Tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất sản phẩm tại công ty tnhh sản xuất bao bì giấy nhựa hải dương

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢN XUẤ KẾ ẤT SẢ Ngành: KẾ TOÁN Chuyên ngành: KẾ TOÁN - TÀI CÍNH - NGÂN HÀNG Giảng viên hướng dẫn : Phạm Thị Phụng Sinh viên thực hiện :Phạm Thị Khánh Phượng MSSV: 1054030467 Lớp: 10DKTC3 TP. Hồ Chí Minh, 2014 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong báo cáo thực tập tốt nghiệp được thực hiện tại Công ty TNHH Sản xuất giấy nhựa Hải Vương, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này. TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 7 năm 20014 Tác giả Phạm Thị Khánh Phượng iii Kính thưa: LỜI CẢM ƠN  Quý thầy cô trường Đại học Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh.  Ban giám đốc, các anh chị trong bộ phận kế toán cùng các bộ phận khác của Công ty TNHH HẢI VƯƠNG Qua quá trình học tập tại trường em vô cùng biết ơn sâu sắc đến tất cả các thầy cô giáo đã nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho em trong suốt thời gian qua. Tuy mới chỉ là 1 sinh viên năm 4 , nhưng em đã hiểu phần nào đó rõ hơn nghề mà mình đã chọn, nhờ đó em càng thêm yêu, thêm say mê về ngành kế toán. Vì thế trong thời gian còn được học tập trong trường với sự dìu dắt tận tình của thầy cô em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô mong đợi. Từ tận đáy lòng em cùng toàn thể sinh viên Hutech kính chúc các thầy cô luôn khỏe mạnh, sống hạnh phúc vì đàn con thân yêu. Và với tất cả lòng kính trọng, biết ơn ban giám đốc cùng toàn thể các anh chị phòng kế toán Công ty TNHH HẢI VƯƠNG đã tận tình giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc cũng như tạo điều kiện thuận lợi giúp chúng em hoàn thành tốt kỳ kiến tập này. Do thời gian và kiến thức còn hạn hẹp nên trong quá trình viết chuyên đề không tránh khỏi những sai sót, kính mong quý thầy cô và cô chú anh chị trong Công ty thông cảm và rất mong sự góp ý chân thành để giúp em củng cố kiến thức của mình hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên thực hiện Phạm Thị Khánh Phượng iv CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------NHẬN XÉT THỰC TẬP Họ và tên sinh viên : PHẠM THỊ KHÁNH PHƯỢNG MSSV : 1054030467 Khoá : 2010 – 2014 1. Thời gian thực tập 2. …………………………………………………………………………………….. Bộ phận thực tập 3. …………………………………………………………………………………….. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật 4. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Kết quả thực tập theo đề tài 5. ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. Nhận xét chung ……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….............. Ngày tháng 07 năm 2014 Đơn vị thực tập v vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐĐH Đơn đặt hàng NVL ĐK CK NK XK DN CP KKTX SP GĐ TNHH TT NCTT SXC SPDD TK Nguyên vật liệu Đầu kì Cuối kì Nhập kho Xuất kho Doanh nghiệp Kiểm kê thường xuyên Giám đốc vii DANH MỤC CÁC BẢNG . ............................................................. 25 .............................................................................. 26 ..................................................................................... 29 . .............................................................. 31 Bảng 1 : Bộ máy tổ chức của công ty. .................................................................................... 42 Bảng 2 : Danh sách nhân viên tại công ty năm 2013 và đầu năm 2014 ................................ 44 Bảng 3 : Doanh số bán hàng của công ty tháng 12 năm 2013 ............................................... 45 4 : Ví dụ về nguyên vật liệu của công ty ....................................................................... 50 ......................................... 54 ............................................................................................................ 55 ........................................................................................ 56 Sơ đồ tổng hợp CPNVLTT ..................................................................................................... 59 ....................................................................... 61 Sơ đồ tổng hợp CPNCTT:....................................................................................................... 63 ...................................... 65 Sơ đồ tổng hợp CPSXC: ......................................................................................................... 67 Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí: .......................................................................................... 