Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty trách nhiệm hũu hạn hoa việt

  • Số trang: 9 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 172 |
  • Lượt tải: 2
tailieuonline

Đã đăng 39894 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOA VIỆT SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN THỊ QUỲNH MÃ SINH VIÊN : A18098 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG ---o0o--- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOA VIỆT Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS Trần Đăng Khâm Sinh viên thực hiện : Nguyễn Thị Quỳnh Mã sinh viên : A18098 Chuyên ngành : Tài chính HÀ NỘI - 2014 Thang Long University Library LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, em đã nhận được sự giúp đỡ cũng như sự động viên từ rất nhiều phía. Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp – PGS.TS Trần Đăng Khâm. Thầy đã chỉ bảo tận tình, hướng dẫn em trong suốt thời gian nghiên cứu và thực hiện khóa luận. Ngoài ra, em cũng mong muốn thông qua khoa luận này, gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô đang giảng dạy tại trường đại học Thăng long, những người luôn nhiệt tình và tâm huyết để mang lại cho sinh viên những kiến thức để chúng em có thể có một nền tảng về chuyên ngành của mình. Bên cạnh đó em cũng xin cảm ơn tới các cô, chú, anh, chị đặc biệt là phòng kế toán tại công ty TNHH Hoa Việt đã tận tình giúp đỡ và cung cấp số liệu để em có thể hoàn thành được khóa luận của mình. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Quỳnh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này! Sinh viên Nguyễn Thị Quỳnh Thang Long University Library MỤC LỤC CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP ...................................................................................................... 1 1.1 Khái quát về doanh nghiệp .................................................................................. 1 1.1.1 Khái niệm và phân loại doanh nghiệp ................................................................. 1 1.1.2 Các hoạt động cơ bản của doanh nghiệp ............................................................. 2 1.2 Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp ....................................................... 7 1.2.1 Tài sản của doanh nghiệp.................................................................................... 7 1.2.2 Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiêp ...................................................... 12 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp ......... 19 1.3.1 Các nhân tố chủ quan........................................................................................ 19 1.3.2 Các nhân tố khách quan .................................................................................... 31 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH HOA VIỆT ................................................................................................... 34 1.4 Khái quát về công ty TNHH Hoa Việt .............................................................. 34 1.4.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty ..................................................... 34 1.4.2 Cơ cấu tổ chức, nhân sự của công ty TNHH Hoa Việt ....................................... 35 1.4.3 Kết quả kinh doanh chủ yếu của công ty TNHH Hoa Việt.................................. 37 1.5 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH Hoa Việt ................. 39 1.5.1 Thực trạng tài sản của công ty TNHH Hoa Việt ................................................ 39 1.5.2 Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH Hoa Việt..................... 41 1.6 Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH Hoa Việt .. 58 1.6.1 Kết quả đạt được ............................................................................................... 58 1.6.2 Hạn chế và nguyên nhân ................................................................................... 59 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH HOA VIỆT ................................................................................ 61 1.7 Định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH Hoa Việt 61 1.7.1 Định hướng phát triển công ty TNHH Hoa Việt ................................................. 61 1.7.2 Quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH Hoa Việt ..... 62 1.8 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH Hoa Việt.... 63 1.8.1 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSNH của công ty TNHH Hoa Việt ........ 63 1.8.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn của công ty TNHH Hoa Việt ............................................................................................................................ 66 1.9 Kiến nghị ............................................................................................................ 