Tài liệu Khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và kinh doanh mút xốp việt thắng 

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39841 tài liệu

Mô tả:

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX&KD Mút xốp Việt Thắng LỜI NÓI ĐẦU T rong quá trình sản xuất kinh doanh nhất là trong cơ chế thị trường hiện nay, để có thể tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để không ngừng hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh, tăng tích luỹ. Do đó, các doanh nghiệp phải thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, cơ chế hạch toán kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp không những bù đắp được chi phí sản xuất mà phải có lãi. Vì vậy, vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất phải tính được chi phí sản xuất bỏ ra một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời. Hạch toán chính xác chi phí sản xuất là cơ sở để tính đúng, tính đủ giá thành. Từ đó giúp các doanh nghiệp tìm mọi cách để hạ thấp chi phí sản xuất ở mức tối đa hạ thấp và tiết kiệm chi phí sản xuất cũng chính là biện pháp để hạ thấp từng yếu tố của quá trình sản xuất như: Chi phí về nguyên vật liệu, chi phí tiền lương, chi phí quản lý....để từ đó hạ giá thành sản phẩm. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, khoản mục chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí của doanh nghiệp. Mọi sự biến động về chi phí nguyên vật liệu đều làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm từ đó ảnh hưởng đến thu nhập của doanh nghiệp. Do vậy, hạ thấp và tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu là giảm một phần đáng kể chi phí sản xuất. Mặt khác, trong các doanh nghiệp sản xuất vật chất nguyên vật liệu gồm nhiều chủng loại, được cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau thường xuyên biến động về số lượng cũng như giá cả. Do đó, cần phải có biện pháp theo dõi quản lý từ khâu thu mua vật liệu đến khâu xuất sử dụng cho sản xuất về cả chỉ tiêu số lượng cũng như giá trị, đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra bình thường. Thông qua công tác hạch toán vật liệu sẽ làm cho doanh nghiệp sử dụng vật liệu một cách tốt nhất, tránh lãng phí từ đó giảm chi phí nguyên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm. Vì vậy, bên cạnh vấn đề trọng tâm là kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản Sinh viên: Lê Thị Xuân Ánh - Lớp: QTL 301K 1 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX&KD Mút xốp Việt Thắng phẩm thì tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu cũng là vấn đề đáng được các doanh nghiệp quan tâm hiện nay. Tại Công ty TNHH SX & KD mút xốp Việt Thắng là một doanh nghiệp sản xuất đệm với đặc điểm nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm thì việc tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho công ty, vì vậy điều tất yếu là công ty phải quan tâm đến khâu hạch toán chi phí nguyên vật liệu. Nhận thức về tầm quan trọng của vật liệu đối với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đồng thời qua nghiên cứu thực tế công tác kế toán tại công ty TNHH SX & KD mút xốp Việt Thắng, được sự giúp đỡ tận tình của Ban giám đốc công ty, các cán bộ phòng kế toán công ty, em nhận thấy kế toán vật liệu ở công ty giữ một vai trò rất quan trọng. Chính vì vậy em đã chọn và đi sâu vào nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX & KD mút xốp Việt Thắng”. Nội dung của chuyên đề bao gồm: Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề bao gồm các nội dung chính sau: Chƣơng 1: Lý luận chung về công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. Chƣơng 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX & KD mút xốp Việt Thắng. Chƣơng 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH SX & KD mút xốp Việt Thắng. Do thời gian và trình độ có hạn nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các cán bộ nghiệp vụ ở Công ty để luận văn được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Nguyễn Văn Thụ, các thầy cô trong khoa kinh tế và các cán bộ nghiệp vụ của Công ty TNHH SX & KD mút xốp Việt Thắng đã giúp em hoàn thành luận văn này. Sinh viên: Lê Thị Xuân Ánh - Lớp: QTL 301K 2 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX&KD Mút xốp Việt Thắng CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KÉ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP. 1.1 Những vấn đề chung về nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. Hiện nay các Doanh nghiệp đứng trước áp lực cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, do vậy để có thể tìm được chỗ đứng vững chắc trên thị trường đòi hỏi công tác quản lý nguyên vật liệu sao cho khoa học và chính xác. Kết hợp với đặc điểm của ngành sản xuất đệm rất nhiều loại nguyên vật liệu gây ra khó khăn cho việc theo dõi, kiểm tra sự biến động của từng loại nguyên vật liệu. Thực tế này đặt ra yêu cầu cho công tác kế toán làm sao phản ánh chính xác sự biến động về cả số lượng và giá trị sao cho tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sẽ tạo ra sự cạnh tranh lớn đem lại lợi nhuận cao. Việc cung cấp nguyên vật liệu có kịp thời đầy đủ hay không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch và quá trình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Nguyên vật liệu không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất mà còn ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng cao, đúng quy cách chủng loại thì sản phẩm tạo ra mới phù hợp với nhu cầu thị trường tạo sức cạnh tranh cao. Tóm lại nguyên vật liệu là yếu tố không thể thiếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh nó quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 1.1.2.1 Khái niệm nguyên vật liệu: - Kal Max gọi tắt mọi vật trong thiên nhiên ở xung quanh ta mà lao động có ích của con người có thể tác động vào là đối tượng lao động. Nguyên vật liệu là đối tượng lao động nhưng không phải bất cứ đối tượng lao động nào cũng là nguyên vật liệu. Chỉ trong điều kiện đối tượng lao động có thể phục vụ cho quá trình sản xuất hay tái tạo ra sản phẩm và đối tượng đó do lao động tạo ra mới trở thành vật liệu. Vậy nguyên vật liệu là đối tượng lao động thể hiện dưới dạng vật hoá chỉ tham Sinh viên: Lê Thị Xuân Ánh - Lớp: QTL 301K 3 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX&KD Mút xốp Việt Thắng gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh nhất định và toàn bộ giá trị vật liệu được chuyển hết một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sản phẩm được sản xuất ra. 1.1.2.2 Đặc điểm nguyên vật liệu. - Nguyên vật liệu là đối tượng lao động nên có đặc điểm sau : + Tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh. + Thay đổi hình dáng ban đầu sau quá trình sử dụng và chuyển toàn bộ giá trị vào giá trị của sản phẩm sản xuất ra. Thông thường trong cấu tạo giá thành sản phẩm thì chi phí về nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng khá lớn, nên việc sử dụng tiết kiệm vật liệu và sử dụng đúng mục đích, đúng kế hoạch có ý nghĩa quan trọng trong việc hạ thấp giá thành sản phẩm và thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh. 1.1.3 Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp 1.1.3.1 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu - Nguyên vật liệu là tài sản dự trữ kinh doanh thường xuyên biến động. Để hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường, Doanh nghiệp phải thường xuyên thu mua nguyên vât liệu và xuất dùng cho sản xuất kinh doanh. - Nguyên vật liệu được nhập từ nhiều nguồn và giá cả thường xuyên biến động trên thị trường. Do đó để làm tốt công tác quản lý nguyên vật liệu phải được theo dõi chặt chẽ ở các khâu: Thu mua, bảo quản, sử dụng và dự trữ. Trong quá trình này nếu quản lý không tốt sẽ ảnh hưởng chất lượng giá trị sản phẩm. Cụ thể yêu cầu công tác quản lý nguyên vật liệu là: Trong khâu thu mua: Phải quản lý về khối lượng, quy cách đúng chủng loại và chất lượng, giá mua, chi phí thu mua của nguyên vật liệu phải được phản ánh đầy đủ và chính xác. Kế hoạch mua nguyên vật liệu phải đúng tiến độ thời gian phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong khâu bảo quản: Để tránh mất mát hư hỏng, hao hụt, đảm bảo an toàn nguyên vật liệu phải tổ chức kho tàng bến bãi, thực hiện đúng chế độ bảo Sinh viên: Lê Thị Xuân Ánh - Lớp: QTL 301K 4 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX&KD Mút xốp Việt Thắng quản đối với từng loại nguyên vật liệu. Nếu không thực hiện tốt công tác này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của nguyên vật liệu. Trong khâu sử dụng: Phải thực