Tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh hà hưng (2)

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Trường Đại học Thương Mại 1 Khoa Kế toán- Kiểm toán CHƯƠNG I. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DN 1.1 Tính cấp thiết: * Về lý thuyết: Qua quá trình học tập và nghiên cứu về kế toán tiền lương. Tiền lương là một trong các chi phí cơ bản của các doanh nghiệp và ngân sách nhà nước .nhưng nó lại là nguồn thu nhập của người lao động được hưởng do thành quả lao động của mình. Toàn bộ các loại giá cả khác trên thị trường, tiền lương và tiền lương của người lao độngở khu vực SXKD do thị trường quyết định .nguồn tiền lương và thu nhập của người lao động lấy từ hiệu quả SXKD.tuy nhiên sự quản lý vĩ mô của nhà nước về tiền lương đối với khu vực SXKD buộc các doanh nghiệp phải bảo đảm cho người lao động có thu nhập tối thiểu bằng mức lương tối thiểu do nhà nước ban hành để người lao động có thể ăn ,ở ,sinh hoạt ở mức cần thiết. Còn những người lao động ở khu vực hành chính sự nghiệp hưởng theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định theo chức danh và tiêu chuẩn,trình độ nghiệp vụ cho từng đơn vị công tác.nguồn chi trả lấy từ NSNN Nền kinh tế của đất nước chúng ta ngày càng phát triển,mọi chi phí cho sinh hoạt ngày càng cao mà trong khi đó đồng lương thì vẫn ít ỏi và tăng chậm .lương chưa tăng mọi giá cả đã tăng vọt trước đến chóng mặt ảnh hưởng đến cuộc sông của người lao động.Còn đối với các doanh nghiệp nền kinh tế ngày càng phát triển và mở rộng ra thế giới,hàng hóa từ các nước bạn nhập khẩu về ngày càng nhiều và giá cả luôn cạnh tranh với hàng hóa của doanh nghiệp nước ta.tiền lương là yếu tố chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm. tiền lương tăng thì giá thành sản phẩm tăng theo,nếu giá thành sản phẩm tăng thì sức cạnh tranh với hàng hóa nước bạn sẽ kém. Chuyên đề tốt nghiệp K4HK1B Phan Thị Phương - Trường Đại học Thương Mại 2 Khoa Kế toán- Kiểm toán Vậy yếu tố tiền lương là 1 vấn đề quan trọng mọi doanh nghiệp và chính phủ đang hàng ngày hàng giờ nghiên cứu để có phương án tốt hơn. * Về thực tế: Qua quá trình tìm hiểu và tiếp xúc thực tế em nhận thấy bộ phận kế toán của công ty TNHH HÀ HƯNG đang thiếu nhân viên kế toán nên một người kế toán đảm nhiệm rất nhiều công việc của người kế toán. Công tác hạch toán phần các khoản trích theo lương còn chưa được chính xác ở chỗ lương cơ bản để tính các khoản BHXH,BHYT,KPCĐ chưa có sự phân tách giữa lao động phổ thong và lao động có trình độ trung cấp trở lên. Việc tính lương có sự kết hợp giữa lương thời gian và lương sản phẩm còn có nhiều bất cập. Do bộ phận kế toán còn thiếu nhân viên kế toán nên không có việc phân tích và đưa ra các phương hướng giải quyết nhằm tăng tính chính xác về chế độ lương,thưởng cho cán bộ nhân viên Chính từ những yếu tố đó trong quá trình thực tập tại công ty TNHH HÀ HƯNG ,để kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương được tính chính xác và phù hợp với từng đối tượng .em đã mạnh dạn nghiên cứu và tìm hiểu đề tài “ kế toán tiền lương và các khỏan trích theo lương tại công ty 1.2. Xác lập và tuyên bố vấn đề trong đề tài: “ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH HÀ HƯNG “ 1.3. Mục tiêu nghiên cứu: * Đối với doanh nghiệp : Sau khi nghiên cứu vấn đề “ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty “ công ty sẽ có cái nhìn đúng đắn về vấn đề kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương , hợp lý theo đúng chế độ chuẩn mực của chính sách nhà nước , đồng thời qua đó cán bộ công nhân viên của công ty được quan tâm bảo đảm về quyền lợi sẽ yên tâm hăng hái hơn trong Chuyên đề tốt nghiệp K4HK1B Phan Thị Phương - Trường Đại học Thương Mại 3 Khoa Kế toán- Kiểm toán lao động sản xuất .ngoài ra còn giúp doanh nhiệp phân bổ chính xác chi phí tiền lương vào giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. * Người sử dụng thông tin : Ngân hàng và các đối tác của công ty sẽ tin tưởng vào công tác hạch toán của công ty và tính đúng đắn, nhờ vào đó ngân hàng có thể cung cấp vốn cho công ty vay , khách hàng sẽ luôn mong muốn sử dụng sản phẩm của công ty vì sản phẩm của công ty với giá cả hợp lý. 1.4. Phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu:Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH HÀ HƯNG - Không gian:Tại công ty TNHH HÀ HƯNG – Huyện quốc oai – Hà Nội - Thời gian: Số liệu năm 2009. 