Tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp tư nhân phú nham

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Khoa Kế toán – Kiểm toán Lời cảm ơn Tiền lương và các khoản trích theo lương luôn là một đề tài đáng quan tâm đối với không chỉ người chủ doanh nghiệp mà nhất là đối với người lao động. Qua mỗi thời điểm, thời kì khác nhau, lại có những qui định mới thay đổi trong công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Bên cạnh đó, việc thực hiện các qui định, chuẩn mực kế toán vào công tác tính lương cũng chưa hoàn toàn đúng đắn, chính vì vậy , việc nghiên cứu đề tài tiền lương trong thời điểm hiện tại trong phạm vi 1 doanh nghiệp là cần thiết. Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham nơi thực tập của em cũng nằm trong số đó. Chính vì vậy,mà đề tài nghiên cứu : “Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham ” được hình thành. Việc nghiên cứu 1 đề tài trong một thời gian ngắn chắc chắn sẽ rất khó khăn. Trong quá trình làm đó, để đề tài được hoàn thiện như ngày hôm nay, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thạc sĩ Phạm Thanh Hương là người định hướng đi cho đề tài sao cho đúng trọng tâm nhất, đồng thời gợi ý ý tưởng cũng như chỉnh sửa những sai sót mà người nghiên cứu mắc phải. Em cũng xin gửi lời cám ơn tới phó giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham anh Ngô Phú Tuấn, kế toán trưởng Lê Minh Sơn, và các anh chị nhân viên khác đã giúp đỡ nhiệt tình cung cấp thông tin, tài liệu cho bài nghiên cứu này từ khi thực tập, phát hiện đề tài cho tới khi bài viết hoàn thành. Do tính hạn chế về thời gian cũng như tư liệu, kiến thức, bài viết này còn có nhiều sai sót, nên em rất mong nhận được sự đóng góp, chỉ bảo từ quí thầy cô giúp cho bài viết này của em được hoàn thiện hơn nữa. Em xin chân thành cảm ơn! 1 Khoa Kế toán – Kiểm toán MỤC LỤC Lời cảm ơn.............................................................................................................................1 MỤC LỤC..............................................................................................................................2 Danh mục bảng biểu...............................................................................................................3 Danh mục sơ đồ, hình vẽ........................................................................................................3 Danh mục từ viết tắt...............................................................................................................3 Chương 1- Tổng quan nghiên cứu đề tài............................................................................4 1.1-Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài:...........................................................................4 1.1.1 : Cơ sở lý luận.......................................................................................................4 1.1.2 Thực tiễn tại doanh nghiệp tư nhân Phú Nham.....................................................4 1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài nghiên cứu lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham.......................................................................5 1.3 Mục tiêu nghiên cứu lý luận và thực tiễn:....................................................................5 1.4 Phạm vi nghiên cứu......................................................................................................6 1.5 Một số lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp.................................................................................................................................6 1.5.1- Khái niệm tiền lương và các khoản trích theo lương...........................................6 1.5.2- Phân định nội dung