69 PHIẾU TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM ........................................................ 72 10 : BẢNG KÊ XUẤT KHO NGUYÊN VẬT LIỆU .................................................. 73 SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU....................................................................................................... 74 BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT NGUYÊN LIÊỤ, ................................................................ 76 SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ ..................................................................................................... 76 SỔ NHẬT KÝ CHUNG ......................................................................................................... 77 viii ........................................................................................................................... 1 1. : ................................................................................................. 1 2. : ......................................................................................................... 2 3. : ................................................................ 2 4. : ............................................................................................... 2 5. : .................................................................................................... 2 1. . ............................................................................................... 3 1.1. 1.1.1. : .................................. 3 :............................................................................... 3 1.1.1.1. : ....................................................................... 3 1.1.1.2. 1.1.2. :............................................................................... 4 : ................................................................................ 5 1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo công dụng kinh tế ................................................ 5 1.1.2.2. Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế. ............................................................ 6 1.1.2.3. Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí ....................................................... 7 1.2. : ........................................................................... 8 1.3. . ... 10 1.3.1. . ....................................................................... 10 1.3.2. Phân loại giá thành .......................................................................................... 10 1.3.2.1. Phân loại giá thành theo thời điểm tính giá thành........................................... 10 1.3.2.2. Phân loại theo pham vi phát sinh chi phí giá thành được chia thành giá thành sản xuất và giá thành tiêu thụ ........................................................................................... 11 1.3.3. : .............................................................. 12 ản xuấ 1.4. 1.5. ối tượ : .............. 13 : ... 14 ix 1.5.1. : ................................................................ 14 1.5.2. : ................................................................ 15 1.6. :........ 15 1.7. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất: ........................................................... 16 1.7.1. Phương pháp tập hợp CPSX trực tiếp: ............................................................ 16 1.7.2. Phương pháp tập hợp CPSX gián tiếp: ........................................................... 17 1.7.3. Quá trình phân bổ CPSX:................................................................................ 17 1.7.4. Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất: .......................................................... 17 1.7.4.1. Phân bổ theo định mức tiêu hao: ..................................................................... 18 1.7.4.2. Phân bổ theo hệ số tiêu hao:............................................................................ 18 1.7.4.3. Phân bổ theo khối lượng thành phẩm: ............................................................ 19 1.7.4.4. Phân bổ theo số giờ máy hoạt động: ............................................................... 20 1.7.4.5. Phân bổ theo chi phí nguyên vật liệu: ............................................................. 20 1.7.4.6. Phân bổ theo tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất: ............................ 20 1.7.4.7. Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất phụ: ................................................... 21 1.8. : ............................................................................. 