1.5.Một số vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong DN 1.5.1. Các qui định về tiền lương và các khoản trích theo lương Tại nghị định số 33/2009/NĐ –CP ngày 06-4-2009 của chính phủ Căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 25-12-2001 quy định : - Mức lương tối thiểu thực hiện từ ngày 01-5-2009 là 650,000 đ/tháng.Nhưng tại hà nội mức lương tối thiểu là 690,000 đ/tháng - Mức lương tối thiểu này được dung làm cơ sở tính các mức lương trong hệ thống thang lương ,bảng lương ,mức phụ cấp lương.ngoài ra còn tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo lương tối thiểu. * Tiền lương: - Doanh nghiệp đã xếp các loại hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu được thực hiện như sau : Loại I : = 2.3 * LTT. Loại II : = 2.0 * LTT Loại III : = 1.8 * LTT Loại IV : = 1.5 * LTT Chuyên đề tốt nghiệp K4HK1B Phan Thị Phương - Trường Đại học Thương Mại 4 Khoa Kế toán- Kiểm toán ( Kèm theo bảng biểu 01 xếp loại nhân viên ). - Đối với phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh lãnh đạo ( kèm theo bảng biểu 02 ) - Đối với phụ cấp cho CBCNV toàn công ty ( kèm theo bảng biểu 03 ) - Ngoài ra : + CBCNV từ các công ty khác chuyển đến công tác tại bộ máy quản lý công ty được hưởng mức lương = 85% lương trong thời gian 1 tháng. + Đối với sinh viên tốt nghiệp các trường đại học,cao đẳng ,trung cấp được hưởng mức lương = 85% lương trong thời gian 2 tháng + Đối với cán bộ được giám đốc công ty cử đi học ĐẠI HỌC tại chức được hưởng nguyên lương chính trong thời gian đi học ( tiền học phí cá nhân tự đóng , công ty không thanh toán ) * BHXH - Hiện nay theo chế độ hiện hành thông thường các công ty tiến hành trích lập 22% quỹ BHXH trong đó 6% khấu trừ trực tiếp vào tiền lương của nhân viên , còn 16 % Doanh nghiệp chịu tính vào chi phí của công ty * BHYT - Công ty tiến hành trích 4,5 % quỹ BHYT trong đó 1,5 % khấu trừ trực tiếp vào lương của công nhân viên ,còn 3 % Doanh nghiệp chịu tính vào chi phí của công ty * KPCĐ - KPCĐ được trích lập theo tỷ lệ 2 % tổng quỹ lương thực trả cho người lao động trong công ty và KPCĐ này công ty chịu và cho và chi phí của công ty ,CBCNV không phải chịu. * PCTN Chuyên đề tốt nghiệp K4HK1B Phan Thị Phương - Trường Đại học Thương Mại 5 Khoa Kế toán- Kiểm toán - PCTN được trích lập theo tỷ lệ 2 % tổng quỹ lương thực trả cho người lao động trong công ty và trong đó 1 % khấu trừ trực tiếp vào tiền lương của nhân viên ,còn 1 % doanh nghiệp chịu tính vào chi phí của công ty. 1.5.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong DN theo chế độ kế toán hiện hành Theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC §Ó phôc vô sù ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l¬ng cã hiÖu qu¶, kÕ to¸n lao ®éng, tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp.Doanh nghiệp thực hiện theo quyết định 48 / QĐ- BTC như sau : * Về chứng từ sử dụng : - Bảng chấm công - Bảng thanh toán tiền lương - Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương * Về tài khoản: - Doanh nghiệp sử dụng các tài khoản sau : TK 334 – Phải trả cho người lao động Kết cấu của TK334 – Phải trả người lao động Bªn Nî + C¸c kho¶n tiÒn l¬ng( tiÒn c«ng) tiÒn thëng vµ c¸c kho¶n kh¸c ®· tr¶ ®· øng tríc cho CNV + C¸c kho¶n khÊu trõ vµo tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cña CNV Bªn Cã: +C¸c kho¶n tiÒn l¬ng( tiÒn c«ng) tiÒn thëng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ CNV D cã: C¸c kho¶n tiÒn l¬ng( tiÒn c«ng) tiÒn thëng vµ c¸c kho¶n kh¸c cßn ph¶i tr¶ CNV D nî: (c¸ biÖt) Sè tiÒn ®· tr¶ lín h¬n sè tiền phải trả TK 338 – Phải trả , phải nộp khác KÕt cÊu cña tµi kho¶n 338- Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c. Bªn Nî: Chuyên đề tốt nghiệp K4HK1B Phan Thị Phương - Trường Đại học Thương Mại 6 Khoa Kế toán- Kiểm toán + KÕt chuyÓn gi¸ trÞ tµi s¶n thõa vµo c¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan. + BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. + Kinh phÝ c«ng ®oµn chi t¹i ®¬n vÞ. + Sè BHXH, BHYT, KPC§ ®· nép cho c¬ quan qu¶n lý. + KÕt chuyÓn doanh thu nhËn tríc sang TK 511. + C¸c kho¶n®· tr¶, ®· nép kh¸c. Bªn Cã: + Gi¸ trÞ tµi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt ( cha x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n). + Gi¸ trÞ tµi s¶n thõa ph¶i tr¶ cho c¸ nh©n, tËp thÓ trong vµ ngoµi ®¬n VÞ. + TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. + BHXH, BHYT trõ vµo l¬ng c«ng nh©n viªn. + BHXH, KPC§ vît chi ®îc cÊp bï. + C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c. D Cã : + Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c. + Gi¸ trÞ tµi s¶n thõa cßn chê gi¶i quyÕt. D Nî : ( NÕu cã ) Sè ®· tr¶, ®· nép lín h¬n sè ph¶i tr¶, ph¶i nép * Về trình tự hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương Tính tiền lương và các khoản phụ cấp theo quy định phải trả Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng Nợ TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 334 –Phải trả người lao động Tính tiền thưởng phải trả công nhân viên trong tháng Nợ TK 431 – Quỹ khen thưởng phúc lợi Có TK 334 – Phải trả người lao động Tính tiền BHXH, BHYT phải trả cho người lao động Nợ TK 338 – BHXH ,BHYT Có TK 334 – Phải trả người lao động Các khoản phải trừ vào lương như BHXH ,BHYT ,Tạm ứng Chuyên đề tốt nghiệp K4HK1B Phan Thị Phương - Trường Đại học Thương Mại 7 Khoa Kế toán- Kiểm toán Nợ TK 334 – Phải trả người lao động Có TK 338 – BHXH, BHYT Có TK 141 – Tạm ứng Khi ứng trước tiền hoặc trả tiền lương cho công nhân viên Nợ TK 334 – Phải trả người lao động Có TK 111,112 – Tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng Hàng tháng trích BHXH ,BHYT ,KPCĐ,PCTN vào chi phí SX KD Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 338 – Phait trả phải nộp khác Tính số tiền BHXH,BHYT,PCTN Trừ vào lương CNV Nợ TK 334 – Phải trả người lao động Có TK 338 – Phải trả ,phải nộp khác Nộp BHXH ,PCTN cho cơ quan quản lý quỹ và mua thẻ BHYT Nợ TK 338 – Phải trả , phải nộp khác Có TK 111,112 – Tiền mặt , tiền gửi ngân hàng Tính BHXH,PCTN cho CNV khi ốm đau và mất việc làm chờ việc Nợ TK 338 – Phải trả , phải nộp khác Có TK 111,112 – Tiền mặt , tiền gửi ngân hàng Chỉ tiêu KPCĐ tại đơn vị Nợ TK 338 – Phải trả , phải nộp khác Có TK 111,112 – Tiền mặt ,tiền gửi ngân hàng * Sổ kế toán : Chứng từ ghi sổ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ cái TK 334 Sổ cái TK 338 Chuyên đề tốt nghiệp K4HK1B Phan Thị Phương - Trường Đại học Thương Mại 8 Khoa Kế toán- Kiểm toán Sổ chi tiết TK 334 Sổ chi tiết TK 338 Chuyên đề tốt nghiệp K4HK1B Phan Thị Phương - 9 Trường Đại học Thương Mại Khoa Kế toán- Kiểm toán CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH HÀ HƯNG 2.1. Phương pháp hệ nghiên cứu về kế toán tiền lương 2.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu - Phương pháp điều tra : Bước 1: Xác định mẫu phiếu điều tra. Phiếu điều tra được gửi đến những nhân viên đang công tác tại công ty và có chọn lọc. Và kết quả thu được sẽ chỉ thể hiện ở những nhân viên được phát phiếu. Do hạn chế về nhiều mặt lên chỉ dự kiến số phiếu phát ra là 3 phiếu. Thời gian phát phiếu điều tra diễn ra là ngày 3 tháng 5 năm 2010. Bước 2: Thiết kế phiếu điều tra. Một phiếu điều tra có những nội dung cụ thể và được chia theo từng nhóm và mỗi nhóm có những câu hỏi khác nhau phục vụ cho nội dung trong đề tài. Em đã chia làm 3 phần. + Phần 1: Điều tra tổng quan về doanh nghiệp. + Phần 2: Điều tra đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. + Phần 3: Điều tra nghiệp vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương Bước 3: Phát phiếu điều tra. Sau khi thiết kế xong, phiếu điều tra sẽ được phát cho từng