Tài liệu Kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh việt huy

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã tận tình dạy bảo, truyền đạt kiến thức và nhiều kinh nghiệm quí báu cho em. Trong suốt thời gian nghiên cứu và thực hiện khóa luận tốt nghiệp, em xin chân thành cảm ơn Cô Nguyễn Thu Hoài đã hết lòng giúp đỡ, chỉ dẫn. Em xin cảm ơn các anh chị trong Công ty TNHH Việt Huy đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp em hoàn thành khóa luận. Em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình và người thân, những người đã luôn động viên em trong suốt quá trình học tập và thực hiện khóa luận. Sau cùng em xin chúc toàn thể thầy cô, cô Nguyễn Thu Hoài một lời chúc sức khỏe, luôn thành công trong công việc và cuộc sống. Chúc tập thể Công ty Việt Huy ngày một phát triển hưng thịnh. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn ! SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỖ MINH VƯƠNG SVTH: Đỗ Minh Vương Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN........................................................................................................1 MỤC LỤC..............................................................................................................2 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT................................................................................4 LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................5 1. TÍNH CẤP THIẾT, Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI.................................................5 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI......................................................6 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.................................................6 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU....................................................................6 5. KẾT CẤU KHOÁ LUẬN.................................................................................6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI.................................7 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI................................................7 1.1.1 Một số khái niệm cơ bản..............................................................................7 1.1.1.1 Khái niệm hàng tồn kho..........................................................................7 1.1.1.2 .Khái niệm nguyên vật liệu.......................................................................7 1.1.2. Một số lý thuyết của kế toán nguyên vật liệu............................................7 1.1.2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu...........................................................................7 1.1.2.2. Phân loại nguyên vật liệu..........................................................................8 1.1.2.3.Nhiệm vụ, yêu cầu quản lý nguyên vật liệu.............................................10 1.2 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU THEO CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM HIỆN HÀNH......................................................................12 1.2.1 Kế toán nguyên vật liệu theo chuẩn mực kế toán Việt Nam...................12 1.2.1.1.Chuẩn mực kế toán số 01 (VAS 01).........................................................12 1.2.1.2. Chuẩn mực kế toán số 02 (VAS 02)........................................................13 1.2.2 Kế toán Nguyên vật liệu theo chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.........17 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng.....................................................................................17 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng....................................................................................17 1.2.2.3 Trình tự kế toán:......................................................................................18 b) Hạch toán tổng hợp Nguyên vật liệu theo phương pháp KKTX.......................20 SVTH: Đỗ Minh Vương Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài 1.2.2.4 Các hình thức ghi sổ kế toán:..................................................................21 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU...................23 TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT HUY...................................................................23 2.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG TỚI KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT HUY........................................................................................23 2.