22 1.8.1. .................................................................... 22 1.8.2. ................................................... 25 1.8.3. .......................................................... 27 1.8.4. Phương pháp tổng hợp chi phí sản xuất: ......................................................... 30 1.9. 1.10. : ....................................................... 32 : ............................................... 35 1.10.1. : ................................... 35 1.10.2. :......................................... 36 1.10.3. : .......................................... 36 1.10.4. : ......................... 37 1.10.5. : ................................................ 37 1.10.5.1. :........................ 37 1.10.5.2. :................... 38 1.10.6. :................................................................... 39 x 1.10.7. : .................................. 39 2. CHƯƠNG 2 : ẢN XUẤ ............................ 41 . ........................................................................................................................ 41 2.1. ................................................................................................. 41 2.1.1. Lịch sử hình thành ........................................................................................... 41 2.1.2. Bộ máy tổ chức của công ty ............................................................................ 42 2.1.3. Tình hình nhân sự; đánh giá sự đáp ứng với tính hình kinh doanh hiện nay .. 44 2.1.4. Doanh số bán hàng tại công ty ........................................................................ 45 2.1.5. ................................................ 46 2.2. ản xuấ ............... 48 2.2.1. ................................................... 49 2.2.2. ản xuấ . ................................................................................... 49 2.2.2.1. 2.2.2.1.1. ............................................................ 49 ..................................................................................... 56 2.2.2.1.2. Chứng từ, tài khoản sử dụng: .......................................................................... 57 2.2.2.1.3. Phương pháp hạch toán CPNVLTT: ............................................................... 58 2.2.2.2. ực tiếp: .............................................................. 60 2.2.2.2.1. Quy trình lưu chuyển chứng từ: ...................................................................... 61 2.2.2.2.2. Chứng từ, tài khoản sử dụng: .......................................................................... 62 2.2.2.2.3. Phương pháp hạch toán CPNCTT: ................................................................. 62 2.2.2.2.4. Sổ sách kế toán: ............................................................................................... 63 2.2.2.3. Chi phí sản xuất chung: ................................................................................... 64 2.2.2.3.1. Quy trình lưu chuyển chứng từ: ...................................................................... 66 2.2.2.3.2. Chứng từ, tài khoản sử dụng: .......................................................................... 66 2.2.2.3.3. Phương pháp hoạch toán: ................................................................................ 66 2.2.2.3.4. Sổ sách kế toán: ............................................................................................... 67 2.2.3. Kế toán giá thành sản phẩm: ........................................................................... 68 2.2.3.1. Tập hợp chi phí sản xuất: ................................................................................ 68 2.2.3.1.1. Tài khoản sử dụng: .......................................................................................... 68 xi 2.2.3.1.2. Phương pháp hạch toán: .................................................................................. 69 2.2.3.1.3. Sổ sách kế toán: ............................................................................................... 70 2.2.3.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ: ........................................... 70 3.1. Ưu điểm .................................................................................................................... 82 3.2. Nhược điểm .............................................................................................................. 82 3.3. Kiến nghị .................................................................................................................. 82 KẾT LUẬN ........................................................................................................................ 