Tài liệu Kế toán bán hàng tại công ty cổ phần thương mại vĩnh thành

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10578 tài liệu

Mô tả:

Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm qua, cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta đã có những đổi mới sâu sắc và toàn diện, tạo ra những chuyển biến tích cực cho sự tăng trưởng của nền kinh tế. Nến kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà Nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là xu hướng tất yếu. Nó bao gồm việc mở rộng quan hệ hàng hoá - tiền tệ và quan hệ thị trường với các quy luật khắt khe vốn có của nó ngày càng chi phối mạnh mẽ hoạt động của các doanh nghiệp. Tham gia hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt quá trình tiêu thụ được coi là khâu mấu chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có tiêu thụ mới thu hồi được vốn, lấy thu bù chi. Ngoài ra, để trang trải mọi chi phí, đảm bảo được lợi nhuận cao nhất và lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng của tất cả các doanh nghiệp, các doanh nghiệp nên phát triển thị trường ổn định (Giữ chữ tín với khách hàng), tìm cách mở rộng thị trường và đẩy mạnh việc bán ra với giá cao nhất…Chính vì vậy hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh là hết sức cần thiết, quyết định tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp. Với những nhận thức về tầm quan trọng của tổ chức hạch toán Bán hàng qua thời gian tìm hiểu thực tế cùng sự hướng dẫn của cô giáo PGS.TS. Nguyễn Thị Đông và các anh chị phòng kế toán, em đi sâu vào tìm hiểu đề tài “Kế toán Bán Hàng” tại Công ty cổ phần thương mại Vĩnh Thành cho chuyên đề thực tập của mình. Mục tiêu của việc nghiên cứu đề tài là làm rõ những nguyên tắc hạch toán trong quá trình bán hàng trong doanh nghiệp giúp cho DN thấy được những mặt đã làm được và chưa làm được trong việc SV: Đỗ Thị Liễu 1 Lớp: KT1 - K1 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp tổ chức hạch toán trong quá trình bán hàng. Qua đó, đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện hơn nữa công tác hạch toán tiêu thụ tại công ty. Nội dung chính của báo cáo gồm 3 phần : Chương I : Đặc điểm và tổ chức quản lí hoạt động kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Thương mại Vĩnh Thành. Chương II : Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Thương mại Vĩnh Thành. Chương III : Phương hướng hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty cổ phần Thương mại Vĩnh Thành. SV: Đỗ Thị Liễu 2 Lớp: KT1 - K1 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VĨNH THÀNH 1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty cổ phần Thương mại Vĩnh Thành. 