Tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tổng công ty tư vấn thiết kế dầu khí

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TỐT NGHIỆP Tên cơ quan thực tập : Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế dầu khí Thời gian thực tập : Từ ngày 10/09/2012 đến ngày 22/12/2012 Người hướng dẫn : Thầy Lê Duy Ngọc Sinh viên thực hiện : Lê Nguyễn Phương Thảo Lớp : KT0911 Tháng 12 năm 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TỐT NGHIỆP Tên cơ quan thực tập : Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế dầu khí Thời gian thực tập : Từ ngày 10/09/2012 đến ngày 22/12/2012 Người hướng dẫn : Thầy Lê Duy Ngọc Sinh viên thực hiện : Lê Nguyễn Phương Thảo Lớp : KT0911 Tháng 12 năm 2012 Trường Đại học Hoa Sen KT0911 NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Ngày…..tháng…..năm….. Người hướng dẫn Báo cáo thực tập tốt nghiệp ii Trường Đại học Hoa Sen KT0911 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Ngày……tháng……năm…... Giáo viên hướng dẫn Báo cáo thực tập tốt nghiệp iii Trường Đại học Hoa Sen KT0911 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN............................................................................................................................6 LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................................7 NHẬP ĐỀ...................................................................................................................................8 PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ.............................................................................................................................................9 1.1 Quá trình hình thành và phát triển..............................................................................9 1.2 Cơ cấu bộ máy quản lý.............................................................................................10 1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý..........................................................................10 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban...............................................................10 1.3 Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán...........................................................13 1.3.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán...................................................................13 1.3.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán........................................................................13 PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN...................................................................................................16 2.1 Khái niệm tiền lương, các khoản trích theo lương và quỹ lương.............................16 2.1.1 Khái niệm tiền lương........................................................................................16 2.1.2 Các khoản trích theo lương..............................................................................16 2.1.3 Quỹ tiền lương..................................................................................................18 2.2 Các hình thức tiền lương..........................................................................................19 2.2.1 Tiền lương tính theo sản phẩm.........................................................................19 2.2.2 Tiền lương theo thời gian.................................................................................21 2.2.3 Tiền lương khoán.............................................................................................22 2.3 Tiền thưởng, phúc lợi và phụ cấp.............................................................................22 2.3.1 Tiền thưởng......................................................................................................22 2.3.2 Phúc lợi............................................................................................................23 2.3.3 Phụ cấp.............................................................................................................23 2.4 Nhiệm vụ, chứng