Tài liệu Khảo sát quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất dầu cá, bộtcá tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu bình minh

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THUỶ SẢN NGUYỄN THÀNH TẤN KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ HỆ THỐNG THIẾT BỊ SẢN XUẤT DẦU CÁ, BỘTCÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THUỶ SẢN 2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THUỶ SẢN NGUYỄN THÀNH TẤN KHẢO SÁT QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ VÀ HỆ THỐNG THIẾT BỊ SẢN XUẤT DẦU CÁ, BỘT CÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THUỶ SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Th.s TRẦN MINH PHÚ 2013 Luận văn tốt nghiệp khóa 36 – 2013 Trường đại học Cần Thơ TÓM LƯỢC Đề tài luận văn “Khảo sát quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất dầu cá, bột cá tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh”, được thực hiện tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh- Thành phố Long XuyênAn Giang. Đề tài nhằm mục đích khảo sát quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị trong sản xuất dầu cá, bột cá, cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ưu điểm, nhược điểm hệ thống thiết bị và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tại nhà máy. Phương pháp thực hiện là trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, quan sát thực tế, ghi nhận số liệu kỹ thuật ở từng công đoạn, cùng với sự hướng dẫn cách vận hành máy móc thiết bị từ những nhân viên kỹ thuật tại công ty. Các công đoạn tiếp nhận nguyên liệu, phối trộn, cắt nhỏ, hấp, ép, sấy khô, ly tâm, làm nguội, sàng, nghiền, xử lý dịch mỡ, bảo quản dịch đạm, bảo quản dầu, bảo quản bột được thực hiện đúng theo quy trình sản xuất. Bên cạnh đó có một số công đoạn như đưa bột lên cân còn hơi mạnh tay, đường may chưa thẳng và đẹp. Quy trình tiếp nhận nguyên liệu được kiểm tra chặt chẽ về cảm quan, kháng sinh đối với độc tố chỉ được đánh giá qua nguồn nguyên liệu đã được chứng nhận HACCP. Đối với sản phẩm đầu ra được công ty thường xuyên kiểm tra chỉ số AV trong dầu và gửi mẩu kiểm định về chất lượng sau mỗi lô hàng. Hệ thống thiết bị hiện đại luôn được đội ngũ nhân viên cơ điện thường xuyên kiểm tra, bảo trì. Hệ thống thiết bị hoạt động bình thường trong suốt quá trình hoạt động. Quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất dầu cá, bột cá hoạt động tốt, hiệu quả, đem lại giá trị kinh tế cao đồng thời vẫn đảm bảo về an toàn vệ sinh và an toàn lao động. Công nghệ chế biến thủy sản – Khoa thủy sản Nguyễn Thành Tấn 2102095 i Luận văn tốt nghiệp khóa 36 – 2013 Trường đại học Cần Thơ LỜI CẢM TẠ Tôi trân thành cảm ơn quý thấy cô trường đại học Cần Thơ, thầy cô tại bộ môn dinh dưỡng và chế biến thủy sản-khoa thủy sản đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi thực hiện luận văn tốt nghiệp. Đặc biệt tôi xin cảm ơn thầy Trần Minh Phú đã nhiệt tình chỉ dạy, hướng dẫn tôi sửa chữa những sai sót để tôi có thể hoàn thành tốt luận văn này. Tôi xin cảm ơn ban giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh đã tạo điều kiện cho tôi được vào làm việc học tập tại nhà máy. Tôi đồng thời cảm ơn đến với đội ngũ nhân viên vận hành máy, thiết bị đã hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong quá trình làm việc. Đặc biệt tôi xin cảm ơn đến với anh Chau Kim Ly, Nguyễn Chí Nối đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, làm việc tại nhà máy. Trân thành cảm ơn! Cần Thơ, ngày tháng năm 2013 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thành Tấn Công nghệ chế biến thủy sản – Khoa thủy sản Nguyễn Thành Tấn 2102095 ii Luận văn tốt nghiệp khóa 36 – 2013 Trường đại học Cần Thơ MỤC LỤC TÓM LƯỢC ....................................................................................................... i LỜI CẢM TẠ .................................................................................................... ii MỤC LỤC ........................................................................................................ iii DANH MỤC BẢNG ........................................................................................ vi DANH MỤC HÌNH ......................................................................................... vii DANH MỤC VIẾT TẮT .................................................................................. ix Chương 1: GIỚI THIỆU .................................................................................... 1 1.1 Đặt vấn đề ................................................................................................ 1 1.2 Mục tiêu đề tài ......................................................................................... 2 1.3 Nội dung đề tài ........................................................................................ 2 1.4 Thời gian thực hiện .................................................................................. 2 Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................ 3 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh .......................... 3 2.1.1 Sơ lược về công ty ............................................................................ 3 2.1.2 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh ........................................................................................ 4 2.1.3 Chức năng và nghiệp vụ hoạt động của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh ................................................................................................. 5 2.2 Thiết kế nhà máy ..................................................................................... 6 2.2 1 Sơ lược về mặt bằng tổng thể công ty .............................................. 6 2.2.2 Sơ đồ mặt bằng công nghệ chế biến dầu cá, bột cá .......................... 6 2.2.3 Sơ đồ tổ chức tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh ....... 8 Thuyết minh vai trò của từng bộ phận....................................................... 9 2.3 Giới thiệu nguyên liệu cá tra ................................................................. 13 2.3.1 Phân loại ......................................................................................... 13 2.3.2 Thành phần hóa học của cá tra ....................................................... 13 2.3.3 Giá trị dinh dưỡng của cá ............................................................... 14 2.3.4 Phụ phẩm, phế phẩm từ cá tra ........................................................ 15 2.4 Quy trình công nghệ sản xuất dầu cá, bột cá ......................................... 17 2.4.1 Sơ đồ quy trình sản xuất dầu bột cá ............................................... 17 Công nghệ chế biến thủy sản – Khoa thủy sản Nguyễn Thành Tấn 2102095 iii Luận văn tốt nghiệp khóa 36 – 2013 Trường đại học Cần Thơ 2.4.2 Thuyết minh quy trình sản xuất ...................................................... 17 Chương 3: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................... 19 3.1 Phương tiện nghiên cứu ......................................................................... 19 3.1.1 Địa điểm và thời gian nghiên cứu .................................................. 19 3.1.2 Nguyên vật liệu............................................................................... 19 3.2 Phương pháp nghiên cứu ....................................................................... 19 3.2.1 Khảo sát theo quy trình công nghệ sản xuất dầu cá, bột cá ............ 19 Sơ đồ quy trình sản xuất dầu cá, bột cá (dự kiến) ................................... 20 Thuyết minh quy trình sản xuất ............................................................... 20 3.2.2 Khảo sát quy trình tiếp nhận nguyên liệu và đánh giá chất lượng nguyên liệu ....................................................................................................... 21 3.2.3 Mô tả chi tiết đánh giá chất lượng sản phẩm dầu cá, bột cá .......... 22 3.2.4 Hệ thống thiết bị sản xuất dầu cá, bột cá ........................................ 