1.1.1. Danh mục hàng bán của Công ty cổ phần Thương mại Vĩnh Thành. Công ty cổ phần thương mại Vĩnh Thành là một doanh nghiệp chuyên phân phối các sản phẩm phục vụ cho xây dựng chủ yếu là Xi Măng. Sau đây là danh mục một số hàng hóa của công ty. Bảng biểu 1.1: DANH MỤC HÀNG HÓA STT 1 TÊN HÀNG HÓA Xi măng MC25 2 Xi măng Hoàng Thạch 3 Xi măng Quang Sơn PCB30 4 Máy in Canon LBP 2900 5 Sam Sung LCD Monitor 17’’ TFT(740N) 6 DDR 256Mb bus 400 7 Quang Sơn bao PCB 40 8 Xi măng Hoàng Thạch rời … ……… SV: Đỗ Thị Liễu 3 Lớp: KT1 - K1 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại Công ty cổ phần Thương mại Vĩnh Thành có lĩnh vực hoạt động thương mại trên thị trường nội địa, thực hiện quá trình lưu chuyển hàng hóa từ những nơi sản xuất tới tay người tiêu dùng trong nước. Đối tượng kinh doanh của Công ty là các mặt hàng Xi Măng, sắt, Thép…. phục vụ cho xây dựng. Hàng hóa trong Công ty là tài sản chủ yếu, vốn hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn. Do đó trong công tác quản lý Công ty luôn chú trọng đảm bảo an toàn cho hàng hóa cả về số lượng và chất lượng, phải tăng nhanh vòng quay của vốn hàng hóa. Trong Công ty, lưu chuyển hàng hóa là hoạt động kinh doanh chính, chi phối tất cả các chỉ tiêu kinh tế - tài chính khác. Tổ chức tốt kế toán nghiệp vụ lưu chuyển hàng hóa là một biện pháp quan trọng để quản lý có hiệu quả quy trình kinh doanh. Lưu chuyển hàng hóa trong Công ty bao gồm hai giai đoạn: mua hàng và bán hàng không qua khâu chế biến làm thay đổi hình thái vật chất của hàng. Hàng hóa lưu chuyển trong kinh doanh có được từ hoạt động mua hàng chứ Công ty không tự sản xuất, do đó kế toán tiêu thụ không theo dõi TK 155 - Thành phẩm, hàng hóa mua về và bán đi chỉ liên quan trực tiếp đến TK 156 - Hàng hóa. Từ những đặc điểm của hoạt động kinh doanh trên ta thấy việc thực hiện công tác bán hàng và thu tiền về cho doanh nghiệp là rất quan trọng. Do đó đặt ra yêu cầu quản lý sau: - Doanh thu tiêu thụ được tính khi hàng hóa được chuyển cho người mua và người mua chấp nhận thanh toán - Để việc thu tiền bán hàng được đầy đủ kịp thời doanh nghiệp có đầy đủ vốn hoạt động thì công tác quản lý nghiệp vụ bán hàng cần phải được nghiên cứu từ phương thức bán hàng, từng loại sản phẩm, hàng hóa bán ra. SV: Đỗ Thị Liễu 4 Lớp: KT1 - K1 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Bên cạnh đó việc tăng cường công tác chỉ đạo quá trình thu mua hàng hóa thực sự là công cụ quản lý sắc bén có hiệu lực thì kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ phải có nhiệm vụ sau: + Tổ chức theo dõi phản ánh chính xác, đầy đủ kịp thời giám đốc chặt chẽ tình hình nhập- xuất- tồn của từng loại hàng hóa cả về số lượng và giá trị + Theo dõi, phản ánh và kiểm tra chặt chẽ quá trình bán hàng, ghi chép kịp thời đầy đủ, các khoản chi phí bán hàng, thu nhập từ bán hàng, xác định kết quả thông qua doanh thu bán hàng một cách chính xác, cung cấp những thông tin cần thiết cho các bộ phận liên quan đồng thời định kỳ có tiến hành phân tích kinh tế với hoạt động bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ. 