từ, sổ sách kế toán lương.............................................................24 2.4.1 Nhiệm vụ của kế toán lương............................................................................24 2.4.2 Thủ tục, chứng từ hạch toán.............................................................................24 2.4.3 Sổ sách kế toán sử dụng...................................................................................25 2.5 Kế toán các khoản phải trả công nhân viên..............................................................25 2.5.1 Tài khoản sử dụng............................................................................................25 2.5.2 Sơ đồ hạch toán................................................................................................26 2.6 Kế toán các khoản trích theo lương..........................................................................26 2.6.1 Tài khoản sử dụng............................................................................................26 2.6.2 Sơ đồ kế toán tổng hợp.....................................................................................27 2.7 Kế toán trích trước tiền lương nghị phép của cán bộ, công nhân viên.....................27 2.7.1 Tài khoản sử dụng............................................................................................28 2.7.2 Sơ đồ kế toán tổng hợp.....................................................................................28 2.8 Sơ đồ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương......................................29 PHẦN III: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN....................................................30 LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ..............................................................................................................30 1.1 Đặc điểm chung về công tác kế toán tiền lương......................................................30 1.1.1 Lao động và phân loại lao động.......................................................................30 1.1.2 Quy trình công tác tiền lương...........................................................................31 2.1 Quỹ lương.................................................................................................................32 2.1.1 Nguồn hình thành quỹ tiền lương.....................................................................32 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 4 Trường Đại học Hoa Sen KT0911 2.1.2 Việc sử dụng quỹ tiền lương............................................................................33 3.1 Cách trả lương và phương pháp tính lương..............................................................33 3.1.1 Đối với lao động trả lương theo thời gian........................................................33 3.1.2 Đối với lao động trả lương theo sản phẩm hoặc lương khoán.........................36 3.1.3 Làm thêm giờ và trả lương đối với số giờ làm thêm........................................37 3.1.4 Tiền lương của người lao động trong thời gian đi học tập, công tác...............39 3.1.5 Trả lương trong các trường hợp nghỉ khác.......................................................39 3.1.6 Ứng lương và thanh toán lương.......................................................................40 4.1 Các khoản trích theo lương......................................................................................40 PHẦN IV: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ...............................................................................45 1.1 Nhận xét...................................................................................................................45 1.1.1 Nhận xét chung................................................................................................45 1.1.2 Nhận xét về công tác kế toán tiền lương..........................................................45 1.2 Kiến nghị..................................................................................................................46 PHỤ LỤC.................................................................................................................................48 Báo cáo thực tập tốt nghiệp 5 Trường Đại học Hoa Sen KT0911 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành bài báo cáo này, tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Trường Đại Học Hoa Sen và toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty Tư vấn Thiết kế dầu khí đã hỗ trợ tận tình giúp tôi hoàn thành bài báo thực tập một cách tốt nhất. Trước tiên, tôi xin cảm ơn thầy Lê Duy Ngọc đã hướng dẫn và giải đáp những vướng mắc trong suốt quá trình viết và hoàn thành báo cáo. Sau đó, xin chân thành cảm ơn ông Bùi Tuấn Anh – Phó Tổng Giám Đốc đã đồng ý tiếp nhận cho tôi được thực tập tại công ty. Trong suốt quá trình thực tập tôi xin gởi đến chị Lê Thị Thúy Hằng lời cảm ơn chân thành trong việc hướng dẫn mọi công việc kế toán cũng như cách tìm hiểu, tiếp cận và thu thập những kiến thức trong suốt quá trình thực tập tại công ty. Tuy nhiên, với việc bắt đầu tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế chuyên nghiệp, tìm hiểu công việc kế toán cũng như với lượng kiến thức và thời gian còn hạn chế nên không khỏi tránh khỏi những thiếu sót, mong có được sự đóng góp của Quý Thầy Cô để báo cáo được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cám ơn! Báo cáo thực tập tốt nghiệp 6 Trường Đại học Hoa Sen KT0911 LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế hiện nay, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có vị trí hết sức quan trọng, được xem là xương sống của nền kinh tế, đóng vai trò rất lớn trong việc thúc đầy tăng trưởng kinh tế bền vững. Chính vì vậy, sự cạnh tranh trong thị trường kinh tế là rất cao. Để đứng vững và phát triển trong nền kinh tế đó, doanh nghiệp không chỉ cần vốn mạnh, cơ sở vật chất tiện nghi mà nguồn lao động cũng là một trong những nhân tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Vì vậy, tiền lương phải trả cho người lao động là vấn đề cần quan tâm của các doanh nghiệp hiện nay. Làm thế nào để vừa có thể kích thích lao động, tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, chất lượng lao động, giảm chi phí nhân công…đang là một yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp trong xu thế hiện nay. Xuất phát từ những lý do trên nên trong thời gian thực tập tại Tổng công ty Tư vấn thiết kế dầu khí tôi đã chọn đề tài “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương” để làm đề tài cho báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Bài viết được chia làm 4 phần: Phần I: Giới thiệu tổng quan về Tổng công ty Tư vấn thiết kế dầu khí Phần II: Cơ sở lý luận về lương và các khoản trích theo lương Phần III: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Tổng công ty Tư vấn thiết kế dầu khí Phần IV: Nhận xét và kiến nghị Báo cáo thực tập tốt nghiệp 7 Trường Đại học Hoa Sen KT0911 NHẬP ĐỀ Sau 20 năm đổi mới và phát triển, đất nước ta đã được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội nhất là về lĩnh vực kinh tế. Chính vì vậy, chúng ta không thể không kể đến vai trò của các công ty và doanh nghiệp trong quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là pháp nhân làm kinh tế. Sự tồn tại và phát triển liên tục của doanh nghiệp là biểu hiện sức mạnh của doanh nghiệp. Sức mạnh đó có tồn tại được hay không, đường lối chính sách có đúng đắn, phù hợp hay không đều được thể hiện ở mặt kinh tế có phát triển hay không. Vì vậy, muốn phát triển kinh tế phải có tổ chức quản lý kinh tế tốt, định hướng đúng đắn. Những vấn đề đặt ra là phải làm sao nâng cao hiệu quả kinh tế, phát huy và sử dụng hết các nguồn nhân lực một cách hợp lý để tận dụng các lợi thế về nguồn nhân lực, từng bước tiếp thu tiến bộ khoa học hiện đại nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật, tay nghề phục vụ cho phát triển kinh tế của đất nước. Từ năm 1986 đến nay, Đảng và Nhà nước ta chủ trương chuyển từ nền kinh tế kế hoạch tập trung quan liêu, bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa để thực hiện chủ trương “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Từ chủ trương đó, Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí tiền thân là Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Dầu khí chính thức được thành lập theo Quyết định số 03/1998/QĐ-VPCP của Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ. Qua thời gian thực tập thực tế tại công ty và những kiến thức đã học ở trường, tôi xin giới thiệu tổng quan tại đơn vị thực tập dưới đây. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 8 Trường Đại học Hoa Sen KT0911 PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ DẦU KHÍ 1.1 Quá trình hình thành và phát triển  Tên công ty: Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí  Tên đối ngoại: Petrovietnam Engineering Company  Tên viết tắt: PVE  Trụ sở chính: Lầu 10, Tòa nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh  Điện thoại: +84.8.37816111  Fax: +84.8.37817111  Website: www.pve.vn  Email: contact@pve.vn  Mã số thuế: 0301479273 Công ty được thành lập từ năm 1998 với tiền thân là công ty PVICC. Năm 2006 sau khi cổ phần hóa chuyển đổi thành PVEngineering JSC. Vào năm 2010, PVEngineering chính thức trở thành Tổng Công ty chuyên ngành tư vấn thiết kế duy nhất trực thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. PVE có bề dày lịch sử hoạt động trên 10 năm chuyên ngành tư vấn thiết kế và thi công các công trình dầu khí. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là tư vấn đầu tư, khai thác hoạt động các dự án dầu khí và các dự án xây dựng, chế tạo các sản phẩm công nghệ dầu khí, khảo sát xây dựng, thiết kế kết cấu các công trình xây dựng, kiểm định chất lượng xây dựng…Công ty đã tham gia vào nhiều dự án lớn, dự án trọng điểm của Tập đoàn Dầu khí như: Dự án quy hoạch phát triển công nghiệp khí Bình Thuận, dự án quy hoạch hệ thống cấp khí Nam Bộ, dự án đường ống Phú Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh, đường ống dẫn khí ngoài khơi Rạng Đông - Bạch Hổ… PVE là đơn vị duy nhất trong tập đoàn dầu khí Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế sau khi nhận chuyển nhượng tất cả đơn vị có hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế. Chính vì thế PVE có lợi thế nhất định trong việc tiếp cận các dự án trong ngành cũng như việc được chỉ định thầu trong các dự án thiết kế trong ngành Báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 Trường Đại học Hoa Sen KT0911 đặc biệt ở các dự án chuyên ngành sâu về dầu khí và dịch vụ dầu khí. Doanh thu của công ty tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây bất chấp những khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế. Tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế cũng tăng trưởng mạnh hàng năm. 1.2 Cơ cấu bộ máy quản lý 1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CN - TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN PHÒNG TIẾP THỊ HỢP ĐỒNG CN – XN CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ PHÒNG KINH TẾ KỸ THUẬT CN- XN KHẢO SÁT, KIỂM ĐỊNH VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRÌNH PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 1.2.2.1Đại hội đồng Cổ đông Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và thiết kế Dầu khí. ĐHĐCĐ có nhiệm vụ thông qua các Báo cáo thực tập tốt nghiệp 10 Trường Đại học Hoa Sen KT0911 báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh; quyết định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư; tiến hành thảo luận thông qua, bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty; thông qua các chiến lược phát triển; bầu, bãi nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát; và quyết định bộ máy tổ chức của Công ty và các nhiệm vụ khác theo quy định của điều lệ. 1.2.2.2Hội đồng Quản trị HĐQT là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 5 thành viên với nhiệm kỳ là 5 (năm) năm. HĐQT nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty. Các thành viên HĐQT nhóm họp và bầu Chủ tịch HĐQT. 1.2.2.3Ban kiểm soát Ban kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Ban kiểm soát gồm 3 thành viên với nhiệm kỳ là 5 (năm) năm do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. 