22 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ....................................................... 24 4.1 Quy trình công nghệ sản xuất dầu cá, bột cá tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh ...................................................................................... 24 4.1.1 Sơ đồ quy trình sản xuất dầu cá, bột cá .......................................... 24 4.1.2 Thuyết minh quy trình .................................................................... 24 4.2 Khảo sát quy trình tiếp nhận nguyên liệu và đánh giá chất lượng nguyên liệu.................................................................................................................... 37 4.3 Mô tả chi tiết đánh giá chất lượng sản phẩm dầu cá, bột cá .................. 38 4.3.1 Chỉ tiêu cơ sở dầu cá ...................................................................... 38 4.3.2 Chỉ tiêu cơ cở bột cá ....................................................................... 40 4.4 Hệ thống thiết bị sản xuất dầu cá, bột cá ............................................... 42 4.4.1 Máy tời kéo ..................................................................................... 42 4.4.2 Máy bơm......................................................................................... 43 4.4.3 Máy chặt ......................................................................................... 44 4.4.4 Máy hấp .......................................................................................... 44 4.4.5 Máy ép ............................................................................................ 45 4.4.6 Máy ly tâm ba pha (tricanter) ......................................................... 46 4.4.7 Bình góp ......................................................................................... 47 4.4.8 Máy sấy .......................................................................................... 48 Công nghệ chế biến thủy sản – Khoa thủy sản Nguyễn Thành Tấn 2102095 iv Luận văn tốt nghiệp khóa 36 – 2013 Trường đại học Cần Thơ 4.4.9 Mầy làm nguội ................................................................................ 49 4.4.10 Máy sàng ...................................................................................... 49 4.4.11 Máy nghiền ................................................................................... 50 4.4.12 Hệ thống vít tải ............................................................................. 51 4.4.13 Máy may ....................................................................................... 51 4.4.14 Cân ................................................................................................ 52 4.4.15 Hệ thống khử mùi ......................................................................... 53 4.4.16 Buồng hứng .................................................................................. 54 4.4.17 Lò hơi ........................................................................................... 54 4.4.18 Bồn xử lý mỡ ................................................................................ 55 4.4.19 Bồn chứa dầu ................................................................................ 56 4.4.20 Bồn chứa dịch đạm ....................................................................... 57 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT .......................................................... 58 5.1 Kết luận .................................................................................................. 58 5.2 Đề xuất ................................................................................................... 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 59 Công nghệ chế biến thủy sản – Khoa thủy sản Nguyễn Thành Tấn 2102095 v Luận văn tốt nghiệp khóa 36 – 2013 Trường đại học Cần Thơ DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tỉ lệ các thành phần theo phần trăm theo khối lượng của cá ........... 15 Bảng 4.1 Các chỉ tiêu cảm quan mỡ cá............................................................ 39 Bảng 4.2 Các chỉ tiêu lý hóa ............................................................................ 39 Bảng 4.3 Các chỉ tiêu cảm quan của bột cá ..................................................... 40 Bảng 4.4 Các chỉ tiêu hóa lý của bột cá ........................................................... 41 Công nghệ chế biến thủy sản – Khoa thủy sản Nguyễn Thành Tấn 2102095 vi Luận văn tốt nghiệp khóa 36 – 2013 Trường đại học Cần Thơ DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh ..................................... 3 Hình 2.2 Sơ đồ mặt bằng công ty ...................................................................... 6 Hình 2.3 Sơ đồ mặt bằng công nghệ chế biến dầu cá, bột cá ............................ 7 Hình 2.4 Sơ đồ tổ chức công ty ......................................................................... 9 Hình 2.5 Dầu cá ............................................................................................... 12 Hình 2.6 Bột cá ................................................................................................ 12 Hình 2.7 Cá tra, ba sa fillet .............................................................................. 12 Hình 2.8 Cá tra cắt miếng tẩm bột xù trắng – vàng chiên sơ .......................... 12 Hình 2.9 Fillet tẩm bột lenon & herb ............................................................... 12 Hình 2.10 Cá tra ............................................................................................... 13 Hình 2.11 Sơ đồ tổng quát quy trình sản xuất dầu cá, bột cá ......................... 17 Hình 3.1 Sơ đồ quy trình sản xuất dầu bột cá .................................................. 20 Hình 4.1 Quy trình công nghệ sản xuất dầu cá bột cá .................................... 24 Hình 4.2 Dầu cá ............................................................................................... 38 Hình 4.3 Bột cá ................................................................................................ 40 Hình 4.4 Máy tời kéo ....................................................................................... 42 Hình 4.5 Máy bơm ........................................................................................... 43 Hình 4.6 Máy chặt ........................................................................................... 44 Hình 4.7 Máy hấp ............................................................................................ 44 Hình 4.8 Máy ép .............................................................................................. 45 Hình 4.9 Máy ly tâm ba pha (tricanter) ........................................................... 46 Hình 4.10 Bình góp .......................................................................................... 47 Hình 4.11 Máy sấy ........................................................................................... 48 Hình 4.12 Máy làm nguội ................................................................................ 49 Hình 4.13 Máy sàng ......................................................................................... 49 Hình 4.14 Máy nghiền ..................................................................................... 50 Công nghệ chế biến thủy sản – Khoa thủy sản Nguyễn Thành Tấn 2102095 vii Luận văn tốt nghiệp khóa 36 – 2013 Trường đại học Cần Thơ Hình 4.15 Hệ thống vít tải ............................................................................... 51 Hình 4.16 Máy may ......................................................................................... 51 Hình 4.17 Cân ................................................................................................. 52 Hình 4.18 Hệ thống khử mùi .......................................................................... 53 Hình 4.19 Buồng hứng.................................................................................... 54 Hình 4.20 Lò hơi ............................................................................................. 