Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp xây dựng quy trình nhân giống cây hoa cúc cn01 (chrysanthemum maxximum seiun - 3) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 171 |
  • Lượt tải: 2
tailieuonline

Đã đăng 39801 tài liệu