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu kế toán Nguyên vật liệu tại Việt Nam.......23 2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Việt Huy...............................................................................................................24 2.1.2.1. Nhân tố bên ngoài...................................................................................24 2.1.2.2 Nhân tố bên trong.....................................................................................25 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT HUY...........................................................................................................26 2.2.1 Đặc điểm kế toán Nguyên vật liệu tại công ty TNHH Việt Huy..............26 2.2.2 Phương pháp kế toán Nguyên vật liệu tại công ty TNHH Việt Huy.......29 2.2.2.1 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ...........................................29 2.2.2.2 Tài khoản sử dụng....................................................................................31 2.2.3 Trình tự hạch toán và sổ kế toán tại công ty TNHH Việt Huy...............31 CHƯƠNG 3: CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT HUY...............................................33 3.1 CÁC KẾT LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT HUY..............................................................................................33 3.1.1 Ưu điểm:......................................................................................................33 3.1.2 Nhược điểm:................................................................................................34 3.2 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT HUY.............................36 3.3 ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT HUY....................39 3.3.1. Về phía Nhà nước......................................................................................39 3.3.2. Về phía công ty...........................................................................................40 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO SVTH: Đỗ Minh Vương Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Diễn giải 1 Công ty Công ty TNHH Việt Huy 2 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 3 DN Doanh nghiệp 4 NVL Nguyên vật liệu 5 GTGT Giá trị gia tăng 6 PL Phụ lục SVTH: Đỗ Minh Vương Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài LỜI MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT, Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Trong nền kinh tế thị trường có xu thế hội nhập hiện nay, nền kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp nói riêng đang đứng trước những cơ hội và thách thức vô cùng to lớn, việc cạnh tranh gay gắt để tồn tại giữa các doanh nghiệp, giữa các sản phẩm cùng loại trên thị trường là không thể tránh khỏi. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải thiết kế một cơ chế quản lý chặt chẽ và hệ thống thông tin có hiệu quả. Và một trong những công cụ quan trọng nhất, hiệu quả nhất là hạch toán kế toán. Kế toán là nghệ thuật ghi chép, phân loại, tổng hợp trên cơ sở các dữ liệu của hoạt động sản xuất kinh doanh và thông tin cho các nhà quản trị một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời nhất. Trong đó, kế toán nguyên vật liệu được xác định là một trong những khâu trọng yếu trong toàn bộ công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất. Nguyên vật liệu là yếu tố chính trong quá trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp. Nó chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Do vậy, việc quản lý nguyên vật liệu, quản lý chi phí nguyên vật liệu càng đóng vai trò quan trọng. Hay nói khác đi, công tác kế toán nguyên vật liệu thực hiện một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là một mục tiêu quan trọng giúp doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Công ty TNHH Việt Huy cũng một doanh nghiệp sản xuất. Do đó, việc hạch toán NVL tại công ty rất được chú trọng và là một bộ phận không thể thiếu được trong toàn bộ công tác quản lý của công ty. Tuy nhiên, hiện nay công tác kế toán NVL tại công ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: chưa xây dựng được hệ thống định mức tồn kho cho từng loại NVL; việc lập danh điểm vật liệu chỉ do mình kế toán vật liệu làm theo chủ quan chứ chưa thống nhất .... Nhận thức được tầm quan trọng của phần hành kế toán này, trong quá trình thực tập tốt nghiệp em đã chọn đề tài: “Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Việt Huy” SVTH: Đỗ Minh Vương Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu lý luận: Đề tài hệ thống hóa lại lý luận về kế toán NVL theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành. Mục tiêu thực tiễn: Đề tài tìm hiểu và trình bày thực trạng kế toán NVL tại công ty TNHH Việt Huy từ đó đánh giá ưu nhược điểm và đề xuất giải pháp hoàn thiện. 