1.1.3. Thị trường của Công ty cổ phần Thương mại Vĩnh Thành. Công ty cổ phần thương mại Vĩnh Thành với nhiệm vụ phân phối các mặt hàng phục vụ cho xây dựng đây là các hàng hóa rất cần thiết cho ngành xây dựng nước ta. Hiện nay ngành xây dựng có tất cả các vùng miền từ Bắc tới Nam. Vì vậy thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty là toàn quốc, khắp từ bắc tới Nam đều có đại lí cấp I của công ty, để đáp ứng nhu cầu của thị trường hiện nay công ty không ngừng mở rộng để phân phối hàng hóa của công ty được tốt hơn. 1.1.4. Phương thức bán hàng của Công ty cổ phần thương mại Vĩnh Thành Doanh nghiệp thương mại có thể bán hàng theo nhiều phương thức khác nhau như: bán buôn, bán lẻ hàng hoá. Trong mỗi phương thức bán hàng lại có thể thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Sau đây là các phương thức bán hàng của Công ty cổ phần thương mại Vĩnh Thành * Phương thức bán buôn Bán buôn hàng hoá là phương thức bán hàng với số lượng lớn (hàng SV: Đỗ Thị Liễu 5 Lớp: KT1 - K1 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp hoá thường được bán theo lô hàng hoặc bán với số lượng lớn). Trong bán buôn bao gồm hai phương thức : Bán buôn qua kho và bán buôn vận chuyển thẳng. - Phương thức bán buôn qua kho Bán buôn qua kho là phương thức bán hàng mà trong đó, hàng hoá bán phải được xuất từ kho của doanh nghiệp. bán buôn qua kho có thể thực hiện dưới hai hình thức : Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp và hình thức chuyển hàng. + Bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: Theo hình thức này, doanh nghiệp xuất kho hàng hoá và giao trực tiếp cho đại diện bên mua. + Bán buôn qua kho theo hình thức chuyển hàng: Theo hình thức này, căn cứ vào hợp đồng hoặc theo đơn đặt hàng, doanh nghiệp thương mại xuất kho hàng hoá, dựng phương tiện vận tải của mình thuê ngoài, hoặc chuyển hàng đến kho của bên mua hoặc một địa điểm nào đó bên mua quy định trong hợp đồng. - Phương thức bán buôn vận chuyển thẳng Theo phương thức này, doanh nghiệp thương mại sau khi mua hàng không đưa về nhập kho mà bán thẳng cho bên mua. Phương thức này được thực hiện theo hai hình thức: + Bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp: theo hình thức này sau khi mua hàng doanh nghiệp giao trực tiếp cho đại diện của bên mua tại kho người bán. Trường hợp tham gia thanh toán: Doanh nghiệp thương mại sau khi mua hàng, dựng phương tiện vận tải của mình hoặc thuê ngoài vận chuyển hàng đến giao cho bên mua tại địa điểm đã được thoả thuận. * Phương thức bán lẻ Đây là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc cho SV: Đỗ Thị Liễu 6 Lớp: KT1 - K1 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp các tổ chức kinh tế …Phương thức bán lẻ có thể thực hiện dưới các hình thức sau: - Hình thức bán lẻ thu tiền tập trung: Theo hình thức này mỗi quầy hàng có một nhân viên làm nhiệm vụ giao hàng cho người mua và mỗi quầy hàng có một nhân viên viết hoá đơn và thu tiền của khách. - Hình thức trả góp: Theo hình thức này, người mua được trả tiền mua hàng nhiều lần. Doanh nghiệp thương mại ngoài số tiền thu theo giá bán thông thường còn thu thêm một khoản lãi trả chậm. * Phương thức bán hàng qua đại lý bán hay ký gửi hàng hoá Là phương thức bán hàng mà trong đó doanh nghiệp tương mại giao hàng cho cơ sở đại lý, ký gửi để cơ sở này trực tiếp bán hàng. Bên nhận làm đại lý, ký gửi sẽ trực tiếp bán hàng, thanh toán tiền hàng và được hưởng hoa hồng đại lý. Số hàng doanh nghiệp gửi bán vẫn chưa được coi là tiêu thụ, việc tiêu