Tài liệu I. quá trình hình thành, phát triển của công ty tnhh bích thủy.

  • Số trang: 87 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................1 CHƯƠNG 1 : NHƯNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐINH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ...............................................................................3 1.1. Dự án của doanh nghiệp......................................................................3 1.1.1. Khái quát về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp...........................3 1.1.2. Dự án của doanh nghiệp..................................................................6 1.2 Thẩm định tài chính dự án..................................................................9 1.2.1. Khái niệm thẩm định tài chính dự án..............................................9 1.2.2. Nội dung thẩm định tài chính dự án..............................................10 1.2.2.1. Dự toán vốn đầu tư và nguồn tài trợ....................................10 1.2.2.2. Xác định dòng tiền của dự án...............................................12 1.2.2.3. Lãi suất chiết khấu...............................................................14 1.2.2.4. Xác định các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án....................15 1.2.2.5. Thẩm định rủi ro của dự án.................................................19 1.3. Chất lượng phân tích tài chính dự án..............................................22 1.3.1. Khái niệm chất lượng thẩm định tài chính dự án..........................22 1.3.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng phân tích tài chính dự án..........24 1.3.2.1. Thời gian hoàn thành phân tích đúng tiến độ......................24 1.2.3.2. Quy trình phân tích tài chính dự án khoa học và chặt chẽ. .24 1.3.2.3. Tối thiểu hoá chi phí tiến hành phân tích tài chính dự án...26 1.3.2.4. Số lượng các dự án hoạt động có hiệu quả..........................27 1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thẩm định tài chính dự án 27 1.3.3.1. Nhân tố chủ quan.................................................................28 1.3.3.2. Nhân tố khách quan.............................................................30 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ.............32 2.1. Tổng quan về công ty tài chính công nghiệp Tàu Thuỷ..................32 2.1.1. Giới thiệu chung............................................................................32 2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh...................................................33 2.2. Thực trạng thẩm định tài chính dự án ở công ty tài chính công nghiệp Tàu Thuỷ.......................................................................................38 2.3. Đánh giá thực trạng chất lượng thẩm định tài chính dự án ở công ty tài chính công nghiệp Tàu Thủy..........................................................49 2.3.1. Kết quả đạt được...........................................................................49 2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân...............................................................51 CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ....................................................................................................58 3.1. Định hướng phát triển của Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thuỷ trong thời gian tới.............................................................................58 3.1.1. Chiến lược phát triển của Tập Đoàn Tài chính Công nghiệp Tàu thuỷ đến năm 2010..................................................................................58 3.1.2. Định hướng phát triển Công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thuỷ 65 3.2.2 Kiến nghị với chính phủ.................................................................66 3.3 Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án ở công ty tài chính công nghiệp Tàu Thuỷ..............................................................67 3.3.1 Nâng cao nghiệp vụ thẩm định tài chính dự án đầu tư...................68 3.3.2 Nâng cao năng lực thẩm định của công ty.....................................75 3.3.3 Giải pháp khác................................................................................78 KẾT LUẬN....................................................................................................81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................83 