3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: - Về mặt lý thuyết: nghiên cứu cơ sở lý luận về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuật thương mại theo QĐ 48 của BTC. - Về mặt thực tiễn: Nghiên cứu thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Việt Huy. Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi nghiên cứu lý thuyết: Tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất thương mại. - Phạm vi nghiên cứu thực tiễn: + Phạm vi không gian: Thực trạng công tác kế toán NVL tại Công ty TNHH Việt Huy. + Phạm vi thời gian: Khóa luận tập trung nghiên cứu số liệu của công ty quý IV năm 2012. 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để nắm rõ công tác kế toán tại công ty, sau khi thu thập dữ liệu cần thiết, cần tiến hành phân tích, so sánh, đối chiếu giữa số liệu chứng từ gốc và sổ kế toán chi tiết…nhằm đưa ra được những đánh giá, nhận xét đúng đắn, chính xác về công tác kế toán NVL tại công ty TNHH Việt Huy. 5. KẾT CẤU KHOÁ LUẬN Ngoài lời mở đầu và kết luận, nội dung đề tài được trình bày với kết cấu 3 chương: CHƯƠNG 1 - Cơ sở lý luận kế toán Nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất thương mại. CHƯƠNG 2 - Thực trạng kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Việt Huy. SVTH: Đỗ Minh Vương Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài CHƯƠNG 3 - Các kết luận và đề xuất về kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Việt Huy. CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI. 1.1.1 Một số khái niệm cơ bản 1.1.1.1 Khái niệm hàng tồn kho. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02- Hàng tồn kho, quy định hang tồn kho là tài sản: - Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kỳ kinh doanh bình thường - Đang trong quá trình sản xuất kinh doanh dở dang. - Nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ Hàng tồn kho là một bộ phận tài sản ngắn hạn và chiếm tỷ trọng lớn có vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy: Hàng tồn kho trong doanh nghiệp là một bộ phân của tài sản ngắn hạn dự trữ trữ cho sản xuất, lưu thông hoặc đang trong quá trình sản xuất chế tạo ở doanh nghiệp. 1.1.1.2 .Khái niệm nguyên vật liệu. Nguyên liệu vật liệu trong doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc tự chế biến dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ( theo giáo trình kế toán tài chính của trường Học Viện Tài Chính 2009 ) 1.1.2. Một số lý thuyết của kế toán nguyên vật liệu. 1.1.2.1 Đặc điểm nguyên vật liệu. Ở mỗi doanh nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu là đối tượng lao động, tức là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, đóng vai trò là cơ sở vật chất SVTH: Đỗ Minh Vương Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài cấu thành nên thực thể của sản phẩm. Vì vậy, nguyên vật liệu là điều kiện thiết yếu để tiến hành sản xuất kinh doanh. Nguyên vật liệu có các đặc điểm sau: - Tham gia vào từng chu kỳ sản xuất để chế tạo ra sản phẩm mới thường không giữ lại hình thái vật chất ban đầu. - Giá trị NVL sản xuất cũng được chuyển toàn bộ và giá trị sản phẩm do nó chế tạo ra sản phẩm. - NVL có rất nhiều chủng loại và thường chiếm tỉ trọng lớn trong chi phí sản xuất. - Giá trị NVL dự trữ thường chiếm một tỉ trọng lớn trong tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp sản xuất. 1.1.2.2. Phân loại nguyên vật liệu. NVL trong các DN sản xuất gồm nhiều loại có nội dung vật chất, mục đích, công dụng khác nhau. Vì vậy, cần phải tiến hành phân loại NVL. Phân loại NVL là việc phân chia NVL thành từng nhóm, thứ, loại NVL khác nhau. Mỗi nhóm, thứ, loại NVL lại có cùng nội dung kinh tế hoặc cùng mục đích sử dụng. - Căn cứ vào nội dung kinh tế và yêu cầu kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh NVL được chia thành: + Nguyên vật liệu chính: là NVL khi tham gia vào quá trình sản xuất sẽ chủ yếu cấu thành nên thực thể vật chất của sản phẩm. + Bán thành phẩm mua ngoài: là những chi tiết, bộ phận sản phẩm do đơn vị khác sản xuất ra DN mua về để lắp ráp hoặc gia công tạo ra sản phẩm. Ví dụ doanh nghiệp sản xuất xe đạp mua săm, lốp, xích…lắp ráp thành xe đạp. + Vật liệu phụ: là những thứ vật liệu khi tham gia vào sản xuất