thụ xác định khi doanh nghiệp thương mại được cơ sở đại lý gửi tiền hàng hay chấp nhận thanh toán về số hàng hoá bán được. 1.1.5. Các hình thức thanh toán Công ty cổ phần thương mại Vĩnh Thành sử dụng hình thức thanh toán rất đa dạng: + Thanh toán bằng tiền mặt, Séc: Thường là thanh toán cho phương thức bán buôn qua kho đối với các khách hàng mua không thường xuyên, khách hàng mới, hoặc những khách hàng có nhu cầu thanh toán ngay. Phương thức thanh toán này giúp Công ty thu hồi vốn nhanh, tránh bị chiếm dụng vốn, giảm thiểu chi phí quản lý công nợ. + Người mua ứng trước: Phương thức này thường áp dụng đối với khách hàng có nhu cầu đặt mua theo yêu cầu, cung cấp với số lượng lớn, giá trị cao, Công ty không thể đáp ứng ngay được, đòi hỏi có sự hỗ trợ từ phía SV: Đỗ Thị Liễu 7 Lớp: KT1 - K1 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp khách hàng, và khách hàng có năng lực về tài chính, sẵn sàng đáp ứng cho Công ty theo thoả thuận trong hợp đồng kinh tế. + Thanh toán chậm: Phương thức này được áp dụng cho những khách hàng truyền thống của Công ty, họ là những khách hàng có quan hệ thanh toán thường xuyên, có uy tín đối với Công ty. Trong trường hợp này Công ty bị khách hàng chiếm dụng vốn, nhưng bù lại Công ty lại tiêu thụ một khối lượng hàng hoá lớn, và khách hàng phải chịu phần lãi suất do việc trả chậm. Hiệu quả của tiêu thụ hàng hoá, thông qua hình thức thanh toán trả chậm phụ thuộc vào sự đánh giá và quyết định của Công ty về khả năng thanh toán của khách hàng. + Ngoài ra, khách hàng còn có thể thanh toán cho Công ty bằng cách chuyển tiền cho Công ty qua ngân hàng mà Công ty có tài khoản tại đó. Với các hình thức thanh toán đa dạng, được Công ty áp dụng hết sức linh động, nên ngày càng thu hút thêm được nhiều khách hàng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ hàng hoá tại Công ty. 1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của công ty cổ phần thương mại Vĩnh Thành 1.2.1. Quy trình mua hàng hóa Mua hàng là quy trình được bắt đầu từ khi ký hợp đồng mua hàng và kết thúc khi nhận đủ hàng, thanh toán đủ tiền cho nhà cung cấp. Mua hàng là khâu đầu tiên của quy trình lưu chuyển hàng hóa, nó ảnh hưởng trực tiếp đến khâu dự trữ và khâu bán hàng. Hàng hóa mua vào luôn được Công ty chú trọng về chất lượng, số lượng và tiến độ thời gian. Tùy theo thỏa thuận đối với từng nhà cung cấp Công ty áp dụng cả hai phương thức mua hàng trong nước là mua hàng trực tiếp và mua hàng theo phương thức chuyển hàng. SV: Đỗ Thị Liễu 8 Lớp: KT1 - K1 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Phương thức mua hàng trực tiếp: theo phương thức này căn cứ vào hợp đồng đã ký, Công ty cử nhân viên kinh doanh trực tiếp đến nhà cung cấp để nhận hàng. Nhân viên kinh doanh nhận hàng có trách nhiệm đưa hàng mua về nhập kho hoặc giao bán thẳng tùy theo kế hoạch của công ty. Khi công ty hoàn thành thủ tục giao nhận hàng hóa, đã thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán với nhà cung cấp thì hàng hóa được ghi nhận là đã mua. - Mua hàng theo phương thức chuyển hàng: Công ty áp dụng phương thức này