1.2.2.4Ban điều hành Ban điều hành hiện nay của Công ty gồm có Tổng Giám đốc và một Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là người chịu trách nhiệm chính và duy nhất trước HĐQT về tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty. Phó Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm theo đề xuất của Tổng Giám đốc. Ban điều hành hiện nay của Công ty là những người có kinh nghiệm quản lý và điều hành kinh doanh, đồng thời có quá trình gắn bó với Công ty lâu năm. Tổng Giám đốc là Ông Đỗ Văn Thanh – Kỹ sư vô tuyến điện. 1.2.2.5Các phòng nghiệp vụ  Phòng Tổ chức Hành chính: Chức năng và nhiệm vụ chính là Quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, đào tạo, lao động, tiền lương, chế độ chính sách và công tác thi đua, khen thưởng - kỷ luật trong toàn Công ty; công tác hành chính, quản trị văn phòng và văn thư lưu trữ.  Phòng Tài chính Kế toán: Chức năng và nhiệm vụ chính là Quản lý công tác tài chính - kế toán; Công tác hạch toán thống kê; Công tác thanh quyết toán; và các quỹ tài chính tập trung trong toàn Công ty. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 11 Trường Đại học Hoa Sen KT0911  Phòng Kinh tế Kỹ thuật: Chức năng và nhiệm vụ chính là Quản lý các dự án do C.ty thực hiện; Xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật phục vụ công tác quản lý của Công ty; Quản lý và theo dõi công tác hoàn công, thanh quyết toán các công trình; Quản lý, theo dõi, bảo trì và bảo dưỡng toàn bộ vật tư thiết bị phục vụ SXKD toàn Công ty; Tham gia lập hồ sơ đấu thầu, mời thầu.  Phòng Tiếp thị Hợp đồng: Chức năng và nhiệm vụ chính là Quản lý, theo dõi công tác tiếp thị, quảng bá hình ảnh và xây dựng thương hiệu của Công ty trên thị trường trong nước và quốc tế, xúc tiến quan hệ với khách hàng trong và ngoài nước; Chủ trì lập hồ sơ dự thầu, mời thầu; Chủ trì trong việc đàm phán và thực hiện các thủ tục cho việc ký kết các hợp đồng kinh tế, thương mại.  Phòng Kế hoạch Đầu tư: Chức năng và nhiệm vụ chính là lập và giao kế hoạch SXKD cho các đơn vị; Chủ trì trong việc xây dựng kế hoạch trung và dài hạn; Nghiên cứu, đề xuất và chủ trì trong việc đầu tư, mua sắm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 1.2.2.6Các đơn vị trực thuộc  CN – TT Tư vấn đầu tư và thiết kế: Chức năng và nhiêm vụ chính là lập và tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi các dự án đầu tư; Tư vấn, lập dự án đầu tư và thiết kế xây dựng các công trình bao gồm nhưng không giới hạn từ thiết kế sơ bộ, thiết kế tổng thể, thiết kế kỹ thuật và chi tiết, thiết kế bản vẽ chế tạo và lắp đặt các bộ phận thiết bị, hệ thống công nghệ dầu khí, hóa chất (LPG, gas, xăng dầu, dung môi, hóa phẩm...) phục vụ công nghiệp và dân dụng. Thực hiện các dự án và các hoạt động tư vấn, thiết kế khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty phù hợp với đăng ký kinh doanh.  CN - XN Khảo sát, kiểm định và dịch vụ công trình: Chức năng và nhiêm vụ chính là Khảo sát các công trình xây dựng trong và ngoài ngành dầu khí; triển khai các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến công tác kiểm định chất lượng công trình cho ngành dầu khí, các ngành công nghiệp và dân dụng; Tiến hành các hoạt động dịch vụ khảo sát và dịch vụ kỹ thuật khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty phù hợp với đăng ký kinh doanh. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 12 Trường Đại học Hoa Sen KT0911  CN - XN Công trình Dầu khí: Chức năng và nhiêm vụ chính là xây dựng các công trình chuyên ngành dầu khí; xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp khác; duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình dầu khí; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty phù hợp với đăng ký kinh doanh.  Văn phòng đại diện Hà Nội: Chức năng và nhiệm vụ chính là thực hiện việc giao dịch, tiếp thị và các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của văn phòng đại diện; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công hoặc ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty. 1.3 Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán 1.3.1 Hình thức tổ chức bộ máy kế toán Hình thức tổ chức bộ máy kế toán của công ty là theo hình thức tập trung. Hình thức này giúp cho công ty bảo đảm được sự chặt chẽ trong công tác quản lý, dễ dàng kiểm tra và chỉ đạo sửa chữa kịp thời khi có sai sót. Đồng thời đây là bộ máy kế toán cần ít nhân viên giúp cho công ty giảm bớt được chi phí về nhân viên nhưng vẫn đảm bảo được việc cung cấp thông tin kế toán kịp thời cho việc quản lý và chỉ đạo kinh doanh của doanh nghiệp. 