trư ng K L i vui mừng như đang g p ại nh ng ngư i bạn c p và đ i học sinh Mư i m y b c thang hầu như quá dài đ i v i t i Ngày trư c t i v n thư ng chạy từng hai b c n ầu nhanh v k ng giám thị mà bư c Nhưng r i c ng đến - m nay y gi ại ph i nương vai iếng nạng g tr n n n i-m ng nghe kh khan p học c a t i ng Giám thị v n d u t i đi mái đầu ng ng n y gi v n thế i mu n dừng ại đ th ng và t i đ ng ại i ngư i n a ng ng n p các em có một ngư i bạn m i c a p đ s p ếp ại nh ng ngh Nhưng iếng nạng g chạm n n nhà khiến vài ng Giám thị d n t i vào p nói như gi i thi u m nào th y bàn m nh c n ch tr ng th m i anh y vào ng i chung Có vài tiếng ao ao Có vài tiếng cư i khúc kh ch nh như có c i b nh ph m i đ ng y n kh ng một c m ngh cho đến úc vị giáo sư r i bàn tiến đến gần t i Ngư i g c p k nh già ra nh n t iđ mđ m i b ng mu n k u to n một tiếng Nhưng c họng như đã ngh n c ng hầy t i ng ng h i Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Khúc Lan Can Gãy - nh con có ph i à Nghi m đ y kh ng C m úc như s p v b t i cúi đầu đáp - ạ thưa thầy đúng con à Nghi m đ y thầy ạ - Nguyễn n Nghi m ph i kh ng - ạ i ngư c n và th y m t thầy t i ong anh hầy ơi Ngày ưa bao nhi u vị quan vinh hi n tr v àng th m thầy u ng ngựa gh nón vào nhà rón r n qu b n thầy thi ễ Con à học tr c a thầy kh ng đi b ng ngựa kh ng đội áo mão Con đi b ng nạng và đội tr n đầu một định m nh khe kh t Con c ng kh ng qu đư c u ng trư c m t thầy hầy có ngh đó à một sự th t ễ kh ng Nhưng thầy đang gư ng cư i - Con đi từ h i đó t i nay ph i kh ng con - ạ con đi b n n m thưa thầy y gi con gi i ng r i hầy nói giọng ót a - ội nghi p con hầy v n nh c con hoài Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ u ng con ra thế này Nguồn truyện: vnthuquan.net Khúc Lan Can Gãy i thầy quay ại nói v i c p - ư ng ai ạ ch đ y à đàn anh c a các con nh Nguyễn n Nghi m học tr c c a thầy đã học tại đ y trư c các con b n n m hầy đ o m t nh n u ng nh ng hàng ghế h i - àn nào c n ch Một cánh tay đưa n - tr gần cu i p hầy m m cư i ng ng i có một m nh Nghi m con u ng ng i v i ng nh hầy quay ại cám ơn ng giám thị và n bàn c a thầy i đi đến ch ng i ng ng ch b ng tu i em t i ch vào trong cho t i ng i ngoài à t t c nh ng học sinh c a ng cúi u ng ch p bài tiếp - ng cư i một n như đ àm quen p này ch b ng tu i em t i au n cư i i nói như reo n nho nh bài ng ngạc nhi n nh n t i i đoán đư c ngh c a c u ta nói ngay - ài này t i đã học r i từ b n n m trư c Nhưng th y tựa đ th nh ch c u v n và ng vựng th Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Khúc Lan Can Gãy ch c à qu n hết r i ng nói - Nhưng anh th y mà nh ra ngay à anh gi i r i nh v thư ng hay bị m t tr nh v ao em nghe ngư i ta nói nh ng ngư i ngư i đi u ngày nghe súng nghe bom i b t cư i - ọ nói v y à chưa hi u đó n uy n th m i nh nhi u ộ ai đi nh c ng thành ngư i m t tr hết sao Có đi u vi c học ph i i đã qu n nhi u bài v n c ng như qu n nhi u c ng th c và quy u t trong toán và khoa học ng có v ái ngại th m th a i gi c i m quy n v m i rang gi y tr ng tinh hi n ra trư c m t à một kh ch động ng - Ch p bài đi à t i h n hoan ghi vào đầu trang gi y tr ng Jeudi ** ng h i t i - ại sao anh in học trư ng này Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Khúc Lan