không cấu thành nên thực thể chính của sản phẩm mà có tác dụng phụ như làm tăng chất lượng sản phẩm, tăng giá trị sử dụng của sản phẩm, ví dụ: thuốc nhuộm, tẩy trong doanh nghiệp dệt; … SVTH: Đỗ Minh Vương Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài + Nhiên liệu: là những thứ vật liệu có tác dụng cung cấp nhiệt năng trong quá trình sản xuất kinh doanh như than, củi; thể lỏng như xăng dầu; ở thể khí như hơi đốt… + Phụ tùng thay thế: là những chi tiết, phụ tùng, máy móc phục vụ cho việc thay thế các bộ phận của phương tiện vận tải, máy móc thiết bị như vòng bi, vòng đệm, xăm lốp… + Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: bao gồm các loại vật liệu và thiết bị, phương tiện lắp đặt vào các công trình xây dựng cơ bản của DN xây lắp. + Vật liệu khác: là các loại vật liệu còn được xét vào các loại kể trên như phế liệu thu hồi từ thanh lý tài sản cố định, từ sản xuất kinh doanh như bao bì, vật đóng gói… Việc phân loại như trên đã giúp cho kế toán tổ chức các tài sản để phản ánh tình hình hiện có và sự biến động của các loại vật liệu đó trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đồng thời giúp doanh nghiệp biết được nội dung kinh tế và vai trò chức năng của từng loại vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh. Từ đó đề ra các biện pháp quản lý và sử dụng vật liệu một cách hợp lý nhất. - Căn cứ vào mục đích, công dụng của vật liệu, quy định phản ánh chi phí trên các tài khoản kế toán thì vật liệu của doanh nghiệp chia thành: - NVL trực tiếp dùng cho sản xuất chế tạo sản phẩm. - NVL dùng cho các nhu cầu khác phục vụ quản lý ở các phân xưởng, tổ, đội, cho nhu cầu bán hàng và quản lý DN. Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp tổ chức hạch toán chi tiết tới từng loại, hứ vật liệu, biết được mục đích của nguyên vật liệu xuất dùng .Từ đó tính được giá thành một cách chính xác, có biện pháp tiết kiệm được nguyên vật liệu một cách hợp lý. Đồng thời có thể xem xét ngay được bộ phận nào sử dụng vật liệu không hợp lý để có biện pháp xử lý kịp thời. - Căn cứ vào nguồn nhập, vật liệu được chia thành: - NVL nhập do mua ngoài - NVL tự gia công chế biến hoặc cho thuê gia công chế biến SVTH: Đỗ Minh Vương Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài - NVL nhập do vốn góp liên doanh hoặc do tài trợ từ các tổ chức. Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp thấy được từng nguồn nhập của nguyên vật liệu để có những biện pháp xử lý. 1.1.2.3.Nhiệm vụ, yêu cầu quản lý nguyên vật liệu. - Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu Kế toán là công cụ phục vụ cho quản lý kinh tế tài chính của các doanh nghiệp, trong đó kế toán nguyên vật liệu đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệu. Kế toán nguyên vật liệu là việc ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu về tình hình mua, vận chuyển, bảo quản và tình hình nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu. Để phát huy tối đa vai trò nguyên vật liệu và đáp ứng yêu cầu quản lý, kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: - Thực hiện việc phân loại, đánh giá nguyên vật liệu phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán đã quy định cũng như yêu cầu quản trị doanh nghiệp. - Tổ chức chứng từ, tài khoản kế toán, sổ kế toán phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp để ghi chép, phân loại, tổng hợp số liệu đầy đủ, kịp thời số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của nguyên vật liệu trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp thông tin chính xác để tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh. - Kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về sử dụng nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất. - Giám sát chặt chẽ tình hình nhập, xuất nguyên vật liệu cho từng đối tượng theo đặc điểm, chủng loại nguyên vật liệu. - Tham gia phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch thu mua nguyên vật liệu, xây dựng kế hoạch sử dụng nguyên vật liệu cho sản xuất và theo dõi tình hình thanh toán với người bán. - Yêu cầu quản lý của nguyên vật liệu SVTH: Đỗ Minh Vương Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài Nguyên vật liệu là tài sản lưu động của doanh nghiệp, thường xuyên biến động do quá trình sử dụng nguyên vật liệu vào sản xuất. Để quá trình sản xuất được tiến hành liên tục, đều đặn thì yêu cầu đặt ra là phải cung cấp nguyên vật liệu đầy đủ, kịp thời cả về số lượng, chất lượng, chủng loại, quy cách và đảm bảo sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả. Vì vậy, công tác quản lý nguyên vật liệu của doanh nghiệp phải được tiến