1.3.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 1.3.2.1 Sơ đồ tổ chức Báo cáo thực tập tốt nghiệp 13 Trường Đại học Hoa Sen KT0911 Kế toán trưởng Trưởng ban tài chính kế toán Phó ban phụ trách tài chính-Kiểm toán nội bộ Kế toán tổng hợp Phó ban phụ trách kế toán Kế toán thanh toán tiền mặt/ công nợ phải thu Kế toán thanh toán ngân hàng/ công nợ phải trả/ tài sản/ thuế/ các quỹ khác Kế toán trung tâm tư vấn Thủ quỹ Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 1.3.2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận kế toán  Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động bộ máy kế toán-tài chính của đơn vị trước Ban Giám đốc.  Phó ban phụ trách tài chính-Kiểm toán nội bộ: Phụ trách công tác tài chính và kiểm toán các đơn vị góp vốn, tham mưu cho Trưởng ban về nhu cầu tài chính trong hoạt động của đơn vị.  Phó ban phụ trách kế toán: Chịu trách nhiệm về công tác hạch toán kế toan và lập báo cáo tài chính tại đơn vị, tham mưu cho Trưởng ban về các vấn đề phát sinh trong hoạt động kế toán tại đơn vị.  Kế toán tổng hợp: Theo dõi và kiểm tra công tác hạch toán ở các phần hành, xử lý các bút toán liên quan đến công tác lập báo cáo tài chính, các công việc phân bổ chi phí ngắn hạn và dài hạn, trích lập và phân bổ chi phí các dự án.  Kế toán thanh toán tiền mặt/ công nợ phải thu: Phụ trách kiểm tra các chứng từ thanh toán bằng tiền mặt theo đúng quy định của công ty, theo dõi các khoản phải thu phát sinh như: phải thu các dự án, phải thu tạm ứng, phải thu vốn góp các đơn vị, các khoản phải thu khác. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 14 Trường Đại học Hoa Sen KT0911  Kế toán thanh toán ngân hàng/ công nợ phải trả/ tài sản/ thuế/ các quỹ: Phụ trách theo dõi và kiểm tra các khoản công nợ phải trả cho khách hàng liên quan đến thực hiện các dự án, tăng/giảm/điều động tài sản, thực hiện trích lập các khoản khấu hao tính vào chi phí, lập báo cáo thuế (Thuế VAT, thuế TNDN, Thuế TNCN…), theo dõi trích lập và thanh toán các quỹ trong đơn vị, hạch toán các khoản thanh toán lương cho cán bộ công nhân viên.  Kế toán trung tâm tư vấn: Thực hiện chức năng kế toán tại bộ phận trung tâm tư vân thiết kế của Tổng công ty  Thủ quỹ: Thực hiện việc theo dõi thu, chi bằng tiền mặt tại đơn vị. 1.3.2.3 Chính sách kế toán áp dụng  Chế độ kế toán: Theo quyết định QĐ 15/2006/QĐ-BTC và thông tư 244/2009/TT-BTC.  Kỳ kế toán áp dụng: Năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12  Hình thức sổ kế toán: Thực hiện trên chương trình kế toán Fast Accounting 2010f  Chứng từ kế toán áp dụng trong công ty theo quyết định của Bộ Tài chính bao gồm: Chứng từ gốc Sổ kế toán chi tiết Bảng chi tiết số phát sinh Chứng từ ghi sổ…  Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp thực tế đích danh  Phương pháp khấu hao: Theo phương pháp đường thẳng  Phương pháp tính thuế GTGT: Theo phương pháp khấu trừ  Hệ thống tài khoản kế toán cấp 1 được áp dụng thống nhất theo quyết định của Bộ tài chính gồm 10 loại trong đó: Tài khoản loại 0 là loại tài khoản nằm ngoài bảng hệ thống tài khoản Tài khoản loại 1, 2 là tài khoản phản ánh Tài sản Tài khoản loại 3, 4 là tài khoản phản ánh Nguồn vốn Báo cáo thực tập tốt nghiệp 15 Trường Đại học Hoa Sen KT0911 Tài khoản loại 5, 7 mang tính chất tài khoản phản ánh Nguồn vốn Tài khoản loại 6, 8 mang tính chất tài khoản phản ánh Tài sản Tài khoản loại 9 là tài khoản được dùng để xác định kết quả kinh doanh Hệ thống tài khoản cấp 2 được thiết kế phù hợp với đặc điểm hoạt động của công ty, trên cơ sở tài khoản cấp 1 và các chỉ tiêu quản lý mục đích để quản lý và hạch toán cho thuận tiện Hệ thống tài khoản cấp 3 hiện nay của công ty được thiết kế một cách linh hoạt, phù hợp cho việc quản lí và hạch toán của công ty. Tài khoản cấp 3 được dựa trên tài khoản cấp 2. PHẦN II: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Khái niệm tiền