kế toán tiền lương................................................................8 Chương 2- Phương pháp nghiên cứu và thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham..................................................15 2.1- Phương pháp nghiên cứu..........................................................................................15 2.1.1- Phương pháp điều tra:........................................................................................15 2.1.2 Phương pháp phỏng vấn......................................................................................15 2.1.3 Phương pháp quan sát, phân tích dữ liệu............................................................15 2.2- Đánh giá tổng quan về doanh nghiệp và môi trường kinh doanh.............................16 2.2.1 Tổng quan về đơn vị thực tập..............................................................................16 2.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:......................................................................16 2.2.3- Sự ảnh hưởng của nhân tố môi trường...............................................................17 2.3- Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham ...............................................................................................................19 2.3.1 Đặc điểm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp...19 2.3.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp...................19 Chương 3- Kết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham..................................................26 3.1- Kết luận và phát hiện qua nghiên cứu về đề tài........................................................26 3.1.1- Ưu điểm công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham :..........................................................................................26 3.1.2- Nhược điểm của công tác kế toán tiền lương tại doanh nghiệp :.......................26 3.2- Các giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham.....................................................28 PHỤ LỤC.............................................................................................................................30 Danh mục tài liệu tham khảo...............................................................................................35 2 Khoa Kế toán – Kiểm toán Danh mục bảng biểu Bảng 2.1: Bảng chấm công Bảng 2.2: Bảng tính lương Danh mục sơ đồ, hình vẽ Sơ đồ 1.1 Trình tự kế toán theo hình thức Nhật kí chung Sơ đồ 1.2 : Hình thức Nhật ký- sổ cái Sơ đồ 1.3 : Hình thức nhật ký chứng từ Sơ đồ 1.4: Hình thức chứng từ ghi sổ Sơ đồ 1.5 : Hình thức kế toán máy vi tính Sơ đồ 2.1: Mô hình bộ máy kế toán Sơ đồ 2.2 Hạch toán trả lương cho nhân viên tại công ty Sơ đồ 2.3: Hạch toán các khỏan trích theo lương: BHYT,BHXH,KPCĐ. Danh mục từ viết tắt Trách nhiệm hữu hạn : TNHH Bảo hiểm y tế: BHYT Bảo hiểm xã hội: BHXH Kinh phí công đoàn : KPCĐ Chương 1- Tổng quan nghiên cứu đề tài 1.1 -Tính cấp thiết nghiên cứu của đề tài: 3 Khoa Kế toán – Kiểm toán 1.1.1 : Cơ sở lý luận Trong bất cứ một doanh nghiệp, hay tổ chức cơ quan nào, có nhiều nội dung kế toán, như : kế toán công nợ, tài sản cố định, tài sản lưu động,kế toán chi phí... Nhưng duy chỉ có kế toán tiền lương là loại kế toán liên quan tới lợi ích của người lao động. Để người lao động cống hiến hết mình cho công việc thì lợi ích mà họ có được phải được nâng cao tối đa. Một trong những cách thể hiện sự quan tâm tới lợi ích ấy chính là quan tâm tới chế độ tiền lương của họ. Thêm vào đó, tiền lương không chỉ là mối quan tâm của người lao động mà còn là mối quan tâm lớn của chủ doanh nghiệp. Có thể nói, tiền lương và các khoản phúc lợi chính là sợi dây vô hình nối giữ mối quan hệ của người lao động và người sử dụng lao động. Quản lý tốt vấn đề chi trả lương cho người lao động chính là chiếc chìa khoá thành công trong việc quản lý nguồn lao động. 1.1.2 Thực tiễn tại doanh nghiệp tư nhân Phú Nham Tuy nhiên, chế độ tiền lương và các khoản trích theo lương (BHYT,BHXH, KPCĐ) đôi khi lại chưa làm thoả mãn tối đa nhu cầu của người lao động, bởi bên cạnh các chế độ, qui định của Nhà nước, vận dụng vào trong mỗi doanh nghiệp lại có những hạn chế nhất định. Chính điều này gây ra mâu thuẫn giữa người lao động và chủ doanh nghiệp. Đồng thời doanh nghiệp bộc lộ những yếu kém trong công tác kế toán tiền lương.Thêm vào đó, trong quá trình thực tập tại Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham, em nhận thấy có nhiều vấn đề đáng lưu tâm trong công tác kế toán tiền lương cần hoàn thiện. Tuy nhiên, với mỗi thời kì khác nhau, áp dụng các qui định của Nhà nước với công tác chi trả lương cũng khác nhau, thêm vào đó, việc áp dụng với mỗi doanh nghiệp là khác nhau. Trước đó, chưa có bất cứ đề tài nào nghiên cứu về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp tư nhân 4 Khoa Kế toán – Kiểm toán Phú Nham.Vì vậy ý tưởng nghiên cứu công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham được hình thành. 1.2 Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài nghiên cứu lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham. Từ những lý do trên, cho thấy việc nghiên cứu công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo luơng tại Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham rất cần thiết, để nghiên cứu một cách chính xác và hoàn thiện, em xin đưa ra tên của đề tài nghiên cứu là: “ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham ”. Trong đó bài viết này sẽ tập trung nghiên cứu những vấn đề sau: -Nhận xét, đánh giá được thực trạng tình hình kế toán tiền luơng và các khoản trích theo lương tại công ty . -Chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm về vấn đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. -Đưa ra ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty. 1.3 Mục tiêu nghiên cứu lý luận và thực tiễn: Nghiên cứu công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham nhằm thấy được thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp, đồng thời chỉ ra được những ưu điểm cũng như nhược điểm còn tồn tại. Và quan trọng nhất là từ những nhược điểm, kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện trong công tác kế toán tiền lương tại Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham. Các kiến nghị ấy bao gồm kiến nghị đối với công ty về công tác kế toán, kiến nghị với Nhà nước trong công tác quản lý kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 5 Khoa Kế toán – Kiểm toán 1.4 Phạm vi nghiên cứu Về không gian : Phạm vi nghiên cứu trong Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham. Nghiên cứu trong phạm vi doanh nghiệp nhỏ, với đặc thù sản xuất và sản phẩm chủ yếu dựa vào máy móc, sản phẩm chủ yếu là bông băng gạc y tế. Về thời gian số liệu nghiên cứu: quý 1/2010 Về nội dung: nghiên cứu các chứng từ, sổ sách, bảng chấm công, bảng lương, hợp đồng lao động, và những giấy tờ liên quan phục vụ cho công tác tính lương tại Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham. 1.5 Một số lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp 1.5.1- Khái niệm tiền lương và các khoản trích theo lương * Khái niệm tiền lương: Tiền lương là biểu hiện bằng tiền phần sản phẩm xã hội mà người chủ sử dụng lao động phải trả cho người lao động tương ứng với thời gian, chất lượng lao động và kết quả lao động. Về mặt bản chất, lương chính là biểu hiện bằng tiền của giá cả sức lao động. Mặt khác, tiền lương còn là đòn bẩy kinh tế khuyến khích tinh thần hăng say lao động. -Quĩ tiền