54 Hình 4.21 Bồn xử lý mỡ ................................................................................. 55 Hình 4.22 Bồn chứa dầu ................................................................................. 56 Hình 4.23 Bồn chứa dịch đạm ........................................................................ 57 Công nghệ chế biến thủy sản – Khoa thủy sản Nguyễn Thành Tấn 2102095 viii Luận văn tốt nghiệp khóa 36 – 2013 Trường đại học Cần Thơ DANH MỤC VIẾT TẮT HĐCT Hội đồng chủ tịch HĐQT Hội đồng quản trị KD và SP Kinh doanh và sản phẩm TCVN Tiêu Chuẩn Việt Nam HACCP H Hazard A Analysis C Critical C Control P Point SSOP Sanitation Standard Operation Procedures (Quy phạm vệ sinh) GMP Good Manufacturing Practices (Quy phạm sản xuất) PP Paper Plastic Công nghệ chế biến thủy sản – Khoa thủy sản Nguyễn Thành Tấn 2102095 ix Luận văn tốt nghiệp khóa 36 – 2013 Trường đại học Cần Thơ Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề Trong tình hình khủng hoảng kinh tế, đòi hỏi cần có sự chuyển biến thực sự tích cực của các doanh nghiệp mới có thể đứng vững và phát triển hơn trên thị trường hiện nay. Các doanh nghiệp đã không ngừng đầu tư và phát triển các sản phẩm của mình để đưa ra thị trường những sản phẩm giá trị gia tăng mới, lạ, hấp dẫn, giá trị dinh dưỡng cao, an toàn tạo sự hài lòng nhất cho người tiêu dùng. Cùng với sự phát triển tích cực đó còn có một số vấn đề ở đây mà các doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức. Trong đó xử lý phụ phẩm là một vấn đề cần có sự đầu tư thích hợp nhất để xử lý chất thải và đồng thời mang lại nhiều lợi ích từ những phụ phế phẩm nhà máy chế biến thủy sản. Hiện nay, sản lượng cá tra Việt Nam là khoảng 1,2 triệu tấn nguyên liệu với định mức nguyên liệu là 2,6 kg cá sẽ thu được 1 kg cá tra thành phẩm (VASEP, 2013). Vậy lượng phế phẩm, phụ phẩm từ ca tra hàng năm lên đến khoảng 700.000 tấn. Đây là một lượng phụ phế phẩm khá lớn nên cần tận dụng để làm ra những sản phẩm khác có giá trị cao hơn. Nếu biết tận dụng hợp lý thì giá trị nó có thể mang lại sẽ không nhỏ (ước tính khoảng 4000 tỉ đồng/năm) (Vương Bảo Ngọc, 2010). Trong thực tế cho thấy các doanh nghiệp thường xử lý phụ phẩm này bằng cách bán cho các thương lái với giá rất rẻ. Trước tình hình trên thì việc xử lý phụ phế phẩm từ các nhà máy chế biến, để giải quyết lượng phụ phẩm thay vì bán với giá thấp thì đem lượng phụ phẩm đưa vào một dây chuyền công nghệ sản xuất mới. Để tạo sự đa dạng hóa về sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và đồng thời mở rộng sang thị trường ngoài nước, nâng cao giá trị kinh tế góp phần phát triển kinh tế toàn ngành. Hiện nay, nước ta đang có nhiều sự chuyển biến tích cực trong việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới với một số nghiên cứu về sử dụng các phụ phẩm từ nhà máy chế biến thủy sản như “Khả năng tách loại chất béo từ thịt vụn cá tra – Ứng dụng chế biến sản phẩm dạng nhũ tương lạnh đông ăn liền” (Vương Bảo Ngọc, 2010). Đề tài nghiên cứu về phụ phẩm nhằm để giải quyết một lượng lớn nguồn nguyên liệu có giá trị thấp cho ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Trên thị trường đã có các nghiên cứu sản xuất bột cá từ xương, gelatin từ da cá và mỡ cá để chiết xuất làm dầu cá, magarin (Vương Bảo Ngọc, 2010). Công nghệ chế biến thủy sản – Khoa thủy sản Nguyễn Thành Tấn 2102095 1 Luận văn tốt nghiệp khóa 36 – 2013 Trường đại học Cần Thơ Theo đó chế biến dầu cá, bột cá là cách xử lý lượng phế phụ phẩm tại nhà máy của công ty xuất nhập khẩu Bình Minh. Ngoài ra, công ty cũng đã tập trung những phụ phẩm từ những công ty khác đem vào quy trình công nghệ sản xuất dầu cá, bột cá. Điều này đã mang lại giá trị kinh tế cao đồng thời giải quyết được vấn đề chất thải góp phần bảo vệ môi trường. Từ cơ sở trên, đề tài “Khảo sát quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất dầu cá, bột cá tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh” được tiến hành là điều cần thiết. 