Can Gãy i hơi ng ngàng một chút r i đáp - đ y à trư ng c c a t i - kh ng em mu n h i anh tại sao anh ại đi học i tr m t nh n ng i đã học đ y từ p đ th t n đ nhị trư c khi đi nh h t t nh t i kh ng hi u c u b mu n nói g h y t i kh ng tr i ng nói như gi i th ch - m mu n h i à gia đ nh khuy n anh đi học hay à bạn b hay à ch nh t i mu n thế - i hi u ra c a ng ng im ng nh n u ng trang sách Ch c n t i v i Ngoài kia từng nhóm học sinh đang t t p chuy n tr trư c hành ang n m sau kh ng khác nhau bao nhi u ng ng i trong p nh nh b n n m trư c b n i v n thư ng đ ng nơi họ đang đ ng có c bạn b t i sau hai gi học m t m i chúng t i ra đ ng đón gió mát Chúng t i cãi nhau v một bài toán hay bàn v một t b ch báo thực hi n vào một dịp ễ ngh i th ch ng i trong p hơn y gi t i c ng c n mu n ra đó đ ng Nhưng đó ch à bạn b kh ng c n đ y một ai M i ngư i đã có một cuộc đ i ri ng ạm ưng c ng đi v i t i - nay kh ng c n tr n c i đ i v n ph ng Lam c g ng đoạt b ng tú tài đ i b y gi núi rừng Kontum C n nh ng ngư i n sinh ngư i th u n đi ngành khác dư ng như đư c v à s quan h i qu n h ng c n mi t mài nơi n đại học ngư i ngh học đi àm có k đã p gia đ nh Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Khúc Lan Can Gãy hế th i b n n m qua r i c n g nay có t i tr ại pc t nh t ai c ng h m m t h m hai Ch c kh ng ai ng r ng h m àm một ngư i ạ àm một học sinh m i ng v n nh n vào trang sách Nhưng t i biết t i chưa học t i - ng kh ng học ch nào c v đó à trang mà chúng ih i ng kh ng đi ra chơi ng c đầu - m mu n nói chuy n v i anh hơn i cư i - i có chuy n g đ nói - Chuy n v cuộc s ng c a anh v gia đ nh anh - Gia đ nh t i - nh thư ng a má anh c n đ i g t đầu Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Khúc Lan Can Gãy - ng i c n b n đ a em n a Một đ a - m h i có hơi t m n kho ng b ng ng Nó ch t i t i trư ng anh đừng gi n i ại cư i - ng kh ng n n gi - m mu n h i quá v i t i iv i ng đã à bạn ng c tự nhi n ba má anh àm ngh g - a t i à c ng ch c Nhà t i kh ng giàu nhưng đ cho anh em t i n học - Như v y anh kh ng có g ràng buộc i ại th c m c n a ng có nh ng ngh hơi ạ ch ng ng mu n hi u ch ràng buộc ngh a à thế nào C u h i c a c u b àm t i suy ngh i tự h i m nh b y gi có c n g ràng buộc kh ng i có th t sự tự do theo ngh a c a t ch t t i nh n u ng ch n trái th y đầu g i t i tr n n thiết nh t i nh n ng ch ng i s đầu g i nơi t n c ng c a ch n t i đ y à sự ràng buộc c a t i ng C u b đang t v b i r i Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ ua pv i t iv nc m à chiếc nạng ch nh à sự ràng buộc m t i h i: Nguồn truyện: vnthuquan.net Khúc Lan Can Gãy -C n ng - mh ng có nh ng g ràng buộc m th nhi u m m cho à sự học c a em kh ng ph i do em mu n mà do hoàn c nh c a em b t buộc em ph i thế Gia đ nh này ã hội này và nh t à cái gi y hoãn dịch này i mu n th t n n một g i nh c - ng c nói i nào nhưng th i v t i th y ng đang thành th t mu n t bày một đi u - Ch c anh s ngh em à một k biếng ư i Kh ng đ u anh Nếu anh kh ng cho r ng em khoe th trong p này em và hi à hai ngư i thay phi n nhau đ ng hạng nh t Nhưng em c m th y r ng kh ng ph i ri ng em mà hầu như c p này c nh ng ngư i đ ng trang nhu cầu kiến th c c a m nh mà v nh ng a kh ng ph i đi học cho do khác - Ch ng hạn - m học v gia đ nh