hiện tốt định mức tiêu hao, sử dụng hợp lý, tiết kiệm trên cơ sở các định mức và dự toán chi phí phát huy hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu. Đồng thời phải thường xuyên thực hiện phân tích định mức tiêu hao nguyên vật liệu đó cũng là cơ sở làm tăng thêm …Do vậy trong khâu sử dụng cần phải tổ chức tốt việc ghi chép phản ánh tình hình xuất dùng và sử dụng nguyên vật liệu trong sản xuất. Trong khâu dự trữ: Để đảm bảo cho quá trình kinh doanh được bình thường không được ngưng trệ, gián đoạn do cung ứng không kịp thời hoặc gây tình trạng đọng vốn do dự trữ quá nhiều đòi hỏi Doanh nghiệp phải xác định mức tối thiểu. 1.3.1.2 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu là yếu tố đầu tiên của quá trình sản xuất, nếu biết cách quản lý có kế hoạch sử dụng tốt có hiệu quả sẽ tạo ra các yếu tố đầu ra và cơ hội để cạnh tranh tốt. Hạch toán nguyên vật liệu nhằm cung cấp đầy đủ kịp thời các thông tin cho quản lý giúp các doanh nghiệp ngăn ngừa các hiện tượng sử dụng lãng phí tham ô, làm thất thoát nguyên vật kiệu trong quá trình sử dụng từ đó hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Xuất phát từ yêu cầu đó kế toán nguyên vật liệu cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: - Tổ chức ghi chép, phản ánh chính xác kịp thời số lượng, chất lượng và giá trị thực tại của từng loại nguyên vật liệu đồng thời phản ánh giá trị nhập- xuất tồn, tiêu hao sử dụng cho sản xuất. - Tổ chức đánh giá, phân loại nguyên vật liệu phù hợp với các nguyên tắc, yêu cầu quản lý của nhà nước và yêu cầu của quản trị doanh nghiệp. - Phản ánh tình hình thực hiện kế hoạch thu mua và dự trữ nguyên vật liệu. Phát hiện kịp thời nguyên vật liệu tồn đọng kém phẩm chất để có biện pháp xử lý nhằm hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất. - Kiểm tra chi phí thu mua, tính giá nguyên vật liệu nhập xuất kho. Sinh viên: Lê Thị Xuân Ánh - Lớp: QTL 301K 5 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX&KD Mút xốp Việt Thắng - Phân bổ giá trị nguyên vật liệu một cách đúng đắn. - Vận dụng đúng đắn các phương pháp hạch toán nguyên vật liệu theo chế độ. - Tổ chức chứng từ, sổ sách kế toán phù hợp với phương pháp hạch toán nguyên vật liệu của doanh nghiệp. Mở các loại sổ sách thẻ chi tiết nguyên vật liệu đúng chế độ. 1.1.4 Phân loại và tính giá nguyên vật liệu. 1.1.4.1 Phân loại nguyên vật liệu  Căn cứ nội dung kinh tế và yêu cầu kế toán quản trị doanh nghiệp nguyên vật liệu được phân loại: - Nguyên vật liệu chính: Là những loại nguyên vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất thì cấu thành thực thể sản phẩm. - Nguyên vật liệu phụ: Là những loại vật khi tham gia vào quá trình sản xuất không cấu thành thực thể sản phẩm mà có thể kết hợp với vật liệu chính làm thay đổi màu sắc, mùi vị hình dáng bề ngoài tăng thêm chất lượng cho sản phẩm hàng hóa hoặc tạo điều kiện cho quá trình chế tạo sản phẩm. - Nhiên liệu: là những thứ có tác dụng cung cấp nhiệt lượng trong quá trình sản xuất tạo điều kiện cho quá trình chế tạo. Nhiên liệu có thể tồn tại ở thể lỏng, thể rắn, thể khí. - Phụ tùng thay thế: Là những vật tư sản phẩm dùng để thay thế sửa chữa máy móc thiết bị phương tiện vận tải công cụ sản xuất. - Vật liệu khác: bao gồm phế liệu là vật liệu thu được trong quá trình sản xuất hoặc thanh lý tài sản có thể sử dụng hoặc bán và các nguyên liệu còn lại ngoài các thứ chưa kể trên tùy theo yêu cầu quản lý và kế toán chi phí mà nguyên vật liêu được phân loại chi tiết hơn.  Căn cứ nguồn hình thành nguyên vật liệu được phân loại: - Nguyên vật mua ngoài - Nguyên vật liệu doanh nghiệp tự sản xuất - Nguyên vật liệu từ nguồn khác như: cấp phát, biếu tặng… Sinh viên: Lê Thị Xuân Ánh - Lớp: QTL 301K 6 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX&KD Mút xốp Việt Thắng  Căn cứ mục đích sử dụng nguyên vật được phân loại: - Nguyên vật liệu dùng trực tiếp sản xuất, chế tạo sản phẩm. - Nguyên vật dùng cho nhu cầu bán hàng. - Nguyên vật liệu dung cho nhu cầu quản lý doanh nghiệp. 1.1.4.2 Tính giá nguyên vật liệu.  Tính giá nguyên vật liệu nhập kho Theo chuẩn mực kế toán số 02, nguyên vật liệu được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. - Giá gốc nguyên vật liệu bao gồm: chi phí thu mua, chi phí chế biến, các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh có thể có được nguyên vật liệu ở trạng thái hiện tại. Chi phí thu mua của nguyên vật liệu bao gồm: giá mua, các loại thuế không được khấu trừ hoàn lại, chi phí vận chuyển bốc xếp bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng. Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất được trừ khỏi chi phí thu mua. Chi phí chế biến nguyên vật liệu bao gồm: những chi phí liên quan trực tiếp đến sản xuất sản phẩm như chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cố định, chi phí sản xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình chuyển hóa nguyên vật liệu thành thành phẩm. Chi phí liên quan trực tiếp khác tính vào giá gốc nguyên vật liệu bao gồm các khoản phí khác ngoài chi phí thu mua và chi phí chế biến nguyên vật liệu. - Chi phí không được tính vào giá gốc nguyên vật liệu: Chi phí nguyên vật liệu phát sinh khác trên mức bình thường. Chi phí bảo quản nguyên vật liệu trừ các khoản chi phí bảo quản nguyên vật liệu cần thiết cho quá trình sản xuất tiếp theo và chi phí bảo quản trong quá trình mua hàng. Sinh viên: Lê Thị Xuân Ánh - Lớp: QTL 301K 7 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX&KD Mút xốp Việt Thắng - Đối với nguyên vật liệu nhập kho thì giá thực tế nguyên vật liệu mua ngoài do các bên xác định được xác định theo nguồn nhập. Nguyên vật liệu mua ngoài: Giá thực tế nhập kho giá mua ghi trên HĐ các loại thuế chi phí thu mua các khoản giảm nhập khẩu thực tế trừ (chiết khấu (cp v/c, bốc xếp) TM, giảm giá…) - Đối với nguyên vật liệu do doanh nghiệp tự gia công chế biến Giá thực tế nhập kho = Giá thực tế của nguyên vật liệu xuất gia công chế biến - Đối với nguyên vật liệu thuê ngoài gia công chế biến Giá thực tế giá NVL xuất nhập kho chi phí vận chuyển chi phí thuê ngoài chi phí thuê ngoài gia công bốc xếp gia công chế biến Đối với nguyên vật liệu nhận góp vốn: Giá nhập kho là giá được các bên tham gia góp vốn liên doanh thống nhất đánh giá chấp thuận. - Đối với nguyên vật liệu được biếu tặng: Giá nhập kho là giá thực tế được xác định theo giá trên thị trường.  Tính giá nguyên vật liệu xuất kho Nguyên vật liệu được nhập kho từ nhiều nguồn khác nhau, từ nhiều thời điểm khác nhau nên có nhiều giá khác nhau. Do đó, khi xuất kho nguyên vật liệu tuỳ thuộc đặc điểm hoạt động, yêu cầu trình độ quản lý và điều kiện phương tiện trang thiết bị, kỹ thuật tính toán ở từng doanh nghiệp mà các doanh nghiệp lựa chọn 1 trong 4 phương pháp để xác định trị giá thực tế của nguyên vật liệu xuất kho. Theo chuẩn mực kế toán số 02 về hàng tồn kho, việc tính giá nguyên vật liệu được áp dụng theo 1 trong 4 phương pháp sau: phương pháp tính giá theo thực tế đích danh, phương pháp bình quân gia quyền, phương pháp nhập trước xuất trước, phương pháp nhập sau - xuất trước.  Phương pháp tính giá theo thực tế đích danh: - Theo phương pháp này giá của vật tư nhập kho sẽ được giữ nguyên từ khi nhập đến khi xuất kho. Khi xuất kho loại vật tư nào thì lấy giá của loại vật tư đó. Sinh viên: Lê Thị Xuân Ánh - Lớp: QTL 301K 8 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX&KD Mút xốp Việt Thắng - Phương pháp này được áp dụng cho những doanh nghiệp có chủng loại vật tư ít, có thể nhận diện từng lô hàng. Ưu điểm: Phương pháp này khá chính xác, thuận lợi cho kế toán trong việc tính giá vật tư và theo dõi chính xác được thời gian bảo quản của từng loại vật tư. Nhược điểm: Đòi hỏi doanh nghiệp phải có điều kiện bảo quản riêng từng lô hàng nhập kho, công tác quản lý chặt chẽ, tỉ mỉ, phức tạp.  Phương pháp nhập trước - xuất trước(FIFO): - Phương pháp này được thực hiện như sau: Lô hàng nguyên vật liệu nào được nhập kho trước sẽ được xuất dùng trước. Hàng tồn kho cuối kỳ là hàng mới nhất. Do vậy, giá hàng xuất dùng được tính hết theo giá thực tế của lần nhập trước, song mới xuất đến lần nhập sau. Nếu giá cả có xu hướng tăng lên thì giá tồn kho cao, hàng xuất thấp, chi phí kinh doanh giảm, lợi nhuận tăng và ngược lại. Ưu điểm: Với phương pháp này, việc tính toán đơn giản dễ làm và tương đối hợp lý, chính xác. Nhược điểm: Khối lượng tính toán nhiều, phụ thuộc vào xu thế giá cả trên thị trường, phải tiến hành công phu.  