Tài liệu Ke hoach thuc tap giang day

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 579 |
  • Lượt tải: 0
tinhlacvo

Tham gia: 10/05/2016

Mô tả:

KẾ HOẠCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY TOÀN ĐỢT Thời gian: (Từ ngày 22/02/2016 đến ngày 19/04/2016) Họ và tên sinh viên thực tập: Nguyễn Thị Bích Tuyền Khoa: Hoá học Trường thực tập: Trường THPT Chu Văn An Họ và tên giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Trí Tuần lễ Nội dung công việc - Gặp giáo viên hướng dẫn để trao đổi về công tác thực tập chuyên môn (về nội dung, thời gian dạy trên lớp…). - Nghiên cứu nội dung giảng dạy của tổ bộ môn trong suốt thời gian thực tập. - Dự giờ giáo viên hướng dẫn để học hỏi kinh nghiệm. Họp nhóm sau khi dự giờ để rút kinh nghiệm. - Tìm hiểu cách kiểm tra, đánh giá, cho điểm và phân loại học lực của học sinh đối với bộ môn mình Tuần 1 (22/2/2016 phụ trách. - Trao đổi với giáo sinh cùng thực tập, chọn bài để – 28/2/2016) thực tập. - Trao đổi với các bạn trong nhóm và nhóm khác để giáo án được hoàn thiện hơn. - Gặp gỡ giáo viên hướng dẫn để được góp ý, nhận xét về giáo án giảng dạy. - Nhận bản giáo án đã chỉnh sửa, hoàn tất giáo án nộp lại cho giáo viên hướng dẫn. - Nộp kế hoạch giảng dạy toàn đợt và kế hoạch giảng dạy tuần 1 và tuần 2 cho giáo viên hướng dẫn. Ghi chú - Thầy Nguyễn Trí. Tuần 2 -Dự giờ giáo viên hướng dẫn để học hỏi thêm kinh (28/2/2016 nghiệm. Họp nhóm sau khi dự giờ để rút kinh – nghiệm. 6/3/2016) - Soạn giáo án (bài 35 SGK Hóa học 11). - Trao đổi với các bạn trong nhóm và nhóm khác để giáo án được hoàn thiện hơn. - Gặp gỡ giáo viên hướng dẫn để được góp ý, nhận xét về giáo án giảng dạy. - Nhận bản giáo án đã chỉnh sửa, hoàn tất giáo án nộp lại cho giáo viên hướng dẫn. - Nộp kế hoạch giảng dạy tuần 3 cho giáo viên hướng dẫn. - Tổ chức tập giảng (bài 35 SGK Hóa học 11) trong -Lớp 11A6 - Có thể dự giờ từ 2 đến 5 tiết tùy thuộc giáo viên hướng dẫn. - Giáo sinh Y Phú Ktla. - Có thể dự giờ từ 2 đến 5 tiết tùy thuộc giáo viên hướng dẫn. nhóm thực tập. Ghi nhận ý kiến đóng góp, nhận xét của nhóm thực tập. Chỉnh sửa những khuyết điểm trong quá trình tập giảng. Tuần 3 (7/3/2016 – 13/3/2016) Tuần 4 (27/2/2012 – 2/3/2012) - Dự giờ giảng của giáo sinh cùng nhóm (bài 9 tiết 3 SGK Địa lí 11). Quan sát, học hỏi thêm kinh nghiệm giảng dạy, bao quát lớp. - Tiếp tục tập giảng (bài 40 SGK Hóa học 11) cùng với nhóm thực tập (nếu thấy chưa thật tự tin). - Nộp kế hoạch giảng dạy tuần 4 cho giáo viên hướng dẫn. - Giảng dạy (bài 40 SGK Hóa học 11). - Ghi nhận ý kiến đóng góp nhận xét của giáo viên hướng dẫn thực tập. Hoàn thiện hơn những kĩ năng giảng dạy đã học được trong suốt đợt thực tập. - Dự giờ giáo viên hướng dẫn để học hỏi thêm kinh nghiệm. - Dự giờ tiết thao giảng cấp trường của giáo viên hướng dẫn để học hỏi thêm kinh nghiệm. Họp nhóm sau khi dự giờ để có tổng kết thêm kinh nghiệm. - Gặp gỡ giáo viên hướng dẫn để giáo viên hướng dẫn nhận xét quá trình thực tập vừa qua. - Tập giảng ở trường và ở nhà (nếu không có phòng tập giảng). - Lớp 11A5. - Tập giảng ở trường. - Lớp 10A7. - Có thể dự giờ từ 2 đến 5 tiết tùy thuộc giáo viên hướng dẫn. Phê duyệt của giáo viên hướng dẫn TP HCM, ngày 10 tháng 2 năm 2012 Sinh viên kí tên Trương Thanh Hiền Nguyễn Thị Bích Tuyền
- Xem thêm -