84 1 1. : . . . nh sản xuất . 2 2. : . . . 3. : - :K sản xuất . - : . – 4. Phư 5 /2014 : - 5. : 3 chương : Chương 1 : . Chương 2: . Chương 3: 3 1. CHƯƠNG 1: . 1.1. : 1.1.1. : 1.1.1.1. : Bất kì một doanh nghiệp nào, để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải có đủ 3 yếu tố cơ bản đó là : tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp ba yếu tố đó để tạo ra các loại sản phẩm lao vụ và dịch vụ. Sự tiêu hao các yếu tố này trong quá trình sản xuất kinh doanh đã tạo ra các chi phí tương ứng, đó là các chi phí về tư liệu lao động, chi phí về đối tượng lao động và chi phí về lao động sống. Trên phương diện này, chi phí được xác định là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ kế toán, dưới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu. Các loại chi phí này phát sinh một cách thường xuyên trong quá trình sản xuất kinh doanh, nó luôn vận động, thay đổi trong quá trình tái sản xuất. Tính đa dạng của nó luôn được biểu hiện cụ thể gắn liền với sự đa dạng, phức tạp của các loại hình sản xuất kinh doanh khác nhau, của các giai đoạn sản xuất khác nhau và sự phát triển không ngừng của tiến bộ khoa học kĩ thuật. . . 4 , doanh ngh . 1.1.1.2. : , ng . . Việc nghiên cứu và nhận thức chi phí còn phụ thuộc vào góc độ nhìn nhận trong từng loại kế toán khác nhau: - Trên góc độ của Kế toán tài chính : chi phí được nhìn nhận như những khoản phí tổn phát sinh gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp để đạt được một sản phẩm, lao vụ, dịch vụ nhất định. Chi phí được xác định bằng tiền của những hao phí về lao động sống, lao động vật hoá ….trên cơ sở chứng từ, tài liệu bằng chứng chắc chắn. - Trên góc độ của Kế toán Quản trị : chi phí không chỉ đơn thuần nhận thức chi phí như Kế toán Tài chính , chi phí còn được nhận thức theo phương thức nhận diện thông tin ra quyết định. Chi phí có thể là phí tổn thực tế gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh hàng 5 ngày khi tổ chức thực hiện, kiểm tra, ra quyết định, chi phí cũng có thể là phí tổn ước tính để thực hiện dự án, những phí tổn mất đi khi lựa chọn phương án, bỏ qua cơ hội kinh doanh. Khi đó Kế toán Quản trị lại cần chú ý đến sự lựa chọn, so sánh theo mục đích sử dụng, môi trường kinh doanh hơn là chú trọng vào chứng minh bằng các chứng cứ, chứng từ. - Xét về thực chất thì chi phí sản xuất kinh doanh là sự chuyển dịch vốn của doanh nghiệp vào đối tượng tính giá nhất định, nó là vốn của doanh nghiệp bỏ vào trong quá trình sản xuất kinh doanh. Vì vậy để quản lý có hiệu quả và kịp thời đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, doanh nghiệp luôn cần biết số chi phí đã chi ra cho từng loại hoạt động, từng loại sản phẩm, dịch vụ là bao nhiêu, số chi phí đã chi ra đã cấu thành trong số sản phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành là bao nhiêu…. Chỉ tiêu thoả mãn được những thông tin mang các nội dung trên chính là giá thành sản phẩm. 1.1.2. : 1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo công dụng kinh tế : Yếu tố chi phí nguyên vật liệu bao gồm giá mua, chi phí mua của nguyên vật liệu dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Yếu tố này bao gồm : chi phí nguyên vật liệu chính, chi phí nguyên vật liệu phụ, chi phí nhiên liệu, chi phí phụ tùng thay thế…Sự nhận biết yếu tố chi phí nguyên vật liệu giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp xác định được tổng giá trị nguyên vật liệu cần thiết cho nhu cầu sản xuất kinh doanh trong kỳ. Trên cơ sở đó các nhà quản trị sẽ hoạch định tổng mức luân chuyển , dự trữ cần thiết của nguyên liệu một cách hợp lý, có hiệu quả. Nói cách khách nó p ) 6 : :BHXH, BHYT, KPCĐ, . Sự nhận biết yếu tố chi phí nhân công giúp các nhà quản trị doanh nghiệp xác địnhđược tổng quỹ lương của doanh nghiệp. Xác định được tổng quỹ lương của doanh nghiệp từ đó hoạch định mức tiền lương bình quân cho người lao động. : NVL ). , lươn , NVL . NVL . . 1.1.2.2. Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế. Căn cứ vào nội dung, tính chất kinh tế ban đầu của chi phí sản xuất để sắp xếp các chi phí phát sinh có cùng nội dung, tính chất kinh tế ban đầu vào một yếu tố chi phí,không phân biệt công dụng kinh tế của chi phí đã phát sinh. 7 Căn cứ vào tiêu thức trên, chi phí sản xuất được phân chia thành các yếu tố chi phí cơ bản sau: -- Chi phí nguyên liệu, vật liệu: Bao gồm toàn bộ giá trị (gồm giá mua,chi phí mua) của các loại nguyên liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ xuất dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ báo cáo. -- Chi phí nhân công: Là các khoản chi phí về tiền lương phải trả cho người lao động,các