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta luôn đạt mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế đang dần chuyển dịch theo hướng hiện đại, đời sống nhân dân đã từng bước được nâng lên, nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới tạo ra nhiều cơ hội mới cho Việt Nam trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, mở rộng hoạt động thương mại với các quốc gia trên thế giới. Vì vậy, ngày càng có nhiều các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực, ngành nghề vào nước ta. Do vậy, nhu cầu vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng tăng lên đã và đang đặt ra cho các Ngân hàng thương mại, công ty tài chính nhiều cơ hội và thách thức trong hoạt động cho vay. Họ là những doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, một lĩnh vực luôn ẩn chứa nhiều rủi ro trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt cho vay đối với các dự án đầu tư có nhu cầu vốn lớn và thời gian vay vốn dài. Vì vậy, cho vay theo dự án là hoạt đông chứa đựng rất nhiều rủi ro cho ngân hàng. Chính vì lẽ vậy, cần thẩm định dự án trước khi ra quyết định cho vay. Hiện nay, công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư ở các Ngân hàng thương mại, công ty tài chính còn chưa cao, nhiều dự án không phát huy được hiệu quả khi vào hoạt động, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Trong suốt quá trình thực tập tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy, em nhận thấy rằng vai trò quan trọng của việc thẩm định tài chính dự án đầu tư trước khi ra quyết định cho vay. Vì vậy, em đã đi vào tìm hiểu và nghiên cứu sâu về đề tài: “Hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay vốn tại tổng công ty tài chính công nghiệp tàu thủy” và lựa chọn làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Nâng cao chất lượng thẩm đinh tài chính dự án đầu tư doanh nghiệp tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Kết cấu của chuyên đề gồm 3 chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận về chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư Chương 2: Thực trạng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lương thẩm định tài chính dự án tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn TS. Nguyễn Hồng Minh và toàn thể các cô chú, anh chị cán bộ công ty tài chính công nghiệp tàu thủy đã giúp đỡ em hoàn thành bài viết này. Nâng cao chất lượng thẩm đinh tài chính dự án đầu tư doanh nghiệp tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG 1 : NHƯNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐINH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1. Dự án của doanh nghiệp 1.1.1. Khái quát về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Doanh nghiệp là một chủ thể kinh tế độc lập trong nền kinh tế, chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành và vận hành nền kinh tế. Ở Việt Nam, theo Luật Doanh nghiệp: “ Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng kí kinh doanh theo qui định của pháp luật, nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh – tức là thực hiện một hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lời”. Như vậy, cho dù với một quy mô lớn hay nhỏ, với một số vốn ít hay nhiều, doanh nghiệp dù ở bất cứ trong lĩnh vực nào của nền kinh tế, không phân biệt loại hình cũng đều hoạt động vì một mục tiêu cuối cùng đó là tối đa hoá giá trị của doanh nghiệp. Hướng tới mục tiêu đó, trong quá trình kinh doanh của mình, doanh nghiệp phải thường xuyên thực hiện hoạt động đầu tư. Có thể nói, đầu tư là một hoạt động chủ yếu, quyết định sự phát triển và khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp. Trong hoạt động đầu tư, doanh nghiệp bỏ vốn dài hạn hình thành và bổ sung những tài sản cần thiết để thực hiện những mục tiêu kinh doanh. Hoạt động đầu tư này được thể hiện tập trung và rõ nét thông qua các dự án. Để có thể đáp ứng mục tiêu tối đa hoá giá trị tài sản của chủ sở hữu, doanh nghiệp cần có chiến lược trong việc tìm kiếm và lựa chọn các dự án. Nếu không có những ý tưởng mới và dự án mới , doanh nghiệp sẽ không thể tồn tại và phát triển, đặc biệt là trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Hướng phát triển cho những sản phẩm mới, kéo dài tuổi thọ của sản Nâng cao chất lượng thẩm đinh tài chính dự án đầu tư doanh nghiệp tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phẩm hay làm tăng khả năng thu