Tài liệu Khảo sát hệ thống công nghệ thông tin công ty chế tạo giàn khoan dầu khí

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Tin Học Bưu Điện CT-IN Tài liê êu khảo sát hệ thống công nghệ thông tin Công ty chế tạo giàn khoan dầu khí HCM, 08 - 2014 Tài liệu khảo sát hệ thống công nghệ thông tin PV Shipyard MỤC LỤC I. THÔNG TIN CHUNG 3 II. MÔ HÌNH TỔ CHỨC 4 III. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ IV. ỨNG DỤNG CNTT V. HẠ TẦNG KỸ THUẬT 8 7 V.1. Máy tính cá nhân (PCs) 8 V.2. Hệ thống mạng & máy chủ 9 V.2.1. Hệ thống mạng 9 V.2.1. Máy chủ 9 V.2.2. Hệ thống lưu trữ 10 V.2.3. Kết nối Internet V.2.4. Sơ đồ hệ thống mạng V.3. VI. 6 10 11 Hạ tầng phục vụ hệ thống công nghệ thông tin CHÍNH SÁCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 12 13 Trang 2 Tài liệu khảo sát hệ thống công nghệ thông tin PV Shipyard I. THÔNG TIN CHUNG Tên đơn vị: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Cán bộ phụ trách CNTT: Điện thoại: Di động: Email: II. MÔ HÌNH TỔ CHỨC - Sơ đồ tổ chức doanh nghiệp Trang 3 Tài liệu khảo sát hệ thống công nghệ thông tin PV Shipyard - STT Nhân lực PV Shipyard Phòng ban Nhân sự Trình độ ĐH/SĐH CĐ/TC Chứng chỉ tin học KTV A B C Trang 4 Tài liệu khảo sát hệ thống công nghệ thông tin PV Shipyard - STT Danh sách cán bộ CNTT Họ tên Trình độ Chứng chỉ CNTT Số năm kinh nghiệm 1 2 3 4 5 6 Trang 5 Tài liệu khảo sát hệ thống công nghệ thông tin PV Shipyard III. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ - Nghiệp vụ sản xuất và vẽ sơ đồ xử lý của các phòng ban liên quan đến quy trình nghiệp vụ sản xuất? - Nghiệp vụ kinh doanh và vẽ sơ đồ xử lý của các phòng ban liên quan đến quy trình nghiệp vụ kinh doanh? - Nghiệp vụ kế toán và vẽ sơ đồ xử của các phòng ban liên quan đến quy trình nghiệp vụ kế toán? Trang 6 Tài liệu khảo sát hệ thống công nghệ thông tin PV Shipyard IV. ỨNG DỤNG CNTT Thống kê các PM ứng dụng và cơ sở dữ liệu đang được sử dụng tại PV Shipyard. bao gồm các phần mềm nghiệp vụ và phần mềm ứng dụng. Tên ứng dụng Thời gian đầu tư Phiên bản Công nghệ Hệ điều hành Phòng ban/nhân sự sử dụng Cơ sở dữ liệu Bản quyền Tình trạng sử dụng - Các ứng dụng CNTT hiện có được bảo trì và nâng cấp thường xuyên hay không? - Các phòng ban có nhu cầu nâng cấp, thay đổi các ứng dụng công nghệ thông tin hiện có? Trang 7 Tài liệu khảo sát hệ thống công nghệ thông tin PV Shipyard - V. HẠ TẦNG KỸ THUẬT V.1. STT Máy tính cá nhân (PCs) Chủng loại/cấu hình Số lượng Thời điểm đầu tư HĐH/ Bản quyền Tình trạng sử dụng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang 8 Tài liệu khảo sát hệ thống công nghệ thông tin PV Shipyard V.2. Hệ thống mạng & máy chủ V.2.1. STT Hệ thống mạng Tên thiết bị/ chủng loại Số lượng Thời điểm đầu tư Tình trạng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Trang 9 Tài liệu khảo sát hệ thống công nghệ thông tin PV Shipyard V.2.1. STT Máy chủ Chủng loại/ Cấu hình Số lượng Thời điểm đầu tư HĐH Ứng dụng CSDL Lưu trữ Tình trạng 1 2 3 4 5 V.2.2. STT Hệ thống lưu trữ Chủng loại/ Cấu hình Số lượng Thời điểm đầu tư Tình trạng 1 2 3 4 5 Trang 10 Tài liệu khảo sát hệ thống công nghệ thông tin PV Shipyard V.2.3. STT Kết nối Internet Loại kết nối Nhà cung cấp Số lượng Băng thông (Mbps) Chất lượng dịch vụ 1 2 3 4 V.2.4. Sơ đồ hệ thống mạng Trang 11 Tài liệu khảo sát hệ thống công nghệ thông tin PV Shipyard V.3. Hạ tầng phục vụ hệ thống công nghệ thông tin - PV Shipyard đã có phòng máy chủ? - PV Shipyard đã trang bị có hệ thống lưu điện UPS/ hệ thống chống sét? STT Tên thiết bị Chủng loại Thời điểm đầu tư Tình trạng 1 2 3 4 5 Trang 12 Tài liệu khảo sát hệ thống công nghệ thông tin PV Shipyard VI. CHÍNH SÁCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Các chính sách công nghệ thông tin được áp dụng khi vận hành hệ thống công nghệ thông tin: - Kiểm soát truy cập Internet của các phòng ban? - Chính sách mua sắm thiết bị? Trang 13
- Xem thêm -