đối tượng có liên quan như sau: - Thời gian thực hiện ngày 3 tháng 5 năm 2010 và thu về sẽ là ngày 5 tháng 5 năm 2010. - Số lượng phiếu phát hành ra 03 phiếu. - Đối tượng nhận phiếu điều tra: Kế toán trưởng, kế toán viên, nhân viên phòng hành chính nhân sự Chuyên đề tốt nghiệp K4HK1B Phan Thị Phương - Trường Đại học Thương Mại 10 Khoa Kế toán- Kiểm toán - Số lượng phiếu thu về: 03 phiếu. - Số phiếu được sử dụng: 03 phiếu. * Kết quả thu được sau khi phát phiếu điều tra ( Bảng biểu số 04 ) - Phương pháp phỏng vấấn :. Phương pháp phỏng vấn được sử dụng để phỏng vấn trực tiếp đến các đối tượng có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Cách thức thực hiện như sau: Bước 1: Lập kế hoạch phỏng vấn. * Xây dựng kế hoạch phỏng vấn bao gồm các vấn đề sau : Người được phỏng vấn: Do tìm hiểu cụ thể công tác kế toán tiền lương công ty nên những người được phỏng vấn là những người có liên quan trực tiếp đến công tác kế toán tiền lương tại công ty đó là : Nhân viên phòng kế toán, nhân viên phòng kinh doanh, và nhân viên phòng hành chính nhân sự. - Thời gian phỏng vấn : Cuộc phỏng vấn điều tra diễn ra trong 2 ngày là ngày 6 & 7 tháng 5 năm 2010. - Địa điểm phỏng vấn: Tại phòng tài chính kế toán công ty TNHH HÀ HƯNG * Yêu cầu và nội dung câu hỏi phỏng vấn. - Câu hỏi phỏng vấn phải gắn liền về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. - Câu hỏi phỏng vấn phải phù hợp với đối tượng được phỏng vấn. - Các câu hỏi đưa ra không trùng lặp với các câu hỏi trắc nghiệm trong phiếu điều tra. * Bước 2 : Tiến hành phỏng vấn. Theo thời gian và địa điểm đã được nêu trên kế hoạch sẽ tiến hành phỏng vấn đối tượng có liên quan. Các câu hỏi mang tính chất mở để thu được kết quả tốt, tạo không khí vui vẻ và hoà đồng trong quá trình phỏng vấn. Chuyên đề tốt nghiệp K4HK1B Phan Thị Phương - Trường Đại học Thương Mại 11 Khoa Kế toán- Kiểm toán - Ghi chép các thông tin phỏng vấn: Sau khi phỏng vấn, người phỏng vấn viết báo cáo về các thông tin thu thập được. - Yêu cầu báo cáo : Sẽ chọn lọc thông tin biến động, thông tin chủ yếu của vấn đề nghiên cứu phù hợp với mục đích và yêu cầu của phương pháp phỏng vấn.) ( Bảng biểu số 05 ) 2.1.2. Phương pháp phân tích dữ liệu Trong quá tính toán các số liệu em đã sử dụng phương pháp so sánh để phân tích dữ liệu và thu thập dữ liệu thứ cấp 2.2. Đánh giá tổng quan tình hình và ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong DN 2.2.1. Tình hình trong nước về vấn đề tiền lương và các khoản trích theo lương - Tóm tắt theo chuyên đề tốt nghiệp của sinh viên NGUYỄN THỊ NGA lớp K38DK6A khoa kế toán trường đại học thương mại về vấn đề tiền lương và các khoản trích theo lương trong nước ta : “ Chính sách tăng lương của chính phủ nước ta không biết là tốt cho những người lao động hay là nỗi buồn đối với người lao động .khi quyết định từ phiên họp của các cấp lãnh đạo vừa họp và ban hành quyết định tăng lương cho CBCNV thì sau đó tất cả mọi mặt hang ngoài thị trường giá cả đã tăng vọt đến tróng mặt ,mọi người lao động đều cho biết ‘ Tiền lương tăng thêm chưa được nhận mà nay đã phải bỏ số tiền lớn hơn trước để mua hang hóa với giá đắt đỏ ‘ kể cả những người cán bộ công nhân viên cơ quan nhà nước công tác nâu năm mức lương của họ chỉ đạt 1,5trđ đến 3trđ trên 1 tháng .thế mà tiền học phí và sách vở cho con đi học ,ngoài ra còn tiền sinh hoạt ,tiền điện,tiền nước tăng vậy cuộc sống gia đình làm sao đảm bảo. Bên cạnh viêc lương thấp không đảm bảo tốt cho cuộc sống người lao đông thì BHXH ,BHYT ngày càng được quan tâm.nhiều doanh nghiệp hàng tháng cho CBCNV đi kiểm tra sức khỏe định kỳ Chuyên đề tốt nghiệp K4HK1B Phan Thị Phương - Trường Đại học Thương Mại - 12 Khoa Kế toán- Kiểm toán Tóm tắt theo chuyên đề tốt nghiệp của sinh viên NGUYỄN THỊ HÀ lớp HK1A – K3 khoa kế toán trường đại học thương mại về tiền lương trong nước như sau : “ Nền kinh tế đất nước ta ngày càng phát triển và mở rộng hội nhập với nền kinh tế thế giới, do dó có rất nhiều nhà đầu tư từ nước ngoài vào việt nam mở công ty liên