lợi của sản phẩm hiện có là những vấn đề các nhà quản lý tài chính luôn tìm kiếm lời giải đáp. Trong quá trình hình thành mới một doanh nghiệp thì hoạt động đầu tư càng thể hiện rõ vị trí không thể thiếu của nó. Để hình thành, doanh nghiệp có nhiều điều kiện, trong đó điều kiện quan trọng phải kể đến là về vốn đầu tư. Nhờ có vốn đầu tư mà nhà xưởng, trang thiết bi máy móc được hình thành, tạo cơ sở vật chất cho doanh nghiệp hoạt động. Mặt khác, vốn đầu tư còn được sử dụng đề mua sắm nguyên vật liệu đầu vào, trả lương cho người lao động trong chu kì sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trên thực tế, tuỳ theo từng thời điểm và hoàn cảnh cụ thể cũng như tiềm lực tài chính của mỗi doanh nghiệp mà doanh nghiệp có thể thực hiện những dự án lớn như xây mới cơ sở vật chất hạ tầng phục vụ cho sản xuất kinh doanh, dự án thay mới dây chuyền công nghệ, dự án nghiên cứu triển khai một loại sản phẩm mới hay một dự án nhỏ hơn như trang bị thêm cho các nhân viên của doanh nghiệp những phương tiện làm việc hiện đại v.v…Tuy vậy, cho dù là quyết định đầu tư lớn hay nhỏ, với số vốn nhiều hay ít, ta cũng có thể chia hoạt động đầu tư của doanh nghiệp ra làm những loại sau : Căn cứ theo cơ cấu tài sản đầu tư có các loại sau : - Đầu tư tài sản cố định Đây là các hoạt động đầu tư nhằm mua sắm, cải tạo, mở rộng tài sản cố định của doanh nghiệp. Đầu tư tài sản cố định thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng đầu tư của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất. Loại đầu tư này bao gồm : đầu tư xây lắp, đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, đầu tư tài sản cố định khác. Các tài sản cố định được đầu tư có thể là tài sản cố định hữu hình hoặc tài sản cố định vô hình. Nâng cao chất lượng thẩm đinh tài chính dự án đầu tư doanh nghiệp tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Đầu tư tài sản lưu động Đây là khoản đầu tư nhằm hình thành các tài sản lưu động cần thiết để đảm bảo cho các hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành bình thường. Nhu cầu đầu tư tài sản lưu động phụ thuộc vào đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh, vào nhu cầu tăng trưởng của doanh nghiệp. - Đầu tư tài sản tài chính Các doanh nghiệp có thể đầu tư vào các tài sản tài chính như mua cổ phiếu, trái phiếu hoặc tham gia góp vốn liên doanh với các doanh nghiệp khác. Hoạt động đầu tư tài chính ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu đầu tư và mang lại nhiều lợi ích hơn cho các doanh nghiệp. Phân loại đầu tư theo cơ cấu tài sản đầu tư có thể giúp các nhà quản lý tài chính xây dựng một kết cấu tài sản thích hợp nhằm đa dạng hoá đầu tư, tận dụng được năng lực sản xuất và năng lực hoạt động, đồng thời nâng cao được hiệu quả của hoạt động đầu tư. Căn cứ theo tính chất dự án đầu tư : -Dự án đầu tư mới: Là họat động đầu tư xây dựng cơ bản, nhằm hình thành các công trình mới. Thực chất trong đầu tư mới, cùng với việc hình thành các công trình mới, đòi hỏi có bộ máy quản lý mới. -Dự án đầu tư chiều sâu: Là họat động đầu tư xây dựng cơ bản, nhằm cải tạo, mở rộng, nâng cấp, hiện đại hoá, đồng bộ hoá dây chuyền sản xuất, dịch vụ; trên cơ sở các công trình đã có sẵn. Thực chất trong đầu tư chiều sâu, tiến hành việc cải tạo mở rộng và nâng cấp các công trình đã có sẵn, với bộ máy quản lý đã hình thành từ trước khi đầu tư. -Dự án đầu tư mở rộng: Là dự án nhằm tăng cường nâng lực sản xuất – dịch vụ hiện có nhằm tiết kiệm và tận dụng có hiệu quả công suất thiết kế của năng lực sản xuất đã có. Nâng cao chất lượng thẩm đinh tài chính dự án đầu tư doanh nghiệp tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Căn cứ theo mục đích đầu tư, có thể phân loại đầu tư thành đầu tư tăng năng lực sản xuất, đầu tư đổi mới sản phẩm, đầu tư đổi mới thiết bị, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm v.v…Việc phân loại này có thể giúp cho các nhà quản lý tài chính xác định hướng đầu tư và kiểm soát được tình hình đầu tư theo những mục tiêu đã định. Hoạt động đầu tư của doanh nghiệp thực sự quan trọng và không thể thiếu trong quá trình phát triển của mình, nhưng trước khi ra quyết định đầu tư, doanh nghiệp không thể nào không xem xét đến những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động này. Nếu như không có sự đánh giá một cách kĩ lưỡng và toàn diện, rất có thể hoạt động này sẽ trở nên phản tác dụng. Tất cả các ý tưởng đầu tư cũng như những nhân tố ảnh hưởng, liên quan tới quyết định