lương: Quĩ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ số tiền lương mà doanh nghiệp phải trả cho tất cả lao động thuộc doanh nghiệp quản lý. -Nội dung quĩ tiền lương:Quĩ tiền lương của doanh nghiệp gồm: +Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian làm việc thực tế (tiền lương thời gian và tiền lương sản phẩm) +Các khoản phụ cấp thường xuyên (các khoản phụ cấp có tính chất lương) : phụ cấp tiền ăn, đi lại, điện thoại, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, làm thêm giờ, phụ cấp khu vực… 6 Khoa Kế toán – Kiểm toán +Tiền lương trả cho công nhân trong thời gian ngừng sản xuất, hoạt động vì nguyên nhân khách quan: hội họp, nghỉ phép.. Tiền lương trả cho công nhân làm ra sản phẩm hỏng trong phạm vi chế độ qui định. -Phân loại quĩ tiền lương hạch toán: Chia làm 2 loại: Tiền lương chính: Là khoản tiền lương trả cho người lao động trong thời gian họ thực hiện nhiệm vụ chính, gồm tiền lương cấp bậc và khoản phụ cấp( phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ..) Tiền lương phụ: Là khoản tiền lương trả cho người lao động trong thời gian họ thực hiện nhiệm vụ khác ngoài nhiệm vụ chính của họ, như thời gian lao động, nghỉ phép , nghỉ tết, hội họp… được hưởng lương theo chế độ qui định * Khái niệm các khoản trích theo lương: - Bảo hiểm xã hội ( BHXH): BHXH là khoản tiền được sử dụng để trợ cấp cho người lao động có tham gia đóng BHXH trong trường hợp họ mất khả năng lao động. - Quĩ BHXH : Được hình thành do việc trích lập theo tỉ lệ qui định trên tổng số tiền lương phải trả cho cán bộ công nhân viên trong kì Nội dung chi quĩ BHXH: Trợ cấp cho công nhân viên nghỉ ốm đau, mất sức lao động, sinh đẻ. Trợ cấp cho công nhân viên bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trợ cấp cho công nhân viên nghỉ mất sức. Chi công tác quản lý quĩ BHXH - Bảo hiểm y tế ( BHYT): là khoản tiền được sử dụng để trợ cấp cho người lao động có tham gia đóng BHYT trong trường hợp họ ốm đau, bị bệnh và khám chữa bệnh. Quĩ BHYT: Được hình thành do việc trích lập theo tỉ lệ qui định trên tổng số tiền lương phải trả cho cán bộ công nhân viên trong kì. 7 Khoa Kế toán – Kiểm toán - Kinh phí công đoàn ( KPCĐ): KPCĐ được trích lập để phục vụ cho hoạt động tổ chức công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Được hình thành do việc trích lập theo tỉ lệ qui định trên tổng số tiền lương phải trả cho cán bộ công nhân viên trong kì 1.5.2- Phân định nội dung kế toán tiền lương 1.5.2.1- Nội dung chính của đề tài kế toán tiền lương: -Theo điều 56 / chương VI về: “ tiền lương của bộ luật lao động Việt nam của Nhà nước được qui định như sau: Mức lương tối thiểu được ấn định theo giá sinh hoạt, đảm bảo cho người lao động làm việc theo đơn giá làm việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường bù đắp sức lao động giản đơn và một phần tích luỹ tái sản xuất sức lao động mở rộng và được làm căn cứ tính các mức lương cho lao động khác. -Chính sách tiền lương phải đảm bảo các nguyên tắc sau: 1. trả công ngang nhau cho lao động ngang nhau: Nghĩa là qui định các chế độ tiền lương không nhất thiết phân biệt giới tính tuổi tác, dân tộc. Người sử dụng lao động không được trả công cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu do nhà nước qui định, phải trả công ngang nhau cho những lao động như nhau nếu kết quả lao động và hiệu quả như nhau trong cùng một đơn vị làm việc. 2. Đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lương giữa người lao động làm việc các nghề khác nhau trong nền kinh tế quốc dân. Trình độ lành nghề bình quân của mỗi ngành khác nhau thì phương thức tổ chức tiền lương cũng khác nhau. 8 Khoa Kế toán – Kiểm toán Những người làm việc trong ngành nặng nhọc tổn hao nhiều năng lượng phải được trả lương cao hơn so với những người làm việc trong điều kiện bình thường để bù đắp sức lao động hao phí. Sự phân bố khu vực sản xuất mỗi ngành khác nhau cũng ảnh huởng tới mức tiền lương do điều kiện sinh hoạt chênh lệch. - Qui định mức lương tối thiểu theo Nghị định 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 là : 1. Mức 980.