khoản trích Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm y tế,Kinh phi công đoàn theo tiền lương của người lao động. -- Chi phí khấu hao tài sản cố định: Bao gồm chi phí khấu hao toàn bộ tài sản cố định dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của đoanh nghiệp. -- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Bao gồm toàn bộ chi phí đoanh nghiệp đã chi trả về các loại dịch vụ mua từ bên ngoài như tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các dịch vụ khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đoanh nghiệp trong kỳ báo cáo. -- Chi phí khác bằng tiền: Bao gồm toàn bộ chi phí khác dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh chưa dược phản ánh ở các chỉ tiêu trên, đã chi bằng tiền trong kỳ báo cáo như: tiếp khách, hội họp, thuê quảng cáo… Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo nội dung, tính chất kinh tế có ý nghĩa quan trọng đối với quản lý vi mô và quản lý vĩ mô. 1.1.2.3. Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí Theo cách phân loại này, các chi phí được phân thành chi phí biến đổi, chi phí cố định và chi phí hỗn hợp. Chi phí biến đổi (biến phí) là các chi phí thay đổi về tổng số tỷ lệ với sự thay đổi của mức độ hoạt động. Tuy nhiên có loại chi phí biến đổi tỷ lệ thuận trực tiếp với biến động của mức hoạt động như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp... nhưng có chi phí biến đổi chỉ thay đổi khi mức hoạt động thay đổi nhiều và rõ ràng như chi phí lao động gián tiếp, chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị... 8 Chi phí cố định (định phí) là những khoản chi phí mà tổng số không thay đổi khi có sự thay đổi mức độ hoạt động, nhưng chi phí trung bình của một đơn vị hoạt động thì thay đổi tỷ lệ nghịch với mức biến động của mức hoạt động. Chi phí cố định không thay đổi về tổng số trong phạm vi phù hợp của mức độ hoạt động (ví dụ như chi phí khấu hao máy móc thiết bị sản xuất sẽ không thay đổi trong phạm vi khối lượng sản xuất từ 0 đến 2.000 tấn) nhưng nếu mức độ hoạt động tăng vượt quá phạm vi phù hợp đó thì chi phí khấu hao máy móc thiết bị sản xuất sẽ tăng vì phải đầu tư thêm máy móc thiết bị sản xuất. Chi phí hỗn hợp là loại chi phí mà bản thân nó gồm cả các yếu tố của chi phí cố định và chi phí biến đổi (như chi phí điện thoại, Fax, chi phí thuê phương tiện vận chuyển vừa tính giá thuê cố định, vừa tính giá thuê theo quãng đường vận chuyển thực tế...). Việc phân loại chi phí thành chi phí cố định, chi phí biến đổi và chi phí hỗn hợp tuỳ thuộc vào quan điểm nhìn nhận của từng nhà quản trị trong mục tiêu sử dụng cụ thể. Kế toán tài chính không phân chia chi phí theo tiêu thức này nhưng nó lại rất cần thiết cho kế toán quản trị, giúp nhà quản trị có cách nhìn nhận chi phí, sản lượng và lợi nhuận để có quyết định quản lý phù hợp về số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ, về giá bán sản phẩm trong từng giai đoạn cụ thể về việc nhận đơn đặt hàng mới với giá thấp hơn giá đang bán... 1.2. N : . . Thông thường hiện nay có hai phương pháp tập hợp chi phí như sau : 9  Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp : Phương pháp này được sử dụng để tập hợp các loại chi phí có liên quan trực tiếp đến các đối tượng tập hợp chi phí đã xác định, tức là đối với các loại chi phí phát sinh liên quan đến đối tượng nào có thể xác định được trực tiếp cho đối tượng đó, chi phí phát sinh liên quan đến từng đối tượng tập hợp chi phí cụ thể đã xác định sẽ được tập hợp và quy nạp trực tiếp cho đối tượng đó. Phương pháp này yêu cầu kế toán phải tổ chức công tác hạch toán một cách cụ thể tỉ mỉ từ khâu lập chứng từ ban đầu, tổ chức hệ thống tài khoản, hệ thống sổ sách… theo đúng các đối tượng tập hợp chi phí đã xác định, chỉ có như vậy mới đảm bảo các chi phí phát sinh tập hợp theo đúng các đối tượng một cách chính xác, kịp thời và đầy đủ.  Phương pháp tập hợp và phân bổ gián tiếp : Phương pháp này áp dụng trong trường hợp chi phí sản xuất phát sinh có liên quan đến nhiều đối tượng kế toán tập hợp chi phí, không hạch toán trực tiếp cho từng đối tượng. Các chi phí này trước hết được tập hợp chung, sau đó lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ thích hợp để phân bổ khoản chi phí này cho từng đối tượng chịu chi phí. Việc phân bổ phải tiến hành theo trình tự.  Xác định hệ số phân bổ :  Xác định mức chi phí phân bổ cho từng đối tượng Chi phí phân bổ cho từng đối tượng Tiêu chuẩn = phân bổ cho Hệ số x phân bổ từng đối tượng Khi nghiên cứu các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất, một vấn đề nữa cần phải xác định rõ là : chi phí trực tiếp không phải luôn được tập hợp trực tiếp, mà cũng có thể được
- Xem thêm -