hành một cách tỉ mỉ, chi tiết và chặt chẽ ở tất cả các khâu, từ thu mua, bảo quản, dự trữ cho đến khâu sử dụng nguyên vật liệu. - Khâu thu mua: Doanh nghiệp phải tìm kiếm nguồn cung cấp nguyên vật liệu đáp ứng yêu cầu quản lý là đầy đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đúng quy cách, chủng loại, kịp thời gian và ổn định về giá cả. Doanh nghiệp cần xây dựng và thực hiện kế hoạch thu mua đúng tiến độ thời gian, phù hợp với kế hoạch sản xuất của đơn vị, đồng thời tổ chức tốt công tác vận chuyển tránh tình trạng nguyên vật liệu bị hư hỏng, hao hụt, mất mát trong quá trình vận chuyển. - Khâu bảo quản, dự trữ: Doanh nghiệp phải tổ chức hệ thống kho tàng, bến bãi đầy đủ, hợp lý. Tuỳ thuộc vào tính chất lý hóa của từng loại nguyên vật liệu mà có phương pháp bảo quản khoa học, hạn chế mất mát, hư hỏng làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải dựa vào nhu cầu thị trường, khả năng sản xuất của mình để tính toán, xây dựng các định mức tiêu dùng nguyên vật liệu tối đa, tối thiểu cho từng loại, thứ nguyên vật liệu để dự trữ sao cho vẫn đảm bảo quá trình sản xuất được liên tục, tăng vòng quay của vốn. - Khâu sử dụng: Doanh nghiệp cần sử dụng nguyên vật liệu hợp lý, tiết kiệm trên cơ sở định mức và dự toán chi phí nhằm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. - Công tác kiểm kê: Doanh nghiệp cần thực hiện kiểm kê định kỳ số nguyên vật liệu tồn kho, phát hiện kịp thời các nguyên nhân gây tình trạng thừa thiếu, ứ đọng, kém phẩm chất của nguyên vật liệu để có các biện pháp xử lý. Doanh nghiệp phải có đầy đủ những thông tin tổng hợp cũng như chi tiết về từng thứ, từng loại nguyên vật liệu theo cả chỉ tiêu hiện vật và giá trị, về tình hình hiện có, tình hình nhập – xuất – tồn kho nguyên vật liệu nhằm phục vụ cho công tác quản lý nguyên vật liệu. Ngoài ra, tùy theo điều kiện cụ thể và yêu cầu quản lý SVTH: Đỗ Minh Vương Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài của từng doanh nghiệp còn có thể cần những thông tin chi tiết hơn như: nguyên vật liệu theo từng chủng loại, chất lượng, quy cách, từng kho, từng người bảo quản, nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi làm thất thoát nguyên vật liệu. 1.2 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU THEO CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM HIỆN HÀNH 1.2.1 Kế toán nguyên vật liệu theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. 1.2.1.1.Chuẩn mực kế toán số 01 (VAS 01) Theo chuẩn mực này thì kế toán nguyên vật liệu trong DNSX cần tuân thủ các nguyên tắc kế toán cơ bản sau : + Nguyên tắc giá gốc : “ Tài sản phải được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc của tài sản được tính theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận. Giá gốc của tài sản không được thay đổi trừ khi có quy định khác trong chuẩn mực kế toán cụ thể. ” Theo nguyên tắc này thì nguyên vật liệu phải được tính theo giá gốc. Tức là giá gốc của nguyên vật liệu phải được tính theo số tiền hoặc các khoản tương đương tiền đã trả, phải trả để có được nguyện vật liệu đó hoặc tính theo giá trị hợp lý của nguyên vật liệu đó tại thời điểm nguyên vật liệu được ghi nhận là tài sản của doanh nghiệp. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. + Nguyên tắc nhất quán : " Các chính sách và phương pháp kế toán DN đã chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất trong một kỳ kế toán năm. Trường hợp có thay đổi chính sách và phương pháp kế toán đã chọn thì phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh báo cáo tài chính" Kế toán nguyên vật liệu được hiểu theo nguyên tắc này có nghĩa là việc hạch toán nguyên vật liệu áp dụng theo Chế độ nào đó phải được áp dụng thống nhất ít nhất một kỳ kế toán năm. Nếu có sự thay đổi về việc áp dụng Chế độ kế toán thì SVTH: Đỗ Minh Vương Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh báo cáo tài chính. + Nguyên tắc thận trọng : “ Thận trọng là việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập các ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn.” Theo nguyên tắc này thì NVL tồn kho cần phải được lập dự phòng để bù đắp các tổn thất thiện hại xảy ra do giá NVL giảm. Khi lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu thì không được lập quá lớn. Doanh nghiệp phải ước tính giá trị thuần có thể thực hiện được. Việc ước tính này dựa trên những bằng chứng tin cậy thu thập được tại thời điểm ước tính và phải tính đến sự biến động của giá cả hoặc chi phí trực tiếp liên quan đến các sự kiện diễn ra sau ngày kết thúc năm tài chính, mà các sự kiện này được xác nhận với các điều kiện hiện có ở thời điểm