doanh,và các công ty này đã thu hút rất nhiều lao động sủa việt nam kể cả lao động phổ thông cho đến người có trình độ đại học vì họ trả lương với mức hấp dẫn đảm bảo cuộc ssống của người lao đông được tốt trong thị trường khi hàng hóa tăng cao,nhưng đổi lại thời gian làm việc của họ nhiều hơn doanh nghiệp trong nước từ 1h đến 2h. ngược lại cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp trong nứơc ta thì ngày làm đủ thời gian 8h/ 1 ngày nhưng với mức lương rất thấp không đảm bảo tốt cho cuốc sống của người lao động nên họ ngoài giờ làm chính, một số người lao động vẫn nhận làm thêm ngoài để có số tiền đảm bảo cuộc sống của họ và gia đình họ được tốt hơn. Vậy từ những yếu tố đó đã rất nhiều người không muốn vào công ty hay cơ quan trong nước mà họ luôn mơ ước được vào các công ty liên doanh nước ngoài. 2.2.2. Sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường * nhân tố môi trường bên ngoài doanh nghiệp - Sự phát triển kinh tế : Trong nền kinh tế suy thoái các doanh nghiệp một mặt vẫn cần duy trì lực lượng lao dộng có kỹ năng ,mặt khác muốn cắt giảm chi phí tiền lương , tiền thưởng,phúc lợi, giảm giờ làm , thậm chí cho nhân viên tạm nghỉ hoặc cho nghỉ việc .khi nền kinh tế phát triển và có xu hướng tăng trưởng nhanh , việc làm được tạo ra nhiều hơn , các doanh nghiệp cần phải tăng lương ,thưởng nhằm đảm bảo mức sống ngày càng tăng cao của người lao động .đặc biệt trong điều kiện hiện nay nền kinh tế nước ta ngày càng có sự phát triển mạnh mẽ , nhanh chóng hội nhập với nền kinh tế thế giới , các doanh nghiệp cần thực hiện tốt về kế toán tiền lương và các Chuyên đề tốt nghiệp K4HK1B Phan Thị Phương - Trường Đại học Thương Mại 13 Khoa Kế toán- Kiểm toán khoản trích theo lương ,tiền thưởng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí tiền lương,tiền thưởng hấp dẫn đồng thời lưu giữ lao động giỏi để tăng cường sức cạnh tranh với các doanh nghiệp khác . - Luật pháp và quy định của nhà nước : khi chính phủ quy định mức lương theo từng vùng cũng ảnh hưởng tới lương khi những người có cùng trình độ nhưng lương của họ lại có sự chênh lệch.ngoài ra quy định từng cấp bậc theo từng hệ số vậy người cấp bậc cao thì hưởng mức lương cao. * Nhân tố môi trường bên trong doanh nghiệp - Hiệu quả hoạt động SXKD : khi doanh nghiệp đạt lợi nhuận cao thì luôn có thưởng cao và tăng lương cho người lao động để người lao động vui vẻ và cố phấn đấu lao động tốt hơn. Nhưng khi doanh nghiệp kinh doanh bị thua lỗ thì lương của những người lao động bị giảm và không được thưởng, và công ty còn cho người lao động nghỉ việc tạm thời.ảnh hưởng đến cuộc sống của người lao động. - Giê c«ng, ngµy c«ng lao ®éng, n¨ng suÊt lao ®éng, cÊp bËc hoÆc chøc danh, thang l¬ng quy ®Þnh, sè lîng, chÊt lîng s¶n phÈm hoµn thµnh, ®é tuæi, søc khoÎ, trang thiÕt bÞ kü thuËt ®Òu lµ nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn tiÒn l¬ng cao hay thÊp +Giê c«ng: Lµ sè giê mµ ngêi lao ®éng ph¶i lµm viÖc theo quy ®Þnh. VÝ Dô: 1 ngµy c«ng ph¶i ®ñ 8 giê... nÕu lµm kh«ng ®ñ th× nã cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn s¶n xuÊt s¶n phÈm, ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng vµ tõ ®ã ¶nh hëng ®Õn tiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng. +Ngµy c«ng: Lµ nh©n tè ¶nh hëng rÊt lín ®Õn tiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng, ngµy c«ng quy ®Þnh trong th¸ng lµ 22 ngµy. NÕu ngêi lao ®éng lµm thay ®æi t¨ng hoÆc gi¶m sè ngµy lao viÖc th× tiÒn l¬ng cña hä còng thay ®æi theo. +CÊp bËc, Chøc danh: C¨n cø vµo møc l¬ng c¬ b¶n cña c¸c cÊp bËc, chøc vô, chøc danh mµ CBCNV hëng l¬ng theo hÖ sè phô cÊp cao hay thÊp theo quy ®Þnh cña nhµ níc do vËy l¬ng cña CBCNV còng bÞ ¶nh háng rÊt nhiÒu. +Sè lîng chÊt lîng hoµn thµnh còng ¶nh hëng rÊt lín ®Õn tiÒn l¬ng. NÕu lµm ®îc nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt lîng tèt ®óng tiªu chuÈn vµ vît møc Chuyên đề tốt nghiệp K4HK1B Phan Thị Phương - Trường Đại học Thương Mại 14 Khoa Kế toán- Kiểm toán sè s¶n phÈm ®îc giao th× tiÒn l¬ng sÏ cao. Cßn lµm Ýt hoÆc chÊt lîng s¶n phÈm kÐm th× tiÒn l¬ng sÏ thÊp. +§é tuæi vµ søc khoÎ còng ¶nh hëng rÊt ¶nh hëng rÊt lín ®Õn tiÒn l¬ng. NÕu cïng 1 c«ng viÖc th× ngêi lao ®éng ë tuæi 30 – 40 cã søc khoÎ tèt h¬n vµ lµm tèt h¬n nh÷ng ngêi ë ®é tuæi 50 – 60. +Trang thiÕt bÞ, kü thuËt, c«ng nghÖ còng ¶nh hëng rÊt lín tíi tiÒn l¬ng. Víi 1 trang thiÕt bÞ cò kü vµ l¹c hËu th× kh«ng thÓ ®em l¹i nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao vµ còng kh«ng thÓ ®em l¹i hiÖu qu¶ s¶n xuÊt nh nh÷ng trang thiÕt bÞ kü thuËt c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i ®îc. Do vËy ¶nh hëng tíi sè lîng vµ chÊt lîng s¶n phÈm hoµn thµnh còng tõ ®ã nã ¶nh hëng tíi tiÒn l¬ng 2.3. Thực trạng qui trình kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH HÀ HƯNG 2.3.1 Tổ chức công tác kế toán của CÔNG TY TNHH HÀ 2.3.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán của công ty - Số lượng nhân viên phòng kế toán : 02 người - Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức gọn nhẹ dưới sơ đồ sau: KÕ to¸n trëng Kế toán tền lương KÕ to¸n công nợ Thñ quü Sơ đồ 01 : Tổ chức bộ máy kế toán của công ty 2.3.1.2. Chính sách kế toán của công ty Hình thức kế toán: Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính. - Niên độ kế toán : Là năm, năm kế toán trùng với năm dương lịch - Kỳ kế toán : Áp dụng theo tháng , bên cạnh đó cũng sử dụng kỳ kế toán theo quý. Chuyên đề tốt nghiệp K4HK1B Phan Thị Phương - Trường Đại học Thương Mại 15 Khoa Kế toán- Kiểm toán - Phương pháp tính thuế GTGT : Theo phương pháp khấu trừ - Hình thức ghi sổ : Chứng từ ghi sổ. 2.3.2 NỘI DUNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 2.3.2.1. Quü tiÒn l¬ng, quü các khoản trích theo lương * Quü tiÒn l¬ng: Lµ toµn bé sè tiÒn l¬ng tr¶ cho sè CNV cña doanh nghiÖp do doanh nghiÖp qu¶n lý, sö dông vµ chi tr¶ l¬ng. Quü tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp gåm: - TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian lµm viÖc thùc tÕ vµ c¸c kho¶n phô cÊp thêng xuyªn nh phô cÊp lµm ®ªm, thªm giê, phô cÊp khu vùc.... - TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt, do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan, thêi gian nghØ phÐp. - C¸c kho¶n phô cÊp thêng xuyªn: phô cÊp häc nghÒ, phô cÊp th©m niªn, phô cÊp lµm ®ªm, thªm giê, phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp khu vùc, phô cÊp d¹y nghÒ, phô cÊp c«ng t¸c lu ®éng, phô cÊp cho nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c khoa häc- kü thuËt cã tµi n¨ng. - VÒ ph¬ng diÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n, quü l¬ng cña doanh nghiÖp ®îc chia thµnh 2 lo¹i : tiÒn l¬ng chÝnh, tiÒn l¬ng phô. + TiÒn l¬ng chÝnh: Lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian hä thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh: gåm tiÒn l¬ng cÊp bËc, c¸c kho¶n phô cÊp. + TiÒn l¬ng phô: Lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian hä thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh cña hä, thêi gian ngêi lao ®éng nghØ phÐp, nghØ lÔ tÕt, ngõng s¶n xuÊt ®îc hëng l¬ng theo chÕ ®é. Trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l¬ng chÝnh cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ®îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt tõng lo¹i s¶n phÈm, tiÒn l¬ng phô cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ®îc h¹ch to¸n vµ ph©n bæ gi¸n tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm cã liªn quan theo tiªu thøc ph©n bæ thÝch hîp. * . Quü b¶o hiÓm x· héi Quü BHXH lµ kho¶n tiÒn ®îc trÝch lËp theo tØ lÖ quy ®Þnh lµ 22% trªn tæng quü l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp nh»m gióp ®ì hä vÒ mÆt tinh thÇn vµ vËt chÊt trong c¸c trêng hîp CNV bÞ èm ®au, thai s¶n, tai n¹n, mÊt søc lao ®éng... Quü BHXH ®îc h×nh thµnh do viÖc trÝch lËp theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ CNV trong kú, Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, hµng th¸ng doanh Chuyên đề tốt nghiệp K4HK1B Phan Thị Phương - Trường Đại học