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. 2. Mức 880.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. 3. Mức 810.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III. 4. Mức 730.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV. 1.5.2.2- Những nội dung, vấn đề nghiên cứu và phân tích - Phương pháp hạch toán: a, Trả lương cho công nhân viên: - Hàng tháng tính ra tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp mang tính chất tiền lương phải trả cho công nhân viên, bao gồm: tiền lương, tiền công, phụ cấp chức vụ, khu vực, ăn ca.. và phân bổ cho đối tượng kế toán. - Trích BHXH, BHYT, KPCĐ - Số BHXH phải trả trực tiếp cho công nhân viên ( ốm đau, thai sản, tai nạn lao động…) - Số tiền thưởng phải trả cho công nhân viên từ quĩ khen thưởng: 9 Khoa Kế toán – Kiểm toán - Các khoản khấu trừ vào lương công nhân viên: - Thanh toán lương, thưởng BHXH cho công nhân viên chức + thanh toán bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng: + thanh toán bằng hiện vật: - Nộp BHXH, BHYT, KPCĐ cho các cơ quan quản lý: -Chi tiêu KPCĐ: - Cuối kì, kết chuyển số tiền lương công nhân viên chưa lĩnh: - Trường hợp số đã trả, đã nộp BHXH, BHYT, KPCĐ ( kể cả số vượt chi) lớn hơn số phải trả, phải nộp được hoàn thành hay cấp bù . b. Trường hợp trích lương nghỉ phép của công nhân sản xuất trực tiếp( đối với doanh nghiệp sản xuất thời vụ): -Số tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả: -Chứng từ sử dụng: Bảng chấm công ( mẫu số 01- LĐTL) Bảng thanh toán tiền lương ( mẫu số 02- LĐTL) Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm lao động xã hội ( mẫu số C03-BH) Bảng thanh toán tiền lương ( mẫu số 05- LĐTL) Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành ( mẫu số 06LĐTL) Phiếu làm thêm giờ ( mẫu số 07- LĐTL) Hợp đồng giao khoán ( mẫu số 08- LĐTL) Biên bản điều tra tai nạn ( mẫu số 09- LĐTL) - Tài khoản sử dụng : Tài khoản 334- Phải trả người lao động. Tài khoản 338- Phải trả, phải nộp khác Tài khoản 622- chi phí nhân công trực tiếp Tài khoản 627- chi phí sản xuất chung 10 Khoa Kế toán – Kiểm toán Tài khoản 641- chi phí bán hàng Tài khoản 642- chi phí quản lý doanh nghiệp Và một số tài khoản khác: 111, 112, 335.. - Hệ thống Sổ kế toán: Nhật kí chung Nhật kí sổ cái Chứng từ ghi sổ Nhật kí chứng từ - Hình thức tổ chức sổ kế toán: Sơ đồ 1.1 Trình tự kế toán theo hình thức Nhật kí chung: Chứng từ kế toán Sổ nhật ký đặc biệt Sổ nhật ký chung Sổ cái Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Sơ đồ 1.2 : Hình thức Nhật ký- sổ cái 11 Khoa Kế toán – Kiểm toán Chứng từ kế toán Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Sổ thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Nhật ký- sổ cái Báo cáo tài chính Sơ đồ 1.3 : Hình thức nhật ký chứng từ Chứng từ kế toán Bảng kê Nhật ký chứng từ Sổ thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Sổ cái Báo cáo tài chính Sơ đồ 1.4: Hình thức chứng từ ghi sổ 12 Khoa Kế toán – Kiểm toán Chứng từ kế toán Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ Sổ cái Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Sơ đồ 1.5 : Hình thức kế toán máy vi tính Chứng từ kế toán Phần mềm kế toán Sổ kế toán: sổ tổng hợp, chi tiết Báo cáo tài chính Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại ( Nguồn: Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ) Ghi chú: Ghi hàng ngày 13 Khoa Kế toán – Kiểm toán Ghi cuối tháng Đối chiếu số liệu cuối tháng - Mô tả qui trình kế toán: Hàng tháng căn cứ vào bảng tính