ước tính đồng thời phải tính đến mục đích của việc dự trữ hàng tồn kho. + Nguyên tắc dồn tích : “ Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền.” Theo nguyên tắc này thì các nghiệp vụ mua NVL được ghi nhận tại thời điểm mua mà không căn cứ vào thời điểm thu chi tiền. 1.2.1.2. Chuẩn mực kế toán số 02 (VAS 02) Theo điều 4-Chuẩn mực kế toán số 02: “Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được.” + Giá gốc HTK bao gồm: chi phí thu mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp phát sinh để được HTK ở địa điểm và trạng thái hiện tại. + Chi phí mua bao gồm: giá mua, các loại thuế không hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan tới việc mua HTK, các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất được khấu trừ khỏi chi phí mua SVTH: Đỗ Minh Vương Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài + Chi phí có liên quan trực tiếp khác được tính vào giá gốc HTK gồm: các khoản chi phí khác ngoài chi phí mua và chi phí chế biến HTK. + Chi phí không được tính vào giá gốc HTK gồm: Chi phí bảo quản HTK trừ các chi phí bảo quản HTK cần thiết cho quá trình sản xuất tiếp theo, chi phí bán hàng , chi phí quản lý doanh nghiệp. + Giá trị thuần có thể thực hịên được: giá bán ước tính của HTK trong kỳ sản xuất kinh doanh bình thường trừ (-) chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng. a)Đối với NVL nhập kho: - Đối với NVL mua ngoài: Giá thực tế NVL nhập kho (=) giá mua chưa thuế (+) các loại thuế không được hoàn lại (+) chi phí phát sinh có liên quan (-) các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua (nếu có). - Đối với NVL tự gia công chế biến: Giá thực tế NVL nhập kho (=) giá thực tế của NVL xuất ra (+) các chi phí gia công chế biến (+) chi phí liên quan. - Đối với NVL thuê ngoài gia công chế biến: Giá thực tế của NVL nhập kho (=) giá thực tế NVL xuất kho (+) chi phí vận chuyển bốc dỡ (+) chi phí phải trả cho nơi nhận gia công (+) các loại thuế không được hoàn lại. - Đối với NVL được đầu tư từ đơn vị khác: Giá thực tế NVL nhập kho (=) giá do các bên tham gia xác định (+) chi phí liên quan khác. - Đối với NVL được biếu tặng viện trợ không hoàn lại: Giá trị thực tế NVL nhập kho (=) giá thị trường tương đương hoặc giá trị thuần có thể thực hiện. b)Đối với nguyên vật liệu xuất kho Theo điều 13 Chuẩn mực kế toán số 02 thì có 4 phương pháp tính giá xuất hàng tồn kho * Phương pháp thực tế đích danh: Áp dụng theo phương pháp này, vật tư thuộc lô nào theo giá trị nào thì được tính theo đơn giá đó. Phương pháp này thường được áp dụng đối với doanh nghiệp có ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được SVTH: Đỗ Minh Vương Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài Ưu điểm: Tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán: CP thực tế phù hợp với DT thực tế. Phương pháp đơn giản, dễ tính toán, phù hợp với DN nhỏ Nhược điểm: Trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều mặt hàng, nhập xuất thường xuyên thì sẽ khó theo dõi và công việc của kế toán chi tiết NVL sẽ phức tạp. * Phương pháp bình quân gia quyền: Giá thực tế từng loại NVL xuất kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại NVL tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại nhập kho trong kỳ. Giá thực tế NVL xuất kho = Số lượng NVL xuất kho x Đơn giá thực tế b.q Đơn giá thực tế bình quân có thể áp dụng một trong các đơn giá sau: + Đơn giá bình quân cả kỳ dự trữ: Giá thực tế NVL tồn đầu kỳ + nhập trong kỳ Đơn giá b.q cả kỳ dự trữ = Lượng thực tế NVL tồn đầu kỳ + nhập trong kỳ Ưu điểm: Phù hợp với DN có ít chủng loại NVL nhưng số lần nhập, xuất của mỗi NVL nhiều. Phương pháp đơn giản, dễ thực hiện. Nhược điểm: Độ chính xác không cao, công việc kế toán dồn vào cuối tháng ảnh hưởng đến công tác kế toán nói chung, chưa đáp ứng được yêu cầu kịp thời của thông tin kế toán tại thời điểm phát sinh. + Đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập: Giá thực tế tồn kho sau mỗi lần nhập Đơn giá b. q sau mỗi lần nhập = Lượng thực tế tồn kho sau mỗi lần nhập Ưu điểm: Phù hợp với DN có ít chủng loại hàng tồn kho, khối lượng nhập xuất ít. Độ chính xác cao, công việc kế toán không bị dồn vào cuối tháng, có thể báo cáo kịp thời tại thời điểm phát sinh. Nhược điểm: Việc tính toán phức tạp, tốn nhiều thời gian. SVTH: Đỗ Minh Vương Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài * Theo phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO) Số lượng NVL nào nhập kho trước sẽ được xuất dùng trước theo đúng gia nhập kho của chúng. Cách tính như sau Giá thực tế Số lượng NVL xuất Đơn giá tt của NVL NVL xuất = dùng thuộc