Tài liệu Kế hoạch bài dạy KHTN 6

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 5566 |
  • Lượt tải: 3
buithu10744

Tham gia: 18/02/2016

Mô tả:

bài 7 Tế bào- đơn vị cơ bản của sự sống- môn khoa học tự nhiên 6 mô hình VNEN

Kế hoạch bài dạy KHTN 6 –GV: Bùi Thị Thu KẾ HOẠCH BÀI DẠY Chủ đề 4: TẾ BÀO Bài 7: TẾ BÀO – ĐƠN VỊ CƠ BẢN CỦA SỰ SỐNG (3 tiết) I. Mục tiêu bài dạy: 1. Kiến thức: - Nêu được “Tế bào là gì?” - Vẽ và chú thích được sơ đồ cấu tạo tế bào với ba thành phần: màng sinh chất, tế bào chất và nhân. - Phân biệt được tế bào thực vật, tế bào động vật một cách sơ lược. 2. Kỹ năng: - Quan sát và vẽ được tế bào dưới kính hiển vi. - Hình thành kĩ năng ghi vở thực hành khi quan sát và tranh luận về “tế bào”. - Kỹ năng thực hành làm tiêu bản. - Kỹ năng ghép tranh ảnh. - Rèn kỹ năng xử lý thông tin, kĩ năng hợp tác… II. Phương tiện: - Tranh vẽ tế bào thực vật, tế bào động vật. - Kính hiển vi, lam kính, kim mũi mác, lamen, tiêu bản. - Các mảnh ghép đã cắt rời của hình vẽ tế bào thực vật. III. Kế hoạch cụ thể: Hoạt động Hoạt động HS – Kết quả đạt được Hoạt động của GV Dự kiến khó khăn của HS – Hướng giải quyết Khởi động Cho mỗi nhóm lắp những mảnh giấy cắt rời để được một ngôi nhà theo ý tưởng của mình→ngôi nhà được xây dựng từ những viên gạch, mỗi viên gạch là 1 đơn vị cấu tạo - Có thể HS lắp chưa hoàn thiện hình vẽ g GV sẽ hỗ trợ HS. Hình thành kiến thức mới 1. Cá nhân quan sát tiêu bản biểu bì - GV yêu cầu vảy hành và vẽ vào vở g Rút ra kiến HS quan sát tế bào vảy hành. thức cơ bản của tế bào thực vật. - HS có thể gặp khó khăn trong việc sử dụng kính hiển vi. - Nhóm thảo luận so sánh vai trò của tế bào vảy hành đối với cây hành và vai trò của viên gạch đối với ngôi nhà. - GV hỗ trợ HS trong việc sử dụng kính hiển vi. Kế hoạch bài dạy KHTN 6 –GV: Bùi Thị Thu Kết quả cần đạt được: vai trò của tế bào vảy hành đối với cây hành là cấu tạo nên cây hành; vai trò của viên gạch đối với ngôi nhà là cấu tạo nên ngôi nhà 2. Cá nhân đọc thông tin và thảo luận rút ra kiến thức mới. - GV yêu cầu HS đọc thông 3. Cá nhân quan sát hình vẽ rồi thảo tin g Rút ra kiến thức mới. luận: Thành phần cấu tạo tế bào thực vật, tế bào động vật g Vẽ hình - GV yêu cầu và chú thích. HS quan sát hình 7.2 và 7.3 Kết quả cần đạt được: các thành g Nêu được các phần có ở cả tế bào thực vật và tế thành phần cơ bào động vật: màng sinh chất, tế bản của tế bào bào chất, nhân. thực vật, tế bào động vật; vẽ và chú thích được tế bào thực vật, tế bào động vật. 4. HS đọc thông tin g Nhóm khẳng - GV nhận xét, định kết quả đạt được bằng hình chốt kiến thức thức giơ biểu tượng cho GV biết. cho HS. Luyện tập - HS đại diện nhóm lên bảng làm BT1: vẽ sơ đồ tế bào thực vật, tế bào động vật và chú thích. - GV yêu cầu - GV hướng dẫn HS HS làm BT1, 2. nếu các em có làm sai. - HS nhóm khác nhận xét. - HS nhóm khác lên làm BT2, đại diện nhóm khác nhận xét. Vận dụng - Liên hệ thực tế để giải thích “Gia đình là tế bào của xã hội”. Kết quả cần đạt được: Gia đình là tế bào của xã hôi vì: mỗi gia đình được coi như là 1 tế bào và xã hội được coi như là 1 cơ thể sinh vật. Nếu không có gia đình thì không có xã hội, mỗi gia đình góp phần vào xây dựng xã hội - GV nhận xét, đánh giá các nhóm. - GV yêu cầu - Có thể HS giải HS giải thích thích không chính câu “Gia đình xác →GV hỗ trợ là tế bào của xã hội”.→GD hs lối sống văn minh: gia đình có tốt đẹp thì mới xây dựng Kế hoạch bài dạy KHTN 6 –GV: Bùi Thị Thu giống như mỗi tế bào góp phần vào để cấu tạo nên cơ thể sinh vật. được xã hội văn minh. Mỗi gia đình chúng ta phải biết giúp đỡ lẫn nhau, sống chan hòa, giữ gìn vệ sinh, an ninh trật tự chung. - Mỗi nhóm tiến hành làm tiêu bản tế bào vảy hành, quan sát dưới kính hiển vi rồi vẽ hình và chú thích. - GV nhận xét kết quả của từng nhóm. Tìm tòi, - HS tìm tài liệu để trả lời 3 câu hỏi mở trong SGK. rộng Kết quả cần đạt được: - GV yêu cầu HS tìm tài liệu trong thư viện để trả lời các câu hỏi ở phần tìm tòi. + Những sinh vật được cấu tạo nên từ 1 tế bào: tảo đơn bào silic + Tế bào lớn nhất trong cơ thể người: tế bào trứng + Tế bào lớn nhất mà em biết: tế bào tép bưởi - Có thể những nhóm vẽ, chú thích không chính xác g GV hỗ trợ cho các em.
- Xem thêm -