Phương pháp nhập sau - xuất trước(LIFO) - Theo phương pháp này, những vật tư nhập kho sau sẽ được xuất trước. Nghĩa là: Giá trị xuất kho của vật tư được tính theo giá của vật tư ở lần nhập gần nhất. - Ở phương pháp này chi phí sản xuất luôn gắn với giá cả thị trường nên lợi nhuận mang tính an toàn hơn khi giá cả có xu hướng tăng lên. Song vẫn phụ thuộc giá cả thị trường. Phương pháp này phù hợp với trường hợp xuất hiện lạm phát.  Phương pháp bình quân gia quyền. - Theo phương pháp này, giá trị xuất kho của từng loại vật tư được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị của từng loại hàng tồn kho nhập trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tính theo từng kỳ hoặc sau từng lô hàng nhập về, phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi doanh nghiệp Sinh viên: Lê Thị Xuân Ánh - Lớp: QTL 301K 9 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX&KD Mút xốp Việt Thắng - Phương pháp bình quân gia quyền có thể thực hiện theo cả kỳ hoặc bình quân sau mỗi lần nhập (bình quân liên hoàn). Phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ: Trị giá thực tế xuất kho = Số lượng xuất * Giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ Giá bq đ/vị giá trị thực tế vật tư tồn đầu kỳ+giá trị thực tế vật tư nhập trong kỳ cả kỳ dự trữ số lượng vật tư tồn trong kỳ+số lượng vật tư nhập trong kỳ Ưu điểm: Tính giá vật liệu xuất kho chính xác. Nhược điểm: Phương pháp này chỉ tiến hành vào cuối tháng nên khối lượng công việc nhiều ảnh hưởng đến công tác quyết toán. Phương pháp bình quân liên hoàn Giá trị thực tế xuất kho = số lượng xuất * giá đơn vị bq sau mỗi lần nhập Giá đơn vị bq sau mỗi lần nhập = Giá trị thực tế tồn kho sau mỗi lần nhập Số lượng tồn kho sau mỗi lần nhập Ưu điểm: Phương pháp này khắc phục nhược điểm của 2 phương pháp trên. Nhược điểm: Phương pháp này tốn nhiều công sức, tốn kém nhiều lần. 1.2 Nội dung tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 1.2.1 Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu Việc hạch toán chi tiết nguyên vật liệu được sử dụng 1 trong 3 phương pháp - Phương pháp thẻ song song - Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển - Phương pháp sổ số dư 1.2.1.1 Phương pháp thẻ song song - Ở kho: Thủ kho dùng thẻ kho để phản ánh tình hình xuất – nhập - tồn vật tư về mặt số lượng. Mỗi chứng từ ghi một dòng vào thẻ kho. Thẻ kho được mở cho từng danh điểm vật tư. Cuối tháng, thủ kho phải tiến hành tổng cộng số nhập xuất tính ra số tồn kho về mặt số lượng theo từng danh điểm vật tư. Sinh viên: Lê Thị Xuân Ánh - Lớp: QTL 301K 10 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX&KD Mút xốp Việt Thắng - Ở phòng kế toán: Kế toán vật tư mở sổ chi tiết vật liệu cho từng danh điểm theo dõi về mặt số lượng và giá trị. Hàng ngày hoặc định kỳ khi nhận được các chứng từ nhập xuất do thủ kho chuyển tới, kế toán vật tư phải kiểm tra đối chiếu và ghi đơn giá hạch toán và tính ra số tiền. Sau đó ghi các nghiệp vụ nhập xuất vào sổ chi tiết nguyên vật liệu. Cuối tháng tiến hàng cộng sổ và đối chiếu với thẻ kho. Sơ đồ 1.1 Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song chứng từ nhập sổ chi thẻ kho sổ tổng hợp N-X-T tiết Chứng từ xuất NVL L Ghi chú: Ghi hàng ngày Đối chiếu Ghi định kỳ - Ưu điểm: Đơn giản, rõ ràng, dễ kiểm tra đối chiếu số liệu và phát hiện sai sót việc ghi chép và quản lý. - Nhược điểm: Có sự ghi chép trùng lặp giữa kho và phòng kế toán về chỉ tiêu số lượng. - Phạm vi áp dụng: cho những doanh nghiệp có ít chủng loại vật tư, nghiệp vụ phát sinh không nhiều, không thường xuyên và áp dụng cho những doanh nghiệp dùng giá mua thực tế để ghi chép kế toán vật tư tồn kho. Sinh viên: Lê Thị Xuân Ánh - Lớp: QTL 301K 11 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX&KD Mút xốp Việt Thắng 1.2.1.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển Đối với những doanh nghiệp có nhiều danh điểm nguyên vật liệu và số lượng chứng từ nhập xuất không nhiều thì phương pháp thích hợp là phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. - Tại kho: Thủ kho dùng thẻ kho để phản ánh tình hình nhập - xuất - tồn nguyên vật liệu về mặt số lượng. Mỗi chứng từ ghi 1 dòng vào thẻ kho, thẻ kho được mở cho từng danh điểm vật liệu. Cuối tháng thủ kho phải tiến hành tổng cộng số nhập - xuất -tồn tính ra số tồn kho về mặt lượng theo từng danh điểm. - Tại phòng kế toán: Không mở sổ kế toán chi tiết mà mở sổ đối chiếu luân chuyển để hạch toán số