SL từng x nhập kho theo từng kho lần nhập kho trước lần nhập kho trước Ưu điểm: Phương pháp này áp dụng cho tất cả các DN có thể quản lý được thời gian nhập của từng lô hàng cụ thể. Tính ngay được giá vốn của từng lô hàng khi xuất. Trị giá vốn còn trong kho sát với giá thị trường. Nhược điểm: DT hiện tại không phù hợp với CP hiện tại. Đối với DN có nhiều chủng loại, mặt hàng, hoạt động nhập xuất liên tục áp dụng phương pháp này sẽ khiến cho CP hach toán và khối lượng công việc tăng lên nhiều. * Theo phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO) Số lượng NVL nào nhập kho sau sẽ được xuất dùng trước theo đúng giá nhập kho của chúng. Cách tính cụ thể như sau: Giá thực tế NVL xuất Đơn giá tt của Số lượng NVL xuất = kho dùng thuộc SL từng x lần nhập kho sau NVL nhập kho theo từng lần nhập kho trước Ưu điểm: Áp dụng cho các DN có thể quản lý thời gian nhập của từng lô hàng. CP của lần mua gần nhất sát với giá vốn thực tế xuất kho, đảm bảo được nguyên tắc phù hợp. Nhược điểm: Trị giá vốn của hàng tồn kho còn lại cuối kỳ không sát với giá thị trường. Khối lượng công việc ghi chép, tính toán nhiều. c) Lập dự phòng giảm giá Nguyên vật liệu: Cuối kỳ kế toán năm, khi giá trị thuần có thể thực hiện được cảu NVL nhỏ hơn giá gốc thì phải lập dự phòng giảm giá NVL. Số dự phòng được lập là số chênh lệch giữa giá gốc của NVL lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được trên cơ sở từng loại NVL. SVTH: Đỗ Minh Vương Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài Việc ước tính giá trị thuần có thể thực hiện được phải dựa trên bằng chứng tin cậy thu thập được tại thời điểm ước tính. NVL dự trữ để phục vụ cho mục đích sản xuất sản phẩm không được đánh giá thấp hơn giá gốc nếu sản phẩm do chúng góp phần cấu tạo nên sẽ được bán bằng hoặc cao hơn giá thành sản xuất của sản phẩm. Khi có sự giảm giá của NVL mà giá thành sản xuất sản phẩm cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được thì NVL tồn kho được đánh giá giảm xuống bằng với giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. Cuối kỳ kế toán năm tiếp theo phải thực hiện đánh giá mới về giá trị thuần có thể thực hiện được của NVL cuối năm đó. Trường hợp cuối kỳ kế toán năm nay nếu khoản lập dự phòng giảm giá NVL phải lập lớn hơn khoản dự phòng đã lập ở cuối kỳ kế toán năm trước thì số chênh lệch lớn hơn phải được hoàn nhập để đảm bảo cho giá trị NVL phản ánh trên báo cáo tài chính là theo giá gốc ( Nếu giá gốc nhỏ hơn giá trị thuần có thể thực hiện được ) hoặc theo giá trị thuần có thể thực hiện được ( nếu giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được ) 1.2.2 Kế toán Nguyên vật liệu theo chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Theo quy định về chứng từ kế toán ban hành theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng Các chứng từ kế toán về nguyên vật liệu bao gồm: - Phiếu nhập kho (Số hiệu 01 – VT) - Phiếu xuất kho (số hiêu 02 – VT) - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (Số hiệu 03 PXK – 3LL) - Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa (Số hiệu 05 - VT) - Hóa đơn GTGT (Số hiệu 01 GTKT – 3LL) - Hóa đơn bán hàng thông thường (Số hiệu 02 GTTT – 3LL) 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng * Tài khoản 152 - Nguyên vật liệu Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng giảm của các loại vật liệu trong kỳ. TK 152 có kết cấu như sau: SVTH: Đỗ Minh Vương Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài - Bên Nợ: + Trị giá vốn thực tế của vật liệu tăng trong kỳ. + Trị giá nguyên vật liệu thừa phát hiện khi kiểm kê - Bên Có: + Trị giá thực tế của nguyên vật liệu giảm trong kỳ do xuất dùng. + Số tiền chiết khấu, giảm giá, trả lại nguyên vật liệu khi mua. + Trị giá nguyên vật liệu thiếu hụt do kiểm kê. - Số dư Nợ: + Phản ánh trị giá vốn thực tế của nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ. + TK 152 có thể mở các TK chi tiết. 1.2.2.3 Trình tự kế toán: a) Hạch toán chi tiết Nguyên vật liệu * Phương pháp thẻ song song + Trình tự ghi chép ở kho: Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ nhập, xuất kho, thủ kho ghi chép tình hình nhập, xuất NVL theo số lượng thực vào Thẻ kho có liên quan. Thủ kho phải thường xuyên tính toán và đối chiếu số lượng NVL tồn kho thực tế với số lượng NVL tồn kho trên Thẻ kho. Hàng ngày hoặc định kỳ sau khi ghi Thẻ kho, thủ kho phải chuyển toàn bộ chứng từ nhập, xuất về phòng kế toán. + Trình tự ghi chép ở phòng kế toán: Phòng kế toán mở sổ kế toán chi tiết cho từng NVL tương ứng với Thẻ kho của từng kho để theo dõi cả về mặt giá trị lẫn số lượng. Hàng ngày hoặc định