đầu tư đều được thực hiện thông qua các dự án. 1.1.2. Dự án của doanh nghiệp Dự án và đầu tư có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Đây là mối quan hệ nhân quả. Đầu tư phát triển là nguồn gốc ra đời của dự án. Ngược lại việc xây dựng và thực hiện các dự án sẽ kiểm nghiệm tính đứng đắn của quyết định đầu tư. Dự án được xem xét dưới nhiều giác độ khác nhau. Theo thời gian, quan niệm về dự án ngày càng phát triển, có người coi dự án là cách sử dụng các nguồn lực vào các mục đích sản xuất nhất định; Ngân hàng thế giới (một tổ chức tài chính quốc tế lớn nhất và có vai trò quan trọng trọng việc cung cấp vốn, viện trợ kinh tế – kĩ thuật, thúc đẩy đầu tư vào các nước đang phát triển thông qua các chương trình và dự án) đã xem dự án là tổng thể các chính sách, hoạt động và chi phí có liên quan với nhau, được hoạch định nhằm đạt được những mục tiêu nào đó trong một thời gian nhất định. Cũng có người cho rằng : dự án là tập hợp các đối tượng được hình thành và hoạt động theo một kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu nhất định trong một khoảng thời gian nhất định . Với tư cách là người đầu tư, mối quan tâm hàng đầu và mục Nâng cao chất lượng thẩm đinh tài chính dự án đầu tư doanh nghiệp tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đích chủ yếu của đầu tư là kiếm lời, đây là một quá trình tìm kiếm rất khó khăn, vất vả. Để đạt được điều này, nhà đầu tư phải nghiên cứu chi tiết tất cả những vấn đề có liên quan ảnh hưởng đến tính sinh lời của công việc đầu tư đó. Tóm lại, một cách tổng quát nhất, dự án được hiểu là một tập hợp các hoạt động đặc thù liên kết chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau nhằm đạt được trong tương lai ý tưởng đã đặt ra với nguồn lực và thời gian xác định. Dự án được hình thành và phát triển với nhiều giai đoạn riêng biệt nhưng gắn kết chặt chẽ với nhau, thậm chí đan xen nhau theo một tiến trình lôgíc. Mặc dù vậy, có thể nghiên cứu chúng một cách độc lập tương đối và trên các góc độ khác nhau để hiểu chúng một cách hệ thống hơn và toàn diện hơn. Thông thường một dự án bao gồm các giai đoạn sau: Xác định dự án; phân tích và lập dự án; duyệt dự án; thực hiện dự án; nghiệm thu, tổng kết và giải thể. Giai đoạn xác định dự án : Đây là giai đoạn hình thành ý tưởng đầu tư. Trên cơ sở nghiên cứu thu thập thông tin về chiến lược phát triển kinh tế của cả nước, của từng ngành hay từng lĩnh vực, đồng thời dựa trên những nghiên cứu về thị trường trong hoặc ngoài nước, các ý tưởng đầu tư sẽ được đề xuất và lựa chọn một cách thận trọng. Giai đoạn phân tích và lập dự án :Đây là giai đoạn nghiên cứu chi tiết ý tưởng đầu tư đã được đề xuất và lựa chọn trên mọi phương diện : thị trường, kĩ thuật, kinh tế – xã hội, tài chính, tổ chức quản lý. Những nội dung trên được thể hiện trong nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi dự án. Trong giai đoạn nghiên cứu khả thi, cần luận giải rõ : Những căn cứ về sự cần thiết phải đầu tư; lựa chọn hình thức đàu tư; chương trình sản xuất và các yếu tố cần thiết; địa điểm cụ thể phù hợp với quy hoạch xây dựng; phương án giải phóng mặt bằng; phương án kỹ thuật, công nghệ; phương án kiến trúc, xây dựng, thiết kế; tổng vốn, các nguồn vốn và nhu cầu theo tiến Nâng cao chất lượng thẩm đinh tài chính dự án đầu tư doanh nghiệp tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 độ, phương án hoàn trả nợ; phương án quản lý lao động, tổ chức nhân sự vận hành dự án; thời gian khởi công và hoàn thành; các căn cứ pháp lý để tiến hành thực hiện và lập dự án; ảnh hưởng và tác động của dự án tới môi trường tự nhiên, môi trường kinh tế- xã hội… Sau khi phân tích dự án và lập dự án, vấn đề quan trọng tiếp theo là khâu thẩm định dự án. Đây là giai đoạn một lần nữa những luận chứng đưa ra trong khi lập dự án được kiểm tra và rà soát lại một cách kỹ lưỡng từ đó làm cơ sở đưa ra những quyết định phê duyệt dự án của các cơ quan có thẩm quyền. Giai đoạn duyệt dự án : Đây là giai đoạn quyết định dự án có được chấp nhận hay không được chấp nhận. Tham gia duyệt dự án là một hội đồng gồm các thành viên liên quan như các cơ quan nhà nước, các tổ chức tài chính và các thành phần khác. Mục đích của giai đoạn này là xác minh lại những kết luận được tổng hợp từ các giai đoạn truớc để đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu dự án được khẳng định là hiệu quả với mức chấp nhận được và khả thi thì hội đồng sẽ thông qua dự án và quyết định đầu tư. Thực chất giai đoạn này cũng mang tính chất thẩm định song ở giai đoạn cơ bản. Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3 Nghiên cứu cơ hội đầu tư( hình thành ý tưởng đầu tư, bản giới thiệu cơ hội đầu tư, tìm đối tác đầu tư) Nghiên cứu tiền khả thi( dự kiến quy mô vốn, thị trường, kỹ thuật, công nghệ, môi trường, tài chính, quản lý, nhân lực...) Nghiên cứu khả thi ( hồ sơ thẩm định, hồ sơ phê duyệt) Giai đoạn thực hiện dự án :Dự án được triển khai thực hiện khi bắt đầu giải ngân. Giai đoạn này bao gồm một số công đoạn : thi công xây dựng công trình, vận hành bước đầu dự án, dự án được sử dụng hết công suất và kết thúc dự án. Mặc dù giai đoạn thực hiện dự án được tiến hành trên cơ sở các giai đoạn chuẩn bị và phân tích, thẩm định thận trọng, song những khó khăn, Nâng cao chất lượng thẩm đinh tài chính dự án đầu tư doanh nghiệp tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 rủi ro vẫn thường xảy ra. Do vậy, các nhà quản lý dự án phải giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện dự án để xử lý linh hoạt các vấn đề nảy sinh. Giai đoạn 1 Xây dựng công trình dự án( chuẩn bị xây dựng, thiết kế chi tiết, xây lắp, nghiệm thu đưa vào họat động) Giai đoạn 2 Dự án họat động( chương trình sản xuất, công suất sử dụng, giá tri còn lại vào năm cuối của dự án) Giai đoạn nghiệm thu, tổng kết và giải thể : Giai đoạn này được tiến hành sau khi thực hiện dự án. Mục tiêu của giai đoạn nghiệm thu, tổng kết và giải thể là đánh giá một cách toàn diện những thành công và thất bại từ khi xác định, phân tích và lập dự án đến khi kết thúc thực hiện dự án; đặc biệt cần phân tích rõ các nguyên nhân thất bại để có các giải pháp khắc phục hữu hiệu khi quản lý các dự án tương tự khác trong tương lai. Giai đoạn 1 Đánh giá dự án sau khi thực hiện (thành công, thất bại, nguyên nhân) Giai đoạn 2 Thanh lý, phát triển dự án mới Mặc dù, trong một dự án tồn tại rất nhiều giai đoạn cũng như một khối lượng công việc rất lớn và phức tạp nhưng một nội dung quan trọng nhất của dự án là phân tích tài chính dự án. 1.2 Thẩm định tài chính dự án 1.2.1. Khái niệm thẩm định tài chính dự án Thẩm định tài chính dự án là quá trình tập hợp thông tin từ đó luận giải một cách có khoa học và toàn diện mọi khía cạnh tài chính của dự án nhằm Nâng cao chất lượng thẩm đinh tài chính dự án đầu tư doanh nghiệp tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đánh giá hiệu quả tài chính của dự án cũng như những rủi ro tài chính có thể xảy ra. Trong công tác lập dự án, phân tích tài chính đóng góp một vai trò quan trọng và có một ý nghĩa nhất định. Thông qua phân tích tài chính dự án, các nhà phân tích có thể : Cho chủ đầu tư và người đọc dự án có được một bức tranh tổng thể về tình hình tài chính của dự án, không chỉ đơn thuần là một kì sản xuất kinh doanh mà là khoảng thời gian dài từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc dự án. Phân tích tài chính có thể đưa ra được những phương án tài chính khác nhau làm cơ sở cho chủ đầu tư hay nhà tài trợ lựa chọn phương án thích hợp và tối ưu nhất. Phân tích tài chính với vai trò rà soát lại tất cả các nguồn lực đầu tư cho dự án từ đó có thể phát hiện ra những chỗ còn chưa hợp lý trong dự án để đề xuất cách khắc phục. Phân tích tài chính làm nền tảng cơ sở để đưa ra được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án, từ đó có thể đánh giá chính xác về tính khả thi của dự án. Một bản phân tích tài chính tốt có thể thuyết phục được các nhà tài trợ bỏ vốn đầu tư vào dự án. 1.2.2. Nội dung thẩm định tài chính dự án Để đảm bảo tính chính xác, thuyết phục và khoa học, trong một dự án cho dù lớn hay nhỏ, phân tích tài chính cũng bao gồm một số nội dung chính sau : 1.2.2.1. Dự toán vốn đầu tư và nguồn tài trợ Mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp là tối đa hoá giá trị doanh nghiệp. Trong rất nhiều nhân tố đóng góp vào việc tối đa hoá giá trị doanh nghiệp, Nâng cao chất lượng thẩm đinh tài chính dự án đầu tư doanh nghiệp tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 người ta tin rằng một trong những nhân tố quan trọng nhất là các dự án mà doanh nghiệp thực hiện. Những dự án này nếu được triển khai tốt và mang lại hiệu quả cao thì sẽ làm cho giá trị doanh nghiệp không ngừng tăng lên. Nếu như ta xem xét giá trị doanh nghiệp là một hàm của các quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và quyết định hoạt động thì giá trị của doanh nghiệp được xác định bằng cách : Giá trị DN = Giá trị Vốn chủ sở hữu + Giá trị nợ Tuy nhiên, muốn cho các dự án được thực hiện thì cần phải có vốn đầu tư (được hình thành từ các nguồn khác nhau). Vốn đầu tư của dự án là tổng số tiền được chi tiêu để hình thành nên các tài sản cố định và tài sản lưu động cần thiết. Những tài sản này sẽ được sử dụng trong việc tạo ra doanh thu, chi phí, thu nhập suốt vòng đời hữu ích của dự án. Như vậy, trong bước lập dự toán cho dự án người phân tích dự tính được tổng mức đầu tư vào tài sản cố định (thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng vốn đầu tư) và tài sản lưu động; các nguồn này được hình thành từ nguồn vốn chủ hay nguồn nợ của dự án. Việc xác định chi tiết đơn giá từng hàng mục tài sản sẽ làm cơ sở để dự toán một tổng mức đầu tư chính xác. Tuy nhiên vốn trong một dự án thường được sử dụng và hoàn trả trong một thời gian dài, hơn nữa, đối với những dự án lớn, cơ cấu vốn và khái toán chi tiêu rất phức tạp. Nếu như không có quá trình phân tích kỹ lưỡng để đưa ra một mức vốn đầu tư tối ưu, rất có thể dự án sẽ không đạt được hiệu quả về mặt tài chính. Vì thế, khi ra quyết định đầu tư, doanh nghiệp hay chủ dự án cần phải cân nhắc kỹ lưỡng các căn cứ lập dự toán như : chính sách kinh tế; thị trường và cạnh tranh; chi phí tài chính; tiến bộ khoa học kĩ thuật và cuối cùng là khả năng tài chính của doanh nghiệp để có thể dự toán được một tổng mức đầu tư tối ưu. Nâng cao chất lượng thẩm đinh tài chính dự án đầu tư doanh nghiệp tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.2.2. Xác định dòng tiền của dự án Dòng tiền của dự án được hiểu là các khoản chi và thu được kỳ vọng xuất hiện tại các mốc thời gian khác nhau trong suốt chu kì của dự án. Nếu ta lấy toàn bộ khoản tiền thu được trừ đi khoản tiền đã chi ra thì khoảng chênh lệch này đuợc định nghĩa là dòng tiền của dự án tại các mốc thời gian khác nhau (thường là từng năm). Dòng tiền của dự án có thể dương và cũng có thể âm. Do tiền có giá trị thời gian nên chúng ta không thể đem so sánh dòng tiền phát sinh ở các thời điểm khác nhau với nhau mà phải qui chúng về một mốc thời gian để so sánh bằng cách sử dụng lãi suất chiết khấu. Tuy nhiên, dòng tiền là một khái niệm hoàn toàn khác với lợi nhuận kế toán. Các nhà kế toán xác định thu nhập, chi phí dựa trên cơ sở đã được chấp nhận. Trong khi đó, để đánh giá các dự án, nhà quản trị tài chính chỉ cần xác định khoản thu nhập hay chi tiêu đó là có thật có nghĩa là có sự xuất hiện dòng tiền. Dòng tiền bao gồm có dòng tiền vào và dòng tiền ra của dự án. Dòng tiền vào (CIF) phản ánh các khoản tiền thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của dự án. Dòng tiền ra (COF) phản ánh các khoản tiền chi ra hằng năm phát sinh từ việc vận hành dự án, hay nói cách khác, nó phản ánh các luồng tiền chi ra để mua sắm tài sản, các khoản chi phí của dự án. Trong dòng tiền ra của dự án, chi phí chìm bị loại bỏ, tuy nhiên chi phí cơ hội vẫn được tính vào dòng tiền. Dòng tiền vào (CIF) của dự án gồm có - Thu từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án - Thu từ các hoạt động tài chính - Thu khác Dòng tiền ra (COF) của dự án gồm có Nâng cao chất lượng thẩm đinh tài chính dự án đầu tư doanh nghiệp tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Các khoản chi cố định : mua sắm máy móc thiết bị, chi phí sửa chữa bảo quản thường xuyên… - Các khoản chi biến đổi : Chi phí nguyên, nhiên liệu, tiền lương nhân công… - Các khoản chi tài chính : Chi phí mua bảo hiểm, lãi vay phải trả… - Các khoản chi khác Chênh lệch giữa dòng ra và dòng vào của dự án chính là dòng tiền ròng (NCF) của dự án, là cơ sở để tính hiệu quả kinh tế của dự án NCF = CIF – COF Trong đó : - NCF là dòng tiền ròng - CIF là dòng tiền vào của dự án - COF là dòng tiền ra của dự án Theo quan điểm chủ đầu tư có nghĩa là dòng tiền vay được đưa toàn bộ vào dòng tiền của dự án, NCF năm 0 bao giờ cũng là số tiền vốn của chủ sở hữu.  