công và các chứng từ liên quan khác, kế toán tổng hợp số tiền phải trả công nhân viên bao gồm: lương cứng, phụ cấp, tiền thưởng phạt, … và phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh theo từng đối tượng sử dụng lao động. Chương 2- Phương pháp nghiên cứu và thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham. 14 Khoa Kế toán – Kiểm toán 2.1- Phương pháp nghiên cứu 2.1.1- Phương pháp điều tra: - Thiết kế phiếu điều tra. - Phát phiếu điều tra. - Thu thập phiếu điều tra. - Phân tích dữ liệu thu được. Qua những dữ liệu thu được từ phiếu điều tra ta có thể nắm bắt được những thông tin cơ bản về tình hình tiền lương tại doanh nghiệp. 2.1.2 Phương pháp phỏng vấn  Thiết kế câu hỏi phỏng vấn  Phỏng vấn o Giám đốc o Phó giám đốc o Trưởng phòng kế toán o Trưởng phòng nhân sự Qua phương pháp phỏng vấn chúng ta thu được chi tiết hơn về nội dung cần nghiên cứu, những vấn đề cấp thiết cần giải quyết của doanh nghiệp. 2.1.3 Phương pháp quan sát, phân tích dữ liệu  Xin dữ liệu , bảng lương , bảng chấm công  Nhập dữ liệu vào phần mềm phân tích  Xác định các trường cần phân tích  Nhận kết quả. 2.2- Đánh giá tổng quan về doanh nghiệp và môi trường kinh doanh 2.2.1 Tổng quan về đơn vị thực tập. Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 21.01.000250, đăng ký ngày 25/06/2003. 15 Khoa Kế toán – Kiểm toán - Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham - Địa chỉ: Thôn Hồi Quan- Xã Tương Giang- Thị xã Từ Sơn- Tỉnh Bắc Ninh. - Điện thoại: (0241) 3831 959. - Giám đốc: Ngô Phú Nham. Với thế mạnh đặc thù về công nghệ kỹ thuật, cơ sở vật chất và các nguồn lực, điểm sáng của DNTN Phú Nham là các hoạt động về: - Tẩy, nhuộm các sản phẩm dệt: Bông, vải, sợi, khăn mặt. - Sản xuất, kinh doanh bông băng, gạc y tế. - Sản xuất, gia công, kinh doanh hàng tơ tằm. Sơ đồ tổ chức DN: BAN GIÁM ĐỐC Phòng Kế toán-tài chính Phòng nhân sự Phòng Kinh doanh Xưởng SX 1 Xưởng SX 2 2.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: - Hiện nay DN đang áp dụng kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế theo phương pháp khấu trừ. - Hình thức tổ chức chứng từ của DNTN Phú Nham: Hình thức chứng từ ghi sổ trên máy vi tính. - Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp DN hạch toán kế toán theo quyết định số 48/2006 QĐ- BTC ban hành ngày 14/9/2006 của Bộ Tài Chính. 2.2.3- Sự ảnh hưởng của nhân tố môi trường 2.2.3.1- Môi trường vĩ mô : 16 Khoa Kế toán – Kiểm toán -Chính sách qui định của Nhà nước về mức lương tối thiểu: là cơ sở để kế toán tính mức lương cơ bản. Việc thay đổi tăng nhiều hay ít mức luơng tối thiểu quyết định xem lương của người lao động cao hay thấp, đồng thời quyết định luôn mức sống, chi tiêu của xã hội. -Cùng với mức lương tối thiểu, là hệ số lương, hệ số lương cũng có vai trò giúp kế toán tính toán tiền lương nhưng đối với người lao động, hệ số lương này để phân biệt những người có trình độ khác nhau, người nào có trình độ càng cao, hệ số lương càng cao, đồng nghĩa với thu nhập càng cao. -Qui định lương làm thêm giờ: tiền lương làm thêm giờ là mức tiền lương tính cao hơn với mức tiền lương làm trong giờ hành chính, để khuyến khích người lao động làm thêm thì mức lương này trả cao hơn mức lương bình thường, nhưng để kiểm soát tình hình chi trả lương cho nhân viên trong mỗi doanh nghiệp, mức tiền thưởng này được nhà nước qui định trong một giới hạn nhất định nhằm kiểm soát tình hình chi trả lương trong mỗi doanh nghiệp , và trong hệ thống của 1 quốc gia. -Mức trích BHYT, BHXH, KPCĐ: trích BHYT, BHXH, KPCĐ ảnh hưởng trực tiếp tới mức lương người lao động, quỹ lương của doanh nghiệp, đồng thời cũng ảnh hưởng trực tiếp tới quĩ BHYT, BHXH, KPCĐ của Nhà nước. Các chính sách, qui định của nhà nước về mức lương tối thiểu, hệ số lương, mức bảo hiểm.. -Chính sách, qui định