Tài liệu Khoá luận tốt nghiệp tuyển chọn chủng vi khuẩn acetobacter xylinum cho màng dày, nghiên cứu ảnh hưởng của etanol, axit axetic, ( nh4)2so4, ph, ứng dụng làm thạch dừa

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39907 tài liệu