Tài liệu Ip over atm

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 283 |
  • Lượt tải: 0
bangnguyen-hoai

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên Khoa Điện Tử -Viễn Thông www.themegallery.com NỘI DUNG www.themegallery.com 1.TỔNG QUAN CÔNG NGHỆ Giới thiệu chung ™ATM-Nền tảng của BISDN ™Lý thuyết ATM www.themegallery.com 1.1 Giới thiệu ™Bốn mô hình : ƒ Truyền thông băng rộng ƒ Truyền thông đa phương tiện (Multimedia) ƒ Mạng số tích hợp dịch vụ B-ISDN ƒ Mạng ATM www.themegallery.com Truyền Thông Đa Phương Tiện • Đa phương tiện là kỹ thuật mô phỏng đồng thời và sử dụng nhiều dạng phương tiện chuyển hóa thông tin và các tác phẩm tạo từ các kỹ thuật đó • Tổ hợp của văn bản, hình, họat hình, âm thanh và video • Các thành phần đa phương tiện có tương tác với nhau www.themegallery.com Truyền Thông Đa Phương Tiện ™Chương trình trò chơi có sự kết hợp của âm thanh, văn bản, hình, vedio và chúng tương tác với nhau ⇒Ứng dụng truyền thông đa phương tiện ™Chương trình tin tức trên TV có văn bản, âm thanh,video nhưng không tương tác nhau ⇒ Không phải ứng dụng truyền thông đa phương tiện www.themegallery.com Truyền Thông Đa Phương Tiện ™Truyền thông đa phương tiện là sự kết hợp của nhiều phương tiện truyền thông. ™VD: Việc mua sắm trên mạng : www.themegallery.com Mạng số tích hợp dịch vụ B-ISDN ™B-ISDN (Broadband Integrated Services Digital Network): Mạng số tích hợp dịch vụ băng rộng. ƒ Gồm tất cả những loại thông tin từ người với người. ƒ Những dịch vụ khác ƒ Tốc độ truyền trên băng rông và hẹp www.themegallery.com Mạng số tích hợp dịch vụ B-ISDN ™ So sánh tốc độ truyền của ISDN & B-ISDN trên các loại dịch vụ: Thoại, Fax, Các file nhỏ, Các file lớn, Nhạc, Điện thoại vedio, vedio, đa phương tiện và DHTV. ™ Trong đó: ++: rất tốt +: Tốt ~: khá khá -: Không tốt Bảng --: Không dùng *): Vì lý do kỷ thuật www.themegallery.com Truyền Thông Băng Rộng ™Truyền thông băng rộng truyền với tốc độ >= 2Mbit/s ™2Mbit = 256 kByte tương đương với 44 trang giấy (6000 chữ). www.themegallery.com Truyền Thông Băng Rộng ™Hiện nay tốc độ truyền đã tăng lên 10 Gbit/s www.themegallery.com Truyền Thông Băng Rộng ™Truyền thông yêu cầu băng thông như hình dưới www.themegallery.com Truyền Thông Băng Rộng ™Những dịch vụ sau được sử dụng cho truyền thông: ƒ Cáp điện thọai 2 dây ( 2Mbit/s). ƒ Chương trình radio theo đường vệ tinh (155 Mbit/s) ƒ Cáp đồng trục (~140 Mbit/s) Phân phối video cá nhân ƒ Cáp quang (140 Mbit/s) Phân phối truyền hình TV tốc độ cao cá nhân www.themegallery.com 1.2 Mạng ATM ( Phương thức truyền không đồng bộ) ™B-ISDN đòi hỏi một kỹ thuật mà sẽ kết hợp những ưu điểm của STM và PTM. ™B-ISDN được giới thiệu như một kỹ thuật cơ bản cho B-ISDN ƒ Bất kể loại hình dịch vụ ƒ Băng thông đa dạng ƒ Tính liên tục www.themegallery.com 1.2 Mạng ATM ™Mạng ATM ( Asynchronous Transfer Mode ) ™Mạng ATM có thể truyền được tất cả các dịch vụ viễn thông mà không cần quan tâm đến đặc tính và chất lượng của dịch vụ và thỏa mãn được các yêu cầu: ƒ Chỉ sử dụng một mạng duy nhất cho tất cả các dịch vụ ƒ Có hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên www.themegallery.com 1.2 Mạng ATM ™Mạng ATM không chỉ giới hạn trong phương thức B-ISDN mà còn sử dụng thay cho mạng LAN tốc độ cao www.themegallery.com 2.1 Cấu trúc tế bào ATM Nguyên lý ATM Cấu trúc tế bào ATM www.themegallery.com 2.1Cấu trúc tế bào ATM Nguyên lý • Tất cả các nguồn thông tin (dữ liệu,âm thanh,hình ảnh tĩnh hay động) được chia thành các gói tin nhỏ kích thước cố định và truyền đi bất kể nội dung của gói tin www.themegallery.com 2.1Cấu trúc tế bào ATM -Tế bào ATM phát sinh khi có yêu cầu -Khi không có nguồn tin + Idle cell (tế bào rỗi) phát sinh để điền đầy +băng thông linh hoạt đáp ứng yêu cầu truyền tải www.themegallery.com 2.1Cấu trúc tế bào ATM TẾ BÀO CELL TRƯỜNG THÔNG TIN PAYLOAD THÔNG TIN CỦA USER Đà ĐƯỢC PHÂN MẢNH PHẦN MÀO ĐẦU HEADER GIÚP ĐỊNH TUYẾN TẾ BÀO ATM TRÊN MẠNG www.themegallery.com
- Xem thêm -