1.2 Mục tiêu đề tài Khảo sát quy trình sản xuất bột cá, dầu cá và hệ thống thiết bị tại công ty xuất nhập khẩu Bình Minh nhằm nắm rõ được quy trình công nghệ và máy móc thiết bị sản xuất dầu bột cá, đánh giá mức độ phù hợp trong sản xuất và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất. 1.3 Nội dung đề tài Khảo sát quy trình công nghệ sản xuất dầu cá, bột cá. Khảo sát quy trình tiếp nhận nguyên liệu và đánh giá chất lượng nguyên liệu. Mô tả chi tiết đánh giá chất lượng sản phẩm dầu cá và bột cá. Khảo sát hệ thống thiết bị sản xuất dầu cá, bột cá. 1.4 Thời gian thực hiện Tháng 09 đến tháng 12 năm 2013. Công nghệ chế biến thủy sản – Khoa thủy sản Nguyễn Thành Tấn 2102095 2 Luận văn tốt nghiệp khóa 36 – 2013 Trường đại học Cần Thơ Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh 2.1.1 Sơ lược về công ty Hình 2.1 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh - Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh được thành lập tháng 12/2010 và chính thức đi vào hoạt động ngày 14/02/2011 - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH MINH - Tên viết tắt: SUNRISE CORP. - Địa chỉ: Quốc lộ 91, khóm An Thới, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. - Điện thoại: 0763.932529 - Fax: 0763.932394 Công nghệ chế biến thủy sản – Khoa thủy sản Nguyễn Thành Tấn 2102095 3 Luận văn tốt nghiệp khóa 36 – 2013 Trường đại học Cần Thơ - Website: http://sunriseseafoods.com.vn/ - Email: infor@sunriseseafoods.com - Giấy phép chứng nhận kinh doanh số: 1601434116 2.1.2 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh Tỉnh An Giang nằm giữa 2 con sông: sông Tiền và sông Hậu với nguồn nước ngọt quanh năm và hệ thống kênh mương chằng chịt khoảng 1885 km, phân phối từ các thành thị đến nông thôn, mang lại nguồn nước ngọt cho sinh hoạt và đời sống, cho trồng trọt và chăn nuôi thủy sản. Trong các năm qua nuôi trồng và chế biến thủy sản không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng đồng thời tỉnh còn đưa ra các chính sách khuyến khích và huy động các thành phần kinh tế tham gia vào lĩnh vực nuôi trồng thủy sản với chất lượng ngày một nâng cao, tăng nhanh về số lượng, đảm bảo kỹ thuật về nuôi trồng, chế biến, tăng số lượng và giá trị xuất khẩu, đóng góp vào việc phát triển của tỉnh. Với việc định hướng phát triển ngành thủy sản tỉnh An Giang nêu trên, ngoài việc mang lại hiệu quả cao mà còn giải quyết việc làm cho khoảng 1000 lao động trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống người dân trong vùng, đồng thời thúc đẩy kinh tế xã hội cho tỉnh nhà ngày càng cao. Vì vậy, cho ra đời nhà máy chế biến thủy sản XNK Bình Minh của công ty là phù hợp và cần thiết tạo điều kiện nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng thu nhập cho ngân sách nhà nước qua nộp thuế, góp phần phát triển kinh tế thủy sản tỉnh, đồng thời khép kín dây chuyền hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, tạo mối quan hệ chế biến thức ăn - nuôi trồng thủy sản – chế biến đông lạnh tiêu thụ. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh chính thức thành lập ngày 14 tháng 02 năm 2011. Công ty hiện đang có 800 công nhân, tọa lạc trên diện tích 42.654 m2, công ty xây dựng theo kế hoạch sản xuất tới 200-250 tấn cá mỗi ngày. Xưởng fillet với những sản phẩm chủ yếu là cá tra, basa, fillet đông lạnh. Ngoài ra công ty còn có hai xưởng phụ là xưởng An Phát và An Hưng. Xí nghiệp An Phát chuyên sản xuất các mặt hàng giá trị gia tăng. Xí nghiệp An Hưng chuyên chế biến phụ phế phẩm từ cá tra, basa làm dầu cá, bột cá. Điều này đã xử lý được hoàn toàn lượng phụ phế phẩm ở xưởng fillet. Chế biến dầu cá, bột cá đã góp phần giải quyết được lượng phụ phế phẩm đáng kể Công nghệ chế biến thủy sản – Khoa thủy sản Nguyễn Thành Tấn 2102095 4 Luận văn tốt nghiệp khóa 36 – 2013 Trường đại học Cần Thơ đồng thời đã góp phần giải quyết được các vấn đề môi trường và lực lượng lao động tại địa phương. Hoạt động sản xuất nhà máy đến nay đã đáp ứng các chương trình quản lý chất lượng theo GMP, HACCP, SSOP, ISO, 2000-2005, IFS,… Hoạt động theo quản lý chất lượng đã được cục quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và thú y thủy sản kiểm tra, được hội đồng EU công nhận và được đưa vào danh sách các doanh nghiệp được xuất khẩu sản phẩm vào các thị trường với mã số CODE: DL 371. 