NCF0 = Số tiền của chủ sở hữu Đây là một dòng chi ra của chủ đầu tư, vì thế NCF 0 có độ lớn bằng số tiền của chủ sở hữu đầu tư vào dự án nhưng mang giá trị âm. Ta có công thức tính NCFt qua các trường hợp : + Trong trường hợp toàn bộ tổng số vốn đầu tư cho dự án được huy động từ vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp NCFt = CIFt – COFt = DT – CP (chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, khấu hao) – Thuế TNDN + Khấu hao TSCĐ = Lợi nhuận sau thuế + Khấu hao TSCĐ + Trong trường hợp toàn bộ tổng số vốn đầu tư cho dự án là vốn vay : Nâng cao chất lượng thẩm đinh tài chính dự án đầu tư doanh nghiệp tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NCFt = CIFt – COFt = DT – CP (chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, khấu hao, lãi vay đã tính vào giá thành) – thuế TNDN + KHTSCĐ - Trả gốc = Lợi nhuận sau thuế + KHTSCĐ - trả gốc + Trong trường hợp cơ cấu vốn đầu tư bao gồm một phần vốn tự có và một phần vốn vay : NCFt = CIFt – COFt = DT – CP (chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, khấu hao, lãi vay đã tính vào giá thành) – thuế TNDN + KHTSCĐ - Trả gốc = Lợi nhuận sau thuế + KHTSCĐ - trả gốc + Trong trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản, doanh nghiệp không phải theo dõi khấu hao tài sản cố định trong dòng tiền và tiền thuê tài sản bao gồm trong chi phí hợp lý nên NCFt được tính như sau : NCFt = CIFt – COFt = DT – CP – Thuế TNDN = Lợi nhuận sau thuế Đối với nhiều dự án, năm cuối cùng thường xuất hiện thêm một dòng tiền nữa, đó là dòng thu hồi tài sản (bao gồm tài sản cố định và tài sản lưu động ròng). Dòng tiền này thường được cộng gộp với dòng tiền năm cuối để làm cơ sở tính NPV. Dòng tiền thu hồi tài sản được xác định bằng chênh lệch giữa dòng thu và dòng chi từ hoạt động thanh lý tài sản. Phân tích dòng tiền của dự án thực sự là một nội dung quan trọng trong phân tích tài chính dự án. Nó là hoạt động chiếm phần lớn thời gian cũng như nội dung công việc của quá trình phân tích. Từ việc đánh giá các nhân tố cấu thành nên doanh thu và chi phí của dự án đến tổng hợp chúng lại thành những dòng thu và chi của dự án, dòng trả nợ, dòng khấu hao tài sản cố định… 1.2.2.3. Lãi suất chiết khấu Xuất phát của việc cần thiết phải đưa lãi suất chiết khấu vào tính toán trong dự án được bắt nguồn từ nguyên lý giá trị thời gian của tiền. Đồng tiền xuất hiện vào ngày hôm nay sẽ có giá trị cao hơn đồng tiền đó vào một thời điểm trong tương lai, nguyên nhân của sự mất giá này là do : Nâng cao chất lượng thẩm đinh tài chính dự án đầu tư doanh nghiệp tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Do sự mất giá của tiền tệ (lạm phát) - Chi phí cơ hội của tiền - Khả năng rủi ro mất vốn Lãi suất chiết khấu chính là tỷ lệ sinh lời cần thiết mà nhà đầu tư yêu cầu đối với một dự án, là cơ sở để chiết khấu các dòng tiền về một thời điểm trong việc xác định giá trị hiện tại ròng của dự án. Trong công thức tính NPV, ta có : NPV = NCF0 + ∑NCFt/(1+i)t Trong đó : NPV là giá trị hiện tại ròng NCF0 là vốn đầu tư ban đầu vào dự án, do là khoản đầu tư luồng tiền ra nên NCF0 mang dấu âm. i chính là lãi suất chiết khấu của nhà đầu tư. Như vậy, trong phân tích tài chính dự án, lãi suất chiết khấu của dự án được dùng để chiết khấu các dòng tiền xuất hiện trong các năm về năm 0, làm cơ sở tính NPV và phân tích hiệu quả tài chính cho dự án. 1.2.2.4. Xác định các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án. a) Chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng (NPV) Phân tích tài chính một dự án là phân tích căn cứ trên các dòng tiền của dự án. Sau khi tính đến các yếu tố, chúng ta có thể xây dựng được một dãy các dòng tiền trong các năm của dự án như sau : Năm dòng tiền 0 1 2 … t NCF0 NCF1 NCF2 … NCFt Đối với các dự án thông thường, NCF0 là chi phí đầu tư ban đầu, còn lại là dòng tiền ròng do dự án mang lại trong các năm hoạt động. Nâng cao chất lượng thẩm đinh tài chính dự án đầu tư doanh nghiệp tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trên cơ sở các dòng tiền được dự tính, các chỉ tiêu về tài chính được tính toán làm cơ sở cho việc ra quyết định đầu tư. Giá trị hiện tại ròng là chênh lệch giữa giá trị hiện tại của các dòng tiền dự tính dự án mang lại trong thời gian kinh tế của dự án và giá trị đầu tư ban đầu. Do vậy, chỉ tiêu này phản ánh giá trị tăng lên (NPV dương) hoặc giảm đi (NPV âm) nếu dự án được chấp nhận. Công thức tính toán giá trị hiện tại ròng (NPV) như sau : NPV = NCF0 + NCF1/(1+i) + NCF2/(1+i)2 + NCF3/(1+i)3 +….