em cần em học em ph i ngh học đi bán C n một chúng nó k a em àm phu khu n vác em nh n a m kh ng c n m a em gái kế m th y em cần ph i học đ sau này đi àm nu i m học v m nh b ng t ra có b ng tú tài m nh c ng hy vọng kiếm đư c một ch n thư rách ng g p quy n sách ại nh n th ng t i Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Khúc Lan Can Gãy - Nh t à em ph i học v m i n m th m một tu i th y anh bu n gh rễ một tu i đi nh m nay anh vào học em m ngh nếu em bị như anh gia đ nh ch c bi đát m ng đ i giọng ho ng h t - Chết kh ng m nói hơi quá i th y thương - ao ại bu n i anh có bu n em kh ng ng v hạn ng Nghe i v vai c u b ng nói chuy n t i hi u m Ch nh t i c ng ngh như ng m nay b ng dưng em nói nhi u ch mọi ngày đ u có v y ại em th y anh có v hi u em học đ y ch m t chơi v i ai m - ao v y - L p này k - m i học u anh s th y Có nhi u cái quái đ n mà nhà trư ng hầu như kh ng biết i trư c t i học có g k đ u ng cư i - n n m à c bao nhi u thay đ i Có th gọi à hai thế h c ng đư c Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Khúc Lan Can Gãy i ngơ ngác - ai thế h ng g t đầu r i ng im Nh ng ngư i à tiếng chu ng vào học reo vang ngoài b t đầu vào p y gi t i m i có dịp đ từng ngư i Có một sự khác bi t dễ nh n ra ngay khi t i nh n họ và so sánh v i các bạn t i ngày ưa Ngày ưa d ban giám đ c kh ng b t buộc nhưng hầu hết mọi ngư i đ u m c áo tr ng có vài chị gan m c ng ch m c áo dài màu nhạt C n p này học sinh m c đ màu đ ki u m c áo dài tr ng c n ại th m c áo b ng hoa ho c màu rực r i đếm đư c dư i mư i chị Con trai th phần đ ng m c quần rộng áo sơ-mi bó sát vào ngư i tư ng chừng như c hàng nút s p b t tung ra đen ho c màu vàng như con gái Có i đầu hàng trư c ngh đó nư c t khi t i đư c v thành ph i đã quá già r i ch ng ay v học tr quá c ng n n m đi kh p c ng gần hết đ t t i biết g v nh ng ngư i b ng tu i em t i rừng núi t i có theo kịp sự tiến bộ c a mọi ngư i Có thuộc v hai thế h ọ m c c áo màu nhà trư ng quá dễ dãi ch ng Kh ng h n v y Ngày ưa ng giám thị v n thư ng rầy a nh ng học sinh n m c kh ng đ ng đ n kia mà đầu e ng nói đúng i s ng nhi u trong i và nh ng bạn tr này ri ng bi t Mọi ngư i đã ng i vào ch iếng ào ào v n chưa d t ài ngư i c n tiếc c u chuy n dang d c nói v i nhau và cư i ng t ngh o Một n sinh n n t trái cóc vàng tươi r i i ng que c y u ng đ t th n nhi n Một c u vừa ếp ong chiếc máy bay b ng gi y chu m i phóng qua ph a n sinh Một c bị máy bay m trúng a n r i c hai ph a c ng cư i s ng s c như mu n ng nói nh th y chưa i nh n ng p này quái đ n m và nh n ra ph a c a ng m m cư i p ng nói - Giáo sư vào Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Khúc Lan Can Gãy i h i: - iv y - hầy Chung dạy oán i c đầu nh có học ng kh ng ng nói tiếp h nh như ng m i t t nghi p ư hạm th ph i - C p đ ng d y khi giáo sư Chung bư c vào nghi m trang ó à một ngư i tr ngư i dong d ng cao n t m t ng s a ại c p k nh c n đ ng y n nh n c p iếng ào ào im h n Ch t ng nói to: - nh kia ao anh khi dễ t i thế i c n đang oay hoay ư m chiếc nạng đã ngã u ng đ t i khó kh n ch ng chiếc nạng đ đ ng n v kho ng tr ng gi a bàn và ghế quá h p Khi t i đã đ ng th ng đư c r i th g p ngay ánh m t c a giáo sư Chung nh n ngay vào t i i ngạc nhi n quá đ i - Khi t i vào ai c ng đ ng