kỳ khi nhận được chứng từ nhập, xuất kho NVL do thủ kho chuyển đến, kế toán kiểm tra từng chứng từ rồi ghi hoá đơn, tính thành tiền và phân loại chứng từ sau đó ghi vào sổ chi tiết NVL có liên quan. Cuối tháng, kế toán cộng tổng số nhập, xuất và tính ra số tồn kho của từng NVL trên sổ chi tiết NVL rồi đối chiếu với Thẻ kho của thủ kho. Sau khi đối chiếu xong, kế toán lập Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho NVL để đối chiếu với bộ phận kế toán tổng hợp NVL. SVTH: Đỗ Minh Vương Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài * Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển + Trình tự ghi chép ở kho: Ghi chép giống như phương pháp thẻ song song. + Trình tự ghi chép ở phòng kế toán: Kế toán sử dụng Sổ đối chiếu luân chuyển để ghi chép tình hình nhập, xuất, tồn kho của từng NVL. Số này dùng cho cả năm và mỗi tháng chỉ ghi một lần vào cuối tháng. Khi nhận chứng từ nhập, xuất NVL kế toán kiểm tra, sắp xếp và phân loại sau đó lập Bảng kê xuất vật tư theo từng NVL. Cuối tháng tổng hợp số liệu trên bảng kê cả số lượng lẫn giá trị của từng NVL đã xuất kho trong tháng để ghi vào Sổ đối chiếu luân chuyển, sau đó tính ra số tồn kho cuối tháng. Cuối tháng kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa Sổ đối chiếu luân chuyển với thẻ kho và số liệu của kế toán tổng hợp. * Phương pháp sổ số dư + Trình tự ghi chép ở kho: Hàng ngày hoặc định kỳ sau khi ghi Thẻ kho xong (ghi giống như các phương pháp trên), thủ kho tập hợp toàn bộ các chứng từ nhập, xuất kho phát sinh trong ngày hoặc trong kỳ và phân loại theo từng nhóm NVL. Căn cứ vào kết quả phân loại chứng từ, lập phiếu giao nhận chứng từ nhập, xuất trong đó ghi số lượng, số hiệu chứng từ của nhóm NVL và giao cho phòng kế toán kèm theo phiếu nhập, xuất. Cuối tháng căn cứ vào Thẻ kho đã được kế toán kiểm tra, thủ kho ghi số lượng tồn kho cuối tháng của từng nhóm NVL vào Sổ số dư, sau đó đối chiếu với Sổ chi tiết NVL do phòng kế toán mở cho từng kho. + Trình tự ghi chép ở phòng kế toán: Khi nhận chứng từ nhập, xuất NVL cùng với Phiếu giao nhận chứng từ do thủ kho chuyển đến, kế toán căn cứ vào Phiếu giao nhận chứng từ kiểm tra và đối chiếu với các chứng từ liên quan rồi ghi giá và tính thành tiền trên chứng từ, sau đó tính tiền cho từng Phiếu giao nhận chứng từ theo từng nhóm NVL, rồi tổng hợp giá trị ghi vào Bảng luỹ kế nhập kho, xuất kho – các bảng này mở cho từng kho. Cuối tháng lập bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho NVL và tính ra giá trị của từng nhóm NVL theo các chỉ tiêu. Đồng thời khi nhận Sổ số dư do thủ kho chuyển đến, kế toán kiểm tra và tính thành tiền cho từng nhóm NVL tồn kho. SVTH: Đỗ Minh Vương Lớp: K45D6 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Nguyễn Thu Hoài Sau khi lập Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho NVL và ghi vào Sổ số dư, kế toán tiến hành kiểm tra, đối chiếu số liệu của từng nhóm NVL tồn kho cuối tháng trên Bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho NVL, trên Sổ số dư và số liệu trên sổ kế toán tổng hợp b) Hạch toán tổng hợp Nguyên vật liệu theo phương pháp KKTX Phương pháp kê khai thường xuyên là phương pháp ghi chép, phản ánh thường xuyên, liên tục một cách hệ thống về tình hình nhập, xuất và tồn kho các loại NVL, thành phần hàng hóa trên các tài khoản và sổ kế toán tổng hơp trên cơ sở các chứng từ nhập, xuất. + Kế toán tăng NVL - Khi mua NVL mang về nhập kho. Căn cứ vào Hóa đơn mua, PNK kế toán ghi tăng TK NVL tồn kho (TK152), tăng thuế GTGT đầu vào (TK133) và ghi giảm TK tiền (TK 111, 112) hoặc tăng khoản phải trả (TK 331). - Khi NVL về mà hóa đơn chưa về. Căn cứ vào PNK kế toán tạm tính giá và ghi tăng TK NVL (TK 152) đồng thời ghi giảm TK tiền (TK 111, 112) hoặc tăng khoản phải trả (TK 331). - Khi hóa đơn về mà NVL chưa về. Căn cứ vào Hóa đơn mua kế toán ghi tăng TK NVL mua đang đi đường (TK 151), tăng thuế GTGT đầu vào (TK133) và ghi giảm TK tiền (TK 111, 112) hoặc tăng khoản phải trả (TK 331). Sang kỳ sau, khi NVL về NK, căn cứ vào hóa đơn, PNK kế toán ghi tăng TK NVL tồn kho (TK152) và ghi giảm TK NVL mua đang đi đường (TK 151). - Khi nhập NVL thừa so với hóa đơn. Căn cứ vào Hóa đơn mua, PNK kế toán ghi tăng TK NVL tồn kho (TK152), tăng thuế GTGT đầu vào (TK133) và ghi giảm TK tiền (TK 111, 112) hoặc tăng khoản phải trả (TK 331) đồng thời ghi tăng giá trị số NVL thừa theo giá chưa thuế. - Khi nhận vốn góp liên doanh bằng NVL. Căn cứ vào biên bản cam kết góp vốn giữa hai bên, PNK kế toán ghi tăng TK NVL tồn kho (TK152) và ghi tăng giá trị NVL nhận vốn góp (TK 411). SVTH: Đỗ Minh Vương Lớp: K45D6
- Xem thêm -