69 DANH MỤC VIẾT TẮT Viết tắt Diễn giải TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSDH Tài sản dài hạn TSLĐ Tài sản lưu động TSNH Tài sản ngắn hạn Thang Long University Library DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2-1: Kết quả kinh doanh của công ty ................................................................. 38 Bảng 2-2: Cơ cấu tài sản giai đoạn 2011-2013 ........................................................... 39 Bảng 2-3: So sánh tốc độ tăng trưởng tổng tài sản với các doanh nghiệp cùng ngành 41 Bảng 2-4: Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời ...................................................... 41 Bảng 2-5: So sánh chỉ số ROA, ROE của công ty với trung bình ngành ..................... 45 Bảng 2-6: Chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán ....................................................... 46 Bảng 2-7: Cơ cấu tài sản ngắn hạn giai đoạn 2011-2013 ............................................ 48 Bảng 2-8: Các chỉ tiêu đánh giá chung về hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn ............. 51 Bảng 2-9: Các chỉ tiêu đánh giá hàng tồn kho ............................................................ 53 Bảng 2-10: Chỉ tiêu đánh giá các khoản phải trả ........................................................ 54 Bảng 2-11: Cơ cấu tài sản dài hạn giai đoạn 2011-2013 ............................................. 55 Bảng 2-12: Hiệu quả sử dụng tài sản dài hạn ............................................................. 56 Biểu đồ 2-1: Cơ cấu tài sản giai đoạn 2011-2013……………………………………40 Biểu đồ 2-2: Cơ cấu tài sản ngắn hạn giai đoạn 2011-2013 ........................................ 49 Biểu đồ 2-3: Suất hao phí của TSCĐ ......................................................................... 57 Đồ thị 1-1: Mức dự trữ tiền mặt………………………………………..……………..21 Đồ thị 1-2: Lượng hàng hóa dự trữ ............................................................................ 26 Sơ đồ 2-1: Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Hoa Việt..........................................35 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong nền kinh tế thị trường, để có thể đứng vững trên thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, đáp ứng nhu cầu ngày một tăng của khách hàng, các công ty luôn phải chú trọng tới việc nâng cao chất lượng sản phẩm, giá cả phù hợp. Quá trình đổi mới cơ chế quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam cũng cho thấy, doanh nghiệp nào xây dựng và thực thi tốt chính sách quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn thì doanh nghiệp đó sẽ có lợi nhuận cao, sản phẩm mới có tính cạnh tranh. Do vậy việc sử dụng tài sản một cách hiệu quả luôn là vấn đề đặt ra mà các nhà quản lý phải quan tâm. Thực tế nhiều năm qua cho thấy, bên cạnh những doanh nghiệp làm ăn phát đạt còn không ít những doanh nghiệp rơi vào tình trạng thua lỗ, phá sản. Mặc dù hầu hết các vụ phá sản trong kinh doanh là hệ quả của nhiều yếu tố chứ không phải chỉ do quản trị tài sản tồi. Nhưng thực tế thì sự bất lực của một số công ty trong việc hoạch định và kiểm soát chặt chẽ các loại tài sản hầu như là nguyên nhân dẫn đến thất bại cuối cùng của họ. Trong thời gian qua, mặc dù Công ty TNHH Hoa Việt đã có nhiều cố gắng trong việc quản lý và sử dụng tài sản một cách hiệu quả hơn, công ty có lợi nhuận tăng. Nhưng kết quả cho thấy việc sử dụng tài sản còn có nhiều điểm chưa hợp lý dẫn đến hiệu quả sử dụng tài sản còn chưa cao. Mặc dù mục tiêu hiệu quả đạt được của các doanh nghiệp là khác nhau nhưng tất cả đều hướng tới đạt được lợi nhuận cao nhất, đứng trước tình hình như hiện nay công ty phải tìm cách để khắc phục tình trạng đó, đẩy nhanh công tác hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty mình trong thời gian tới. Do tầm quan trọng của vấn đề và quá trình tìm hiểu tình hình thực tế tại Công ty TNHH Hoa Việt, được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo hướng dẫn cùng các cán bộ nhân viên trong công ty, đặc biệt là các cán bộ ban tài chính em đã chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Hoa Việt” cho chuyên đề của mình. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Thang Long University Library  Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng quản lý và sử dụng tài sản tại công ty TNHH Hoa Việt giai đoạn 2011 – 2013. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty TNHH Hoa Việt. 3. Phương pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng chủ yếu phương pháp so sánh, phương pháp phân tích theo chiều ngang, phân tích theo chiều dọc, phương pháp tổng hợp, khái quát để đưa ra đánh giá và kết luận từ cơ sở là các số liệu được cung cấp và thực trạng tình hình hoạt động của công ty. 4. Kết cấu khóa luận Ngoài các phần mở đầu, kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo, khóa luận được kết cấu thành 3 chương như sau: Chương I: Các vấn đề cơ bản về hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Hoa Việt. Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty TNHH Hoa Việt.
- Xem thêm -