lượng và số tiền của từng loại nguyên vật liệu theo từng kho. Sổ này mỗi tháng ghi 1 lần vào cuối tháng trên cơ sở tổng hợp các chứng từ nhập xuất phát sinh trong tháng của từng vật tư, mỗi thứ chỉ ghi 1 dòng trên sổ. Cuối tháng đối chiếu số lượng trên sổ đối chiếu luân chuyển với thẻ kho, đối chiếu số tiền với sổ tổng hợp. Sơ đồ1.2 hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển Phiếu nhập kho Bảng kê nhập Thẻ kho sổ đối chiếu luân chuyển Phiếu xuất kho Bảng kê xuất Ghi chú: Sổ kế toán tổng hợp Ghi hàng ngày Đối chiếu Ghi cuối tháng, định kỳ Sinh viên: Lê Thị Xuân Ánh - Lớp: QTL 301K 12 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX&KD Mút xốp Việt Thắng - Ưu điểm: Giảm được khối lượng ghi chép so với phương pháp thẻ song song - Nhược điểm: Vẫn còn trùng lặp về chỉ tiêu số lượng giữa thủ kho và phòng kế toán. Công việc dồn vào cuối tháng sẽ gây chậm số liệu, hạn chế chức năng kiểm tra của kế toán. Nếu không lập bảng kê nhập - xuất dễ gây nhầm lẫn nhưng nếu lập số lượng ghi chép lớn, việc lập báo cáo nhanh dựa vào ghi chép của thủ kho. - Phạm vi áp dụng: Thích hợp với những doanh nghiệp không đòi hỏi cung cấp thông tin nhanh phục vụ cho quản trị vật tư. 1.2.1.3 Phương pháp sổ số dư Với những doanh nghiệp có nhiều danh điểm nguyên vật liệu, số lượng chứng từ nhập - xuất mỗi loại nhiều thì phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu thích hợp nhất là phương pháp sổ số dư. - Tại kho: Thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi chép số lượng vật tư nhập xuất tồn về mặt số lượng. Mỗi chứng từ ghi 1 dòng vào thẻ kho, thẻ kho được mở cho từng danh điểm. Cuối tháng thủ kho phải tiến hành tổng cộng số nhập - xuất tính ra số tồn kho về mặt lượng theo từng danh điểm. Định kỳ sau khi ghi thẻ kho, thủ kho phải tập hợp toàn bộ chứng từ nhập-xuất phát sinh theo từng danh điểm. Sau đó lập phiếu giao nhận chứng từ và nộp cho kế toán kèm theo các chứng từ nhập xuất vật tư. Ngoài ra thủ kho còn phải ghi số lượng vật liệu tồn kho cuối tháng theo từng danh điểm vật tư vào sổ số dư. Sổ số dư được kế toán mở cho từng kho và dùng cho cả năm, các ngày cuối tháng, kế toán giao cho thủ kho để ghi vào sổ. Ghi xong thủ kho phải gửi về phòng kế toán để kiểm tra và tính tiền. - Tại phòng kế toán: Định kỳ, nhân viên kế toán phải xuống kho để hướng dẫn và kiểm tra việc ghi chép thẻ kho của thủ kho và thu nhận chứng từ. Khi nhận chứng từ kế toán kiểm tra và tính giá từng danh điểm theo từng chứng từ, tổng cộng số tiền và ghi vào cột số tiền trên phiếu giao nhận chứng từ. Đồng thời ghi số tiền vừa tính được của từng danh điểm (nhập riêng, xuất riêng) vào Sinh viên: Lê Thị Xuân Ánh - Lớp: QTL 301K 13 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX&KD Mút xốp Việt Thắng bảng lũy kế nhập - xuất - tồn. Bảng này mở cho từng kho, mỗi kho một tờ, được ghi trên cơ sở các phiếu giao nhận chứng từ. - Tiếp đó kế toán cộng số tiền nhập - xuất trong tháng dựa vào số dư đầu tháng để tính ra số dư cuối tháng của từng nhóm vật tư. Số dư này được dùng để đối chiếu số dư trên sổ số dư (trên sổ số dư được tính bằng cách lấy số lượng tồn kho * giá của từng danh điểm). Sơ đồ1.3 Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu theo phương pháp sổ số dư Phiếu nhập kho Thẻ kho Phiếu giao nhân chứng từ nhập Sổ số dư Phiếu xuất kho Ghi chú: Bảng kê nhậpxuất- tồn Sổ kế toán tổng hợp Phiếu giao nhận chứng từ xuất Ghi hàng ngày Đối chiếu Ghi cuối tháng, định kỳ - Ưu điểm: Giảm bớt khối lượng ghi chép của kế toán, công việc dàn đều trong tháng. - Nhược điểm: Do kế toán chỉ theo dõi về mặt giá trị lên nếu muốn biết số hiện có và tình hình tăng giảm về mặt hiện vật thì phải xem trên thẻ kho. Việc kiểm tra phát hiện sai sót nhầm lẫn giữa kho và phòng kế toán sẽ gặp khó khăn và sự chênh lệch. Sinh viên: Lê Thị Xuân Ánh - Lớp: QTL 301K 14 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX&KD Mút xốp Việt Thắng - Phạm vi áp dụng: Cho những công ty có vật tư gồm nhiều chủng loại, các nghiệp vụ phát sinh thường xuyên, doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống đơn giá hạch toán và danh điểm vật tư, kế toán viên có trình độ cao, thủ kho có chuyên môn tốt. 1.2.2 Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. Để đáp ứng yêu cầu của quản trị doanh nghiệp, kế toán nguyên vật liệu phải tiến hành đồng thời ở kho và phòng kế toán trên cùng một cơ sở chứng từ theo chế độ kế toán quy định được ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐBTC 20/03/2006 của BTC. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu là sự ghi chép sự biến động về mặt giá trị của nguyên vật liêu trên các sổ kế toán tổng hợp. Trong hệ thống kế toán hiện hành, nguyên vật liệu thuộc hàng tồn kho. Do đó tình hình hiện có và tình hình biến động của chúng phụ thuộc vào doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ. 1.2.2.1 Kế toán tổng hợp nhập xuất nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên. Phương pháp kê khai thường xuyên là phương pháp theo dõi và phản ánh tình hình hiện có, sự biến động tăng giảm về nguyên vât liệu một cách thường xuyên liên tục trên các tài khoản kế toán. Trong trường hợp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên các tài khoản kế toán nguyên vật liệu được dùng để phản ánh số hiện có tình hình biến động tăng giảm nguyên vật liệu. Vì vậy giá trị nguyên vật liệu trên sổ kế toán có thể được xác định ở bất kì thời điểm trong kì kế toán. Cuối kì kế toán, căn cứ vào số liệu kiểm kê thực tế, nguyên vật liệu so sánh và đối chiếu với số liệu nguyên vật liệu trên sổ kế toán. Về nguyên tắc số nguyên vật liệu thực tế phải luôn phù hợp với số nguyên vật liệu trên sổ kế toán. Nếu có chênh lệch phải truy tìm nguyên nhân và có giải pháp xử lí kịp thời. Sinh viên: Lê Thị Xuân Ánh - Lớp: QTL 301K 15 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX&KD Mút xốp Việt Thắng Phương pháp kê khai thường xuyên áp dụng cho các đơn vị sản xuất (công nghiệp, xây lắp…) và các đơn vị thương nghiệp kinh doanh các mặt hàng có giá trị lớn như máy móc, thiết bị, hàng có chất lượng cao  Tài khoản sử dụng - Tài khoản 152 “Nguyên vật liệu” : Tài khoản này dùng để theo dõi giá trị hiện có tình hình biến động tăng giảm của các loại nguyên vật liệu trong kho của doanh nghiệp Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 152 Bên nợ: Phản ánh các nghiệp vụ làm tăng nguyên vật liệu trong kỳ (mua ngoài tự sản xuất, nhận góp vốn, phát hiện thừa) Bên có: Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh làm giảm nguyên vật liệu trong kỳ (xuất dùng, xuất bán, xuất góp vốn liên doanh, thiếu hụt…) Dư nợ: Phản ánh trị giá nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ. - Tài khoản 151 “Hàng mua đi đường”: Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị của loại hàng hoá, vật tư mua ngoài đã thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp còn đang trên đường vận chuyển ở bến cảng, bến bãi hoặc đã về đến doanh nghiệp nhưng đang chờ kiểm nhận nhập kho. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 151: Bên nợ: Phản ánh trị giá vật tư hàng hoá đang đi đường. Bên có: Phản ánh trị giá hàng hóa, vật tư đã nhập kho hoặc đã giao thẳng cho khách hàng. Số dư nợ: Trị giá hàng hóa, vật tư đã mua nhưng còn đi trên đường. Sinh viên: Lê Thị Xuân Ánh - Lớp: QTL 301K 16 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX&KD Mút xốp Việt Thắng Sơ đồ1.4 Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên. TK111,112,331… TK 152 Nhập kho NVL mua ngoài TK621,623,627,641,642,241… Xuất kho NVL dựng cho SXKD, XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ TK 133 Thuế GTGT (nếu có) Chi phí thu mua, vận chuyển, bốc xếp TK 154 NVL thuê ngoài gia công chế biến xong nhập kho TK 154 Xuất kho NVL thuê ngoài gia công TK111,112,331.. Giảm giá NVL mua vào, trả lại NVL cho người bán, CKTM TK 133 TK333 (3333,3332) Thuế nhập khẩu, TTĐB của NVL nhập khẩu phải nộp NSNN TK632 TK 333 (33312) NVL xuất bán Thuế GTGT NVL nhập khẩu nộp NSNN (nếu không được khấu trừ) TK 411 Được cấp hoặc nhận vốn góp liên doanh liên kết bằng NVL TK621,623,641,642,241 NVL xuất dùng cho SXKD, XDCB, sửa chữa lớn TSCĐ không sử dụng hết nhập lại kho TK 222,223 Thu hồi vốn gúp vào cụng ty liên kết, Công ty đồng kiểm soát bằng NVL TK 142,242 NVL dùng cho SXKD phải phân bổ dần TK222,223 NVL xuất kho để đầu tư vào công ty liên kết hoặc CSKD đồng kiểm soát TK 632 NVL phát hiện thiếu khi kiểm kê thuộc hao hụt trong định mức Tk 138 (1381) NVL phát hiện thiếu khi kiểm kê chờ xử lý TK338 (3381) NVL phát hiện thừa khi kiểm kê chờ xử lỷ Sinh viên: Lê Thị Xuân Ánh - Lớp: QTL 