+ NCFt/ (1+i)t Dự tính dòng tiền đầu tư ban đầu : tức là luồng tiền tại thời điểm 0 của dự án. NCF0 là dòng tiền ra của dự án nên nó luôn mang dấu âm. NCF 0 bao gồm các khoản đầu tư vào tài sản, tạo ra tài sản của dự án. Nó có thể dưới dạng tiền sẵn sàng cho dự án hoạt động, tạo ra tồn kho, mua sắm tài sản cố định . Đó là các khoản chi tiêu cho dự án hoạt động . Trong thực tế, nó bao gồm các khoản chi tại các thời điểm khác nhau trong giai đoạn đầu của dự án. Để đơn giản trong tính toán ta coi tất cả các khoản chi đó vào một thời điểm ban đầu của dự án. Giá trị hiện tại ròng là một chỉ tiêu cơ bản được sử dụng trong phân tích dự án. Một số nhà phân tích tài chính cho đây là chỉ tiêu chính tốt nhất giúp cho việc ra quyết định đầu tư. NPV dương có nghĩa là dự án có lãi. NPV = 0 chứng tỏ dự án chỉ đạt mức hoà vốn. Dự án có NPV âm tức là dự án bị lỗ. Căn cứ vào ý nghĩa của chỉ tiêu NPV dự án được chấp nhận khi có NPV dương và lớn nhất nếu như có nhiều hơn một phương án có NPV dương.Các nhà thẩm định thường dựa trên con số này để ra quyết định phê duyệt dự án. Chỉ tiêu NPV có những ưu điểm sau : - Phản ảnh được đầy đủ các khía cạnh của chi phí và kết quả của dự án Nâng cao chất lượng thẩm đinh tài chính dự án đầu tư doanh nghiệp tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tính đến giá trị thời gian của tiền - Hiệu quả dự án được biểu hiện bằng một đại lượng tuyệt đối, cho phép đánh giá được quy mô lợi ích của dự án. Dự án chỉ được chấp nhận khi NPV >= 0; NPV càng lớn thì dự án càng tốt nếu chỉ xét đơn thuần khả năng sinh lợi, nhất là khi lựa chọn nhiều dự án. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm thì chỉ tiêu NPV cũng có một số nhược điểm sau : - NPV chỉ là một chỉ tiêu tuyệt đối, nó không phản ánh được mức độ sinh lời của một đồng vốn đầu tư. Có thể một dự án có NPV nhỏ hơn dự án khác nhưng hiệu quả tương đối của nó (tức là lợi nhuận thu được trên một đồng vốn ) lại cao hơn. - Không tính tới sự khác biệt về thời gian hoạt động dự án. Một dự án có NPV cao hơn tuy nhiên thời gian hoạt động của nó mất rất nhiều năm cũng chưa chắc có tính khả thi bằng một dự án có NPV nhỏ hơn nhưng thời gian hoạt động của nó lại ngắn hơn rất nhiều. - Độ chính xác của NPV phụ thuộc nhiều vào việc lựa chọn lãi suất chiết khấu i. Đây là một chỉ số có tính nhạy cảm và rất khó khăn để xác định chính xác. Chính vì những nhược điểm này của chỉ tiêu NPV nên khi phân tích tài chính dự án, người ta thường sử dụng thêm chỉ tiêu tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) nhằm đánh giá toàn diện hơn về hiệu quả tài chính của dự án. b) Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR) Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ là tỷ lệ chiết khấu mà tại đó giá trị hiện tại ròng của dự án bằng 0. Đối với khoản đầu tư một kì, tỷ lệ hoàn vốn nội bộ được tính theo phương trình sau : NPV = NCF0 + NCF1/(1+ IRR) = 0 Nâng cao chất lượng thẩm đinh tài chính dự án đầu tư doanh nghiệp tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Đối với dự án đầu tư có thời gian là t năm, phương trình trên trở thành : NPV = NCF0 + NCF1/(1 + IRR) + NCF2/(1 + IRR)2 + ….+ NCFt/(1+ IRR)t = 0 IRR phản ánh khả năng sinh lợi của dự án, nó cho ta biết tỷ lệ sinh lời hàng năm trên một đồng vốn đầu tư, chưa tính đến chi phí cơ hội của vốn đầu tư. Tức là nếu như chiết khấu các luồng tiền theo IRR, PV sẽ bằng đầu tư ban đầu C0. Hay nói cách khác, nếu chi phí vốn bằng IRR, dự án sẽ không tạo thêm được giá trị hay không có lãi. Từ phân tích trên, ta dễ dàng nhận thấy rằng, nếu IRR lớn hơn chi phí vốn ( tỷ lệ chiết khấu của dự án) thì dự án được coi là có tính khả thi, trường hợp này tương đương với dự án có NPV dương. Ngược lại, nếu như IRR nhỏ hơn chi phí vốn thì dự án sẽ không được chấp nhận. Đối với một tập hợp các dự án phụ thuộc với nhau thì ta sẽ lựa chọn các dự án có IRR lớn hơn chi phí vốn và IRR max. Các nhà thẩm định sẽ căn cứ vào nguyên tắc trên để đánh giá dự án. Tuy rằng trong quá trình tính IRR, ta không sử dụng tới lãi suất chiết khấu nhưng không vì thế mà ta bỏ qua tỷ lệ này vì khi xem xét quyết định phê duyệt một dự án thì căn cứ để so sánh với IRR chính là tỷ lệ chiết khấu. Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ có những ưu nhược điểm sau : về ưu điểm, IRR cho biết tỷ lệ sinh lời trên một đồng vốn đầu tư, có tính tới giá trị thời gian của tiền. Về nhược điểm, một dự án rất dễ dẫn tới IRR đa trị, có nghĩa là cùng tồn tại một lúc nhiều hơn một giá trị của IRR làm cho NPV bằng 0. Điều này gây khó khăn trong quá trình đánh giá hiệu quả của dự án. Chính vì nhược điểm trên của IRR nên trong quá trình phân tích tài chính dự án người ta thường coi trọng chỉ tiêu NPV hơn bởi nó là cơ sở để các nhà thẩm định phê duyệt dự án. c) Chỉ tiêu thời gian hoàn vốn (PP) Nâng cao chất lượng thẩm đinh tài chính dự án đầu tư doanh nghiệp tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy
- Xem thêm -