Tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần luyện cán thép sóc sơn

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10808 tài liệu

Mô tả:

Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU................................................................................................... CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ......... CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LUỆN CÁN THÉP SÓC SƠN......... 1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty.......................................................... 1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty.............................. 1.2.1. Qui trình công nghệ:............................................................................ 1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty:.................................................. 1.3. Quản lý chi phí của Công ty................................................................ CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN CÁN THÉP SÓC SƠ...................................................................................... 1 2.1 Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần luyện cán thép Sóc Sơn..... 1 2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực t................................................ 2.1.1.1 Nội dun............................................................................................... 2.1.1.2 Tài khoản sử dụn................................................................................ 2.1.1.3 Qui trình ghi sổ kế toán chi t.............................................................. 2.1.1.4 Qui trình ghi sổ kế toán tổng ............................................................. 2.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực t........................................................ 2.1.2.1 Nội dun............................................................................................... 2.1.2.2 Tài khoản sử dụn................................................................................ 2.1.2.3 Qui trình ghi sổ kế toán chi t.............................................................. 2.1.2.4 Qui trình ghi sổ kế toán tổng ............................................................. SV: Nguyễn Thị Nhị Lớp:KTC-K11B Trường ĐH Kinh tế quốc dân 2.1.3 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Kế toán chi phí sản xuất ch................................................................ SV: Nguyễn Thị Nhị 2 Lớp:KTC-K11B Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2.1.3.1 Nội dun............................................................................................... 2.1.3.2 Tài khoản sử dụn................................................................................... 2.1.3.3 Qui trình ghi sổ kế toán chi t.............................................................. 2.1.3.4 Qui trình ghi sổ kế toán tổng ............................................................. 2.1.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở d..................................................................................................... 2.1.4.1 Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dan..................................................... 2.1.4.2 Tổng hợp chi phí sản xuất chun......................................................... 2.2 Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại Công ty cổ phần luyện cán thép Sóc Sơ................................................................................... 2.2.1 Đối tượng và phương pháp tính giá thành của Công t....................... 2.2.2 Quy trình tính giá thàn....................................................................... CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XU VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LUYỆN CÁN THÉP SÓC................................................................................. .1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty và phương hướng hoàn...................... 3.1.1 Ư................................................................................................ .1.2. Nhượ........................................................................................... .1.3. Phương hướng hoàn..................................................................... 3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại C............................................................................................ SV: Nguyễn Thị Nhị Lớp:KTC-K11B Trường ĐH Kinh tế quốc dân KẾ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp N DANH MỤC TÀI LIỆU THA SV: Nguyễn Thị Nhị 4 Lớp:KTC-K11B Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp DANH MỤC S Sơ đồ 1-1: Qui trình công nghệ của Côn................................................. Sơ đồ 1 -2: Cơ cấu tổ chức sản xuất của Côn............................................. Sơ đồ 1-3: Sơ đồ bộ máy quản lýcủa Côn............................................... SV: Nguyễn Thị Nhị Lớp:KTC-K11B Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp DANH MỤC BẢNG BI Bảng 2-1 : Phiếu xuất k................................................................................. Bảng 2-2 : Trích Bảng phân bổ nguyên vật li............................................... Bảng 2-3 : Trích sổ chi tiết chi phí NVL trực ti............................................ Bảng 2-4 : Trích Sổ nhật ký chu................................................................... Bảng 2- 5: Trích Sổ cái tài khoản 6............................................................ Bảng 2- : Trích Bảng chấm côngtháng 06 năm 20..................................... Bảng 2-7 : Trích Bảng thanh toán lương tháng 06 năm 20........................... Bảng 2-8 : Trích Bảng phân bổ chi phí NC trực ti........................................ Bảng 2-9 : Trích Sổ chi tiết chi phí nhân công trực ti................................... Bảng 2-10 : Trích Sổ nhật ký chu................................................................... Bảng 2-11 : Trích Sổ cái tài khoản 6.............................................................. ả ng 2-1 : Phiếu xuất k................................................................................. SV: Nguyễn Thị Nhị Lớp:KTC-K11B Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bảng 2-13 : Phiếu xuất k................................................................................. Bảng 2-14 : Trích Bản phân bổ khấu hao tháng 06 năm 20............................ Bảng 2-15 : Bảng kê chi phí dịch vụ mua n.................................................... Bảng 2 -16: Phiếu...................................................................................... Bảng 2 -17: Trích Bảng phân bổ chi phí sản xuất c................................... Bảng 2- 18: Trích Sổ chi tiết chi phí sản xuất c.......................................... Bảng 2- 19: Trích Sổ nhật ký c................................................................... Bảng 2- 20: Trích Sổ cái tài khoản............................................................. Bảng 2- 21: Trích Sổ chi tiết chí phí sản xuất kinh doanh dởd................... Bảng 2-22: Trích Sổ cái chi phí sản xuất kinh doanh dở .................................. SV: Nguyễn Thị Nhị 7 Lớp:KTC-K11B Trường ĐH Kinh tế quốc dân Bảng 2- Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 23: Thẻ tính giá t........................................................................... SV: Nguyễn Thị Nhị 8 Lớp:KTC-K11B Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp DANH MỤC TỪ VIẾT T CCDC Công cụ dụng cụ NCTT Nhân công trực tiếp NVL Nguyên vật liệu PTGĐ Phó tổng giám đốc PX Phân xưởng SXC Sản xuất chung TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định SV: Nguyễn Thị Nhị Lớp:KTC-K11B Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ Đ Việt Nam đang tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và đã giành được rất nhiều thành công như GDP liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, cơ sở hạ tầng đang được đầu tư xây dựng. Vì vậy nhu cầu mua nguyên vật liệu cho ngành xây dựng, ngành công nghiệp nặng còn rất lớn, nhất là vật liệu thép. Trong những năm gần đây đã có sự tăng đột biến về giá phôi thép trên thế giới cũng như trong thị trường Việt Nam làm cho các chủ đầu tư các ngành xây dựng đang gặp rất nhiều khó khăn, nhiều công trình phải bỏ dở để chờ sự điều chỉnh giá của Chính phủ. Nguyên nhân chính là ngành phôi thép nội điạ hiện nay chưa thể đáp ứng được nhu cầu của đất nước khi sản xuất thép của Việt Nam với quy mô nhỏ và phân tán cùng với trình độ công