Thương Mại 16 Khoa Kế toán- Kiểm toán nghiÖp tiÕn hµnh trÝch lËp quü BHXH theo tû lÖ 22% trªn tæng sè tiÒn l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong th¸ng, trong ®ã 16% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®èi tîng sö dông lao ®éng, 6% trõ vµo l¬ng cña ngêi lao ®éng. Quü BHXH ®îc trÝch lËp nh»m trî cÊp c«ng nh©n viªn cã tham gia ®ãng gãp quü trong trêng hîp hä bÞ mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng, cô thÓ: - Trî cÊp c«ng nh©n viªn èm ®au, thai s¶n. - Trî cÊp c«ng nh©n viªn khi bÞ tai n¹n lao ®éng hay bÖnh nghÒ nghiÖp. - Trî cÊp c«ng nh©n viªn khi vÒ hu, mÊt søc lao ®éng. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, toµn bé sè trÝch BHXH ®îc nép lªn c¬ quan qu¶n lý quü b¶o hiÓm ®Ó chi tr¶ c¸c trêng hîp nghØ hu, nghØ mÊt søc lao ®éng. T¹i doanh nghiÖp hµng th¸ng doanh nghiÖp trùc tiÕp chi tr¶ BHXH cho CNV bÞ èm ®au, thai s¶n...Trªn c¬ së c¸c chøng tõ hîp lý hîp lÖ. Cuèi th¸ng doanh nghiÖp, ph¶i thanh quyÕt to¸n víi c¬ quan qu¶n lý quü BHXH. * Quü B¶o HiÓm Y TÕ Quü BHYT lµ kho¶n tiÒn ®îc tÝnh to¸n vµ trÝch lËp theo tØ lÖ quy ®Þnh lµ 4,5% trªn tæng quü l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty nh»m phôc vô, b¶o vÖ vµ ch¨m sãc søc khoÎ cho ngêi lao ®éng. C¬ quan B¶o HiÓm sÏ thanh to¸n vÒ chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh theo tØ lÖ nhÊt ®Þnh mµ nhµ níc quy ®Þnh cho nh÷ng ngêi ®· tham gia ®ãng b¶o hiÓm. Quü BHYT ®îc h×nh thµnh tõ viÖc trÝch lËp theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong kú. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, doanh nghiÖp trÝch quü BHXH theo tû lÖ 4,5% trªn tæng sè tiÒn l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong th¸ng, trong ®ã 3% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®èi tîng sö dông lao ®éng, 1,5% trõ vµo l¬ng cña ngêi lao ®éng. Quü BHYT ®îc trÝch lËp ®Ó tµi trî cho ngêi lao ®éng cã tham gia ®ãng gãp quü trong c¸c ho¹t động Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, toµn bé quü BHYT ®îc nép lªn c¬ quan chuyªn m«n chuyªn tr¸ch ®Ó qu¶n lý vµ trî cÊp cho ngêi lao ®éng th«ng qua m¹ng líi y tÕ. * . Kinh phÝ c«ng ®oµn: Kinh PhÝ C«ng §oµn lµ kho¶n tiÒn ®îc trÝch lËp theo tû lÖ lµ 2% trªn tæng quü l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp nh»m ch¨m lo, b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cho ngêi lao ®éng ®ång thêi duy tr× ho¹t cña c«ng ®oµn t¹i doanh nghiÖp. Chuyên đề tốt nghiệp K4HK1B Phan Thị Phương - Trường Đại học Thương Mại 17 Khoa Kế toán- Kiểm toán Theo chÕ ®é hiÖn hµnh hµng th¸ng doanh nghiÖp trÝch 2% kinh phÝ c«ng ®oµn trªn tæng sè tiÒn l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong th¸ng vµ tÝnh hÕt vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®èi tîng sö dông lao ®éng. Toµn bé sè kinh phÝ c«ng ®oµn trÝch ®îc mét phÇn nép lªn c¬ quan c«ng ®oµn cÊp trªn, mét phÇn ®Ó l¹i doanh nghiÖp ®Ó chi tiªu cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn t¹i doanh nghiÖp. Kinh phÝ c«ng ®oµn ®îc trÝch lËp ®Ó phôc vô chi tiªu cho ho¹t ®éng cña tæ chøc c«ng ®oµn nh»m ch¨m lo, b¶o vÖ quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng. * Quỹ Phụ cấp thất nghiệp Quỹ PCTN là khoản tiền được tính toán và trích lập theo quy định là 2 % trên tổng quỹ lương thực tế phải trả cho toàn bộ cán bộ CNV của công ty nhằm phục vụ cho việc mất việc làm , và mất việc làm đang chờ xin việc làm mới Quỹ PCTN được hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ quy định trên tiền lương phải trả CNV trong kỳ . theo chế độ hiện hành doanh nghiệp trích quỹ PCTN theo tỷ lệ 2 % trên tổng số lương thực tế phải trả CNV trong tháng , trong đó 1 % tính vào chi phí SXKD của các đối tượng sử dụng lao động. 1% trừ vào lương của người lao động. 2.3.2.2. TiÒn l¬ng theo thêi gian: TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng tÝnh theo thêi gian lµm viÖc, cÊp bËc hoÆc chøc danh vµ thang l¬ng theo quy ®Þnh - L¬ng thêi gian được chia thµnh: +L¬ng th¸ng: TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng theo thang bËc l¬ng quy ®Þnh gåm tiÒn l¬ng cÊp bÆc vµ c¸c kho¶n phô cÊp (nÕu cã). L¬ng th¸ng thêng ®îc ¸p dông tr¶ l¬ng cho cán bộ công nh©n viªn toàn công ty khi hàng tháng đi làm đủ ngày quy định của công ty , mỗi tháng đi làm đủ 26 ngày trong 1 tháng Công thức tính lương cho cán bộ CNV: Tiền lương = Hệ số * Lương tối thiểu Chuyên đề tốt nghiệp K4HK1B Phan Thị Phương - 18 Trường Đại học Thương Mại Khoa Kế toán- Kiểm toán VD : Anh nguyễn thế pháp Trưởng phòng KD T12/2009 anh đi làm đúng ngày quy định của công ty.anh hưởng hệ số lương là 2,3, tiền lương của anh là Tiền lương = 2,3 * 690.000 = 1.587.000đ +L¬ng ngµy: §îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy l¬ng th¸ng chia cho sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é. L¬ng ngµy lµm c¨n cø ®Ó tÝnh trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ CNV, tÝnh tr¶ l¬ng cho CNV trong nh÷ng ngµy héi häp, häc tËp, tr¶ l¬ng theo hîp ®ång.lương ngày là tính cho CNV đi làm không đúng ngày quy định 26 ngày,và đi không đủ 26 ngày trong 1 tháng Công thức tính lương cho cán bộ CNV theo lương ngày : Tiền lương = Hệ số x Lương tối thiểu 26 ngày x Số ngày công VD : Anh hoàng duy tiến là nhân viên bảo vệ của công ty T12/2009 anh đi làm được 23 ngày trong tháng . mà hệ số lương của anh là 1,5. Vậy tiền lương của anh T12 là: Tiền lương 1,5 = x 690.000 x 26 23 = 915.500 2.3.2..3. C¸c ®·i ngé kh¸c ngoµi tiÒn l¬ng: Ngoµi tiÒn l¬ng, BHXH, c«ng nh©n viªn cã thµnh tÝch trong s¶n xuÊt, trong c«ng t¸c ®îc hëng kho¶n tiÒn thëng, viÖc tÝnh to¸n tiÒn l¬ng c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh vµ chÕ ®é khen thëng hiÖn hµnh 2.3.3 Quy trình kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại CÔNG TY TNHH HÀ HƯNG. 2.3.3.1.C¸c chøng tõ sử dụng C¸c chøng tõ ban ®Çu h¹ch to¸n tiÒn l¬ng thuéc chØ tiªu lao ®éng tiÒn l¬ng gåm c¸c biÓu mÉu sau: MÉu sè 01-L§TL B¶ng chÊm c«ng ( Bảng biẻu số 06 ) Chuyên đề tốt nghiệp K4HK1B Phan Thị Phương - 19 Trường Đại học Thương Mại Khoa Kế toán- Kiểm toán MÉu sè 02a -L§TL B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng bộ phận ( Bảng biểu số 07 ) MÉu sè 02 b – LĐTL Bảng thanh toán tiền lương toàn công ty ( Bảng biểu số 08 ) MÉu số 03 – LĐTL Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương ( Bảng biểu số 09 ) 2.3.3.2 Tµi kho¶n sö dông: KÕ to¸n sö dông: TK 334 - “Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn” . TK 338 - “Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c.” Không có sử dụng tài khoản chi tiết cấp 2 2.3.3.3 Định khoản : Từ bảng biểu số 07 và 08 – bảng thanh toán lương văn phòng hành chính và toàn công ty tháng 12 - Tính lương và phụ cấp Bộ phận kinh doanh và lái xe tính vào chi phí bán hàng Nợ TK 641 : 7.012.000đ Có TK 334 : 7.012.000đ Bộ phận còn lại của văn phòng cho vào chi phí quản lý doanh nghiệp Nợ TK 642 : 11.937.000đ Có TK 334 : 11.937.000đ Bộ phận công nhân sản xuất trực tiếp Nợ TK 622 : 11.650.000đ Có TK 334 : 11.650.000đ Bộ phận sản xuất chung Nợ TK 627 : 10.170.000đ Có TK 334 : 10.170.000đ Chuyên đề tốt nghiệp K4HK1B Phan Thị Phương - Trường Đại học Thương Mại 20 Khoa Kế toán- Kiểm toán Số tiền cán bộ CNV bộ phận bán hàng tạm ứng Nợ TK 141 : 1.800.000đ Có TK 111 : 1.800.000đ Số tiền cán bộ CNV bộ phận quản lý DN tạm ứng Nợ TK 141 : 1.500.000đ Có TK 111 : 1.500.000đ Số tiền bộ phận sản xuất trực tiếp tạm ứng Nợ TK 141 :3.600.000đ Có TK 111 : 3.600.000đ Số tiền bộ phận sản xuất chung tạm ứng Nợ TK 141 :600.000đ Có TK 111 : 600.000đ BHXH ,BHYT khấu trừ vào lương bộ phận bán hàng Nợ TK 334 : 420.720đ Có TK 338 : 420.720đ BHXH ,BHYT khấu trừ vào lương bộ phận quản lý DN Nợ TK 334: 716.280đ Có TK 338 : 716.280đ BHXH ,BHYT khấu trừ vào lương bộ phận CNSXTT Nợ TK 334 : 699.000đ Có TK 338 : 699.000đ BHXH ,BHYT khấu trừ vào lương bộ phận SXC Nợ TK 334 : 610.000đ Có TK 338 : 610.000đ Thanh toán lương còn lại sau khi khấu trừ các khoản + Bộ phận BH Nợ TK 334 : 4.791.200đ Có TK 111 : 4.791.200đ Chuyên đề tốt nghiệp K4HK1B Phan Thị Phương -
- Xem thêm -