là chủ yếu. Theo phương thức này nhà cung cấp có trách nhiệm chuyển hàng đến kho công ty theo thời gian đã thỏa thuận trong hợp đồng mua hàng. Khi công ty đã nhận được hàng hoặc hóa đơn của nhà cung cấp chuyển đến và chấp nhận thanh toán hoặc đã thanh toán về số hàng hoặc hóa đơn đó thì hàng hóa được ghi nhận đã mua. Để phục vụ cho mục tiêu kinh doanh của mình Công ty Cổ phần thương mại Vĩnh Thành luôn chú trọng tìm kiếm và hợp tác với những nhà cung cấp uy tín. Để mua được hàng chất lượng tốt, giá phải trăng và quá trình mua hàng diễn ra thuận lợi công ty đã thành lập bộ phận mua hàng riêng biệt đó là bộ phận vật tư. Bộ phận này có nhiệm vụ lập kế hoạch dự trữ hàng hóa, tìm nhà cung cấp, kiểm tra khi hàng hóa về…nhờ có bộ phận này quá trình mua hàng của công ty diễn ra thuận lợi nhanh chóng, tìm được nhà cung cấp có uy tín, chất lượng sản phẩm tốt từ đó uy tín của Công ty được nâng cao. 1.2.2. Quy trình bán hàng hóa Trong Công ty cổ phần thương mại Vĩnh Thành bán hàng là khâu cuối cùng, khâu quan trọng nhất của quy trình kinh doanh tạo ra doanh thu, lợi nhuận chủ yếu cho công ty. Hoạt động bán hàng trong công ty thông qua hai phương thức chủ yếu là bán buôn và bán lẻ trên thị trường nội địa. SV: Đỗ Thị Liễu 9 Lớp: KT1 - K1 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Quy trình diễn ra như sau: Khi khách hàng muốn mua hàng, khách hàng phải có đơn đặt hàng hoặc hợp đồng kinh tế. Nhân viên phòng kinh doanh sẽ căn cứ vào hợp đồng kinh tế hoặc đơn đặt hàng của khách hàng để ra quyết định về giá cả của từng loại hàng hoá. Kế toán viên sẽ căn cứ vào các thông tin trên, cùng với biên bản kiểm kê hàng tồn kho của công ty do thủ kho lập đê viết phiếu xuất kho và hóa đơn GTGT cho khách hàng, hinh thức thanh toán ( Tiền mặt, chuyển khoản…), đơn vị tính số lượng, đơn giá của hàng hóa xuất bán, kế toán sẽ ký vào hóa đơn và chuyển cho Giám đốc ký duyệt và đóng dấu. Việc bán hàng do phòng kinh doanh chịu trách nhiệm. Phòng này có nhiệm vụ kí kết các hợp đồng kinh tế, các đơn đặt hàng đồng thời có nhiệm vụ dự báo tình hình cung cầu trên thị trường. Phòng kinh doanh còn đưa ra các chính sách bán hàng như khuyến mãi bằng hình thức tặng tiền, tặng hàng vào các dịp lễ tết như thời gian vừa qua nhân dịp ngày Quốc khánh 2/9 công ty tổ chức chương trình khuyến mãi từ ngày 2/9 đến 5/9 để thu hút khách hàng mua sản phẩm của công ty thông qua đó các đại lí sẽ lấy nhiều hàng của công ty làm cho số lượng sản phẩm được tiêu thụ nhiều hơn từ đó làm tăng doanh thu trong kì. Phòng kinh doanh còn đưa ra các chương trình quảng cáo, tiếp thị sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trong trường hợp khách hàng tới công ty mua hàng và trả tiền ngay bằng tiền mặt thì khách hàng sẽ cầm hóa đơn, phiếu xuất kho ( liên giao cho khách hàng) và tiền tới phòng thủ quỹ và trả tiền. Thủ quỹ căn cứ vào các chứng từ khách hàng đưa cho tiến hàng ghi phiếu thu, đóng dấu đã thu tiền vào phiếu thu. Phiếu thu gồm 3 liên ( liên 1: lưu tại quyển phiếu thu, liên 2: giao cho khách hàng, liên 3: luân chuyển nội bộ). SV: Đỗ Thị Liễu 10 Lớp: KT1 - K1 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Thủ kho căn cứ vào phiếu xuất kho và hóa đơn GTGT, phiếu thu tiền ( trong trường hợp thu ngay bằng tiền mặt) để xuất hàng cho khách hàng và ghi vào sổ kho cho từng loại hàng hóa. Kế toán căn cứ vào phiếu xuất kho, hóa đơn GTGT, hợp đồng kinh tế hoặc đơn đặt hàng, phiếu thu để tiến hành ghi sổ và xác định doanh thu tiêu thụ. Quy trình mua và bán hàng hóa của công ty sẽ được thể hiện qua sơ đồ sau:( Sơ đồ 1.1) SV: Đỗ Thị Liễu 11 Lớp: KT1 - K1 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp SƠ ĐỒ 1-1: QUY TRÌNH MUA BÁN HÀNG HÓA Nhập nhu cầu mua vật tư Đơn vị có nhu cầu Thủ kho  ph Xuất Có Kiểm tra tồn kho Không Phòng vật tư Lập dự trữ mua hàng và tính giá trị Duyệt Phòng vật tư oanh NV phòng kinh doanh Không đạt Xem danh sách nhà cung ứng Duyệt Lập đơn hàng Giám Đốc Duyệt NV Phòng kinh doanh Gửi đơn hàng Mua hàng Trả lại Không đạt SV: Đỗ Thị Liễu Kiểm Ban kiểm nghiệm Nhập kho Thủ kho 12 Lớp: KT1 - K1 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VĨNH THÀNH 2.1. Kế toán doanh thu Doanh thu bán hàng là số tiền doanh nghiệp thu được từ hoạt động bán hàng. Quá trình bán hàng là quá trình Công ty chuyển giao quyền sở hữu HH cho khách hàng, còn khách hàng phải có nghĩa vụ thanh toán tiền cho Công ty như thoả thuận. Khi khách hàng chấp nhận thanh toán, Công ty trao quyền sở hữu hàng hóa cho khách hàng và hoàn tất thủ tục bán hàng là thời điểm kế toán ghi nhận Doanh thu. 2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 2.1.1.1. Doanh Thu * Chứng từ và quy trình luân chuyển chứng từ - Khi khách hàng mua hàng kế toán viên sẽ căn cứ vào các thông tin trên hợp đồng kinh tế cùng với biên bản kiểm kê hàng tồn kho của công ty do thủ kho lập để viết phiếu xuất kho và hóa đơn GTGT cho khách hàng Hóa đơn GTGT, khi xuất kho bán hàng, kế toán lập Hóa đơn GTGT, hóa đơn này gồm 3 liên: + Liên 1: lưu. + Liên 2: giao khách hàng. + Liên 3: luân chuyển nội bộ. Trên mỗi hóa đơn được ghi đầy đủ, đúng các yếu tố: Giá bán chưa có thuế, thuế GTGT, tổng giá thanh toán. - Trường hợp khách hàng trả bằng tiền mặt thì khách hàng sẽ cầm hóa đơn, phiếu xuất kho ( liên giao cho khách hàng) và tiền tới phòng thủ quỹ và thanh toán tiền. Thủ quỹ căn cứ vào chứng từ liên quan sẽ ghi phiếu thu, đóng dấu đã thu tiền vào phiếu thu SV: Đỗ Thị Liễu 13 Lớp: KT1 - K1 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Phiếu thu ( Khi khách hàng thanh toán luôn và trả ngay bằng tiền mặt): Gồm 3 liên + Liên 1: lưu tại quyển phiếu thu + Liên 2: giao cho khách hàng + Liên 3: luân chuyển nội bộ - Hàng ngày, kế toán căn cứ vào số liệu trên các Hóa đơn GTGT đã kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ để ghi vào SCT TK 511- Doanh thu bán hàng ( Chi tiết cho từng loại hàng hóa). Đồng thời với việc ghi SCT kế toán ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ NKC - Cuối tháng: + Khóa Sổ chi tiết TK 511 - DTBH, căn cứ vào đó lập BTH chi tiết DTBH. + Khóa sổ NKC TK 511 - DTBH, đối chiếu số liệu với BTH chi tiết DTBH. Một số chứng từ thường sử dụng của công ty SV: Đỗ Thị Liễu 14 Lớp: KT1 - K1 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bảng biểu 2.1: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2 : Giao khách hàng Ngày 12 tháng 09 năm 2011 Mẫu số : 01 GTKT – 3LL AH/2009B 0005563 Họ tên người mua hàng : Nguyễn Thu Hằng Đơn vị : Công ty TNHH Đại Việt Địa chỉ : Lương Sơn – TP Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên MST : Hình thức thanh toán: C/nợ TT Tên hàng hóa, ĐVT Số Đơn giá dịch vụ lượng A B C 1 2 XM Quang Sơn PCB30 tấn 10 1.136.363,64 Cộng tiền hàng Thuế suất GTGT 10% Cộng tiền thanh toán Thành tiền 3=1*2 11.363.636 11.363.636 1.136.364 12.500.000 Tổng tiền thanh toán: (Mười hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn) Người mua Thủ kho xuất Người lập hóa đơn Kế toán trưởng (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) (Ký,họ tên) SV: Đỗ Thị Liễu 15 Lớp: KT1 - K1 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bảng biểu 2.2: Phiếu xuất kho Đơn vị: Công ty CP Thương Mại Vĩnh Thành Địa chỉ: Khu 2 - BT5 - Hồng Liệt – Hoàng Mai- Hà Nội PHIẾU XUẤT KHO Ngày 20/09/2011 Nợ TK: 632 Số hiệu: 4123 Có TK: 156 Họ tên người nhận hàng: Công ty TNHH TM Kim Trịnh Địa chỉ: Tổ 5 – Phường Trần Quang Diệu – Quy Nhơn Lý do xuất kho: Xuất bán Xuất tại kho: Kho công ty (Đơn vị: 1.000đ) ST T Tên vật tư, hàng hoá Số lượng M ĐV Yêu Thực S T cầu xuất Đơn giá Thành tiền Máy in Canon LBP C 10 10 1.830,2 18.302 2900 Sam Sung LCD 02 Monitor 17’’ C 4 4 3.102 12.408 TFT(740N) DDR 256Mb bus 03 C 10 10 193,9 1.939 400 Cộng 32.649.000 Tổng tiền thanh toán: Ba mươi hai triệu sáu trăm bốn chin nghìn đồng chẵn 01 Số chứng từ gốc kèm theo 01 Người lập phiếu (Ký, họ tên) SV: Đỗ Thị Liễu Người nhận hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) 16 Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký. họ tên) Lớp: KT1 - K1 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bảng biểu 2.3: Phiếu thu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VĨNH THÀNH Khu2 – TB5 – Hồng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội PHIẾU THU Ngày 25 tháng 09 năm 2011 Nợ TK: 111 Có TK: 131 Người nộp: Phan Văn Anh Địa chỉ: Công ty Thành Lợi Lý do thu tiền: Thu tiền bán XM Hoàng Thạch Số tiền: 98.108.644 Bằng chữ: Chín tám triệu một trăm linh tám nghìn sáu trăm bốn mươi bốn đồng. Kèm theo: 1 chứng từ gốc. Ngày 25 tháng 09 năm 2011 Giám đốc Kế toán trưởng (Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) Ngưởi nộp Người lập Thủ quỹ tiền phiếu (Ký, họ ( Ký, họ tên) SV: Đỗ Thị Liễu 17 ( Ký, họ tên) tên) Lớp: KT1 - K1 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2.1.1.2. Các khoản giảm trừ doanh Thu * Chiết khấu thương mại: - Chứng từ và thủ tục sử dụng Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ có liên quan đến khoản CKTM, kế toán tiến hành lập định khoản sau đó vào các sổ kế toán như sổ NKC, sổ chi tiết, sổ cái TK 521 và các sổ khác có liên quan khác. * Hàng bán bị trả lại: - Chứng từ và thủ tục sử dụng Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ có liên quan đến khoản HBBTL, kế toán tiến hành lập định khoản sau đó vào các sổ kế toán như sổ NKC, sổ chi tiết, sổ cái TK 531 và các sổ khác có liên quan khác. * Giảm giá hàng bán: - Chứng từ và thủ tục sử dụng Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ có liên quan đến khoản GGHB, kế toán tiến hành lập định khoản sau đó vào các sổ kế toán như sổ NKC, sổ chi tiết, sổ cái TK 532 và các sổ khác có liên quan khác. 2.