nghệ nhìn chung ở mức trung bình và lạc hậu, không tập trung. Các nhà máy thép hiện nay đều không thuận lợi về mặt giao thông rất khó khăn trong việc cung cấp nguyên liệu cho sản xuất, chủ yếu là thép phế mà nguồn cung cấp trong nước không đủ tất cả đều dựa vào nhập khẩu. Vì vậy sẽ không thể cạnh tranh được với nguồn nguyên liệu (phôi thép) nhập khẩu từ Trung Quốc và các nước trong khu vực. Trước tình hình phôi thép trong nước như vậy đòi hỏi các Công ty sản xuất vật liệu thép luôn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm đi đôi với tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Để đạt được mục tiêu đó, các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, đồng thời tìm ra các biện pháp tốt nhất để giảm chi phí không cần thiết, tránh lãng phí. Đồng thời phải tổ chức tốt công tác kế toán mà trong đó kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu quan trọng và là trọng tâm của toàn bộ công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản SV: Nguyễn Thị Nhị 10 Lớp:KTC-K11B Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp xuất. Vì các thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những căn cứ quan trọng cho các nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra các quyết định liên quan tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Do đó hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn thiện kế toán của doanh nghiệp. Là một Công ty chuyên sản xuất phôi thép, Công ty cổ phần luyện cán thép Sóc Sơn đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện để đứng vững, để tồn tại trên thị trường. Đặc biệt công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành nói riêng ngày càng được coi trọng. Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần luyện cán thép Sóc Sơn, xuất phát từ những lý do trên, em đã tìm hiểu và lựa chọn đề tài: "Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần luyện cán thép Sóc Sơn” Nội dung của chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại Công ty cổ phần luyện cán thép Sóc Sơn. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần luyện cán thép Sóc Sơn Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần luyện cán thép Sóc Sơn SV: Nguyễn Thị Nhị 11 Lớp:KTC-K11B Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LUỆN CÁN THÉP SÓC SƠN 1.1.Đặc điểm sản phẩm của Công ty * Danh mục sản phẩm: - Phôi thép( tiết diện vuông 120 x 120 mm) - Thép cuộn vằn D9 - Thép cuộn( Ф5.5, Ф6, Ф8,Ф10) - Thép chống lò - Thép thanh tròn trơn - Thép thanh vằn - Thép góc chữ L - Thép góc chữ I( I10 – I20) - Thép chữ C( C8 – C20) * Tiêu chuẩn chất lượng: Công ty hiện đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 – 2008 và sản phẩm được sản xuất phù hợp theo tiêu chuẩn kỹ thuật: TCVN( Việt Nam), JIS( Nhật Bản), ASTM( Mỹ), BS(Anh). * Tính chất của sản phẩm: Các sản phẩm của Công ty có tính chất phức tạp, mỗi loại sản phẩm có nhiều kích cỡ khác nhau. - Phôi thép có tiết diện vuông kích thước 120 x 120mm - Thép chữ C có kích thước từ C8 đến C20, chiều dài từ 6m đến 9m - Thép chữ I có kích thước từ I10 đến I20, chiều dài từ 6m đến 9m - Thép chữ L có kích thước 25 x 25mm đến 150 x 150mm, chiều dài từ 6m đến 12m - Thép thanh vằn có đường kính từ 10mm đến 40mm, chiều dài 11,7m SV: Nguyễn Thị Nhị 12 Lớp:KTC-K11B Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Thép thanh tròn trơn có đường kính từ 9mm đến 60mm chiều dài từ 6m đến 8,6m - Thép chống lò có chiều dài từ 4m đến 12m - Thép cuộn vằn D9 có đường kính từ 6mm đến 14mm, trọng lượng khoảng 200kg đến 600/cuộn - Thép cuộn có đường kính từ 6mm đến 8mm, trọng lượng từ 200kg đến 450kg/cuộn * Loại hình sản xuất: Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng. Như đã nói ở mơ hình tổ chức quản lý của cơng ty, Phòng kinh doanh vật tư cú nhiệm vụ tìm kiếm và ký kết các đơn đặt hàng, khi cú đơn đặt hàng phòng kinh doanh sẽ chuyển cho PTGĐ kỹ thuật sản xuất để lờn kế hoạch và lệnh sản xuất. * Thời gian sản xuất: Quy trình sản xuất sản phẩm được diễn ra liân tục và cơng đoạn này sẽ được kế tiếp cơng đoạn sau, thời gian của mỗi cụng đoạn là ngắn do vậy thời gian để hoàn thành sản xuất sản phẩm là ngắn, sản phẩm thường được nhập kho hàng ngày. 1.