lương, các khoản trích theo lương và quỹ lương 2.1.1 Khái niệm tiền lương Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động mà người lao động đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và được thanh toán theo kết quả lao động cuối cùng. Tiền lương của người lao động do 2 bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nước quy định. (Điều 55-Luật lao động Việt Nam) Tiền lương của người lao động được xác định theo hai cơ sở chủ yếu là số lượng và chất lượng lao động của mỗi người. Tiền lương hình thành có tính đến kết quả của cá nhân, của tập thể và của xã hội, nó có quan hệ trực tiếp đến việc thực hiện lợi ích cá nhân của người lao động. 2.1.2 Các khoản trích theo lương 2.1.2.1 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Báo cáo thực tập tốt nghiệp 16 Trường Đại học Hoa Sen KT0911 Bảo hiểm xã hội (BHXH): Là khoản tiền bảo hiểm mà người lao động được hưởng trong các trường hợp khi họ nghỉ việc do ốm đau, tai nạn lao động, thai sản, bệnh nghề nghiệp hoặc khi hưu trí, tử xuất. Để được hưởng khoản này người sử dụng lao động và người lao độn phải đóng vào quỹ BHXH theo quy định trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp. Quỹ BHXH do cơ quan BHXH quản lý vì vậy sau khi trích lập doanh nghiệp phải nộp toàn bộ số đã trích cho cơ quan BHXH và hiện nay ở nước ta đang thực hiện các loại nghiệp vụ bảo hiểm gồm: Trợ cấp thai sản Trợ cấp ốm đau Trợ cấp mất sức lao động Trợ cấp tàn tật Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Trợ cấp tuổi già Trợ cấp tử tuất… Quỹ BHXH được hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ 24% trên tổng số tiền lương cấp bậc phải trả hàng tháng (17% tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 7% còn lại tính vào lương của người lao động) 2.1.2.2 Bảo hiểm y tế (BHYT) Bảo hiểm y tế (BHYT): Là khoản tiền hàng tháng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng cho quỹ BHYT để được đài thọ cho người lao động khi ốm đau như: tiền viện phí, tiền khám chữa bệnh, tiền thuốc… Quỹ BHYT do cơ quan BHYT quản lý vì vậy sau khi trích doanh nghiệp phải nộp toàn bộ hoặc 1 phần số đã trích cho cơ quan BHYT và quỹ này được chi tiêu khi người tham gia BHYT bị ốm đau, bệnh tật… Quỹ BHYT được hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ quy định dựa vào tổng số tiền lương thực tế phải trả cho công nhân viên trong tháng. Tỷ lệ trích lập BHYT hiện nay là 4.5% trên tổng số tiền lương cấp bậc phải trả hàng tháng, trong đó 3% được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 1.5% còn lại tính vào lương của người lao động. 2.1.2.3 Kinh phí công đoàn (KPCĐ) Báo cáo thực tập tốt nghiệp 17 Trường Đại học Hoa Sen KT0911 Kinh phí công đoàn (KPCĐ): Là khoản tiền để duy trì hoạt động các tổ chức công đoàn đơn vị và công đoàn cấp trên. Các tổ chức này hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi và nâng cao đời sống của người lao động. Kinh phí công đoàn cũng được phân cấp quản lý và chi tiêu theo chế độ Nhà nước quy định. Một phần KPCĐ nộp cho công đoàn cấp trên và một phần để chi tiêu cho hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp. Theo chế độ hiện hành tỷ lệ trích kinh phí công đoàn là 2% trên tổng số tiền lương thu nhập phải trả hàng tháng, trong đó 1% được tính vào vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 1% còn lại tính vào lương của người lao động. 2.1.2.4 Trợ cấp thất nghiệp (TCTN) Trợ cấp thất nghiệp (TCTN): Là khoản tiền được sử dụng để trợ cấp cho người lao động khi nghỉ việc. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt lao động theo quy định của luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật. Trợ cấp thất nghiệp được hình thành bằng cách trích theo tỷ lệ 2% trên tổng số tiền lương cấp bậc phải trả hàng tháng và được tính hết vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tỷ lệ trích theo Nội dung BHXH BHYT KPCĐ Trợ cấp TN Tổng lương (%) Trong đó Doanh nghiệp chịu 2011 2012 Người lao động chịu 2011 2012 2011 2012 22 24 16 17 6 7 4,5 4,5 3 3 1,5 1,5 2 2 2 1 0 1 2 2 1 2 1 0 30,5 32,5 22 23 8,5 9,5 Bảng 1: Bảng thống kê tỉ lệ các khoản trích theo lương Báo cáo thực tập tốt nghiệp 18
- Xem thêm -