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu * Doanh thu tiêu thụ thành phẩm Tài khoản kế toán sử dụng - TK 511: Doanh thu bán hàng + Bên Nợ: • Số thuế TTĐB, thuế XK phải nộp của hàng hóa tiêu thụ. • Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp. • Các khoản CKTM, GGHB, HBBTL kết chuyển cuối kỳ. • Kết chuyển Doanh thu thuần sang bân Có TK 911 + Bên Có: Doanh thu bán hàng hóa thực hiện trong kỳ hạch toán. + Tài khoản này không có Số dư cuối kỳ. SV: Đỗ Thị Liễu 18 Lớp: KT1 - K1 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Tài khoản 511 được mở chi tiết thành 3 TK cấp 2 đó là: + TK 511(1): Doanh thu bán hàng của XM + TK 511(2): Doanh thu bán hàng Thép + TK 511(3): Doanh thu bán hàng của các mặt hàng khác - Tài khoản 512 – Doanh thu nội bộ Tài khoản này dựng để phản ánh doanh thu của số sản phẩm, hàng hoá, dich vụ, lao vụ tiêu thụ trong nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một công ty, tổng công ty hạch toán ngành. Tài khoản 512 bao gồm 3 TK cấp 2 là: + TK 512(1): Doanh thu nội bộ của XM + TK 512(2): Doanh thu nội bộ của thép + TK 512(3): Doanh thu nội bộ của hàng hóa khác Căn cứ xác định Doanh thu bán hàng Công ty áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nên DTBH không bao gồm thuế GTGT và được xác định theo công thức: Doanh thu tiêu Đơn thụ giá hàng hóa = Bán Số lượng hàng hóa * tiêu thụ Quy trình ghi sổ chi tiết: căn cứ vào HĐGTGT và một số chứng từ liên quan khác, kế toán ghi vào sổ chi tiết bán hàng, sổ chi tiết TK 511- DTBH. Để theo dõi chi tiết công nợ với khách hàng thông qua TK 131, thì kế toán cũng căn cứ vào HĐGTGT để tiến hành vào “Sổ chi tiết công nợ với khách hàng”. Việc hạch toán doanh thu bán hàng được thể hiện trong một số bảng biểu sau: SV: Đỗ Thị Liễu 19 Lớp: KT1 - K1 Trường ĐH Kinh tế quốc dân Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bảng biểu 2.4: Sổ chi tiết TK 511- Doanh thu bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VĨNH THÀNH Khu 2 – BT5 – Hồng Liệt – Hoàng Mai – Hà Nội Sổ Chi Tiết (Trích) TK 5111 – Doanh thu bán hàng Từ ngày 01 đến ngày 30 Tháng 09/2011 Tên hàng hóa: Xi măng Số dư đầu kỳ: 0 NT Chứng từ GS NT Số …. … … 08/09 08/09 HĐ 5372 09/09 09/09 HĐ 5383 11/09 11/09 HĐ 5381 ….. …. … 30/09 30/09 PKT 35 Diễn giải Nợ ……… Xuất XM Quang Sơn PCB30-ĐL Thái Việt Xuất Hoàng Thạch bán cho CT Thành Lợi Xuất XM Quang Sơn PCB30–Đại lí Toàn Thắng ……… K/C DTBH XM Có … 131 61.200.213 131 77.705.102 131 36.235.125 … 911 1.400.275.254 … Tổng PS Nợ: 1.400.275.254 Tổng PS Cú: 1.400.275.254 Số dư cuối kỳ: 0 Ngày 30 Tháng 09 Năm 2011 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người ghi sổ (Ký, họ tên) SV: Đỗ Thị Liễu TK ĐƯ (ĐVT: VNĐ) Số phát sinh 20 Lớp: KT1 - K1
- Xem thêm -