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty 1.2.1.Qui trình công nghệ: SV: Nguyễn Thị Nhị 13 Lớp:KTC-K11B Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sơ đồ 1-1: Qui trình công nghệ của Công ty Đầu vào NVL, phụ liệu Gang, thép phế Thiết bị sx Fero, Cao, CaF2, than O2,dầu Cơ Điện K K T T Ngừng sx Nấu chảy, sơ luyện Tinh luyện K T Đúc liên tục K T Nghiệm thu Đúng bó, treo Ete két SV: Nguyễn Thị Nhị 14 Lớp:KTC-K11B Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Thuyết minh dây truyền công nghệ: - Đầu vào sản xuất: Bao gồm tất cả các nguyên vật liệu, phụ liệu, thiết bị sản xuất. Để đảm bảo cho sản xuất thì đầu vào phải được kiểm soát tốt. - Kiểm tra đầu vào: áp dụng cho bộ phận KCS, vật tư, thủ kho, phòng kĩ thuật – công nghệ, PX công nghệ, PX nguyên nhiên liệu, PX cơ điện và PX Ôxy. Công việc kiểm tra được tiến hành dựa trên các quy định tương ứng cho mỗi loại và được ghi sổ hay mở phiếu tùy thuộc vào tình hình cụ thể. Đối với nguyên vật liệu đầu vào được thực hiện theo QĐ-NNL-01. - Triển khai sản xuất: Quá trình sản xuất được triển khai thực hiện, theo dõi theo QT-KTCN-03. - Tại các công đoạn sản xuất: Nấu chảy, ôxi hóa, tinh luyện, đúc, nghiệm thu đều được kiểm soát theo các quy định tương ứng: QĐ-PXCN-01, QĐPXCN-03, QĐ-PXCN-04. - Việc tiến hành lấy mẫu để tiến hành thử nghiệm cho từng mẻ nấu được thực hiện theo QĐ-KCS-05. - Trong quá trình sản xuất sản phẩm không phù hợp phát sinh tại từng công đoạn sản xuất, việc kiểm soát sản phẩm không phù hợp được thực hiện theo QT-ISO-03. - Kết thúc quá trình sản xuất, sản phẩm được tiến hành kiểm tra và nghiệm thu. 1.2.2.Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty: SV: Nguyễn Thị Nhị 15 Lớp:KTC-K11B Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Sơ đồ 1-2: Cơ cấu tổ chức sản xuất của Công ty Nhà máy phôi Các quản đốc PX Công nhân PX công nghệ Công nhân PX Cơ điện Công nhân PX nguyên nhiên liệu Công nhân PX Ôxy Công ty tổ chức sản xuất theo mô hình phân xưởng, các phân xưởng này chịu sự quản lý của PTGĐ kỹ thuật. Mô hình sản xuất gồm 4 phân xưởng, cụ thể: - PX công nghệ: (178 lao động) có nhiệm vụ kiểm tra, vận hành, theo dõi dây truyền công nghệ trong quá trình sản xuất. - PX cơ điện: (77 lao động) kiểm tra máy móc trước khi sản xuất; kiểm tra, theo dõi nhiệt độ trong công đoạn nấu chảy và đúc liên tục. - PX nguyên nhiên liệu: (100 lao động) căn cứ vào kế hoạch sản xuất dự kiến lượng nguyên nhiên liệu để báo cáo lên Phòng kinh doanh vật tư; kiểm tra các nguyên vật liệu đầu vào cho quá trình sản xuất. - PX Ôxy: (19 lao động) thực hiện các công việc trong công đoạn Ôxy hóa, đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục. Đứng đầu mỗi phân xưởng là quản đốc, có nhiệm vụ quản lý công nhân trong phân xưởng của mình, báo cáo lên cấp trên khi quá trình sản xuất có sự cố và báo cáo về kết quả sản xuất. SV: Nguyễn Thị Nhị 16 Lớp:KTC-K11B Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.3.Quản lý chi phí của Công ty Trong công tác quản lý, Công ty tổ chức bộ máy quản lý phù hợp nhằm kiểm soát tốt các chi phi phát sinh từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ. Mỗi phòng ban, bộ phận có một nhiệm vụ và quyền hạn nhất định được thể hiện qua sơ đồ sau: Sơ đồ 1-3: Sơ đồ bộ máy quản lýcủa Công ty Hội đồng quản trị PTGĐ kỹ thuật sản xuất Nhà máy phôi thép Phòng kỹ thuật công nghệ PTGĐ nội chính Phòng KCS Phòng tài chính kế toán Phòng kinh doanh vật tư Phòng tổ chức hành chính * Tổng Giám đốc  Tổng Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật.  Tổng Giám đốc là đại diện pháp nhân của Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty về mọi hoạt động của Công ty.  Tổng Giám đốc là người có quyền điều hành cao nhất trong Công ty. SV: Nguyễn Thị Nhị 17 Lớp:KTC-K11B Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp * PTGĐ Kỹ thuật – Sản xuất  Phụ trách công tác công nghệ sản xuất, chỉ đạo, điều hành các dây chuyền sản xuất; Công tác xây dựng quy trình công nghệ, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của công nghệ sản xuất thép, khí công nghiệp...; tổ chức thực hiện quy trình và các chỉ tiêu đó.  Phụ trách công tác kỹ thuật, thiết bị, động lực, sáng kiến cải ti  Phụ trách công tác định mức sản phẩm và lao động gắn với sản phẩm; Định mức tiêu hao hàng hóa, vật tư công nghệ cho sản phẩm; Công tác giao khoán sản phẩm; Công tác kèm cặp nghề, nâng bậc thợ.  