2.1.3 Chức năng và nghiệp vụ hoạt động của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh 2.1.3.1 Chức năng hoạt động Là đơn vị sản xuất cá tra, basa, fillet đông lạnh, mỡ cá, bột cá và các sản phẩm giá trị gia tăng. Xây dựng tổ chức sản xuất, chế biến xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng, giữ vững uy tín mặt hàng xuất khẩu thủy sản trong và ngoài nước. Nghiên cứu áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và các dây truyền trong sản xuất, luôn nâng cao chất lượng cũng như sản lượng đồng thời giảm giá thành và chi phí sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế. Thực hiện tốt các công tác bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài sản chung đồng thời tiến tới lợi ích chung của toàn xã hội. Trực tiếp thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh, góp phần khai thác hợp lý tiềm năng và thế mạnh địa phương. 2.1.3.2 Nghiệp vụ Kinh doanh đúng nghề đã đăng ký. Xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty. Bảo toàn và phát triển vốn được giao, tạo ra hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh. Tăng cường điều kiện vật chất cho công ty, xây dựng nền tảng để ngày càng phát triển vững chắc. Xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo sự phát triển và tồn tại của công ty. Nộp thuế và các khoản phải nộp cho ngân sách nhà nước theo qui định của pháp luật. Tuân thủ các chính sách, chế độ quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, về quản lý xuất nhập khẩu và giao dịch đối ngoại. Công nghệ chế biến thủy sản – Khoa thủy sản Nguyễn Thành Tấn 2102095 5 Luận văn tốt nghiệp khóa 36 – 2013 Trường đại học Cần Thơ 2.2 Thiết kế nhà máy 2.2 1 Sơ lược về mặt bằng tổng thể công ty P.Bảo vệ Lối vào v Nhà xe ào Khu hành chính Căn tin Xưởng cá tẩm bột Xử lý nước thải Xưởng An Hưng Kho bảo quản Đội 4 Đội 3 Đội 2 Đội 1 Phân xưởng Xử lý nước cấp chính Tiếp Nhận Sông Hậu Bến cảng Hình 2.2 Sơ đồ mặt bằng công ty Công nghệ chế biến thủy sản – Khoa thủy sản Nguyễn Thành Tấn 2102095 6 Luận văn tốt nghiệp khóa 36 – 2013 Trường đại học Cần Thơ 2.2.2 Sơ đồ mặt bằng công nghệ chế biến dầu cá, bột cá Lò hơi Nguyên liệu Cắt nhỏ Bồn chứa mỡ chưa xử lý Bồn chứa mỡ chưa xử lý Hấp Phòng vận Hành chính Bồn chứa dịch Ép Phòng điều hành Bồn chứa dịch Mỡ Dịch Triranter Dịch đạm Bình góp Lò sấy 1 Lò sấy 2 Công nghệ chế biến thủy sản – Khoa thủy sản Nguyễn Thành Tấn 2102095 7 Luận văn tốt nghiệp khóa 36 – 2013 Trường đại học Cần Thơ Làm nguội Sàng Nghiền Buồng hứng Bao gói Khu chứa bột thành phẩm Bồn chứa mỡ Bồn xử lý mỡ Bồn chứa dịch đạm Hình 2.3 Sơ đồ mặt bằng công nghệ chế biến dầu cá, bột cá Công nghệ chế biến thủy sản – Khoa thủy sản Nguyễn Thành Tấn 2102095 8 Luận văn tốt nghiệp khóa 36 – 2013 Trường đại học Cần Thơ 2.2.3 Sơ đồ tổ chức tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh HĐCT HĐQT Ban kiểm soát Tổng giám đốc Phó tổng giám đốc Phòng kế hoạch Phòng hành chánh nhân sự Phòng kỹ thuật cơ điện Phòng kế toán tài chính Phòng quản lý chất lượng Phòng KD và SP Xí nghiệp An Hưng Xí nghiệp DCTS Bình Minh Xí nghiệp An Phát Hình 2.4 Sơ đồ tổ chức công ty Thuyết minh vai trò của từng bộ phận  Tổng giám đốc Định hướng hoạt động của công ty, tổ chức xây dựng mối quan hệ với các đơn vị khách hàng thông qua các hợp đồng kinh tế. Đề ra biện pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sao cho đảm bảo kinh doanh có hiệu quả. Giám đốc có quyền điều hành và quản lí toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh của công ty theo chế độ thủ trưởng. Tổng giám đốc có quyền tuyển dụng và bố trí lao động cũng như việc đề đạt, khen thưởng kỉ luật trong doanh nghiệp. Tổng Công nghệ chế biến thủy sản – Khoa thủy sản Nguyễn Thành Tấn 2102095 9
- Xem thêm -