về hệ thống chuẩn mực kế toán, hình thức kế toán 2.2.3.2- Môi trường vi mô: -Bộ máy tổ chức của công ty bao gồm: giám đốc và các phòng ban, như phòng kế toán, phòng kinh doanh, phòng marketing…: mỗi phòng ban có nhiệm vụ và cách thức hoạt động khác nhau, chức năng đóng góp vào doanh thu của doanh nghiệp khác nhau, nên việc chi trả lương cũng khác nhau. 17 Khoa Kế toán – Kiểm toán Chính vì vậy tổ chức bộ máy của công ty góp phần làm công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trở lên dễ dàng, rõ ràng và thông suốt. -Đặc thù lao động , bao gồm: trình độ , tuổi tác, máy móc khoa học kỹ thuật: là những yếu tố quyết định xem công tác kế toán được tiến hành bao gồm những nội dung gì, bởi theo qui định, trong việc chi trả lương cho người lao động, cần xem xét tớiBộ máy tổ chức của công ty, đặc thù lao động( trình độ, tuổi tác, giới tính, máy móc khoa học kỹ thuật.. Sơ đồ 2.1: Mô hình bộ máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Kế toán bán hàng và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Kế toán nguồn vốn, công nợ và các quĩ * Chính sách của Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham . -Công ty áp dụng đầy đủ các chính sách chi trả lương cho nhân viên, bao gồm: lương cơ bản,lương làm thêm, phụ cấp ăn uống đi lại, phụ cấp trách nhiệm.., thưởng lễ tết, phạt vi phạm nội qui, đi muộn. 2.3- Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp tư nhân Phú Nham . 2.3.1 Đặc điểm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp 18 Khoa Kế toán – Kiểm toán - Phương pháp tính lương tại doanh nghiệp là trả lương theo thời gian lao động , đôi khi doanh nghiệp trả lương theo sản phẩm với những công đoạn, những sản phẩm khoán làm việc tại gia đình. - Phương pháp kế toán: chứng từ ghi sổ - Hình thức trả lương là trả bằng tiền mặt. - Áp dụng thưởng phạt theo vi phạm và thành tích của từng cá nhân, từng tổ, từng phòng. - Không sử dụng hình thức kế toán trên máy vi tính. - Mọi công tác đều có sự xét duyệt của trưởng phòng kế toán. 2.3.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp - Phương pháp kế toán tiền lương: áp dụng theo phương pháp chứng từ ghi sổ, mọi công tác kế toán đều thực hiện trên giấy tờ, mà không dùng bất cứ phần mềm kế toán nào áp dụng trong việc kế toán tiền lương. - Các tài khoản sử dụng trong việc kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là: Tài khoản 334: phải trả người lao động Tài khoản 338: phải trả khác. Bao gồm : Tài khoản 3382: KPCĐ Tài khoản 3383: BHXH Tài khoản 3384: BHYT. Tài khoản 641: chi phí bán hàng. Tài khoản 642: chi phí quản lý. - Hạch toán ban đầu kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: Hàng tháng tính ra tổng số tiền lương và các khoản phụ cấp mang tính chất tiền lương phải trả cho công nhân viên, bao gồm: tiền lương, tiền công, phụ cấp chức vụ, khu vực, ăn ca.. và phân bổ cho đối tượng kế toán, ghi: Nợ TK 622 Công nhân viên trực tiếp sản xuất 19 Khoa Kế toán – Kiểm toán Nợ TK 627 Công nhân viên phân xưởng Nợ TK 641 nhân viên bán hàng Nợ TK 642 bộ phận quản lý doanh nghiệp Có TK 334 Tổng số thù lao phải trả - Trích BHXH, BHYT, KPCD Nợ TK 622. 627, 641, 642 ( tổng qũi lương x 19%) Nợ TK 334 ( tổng quĩ lương x 6%) Có TK 338 ( tổng quĩ lương x 25%) - Số BHXH phải trả trực tiếp cho công nhân viên ( ốm đau, thai sản, tai nạn lao động…) Nợ TK 338 ( 3383) Có TK 334 - Số tiền thưởng phải trả cho công nhân viên từ quĩ khen thưởng: Nợ TK 431 ( 4311) Có TK 334 - Các khoản khấu trừ vào lương công nhân viên: Nợ TK 334 Có TK 333( 3338) Có Tk 141 Có TK 138 ( 1381, 1388) - Thanh toán lương, thưởng BHXH cho công nhân viên chức + thanh toán bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng: Nợ TK 334 Có TK 111, 112 + thanh toán bằng hiện vật: . Nợ TK 334 Có TK 512 Có TK 333 20
- Xem thêm -