301K 17 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX&KD Mút xốp Việt Thắng Trong bút toán nhập kho nguyên vật liệu có một số trường hợp đặc biệt sau: Trường hợp nguyên vật liệu và hoá đơn cùng về: Nợ TK 152 Nợ TK 133 Có TK 111, 112, 331 Trường hợp nguyên vật liệu về chưa có hoá đơn: Nếu nguyên vật liệu về đã nhập kho nhưng hoá đơn chưa về thì chưa ghi sổ ngay mà lưu phiếu nhập kho vào cặp hóa đơn hàng chưa có hoá đơn. Nếu cuối tháng hoá đơn vẫn chưa về thì kế toán căn cứ vào phiếu nhập kho ghi theo giá tạm tính: Nợ TK 152: Có TK 111,112,331: Sang tháng hoá đơn về kế toán tính và điều chỉnh giá ở tháng trước Nếu giá hoá đơn lớn hơn giá tạm tính Nợ TK 152: Trị giá nguyên vật liệu điều chỉnh Nợ TK 133: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ Có TK 111,112,331: Tổng giá điều chỉnh. Nếu giá hoá đơn nhỏ hơn giá tạm tính Nợ TK 111, 112, 331 Có TK 152 Trường hợp hàng đang đi đường doanh nghiệp nhận được hoá đơn (hàng chưa về nhập kho). Kế toán chưa ghi sổ ngay mà lưu hoá đơn vào cặp hồ sơ “hàng đi đường” Trong tháng nếu hàng đã về nhập kho thì kế toán căn cứ hoá đơn và phiếu nhập kho ghi bình thường như trường hợp hàng và hoá đơn cùng về. Cuối tháng mà hàng vẫn chưa về thì căn cứ vào hóa đơn kế toán ghi tăng giá trị hàng đi đường. Sinh viên: Lê Thị Xuân Ánh - Lớp: QTL 301K 18 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX&KD Mút xốp Việt Thắng Nợ TK 151: Nợ TK 133: Có TK 111,112,331: Sang tháng sau khi hàng về nhập kho: Nợ TK 152: Có TK 151: 1.2.2.2 Kế toán tổng hợp nhập xuất nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ. - Phương pháp kiểm kê định kỳ không phản ánh thường xuyên liên tục tình hình nhập - xuất nguyên vật liệu trên tài khoản 152. Các tài khoản này chỉ phản ánh giá trị nguyên vật liệu trong kho ở đầu kỳ và cuối kỳ. Việc nhập - xuất nguyên vật liệu hàng ngày được phản ánh ở tài khoản 611 “Mua hàng”. Cuối kỳ kiểm kê nguyên vật liệu sử dụng phương pháp cân đối để tính giá trị nguyên vật liệu xuất kho theo công thức: Trị giá vật tư trị giá vật tư tồn xuất kho đầu kỳ trị giá vật tư nhập trong kỳ trị giá vật tư tồn kho cuối kỳ Theo phương pháp kiểm kê định kì, mọi biến động của vật tư hàng hóa (nhập - xuất - tồn kho) không theo dõi phản ánh trên các tài khoản kế toán hàng tồn kho. Giá trị của nguyên vật liệu mua vào nhập kho trong kì được theo dõi phản ánh trên một tài khoản kế toán riêng (Tài khoản 611- “Mua hàng”). Công tác kiểm kê nguyên vật liệu được tiến hành cuối mỗi kì kế toán để xác định giá trị nguyên vật liệu tồn kho thực tế, trị giá nguyên vật liệu xuất kho trong kì (tiêu dùng cho sản xuất hoặc xuất bán) làm căn cứ ghi sổ kế toán của tài khoản 611- “Mua hàng”. Như vậy khi áp dụng phương pháp kiểm kê định kì, tài khoản kế toán phản ánh nguyên vật liệu chỉ sử dụng ở đầu kì kế toán để kết chuyển số dư đàu kì và cuối kì kế toán để phản ánh giá trị thực tế nguyên vật liệu tồn kho cuối kì. Sinh viên: Lê Thị Xuân Ánh - Lớp: QTL 301K 19 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH SX&KD Mút xốp Việt Thắng  Tài khoản sử dụng: - Để ghi chép vật tư theo phương pháp kiểm kê định kỳ, kế toán sử dụng TK 611 “Mua hàng”, TK 151 “Hàng đang đi đường”, 152 “ Nguyên vật liệu”… Kết cấu TK 611: Bên nợ + Kết chuyển trị giá thực tế vật tư tồn đầu kỳ + Trị giá thực tế của vật tư nhập trong kỳ Bên có + Kết chuyển trị giá thực tế vật tư tồn cuối kỳ + Trị giá vật tư xuất trong kỳ cho các mục đích khác + Trị giá vật tư mua vào trả lại cho người bán hoặc được giảm giá Tài khoản 611 không có số dư đầu kỳ và cuối kỳ *TK 152: “Nguyên liệu, vật liệu”: Dùng để phản ánh giá thực tế nguyên vật liệu tồn kho, chi tiết theo từng loại. Bên nợ: Kết chuyển trị giá thực tế của nguyên vật liệu tồn kho đầu kì. Bên có: Kết chuyển trị giá thực tế của nguyên vật liệu tồn kho cuối kì. Số dư bên Nợ: Trị giá thực tế của nguyên vật liệu tồn kho cuối kì. *TK 151: “Hàng mua đang đi đường” Bên nợ: Kết chuyển trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư mua đang đi đường cuối kì. Bên có: Kết chuyển trị giá thực tế của hàng hóa, vật tư đã mua nhưng còn đang đi đường (chưa về nhập kho đơn vị). Ngoài ra, trong quá trình hạch toán, kế toán còn sử dụng một số tài khoản liên quan khác như: 133, 331, 111, 112… Sinh viên: Lê Thị Xuân Ánh - Lớp: QTL 301K 20
- Xem thêm -