PTGĐ Kỹ thuật – Sản xuất còn đảm nhiệm các chức vụ sau: Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cải tiến, chủ tịch Hội đồng bảo hộ lao động, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống bão lụt. Trưởng Ban phòng cháy, chữa cháy.  Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Kỹ thuật- Công nghệ, Phòng KCS, Nhà máy phôi. * PTGĐ Nội chính:  Phụ trách công tác kinh doanh, xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, sách lược kinh doanh của Công ty; Công tác thị trường và phát triển thị trường; Công tác quản lý các kho; Công tác vật tư, nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất; Công tác tiêu thụ sản phẩm đầu ra và một số hàng hóa, vật tư, sản phẩm phụ của quá trình sản xuất.  Phụ trách công tác đối nội, đối ngoại, y tế, đời sống, an ninh, hành chính văn phòng.  Phụ trách công tác xây dựng các hình thức trả lương, đơn giá tiền lương và các biện pháp bảo đảm đời sống, điều kiện lao động cho các đơn vị và người lao động.  Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại cán bộ, SV: Nguyễn Thị Nhị 18 Lớp:KTC-K11B Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp công nhân viên của Công ty.  Trực tiếp chỉ đạo phòng Kế hoạch - Kinh doanh - Vật tư, phòng Tổ chức-Hành chính. * Nhà máy phôi: + Chức năng: Nhà máy phôi thép là đơn vị có chức năng sản xuất ra phôi thép phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh của Công ty. + Nhiệm vụ: Vận hành, khai thác có hiệu quả hệ thống dây chuyền thiết bị, sản xuất ra phôi thép đảm bảo yêu cầu về tiến độ, số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. + Quyền hạn:  Có quyền tổ chức, điều hành và bố trí nhân lực để thực hiện các công việc liên quan đến sản xuất phôi thép trong phạm vi Nhà máy.  Quản lý, khai thác hệ thống dây chuyền thiết bị để sản xuất, cung ứng phôi thép phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.  Ra lệnh dừng các hoạt động sản xuất khi thấy không đảm bảo an toàn hoặc không đạt hiệu quả sản xuất. + Mối quan hệ với các bộ phận khác:  Báo cáo Phó tổng Giám đốc kĩ thuật - sản xuất; Chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó tổng Giám đốc kĩ thuật - sản xuất.  Quan hệ phối hợp với các phòng ban trong giải quyết công việc hàng ngày: Kết hợp với Phòng Kế toán – Tài chính, Phòng Tổ chức – Hành chính trong việc giải quyết chế độ cho người lao động; Phòng KCS, Phòng Kế hoạch - Kinh doanh -Vật tư trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu và nhập kho vật tư, thiết bị; Chịu sự quản lý về công nghệ, thiết bị và chỉ đạo chuyên môn của Phòng Kĩ thuật – Công nghệ. Thực hiện các yêu cầu sản xuất của Phòng Kế hoạch - Kinh doanh – Vật tư và phòng Công nghệ - sản xuất. SV: Nguyễn Thị Nhị 19 Lớp:KTC-K11B Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp  Phối hợp với các phòng ban thực hiện, xử lý các công việc khác liên quan đến các quy trình, qui định…v.v trong Hệ thống quản lí chất lượng ISO 9001:2008. * Phòng Kỹ thuật – Công nghệ: + Chức năng: - Quản lý toàn bộ các hệ thống dây chuyền máy móc, thiết bị của Nhà máy - Quản lý công nghệ sản xuất trong Nhà máy nhằm cho ra những sản phẩm đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng và chất lượng. - Quản lý an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, công tác bảo hộ lao động, môi trường, công tác thanh kiểm tra, giám sát các hoạt động chấp hành, điều hành trong toàn Công ty. + Nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc về các mặt trong công tác: - Quản lý các hồ sơ tài liệu; khảo sát và lập kế hoạch kiểm tra duy tu bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị. - Quản lý, tổ chức khai thác có hiệu quả nguồn năng lượng bao gồm hệ thống cung cấp và truyền tải điện, hệ thống cung cấp và xử lý nước, hệ thống cung cấp và xử lý khí. - Đảm nhận việc nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật, phục hồi chi tiết máy móc thiết bị, thay thế vật tư, chi tiết nhập khẩu. - Quản lý, xây dựng và phổ biến quy trình công nghệ sản xuất thép… - Đưa ra các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của sản phẩm để phục vụ cho công tác kiểm tra và thử nghiệm sản phẩm. - Xây dựng và tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, định mức sản lượng, tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu. - Tham gia huấn luyện kèm cặp và nâng bậc thợ (đào tạo cả lý thuyết và SV: Nguyễn Thị Nhị 20 Lớp:KTC-K11B
- Xem thêm -