d y Ch có anh anh Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ ng nói m t m g dư i hộc bàn Nguồn truyện: vnthuquan.net Khúc Lan Can Gãy Ngay sau đó có ng đã nh n ra chiếc nạng b n cạnh t i n n đ i ng ngư i đ ng y n ng mày ng hơi nh u ại i ng iếc nh n t i ái ngại Một n sinh m c áo hoa e o t ng i bàn đầu buột mi ng - nh đó qu thầy C gái đ ng cạnh đó quay ra sau ưng nháy m t v i một ngư i bạn nói: - nh có một ch n hà - ọc tr cưng c a thầy rần đó Giáo sư Chung h nh như hơi b i r i m nh h như đang ạc đen ng đưa tay ra hi u cho mọi ngư i ng i u ng ng gi a nơi ch n này Giáo sư Chung ng hầy ch ng tế nhị một chút nào ph i kh ng i c m th y oay một v ng tr n tr n b ng hầy đáng tu i anh t i mà thầy kh ng t v i t i một d u hi u c m th ng nào C n nh ng ngư i bạn m i kia nh ng ngư i em kia họ tàn nh n quá ph i kh ng i m v ra nhưng c m th y hai tay thừa thãi ng quay sang h i: - nh có com-pa kh ng i đưa com-pa cho ng i t i ng i thừ ra i kh ng mu n àm một c ch ph n kháng r ng sự ph n kháng ch dành cho nh ng ngư i b t mãn ho c ngư i có m c c m i cho i kh ng b t mãn i c ng đã chu n bị trư c cho m nh r ng kh ng n n có m c c m Nhưng úc này đ y dư ng như m c c m đang u t hi n Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Khúc Lan Can Gãy *** hầy rần nh n t i b ng đ i m t y u thương h i t i - ao ọc đư c kh ng Nghi m i đáp - ạ thưa thầy đư c ạ Con qu n nhi u ng vựng b y gi đang n ại Nh b ng ph n ph i các động từ thầy cho con mà con nh ại r t nhanh hầy g t g : - hế c n m y m n khác - ạ con kh ng th y khó kh n bao nhi u hầy cư i th t bao dung nh n t i một át r i m i quay đi hầy v n như ưa v n chiếc c p da m n sát nách c y d đen ách một b n và dáng thầy đi khoan thai khi ngh đến đi u đó i thương thầy v hạn i v khi tr ại hầy đã già quá i mu n khóc p c t i ch t m th y một h nh bóng quen thuộc và th n y u à thầy Nh ng vị giáo sư khác kh ng c n dạy đ y Một đi u dễ hi u à đa s họ c n tr n n có ngư i nh p ng r i đư c bi t phái v dạy nơi khác nh như có ngư i Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Khúc Lan Can Gãy đã đ i ngh Ch c n thầy rần ại trư ng p này à t i tin r ng thầy s đeo đu i ngh dạy học su t đ i ã hơn một tuần qua t i àm học sinh c a m t nh ng vị giáo sư p này i đã ch p đ nh ng bài học à nh ng gương m t học sinh trong nh ng ngư i r t dễ thương như ng hi Lan i c ng đã quen p hầu như t i c ng đã quen gần hết Có iến Nhưng c ng có nh ng ngư i r t nghịch ng m và tàn nh n Có nh ng cá nh n đ c bi t mà ai c ng biết hay soi mói và ch nh à ngư i ng i nh hung h ng phá phách và th bạo bàn đầu đã nói v i thầy Chung sinh chơi v i uyết th c ng kh ng k m uyết đanh đá nh đó qu thầy Nhóm n ọ n m c s c s và hay n quà v t bàn tán nh ng chuy n th i trang Nhưng đ c bi t nh t à hát ng i trư c m t t i nh này có một thói quen r t k ạ ha tay trái c a chúng t i à dãy n sinh và bàn tay trái c a hát u n u n cầm một quy n v che m t v ph a đó Chưa bao gi t i nghe hát nói một hát e như một c gái i hát có một v b t thư ng mà kh ng ai biết do ư ng như trong ngư i thanh ni n y có một n i bu n phi n nào hay một m c c m thua sút một m c c m b nh t t L p học c a t i v có nh ng cá nh n đ c bi t đó đã khiến t i b n tr ngh đến c khi v nhà khi n trư c khi ng t i c ng ngh đến họ v i t t c kh ng rong i đã tự h i r ng kh ng biết r i t i có th n thi n đư c i mu n m nh à một k h a đ ng i h nh dung th y gương m t son ph n o t c a uyết và nhóm bạn c a c ta kh ng biết họ ngh g v t i e rưa h m qua m t i h i - ọc có vui kh ng con i đáp ạ vui cho m t i kh i áy náy M t i b o - Kh ng ai p buộc con hết Nếu con th y vui th học kh ng th t m chuy n khác vui hơn Ch ng có g đáng đ con o ngh n a i ch biết cư i M t i nói y h t như Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ ng Ch ng có g đ ràng buộc thúc gi c t i học Gia đ nh Nguồn truyện: vnthuquan.net Khúc Lan Can Gãy b ng c p nh tráng t i đã thoát kh i nh ng h i thúc đó Một n sinh đang đi đến bàn t i - hi hi cầm s đi m danh đưa cho i đã cộng ong đi m tháng này ng nh n y nh như chưa có ai hi u t i c ng nói nh ki m ại d m r i nộp cho ng Giám thị nh hi nh n t i nói nh - nh Nghi m m i vào học tháng này chưa s p hạng đư c i g t đầu và m m cư i thay cho c u tr i hi quay ưng bư c đi ng nh n theo và nói - Lại chiếm hạng nh t n a r i - Ai? - hi nh coi này i nh n vào t gi y k p trong s đi m t n c a hi - hàng đầu r i kế đó à t n ng i cư i ng đ ng th nh đ u có k m ai - Nhưng t c K m có n a đi m anh ơi Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net Khúc Lan Can Gãy ng đ m nh tay u ng bàn - Nếu i nói p này mà ai c ng như ng và hi t t biết m y - Kh ng như anh mu n L p này t ai chịu học Nếu họ đi học à v nhà cho đi học thế th i - ọn t i úc trư c th khác hần đ ng à con nhà ngh o Có bạn vừa đi bán bánh m đ kiếm ti n vừa đi học Nhưng ai c ng ham học m ng nhún vai - Gần n a p này à d n àm biếng cua gần hết nh th y gi C ng n Giáo c v i gi ịa kh ng ại trư ng dễ quá c a c ng m su t bu i Ch cần r nh r nh ng giám thị đi vào v n ph ng à t i nó C u b th ra - i em đ ng nh t đ ng nh nhưng kh ng hãnh di n Ch à Chán quá anh ạ m mu n đ i trư ng nhưng s qua trư ng ạ kh ng địch n i ngư i ta - ọc đ u c ng thế i ngh r ng do m nh th i C g ng học th trư ng n nh hay c ng tư g c ng kh ng s ng cúi u ng cộng nh ng cột đi m trong s Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ ih i Nguồn truyện: vnthuquan.net Khúc Lan Can Gãy - ng hay hi àm trư ng p ng b t cư i - nh th y em àm c ng vi c này tư ng em àm trư ng p C em và hi kh ng ai àm trư ng ng giám thị tháng đầu ti n cộng đi m th y ai hạng nh t th giao cho nhi m v này thay phi n nhau cộng s cho ng giám thị ra trư ng i em àm trư ng p kh ng có b n ph n và quy n hạn g n a hết i nh u mày ngạc nhi n L p t i h i trư c có trư ng phó p tự do như v y i h i ngư i trư ng i em và hi p b t đ c d đó anh Ngoài vi c này nh th y bu n cư i kh ng p h n hoi Có c nh ng trư ng ban v n ngh báo ch th thao tr t tự n a Chúng t i sinh hoạt r t vui v Kh ng đ cho trư ng p nào ng i u trư ng ại pb tđ cd - ại sao các học sinh kh ng đ nghị nhà trư ng phát tri n nh ng sinh hoạt? ng ngao ngán c đầu - Có ai chịu nghe m nh đ u anh à c ng có m y ai th ch như v y Ch ng đi nói v i v n ph ng nh ng đi u em mu n nói mươi m y tu i r i ng r t yếu từ ngày v nh kh ng biết ch ng m t ng sa sút th y r một m nh em m m ng i u trư ng n m nay đã sáu ng kh ng trực tiếp đi u hành trư ng n a Mọi vi c giao cho ng Giám thị và ng Giám học - i biết hai vị đó Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -