Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty tnhh sản xuất kinh doanh minh phượng

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39907 tài liệu

Mô tả:

Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường hiện nay với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến máy móc thiết bị, đầu tư công nghệ, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của mính… Tất cả những yếu tố đó muốn đạt được thí đòi hỏi doanh nghiệp phải có một lượng vốn đầu tư lớn. Do đó, vốn không chỉ là yếu tố quyết định đến năng lực sản xuất của doanh nghiệp và xác lập vị thế của doanh nghiệp trên thị trường mà vốn còn là cơ sở để doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động. Nếu thiếu vốn thí sản xuất sẽ bị ngừng trệ, kéo theo hàng loạt các tác động tiêu cực khác ảnh hưởng đến bản thân doanh nghiệp cũng như cuộc sống của người lao động. Ví thế, vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý doanh nghiệp là làm thế nào để sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn một cách hiệu quả để giúp cho doanh nghiệp đứng vững và phát triển trên thị trường nhiều biến động như hiện nay. Xuất phát từ thực tế trên, sau 6 tuần thực tập tại công ty TNHH sản xuất kinh doanh Minh Phượng, qua việc phân tìch những số liệu tài chình của công ty, em đã phần nào nhận thấy được mặt mạnh cũng như mặt yếu và những vấn đề mà công ty đang gặp phải. Do đó, được sự hướng dẫn của cô giáo Ths Đỗ Thị Bìch Ngọc cùng với sự giúp đỡ của các cô chú anh chị trong công ty, em đã quyết định chọn đề tài: “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH sản xuất kinh doanh Minh Phượng” Đề tài được chia thành 3 chương:  Chương 1: Lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn  Chương 2: Phân tìch hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH sản xuất kinh doanh Minh Phượng  Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty TNHH sản xuất kinh doanh Minh Phượng. Sinh viên: Trần Thị Như Trang-QT902N 1 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 1.1 Vốn và tầm quan trọng của vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1.1 Khái niệm về vốn: Theo quan điểm của Marx, “vốn (tư bản) là giá trị đem lại giá trị thặng dư, là một đầu vào của quá trính sản xuất”. Định nghĩa của Marx có tầm khái quát lớn nhưng do bị hạn chế bởi những điều kiện khách quan lúc bấy giờ nên Marx đã quan niệm chỉ có khu vực sản xuất mới tạo ra giá trị thặng dư cho nền kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, “vốn được quan niệm là toàn bộ những giá trị ứng ra ban đầu và các quá trính sản xuất tiếp theo của doanh nghiệp”. Khái niệm này không những chỉ ra vốn là một yếu tố đầu vào của quá trính sản xuất mà còn đề cập tới sự tham gia của vốn không chỉ bó hẹp trong khu vực sản xuất mà bao gồm toàn bộ mọi quá trính sản xuất và tái sản xuất liên tục trong thời gian tồn tại của doanh nghiệp. 1.1.2 Đặc trưng của vốn:  Vốn là đại diện cho một lượng giá trị tài sản nhất định: Điều này có nghĩa là vốn biểu hiện cho những tài sản hữu hính như: nhà xưởng, đất đai, máy móc thiết bị…; tài sản vô hính như: nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm. Với tư cách này, các tài sản tham gia vào quá trính sản xuất kinh doanh thí không bị mất đi mà thu hồi được giá trị.  Vốn được vận động và sinh lời: Sự vận động của vốn được khái quát như sau: T – H – SX – H’ – T’ Như vậy sẽ có các khả năng xảy ra :  T’>T : quá trính sản xuất kinh doanh có lợi nhuận  T’=T : kinh doanh trong tính trạng hòa vốn  T’ - Xem thêm -